Wegen van Herdenking themaroutes over monumenten en evenementen uit de Eerste Wereldoorlog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen van Herdenking 14-18. 4 themaroutes over monumenten en evenementen uit de Eerste Wereldoorlog"

Transcriptie

1 ood Fnkijk Wegen vn Henking hemoues ove monumenen en evenemenen ui Eese Wedoolog

2 S. hoe Inleiding Cndin ionl Vimy emoil e Wegen vn Henking vn Eese Wedoolog in odps Clis lein u lngs monumenen die geuigen vn zwe sijd die ijns Eese Wedoolog in ze seek woed. e pchige monumenen en begfplsen onhullen seeds een sukje geschienis, ved vnui een sold, een legeeenheid, een slg, een pls. eze hndige hisoische gids beschijf hoogepunen ui Eese Wedoolog in vie hemoues. e Wegen vn Henking onen u hoezee ze oolog zijn semp op seek duke. Voowood e egio odps Clis wg zich me Wegen vn Henking n een omvngijke mschppijke henkingsk, win offes vn inmidds vedwenen geneies veeed en nu op he Ou Coninen heesen vewovenhen op he gebied vn ve, vijheid en boeschp onseep won. e moivie che di iniiief is nie zozee vn noslgische d, m vesig ee ndch op wed vn vndg en dg bij o onze eflecie op oekoms. e wee wedoologen hebben in odps Clis onuiwisbe spoen chegen. iliie begfplsen, oologsmonumenen en liekens in lndschppen zijn sille, ngijpen geuigen vn gebeuenissen die zich in ze seek hebben fgesped. e Wegen vn Henking in odps Clis geven nie lleen een bee inzich in ze bngijke bldzij vn geschienis vn Euop en wed, m bewijzen ook ee n mnnen en vouwen ui lle windseken die in ze coneien hun lse uspls hebben. He fon...p. e bewegingsoolog en eese uise bezeing... p. e kus, chehoebsis voo gelliee leges... p. h. ni PERCHERO Seno vn PsClis Voozie vn Regionle Rd (Conseil Régionl) odps Clis w. Régine SPLIGR Lid vn Regionle Rd (Conseil Régionl) Voozise vn he Comié Régionl Touisme odps Clis e weopbouw vn he vewoese gondgebied... p. Foo s: S. hoe E. Roose.S. Flmen

3 Segen Fse die een gewon, om hulp oepen sold ui he niemndslnd dg, s mod voo he bed in he emoil Pk. e dg n doo he Bise lege onkeen Slg bij Fomles om uises vn he offensief in Somme f e lein, won. slchoffes ged in uslische ngen. juli blijf in uslië bekend ls eese opeie vn uslische sijdkchen op Euopese bom ijns Eese Wedoolog, m ook ls een vn mees gische feien..s. Flmen euvechple Indin emoil He Bise expediiege kijg in okobe seun vn oepen ui hun Indise kolonie. He Indise kops wod in FnsVlnen gesioneed en neem n divese vdslgen ussen Iepe en L Bssée, won nvl op euvechple in m. In ze nvl sneuven. solden ui di kops. He Indin emoil vn euvechple, een doo ijges geseun zuil me S of Indi, is enige pls lngs he fon w inze vn Indise solden in Eese Wedoolog hedch wod. Rue vl FROELLES e ve miliie begfplsen in ze egio heinneen n guwen vn gevechen die zich hie fspen, hekoms vn gemobilisee solden en be leefomsndighen in loopgven. Kuispun weg n Esies en Rue du Bois (R) RICHEBOURG Een vn mooise begfplsen n he fon I Jz e L Bssée onsinloi onchylepeux E Benville Hébuene ubeuge e mb Flesquièes Cudy vesnessuhpe Os Les RuessVignes Télon E ld l S oilles Le CeuCmbésis Foumies Wssigny Combles Longuevl FR CE CBRI Cnl S lbe VillesBocge Bpume u od BeumonHm SeePuisieux sseven cheuxenmiénois Bouchin Bullecou oignies Gévilles Bvy ubignyubc Hénin Pozièes Hllencou Feignies yee Vlenciennes enin ons (Begen) Lew SinLuenBlngy hies omenponhieu Wlles Rismes Cuincy illylehucloche chiennes Visenois Smndlesux oui oullens Picdie bbeville h HéninBeumon Vimy Thélus Condésul'Escu Fivillescboin Hnes ixoulee euvillesinvs uxilechâeu ev ille L Louvièe Lens Liévin bb SinVleysuSomme d' blinsinzie SinPolsuTenoise ouvion me LoosenGohle RRS i i Touni (oonik) E CécyenPonhieu C n l Villeneuved'scq l Sc pe Rue h () sc u Hesdin Houdin l C nc he ineny LILLE nnoeullin E oeuxlesines BuylBuissièe zincou RngduFlies Gmches Wos l Fessin oneuilsue Roubix SinJosse Toucoing Seclin l d Cn Béhune ubes Ronse (Renix) ouscon (oeskoen) Lilles Fomles e ûle Lomme VieilleChple.S. Flmen cqenboeul Lmbes Fuges E Busnes Lkenhlle Goe k IEPER BELGIË T.: + () l Lys iesullys od Ps Clis Hucquies Wmbechies menièes SinVenn SineCecilePlge BeckBecksue sue WevicqSud Ploegsee Seenweck Fuquembegues SlPlge SlPlge Comines éeen Lumbes Hdo essen (essines) Billeul Hzebouck esves nnes Eplessue Oun (un) Koijk (Coui) enen enen (enin) (enin) Kemm Kemm ques Sinienneuon e TouqueisPlge Gowesv SITOER Wimille SininBoulogne Leie Seenvoo Css Climis Wimee u x BOULOGESURER Iepe lepe lepe Wen Houlle Licques Wimeeux Psschende Sc nche Sl ck E Popeinge TounehemsulHem quise Womhou l'yse is L Reconsucion dns les eioies dévsés Roese (Roules) Lngemk udinghen des uduicq Guînes Wissn Tdinghen C l l Cn l'.s. Flmen Hondschooe Begues Bouboug enmon (Temon) E Le Liol, bse ièe s mées lliées Cp Blnc ez PeiFoPhilippe GndFoPhilippe UKERQUE Gvines CLIS Snge In okobe insllee he fon zich op enke kilomees vn Iepe, me een lus, slien, ond sd in uise linies. eze ijke Vlmse lkensd is sille geuige vn vijf opeenvolgen vdslgen win solden ui lle hoeken vn wed beokken zijn. In oen vewoese Lkenhlle, gehe iniek hebouwd, is he museum In Flns Fids gehuisves, w bezoeke he pcous vn een sold of een buge volg om Eese Wedoolog me ne ogen e zien. Gen (Gnd) e du od mbleeuse e sd vn Slien E L guee mouvemen e l pemièe occupio Veunes (Funes) E Rue Péillon FLEURBIX GnSynhe OyePlge (L Pnne) Zuydcooe lolesbins Iepe useum In Flns Fids E. Roose E e Tou id Pos Cemeey me zijn ingsloo en euwilgen is wschijnlijk een vn mooise begfplsen vn Gemenebes in seek. e begfpls lig op plek vn een voomlige Bise eese hulppos en vezm soffijke esen vn op he vegeen fon gevllen solden. e sook ussen menièes en L Bssée lig ve vn bngijke segische zones en is he one vn lloze kleine, m zee bloedige nvllen: Le isnil in, ubes en Loos in en Fomles in. l 'E Tou id Pos Cemeey Te ngedchenis n solden ui Indi In odps Clis sek he fon zich ui ls een enome scheu ussen Vlnen en Picdië. e Fnse oepen won n opeies in heuvs vn ois in geidijk n fgos doo leges vn he Bise Rijk. Op bepeke offensieven ijns eese oologsjen volgen vnf nvllen op goee schl, zols Slg bij s in pil en bij Cmbi in novembe vn hezf j. on foge me Cobbe Vegee me nie, mkke Ove een linie vn bijn kilomee vn Bgische kus o n Vogezen bien Fnse en Bise leges eind he hoofd n uise sijdmchen. e hoop op een snle ovewinning vevg sn in bei kmpen. He is he begin vn een lngduige sische uipuingslg. cq ue He fon Fomles uslin emoil Pk Le Ce BohinenVemndois L Cple

4 Cmiio ili Pougues e enige Pougese begfpls e jonge Pougese Republiek s in een expediiege smen e onseuning vn gelliee sijdmchen. He Pougese lege kom on Bis bev e sn en wod geged ussen Lvenie en Fesube in FnsVlnen. Op pil won Pougezen vedeven doo he uise offensief in he dl vn Leie. e soffijke esen vn. in loop vn gesneuv Pougese solden usen in, op enige Pougese miliie begfpls lngs he fon. Weg n Esies (R ) RICHEBOURG ionle begfpls oeme Loee e goose Fnse miliie begfpls In mei chen Fnse solden heuvs vn ois n uises e onekken. S. hoe Ze beeiken heuv vn oeme Loee en kose vn. mn, m snn voo Vimy. e nionle begfpls vn Loee vezm op hecen esen vn. slchoffes, fkomsig vn begfplsen ui Weshoek en ois.. on hen zijn nooi geïnificeed. e goose miliie begfpls vn Fnkijk geef een h inzich in enome mogfische ling vn Eese Wedoolog. Vimy Ridge ionl Hisoic Sie of Cnd He mone Cnd is in loopgven vn Vimy onsn e wee wie zuilen vn he monumen me winig ben sn in een pk vn hecen n nd vn mijnseek. Hie wod he offe vn. Cnse solden hedch, ls vemis opgegeven ijns Eese Wedoolog. He monumen s op plek w oepen vn he esdoonbld, voo he ees veenigd in een legekops, op pil ovewinning op heuvug vn Vimy behlen. Een uies bngijk momen in geschienis vn he mone Cnd. Chemin s Cndiens VIY T.: + () S. hoe Chemin du on Loee BLISITZIRE P. Fuie Thélus Lichfid Ce en Zivy Ce P. Fuie S. hoe S. hoe Een mijnke ls lse uspls.s. Flmen LoosenGohle ud Cone Cemeey en Loos emoil Wij zijn gesneuvd omd onze vs gogen hebben Rudyd Kipling, schijve vn he Jungleboek, scheef in zijn Gfschifen vn n oolog beoem woon: ls ze vgen wom wij gesneuvd zijn/ Zeg he hen: omd onze vs ons voologen. e schijve is onoosb n he velies vn zijn enige zoon, John, gesneuvd ijns Slg bij Loos in sepembe. John Kiplings nm s vemd op Loos emoil, ondom begfpls ud Cone. Hij is een vn. Bise solden zon eigen gf n wie hie lse ee bewezen wod. Weg n Béhune (R ) LOOSGOHELLE CbeRouge Biish Cemeey Thee s some cone of foeign fid h is fo eve Englnd (Rupe Booke, in The Soldie) n nd vn sond voo oolog he cfé Le Cbe Rouge. He cfé is vn k geveegd, nm wod wdig gedgen doo een Bise begfpls. In leg Impeil W Gves Commission een miliie begfpls n voo soffijke esen vn kleinee begfplsen ui odps Clis. Cbe Rouge lig ussen Fnse begfpls vn oemeloee en uise vn ison Blnche. Gehe in Bise sijl die zo kenmekend is voo iniching vn begfplsen vn Gemenebes. Rue Cno SOUCHEZ Vie Cnse divisies, voo he ees veenigd in hezf legekops, besomen op pil doo he uise lege zw vedig heuvug vn Vimy. e officie vn begingsdiens gebuik wee ou mijnkes n voe vn heuvs om een hondl gesneuv solden e begven. e Lichfid Ce en Zivy Ce zijn zols lle ne miliie begfplsen vn Gemenebes voozien vn een keuig onhoun gzon, m zijn me opze in hun unieke vom gen. Lichfid Ce Lichfid Ce Bij gehuch Le VeTilleul THÉLUS Zivy Ce Weg n Thélus bij euvillesinvs THÉLUS euvillesinvs onumen Poolse vijwilliges TsjechoSlowkse begfpls en monumen onumen Poolse vijwilliges Voo onze vijheid en uwe Gemoiveed om sijd egen uise en OosenijksHongse oveheesing in hun lnn vn hekoms n e gn, en Poolse en Tsjecho Slowkse immignen ui Pijs en omgeving in oe o Fnse sijdmch. In mei nemen ze n wee slg om ois. He Poolse monumen dg he moo vn vijwilliges: Z nsz wolnosc i wsz, Voo onze vijheid en uwe. Eegenove, n ingng vn TsjechoSlowkse begfpls, s een monumen voo zdcompgnie. Weg n euvillesinvs bij (R ) EUVILLESITVST.. Pocessie n nionle begfpls vn..loee P. Fuie

5 euvillesinvs uise begfpls ison Blnche Een vezoening boven gven e begfpls vn ison Blnche is goose uise miliie begfpls in Fnkijk. e Fnsen leggen ze begfpls, w esen vn. in ois gesneuv solden usen, n he eind vn oolog n. e VK S. hoe (Volksbund eusche Kiegsgäbefüsoge, onhoudsdiens vn uise miliie gven) ich begfpls in jen zevenig opnieuw in. Bij ingng s een kuis me woon: Pix ux hommes bonne voloné, Ve n mensen vn goe wil. He is een vn doen vn VK: e vezoening boven gven. onchylepeux ewfoundlnd emoil e kiboe, symbool vn moed vn solden ui ewfoundlnd Bij kek vn onchylepeux beklim een bonzen kiboe uïnes vn een uise bunke. Op pil, wee dgen n nvng vn Slg bij s, wod he dop S. hoe besomd doo he Bise lege. een moon nvl houd een ienl ovelevenn vn he ewfoundlnd Regimen mee dn vie uu lng snd ijns he uise egenoffensief. e kiboe vn onchylepeux heinne nog dgijks n hnmoed vn ze mnnen ui ewfoundlnd. Rue Chussy OCHYLE PREUX S. hoe oignieslouvevl iliy Cemeey en Cmbi emoil Een nieuw wpen: nk Op novembe s he Bise lege bij Cmbi een omvngijke nvl win infneie voo he ees onseund wod doo k IVnks. He luk Tommies om diep in Hinnbuglinie doo e dingen, m ze won ovemnd doo uise egennvl en veliezen zo he moeizm vewoven eein. He Cmbi emoil, ns miliie begfpls vn Louvevl, bewijs lse ee n. solden vn Gemenebes, gevllen ijns Tnkslg bij Cmbi. R OIGIES SeePuisieux Fnse donkke en begfplsen Gemenebes Giseen slgvd, vndg henkingspls e weg vn SeePuisieux in PsClis n illyille in Somme is mpe vijf kilomee lng, m leid lngs nie min dn wlf miliie begfplsen, won een Fnse donkke. He lndschp op ze hoogvlke geef een bed vn he slgvd w Fnsen in juni en he Bise lege in juli Slg bij Somme uivochen. u is he slgvd bezid me henkingsplsen: uinbegfplsen vn Gemenebes en egionle donkkes vn Fnkijk. Weg n Puisieux bij illyille () PUISIEUX yee Indin nd Chinese Cemeey e ziische sjouwes vn Eese Wedoolog Weg n euvillesinvs bij s (R ) EUVILLESITVST S. hoe s Cièe Wlingon En Bise solden boen op ui gond e ls do een Fns offensief op Chemin s mes e cmoufleen, onkeen he Bise lege op pil een vessingsnvl bij s. Op die ochend boen ongevee. solden op ui ou ondse seengoeven vn s. Zo dich mogijk op he uise fon om he effec e veseken. e Cièe Wlingon, een vn di ondse gngenss, geef op he wijze voobeeiding, he leven vn wchen solden en Slg bij s wee. Rue éoille RRS T.: + () Bullecou uslin emoil Pk e nvl vn igges op Hinnbuglinie Op pil g he e Bise lege e onseuning vn he offensief bij s in nvl egen he dop Bullecou, een mchige vedigingssling in uise Hinnbuglinie. Op mei wod een nieuw offensief gnceed. Bei opeies lopen ui op een fisco. e vijf nemen uslische divisies veliezen ongevee. mn. He uslin emoil Pk vn Bullecou is n di genkwdige evenemen gewijd, gesymboliseed doo he bed vn igge, die gf om zich veilig e slen. igge emoil Rue oui () BULLECOURT S. hoe Gévilles iliy Cemeey en ew Zelnd emoil e Spnse giep: slopen dn oolog He ew Zelnd emoil vn Gévilles henk ieuw Zendse solden, vemis vekld in. He monumen s op Bise begfpls, w. solden usen. Sommige solden zijn gesoven n zieke (o, ied of isese). Een nl heef wschijnlijk Spnse giep opgopen ijns ngijpen pnmie ussen begin en zome. eze giep vespeid zich ove he wed vi eizen oepen en buges en mk ussen en miljoen slchoffes. Twee à die ml zove ls oolog zf. GRéVILLERS S. hoe Op Indise en Chinese begfpls vn yee usen chig lndbeis ui he Oosen, gesneuvd op he fon vn ois en Somme. He Bise lege doe een beoep op vijwillige beidskchen, geekueed in Egype, Zuidfik, Indi en Chin, om he gebek n mnkch n e vullen. eze sjouwes veichen logisieke ken in chehoebses lngs kus en he fon. Een nl wek n oolog mee n weopbouw. Weg n blinzevle (R ) YETTE Ribécou Kmp okknse sphis

6 e bewegingsoolog en eese uise bezeing Op ugusus suu he uise lege zijn oepen volgens he Schlieffenpln vi Bgië n Fnkijk om Pijs in e nemen. Ondnks weesnd vn he Bgische lege, onseund doo Fnse en Bise eenhen, vevolgen uises hun weg n gens me Fnkijk, die ze e hooge vn ubeuge psseen. mislukking vn eese slg bij ne en wedloop n kus sbilisee he fon zich en gven leges zich in. e bewegingsoolog sl om in een posiieoolog. He uise lege beze veove gebien. Tegen he nieuwe miliie bewind onwikken zich vomen vn veze die le hdhndig kop won ingeduk. In kom e wee beweging in oolog. In zome beginnen gelliee leges on bev vn mschlk Foch een goo offensief d uise vedigingslinies doobeek en uieindijk he bezee gebied bevijd. Fo vn Seclin He fo d nie meeed He fo vn Seclin wod n nelg vn gebouwd ls on vn ing vn Lille, in he k vn he vedigingssyseem vn Séé Rivièes lngs genzen. e ing zes foen en ien ussenweken. Vnf he momen d Lille open sd vekld wod o n bezeing in okobe mk he fo vn Seclin geen enk gevech mee. e fmilie Bonifce houd zich sinds bezig me esuie vn he bouwwek. In he fo is een illeiemuseum gehuisves. Chemin du Pei Fo SECLI T.: + () onumen vn Gefusilleen vn Lille Vezessijs ui Eese Wedoolog: he Comié Jcque (L Pnne) Zuydcooe E L guee mouvemen e l pemièe occupio Gen (Gnd) I Jz e on E Sc Rismes Cuincy l Sc pe Sinloi Wlles oui SinLuenBlngy Feignies enin onchylepeux ubignyubc E cheuxenmiénois Gévilles Pozièes Combles Longuevl lbe VillesBocge Flesquièes Cudy Les RuessVignes ld l S e mb oilles Os vesnessuhpe Télon E Foumies Wssigny Cnl S Hllencou oignies Bpume Wlencou Wlencou ucou ucou SeePuisieux BeumonHm omenponhieu Le CeuCmbésis illylehucloche u od bbeville Hébuene Benville E Picdie ev ille Fivillecboin bb d' oullens me sseven CBRI yee i i ubeuge Bullecou SinVleysuSomme Hénin ouvion Bvy Bouchin Visenois uxilechâeu Vlenciennes RRS Lew hies cq ue chiennes E HéninBeumon CécyenPonhieu ons (Begen) Vimy euvillesinvs Liévin Smndlesux ixoulee Condésul'Escu Hnes L Louvièe SinPolsuTenoise sc u LoosenGohle l Lens Hesdin Seclin nnoeullin blinsinzie l ''EE L Bssée oeuxlesines BuylBuissièe Houdin Touni (oonik) E l d Cn e ûle Béhune l C nc he h () Villeneuved'scq ubes Lille Fomles Lilles h Ronse (Renix) zincou ineny Gmches Roubix Wos Lomme VieilleChple Busnes Fessin oneuilsue Toucoing cqenboeul Lmbes E iesullys SinJosse C n l ouscon (oeskoen) l Lys Fuges Rue E od Ps Clis Wmbechies Seenweck Becksue Comines Ploegsee menièes Hucquies RngduFlies éeen SinVenn Eplessue WevicqSud (essines) Billeul Hzebouck Lumbes nche esves Fuquembegues SlPlge Koijk (Coui) enen (enin) Gowesv Hdo ques nnes TouqueisPlge Oun (un) Seenvoo Climis SineCecilePlge Leie Css SITOER Sinienneuon lepe Wen Houlle Wimee u x E. Roos e Wimille SininBoulogne BOULOGESURER Psschende Popeinge Licques Wimeeux L Reconsucion dns les eioies dévsés Roese (Roules) Lngemk Sl ck uduicq TounehemsulHem quise Womhou l'yse enmon (Temon) des C Guînes s l i l' l Cn Wissn Tdinghen Hondschooe Begues Bouboug E E Cp Blnc ez udinghen UKERQUE Le Liol, bse ièe s mées lliées E PeiFoPhilippe GndFoPhilippe Gvines CLIS Snge mbleeuse GnSynhe OyePlge e du od Sque ubenon LILLE P vn uise oepen op Gnd Plce vn Lille Veunes (Funes) lolesbins E. Roose Vie mnnen sn egen een muu. He monumen vn Gefusilleen vn Lille veeeuwig leis vn he Comié Jcque vlk voo hun execuie in gch vn Cid. Eugène Jcque, Geoges eens, Enes eceuninck en Sylvèe Vehuls, m ook liggen Léon Tulin, onhin in he bezee Lille een newek d infomie ove he uise lege doospe n gellieen. hun esie won ze o doodsf veood en op sepembe gefusilleed. Le Ce BohinenVemndois L Cple

7 nnoeullin uise miliie begfpls e lse uspls vn lbe Bll, opvliege vn Bise luchmch Op uise miliie begfpls vn nnœullin vl één bugegf duidijk op: he gf vn gevie Bise gevechspiloo lbe Bll. Bll venieig uise vlieguigen ussen vooj en zijn noodloige neesoing op mei ijns een gevech egen he esk vn Loh von Richhofen, boe vn Ro Bon. e Bien houn he op moopech, uises op een voleffe. Bll wod doo inwones vn nnœullin vezogd. Zijn soffijke esen kijgen een eevolle ebesling. Rue du Ven Bise OEULLI Feignies Fo Leveu S. hoe ew Zelnd emoil, bevijd doo Kiwi s He sdje wod op novembe bevijd doo ieuwzendse oepen die me een houen ld zevenieneeuwse sdsmuen beklimmen. i fee s fgebed op he in sdsmuu ingemes ew Zelnd emoil. On he monumen goeien vens, symbool vn ieuwzend. e bevijding vn blijf negenig j n wpensilsnd nog seeds een vn bngijkse momenen vn inmenging vn ieuwzendse sijdmch in Eese Wedoolog. Sdsmuu (oegng vi Rue Jenne d c of venue s éozélndis) LE QUESOY He lngse beg vn Eese Wedoolog Os Communl Cemeey Zo zweeg Wilfed Owen, een vn goose Bise diches ui Eese Wedoolog He gedich nhem fo oomed Youh vn Wilfed Owen begin me woon Wke doodsklokken voo genen die seven ls vee? Slechs monselijke woe vn knonnen [ ]. In zijn poëzie beschijf Owen, zols lloze ne w poes (oologsdiches), zijn evingen ls sold en guwen vn oolog. Op novembe wod hij neegeschoen ls hij me zijn eenheid he Smbeknl bij Os pobee ove e seken. Zijn soffijk ovescho us op gemeenijke begfpls vn Os. Communl Cemeey Rue l Ge ORS S. hoe In zome vn vl he uise lege vi Bgië Fnse seek vesnois binnen en sui onmiddlijk op ing vn ubeuge, doo genel Séé Rivièes onwopen e vediging vn gens n nelg vn Fnkijk in he Fnsuise conflic in. Op ugusus bezeen uise oepen ubeuge voo w he lngse beg vn ze oolog zl won. e sd houd vediging wee weken vol. In Fo Leveu won gevechen en bezeing in di sukje Fnkijk in bei wedoologen bescheven. Rue iieux FEIGIES T.: + () hp://foveu.sie.voil.f S. hoe Schose solden in hun legekmp S. hoe

8 He Eples iliy Cemeey me. gven lig ns plek w ijns Eese Wedoolog een medisch complex sond me. bedn, ved ove een winigl vdhospilen. Hie won op he fon gewond geke solden vn he Bise lege vezogd. e sd Eples goei ui o he goose iningskmp voo ekuen ui lnn vn he Bise Rijk: miljoenen solden n veeig kzenes n lvoens n slgvn e veekken. He lgemene hoofdkwie vn he lege vn he Bise Rijk insllee zich in in oneuilsue en wod he kloppen h vn een uigeseke logisieke zone lngs kus vn he Knl. e sjouwes in Eese Wedoolog Op gemeenijke begfpls vn Sinienne s een gfmonumen me een pgodk. eze poo is ingng n he gee w Chinese en enke Zuid fiknse sjouwes usen. eze niesijs, inged in Lbou Cops (wekkopsen), voeen on milii gezg logisieke ken ui in chehoe: in hvens en muniiepos vn he Bise lege. Eind hpen. koies, Chinese lndbeis, mee n he uimen vn slgvn en he begven vn gesneuv solden op he fon. IJze Hesdin ineny Rismes on oui ubeuge ubignyubc oullens Gévilles Pozièes Combles Longuevl lbe VillesBocge e mb Flesquièes vesnessuhpe Os Les RuessVignes Télon E ld Foumies Wssigny Cnl S Hllencou Bpume Wlencou ucou Le CeuCmbésis cheuxenmiénois Cudy SeePuisieux BeumonHm omenponhieu u od illylehucloche oignies bbeville l S oilles Hébuene Benville Picdie vil le be FRKRIJK FRK JK CBRI 'b sseven Bullecou ed Bvy Visenois Feignies Fivillecboin Vlenciennes Bouchin Hénin yee E onchylepeux RRS ons (Begen) enin hies SinVleysuSomme Lew ouvion i im SinLuenBlngy uxilechâeu Wlles od Ps Clis CécyenPonhieu C n l chiennes Cuincy l Sc pe Sinloi euvillesinvs HéninBeumon Vimy L Louvièe Smndlesux ixoulee Condésul'Escu Lens Liévin blinsinzie SinPolsuTenoise Hnes LoosenGohle Plce du Théâe OTREUILSURER Rue h Houdin l C nc he E oeuxlesines BuylBuissièe zincou Fessin E RngduFlies Becksue oneuilsue l Gmches nnoeullin L Bssée sc u Béhune Seclin l d C n Touni (oonik) E l 'E Lilles h () Villeneuved'scq Ronse (Renix) LILLE ubes cq ue Hucquies Fomles VieilleChple Busnes Wos Lomme Fuges SinJosse Roubix SinVenn Toucoing cqenboeul Lmbes e ûle l Lys iesullys Fuquembegues SlPlge Sc E Wmbechies ouscon (oeskoen) WevicqSud Ploegsee menièes Hdo Comines éeen Seenweck Eplessue essen (essines) Billeul Hzebouck nnes nche Gowesv esves Le TouquePisPlge ques Koijk (Coui) enen (enin) Seenvoo Climis Sinienneuon Oun (un) Css SITOER SineCecilePlge Leie lepe Wen Lumbes Womhou l'yse Houlle Wimee u x Tussen gven vn. solden en enke vepleegses op begfpls vn Wimeeux lig he gf vn Cnse s en diche John c Ce. In zijn beoem gedich In Flns Fids schijf hij ove geïmpovisee plek w omgekomen solden usen: In Vlnens vn bloeien klpozen, ussen kuisen, ij n ij. Sindsdien is poppy (klpoos) he symbool vn heinneing in lle bij he conflic beokken lnn vn Gemenebes. Wimille SininBoulogne Boulognesue Psschende Licques Wimeeux Roese (Roules) Lngemk Popeinge e klpoos ls henkingsbloem enmon (Temon) Sl ck uduicq TounehemsulHem quise mbleeuse C des s l i Guînes Bouboug l' l Cn Wissn Tdinghen Begues E E Cp Blnc ez Hondschooe Gvines CLIS Snge PeiFoPhilippe GndFoPhilippe OyePlge udinghen Gen (Gnd) UKERQUE GnSynhe e uiebed vn H vdmschlk Hig is o op hen een vn weinige heinneingen n Bise nwezigheid in he vesingsdje ijns Eese Wedoolog. ougls Hig, oppebevhebbe L guee mouvemen e l pemièe occupio vn he Bise Lege, vesig vn Le Liol, bse ièe s mées lliées o zijn hoofdkwie in L Reconsucion dns les eioies dévsés oneuil. oneuil wod zo he vezmpun vn een bngijk logisiek pp lns kuslijn, me ls do he nbijgegen fon in FnsVlnen, ois en Somme e seunen en e voozien vn mnkch en meil. E Veunes (Funes) E Communl Cemeey Rue Jen oulin WIEREUX (L Pnne) Zuydcooe lolesbins e du od Wimeeux Communl Cemeey.S Flmen oneuil, hoofdsd vn he Bise Koninklijke Lege.S Flmen oneuilsue Sndbed Fid shl Hig Communl Cemeey Rue Edmond dé SITÉTIEEUOT.S Flmen R ÉTPLES e een onzeese uipuingsoolog egen ke vom vn gelliee scheepv pobee he uise lege nvoeoues vn ononbeelijk meil en oepen ussen Engnd en he vsnd f e snijn. e genknld vn ove Pol op wie kijosen vn kp Blnc ez is opgeich e ee vn uizonlijke smenweking ussen Fnse en Bise mine die vi ove Pol he uw vn Clis hebben ween open e houn..s Flmen Sienneuon Communl Cemeey e bewkes vn he uw vn Clis Kp Blncez Sene du Blncez ESCLLES.S Flmen Vi hvens zols Boulognesue komen zow povind ls nieuwe oepen binnen ui lle hoeken vn he Bise Rijk. e solden won n een veblijf in iningskmpen n divese zones vn he Bise fon gesuud: Vlnen, ois en Somme. Lngs kus won ook uigebei vdhospilen ingeich om gewon solden vn he fon e vezogen. Kp Blncez Genknld ove Pol Giseen he goose hospil vn he Bise lege, vndg goose begfpls vn Gemenebes in Fnkijk e kus, chehoebsis voo gelliee leges Éples iliy Cemeey Le Ce BohinenVemndois L Cple

9 e weopbouw vn he vewoese gondgebied n he eind vn oolog, n vie j vn inense sijd, won vewoese gebien besempd o Ro Zone : omgewo gond, vewoese sen en dopen, onbuikbe wegen en spoowegen. He einsion E is n he eind vn oolog wee j nodig om gond vn he vewoese Lens e uimen en e egliseen. Ps dn kn seenkolenhoofdsd n weopbouw beginnen. Ubin Cssn, chiec vn Compgnie s Chemins Fe du od, geef he nieuwe sion in vom vn een soomlocomoief. e klokkenoen is schooseen en ingngspuien wien. Binnen leggen egbleus een link ussen funcie vn he gebouw en geschienis vn sd: spoowegen en mijnen. Plce du Génél Gulle LES (L Pnne) Zuydcooe Gen (Gnd) I Jz e Combles ld Cudy l S e mb oilles Le CeuCmbésis vesnessuhpe Os Les RuessVignes Télon Longuevl u od Flesquièes Foumies Wssigny Cnl S lbe VillesBocge oignies Bpume cheuxenmiénois Gévilles Wlencou ucou Pozièes Hllencou E E E SeePuisieux BeumonHm omenponhieu Cmbi illylehucloche sseven FR CE ubeuge Bullecou Hébuene Benville Bvy Bouchin ubignyubc Hénin Feignies onchylepeux bbeville Gmches Picdie ev ille enin Fivillecboin oullens bb Vlenciennes Lew hies d' Rismes Wlles oui yee me Sc h cq ue E chiennes Cuincy SinVleysuSomme ons (Begen) Beumon Visenois Smndlesux SinLuenBlngy L Louvièe Condésul'Escu Vimy s i i Hnes Lens Hénin Liévin ixoulee euvillesinvs uxilechâeu CécyenPonhieu l e ûle on ouvion C n l Sc pe Sinloi Rue sc u ineny Seclin nnoeullin LoosenGohle SinPolsuTenoise Touni (oonik) E l 'E Hesdin h () Villeneuved'scq l d Cn blinsinzie Ronse (Renix) LILLE Lomme ubes Wos l C nc he Roubix E Houdin Toucoing l oeuxlesines BuylBuissièe zincou Lmbes L Bssée ouscon (oeskoen) Wmbechies Fomles Béhune Fessin oneuilsue RngduFlies BeckBecksue sue Lilles WevicqSud WevicqSud cqmenièes enboeul SlPlge SlPlge SinJosse nche Fuges Comines Comines VieilleChple Busnes l Lys iesullys essen (essines) Ploegsee Seenweck od Ps Clis Hucquies E Plce du Génél Gulle RETIÈRES SinVenn Vn menièes is n Eese Wedoolog nies mee ove. e sd is lnge ijd gebuik ls legepls vn oepen vn Gemenebes, zols veolk in he lied moisle fom menièes. e weopbouw vn binnensd geef chiec Louisie Codonnie uime om zijn egionlisische ieën ui e weken. He sdhuis, boen, he oologsmonumen, mkhl en kek zijn vooben vn Vlmse enissncesijl die in di gebied zeke nie miss. Billeul éeen Hzebouck Lumbes Hdo Eplessue Kemm nnes TouqueisPlge Gowesv esves Fuquembegues Vn moisle fom menièes n Vlmse enissnce ques SineCecilePlge Oun (un) Koijk (Coui) enen (enin) Seenvoo Climis SITOER Css Leie Wen Houlle menièes Sdhuis en bfo Wimee u x Sinienneuon lepe L Reconsucion dns les eioies dévsés Roese (Roules) Psschende Wimille SininBoulogne BOULOGESURER Gnd Plce BÉTHUE Lngemk Popeinge Licques Wimeeux Womhou l'yse enmon (Temon) E Sl ck uduicq TounehemsulHem quise E C des udinghen Hondschooe s l i Guînes Begues l' l Cn Wissn Tdinghen UKERQUE Bouboug E Cp Blnc ez PeiFoPhilippe GndFoPhilippe Gvines CLIS Snge mbleeuse GnSynhe OyePlge e du od Gnd Plce BILLEUL E Veunes (Funes) lolesbins He Fnse Billeul, Ble in he elnds, blijf guwen vn oolog lng bespd. Tijns he uise offensief in he vooj vn kom d eche dsisch vening in. He sdsbesuu doe voo weopbouw een beoep op egionlisische chiecen zols Louisie Codonnie. Hem wod gevgd mone ubnisiepincipes e combineen me diione Vlmse bouwkuns. oolog wod Billeul, Ble, beschouwd ls een vn mooise Vlmse sen vn seek. Tijns Slg bij Leie in he vooj vn luk he uises nie om Béhune in e nemen. Ui wk gooien ze binnensd pl me bndbommen. Op Gnd Plce (Goe k) blijf lleen he veeieneeuwse bfo oveeind. oolog won huizen ond he plein opgeokken in divese sijlen: co en mee seekgebonn sijlen. He mees mkne gebouw is he doo Jcques llemn onwopen sdhuis d ijkijk is voozien vn doo sd onvngen L guee mouvemen e l pemièe occupio oologsonscheidingen. Le Liol, bse ièe s mées lliées E e ile Vlmse sd e weopbouw kom he bfo en goe Béhune Sdhuis, Goe k en bfo e sd Billeul (Ble) Lens Sion s diione bouwmeilen zols bkseen en nuuseen wod seeds vke gekozen voo he mone gewpen beon, d een goo vn zijn succes n Weopbouw dnk. S. hoe Voo weopbouw vn sen leggen chiecen een keu n onwepen voo n sdsbesuen. s hevind zijn ou sdsbed vn voo oolog. Plsen ls Billeul meen zich een diione egionlisisch, m gloednieuw sdsbed n. Cmbi en Lens kiezen voo moniei en co. Le Ce BohinenVemndois L Cple

10 E 'b be e bbeville viill le Oisemon Hllencou Hesdin Fessin E illylehucloche Climis Picquigny omenponhieu Benville uxilechâeu zincou Fuges l'yse ques miens oullens VillesBocge onsinloi l Sc pe blinsinzie oeuxlesines BuylBuissièe lbe BeumonHm SeePuisieux yee ubes BysuSomme Hnes HéninBeumon Bpume Combles Longuevl d l Cn Péonne oignies Bullecou Visenois enen (enin) l ouscon (oeskoen) Koijk jk Cou Coui) o i) i) (Coui) Flesquièes ubignyubc Lew E Bouchin Le Ce Les RuessVignes Cudy BohinenVemndois Le CeuCmbésis Vlenciennes Rismes Condésul'Escu Ronse (Renix) h () Bvy Wssigny Os l S oilles e mb Oun Oun Ou n (un (ud ( u en) ) (un) ons (Begen) ubeuge Feignies IË L Cple Télon Hison Foumies vesnessuhpe sseven e weopbouw vn he vewoese gondgebied Wlles enin e kus, chehoebsis voo gelliee leges Touni (oonik) CBRI enmon (Temon) e bewegingsoolog en eese uise bezeing Smndlesux Leie He fon Wegen vn Henking vn Eese Wedoolog in odps Clis chiennes E Wos Villeneuved'scq Rois Bugge (Buges) Roubix Toucoing oui Cuincy Seclin Lomme onchylepeux Hénin Roese (Roules) LILLE enboeul Lmbes SinLuenBlngy hies Wlencou ucou Pozièes Lens Gévilles Psschende Wmbechies nnoeullin l d Cn Fomles Thélus Vimy Liévin ixoulee Comines WevicqSud menièes cq Ploegsee essen (essines) LoosenGohle L Bssée Iepe Lngemk RRS Hébuene VieilleChple Béhune Seenweck euvillesinvs Houdin Lilles cheuxenmiénois SinPolsuTenoise Busnes SinVenn Kemm Billeul Gowesv Popeinge Veunes (Funes) éeen l Lys Seenvoo Hondschooe Hzebouck Css Womhou Begues iesullys SITOER Wen od Ps Clis Picdië Houlle Fuquembegues Lumbes Bouboug Gvines UKERQUE Zuydcooe Kilomees ed CécyenPonhieu GnSynhe G PeiFoPhilippe GndFoPhilippe lolesbins e Pnne (L Pnne) ieuwpoo (ieupo) I Jz e Oosen (Osen) inqu Cnl S BlngysuBesle i im ouvion ineny l C nc he oneuilsue Hucquies l i s uduicq C Gmches FivilleEscboin C n l Rue RngduFlies SinVleysuSomme SinJosse Eplessue SineCecilePlge SlPlge Hdo nnes Le TouquePisPlge Becksue Sinienneuon esves l Cn E TounehemsulHem des Licques Guînes CLIS BOULOGESURER Wimille SininBoulogne Wimee u x Sl ck quise Wimeeux mbleeuse udinghen Tdinghen Wissn Snge E Cp Blnc ez nche oodzee OyePlge Oye Plge e ûle E E E u od cq ue E sc u l 'E'E E Sc h l' ls uises in ui Cmbi (Kmeijk) veekken, len ze Cnzen een vewoes e sd n. e inwones zijn geëvcueed en binnensd is plgebnd. e weopbouw kom in hnn vn chiec Piee LepinceRingue, die een soli ubnisiepln moe uiweken. He sdhuis wod hebouwd, e won pleinen ngegd, nieuwe wegen geokken en dminisieve gebouwen en winks kijgen hun eigen wijken. Cmbi kijg een nieuwe binnensd w een nieuwe sijl kop opseek ns seekgebonn bouwkuns: co. Een heus ubnisiepln voo vewoese binnensd Gnd Plce CBRI E Cmbi Binnensd s e vewoese Gnd Plce E S. hoe L Louvièe Buxle (Buss) Gnd Plce en Plce s Héos RRS Vn o lijd s on een egen vn bommen. n he eind vn oolog is sd een puinhoop, een ville mye, opgeoffe sd. e on monumenenzog geplse gebouwen dienen hun oosponkijke uielijk e behoun. He sdhuis en gevs vn woningen n pleinen komen doo hun s nie in nmeking voo esuie en won gehe opnieuw opgeokken. He bfo kijg zijn voegee uielijk eug, zij he op een voesuk vn gewpend beon, en wod ls vnouds he symbool vn s. He heopgebouw s heef zijn voooologse uielijk s Sdhuis, bfo en pleinen E. Le Bun Ligh oiv enin

11 Copyigh: CRT odps Clis. Elke epoducie, zfs geijk, is vebon zon schifijke oesemming vn he Comié Régionl du Touisme odps Clis. Weijk po: e kwl. PEFC/. uk: Gphic s eschmps. Foo s cove: P. Fuie S. hoe. Veling: OTS, eindedcie: Volg Wegen vn Henking op inene: Conc: Comié Régionl Touisme odps Clis, plce endès Fnce BP Lille Cex T.: + () PEFC/

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen

Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen Inleiding expostie Religie Keramisch verbeeld door Prof. P. Nissen onthullen dat zi j heel mooi was. Het geheugen helpt ons meestal graag om dingen en mensen uit het verleden no g mooier te maken dan zij

Nadere informatie

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914,

Tweede Kamer. Bijlagen. 204. 4. Tekst van de geldende wet. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Bijlagen. 204. 4. Wijziging der Wet op «Ie Inkomstenbelasting 1914, Tweede Kamer. (204. 4.) BlJl.AliK [>E}i MEMORIE VAN TOKLICHTINU. Tekst van de geldende wet. Wet op de Inkomstenbelasting 1914, zooals

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA

Nadere informatie

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte

Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren. Veranderverhaal: nut + noodzaak. Wie? Ik! Breedte Droomdoelen Angst Turn around Waarom? Factoren Actoren Ambitie Good to great Organisatiekundige vraag (OK) Veranderverhaal: nut + noodzaak Aanleiding Richting Wie? Wat? As is To be S S T Gap T M M C C

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 17 Ruimtevaart 16 Newton wo deel Uitwekingen Hoofdstuk 7 Ruiteaat 7 Ruiteaat 7. Inleiding Vookennis Ruiteaat a De baan an een satelliet heeft de o an een ellips (een cikel is een bijzondee ellips). b De wijing is ewaaloosbaa,

Nadere informatie

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 !

Dank u. Emissievoorschriften volgens EPA. Informatie over garantie. 2010 Mercury Marine 25/30 2-Stroke 90-10261B81 110 ! Dnk u voor de nkoop vn een vn de beste buitenboordmotoren op de mrkt. U hebt verstndig in vrplezier geïnvesteerd. Uw buitenboordmotor is vervrdigd door Mercury Mrine, een wereldleider op het gebied vn

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel Inhoud Hoofdstuk1: Atoombouw... 1. Inleiding.... Het spectum van watestof en het atoommodel van Boh... 4 3. Het atoommodel van Boh-Sommefeld.... 7 4. Elektonenconfiguatie... 9 5. Het peiodiek systeem...

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIEDT... over communicatie, collegialiteit en coaching

WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIEDT... over communicatie, collegialiteit en coaching WAT GIJ NIET WILT DAT U GESCHIEDT... over communicatie, collegialiteit en coaching auteurs: Prof. dr. J.B. Rijsman Drs. R. Schut Dr. J.G.G. Zuylen kernredactie van dit nummer: Drs. K. van Herpen Drs. R.

Nadere informatie

Liedteksten Musical Vuurkracht. Lied 1: De nar maakt zich zorgen. (Melodie: Rood van Marco Borsato). De Drie Ranken 22 & 23 Maart 2014

Liedteksten Musical Vuurkracht. Lied 1: De nar maakt zich zorgen. (Melodie: Rood van Marco Borsato). De Drie Ranken 22 & 23 Maart 2014 Liedteksten Musical Vuurkracht De Drie Ranken 22 & 23 Maart 2014 Lied 1: De nar maakt zich zorgen. (Melodie: Rood van Marco Borsato). Couplet 1 (de Nar) Zie mij hier staan, zo oud en moe. Ik voel me vaak

Nadere informatie

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen

Nesthulp voor solitaire bijen en wespen entomologische erichten 125 Nesthulp voor solitire ijen en wespen TREFWOORDEN Apoide, Hymenopter, ntuurescherming, nesthulp, Vespoide Pieter vn Breugel* Entomologische Berichten 72 (1-2): 125-140 De elngstelling

Nadere informatie

VOOR HET EERST NA DE STORM. J RAtig. Exclusief. Jaargang 10 nr 357 18 april 2015

VOOR HET EERST NA DE STORM. J RAtig. Exclusief. Jaargang 10 nr 357 18 april 2015 Exclusief J RAtig VOOR HET EERST NA DE STORM Jaargang 10 nr 357 18 april 2015 Cover 10 Josje van K3 breekt de stilte 24 exen en nog altijd beste vrienden 30 alles voor een zomerse body 36 Jeroen Meus en

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf.

Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. 9 2 2015 De Gelderlander BEZUINIGING Buurthuis beheert zelf de knip Veel gemeenten bezuinigen op buurthuizen. Bij De Nieuwe Hommel doen ze het beheer zelf. door Evelien van der Eijk ARNHEM Fris, open en

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent

Hoe maak ik me de Franse taal echt eigen? door Sylvain Lelarge Talen voor Talent Hoe mk ik me de Frnse tl echt eigen? door Sylvin Lelrge Tlen voor Tlent 1 De wens vn elke Frncofiel: zichzelf kunnen zijn in het Frns. En, doordt de Frnse cultuur, geschiedenis en rt-de-vivre zo innig

Nadere informatie

ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl

ê kinderen in Denernnrken f #{#5 rlia uerreitlolnstl ' ffiffim ê kinderen in Denernnrken Blod voclr' de r{f /{s f #{#5. Ww, f Zo krnrairrleï] wrj naau- I),,rre-.rnarken! BESTE KINDEREN, Ik iienk wel, dat dit cie eerste kr:ant is ilr cie Nederlandsche taal,

Nadere informatie