Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december"

Transcriptie

1 Goed om te weten Dienstregeling Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016

2 Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n Ro tterdam The Hag ue Airpo rt Beide richting en Alleen heen Alleen terug <> > < Zo ne Ro denrijs Metro 170 E Ko eg elwieckplantso en 170 Bo terdo rpseweg Berkelseweg Spo rthal de Ackers Rembrandtlaan Rubenslaan De Kulck Ho ekeindsebrug Ho ekeindseweg Lijsterlaan Nachteg aallaan Eendendreef Grutto straat Ediso nlaan Alfred No belstraat Tro mpstraat Ko renmo lenweg Gro enteveiling Zo etermeerselaan Prismalaan West 5441 Werner vo n Siemensstraat Oo stweg 170 Fo kkerstraat Ro kkeveenseweg Van Galenstraat Meido o rnlaan Osylaan Van Wijng aardenstraat Bo rdeauxstraat Oo stwaarts Zwaardslo o tseweg Centrum West 170 De vakant ied ienst g eld t in d e vo lg end e p erio d en dins dag 27 de ce mbe r 2016 t/m zate rdag 7 januari 2017 vrijdag 14 april 2017 : Goe de Vrijdag vrijdag 26 me i 2017 : Dag na He me lvaarts dag zondag 2 juli 2017 t/m zate rdag 19 augus tus 2017 O p zate rdage n e n zondage n in de vakantie die ns t wordt volge ns de normale zate rdag- e n zondagdie ns tre ge ling ge re de n.

3 Bus 173 Rodenrijs - Bleiswijk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n Ro tterdam The Hag ue Airpo rt Beide richting en Alleen heen Alleen terug <> > < Ro denrijs Metro 170 E Ko eg elwieckplantso en 170 Bo terdo rpseweg Zo ne < > < Berkelseweg Spo rthal de Ackers Rembrandtlaan Rubenslaan De Kulck Ho ekeindsebrug Ho ekeindseweg Lijsterlaan Nachteg aallaan Eendendreef Grutto straat 4 4 Ediso nlaan Windmo len Alfred No belstraat < Tro mpstraat Ko renmo lenweg

4 Le t op: tijde ns de vakantie die ns tre ge ling ge lde n ande re tijde n A = aankoms t, V = ve rtre k Maand ag t /m vrijd ag Rode nrijs - Ble is wijk - Zoe te rme e r Rode nrijs Me tro V :44 07:14 07:26 07:39 07:47 07:58 08:08 08:18 08:29 08:39 08:49 09:08 09:31 09:51 Be rke lse we g V :49 07:19 07:31 07:44 07:52 08:03 08:13 08:23 08:34 08:44 08:54 09:13 09:36 09:56 Hoe ke indse we g V 05:55 06:27 06:57 07:29 07:41 07:54 08:02 08:13 08:23 08:33 08:44 08:54 09:04 09:22 09:44 10:04 Kore nmole nwe g A 06:04 06:36 07:06 07:39 07:50 08:04 08:11 08:22 08:33 08:42 08:53 09:04 09:13 09:31 09:53 10:13 Ce ntrum We s t A 06:22 06:54 07:25 07: : : : : Rode nrijs Me tro V 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13: :51 14:11 14:32... Be rke lse we g V 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13: :56 14:16 14:37... Hoe ke indse we g V 10:25 10:44 11:04 11:25 11:44 12:04 12:25 12:44 13:04 13:25 13:44 13:53 14:04 14:25 14:45 14:53 Kore nmole nwe g A 10:34 10:53 11:13 11:34 11:53 12:13 12:34 12:53 13:13 13:34 13:53 14:02 14:13 14:34 14:54 15:02 Ce ntrum We s t A 10: : : : : : :22 Rode nrijs Me tro V 14:49 15:08 15:18 15:27 15:38 15:48 15:58 16:08 16:18 16:28 16:38 16:48 16:58 17:08 17:18 17:28 Be rke lse we g V 14:54 15:13 15:23 15:32 15:43 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 Hoe ke indse we g V 15:02 15:23 15:33 15:42 15:53 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 Kore nmole nwe g A 15:11 15:33 15:42 15:51 16:03 16:12 16:22 16:33 16:42 16:52 17:03 17:12 17:22 17:33 17:42 17:52 Ce ntrum We s t A... 15: : : : : Rode nrijs Me tro V 17:38 17:49 17:58 18:08 18:28 18:48 19:09 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 Be rke lse we g V 17:43 17:54 18:03 18:13 18:33 18:53 19:14 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 Hoe ke indse we g V 17:53 18:04 18:13 18:23 18:43 19:03 19:22 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 Kore nmole nwe g A 18:03 18:13 18:23 18:33 18:52 19:11 19:31 20:07 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06 Ce ntrum We s t A 18: : Rode nrijs Me tro V 0:15 0: Be rke ls e we g V 0:20 0: Hoe ke inds e we g V 0:28 0: Kore nmole nwe g A 0:37 1:

5 Le t op: tijde ns de vakantie die ns tre ge ling ge lde n ande re tijde n A = aankoms t, V = ve rtre k Maand ag t /m vrijd ag Ble is wijk - Zoe te rme e r - Rode nrijs Ce ntrum We s t V : : : : :46 Kore nmole nwe g V 05:46 06:16 06:44 06:54 07:13 07:24 07:33 07:39 07:51 08:02 08:13 08:23 08:33 08:44 08:54 09:05 Hoe ke indse we g V 05:55 06:25 06:53 07:03 07:23 07:34 07:43 07:49 08:01 08:12 08:23 08:33 08:43 08:54 09:04 09:14 Be rke lse we g V 06:03 06:33 07:01 07:13 07:33 07:44 07:53 07:59 08:11 08:22 08:33 08:42 08:52 09:03 09:12 09:22 Rode nrijs Me tro A 06:08 06:38 07:06 07:18 07:38 07:49 07:58 08:04 08:16 08:27 08:38 08:47 08:57 09:08 09:17 09:27 Ce ntrum We s t V... 09: : : : : Kore nmole nwe g V 09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:53 14:14 Hoe ke indse we g V 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:02 14:23 Be rke lse we g V 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:10 14:31 Rode nrijs Me tro A 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:15 14:36 Ce ntrum We s t V 14: : : : : : Kore nmole nwe g V 14:34 14:54 15:03 15:13 15:33 15:43 15:52 16:03 16:13 16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 Hoe ke indse we g V 14:43 15:03 15:12 15:22 15:42 15:52 16:01 16:12 16:22 16:32 16:42 16:52 17:02 17:12 17:22 17:32 Be rke lse we g V 14:51 15:11 15:20 15:30 15:50 16:00 16:09 16:20 16:30 16:40 16:50 17:01 17:11 17:21 17:31 17:41 Rode nrijs Me tro A 14:56 15:16 15:25 15:35 15:55 16:05 16:14 16:25 16:35 16:45 16:55 17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 Ce ntrum We s t V 17: : :14 18: : Kore nmole nwe g V 17:33 17:44 17:54 18:04 18:14 18:32 19:02 19:32 20:02 20:37 21:07 21:37 22:09 22:39 23:09 23:39 Hoe ke indse we g V 17:42 17:52 18:02 18:12 18:22 18:40 19:10 19:40 20:10 20:45 21:15 21:45 22:17 22:47 23:17 23:47 Be rke lse we g V 17:51 18:00 18:10 18:20 18:30 18:48 19:18 19:48 20:18 20:53 21:23 21:53 22:25 22:55 23:25 23:55 Rode nrijs Me tro A 17:56 18:05 18:15 18:25 18:35 18:53 19:23 19:53 20:23 20:58 21:28 21:58 22:30 23:00 23:30 0:00 Kore nmole nwe g V 0: Hoe ke inds e we g V 0: Be rke ls e we g V 0: Rode nrijs Me tro A 0:

6 A = aankoms t, V = ve rtre k Zat erd ag Rode nrijs - Ble is wijk - Zoe te rme e r Rode nrijs Me tro V 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 Be rke lse we g V 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 Hoe ke indse we g V 07:30 08:00 08:30 09:00 09:31 10:00 10:31 10:50 11:10 11:31 11:50 12:10 12:31 12:50 13:10 13:31 Kore nmole nwe g A 07:39 08:08 08:39 09:08 09:40 10:08 10:40 10:58 11:18 11:40 11:58 12:18 12:40 12:58 13:18 13:40 Ce ntrum We s t A 07: : : : : : :58 Rode nrijs Me tro V 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:39 18:09 18:45 19:15 Be rke lse we g V 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:44 18:14 18:50 19:20 Hoe ke indse we g V 13:50 14:10 14:31 14:50 15:10 15:31 15:50 16:10 16:31 16:50 17:10 17:31 17:52 18:22 18:57 19:28 Kore nmole nwe g A 13:58 14:18 14:40 14:58 15:18 15:40 15:58 16:18 16:40 16:58 17:18 17:40 18:00 18:30 19:06 19:36 Ce ntrum We s t A : : : : :22... Rode nrijs Me tro V 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 0:15 0: Be rke lse we g V 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 0:20 0: Hoe ke indse we g V 19:57 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:27 0: Kore nmole nwe g A 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06 0:36 1:

7 A = aankoms t, V = ve rtre k Zat erd ag Ble is wijk - Zoe te rme e r - Rode nrijs Ce ntrum We s t V : : : : :20... Kore nmole nwe g V 06:40 07:10 07:40 08:10 08:40 09:09 09:39 10:09 10:39 10:59 11:19 11:38 11:59 12:19 12:38 12:59 Hoe ke indse we g V 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:08 11:28 11:47 12:08 12:28 12:47 13:08 Be rke lse we g V 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:16 11:36 11:55 12:16 12:36 12:55 13:16 Rode nrijs Me tro A 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:21 11:41 12:00 12:21 12:41 13:00 13:21 Ce ntrum We s t V... 13: : : : : Kore nmole nwe g V 13:19 13:38 13:59 14:19 14:38 14:59 15:19 15:38 15:59 16:19 16:38 16:59 17:19 17:40 18:11 18:41 Hoe ke indse we g V 13:28 13:47 14:08 14:28 14:47 15:08 15:28 15:47 16:08 16:28 16:47 17:07 17:27 17:48 18:19 18:49 Be rke lse we g V 13:36 13:55 14:16 14:36 14:55 15:16 15:36 15:55 16:16 16:36 16:55 17:15 17:35 17:56 18:27 18:57 Rode nrijs Me tro A 13:41 14:00 14:21 14:41 15:00 15:21 15:41 16:00 16:21 16:41 17:00 17:20 17:40 18:01 18:32 19:02 Ce ntrum We s t V 18: : Kore nmole nwe g V 18:54 19:38 19:54 20:37 21:07 21:37 22:09 22:39 23:09 23:39 0: Hoe ke indse we g V 19:02 19:46 20:02 20:45 21:15 21:45 22:17 22:47 23:17 23:47 0: Be rke lse we g V 19:10 19:54 20:10 20:53 21:23 21:53 22:25 22:55 23:25 23:55 0: Rode nrijs Me tro A 19:15 19:59 20:15 20:58 21:28 21:58 22:30 23:00 23:30 0:00 0:

8 A = aankoms t, V = ve rtre k Zo nd ag Rode nrijs - Ble is wijk - Zoe te rme e r Rode nrijs Me tro V 09:15 09:45 10:15 10:45 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 Be rke lse we g V 09:20 09:50 10:20 10:50 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 Hoe ke indse we g V 09:28 09:58 10:28 10:58 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:59 16:30 17:00 Kore nmole nwe g A 09:36 10:06 10:36 11:06 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:38 17:08 Rode nrijs Me tro V 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 0:15 0:45 Be rke lse we g V 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 0:20 0:50 Hoe ke indse we g V 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:27 0:57 Kore nmole nwe g A 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06 0:37 1:07

9 A = aankoms t, V = ve rtre k Zo nd ag Ble is wijk - Zoe te rme e r - Rode nrijs Kore nmole nwe g V 09:36 10:06 10:36 11:06 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:09 16:38 17:08 Hoe ke indse we g V 09:45 10:15 10:45 11:15 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:18 16:47 17:17 Be rke lse we g V 09:53 10:23 10:53 11:23 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:55 17:25 Rode nrijs Me tro A 09:58 10:28 10:58 11:28 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:31 17:00 17:30 Kore nmole nwe g V 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0: Hoe ke indse we g V 17:47 18:16 18:46 19:16 19:46 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 0: Be rke lse we g V 17:55 18:24 18:54 19:24 19:54 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 0: Rode nrijs Me tro A 18:00 18:29 18:59 19:29 19:59 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 0:

10 A = aankoms t, V = ve rtre k Vakant ied ienst reg eling maand ag t /m vrijd ag Rode nrijs - Ble is wijk - Zoe te rme e r Rode nrijs Me tro V :44 07:14 07:31 07:42 07:59 08:12 08:30 08:58 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 Be rke lse we g V :49 07:19 07:36 07:47 08:04 08:17 08:35 09:03 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 Hoe ke indse we g V 05:55 06:27 06:57 07:29 07:46 07:57 08:14 08:27 08:45 09:12 09:43 10:13 10:43 11:12 11:43 12:12 Kore nmole nwe g A 06:04 06:36 07:06 07:39 07:56 08:06 08:24 08:36 08:55 09:21 09:52 10:22 10:52 11:21 11:52 12:21 Ce ntrum We st A 06:22 06:54 07:25 07:58 08: : :14 09:40 10: : :11... Rode nrijs Me tro V 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 Be rke lse we g V 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 Hoe ke indse we g V 12:43 13:12 13:43 14:13 14:43 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 Kore nmole nwe g A 12:52 13:21 13:52 14:22 14:52 15:24 15:38 15:54 16:08 16:24 16:38 16:54 17:08 17:24 17:38 17:54 Ce ntrum We st A 13: :11 14:41 15:11 15: : : : : :14 Rode nrijs Me tro V 17:44 18:00 18:29 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 0:15 0:45 Be rke lse we g V 17:49 18:05 18:34 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 0:20 0:50 Hoe ke indse we g V 17:59 18:15 18:44 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 0:28 0:58 Kore nmole nwe g A 18:09 18:25 18:53 19:07 19:36 20:07 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 0:06 0:37 1:07 Ce ntrum We s t A :

11 A = aankoms t, V = ve rtre k Vakant ied ienst reg eling maand ag t /m vrijd ag Ble is wijk - Zoe te rme e r - Rode nrijs Ce ntrum We s t V : : : : :34 09:04 09:34 10:04 10:34... Kore nmole nwe g V 05:45 06:15 06:44 07:06 07:22 07:36 07:51 08:07 08:22 08:37 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 Hoe ke indse we g V 05:54 06:24 06:53 07:16 07:32 07:46 08:01 08:17 08:32 08:47 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 Be rke lse we g V 06:02 06:32 07:01 07:26 07:42 07:56 08:11 08:27 08:41 08:56 09:11 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 Rode nrijs Me tro A 06:07 06:37 07:06 07:31 07:47 08:01 08:16 08:32 08:46 09:01 09:16 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 Ce ntrum We st V 11: : :34 14:04 14:34 15: : : : :03 Kore nmole nwe g V 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:39 15:53 16:09 16:23 16:39 16:54 17:09 17:23 Hoe ke indse we g V 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 15:48 16:02 16:18 16:32 16:48 17:03 17:18 17:32 Be rke lse we g V 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 15:56 16:10 16:26 16:40 16:57 17:12 17:27 17:41 Rode nrijs Me tro A 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:01 16:15 16:31 16:45 17:02 17:17 17:32 17:46 Ce ntrum We s t V... 17:34 18:07 18: : Kore nmole nwe g V 17:39 17:54 18:25 19:09 19:38 20:02 20:37 21:07 21:37 22:09 22:39 23:09 23:39 0: Hoe ke indse we g V 17:48 18:03 18:33 19:17 19:46 20:10 20:45 21:15 21:45 22:17 22:47 23:17 23:47 0: Be rke lse we g V 17:57 18:11 18:41 19:25 19:54 20:18 20:53 21:23 21:53 22:25 22:55 23:25 23:55 0: Rode nrijs Me tro A 18:02 18:16 18:46 19:30 19:59 20:23 20:58 21:28 21:58 22:30 23:00 23:30 0:00 0:

12 Dage n me t e e n af wijke nde die nst re ge ling zondag 25 de ce mbe r 2016 : 1e Ke rs tdag - Zondag maandag 26 de ce mbe r 2016 : 2e Ke rs tdag - Zondag dins dag 27 de ce mbe r 2016 t/m zate rdag 7 januari Vakantie die ns t zate rdag 31 de ce mbe r 2016 : O ude jaars dag - Zate rdag, laats te ritte n tot ca uur, me tro C e n E rijde n we l. Kijk op de we bs ite. zondag 1 januari 2017 : Nie uwjaars dag - Zondag vrijdag 14 april 2017 : Goe de Vrijdag - Vakantie die ns t maandag 17 april 2017 : 2e Paas dag - Zondag donde rdag 27 april 2017 : Konings dag - Zate rdag donde rdag 25 me i 2017 : He me lvaarts dag - Zondag vrijdag 26 me i 2017 : Dag na He me lvaarts dag - Vakantie die ns t maandag 5 juni 2017 : 2e Pinks te rdag - Zondag zondag 2 juli 2017 t/m zate rdag 19 augus tus Vakantie die ns t O V-informatie van adre s naar adre s : Te le foon: ( 0,70/minuut) Inte rne t: e n t.nl Kijk voor me e r actue le re is informatie op t.nl of download de RET Re al Time App via t.nl/app. Bij de RET Se rvice punte n he lpe n we je graag pe rs oonlijk op we g me t e e n re is advie s. De RET Se rvice punt e n zijn: Me t rost at ion Zuidple in, ope nings tijde n: RET Se rvice punt Rot t e rdam Ce nt raal, ope nings tijde n: Maandag t/m vrijdag: 07:00-22:00 Zate rdag: 07:00-22:00 Zondag: 07:00-22:00 RET Se rvice punt Be urs, ope nings tijde n: Maandag t/m donde rdag: 07:00-19:00 Vrijdag: 07:00-21:30 Zate rdag: 09:30-17:30 Zondag: 09:30-17:30 RET Se rvice punt Zuidple in, ope nings tijde n: Maandag t/m donde rdag: 07:00-19:00 Vrijdag: 07:00-21:30 Zate rdag: 09:30-17:30 Zondag: 09:30-17:30 RET Se rvice winke l, ope nings tijde n: Maandag t/m donde rdag: 09:00-17:00 Vrijdag: 09:00-21:00 Zate rdag e n zondag: Ge s lote n Ve rtre ktijde n zijn bij be nade ring. De RET is nie t aans prake lijk voor de s chade die is ve roorzaakt door we Ike afwijking van de die ns tre ge ling dan ook. De ove rs tapinformatie kan afwijke n in he t ge val van omle idinge n, kijk voor actue le informatie op t.nl/omle idinge n. O p he t ve rvoe r zijn de alge me ne voorwaarde n s tads -e n s tre e kve rvoe r van toe pas s ing. Le e s de ze op t.nl. Re isinf ormat ie : t.nl, ( 0,70/min), RET Klante ns e rvice : (ge bruike lijke be lkos te n). RETre ize rdam

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 170 Rodenrijs - Zoetermeer 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 83 Kralingse Zoom - Keizerswaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 47 Station Blaak via Noordereiland Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 47 Station Blaak via Noordereiland 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 79 Poortugaal via Delta Psychiatrisch Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 95 Capelsebrug via Rivium Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 95 Capelsebrug via Rivium 33 Bus 25 Tram D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio n

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 54 Station Schiedam Centrum via De Gorzen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Metro E Den Haag Centraal - Slinge Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Metro E Den Haag Centraal - Slinge 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 80 Hoogvliet Metro - Hoogvliet Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 30 Alexander - Schollevaar Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 30 Alexander - Schollevaar 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 77 Zuidplein - ss Rotterdam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 20 Lombardijen - Rotterdam Centraal 33 Bus 25 Tram A B C D Metro Ro lsto elto eg ankelijk

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 66 Zuidplein via Feijenoord Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 66 Zuidplein via Feijenoord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein. Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport - Meijersplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 33 Rotterdam Centraal - Rotterdam The Hague Airport -

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk Geldig vanaf 9 februari 2017 www.ret.nl Bus 146 Zuidplein - Ridderkerk 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Bus 40 Rotterdam Centraal - Station Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 22 februari 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p statio

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december Goed om te weten Dienstregeling Tram 4 Molenlaan - Marconiplein Geldig vanaf 11 december 2016 www.ret.nl Tram 4 Molenlaan - Marconiplein 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o p

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft Geldig vanaf 14 december 2016 www.ret.nl Bus 174 Rotterdam Noord - Berkel Westpolder - Delft 33 Bus 25 Tram A B C D E

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december Goed om te weten Dienstregeling Bus 601 Beverwaard - Barendrecht Geldig vanaf 16 december 2016 www.ret.nl Bus 601 Barendrecht - Beverwaard 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Ro lsto elto eg ankelijk WiFi o

Nadere informatie

Dienstregeling 2013 van bus Geldig vanaf 09/12/2012

Dienstregeling 2013 van bus Geldig vanaf 09/12/2012 Lijnfolder 173 Geldig vanaf 09 / 12 2012 173 Dienstregeling 2013 van bus Geldig vanaf 09/12/2012 Haltes buslijn HEEN TERUG Plaats Halte Zone Dagen met een afwijkende dienstregeling lange ritten RODENRIJS

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 712 Maassluis West - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 712 Maassluis West - Schiedam Centrum Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 712 Maassluis West - Schiedam Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 712 Maassluis West - 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 9 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 711 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 9 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 711 - Schiedam Geldig vanaf 9 mei 2017 www.ret.nl Bus 711 - Schiedam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 713 Schiedam Centrum - Hoek van Holland Strand Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 713 Schiedam Centrum - Hoek van Holland Strand Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 713 Schiedam - Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 713 - Schiedam 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 718 Hoek van Holland Strand - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 718 Hoek van Holland Strand - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 718 - Maassluis Centrum Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 718 - Maassluis Centrum 33 Bus 25 Tram B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 717 Hoek van Holland Strand - Vlaardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 717 Hoek van Holland Strand - Vlaardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 717 - laardingen Centrum Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 717 - laardingen Centrum 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 716 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 15 mei

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 716 Hoek van Holland Strand - Schiedam Centrum Geldig vanaf 15 mei Goed om te weten Dienstregeling Bus 716 - Schiedam Geldig vanaf 15 mei 2017 www.ret.nl Bus 716 - Schiedam 33 Bus 25 Tram B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague irport Beide

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 98 Capelsebrug via Krimpen a/d IJssel Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 98 Capelsebrug via Krimpen a/d IJssel Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 98 Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 98 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport Beide richtingen Alleen

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 36 Alexander - Kralingse Zoom 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 156 Vlaardingen West - Vijfsluizen Geldig vanaf 18 september

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 156 Vlaardingen West - Vijfsluizen Geldig vanaf 18 september Goed om te weten Dienstregeling Bus 156 - Vijfsluizen Geldig vanaf 18 september 2017 www.ret.nl Bus 156 - Vijfsluizen 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 25 Carnisselande - Schiebroek Geldig vanaf 14 juni

Goed om te weten. Dienstregeling. Tram 25 Carnisselande - Schiebroek Geldig vanaf 14 juni Goed om te weten Dienstregeling Tram 25 - Schiebroek Geldig vanaf 14 juni 2017 www.ret.nl Tram 25 - Schiebroek 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station Rotterdam The Hague Airport

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 37 Alexander - Capelsebrug Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 37 Alexander - Capelsebrug 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk WiFi op station

Nadere informatie

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 56 Station Vlaardingen West - Holy Noord Geldig vanaf 21 augustus

Goed om te weten. Dienstregeling. Bus 56 Station Vlaardingen West - Holy Noord Geldig vanaf 21 augustus Goed om te weten Dienstregeling Bus 56 Station Vlaardingen West - Holy Noord Geldig vanaf 21 augustus 2017 www.ret.nl Bus 56 Station Vlaardingen West - Holy Noord 33 Bus 25 Tram A B C D E Metro Rolstoeltoegankelijk

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro www.ret.nl Rotterdam AIRPORTSHUTTLE The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro Metro vakantieperioden Z.o.z. voor vakantieperioden Zie grijze en tabellen voor feestdagen halte heenrichting

Nadere informatie

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro

Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro www.ret.nl Rotterdam AIRPORTSHUTTLE The Hague Airport Rotterdam The Hague Airport Meijersplein Metro Metro vakantieperioden Z.o.z. voor vakantieperioden Zie grijze en tabellen voor feestdagen halte heenrichting

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Aanko o pv o o rwaarde n

Aanko o pv o o rwaarde n Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid neem. De prijzen zijn bepaald door

Nadere informatie

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan

Vo o r e e n g lo baal indruk v an mijn aanbo d: Kijk o p e e rs te indruk bo v e naan mijn s ite. De datum achter het item geeft de actualiteit aan Affiches Bureau Total Des ign 1963) Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke

Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers. 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Krimpen a/d IJs s el & QuaWonen S amen op koers 15 maart 2011 Rita S choen en R ob van den B roeke Stadsregio Midden-Holland Wbv GWVlist Wst Gouderak 335 Stadsregio Rotterdam 1.085 Wst Samenwerking 239

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Centraal Station Rotterdam Airport

Centraal Station Rotterdam Airport www.ret.nl www.ret.nl Centraal Station Rotterdam Airport Rotterdam The Hague Airport Rotterdam Centraal halte heenrichting halte heenrichting halte terugrichting halte terugrichting halte in beide halte

Nadere informatie

Woudestein - Centraal Station

Woudestein - Centraal Station www.ret.nl Woudestein - Centraal Station 7 Geldig vanaf 01/05/2006 timetable dienstregeling zone 5311 zone 5300 88 Centraal Station M NS WOUDESTEIN Erasmus Universiteit Groene Wetering 's-gravenwetering

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009

BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 BELGISCHE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 2009 Be ste sc ha a kvrie nd e n, De Be lg isc he je ug d ka mpio e nsc ha ppe n 2008 zijn vo o r zo we l d e e lne me rs, o ud e rs, b e g e le id e rs a ls o rg a nisa

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009.

De eiwitten, die uit de insecten geproduceerd worden, mogen gebruikt worden voor de productie. (EG) nr. 1069/2009. Bijlage. Beantwoordinq van vragen uit de insectensector over de mogelijkheden en restricties m.b.t. de vervoederinq van insecten(-producten) aan nezelschaps- en landbouwhuisdieren. De insectensector heeft

Nadere informatie

E Deze metrolijn is rolstoeltoegankelijk

E Deze metrolijn is rolstoeltoegankelijk www.ret.nl Den Haag Centraal Rotterdam Centraal Z.o.z. voor vakantieperioden en feestdagen Geldig vanaf 12/12/2010 Metrolijn E Deze metrolijn is rolstoeltoegankelijk Dagelijks frequent dienstregeling 2011

Nadere informatie

De Leyen. Bilthoven NS

De Leyen. Bilthoven NS Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016 De Leyen 78 Bilthoven NS De Kwinkelier Welkom bij 78 Ringlijn Bilthoven Bilthoven, Station Bilthoven Bilthoven, Rubenslaan Bilthoven, Jan Provostlaan

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek

Sport' Omnibus Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Re a ge re n Adre s: nove mbe r 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Omnibus Haarlem 2013 Sport' 1 Twee derde doet regelmatig aan

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Het register van akten van de burgerlijke stand

Het register van akten van de burgerlijke stand Het register van akten van de burgerlijke stand 91 door Hans Merckens Zo als ker ke lij ke re gis ters er voor ker ke lij ke aang if tes en voor het vast leg gen van de voor de kerk be lang rij ke za ken,

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Aanko o pv o o rwaarde n

Aanko o pv o o rwaarde n Beste belangstellende, Voorgesteld: Dirk de Wit Mijn verzameldrang uit het recente verleden heeft geleid tot een collectie design documentatie, waarvan ik deels afscheid neem. De prijzen zijn bepaald door

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Overige ge ge vens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 57e jaar gang no. 42 / 25 oktober 2001 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Arbeid Werkloosheidscijfers juli 2001 september 2001. pag. 2 Cao-lonen per

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud

Bladmuziek. onderbouw 2015-2016 / 2. Inhoud 21e aargang Trefwoord, aflevering 2 opyright Kwintesss, 2015. Het aan schol, die geabonneerd zin op Trefwoord, toegestaan alle voor intern gebruik geelt van dit materiaal te kopiër te vermigvuldig. Inhoud

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Zuidplein. Heijplaat. Zuidplein. Industriegebied Waalhaven. feestdagen Geldig 12/12/2010. dienstregeling Z.o.z. voor.

Zuidplein. Heijplaat. Zuidplein. Industriegebied Waalhaven.  feestdagen Geldig 12/12/2010. dienstregeling Z.o.z. voor. www.ret.nl Zuidplein Industriegebied Waalhaven Heijplaat zone 5314 zone 5316 Z.o.z. voor vakantieperioden en feestdagen Geldig vanaf 12/12/2010 68 halte heenrichting halte terugrichting halte in beide

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Studenten tewerkgesteld met een overeenkomst voor studenten: derde kwartaal 2011 rijksdienst voor sociale zekerheid Open ba re in stel ling van So ci a le Ze ker heid

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden. SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas

2. JESAJA 9: 1 EN 5 1. O KOM, O KOM IMMANUEL. Kopiëren verboden.  SATB SATB. sopr/alt. ten/bas. ten/bas 1. O KOM, O KOM IMMANUEL noe (t/m maat 21) Tekst muziek: sopr/alt 2. JESAJA 9: 1 EN Tekst muziek: noe (t/m maat 21) Het volk dat in duisternis rond doolt zieteschit te rd licht. O Zij 13 6 kom, o kom Im

Nadere informatie

Afra en Willem Schilder (2)

Afra en Willem Schilder (2) Afra en Willem Schilder (2) Hysterisch mens " Toen de ambulances er waren, ging ik naar buiten om de broeders te roepen: "Ik heb kindere n boven, die moeten naar het ziekenhuis!" Maar ze wilden niet naar

Nadere informatie

Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen

Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het tijdskrediet

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017

BT GROOT PRIJKELS. Infovergadering 22 februari 2017 BT GROOT PRIJKELS Infovergadering 22 februari 2017 HISTORIEK 2 HISTORIEK - PLANNINGSPROCES! PRUP Afbaking kleinstedelijk gebied Deinze 2012! 2014 2015 : mobiliteit! 2015 : voorontwerp! 2016 : milieu-effect!

Nadere informatie

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care

Slimme financiering van zorgvastgoed. George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed George Muller & John Reimerink Realink Consultancy & JR Care Slimme financiering van zorgvastgoed John Reimerink & George Müller i n f o @ r e a l i n k. n l 06-34855943

Nadere informatie

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Antwerpen, 11 februari 2011 Iets meer dan een kwart van de Belgische bedrijven ondervond al

Nadere informatie

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide Gage lstraa Ooste t eklost raat t abo st - tve isan 0 N43 R ting h - ric Bla 1 isa Bla ntve N4 st - 30 ht - ric ing N ep eus lein g zan en gel Vo ng Ra bo Biervlie t 2 hti tstraat ric Vo n lei en gel zan

Nadere informatie

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode)

5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift (Chevé-methode) E.J. Boneschanscher bron E.J. Boneschanscher, 5 twee- en driestemmige schoolfeestliedjes, in noten- en cijferschrift

Nadere informatie

111-125 126-127. Welkom bij. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016. Maarssen NS. Vleuten Dorp. Kasteel Haarzuilens.

111-125 126-127. Welkom bij. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016. Maarssen NS. Vleuten Dorp. Kasteel Haarzuilens. Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016 Maarssen NS 111-125 126-127 126 Vleuten Dorp Kasteel Haarzuilens 125 127 111 111 125 127 Vleuten NS Kockengen 126 De Meern Oost Welkom bij 111 127

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Monique van den Dries 9 juni 2016

Monique van den Dries 9 juni 2016 Monique van den Dries 9 juni 2016 new scenarios for a community involved archaeology Doel Leerstoelgroep AHM onderzoeksfocus op Erfgoed, participatie en welzijn Nationale archeologiedagen: - profiel van

Nadere informatie

Van Schaik c.s. Advocaten

Van Schaik c.s. Advocaten Verslag legal audit M R. F. V A N S C H A I K M R. E. M. B A A R T - R O E L O F F Z E N * M R. M. J. E. H V A N B A A R L E - O V E R E S Van Schaik c.s. Advocaten Onderneming: Janssen B.V. Piet Paaltjespad

Nadere informatie

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u!

Nieuw in 2013. Het Regio Abonnement. Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Nieuw in 2013 Het Regio Abonnement Reist u vaak in de regio Den Haag - Rotterdam? Dan is het nieuwe Regio Abonnement iets voor u! Wat is het Regio Abonnement? Het Regio Abonnement is een abonnement voor

Nadere informatie

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron Legende deelrup Proostdijkvaart Kaart 1.1. - RUP Afbakeningslijn Bestaande feitelijke toestand : topografische kaart Topografische kaart NGI 1/10.000, OC GIS-Vlaanderen 0 50 100 200 m P:\240207\G\GIS\PRUP

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd :

Provincie Utrecht. Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd : Provincie Utrecht Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd 1 26-10-2009 17: Pe di Nie Een reg die ver con Alt Wi alle on de con Ve Wi SM ab Re Per tra ww Mis hem niet! Folder Mis hem niet 2009 Utrecht(3).indd

Nadere informatie

Geldig vanaf 11/12/2011

Geldig vanaf 11/12/2011 Lijnfolder 68 69 71 Geldig vanaf 11 / 12 2011 Dienstregeling 2012 van RET-bus 68 69 71 Geldig vanaf 11/12/2011 Haltes bus 68 HEEN TERUG Halte Zone Dagen met een afwijkende dienstregeling Dienstregeling

Nadere informatie

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in

Sinterklaasliedjes. Sinterklaas Kapoentje. poen - tje, œ œ. Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hop, hop hop! Paardje in galop. recht - ga - nu in Sterklaasliedes & c Sterklaas Kapote S - klaas ka - po - te, gooi m scho - te, & gooi m laars - e, Dank u S - klaas - e! & c St - klaas - e Sterklaase bonne bonne bonne bon -ne bon- ne bon - ne, gooi m

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits

MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014. Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits MARKTCONSULTATIE ZUIDGEBOUW Eindrapportage, 3 september 2014 Pim Macke Timo van den Noort Robert van Ieperen Maarten Kievits Wonen voor een specifieke doelgroep De locatie heeft zeer sterke eigenschappen

Nadere informatie

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad?

Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Con clu sie van Advo caat-ge ne raal voor bo de van ar rest van de Hoge Raad? Een on der zoek naar de voor spel len de waar de van ad vie zen van Advo ca ten-ge ne raal aan de be las ting ka mer van de

Nadere informatie

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013

Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport. Geldig vanaf 15 december 2013 400 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) Eindhoven Station } Eindhoven Airport 2014 Geldig vanaf 15 december 2013 Welkom in de bus! Elke dag reizen meer dan 80.000 mensen met Hermes.

Nadere informatie