Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose."

Transcriptie

1 Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc HBOspiegel.l Pagia 1 va 11

2 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Algemee Pagia 2 va 11 Algemee Eigeschappe Equête Nummer ENQ11302 Naam Equete studete op ROC Midde Nederlad. Istellig Hogeschool Utrecht Uit Faculteit Educatie Datum Gemaakt Datum Start Datum Eide Filter IO: Jose.beier Groepe 2 Respodete 18 Equêtes Compleet HBOspiegel.l Pagia 2 va 11

3 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Leeswijzer Pagia 3 va 11 Leeswijzer Weergave Items Vraag Nummer 1. Het rapport is helder. Stadaard Deviatie Gemiddelde Score 5p: oees - ees Vraag Tekst Omschrijvig Schaal Gemiddelde Score Stadaard Deviatie Aatal Atwoorde Weergave Kemerke Vraag Nummer 1. Bet u ma of vrouw? Vraag Tekst Score Ma Vrouw Optie tekst Percetage Aatal per Optie Totaal Aatal HBOspiegel.l Pagia 3 va 11

4 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 4 va 11 Vrage 1. Wat was de doorslaggevede rede om voor het ROC Midde Nederlad als stageplaats te kieze? Vawege oderwijsvisie Vawege oderwijsaabod Vawege de stagevergoedig Ik heb ee aastellig bij deze school Vawege ee tip va ee medestudet Ik woo dicht bij deze school Adere rede (vul de volgede vraag i) Adere redee (da bij vorige vraag aagegeve) om voor je huidige opleidigsschool te kieze? Mij opleidig stimuleert de studete om tijdes de studie mistes éé jaar ee leerwerkplek i het mbo te zoeke. Het leerproces, keis op doe met betrekkig tot verschillede vorme va oderwijs. Leuke school, leuke leerlige, goede voorzieige ez. Uitdagig mbo Mij vader heeft mee geholpe met de htvp richtig op het rocm veiligheid e defesie e gaf mij de tip om er te sollicitere. Daaraast ligt de school heel dicht bij mij huis e heb ik er twee jaar gelede ook stage gelope. Ik wilde alle soorte oderwijs probere: vmbo, havo, vwo e ook mbo. 3. Ik loop stage op ROC Midde Nederlad als: studet voltijd jaar studet voltijd jaar studet voltijd jaar studet voltijd jaar 4 (LIO) studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet deeltijd jaar studet kopopleidig iet va toepassig HBOspiegel.l Pagia 4 va 11

5 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 5 va Ik loop stage bie het vakgebied: Aardrijkskude Biologie Duits Egels Fras Geschiedeis Gezodheidszorg e welzij Natuurkude Nederlads Omgagskude Scheikude Spaas Techiek Wiskude Niet va toepassig Aders I het sollicitatiegesprek op de school zij mij werktake duidelijk uiteegezet. 5p: Oees - Ees Mij leerwerkpla ko ik goed bespreke met mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Ik word goed begeleid door mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Door mij werkzaamhede eem ik werk uit hade va mij werkbegeleider. 5p: Oees - Ees Mij werkbegeleider had voldoede tijd om mij te begeleide. 5p: Oees - Ees Va mij werkbegeleider otvig ik uttige feedback op mij fuctioere i de praktijk (bijvoorbeeld i het beoordeligsrapport). 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 5 va 11

6 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia va Opmerkige over mij werkbegeleider. Wat vid je goed? Wat ka beter? Positief: liet mij mij eige ivullig geve aa de lesure. Negatief: bleef soms wat oppervlakkig bij de abesprekig va de lesse. Ik be zeer tevrede. Goede begeleidig e zeer kudig als werkbegeleider (Johaa Klei) topdocete, georgaiseerd, motivered. Ze had het eigelijk veel te druk om mij te begeleide. 12. De commuicatie tusse de Schoolopleider (SO), Werkbegeleider (WB) e Istituutsopleider (IO) verloopt goed. 5p: Oees - Ees Mij schoolopleider voert de volgede take uit (meerdere atwoorde zij mogelijk): - coordieert het werkpleklere bie het ROC College voert het sollicitatiegesprek beoordeelt de stage is aawezig tijdes het lesbezoek geeft de thema- e itervisiebijeekomste adere take (zie volgede vraag) Adere take va de schoolopleider (da bij vorige vraag aagegeve) zij: Bemiddele -.v.t. Itervisie, maar dat was allee voor voltijdstudete. 15. Opmerkige over mij schoolopleider. Wat vid ik goed? Wat ka beter? Gig goed eemt veel take op zich. mag doortasteder. Positief: creëert ee goede sfeer tijdes de itervisiebijeekomste. Negatief: weiig. Had tijdes itervisie meer ruimte moge make voor 'traditioele' icidetbesprekige. Ik be zeer tevrede. Wat warrig i zij commuicatie. 1. Ik word goed begeleid door mij istituutsopleider. 5p: Oees - Ees Mij leerwerkpla ko ik goed bespreke met mij istituutsopleider. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia va 11

7 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia va Geef jouw meig over jouw istituutsopleider. Mij istituutsopleider: 5p: Oees - Ees is deskudig op zij/haar vakgebied. -...is plezierig i de omgag met studete. -...heeft oog voor evetuele studieprobleme. -...is stimulered bij het behale va cocrete studieresultate. -...geeft bruikbare feedback. -...is - volges afspraak- goed bereikbaar ( , telefoo, aawezig op school) Opmerkige over mij istituutsopleider. Wat vid ik goed? Wat ka beter? Positief: grote betrokkeheid bij studete, bija altijd bij itervisie aawezig. Negatief: weiig. Had tijdes itervisie wat meer ruimte moge make voor 'traditioele' icidetbesprekige. Ik be zeer tevrede. Kudig op haar vakgebied. Geeft iet gedifferetieerd les. Oderschat iveau e keis va studete. Ze is goed i haar vak. Ze mag wel meer emotie toe e begaa zij met haar studete. Ze komt zo afstadelijk over wat zeer jammer is e bij mij iet motivered werkt. Voor de rest heeft ze altijd alles op tijd af e loopt de commuicatie goed. Allee sociaal is ze te bot e demotivered. Soms reageert ze iet zo sel op haar mail. 20. Neem je deel aa itervisiebijeekomste? Ja 8 Nee Vide deze itervisiebijeekomste plaats op locatie va ROC Midde Nederlad? Ja 100 Nee Door wie worde de itervisiebijeekomste gegeve? - door de schoolopleider door de istituutsopleider door zowel de schoolopleider als de istituutsopleider Hoe vid je de aasluitig tusse de Studie- e Werk basisbijeekomste op het istituut (gegeve door de SWB'er) e de itervisiebijeekomste? 5p: ovoldoede - goed HBOspiegel.l Pagia va 11

8 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 8 va Hoe vid je de aasluitig va de itervisiebijeekomste met jouw schoolpraktijk op ROC Midde Nederlad? 5p: ovoldoede - goed De itervisiebijeekomste drage bij aa mij competetie-otwikkelig. 5p: Oees - Ees Ik leer veel va mij medestudete i de itervisie-bijeekomste. 5p: Oees - Ees Opmerkige over de itervisiebijeekomste. Wat vid je goed? Wat ka beter? Positief: ope uitwisselig over specifiek mbo-gerelateerde oderwijsprobleme. Negatief: we hebbe os iets te lag bezig gehoude met video-itervisie (die zij voordele heeft), te koste va 'traditioele' icidetbesprekige. Ik be zeer tevrede. Laag iveau, weiig ieuwe iformatie, demotivered. Ik vid het soms ozi. Ik ko die tijd beter spedere aa school e stage. Ik zou meer commuicatie ee op ee doe. Zodat er voor hu ee duidelijk beeld komt per leerlig hoe het gaat. 28. Ik heb ee of meerdere beroepsproducte uitgevoerd (of be er og mee bezig) Ja 8 Nee De beroepsproducte zij va toegevoegde waarde voor ROC Midde Nederlad. 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de wijze waarop ik aa mij opdracht voor mij beroepsproduct be gekome. 5p: Oees - Ees Ik heb ee opdracht voor mij beroepsproduct kue uitvoere die past i mij competetieotwikkelig. 5p: Oees - Ees Ik be tevrede over de begeleidig va mij beroepsproduct door mij opdrachtgever. 5p: Oees - Ees HBOspiegel.l Pagia 8 va 11

9 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 9 va Ik be tevrede over de wijze waarop mij opdrachtgever (vauit ROC Midde Nederlad) het beroepsproduct heeft beoordeeld ja ee og iet va toepassig (ik be og bezig) Ik be tevrede over de wijze waarop mij beroepsproductbegeleider (vauit het Istituut) het beroepsproduct heeft beoordeeld ja 4 - ee og iet va toepassig (ik be og bezig) Mij beroepsproduct is: vakgebode geeriek De orietatie va mij beroepsproduct is gericht op: het vak, de vaksectie va de opleidig de opleidig (of afdelig, domei, etc.) ROC Midde Nederlad breed ROC Midde Nederlad overstijged De opdracht va mij beroepsproduct is: Oderzoek aar de effectiviteit va verschillede methode om woordjes te lere. Het otwikkele va lesmateriaal voor het vak loopbaa e burgerschap, passed bij MBO-iveau 1. Motivatie verhoge bij leerlige va de afdelig verkoop e maagemet voor het vak techiek. otwikkele va luistermateriaal Spaas a2 iveau Beroepsgericht Nederlads Ee website e blog otwikkele waari de docete i cotact kue blijve met studete e daari het proces kue beoordele va het vak. 38. Ik heb mij beroepsproduct geregistreerd i de Keisbak Archimedes op Ja 83 5 Nee Ik heb het eidresultaat va mij beroepsproduct op ROC Midde Nederlad gepreseteerd Ja 50 3 Nee Opmerkige over het beroepsproduct: HBOspiegel.l Pagia 9 va 11

10 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 10 va 11 - Het beroepsproduct is met ee zeer goed beoordeeld. Was leuk om te doe e had ee positief resultaat De take op de werkplek vergrote mij motivatie voor het leraarschap. 5p: Oees - Ees De werktake zij uitdaged voor mij Ja 100 Nee Ik otvag ee stagevergoedig Ja 100 Nee Ik heb op ROC Midde Nederlad deelgeome aa cursusse e/of studiedage voor docete Ja 5 4 Nee Ik heb feedback gevraagd op ROC Midde Nederlad aa docete e leerlige voor het verbetere va mij fuctioere Ja 100 Nee Ik word op ROC Midde Nederlad et zo behadeld als ee (ieuw) lid va het doceteteam. 5p: Oees - Ees De take die ik op ROC Midde Nederlad verricht zij realistisch uitvoerbaar bie de afgesproke werktijde Ja 100 Nee 0 0 HBOspiegel.l Pagia 10 va 11

11 Equete studete op ROC Midde Nederlad.: Vrage Pagia 11 va Ik geef het volgede rapportcijfer voor: 10p: Cijfer 1/10 matrix de Studie- e Werkcursus - mij eige izet - mij istituutsopleider vauit Archimedes - mij werkbegeleider op school - de orgaisatie va het werkpleklere op de school - de orgaisatie va het werkpleklere op het istituut Als ik klaar be met mij studie wil ik graag als docet op ROC Midde Nederlad werke. - Ja Nee Niet va toepassig. Ik werk al op deze school e volg de opleidig i deeltijd HBOspiegel.l Pagia 11 va 11

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oranje Nassau College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oranje Nassau College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Oraje Nassau College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oraje Nassau College jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Montfoort Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Montfoort Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Motfoort Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Motfoort jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Andreas Pieter Groen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Andreas Pieter Groen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Adreas Pieter Groe Pagia va www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Adreas Pieter Groe jui 4 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Rijnwoude Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Rijnwoude Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Rijwoude Pagia va www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Rijwoude juli 24 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Topmavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Topmavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Topmavo Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Topmavo jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Utrechtse School Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Utrechtse School Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Utrechtse School jui 24 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Veenendaal Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Veenendaal Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete CSG Veeedaal Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Veeedaal juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht Vianen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht Vianen Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Oosterlicht Viae Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oosterlicht Viae jui 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Utrecht Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Utrecht jui 4 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten X11 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten X11 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete X11 Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete X11 jui 14 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 14 DigiDoc Pagia 1 va

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten KSG De Breul Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten KSG De Breul Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete KSG De Breul Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete KSG De Breul juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Corderius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Corderius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Corderius juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten De Passie Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten De Passie Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete De Passie Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete De Passie jui 014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Berg en Boschschool Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Berg en Boschschool Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Berg e Boschschool Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Berg e Boschschool juli 201 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Ver.Scholen Alb. Thijm Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ver.Schole Alb. Thijm juli 201 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Schilderspark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Kalsbeek Schilderspark Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Schilderspark juli 14 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Niftarlake Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Niftarlake Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Niftarlake jui 14 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht College Nieuwegein Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oosterlicht College Nieuwegein Instituut Archimedes Equete studete Oosterlicht College Nieuwegei Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oosterlicht College Nieuwegei juli 214 Alle

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Het Nieuwe Eemland Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Het Nieuwe Eemland Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Het Nieuwe Eemlad Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Het Nieuwe Eemlad jui 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ORS Lek en Linge Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete ORS Lek e Lige Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ORS Lek e Lige jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Via Nova Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Via Nova Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Via Nova Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Via Nova jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pouwer Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Pouwer Pagia 1 va 6 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Pouwer jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Goudse Waarden (Winterdijk) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Goudse Waarde (Witerdijk) jui 014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO Utrecht Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete MBO Utrecht Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO Utrecht jui 21 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Leerpark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Leerpark Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Leerpark Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Leerpark juli 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Coenecoop Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Coenecoop Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Coeecoop Pagia 1 va 10 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Coeecoop juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oostwende Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Oostwende Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Oostwede Pagia 1 va 1 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Oostwede jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 214 DigiDoc

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Visser t Hooft Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Visser t Hooft Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Visser t Hooft jui 21 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Landstede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Ladstede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Ladstede juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Werkplaats Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Werkplaats Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Werkplaats juli 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 24-9-2013 12:19:54 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Horeca &

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CS De Hoven (Frans van Son) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CS De Hoven (Frans van Son) Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CS De Hove (Fras va So) Pagia 1 va 11 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CS De Hove (Fras va So) jui 2014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Unic - Enquête Werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Unic - Enquête Werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Uic - Equête Werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 9 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Uic - Equête Werkpleklere HU-studet jui 215 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 15:57:25 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Gezodheidszorg

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Unic Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2015 Schoolsca Uic Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Schoolsca Uic jui 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc HBOspiegel.l

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Online Evaluatie Instrument Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 14 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Vathorst Online Evaluatie Instrument mei 2013

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolscan Vathorst Online Evaluatie Instrument mei 2013 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Schoolsca Vathorst mei 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2013 DigiDoc Schoolsca Vathorst: Algemee Pagia 1 va 11 Algemee Eigeschappe

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 17 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. juli 2014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Ouders Online Evaluatie Instrument mei 2017

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Ouders Online Evaluatie Instrument mei 2017 VO Vesters voor veratwoordig Ouders 2016-2017 Pagia 1 va 5 www. Olie Evaluatie Istrumet Berard Nieuwetijt College VO Vesters voor veratwoordig Ouders 2016-2017 mei 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Copy: Oudertevredenheidspeiling Online Evaluatie Instrument juli 2013

OBS 't Gijmink Copy: Oudertevredenheidspeiling Online Evaluatie Instrument juli 2013 Copy: Oudertevredeheidspeilig: Pagia 1 va 13 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Copy: Oudertevredeheidspeilig juli 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2013 DigiDoc Pagia 1 va 13 Copy: Oudertevredeheidspeilig:

Nadere informatie

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015

Dollard College leerlingen 3 MAVO Dollard College Bellingwedde Online Evaluatie Instrument april 2015 leerlige 3 MAVO Pagia 1 va 7 www.vospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Dollard College Dollard College Belligwedde leerlige 3 MAVO april 2015 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2015 DigiDoc VOspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Farel en Oostwende - Enquête Werkplekleren HU-stu Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Farel en Oostwende - Enquête Werkplekleren HU-stu Instituut Archimedes Farel e Oostwede - Equête Werkpleklere HU-stu Pagia 1 va 10 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Farel e Oostwede - Equête Werkpleklere HU-stu maart 2015

Nadere informatie

ZZZ92VSLHJHOQO. Huygens College. VO Vensters voor verantwoording Leerlingen Online Evaluatie Instrument. april 2017

ZZZ92VSLHJHOQO. Huygens College. VO Vensters voor verantwoording Leerlingen Online Evaluatie Instrument. april 2017 VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 Pagia 1 va 6 ZZZ92VSLHJHOQO Olie Evaluatie Istrumet Huyges College VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 april 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2017

Nadere informatie

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Leerlingen 2016 Online Evaluatie Instrument mei 2017

Bernard Nieuwentijt College VO Vensters voor verantwoording Leerlingen 2016 Online Evaluatie Instrument mei 2017 VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 Pagia 1 va 6 www. Olie Evaluatie Istrumet Berard Nieuwetijt College VO Vesters voor veratwoordig Leerlige 2016 mei 2017 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2017

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoe ek

Leerlingtevredenheidsonderzoe ek Leerligtevredeheidsoderzoe ek 2017-2018 februari 2018 Havo de Hof Leerligtevredeheidsoderzoek 2017-2018: Algemee Pagia 1 va 5 Algemee Eigeschappe Equête Nummer ENQ156484 Naam Leerligtevredeheidsoderzoek

Nadere informatie

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes

Online Evaluatie Instrument. Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie. Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 19 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016

OBS 't Gijmink Oudertevredenheid ods 't Gijmink Online Evaluatie Instrument maart 2016 Oudertevredeheid ods 't Gijmik Pagia 1 va 7 www. Olie Evaluatie Istrumet OBS 't Gijmik Oudertevredeheid ods 't Gijmik maart 2016 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2016 DigiDoc Pagia 1 va 7 Oudertevredeheid

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie kwaliteit werkplekleren op ROC Midden Nederland Instituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad Pagia 1 va 35 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes kwaliteit werkpleklere op ROC Midde Nederlad

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

www. ROCspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. ROCspiegel.nl Online Evaluatie Instrument KOM!: 2016-2017 leerlige equête: Pagia 1 va 6 www. ROCspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Twets Aasluitigsetwerk KOM! 2016-2017 leerlige equête Evaluatieperiode: december 2016 april 2017 ROCspiegel.l Pagia

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map).

Programma van Toetsing en Afsluiting Vak: Duits HAVO 4. stofomschrijving. Landeskunde (presentatie en het inleveren van een map). Programma va Toetsig e Afsluitig 07-08 Vak: Duits HAVO 4 periode code som /mt/lt 4 00 leesvaardigheid. j 4po po Ladeskude (presetatie e het ilevere va ee map). Wijzigige i de stof va de 's zij mogelijk.

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

We vertrekken vanuit gedeeld en participatief leiderschap. De cirkels representeren de diverse overlegorganen en functies binnen onze school.

We vertrekken vanuit gedeeld en participatief leiderschap. De cirkels representeren de diverse overlegorganen en functies binnen onze school. Same voor kwaliteitsvol oderwijs Op de volgede pagia s ka u het competetieprofiel voor adjuct-directeur GO! Lyceum Get vide. Deze adjuct-directeur zie we als gelijkwaardig lid bie ee directieteam. Het

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie