Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013"

Transcriptie

1 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013

2 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage over de school 13 2/17

3 RESULTATEN VRAGEN Respos groep respos % groep respos % 4JC 3 10% 4JA 0 0% 4K1 8 26% 4JB 1 3% 4K2 3 10% 4JD 2 6% 4K2 4 12% 4K4 1 3% 4G2 5 16% 4G1 1 3% 4G3 3 10% totaal 26 5 De groepe met ee respos (4JA, 4JB, 4JD, 4K4 e 4G1) va mider da 10% zij uit de groepsoverzichte verwijderd om de leesbaarheid te vergrote. Gezie de lage respos kue gee coclusies worde getrokke uit de resultate va deze equête e is deze uitslag hooguit idicatief te oeme. Na de samevattig e de aabevelige worde de vrage uit de equête apart besproke. Samevattig De leerlige die de equête hebbe igevuld zi het meest kritisch over de metore. De laagste scores zij voor de volgede vrage: - Heb je va de metor geleerd wat voor beroep je later ka doe met de opleidig? (5,3) - Leert de metor je hoe je moet lere? (5,6) - Heeft de metor op tijd door dat je (of adere leerlige) iets iet begrijpt? (5,6) - Er wordt op tijd igegeve waeer ee leerlig wordt gepest. (5,6) De hoogste scores worde behaald op/: - Ik voel me op deze school op mij gemak. (7,3) - Ik vid dit ee leuke school. (6,9) - De docete houde mij aa mij afsprake. (6,9) De leerlige uit de kader-klasse geve de laagste scores; leerlige uit de G-klasse zij het meest positief. * Vrage over schoolwerk De grootste groep leerlige geeft aa, tusse 2 e 5 uur per week aa huiswerk te bestede. Dit is ee flike verschuivig te opzichte va de vorige equête. Het feit dat er veel mider leerlige uit de BBL hebbe gereageerd zou hier ivloed op kue hebbe. * Vrage over jezelf Ook deze groep leerlige besteed veel meer tijd da ladelijk gemiddeld aa betaald werk. Wel is opvalled dat het percetage leerlige dat meer da 8 uur per week werkt, aazielijk gedaald is. * Vrage over docete Gemiddelde scores: 2009: 5,9 2011: 6,2 2013: 6,4 ladelijk: 6,5 Wederom ee kleie verbeterig, met als grootste stijgers De docete houde mij aa mij afsprake. (0,7), De docet houdt zich aa zij afsprake. (0,6) e De docet werkt met veel ethousiasme. (0,5). Dit jaar zij er ook ee aatal items die lager score: Er wordt op tijd igegrepe waeer ee leerlig wordt gepest? (-0,5), De docet stopt de les op tijd. e De docet is op tijd i de les. (-0,3). 3/17

4 * Vrage over de metor Gemiddelde scores: 2009: 6,1 2011: 6,2 2013: 6,0 ladelijk: 6,7 We score dit jaar dus iets slechter op de vrage over de metor, terwijl het ladelijk gemiddelde iets hoger is geworde. Er is da ook maar 1 vraag waar hoger op gescoord wordt, amelijk de vraag of de metor ook aadacht heeft voor probleme die iet perse met de lesse te make hebbe (bijvoorbeeld als er thuis iets is, of bij peste) (0,5). De grootste dalig is te zie bij de vraag Heb je va de metor geleerd wat voor ee beroep je later ka gaa doe met de opleidig? (-0,8). * Vrage over school Gemiddelde scores: 2009: 5,4 2011: : 6,6 ladelijk: 6,2 Dit laat ee flike stijgig zie. De grootste stijgig zit bij de vraag De school orgaiseert veel leuke dige. met ee stijgig va 1,3 put. Aabevelige De lagere score op de vrage over de metor geeft aa, dat er meer aadacht voor moet zij voor het metorschap (bijvoorbeeld rodom peste). Wederom komt aar vore dat er te weiig aadacht is voor vervolgkeuze va oderwijs e/of beroep. Ee aadachtsput is verder het op tijd zij i de les (va docete) e het op tijd late stoppe va de lesse. I de atwoorde op de ope vrage geve leerlige aa, meer hulp te wille bij het plae e lere voor het exame. 4/17

5 VRAGEN OVER SCHOOLWERK 1. Hoeveel tijd was jij per week kwijt aa het lere e/of make va schoolwerk? Respodete ladelijk A. < 2 uur per week % 35 47% 3 10% 37% B. 2-5 uur per week 77 39% 26 35% 20 69% 41% C. 6-8 uur per week 9 5% 12 16% 4 14% 16% D uur per week 1 1% 2 3% 2 7% 4% E. > 11 uur per week 7 4% 0 0% 0 0% 3% Ee groot verschil met voorgaade jare: het meredeel va de leerlige geeft aa dat zij tusse 2 e 5 uur per week aa hu huiswerk bestede. Het feit dat er zo weiig leerlige uit de BBL hebbe gereageerd ka hier ivloed op hebbe. 2. Wat vid je va jouw werkhoudig op school? Respodete ladelijk A. Slecht 21 11% 1 1% 0 0% 1% B. Ovoldoede 14% 5 7% 1 5% 4% C. Neutraal 66 35% 23 32% 5 24% 34% D. Voldoede 44 24% 30 41% 8 38% 45% E. Goed 29 16% 14 19% 8 38% 23% Opvallede stijgig bij de beoordelig goed. Dit lijkt ee bijzoder ijverige groep leerlige te zij

6 VRAGEN OVER JEZELF 3. Hoeveel ure besteed je gemiddeld per week aa betaald werk (bijbaatje)? Respodete ladelijk A. gee betaald werk 21 11% 15 20% 3 13% 32% B. mider da 4 uur 12 6% 5 7% 2 9% 8% C. 4-8 uur 66 35% 20 % 10 43% 17% D uur 38 20% 20 % 3 13% 20% E uur 17 9% 14 19% 2 9% 10% F. meer da 16 uur 32 17% 1 1% 3 13% 14% Ee beked beeld: oze leerlige bestede meer tijd da het ladelijk gemiddelde aa werk. Het aatal leerlige dat u meer da 8 uur aa betaald werk besteed is aazielijk lager e beaderd de ladelijke cijfers. 4. Op oze school kue leerlige over schoolzake meeprate. 10p: 1-10 score 5,7 1,6 22 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,3 5,1 5,7 5,3 Std. Deviatie 2,46 1,9 1,6 2,3 Leerlige hebbe meer het gevoel dat ze kue meeprate. We score hierop zelfs hoger da het ladelijk gemiddelde. 5. Wat is de rede dat kidere spijbele? A. 4K1 Die hebbe gee zi i school of ze worde gepest. obegrip, buite geslote worde. het iet begrijpe va de leerstof, doordat er te weiig uitleg is. de gaotische situatie met wisselige va praktijk lesse e met adere activiteite zoals kustdriedaagse. de oduidelijkheid, we kue spijbele zoder dat er Cosequeties aa verbode zij (uiteraard zulle die er zij, maar zo zie de meeste he, zo ik ook)er zou gewoo duidelijkheid moete kome, da e da heb je dat e dat af va je huiswerk zo iet wegweze, a de les terug kome huiswerk late zie, og iet af uur terug kome voor utteloos werk. be je 1 uur iet i de les zoder geldige rede da kom je dat dubbel ihale. hoe duidelijker je bet hoe beter er geluisterd wordt. De oduidelijkheid va wat de bedoelig is bij bepaalde activiteite e veraderige. bijv. de wisselig va praktijk lesse is vaak erg oduidelijk. e dat haast gee Cosequeties aa verbode zij. die zulle er vast wel zij, maar worde va uit mij oogput weiig uitgevoerd. e de oduidelijkheid va lerare, ze make afsprake maar kome ze bija ooit a. da hebbe wij jogere al het idee, waarom zij wij dige verplicht te doe e a te kome als de docet het ook iet doet De leerlige hebbe gee zi om aar school te gaa wat er is altijd iets leukers te doe da school. Omdat ze gee zi i school hebbe. Weg va prestatie druk e verplichtige op school. gee idee doe ik iet Omdat ze da waarschijlijk die dag er gewoo gee zi meer i hebbe e er tusse uitwille... B. 4K2 Te saaie lesse, slechte uitleg, lerare kue iet tege ee geitje Pagia 6 va 17

7 omdat er gee goeie cotrole is C. 4K3 ze vide de dige buite school itresater? e misschie door ivloede va verkeerde mese te eerste, is het eorm stoer vide sommige. maar het ka ook zij zij dat de leerlig i de klas iet word begrepe of gewaardeerd. e daarom liever adere dige doet da school volge. E op die maier vaak de verkeerde vriede otmoet Omdat ze gee zi hebbe i de lesse e liever adere dige doe. De kidere hebbe gee zi i de lesse. Hebbe vaak probleme thuis of buite school waardoor ze gee motivatie zie door lesse te volge. D. 4K4 ze vide het iet leuk op school F. 4G2 omdat ze gepest worde of gee zi hebbe om aar school te gaa Te weiig iteresse, verkeerde istellig e/of verkeerde vriede. heb ik ooit gedaa, dus zou het iet wete probleme thuis e daardoor op die maier aadacht vrage tewijig aadacht of probleme thuis e op deze maier wille ze aadacht trekke G. 4G3 Omdat ze vaak deke dat het iet uit maakt om de laatste ure va de dag er iet te zij. Ze hebbe er da gee zi i e kieze de slechtste beslissig. Vaak deke ze er iet aa hoe belagrijk deze lesse voor hu zij. Dat ze gee zi hebbe i school of ze moete ee toets make. J. 4JC dat is mij probleem iet Dat de lesse gee voldoede stof geve of ze zelf gee izet toe K. 4JD de lesse zij saai e het is ook i de 1e e 2e doe je og veel actieviteite op school e daara i 1 keer iet meer. e er zij bepaalde lerare die zege va dat ze je wille helpe(ja de grod i helpe e je kleiere) gee zi i school ze deke dat ze wel wat beters te doe hebbe Pagia 7 va 17

8 VRAGEN OVER DOCENTEN 6. Vid je dat de docete je goed helpe als je ee vraag hebt over het vak? 10p: 1-10 score 6,5 1,7 23 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,2 6,2 6,5 6,6 Std. Deviatie 2,01 1,7 1,7 1,8 Deze score is iets verbeterd, we score u vrijwel gelijk aa de ladelijke score. 7. Legt de docet de les zo uit zodat je het sapt? 10p: 1-10 score 6,6 1,5 28 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,4 6,2 6,6 6,2 Std. Deviatie 2,01 1,6 1,5 1,6 Ook deze score is verbeterd, tot bove het ladelijk gemiddelde. 8. Hebbe docete op tijd door dat leerlige i de klas de les og iet begrijpe? 10p: 1-10 score 5,9 2,0 28 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,3 5,6 5,9 5,6 Std. Deviatie 2,32 1,6 2,0 1,6 Ook dit jaar weer ee kleie verbeterig, tot et iets bove het ladelijk gemiddelde. 9. Helpe docete goed waeer iemad het iet begrijpt? 10p: 1-10 score 6,6 1,7 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,9 6,3 6,6 6,8 Std. Deviatie 2,29 1,7 1,7 1,7 Deze score is ook weer ee stapje dichterbij de ladelijke score. Pagia 8 va 17

9 10. De docet maakt aa het begi va de les duidelijk wat hij/zij tijdes ee les wil gaa doe. 10p: 1-10 score 6,0 2,2 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,9 5,9 6,0 6,3 Std. Deviatie 2,54 1,7 2,2 2,0 Ee heel kleie verbeterig va de score, al zij de leerlige het oderlig iet erg met elkaar ees. 11. De docet werkt met veel ethousiasme. 10p: 1-10 score 6,7 1,9 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,7 6,2 6,7 6,4 Std. Deviatie 2,30 1,5 1,9 1,7 Dit is ee mooie score; we score hiermee iets bove het ladelijk gemiddelde. 12. De docet houdt zich aa de afsprake. 10p: 1-10 score 6,5 1,7 23 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,9 5,9 6,5 6,2 Std. Deviatie 2,01 1,6 1,7 2,0 Dit is ee mooie verbeterig. 13. De docet stopt de les op tijd. 10p: 1-10 score 6,6 2,0 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,6 6,9 6,6 7,3 Std. Deviatie 2, 1,8 2,0 2,0 Ee iets lagere score da vorig jaar, og steeds ruim oder het ladelijk gemiddelde. Pagia 9 va 17

10 14. De docet is op tijd i de les. 10p: 1-10 score 5,7 1,8 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,6 6,0 5,7 7,4 Std. Deviatie 2,18 1,8 1,8 1,9 Ook deze score is omlaag gegaa. 15. De docete houde mij aa mij afsprake. 10p: 1-10 score 6,9 1,4 25 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,1 6,2 6,9 6,5 Std. Deviatie 2,16 1,5 1,4 1,9 Ee mooie verbeterig, de score is hoger da het ladelijk gemiddelde. 16. Er wordt op school op tijd igegrepe waeer ee leerlig wordt gepest. 10p: 1-10 score 5,6 2,1 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,4 6,1 5,6 5,6 Std. Deviatie 2,58 2,0 2,1 2,5 Ee iets lagere score da vorig jaar, maar precies gelijk aa de ladelijke score. 17. Heb je wat aa de oefeexames gehad? 10p: 1-10 score 6,7 2,2 24 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer - 6,7 6,7 7,6 Std. Deviatie - 2,1 2,2 2,0 (NB: deze vraag is iet gesteld i 2009) Dezelfde score als vorig jaar, og steeds oder het ladelijk gemiddelde. Pagia 10 va 17

11 VRAGEN OVER DE MENTOR 18. Heeft de metor ook aadacht voor probleme die iet perse met de lesse te make hebbe (bijvoorbeeld als er thuis iets is, of bij peste)? 10p: 1-10 score 6,9 2,4 24 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,4 6,5 6,9 6,8 Std. Deviatie 2,69 2,1 2,4 2,4 Ook hier ee hogere score, die i tegespraak lijkt te zij met de vraag over het igrijpe bij peste. 19. Leert de metor je hoe je moet lere? 10p: 1-10 score 5,6 2,5 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,0 6,0 5,6 6,4 Std. Deviatie 2,44 1,9 2,5 2,3 Deze score is lager da voorgaade jare ook i de ope vrage komt dit oderwerp terug.; 20. Heeft de metor op tijd door dat je (of adere leerlige) iets iet begrijpt? 10p: 1-10 score 5,6 2,1 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,9 6,1 5,6 6,8 Std. Deviatie 2,40 1,8 2,1 1,9 Ee lagere score da voorgaade jare e ee flik lagere score da het ladelijk gemiddelde. 21. Helpt de metor leerlige goed als blijkt dat je iets iet sapt? 10p: 1-10 score 6,4 2,1 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,0 6,4 6,4 7,2 Std. Deviatie 2,51 1,6 2,1 1,8 Dezelfde score als het voorgaade jaar. De ladelijke score is iets verbeterd. Pagia 11 va 17

12 22. Heb je va de metor geleerd wat voor ee beroep je later ka gaa doe met de opleidig? 10p: 1-10 score 5,3 2,5 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer - 6,1 5,3 6,3 Std. Deviatie - 2,1 2,5 2,2 (NB: deze vraag is iet gesteld i 2009) Dit is ee duidelijk veel lagere score da i 2011 e ee put lager da de ladelijke score. Pagia 12 va 17

13 VRAGEN OVER DE SCHOOL 23. Ik vid dit ee leuke school. 10p: 1-10 score 6,9 2,2 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,4 6,0 6,9 7,0 Std. Deviatie 2,74 1,5 2,2 2,1 Met deze score zitte we og et oder het ladelijk gemiddelde, maar het is ee goede verbeterig. 24. Ik voel me op school op mij gemak. 10p: 1-10 score 7,3 1,7 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 6,7 7,2 7,3 6,8 Std. Deviatie 2,61 1,4 1,7 2,4 Ee prachtige score, ee kleie verbeterig e ruim bove het ladelijk gemiddelde. 25. De school eemt de leerlige serieus. 10p: 1-10 score 6,3 2,3 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 5,6 6,3 6,3 6,1 Std. Deviatie 2,40 1,4 2,3 2,3 Ee mooie score, et bove het ladelijk gemiddelde (het ladelijk gemiddelde is iets gestege). 26. De school orgaiseert veel leuke dige. 10p: 1-10 score 5,8 2,4 26 Schaal: 10p: 1-10 score ladelijk Respodete Gem. Cijfer 3,8 4,5 5,8 5,0 Std. Deviatie 2,58 2,2 2,4 2,4 Dit is ee flike verbeterig; we score u ruim bove de ladelijke score (deze is omlaag gegaa). Pagia 13 va 17

14 . Vod je de lesse te makkelijk of te moeilijk? p: Te makkelijk - Te moeilijk 1,9 0,5 26 Schaal: 3p: Te makkelijk - Te moeilijk ladelijk Respodete Gem. Cijfer 1,9 1,9 2,0 Std. Deviatie 0,5 0,5 0,4 (NB: deze vraag is iet gesteld i 2009) De score is vrijwel gelijk aa de ladelijke score. 28. Heb je geoeg stage kue lope? p: te weiig - te veel 2,1 0,4 23 Schaal: 3p: Te weiig - Te veel ladelijk Respodete Gem. Cijfer 1,7 2,1 1,9 Std. Deviatie 0,6 0,4 0,6 (NB: deze vraag is iet gesteld i 2009) Ee prima score, et iets bove het ladelijk gemiddelde. 29. Wat heb je op school geleerd? Je ka alles aakruise waarva je vidt dat je dat goed geleerd hebt: % f omgaa met ict samewerke plae 31 8 tekste leze presetere zelfstadig werke werkstukke make aders: 23 6 Wat heb je op school geleerd? ladelijk Respodete A. omgaa met ict 9 13% 5 19% 26% B. samewerke 48 69% 15 58% 72% C. plae 28 40% 8 31% 62% D. tekste leze 31 44% 13 50% 50% E. presetere 34 49% 14 54% 60% F. zelfstadig werke 40 57% 19 73% 71% G. werkstukke make 39% 11 42% 59% H. aders: 4 6% 6 23% 11% (NB: deze vraag is iet gesteld i 2009) Pagia 14 va 17

15 H. keis gemaakt via stage met het bedrijfsleve H. voor me zelf op kome, mij eige hart lere volge. H. mij eige hart te volge, iet aar docete luistere over wat je og moet lere ze wete iet wie ik be e hebbe het meestal bij het verkeerde eid. H. kust H. examevrees traiig Plae e samewerke hebbe ee (og) lagere score da i Met ame plae is geoemd dit komt ook i de adere leerlig-equête terug. 30. Wat had je og meer op school wille lere? A. 4K1 wiskude... ik had meer Egels wille krijge ik ka dat og iet heel goed alles. ik zou graag meer stof i de les hebbe behadeld. e meer op de computer de exames hebbe geoefed, u zij we ee jaar lag bezig geweest schriftelijk te oefee, maar digitaal is toch echt heel aders. Ik heb werkboeke uit vooramelijk de eerst, tweede e begi de derde waar we haast iets i hebbe gedaa, da vraag ik me af wat koste die dige? E zij ze da echt oodzakelijk als je er iets mee doet? Ik heb 4 jaar lag geworsteld met huiswerk make, ik had echt gee idee hoe ik dige aa moest pakke. I de eerste e tweede had ik echt gee idee hoe ik projecte moest make. E toe ik de eerste maad op deze school zat werd ik gelijk i het diepe gegooid, maak maar â project. hoe moet je dat doe als je gee idee hebt hoe het moet e hoe zo iets er uit ziet. Na vrage hoe het moet aa de docet, de docet atwoord met: vraag maar aa je ouders die wete het wel, ik wil er eve op wijze dat iet iedere leerlig zomaar aa zij of haar ouders ka vrage wil je mij helpe met â project, bij sommige jogere is het huis op zo ee momet te klei. Dit jaar heb ik â site otdekt waar ik erg veel baat bij heb. Deze site helpt mij eorm bij het idele va het make e lere va huiswerk, maar ook voor adere dige, zoals het make va â boekverslag e het make va â werkstuk. Na dat ik deze midmap heb gebruikt voor het make va â werkstuk haalde ik â 9 i plaats va â 6. Lik aar deze site: Deze lik met rechter muiskop kopiã«re e plakke liks, bove i het zoek balkje op iteret. Ik raad u aa eve ee blik te werpe op de site, kijk zeker eve aar de midmappe werkstuk, boekverslag. Het to do lijstje is erg hadig e de weekplaer doet het ook goed bij mij. er staat ee erg hadige hadleidig voor het voorbereide voor je exames, deze raad ik ook aa. Veel lerlige wete iet hoe ze zich voor moete bereide op de exames. Ik hoop dat er â keer aar mij geluisterd wordt e ik iet weer ees afgeschove wordt met kiderlogica, ik heb soms ook goeie ideeã«die jullie volwassee aa moge eme. Nogmaals de site: Deze site ku je teves ook via google vide door i te tikke: time2cotrol. Plae va huiswerk met je metor I het vierde jaar meer praktijk voor de mese die al wete wat ze wille worde later. Ik wist al heel lag dat ik bakker wou worde dus bijvoorbeeld dat ik 2 uur per week iets met het vak bakker ko gaa doe op school buite stage om. B. 4K2 Adere workshops, bloem boeit iemad... Doe meer met verzorgig ( voor de meide ) e techiek ( voor de joges ) C. 4K3 ik had graag beter wille lere hoe ik het best ka lere e zelfstadig werke e ik had og beter de late wille lere wat daar be ik slecht i e bij duits i de eerste e de tweede is daar iet geoeg aadacht aar gegaa misschie meer aadacht aa de vervolgopleidige. e hoe je bijvoorbeeld je eige bedrijf ka opstarte. Meer aadacht voor extra lesse/bijlesse F. 4G2 Ik had graag tijdes de Egelse les meer wille 'prate'. E misschie aa het eid va het schooljaar meer over jouw beroep. Pagia 15 va 17

16 weet ik iet G. 4G3 Iets wat te make heeft met mij toekomstige opleidig. (hoveier) Ik heb maar ee ekele keer ee straatje gelegd. omgaa met ICT wat het word steeds belagrijker e er kome veel gevare i voor e veel leerlige zij daarva iet op de hoogte K. 4JD iks 31. Naar welke school ga je volged jaar? % f MBO LIFECollege MBO Outdoor & Aimal 8 2 MBO Greeport 8 2 Zadkie 8 2 Albeda 8 2 Modriaa Grafisch lyceum 0 0 Aders: 16 4 Naar welke school komed jaar? Ladelijk Respodete A. MBO LIFECollege 0 0% 0 0% 25 5% B. MBO Outdoor & Aimal 1 1% 2 8% 1 0% C. MBO Greeport 5 7% 2 8% 16 3% D. Zadkie 1 1% 2 8% 90 19% E. Albeda 5 7% 2 8% % F. Modriaa 47 64% 13 52% 78 16% G. Grafisch lyceum 1 1% 0 0% 20 4% H. Aders: 14 19% 4 16% 89 19% H. Aders: roc ROC leide roc leide Mbo Roc Amsterdam Airport 32. Heb je verder, aar aaleidig va deze equête, og iets op te merke? A. 4K1 Jammer dat leerlige e ouders bij klachte over lerare iet serieus geome worde zodat we mega achterstad hebbe! Slordig omgaa met pta's ez. Ik had liever eerder ee goede wiskude docet gehad e i het pta boekje moet duidelijk staa wat je moet lere. Ik hoop dat dit heeft geholpe om de school beter te make! B. 4K2 Doe a.u.b. iets aa de wiskude lesse! Het is ee heel moeilijk vak e er werd iet geoeg aadacht aa Pagia 16 va 17

17 besteed i de 4e. C. 4K3 ik had ee heele leuke pririode mee gemaakt op het Floracollege allee had gewild dat de school meer uit mij gehaald had dat ik u misschie ee TL diploma had kue hebbe, wat ik vod bij de meeste vakke KL bestwel simpel e daardoor is mij werkhoudig mider geworde. Als ik op ee hoger iveau had gezete had ik beter mij best moete doe er er meer uit kue hale. Ik heb amelijk ooit heel erg hard hoeve werke aa school e achter af gezie had ik ee iveau hoger wel ee uitdagig gevode maar ik ka u iveau 4 doe e daar be ik heel blij mee! ik vid dat er i de metor lesse te weiig aadacht is besteed aa sociale vaardighede. Ook de bad die je met ee klas hoort op te bouwe word iet geoeg odersteud. er vorme te veel groepjes e er zij te veel buitebeetjes. Ik dek dat het goed is om alle metore goed te lere hoe ze ee goede veilige sfeer i de klas kue creã«re. Ook zij er te weiig gesprekke 1 op 1 met ee leerlig geweest. Bij mij i de klas zate heel veel leerlige die veel probleme hadde. Ik zag dat e be met ze i gesprek gegaa e gaa kijke of ik ze ko helpe. Iederee i de klas zag dat het iet goed gig met bepaalde leerlige, ook de metor zag dat. Al vraag je allee maar eve tusse door: Joh piet hoe gaat het ou met jou? da merk je vazelf of die gee i is voor ee gesprek. ik weet amelijk dat heel veel leerlige dat graag wilde, maar zelf iet de moed hadde om aar iemad toe te stappe. Ik vid dus dat ee metor iet voor iks de titel metor heeft gekrege. als je die taak op je eemt die je die ook goed uit te voere. er voor leerlige te zij, e helpe waar ka! e dat is iet gebeurt dit jaar. Zelf heb ik ook ee hele moeilijke periode achter de rug e vod het op bepaalde momete erg moeilijk om me da op school te cocetrere. School is voor mij mij 2e thuis e zou het erg prettig gevode hebbe als ik da ee extra steutje zou krijge va mij metor. Dit is helaas iet gebeurd. Gelukkig zij er heel veel adere docete die dat wel doe. Maar die zij iet mij metor dus eigelijk zij hu het iet verplicht. Ik wou dit gewoo eve zegge omdat ik iet wil dat het og ee aatal keer gebeurd met verschillede klasse. ee metor moet Allert zij. e het zie als het thuis iet goed gaat. Waarom zie ik het wel als leerlige thuis iet goed behadeld worde e ee volwasse ma met veel meer leveservarig e mesekeis iet? terwijl ik da iet ees om ga met die leerlig. Geloof me alsjeblieft, het is zo eorm belagrijk dat metore daar op lette. ee gesprek met ee leerlig ka zoveel oplevere e is misschie wel de reddig voor die gee. dus ik vraag jullie. too meer iteresse i je metor leerlige e laat ze wete dat ze iets waard zij. Nee hoor, dak u wel. G. 4G3 Er ware ekele dage dat de roosterwijzigig er iet opstod. Ik had da soms het eerste uur uitval. De precieze rede hierva is voor mij iet duidelijk. Flora college is ee fatastische school met hele goede lerare maar de orgaisatie bijvoorbeeld over de roosters mag wel wat aagescherpt worde. K. 4JD ja dat er veel te veel kwijt word geraakt e dat ze da gaa zege dat wij het iet hebbe i geleverd. school feeste moete gewoo zoder thema. wij zij altijd de lul als we te laat kome maar als leraare te laat kome maakt t iet uit. e school wacht heb gee zi wat iederee gooit presies als de bel gaat alles op de grod e da heb je gee overzicht meer. Pagia 17 va 17

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

medewerkers museumboerderij de Wendezoele

medewerkers museumboerderij de Wendezoele LES 2: KERNLES: ONTDEK DE BOERDERIE I deze les staat het beleve va het erfgoed cetraal. KENMERKEN Tijd Les wordt gegeve door Beodigde materiale 60 miute medewerkers museumboerderij de Wedezoele overzicht

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG

EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG EVALUATIE SCHOLING EN STUDIEMIDDAG Ee aalyse gebaseerd op de resultate va het oderzoek over Scholig e Studiemiddag va OSG Sigellad, gehoude oder de docete Oderwerp equête Geëquêteerde Evaluatie Scholig

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346

BovenIJ ziekenhuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, Amsterdam Telefoon : (020) 634 6346 118552 107229 BoveIJ ziekehuis Postadres : Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Bezoekadres: Statejachtstraat 1, Amsterdam Telefoo : (020) 634 6346 Vragelijst Hoofdpij Hoofdpijpoli BoveIJ Ziekehuis Naam: M/V

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS. Verklarende statistiek. 6. Proporties. Werktekst voor de leerling. Prof. dr. Herman Callaert VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1. Ee ieuwe aam voor ee gekede grootheid...2

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS

VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Steekproefmodelle e ormaal verdeelde steekproefgroothede 6. Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg 1.

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4

3,2 2,8 1,8 1,6 -0,33 1,4 Datum: 4 april 2017 Reteotwikkelige 3,2 3 Hypotheekrete variabel, 5, 10, 20 e 30 jaar vast met NHG 3,10 2,8 0,1 g e 0-0,1 e ta -0,2 e rc p -0,3 te -0,4 re -0,5 Geldmarktrete 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-0,33

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

1. I k 2 TIPS. O p w e g 1 6

1. I k 2 TIPS. O p w e g 1 6 f w w w. k i d s g i d s. b e f We l k o m i d e K i d s g i d s! De Kidsgids is ee boekje vol iformatie, weetjes e tips speciaal voor... kids. Wie ka je helpe als je gepest wordt? Waar ka je terecht als

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam

6 METHODIEK n. tijdschrift voor agogisch werk BALANS. n METHODIEK. Psychofysiek werken: sleutel tot persoonlijk leiderschap. TGI en het lichaam METHODIEK Psychofysiek werke: sleutel tot persoolijk leiderschap. Turbulete tijde e persoolijk leiderschap De turbuletie e de veraderige die we wereldwijd meemake zij ooit gezie i oze geschiedeis. De oorloge

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

Landelijke handhavingstrategie

Landelijke handhavingstrategie Ladelijke hadhavigstrategie Werkwijze e praktijk Schakeldag 26 jui 2014 Ihoud Naar de itervetiematrix Wat dede we? De itervetiematrix Wat doe we? Positioerig Hoe werke we? Aadachtspute Waar op te lette?

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op:

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Oudercommissies Sport Opvang Maarssen (S.O.M.). op: Deis va Dokkum Notule Bijeekomst Gemeeschappelijke Oudercommissies Sport Opvag Maarsse (S.O.M.). op: Woesdag 18 jui 2014. Aawezig: Deis va Dokkum,,,. Teves Hek Kuiters ames het bestuur va de S.O.M. Afgemeld:

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties

7. Betrouwbaarheidsintervallen voor proporties VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Verklarede statistiek 7. Betrouwbaarheidsitervalle voor proporties Werktekst voor de leerlig Prof. dr. Herma Callaert Has Bekaert Cecile Goethals Lies Provoost Marc Vacaudeberg

Nadere informatie

GRATIS Jubileumworkshops

GRATIS Jubileumworkshops Muziekschool Gerard Boedij Noorderstraat 3, 1621 HV Hoor 0229-238189 ifo@muziekschoolboedij.l Blad 1 va 5 volwassee ka zich ischrijve voor ee va de 28 gratis workshops die u door de docete va de muziekschool

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie