Projectteam Ruigrok MC: Marja Ruigrok (directeur) Kjell Massen (project manager) Telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectteam Ruigrok MC: Marja Ruigrok (directeur) Kjell Massen (project manager) Telefoon: 020 6263551"

Transcriptie

1

2 Colofon BNO DesignEffect Eerste versie, mei 2005 Uitgegeven door Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers Copyright Beroepsorganisatie Nederlandse ontwerpers Het meetinstrument is ontwikkeld door: BNO Design & Effectiviteit: Peter Kersten (voorzitter BNO) Joris Funcke (Funcke Ontwerpers) Majorie Dijkstal (Keja Donia) Edwin Visser (TBWA) Gert Kootstra (Census Designmanagement) Marja Ruigrok (Ruigrok MC) Wout van der Wijk (Blauw Research) Joke van Beek (Universiteit Utrecht) Rob Leenders (Made of Man) Edwin Rooseman (Kumquat) Ronald Lewerissa (FLEX/the INNOVATIONLAB) Loe Limpens (Albert Heijn) Chantal Wouters (BNO Creating Brands) Pieter van Ginkel (Blauw Research) Telefoon: (BNO) Projectteam Blauw Research: Wout van der Wijk (managing partner) Prof. Dr. Edward Groenland (research director) Marlies Kerklaan (senior project manager) Pieter van Ginkel (project manager) Telefoon: Projectteam Ruigrok MC: Marja Ruigrok (directeur) Kjell Massen (project manager) Telefoon: De validatie van het meetinstrument is mede mogelijk gemaakt door de participerende bedrijven/instellingen: Gemeente Amsterdam, Rabobank, TPG Post en de Informatie Beheer Groep. Hoewel het meetinstrument en de inhoud van dit rapport met veel zorg zijn samengesteld, is de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers niet aansprakelijk voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit rapport en/of door gebruik van het meetinstrument. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita van Hattum van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (telefoon of Kijk voor een demoversie van BNO DesignEffect op

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Design & Effectiviteit De BNO gaat verder 6 2 Factsheet Validatie Wat meet het? Voor wie is het bedoeld? Hoe werkt het? Wat is er specifiek anders aan? Kosten Uitvoering 9 3 Checklist opdrachtgevers 10 4 Vragenlijst respondenten (via internet) 13 5 Standaard scorekaart BNO DesignEffect Inleiding Designeffecten Merkeffecten Conclusies Tabellen 17 6 Toelichting scorekaart De schaal Verklaring van de kolommen in de tabellen 20 3/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

4 7 Case Gemeente Amsterdam Associaties DesignEffecten Dimensies 22 8 Case Rabobank Onderzoeksopzet Waardering Hoogste waardering Laagste waardering Waarden Wat communiceert het retail design? Wat communiceert het wholesale design? Communiceren beide designs de Rabobank waarden? Conclusie 25 9 Verantwoording onderzoeksmethode Inleiding Doelstelling en uitgangspunten meetinstrument designeffectiviteit Validatie items Onderzoeksopzet validatie items Resultaten validatie items Validatie onderzoeksinstrument Resultaten validatie onderzoeksinstrument Conclusies validatie-onderzoek Mogelijkheden BNO DesignEffect Bijlage I - itemlijst Volledige itemlijst Itemlijst naar eerste reductie Uiteindelijke itemlijst 33 4/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

5 1 Inleiding De BNO presenteert een meetinstrument dat speciaal werd ontwikkeld voor het meten van de effecten van design: BNO DesignEffect. Een eerste stap in de richting van meer inzicht in het rendement van de toepassing van design. Het instrument meet vooralsnog alleen de (merk)effecten van grafisch design (zoals huisstijlen, brochures en logo's), verpakkingen en websites. In de toekomst zal het uitgebreid worden naar meer designdisciplines zoals productdesign. Duidelijke keuzes en afbakeningen zijn noodzakelijk om waardevolle en toepasbare instrumenten te ontwikkelen die de vele effecten van design inzichtelijk kunnen maken. Het instrument zal in de loop van de tijd regelmatig worden aangescherpt en aangevuld met nieuwe inzichten en bevindingen. 1.1 Design & Effectiviteit Investeringsrendement in het algemeen en dus ook het investeringsrendement van design komt steeds hoger te staan op de agenda van bedrijfsleven en overheid. Designers zullen daar in toenemende mate mee worden geconfronteerd. Opdrachtgevers zijn gedwongen in hun briefings duidelijke doelstellingen te formuleren. Door daar als designbureau pro-actief mee om te gaan, kan deze ontwikkeling omgezet worden in een kans. Het meetbaar maken van designeffecten vergroot de geloofwaardigheid en professionaliteit van zowel designers als opdrachtgevers van designers. Drie jaar geleden voorzag BNO-voorzitter Peter Kersten deze ontwikkeling en bepleitte hij dat er binnen de BNO dringend nagedacht zou gaan worden over de relatie tussen design en effectiviteit. In 2002 is hiertoe de werkgroep BNO Design & Effectiviteit opgericht. Deze bestaat uit 12 leden met uiteenlopende achtergronden, onder andere management consultants, marktonderzoekers en natuurlijk designers. De doelstellingen van de werkgroep werden als volgt vastgesteld: Vanuit een fundamentele visie: Ontmythologiseer het begrip effectiviteit binnen de Nederlandse designgemeenschap Schep een kader waarbinnen de effecten van de inzet van design overzichtelijk en inzichtelijk worden gemaakt Bevorder het denken over designeffecten bij opdrachtgevers en designbureaus Vanuit een opportunistische visie: Zoek aansluiting bij de Effies (de prijzen van BVA en VEA voor de meest effectieve commerciële communicatie): maak Effie-inschrijvingen geschikt voor design Organiseer workshops voor belangstellenden met ervaren Effie-inzenders: hoe schrijf je een succesvolle Effie-case Vanuit een pragmatische visie: Ontwikkel een gemakkelijk inzetbaar, licht en betaalbaar meetinstrument dat designeffecten kan meten bij alle ontwerpdisciplines Zet dit meetinstrument in als positief PR-middel voor design bij bedrijfsleven en overheid Mede dankzij inspanningen van de BNO zijn de Effies in 2004 voor het eerst opengesteld voor designcases. Met de introductie van het meetinstrument BNO DesignEffect wordt een tweede concrete doelstelling van BNO Design & Effectiviteit gerealiseerd. Met dit instrument kan worden vastgesteld wat de effecten zijn van een nieuw grafisch ontwerp op het bijbehorende merk, maar het kan ook de te verwachten effecten voorspellen. 5/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

6 1.2 De BNO gaat verder Het ontwikkelen van BNO DesignEffect is een eerste stap in het meer inzichtelijk maken van designeffecten, een onderneming die nog in de kinderschoenen staat. De verscheidenheid aan designeffecten is dermate groot dat het van belang is om duidelijke keuzes te maken. BNO DesignEffect meet vooralsnog met name de effecten van communicatiedesign op het gebied van identiteit (merkeffecten) en deels relevantie (zie afbeelding 1). Stap voor stap zullen hier in de toekomst andere designeffecten (zoals tijd en geld) en disciplines (zoals productdesign) aan toegevoegd worden. Tijd Draagt het design bij aan een snellere productietijd, aan een kortere ontwikkeltijd of een kortere doorlooptijd? (time to market) Heeft het design bijgedragen aan het halen van kritische deadlines? (first to market) Geld Draagt het design bij aan kostprijsreductie, vermindering van ontwikkel- of productiekosten? (budget instrument) Draag het design bij aan meer inkomsten uit verkoop, meer marge of meer winst? (return-on-investment instrument) Identiteit Draagt het design bij aan een onderscheidende positie in de gegeven context (positionering) Draagt het design bij aan het non-verbaal communiceren van visie en gedachtegoed? (eigenheid) Draagt het design bij aan het communiceren van een eigen zienswijze in de organisatie en het bereiken van gewenst gedrag? (cultuur) Relevantie Verbetering van de fysieke en mentale kwaliteit van iemands persoonlijk bestaan Verbetering op het gebied van actuele sociale vraagstukken, zoals duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, vergrijzing en veiligheid (sociaal) Afbeelding 1. Designeffecten kunnen worden ingedeeld in vier deelgebieden 6/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

7 2 Factsheet 2.1 Validatie BNO Design & Effectiviteit heeft ter voorbereiding op de ontwikkeling van het meetinstrument fundamenteel onderzoek verricht naar designeffecten. Twee onderzoeksbureaus Blauw Research en Ruigrok MC zijn door de BNO gevraagd het meetinstrument daadwerkelijk te ontwikkelen en te testen. Een complete inventarisatie van onderdelen waarop design beoordeeld kan worden, kwam tot stand door een kwalitatief vooronderzoek, resulterend in 140 items. Een kwantitatief vervolgonderzoek leidde tot een definitieve lijst van vijftig items. Er zijn vier bedrijven/instellingen bereid gevonden tegen gereduceerd tarief deel te nemen aan het validatieonderzoek: Rabobank, Informatie Beheer Groep, TPG Post en de Gemeente Amsterdam. Zij hebben hierdoor de ontwikkeling mede mogelijk gemaakt. Uit de validatie is gebleken dat met het instrument daadwerkelijk significante designeffecten aangetoond kunnen worden. 2.2 Wat meet het? Designintenties van de opdrachtgever Ontwerp b.v. een logo, verpakking website of brochure Designeffecten Identificatie Onderscheidendheid Opvallendheid Overdracht van materiële betekenissen Overdracht van immateriële betekenissen Het onderzoeksinstrument voorspelt de merkeffecten van een design door vijf designeffecten te meten. Dit zijn: Identificatie Onderscheidendheid Opvallendheid Overdracht van immateriële betekenissen Overdracht van materiële betekenissen. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt daarnaast ook uitgegaan van de intenties met het design (wat wil de merkeigenaar ermee bereiken?). Het is van belang dat de merkeigenaar daar van tevoren goed over nadenkt; idealiter al bij het opstellen van de briefing voor de ontwerper. In afbeelding 2 hiernaast is de relatie van de designeffecten met betrekking tot de merkeffecten weergegeven. Merkeffecten van design Merkbekendheid Merkkennis Merkhouding / imago Merkvoorkeur Afbeelding 2. Het model 7/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

8 2.3 Voor wie is het bedoeld? BNO DesignEffect is bedoeld voor opdrachtgevers. Zij kunnen hiermee het merkeffect van logo s, huisstijlen, brochures, verpakkingen en websites laten bepalen. Het effect van een design op een merk kan inzichtelijk worden gemaakt, waarmee het designproces meer accountable wordt. Het instrument kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen ingezet worden: Het vooraf testen van ontwerprichtingen een beter onderbouwde keuze. Het testen van een bestaand ontwerp dat mogelijk aan vernieuwing toe is ondersteuning van het briefingstraject. Het achteraf testen van een pas geïntroduceerd ontwerp (0- en 1-metingen) effect aantonen Benchmark-test: eigen ontwerp versus concurrerend ontwerp, eigen ontwerpen onderling, oud versus nieuw ontwerp. Testen voor specifieke doelgroepen of één specifieke doelgroep: hoe komt het ontwerp over? Als onderbouwing van een Effie-case of bij andere designprijzen: de resultaten van het meetinstrument kunnen, aangevuld met commerciële resultaten, een meer overtuigende presentatie opleveren. 2.4 Hoe werkt het? De opdrachtgever/merkeigenaar geeft met een vragenlijst van tevoren aan wat hij met het design wenst te bereiken. De merkeigenaar kan aan de standaardvragenlijst nog extra te meten waarden toevoegen. Het betreffende design wordt vervolgens via internet voorgelegd aan minimaal driehonderd respondenten uit de beoogde doelgroep, met de gestandaardiseerde vragenlijst. De respondenten beantwoorden de vragen terwijl ze continu het design op het beeldscherm kunnen bekijken. Alle vragen op één na zijn meerkeuzevragen om de verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken en daarmee de kosten laag te houden. De enige open vraag betreft het geven van spontane associaties. Ten slotte krijgt de opdrachtgever een uitgebreide rapportage, inclusief een overzichtelijke scorekaart. Blauw Research en Ruigrok MC zullen een gezamenlijke benchmark-database opbouwen, zodat de resultaten van de meting afgezet kunnen worden tegen andere ontwerpen voor een bepaalde branche of voor een specifiek bedrijf (zie afbeelding 3). vooruitstrevend -2% traditioneel -20% 6% sociaal betrouwbaar -18% 8% blij 22% gedurfd 4% genieten -40% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 40% Afbeelding 3. Voorbeeld van een benchmark-grafiek, onderdeel van de scorekaart. Hiermee kun je duidelijk het verschil zien ten opzichte van eerder geteste ontwerpen binnen een branche. 8/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

9 2.5 Wat is er specifiek anders aan? Het meetinstrument is mede door designers zelf ontwikkeld en de opzet van de vragenlijst is helemaal afgestemd op het testen van design. Tot nu was iets dergelijks nog niet beschikbaar. BNO Design & Effectiviteit heeft ter voorbereiding op de ontwikkeling van het meetinstrument fundamenteel onderzoek verricht naar designeffecten. Een complete inventarisatie van onderdelen waarop design beoordeeld kan worden, kwam tot stand door een kwalitatief vooronderzoek, resulterend in 140 items. Een kwantitatief vervolgonderzoek leidde tot een definitieve lijst van vijftig items. BNO DesignEffect is in grote mate gestandaardiseerd, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, en kan daardoor snel en tegen relatief lage kosten worden ingezet. Bij productdesign en verpakkingsdesign wordt al wel veel consumentenonderzoek gedaan, maar dit is vaak alleen kwalitatief en daardoor zeer kostbaar. 2.6 Kosten Het uitvoeren van een onderzoek naar designeffecten duurt minimaal drie weken. De kosten voor het standaard testen van één ontwerp bedragen circa 7000 en voor twee ontwerpen binnen één onderzoek Hierbij wordt uitgegaan van de standaardvragenlijst, als doelgroep algemene Nederlandse bevolking en een steekproef aan de hand van driehonderd interviews. 2.7 Uitvoering De BNO is intellectueel eigenaar van het meetinstrument. De uitvoering van het onderzoek kan door elk (onderzoeks)bureau gedaan worden. Er zijn geen licentiekosten aan verbonden. De BNO beschouwt Blauw Research en Ruigrok MC echter als preferred suppliers, aangezien zij nauw bij de ontwikkeling van het instrument zijn betrokken en een gezamenlijke benchmark database zullen opbouwen. Dit is noodzakelijk voor het kunnen vergelijken van meetresultaten binnen een bepaalde branche. 9/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

10 3 Checklist opdrachtgevers CHECKLIST OPDRACHTGEVERS / BNO: DESIGNEFFECT / B DECEMBER /1 Middels deze checklist vragen wij u de specificaties en uw intenties van het te onderzoeken design aan te geven. Om het effect van uw design zo goed mogelijk te kunnen bepalen, is het belangrijk de designspecificaties, designintenties en doelgroepspecificaties zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Nauwkeurige en goed afgebakend specificaties zullen het onderzoek naar de effectiviteit van het design aanmerkelijk nauwkeuriger maken. 1. Welke type design moet worden getest? Ο Logo Ο Huisstijl Ο Verpakking Ο Brochure Ο Website Ο Anders, namelijk. 2. Is het een bestaand of nieuw merk waarvoor een design is ontwikkeld? Ο Bestaand merk Ο Nieuw merk 3. Betreft het hier een merk voor een product of een bedrijf? Ο Product Ο Bedrijf 4. Moet het bestaande of een nieuw design worden onderzocht? Ο Bestaand design -> ga naar vraag 5 Ο Nieuw design -> ga naar vraag 6 5. Bestaand design De totale kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van het aantal te onderzoeken designs. Standaard zal worden uitgegaan van twee te onderzoeken designs. Dit geeft u de mogelijkheid om naast uw bestaande design nog één benchmark in het onderzoek mee te nemen. Wanneer er behoefte is aan meer benchmarks kunnen tegen meerkosten meer designs worden getest. Daarom vragen wij u hieronder aan te geven hoeveel benchmarks u wilt. Hoeveel designs van concurrenten wilt u onderzoeken voor benchmark mogelijkheden? Ga naar vraag 7 6. Nieuw design De totale kosten van het onderzoek zijn afhankelijk van het aantal te onderzoeken designs. Standaard zal worden uitgegaan van twee te onderzoeken designs. Wanneer er behoefte is aan meer benchmarks kunnen tegen meerkosten meer designs worden onderzocht. Daarom vragen wij u hieronder aan te geven hoeveel designs getest moeten worden. Hoeveel nieuwe designs wilt u laten onderzoeken? Wilt u het nieuwe design vergelijken met het bestaande design? Hoeveel designs van concurrenten wilt u onderzoeken voor benchmark mogelijkheden? Totaal aantal te onderzoeken designs 10/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

11 7. Designintenties Om goed het eventuele effect van het te onderzoeken design te bepalen en te analyseren, is het voor het onderzoek belangrijk om in kaart te brengen wat uw bedrijf of product met het design wil overdragen. Kunt u aan de hand van de volgende vraag aangeven wat de prioriteiten zijn van het te onderzoeken design. Kunt u aangeven in welke mate de volgende vijf designeffecten van toepassing zijn op hetgeen u wilt overdragen met uw design? 1. Identificatie: de mate waarin het design aanwijzingen verschaft over de afzender en over de betreffende categorie; 2. De mate van onderscheidendheid; 3. De mate van opvallendheid; 4. Overdracht materiële betekenissen: de mate waarin een centrale instrumentele (functionele) merkbetekenis door de waarnemer als relevant wordt ervaren; 5. Overdracht immateriële betekenissen: de mate waarin een bepaalde centrale mentale merkbetekenis of merkwaarde door de waarnemer wordt ervaren en aansluitend is bij zijn persoonlijke waarden. Het designeffect immateriële betekenissen is te verdelen in de volgende kenmerken: waarden, persoonskenmerken en emoties. Deze indeling zal ook worden aangehouden voor de itemlijst. 8. Welke materiële betekenissen wilt u overdragen met het design? Met materiële betekenissen wordt bedoeld functionele merkbetekenissen. Het zijn betekenissen die iets zeggen over het gebruik van het merk of product. 9. Welke immateriële betekenissen uit de standaardlijst moet het design overdragen? Selecteer er minimaal 1 en maximaal 5. Deze informatie gebruiken we bij de analyse van de resultaten. Bij vraag 10 kunt u extra betekenissen (specifieke merkwaarden) toevoegen aan de standaardlijst. Waarden Ο vooruitstrevend Ο modern Ο innovatief Ο toonaangevend Ο traditioneel Ο serieus Ο formeel Ο klassiek Ο sociaal Ο menselijk Ο persoonlijk Ο optimistisch Persoonskenmerken Ο gedurfd Ο fantasierijk Ο creatief Ο origineel Ο betrouwbaar Ο precies Ο zeker Ο efficiënt Ο blij Ο opgewekt Ο vrolijk Ο gezellig Emoties Ο genieten Ο inspirerend Ο verrassend Ο bevredigend 11/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

12 10. Zijn er naast de standaardlijst van immateriële betekenissen nog andere specifieke waarden, persoonskenmerken of emoties (merkwaarden) die het design moet uitdragen? Zo ja, welke betekenissen zijn dit? Ο Nee, geen andere betekenissen. Ο Ja, wel andere betekenissen, namelijk 11. Doelgroep Als laatste vragen wij u een aantal vragen omtrent de doelgroep te beantwoorden. Het is belangrijk om de doelgroep van uw design zo specifiek en nauwkeurig mogelijk te formuleren, zodat het effect van het design zo goed mogelijk kan worden vastgesteld. Kunt u aangeven aan de hand van de volgende kenmerken wat de doelgroepspecificaties zijn? Geslacht Leeftijd Opleiding Inkomen Regio Gezinssituatie Dagelijkse bezigheid Andere specificaties Heeft u nog andere opmerkingen over het onderzoek? 12/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

13 4 Vragenlijst respondenten (via internet) VRAGENLIJST RESPONDENTEN /BNO: DESIGNEFFECT FASE 2/ B MAART /3 1. Welkom bij het onderzoek naar communicatieontwerpen van bedrijven. Dit onderzoek gaat over ontwerpen die worden gebruikt in de communicatie van bedrijven of merken. Voorbeelden hiervan zijn huisstijlen, logo s, folders en verpakkingen. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over twee ontwerpen. Wilt u over het getoonde ontwerp uw mening geven aan de hand van een aantal aspecten? Het gaat hierom uw eerste indruk. Wilt u bij alle vragen uw mening geven? U krijgt allereerst het ontwerp groot in beeld te zien. Vervolgens blijft tijdens het invullen van de vragenlijst het ontwerp verkleind in beeld. Wanneer u nog eens het hele ontwerp rustig wilt bekijken, kunt op de verkleinde afbeelding klikken en verschijnt het hele ontwerp nogmaals in beeld. Doelgroep gegevens Tonen ontwerp 2. Tonen ontwerp [opmerking] {Wanneer meerdere ontwerpen randomiseren} Eerste reactie 3. Kunt u een korte beschrijving geven van uw eerste indruk van dit ontwerp? Kunt u dit in enkele trefwoorden noteren. [open vraag] Vraagtitel: eerste reactie {leeg toegestaan} 4. Kunt u nu aangeven in welke mate u het ontwerp als aantrekkelijk dan wel onaantrekkelijk ervaart? [X-punt schaal] zeer onaantrekkelijk zeer aantrekkelijk Vraagtitel: aantrekkelijkheid ontwerp {Aantal punten: 7} 5. Kunt u aangeven in welke mate het ontwerp u aanspreekt? [X-punt schaal] spreekt mij geheel niet aan spreekt mij zeer aan Vraagtitel: aansprekendheid ontwerp {Aantal punten: 7} Identificatie 6. Wat voor een type bedrijf is naar uw idee de afzender van dit ontwerp? [single response] antwoordcategorieën nog te bepalen weet ik niet Vraagtitel: identificatie {} 13/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

14 Onderscheidendheid 7. In welke mate vindt u het ontwerp onderscheidend voor een #type bedrijf nog in te vullen#? [X-punt schaal] geheel niet onderscheidend zeer onderscheidend Vraagtitel: mate van onderscheidendheid {Aantal punten: 7} Opvallendheid 8. In welke mate vindt u het ontwerp opvallend? [X-punt schaal] geheel niet opvallend zeer opvallend Vraagtitel: mate van opvallendheid {Aantal punten: 7} Immateriële betekenissen [waarden] 9. Hieronder ziet u een aantal aspecten die betrekking kunnen hebben op de manier waarop een ontwerp overkomt. Wilt u aangeven in welke mate het ontwerp dit aspect volgens u uitstraalt? Het gaat hierbij dus niet om uw beoordeling van het ontwerp zelf, maar in welke mate het aspect volgens u op het ontwerp van toepassing is. U kunt antwoorden op een 7-puntsschaal waarbij de linkerkant van de schaal staat voor geheel niet van toepassing en de rechterkant van de schaal voor geheel van toepassing. Mocht u vinden dat het aspect niets met het ontwerp te maken heeft, dan willen wij u vragen geheel niet van toepassing aan te klikken. [X-punt schaal] geheel niet van toepassing geheel van toepassing Vraagtitel: Immateriële betekenissen {Aantal punten: 7} {alle waarden worden voorgelegd. Dit wordt per 10 gedaan} Waarden vooruitstrevend modern innovatief toonaangevend traditioneel serieus formeel klassiek sociaal menselijk persoonlijk optimistisch Persoonskenmerken gedurfd fantasierijk creatief origineel betrouwbaar precies zeker efficiënt blij opgewekt vrolijk gezellig Emoties genieten inspirerend verrassend bevredigend Materiele betekenissen 10. Kunt u aangeven wat het ontwerp volgens u zegt over het gebruik van het product? [open vraag] Vraagtitel: materiële betekenissen {leeg toegestaan, alleen vragen indien het een verpakking betreft} 14/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

15 **********Einde beoordeling eerste ontwerp**************** **********Eventueel door naar het tweede ontwerp*********** Waardering van de waarden 11. Hieronder ziet u de aspecten nogmaals weergegeven. Kunt u aangeven welke u als positief ervaart? Meerdere antwoorden mogelijk. [multiple response] alle waarden geen van bovenstaande weet ik niet Vraagtitel: positieve waarden {} 12. Hieronder ziet u de aspecten die u niet als positief ervaart. Kunt u aangeven welke waarden u als negatief ervaart? Meerdere antwoorden mogelijk. [multiple response] alle waarden min de positieve waarden geen van bovenstaande weet ik niet Vraagtitel: negatieve waarden {} Dit was de laatste vraag. U wordt vriendelijk bedankt voor de medewerking! U kunt de vragenlijst afsluiten door dit venster te sluiten. De gegevens worden dan verstuurd en automatisch opgeslagen. [opmerking] {standaard einde} 15/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

16 5 Standaard scorekaart BNO DesignEffect SCOREKAART / DESIGNEFFECT / B MAART /6 [Afbeelding Ontwerp] 5.1 Inleiding In deze scorekaart zijn de resultaten weergegeven en beschreven van het geteste ontwerp van X. Bij de gerealiseerde steekproefgrootte kan pas van daadwerkelijke verschillen worden gesproken als het verschil in percentage 10% of meer is. Bij een verschil van 10% of meer is sprake van een statisch significant verschil. In onderstaande samenvatting zijn de belangrijkste resultaten beschreven. De resultaten zijn geordend naar het overall oordeel en de vijf designeffecten. Vervolgens zijn de merkeffecten van deze designeffecten beschreven. De resultaten van beide ontwerpen zijn vergeleken met de gemiddelde scores van de benchmark. Voor een uitgebreide uitleg van het achterliggende model verwijzen wij u naar de verantwoording van het onderzoek. 5.2 Designeffecten Algemeen oordeel Overdracht waarden, persoonskenmerken en emoties Identificatie Aantrekkelijkheid Aansprekendheid Onderscheidendheid Opvallendheid 5.3 Merkeffecten Om de effectiviteit van het ontwerp te bepalen wordt het effect van de ontwerpen op vier verschillende merkeffecten besproken. Echter over de mate waarin de merkeffecten zullen optreden zijn geen exacte uitspraken mogelijk aangezien dit sterk afhankelijk is van hoe en hoe vaak het ontwerp in de communicatie zal worden gebruikt. Merkbekendheid Merkkennis Merkimago Merkvoorkeur 5.4 Conclusies... 16/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

17 5.5 Tabellen Algemene indruk Resultaat Percentage Positief Spontane beoordeling Neutraal Negatief Spontane associaties Identificatie Algemene indruk Gemiddelde score % niet van toepassing % van toepassing % benchmark Aansprekendheid Aantrekkelijkheid Onderscheidendheid Opvallendheid vooruitstrevend -2% traditioneel -20% 6% sociaal 22% gedurfd betrouwbaar -18% 8% blij 4% genieten -40% -30% -20% -10% 10% 20% 30% 40% Voorbeeld van een benchmark-grafiek, onderdeel van de scorekaart. Hiermee kun je duidelijk het verschil zien ten opzichte van eerder geteste ontwerpen binnen een branche. 17/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

18 Waarden Gemiddelde score % niet van toepassing % van toepassing % benchmark Dimensie: vooruitstrevend Vooruitstrevend Modern Innovatief Toonaangevend Dimensie: traditioneel Traditioneel Serieus Formeel Klassiek Dimensie: sociaal Sociaal Menselijk Persoonlijk Optimistisch Persoonskenmerken Gemiddelde score % niet van toepassing % van toepassing % benchmark Dimensie: gedurfd Gedurfd Fantasierijk Creatief Origineel Dimensie: betrouwbaar Betrouwbaar Precies Zeker Efficiënt Dimensie: blij Blij Opgewekt Vrolijk Gezellig 18/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

19 Emoties Gemiddelde score % niet van toepassing % van toepassing % benchmark Dimensie: genieten Genieten Inspirerend Verrassend Bevredigend + eventueel extra door de opdrachtgever gewenste waarden 19/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

20 6 Toelichting scorekaart Voor bedrijf X getest. Middels online veldwerk is het ontwerp aan X respondenten voorgelegd. De resultaten zijn middels een scorekaart weergegeven. De volgende resultaten zijn opgenomen in de score kaart: Spontane beoordeling: de respondent is gevraagd een korte beschrijving te geven van het ontwerp. Deze beschrijving is bij de verwerking van de resultaten gecodeerd naar de categorieën positief, neutraal en negatief; Spontane associaties: de resultaten van de vraag naar een korte beschrijving zijn tevens gecodeerd naar de meest genoemde termen die men noemt met betrekking tot het ontwerp. De top-3 van associaties is weergegeven; Aantrekkelijkheid: hoe aantrekkelijk vindt de respondent het ontwerp op een schaal van 1 tot 7; Aansprekendheid: hoe aansprekend vindt de respondent het ontwerp op een schaal van 1 tot 7; Identificatie: in welke mate weet de respondent aan te geven wie de afzender van het ontwerp is en in welke mate is men in staat aan te geven tot welk type organisatie of producten de afzender behoort; Onderscheidendheid: mate van onderscheidendheid binnen de categorie op een schaal van 1 tot 7; Opvallendheid: mate van opvallendheid op een schaal van 1 tot 7; Scores op de dimensies en aspecten: een zevental dimensies met elk vier onderliggende aspecten. 6.1 De schaal De scores zijn tot stand gekomen middels een beoordeling op een 7-puntschaal. De vier ligt in het midden van de 7-puntschaal. Een gemiddelde boven de vier betekent dat meer respondenten het aspect van toepassing vinden op het ontwerp dan niet van toepassing en een gemiddelde onder de vier betekent dat meer mensen het niet van toepassing vinden op het ontwerp. 6.2 Verklaring van de kolommen in de tabellen 1. Het gemiddelde is opgenomen in de eerste kolom met resultaten. 2. In de tweede kolom is het percentage respondenten weergegeven dat het aspect van toepassing vindt op het ontwerp. 3. Daarnaast, in de derde kolom, is het percentage respondenten weergegeven dat het aspect niet van toepassing vindt. 4. In de laatste kolom is de benchmark opgenomen voor het percentage respondenten dat het aspect op het ontwerp van toepassing vindt. Deze benchmark is samengesteld uit alle gemeten ontwerpen in dit onderzoek. In totaal zijn X verschillende ontwerpen getest middels ruim X waarnemingen. De verschillen in percentages zijn voor dit ontwerp significant bij verschillen gelijk of groter dan X%. Indien de resultaten dichter bij elkaar liggen kan niet worden aangetoond dat het hier een verschil betreft. 20/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

21 7 Case Gemeente Amsterdam De Gemeente Amsterdam heeft twee cases voor het ontwikkeltraject ingediend: voorbeelden van een ontwerp in oude huisstijl en voorbeelden van een ontwerp in nieuwe huisstijl (in totaal 4 designs, 2 oud versus 2 nieuw). Hieronder een samenvatting van de gevonden resultaten. 7.1 Associaties Elk design is steeds aan één groep respondenten voorgelegd. Zij konden spontaan op het design reageren met behulp van trefwoorden. Deze woorden zijn geclusterd in positieve, negatieve en neutrale associaties. Uit onderstaande grafieken valt af te lezen dat het nieuwe ontwerp van case 1 duidelijk positiever scoort (vaker positief en minder vaak negatief). Voor het nieuwe ontwerp van case 2 geldt dit niet. 7.2 DesignEffecten Het nieuwe ontwerp in case 1 scoort aanmerkelijk beter op belangrijke effecten van design, namelijk opvallendheid en onderscheidendheid. Ook de overall waardering (aantrekkelijkheid en aansprekendheid) doen het bij het nieuwe ontwerp veel beter. 21/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

22 7.3 Dimensies Het onderzoeksmodel werkt met zeven hoofddimensies die verklarend zijn voor de aantrekkelijkheid van design. In onderstaande plaatjes valt af te lezen dat het nieuwe ontwerp van case 1 het op vrijwel alle dimensies beter doet. Het nieuwe ontwerp van case 2 doet het beter op blij, gedurfd en sociaal, maar blijft achter op bijvoorbeeld betrouwbaarheid. 22/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

23 8 Case Rabobank 8.1 Onderzoeksopzet De Rabobank heeft 2 verschillende designs ontwikkeld voor 2 verschillende doelgroepen. Een design voor de retail doelgroep, en een design voor de wholesale doelgroep. Het idee erachter is om met 2 verschillende designs, verschillende waarden te communiceren naar verschillende doelgroepen. Voor de retail doelgroep zijn de volgende waarden geformuleerd: warm, menselijk, krachtig. Voor de wholesale doelgroep zijn de volgende waarden geformuleerd: zakelijk, innovatief, verrassend. Uiteindelijk moeten beide designs (in zekere mate) ook de merkwaarden van de Rabobank communiceren: dichtbij, betrokken, toonaangevend. De boodschap in printuitingen wordt gecommuniceerd door de volgende ingrediënten: tekst, lay-out, fotografie. In dit onderzoek is de tekst gelijk gehouden, en is gevarieerd met lay-out en fotografie. Getracht is om zowel de lay-out als de fotografie representatief te laten zijn. Varianten hierop kunnen natuurlijk tot andere uitkomsten leiden. De volgende designs zijn voorgelegd aan zowel de retail doel groep (n=400) als de wholesale doelgroep (n=200): Retail design (retail lay-out / retail fotografie) Wholesale design (wholesale lay-out, wholesale fotografie) 23/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

24 Mixed design: wholesale lay-out, retail fotografie Mixed design: retail lay-out, wholesale fotografie 8.2 Waardering Aan alle respondenten is gevraagd een beoordeling te geven voor de diverse designs Hoogste waardering De meeste waardering gaat uit naar het retail design, met retail lay-out en retail fotografie. Zowel bij de retail doelgroep als de wholesale doelgroep is de positieve waardering ongeveer 70%. De wholesale doelgroep zijn ook mensen, en zij reageert dus even positief op het retail design als de retail doelgroep Laagste waardering De retail doelgroep heeft de laagste waardering voor het wholesale design, met wholesale lay-out en wholesale fotografie. 28% beoordeelt deze negatief, 40% is neutraal en 26% is positief. Dit is lijn met de uitgangspunten. De wholesale doelgroep heeft de laagste waardering voor de wholesale fotografie. De lay-out (retail of wholesale) maakt weinig uit. Slechts 40% beoordeelt de uitingen met wholesale fotografie als positief (tegenover 60% à 70% voor de retail fotografie). Ook hieruit blijkt dat de wholesale doelgroep gewoon mensen zijn, die in lijn reageren met de retail doelgroep. Het is echter wel opmerkelijk, omdat de wholesale fotografie juist is gericht op de wholesale doelgroep. Is het zorgwekkend? Op zich niet. Allereerst is de positieve waardering (40%) voor het wholesale design hoger dan de negatieve waardering (20%). De designs zijn bovendien getest in de setting van onderzoek; niet in een zakelijke context. Bovendien ontbrak een inhoudelijke boodschap (middels tekst). Het is dus vooral de vraag of de wholesale fotografie in staat is om de wholesale waarden te communiceren richting de wholesale doelgroep. En beter dan het retail design. 24/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

25 8.3 Waarden In het onderzoek zijn diverse waarden getoetst. Waaronder de waarden die de Rabobank beoogt te communiceren richting de doelgroep, en de merkwaarden van de Rabobank Wat communiceert het retail design? Het retail design communiceert vooral de volgende waarden (bij de retail doelgroep): 83% menselijk 76% genieten 75% gezellig 75% opgewekt De retailwaarden menselijk (83%) en warm (73%) scoren hoog. De waarde krachtig (32%) scoort laag. Om krachtig te communiceren is de wholesale fotografie beduidend sterker Wat communiceert het wholesale design? Het wholesale design communiceert vooral de volgende waarden (bij de wholesale doelgroep): 85% zakelijk 75% serieus 71% formeel 64% vertrouwd De wholesale-waarde zakelijk (83%) scoort hoog. De waarden innovatief (30%) en verrassend (17%) scoren laag Communiceren beide designs de Rabobank waarden? De designs communiceren de Rabobank-waarden als volgt (bij de eigen doelgroep): Rabo-waarden Retail design Wholesale design Dichtbij 58% 33% Betrokken 58% 43% Toonaangevend 27% 39% Het retail design is het beste in staat om de waarden dichtbij en betrokken te communiceren. Het wholesale design is het beste in staat om de waarde toonaangevend te communiceren. 8.4 Conclusie Het uitgangspunt om met 2 verschillende designs, verschillende waarden te communiceren werkt. Het retail design komt echter tekort op de waarde krachtig. Het wholesale design komt tekort op de waarden innovatief en verrassend. Deze waarden zitten onvoldoende in het design, en moeten dus worden gezocht in de tekst (de boodschap). De merkwaarden van de Rabobank worden beperkt gecommuniceerd door de beide designs. Het retail design communiceert weinig de waarde toonaangevend. Het wholesale design communiceert weinig de waarde dichtbij. 25/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

26 9 Verantwoording onderzoeksmethode 9.1 Inleiding De werkgroep BNO Design & Effectiviteit van het platform BNO Creating Brands heeft, in samenwerking met Blauw Research en Ruigrok MC, een onderzoeksinstrument ontwikkeld dat bureaus en opdrachtgevers inzicht geeft in de effectiviteit van design. Het instrument heeft als doel het effect vast te stellen dat design levert aan het creëren en onderhouden van merken. Voor de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument zijn vier participanten benaderd. Deze participanten hebben enkele designs aangeleverd, die in dit onderzoek zijn getest. De participanten zijn Rabobank, Gemeente Amsterdam, TPG en Informatie Beheer Groep. De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) wil een dergelijk onderzoeksinstrument ontwikkelen om de toegevoegde waarde van design voor het creëren en onderhouden van merken te kunnen vaststellen. Dit onderzoeksinstrument is ontwikkeld om het design van logo s, huisstijlen, verpakkingen, brochures en websites te testen. Met het onderzoeksinstrument kan worden vastgesteld wat bijvoor beeld de verschillende effecten zijn van een oud en een nieuw design van een merk of welke waarden men ten aanzien van een nieuw merk zal ervaren. Werkgroep BNO Design & Effectiviteit: Peter Kersten (voorzitter BNO) Joris Funcke (Funcke Ontwerpers) Majorie Dijkstal (Keja Donia) Edwin Visser (TBWA) Gert Kootstra (Census Designmanagement) Marja Ruigrok (Ruigrok MC) Wout van der Wijk (Blauw Research) Joke van Beek (Universiteit Utrecht) Rob Leenders (Made of Man) Edwin Rooseman (Kumquat) Ronald Lewerissa (FLEX/the INNOVATIONLAB) Loe Limpens (Albert Heijn) Chantal Wouters (BNO Creating Brands) Pieter van Ginkel (Blauw Research) Projectteam Blauw Research: Wout van der Wijk, managing partner Prof. dr. Edward Groenland, research director Marlies Kerklaan, senior project manager Pieter van Ginkel, project manager Projectteam Ruigrok MC: Marja Ruigrok, directeur Kjell Massen, project manager 9.2 Doelstelling en uitgangspunten meetinstrument designeffectiviteit In de eerste paragraaf van dit document zijn kort de uitgangspunten van het onderzoek beschreven. Hierbij komen de doelstelling, aannames, designeffecten en merkeffecten aan bod. Doel onderzoeksinstrument: Het onderzoeksinstrument dient er toe vast te stellen in welke mate een design bijdraagt aan het creëren en onderhouden van een merk. Het is een kwantitatief instrument dat merkeigenaren inzicht geeft in de effectiviteit van het design. 26/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

27 Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn de volgende aannames gedaan naar de designeffectiviteit: Kenmerken of aspecten van een grafisch design leiden tot bepaalde effecten bij de visueel waarnemer. Deze zogenaamde designeffecten1 zijn onder te verdelen in vijf groepen, te weten: identificatie, differentiatie, saillantie, overdracht materiële betekenissen en overdracht immateriële betekenissen; Design heeft vanuit deze vijf designeffecten invloed op merkkennis, -houding of gedrag; Het waarnemen van het design gedurende een korte tijd heeft hetzelfde soort invloed op merkkennis, -houding en -gedrag als wanneer het design gedurende langere tijd via communicatie-uitingen door de doelgroep wordt waargenomen. De sterkte van deze invloed zal echter variëren; Het bereik van het onderzoeksinstrument omvat logo s, huisstijlen, brochures, verpakkingen en websites. De vijf designeffecten worden als volgt gedefinieerd 1 : identificatie: de mate waarin het design aanwijzingen verschaft over de afzender en over de betreffende categorie; differentiatie: mate van onderscheidendheid binnen de categorie; saillantie: mate van opvallendheid in algemene zin; overdracht materiële betekenissen: de mate waarin een functionele merkbetekenis door de waarnemer als relevant wordt ervaren; overdracht immateriële betekenissen: de mate waarin een mentale merkbetekenis of merkwaarde door de waarnemer wordt ervaren. Het designeffect immateriële betekenissen is onder te delen in de volgende kenmerken: waarden, persoonskenmerken en emoties. Deze indeling wordt aangehouden in de itemlijst. Waarden: de mate waarin het design de perceptie van de symbolische (mentale) merkwaarden mogelijk maakt. Persoonlijkheidskenmerken: de mate waarin door het design (door visuele expressie) bepaalde persoonlijkheidskenmerken aan het merk worden toegeschreven. Emoties: de mate waarin het design de perceptie van bij het merk horende emoties mogelijk maakt. Merkeffecten 2 : Design zal van invloed zijn op het merk. Er wordt onderscheid gemaakt naar vier merkeffecten, te weten merkbekendheid, merkkennis, merkimago en merkvoorkeur. Designeffecten Merkeffecten: Identificatie (herkennen), saillantie, differentiatie -> Merkbekendheid Identificatie (kennen), materiële betekenissen en persoonskenmerken -> Merkkennis Persoonskenmerken, emoties, waarden -> Merkimago Eindoordelen -> Merkvoorkeur 9.3 Validatie items Het onderzoekstraject is opgesplitst in een kwalitatief vooronderzoek en kwantitatief validatie onderzoek. Het kwalitatieve vooronderzoek dient als inventarisatie van mogelijke te gebruiken items voor het kwantitatieve onderzoek. Op basis van de input uit het kwalitatieve vooronderzoek is het denk- en onderzoeksmodel geoperationaliseerd tot een concreet kwantitatief instrument met een zoveel mogelijk gestan- 1 Kootstra, G.L., (2002), The role of design in brand development in: Riezebos, R. (2002), 'Brand Management'. Prentice Hall/Pearson Education (ook in het Nederlands uitgegeven door Wolters Noordhoff onder de titel 'Merkenmanagement'). 2 Kootstra, G.L. (2003), Design-effectiviteit, hoe het volledig potentieel van design als strategisch merkinstrument te benutten, ISBN , uitgave Census Designmanagement bv. 27/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

28 daardiseerde vragenlijst. Dit kwantitatieve instrument is op basis van een validerend onderzoek geoptimaliseerd en getest. Voor de uitwerking van de opzet en resultaten van het kwalitatieve onderzoek verwijzen wij u naar het aparte onderzoeksrapport daarvan. Blauw Research heeft het kwantitatieve onderzoekstraject aangaande de validatie van het onderzoeksinstrument in twee fasen ingedeeld. De validatie van het onderzoeksinstrument is namelijk in twee aparte doelstellingen opgedeeld, namelijk: (1) de selectie en toetsing van de items die worden opgenomen in het onderzoek en (2) de validatie van de onderzoeksopzet. De onderzoeksopzet is als volgt opgebouwd: in de eerste fase is de uitgebreide lijst van items getoetst om te komen tot een gereduceerde standaard lijst van items die in het onderzoeksinstrument gebruikt zal worden. In de tweede fase richt het onderzoek zich specifiek op de validatie van het onderzoeksinstrument met daarin de standaard itemlijst. Na deze fase is het instrument inzetbaar voor het bepalen van het effect van design Onderzoeksopzet validatie items De itemlijst is tot stand gekomen door de items uit het kwalitatief onderzoek uitgevoerd door Ruigrok MC en toevoegingen van de persoonskenmerken van Jennifer Aaken, waarden van Rokeach en persoonlijke aanvullingen van ontwerpers en onderzoekers. De itemlijst bestond uiteindelijk uit 140 items. Deze lijst was te uitgebreid om in de kwantitatieve validatie onderzoek op te nemen. De lijst van 140 items is daarom gereduceerd tot 80 items aan de hand van een aantal criteria. De criteria voor deze reductie waren: Wanneer het items alleen iets zegt over het design en geen directe link heeft tot een merk is deze verwijderd uit de lijst. Voorbeeld hiervan zijn helder of stijlvol; Negatief geladen items hebben we niet meegenomen aangezien een merk hiermee toch niet wil worden geassocieerd. Voorbeelden hiervan zijn tegenstrijdig, storend en verontwaardigd; Synoniemen zijn waar mogelijk verwijderd. Een voorbeeld is ferm en moedig, waarbij ferm is verwijderd. De overgebleven 80 items zijn in de eerste fase van het kwantitatieve onderzoek getest op hun relevantie met betrekking tot designeffectiviteit. Het doel van deze eerste onderzoeksfase was het bepalen van welke items het meest relevant zijn voor het meten van designeffectiviteit en de lijst van 80 items verder te reduceren tot een lijst van rond de 30 a 40 items. Aan 385 respondenten is gevraagd één design te beoordelen aan de hand van de 80 items. Hiervoor zijn zes uiteenlopende designs gebruikt. Het veldwerk is online uitgevoerd, waarbij de respondenten de mogelijkheid hadden om steeds het ontwerp te bekijken. De vragenlijst van deze eerste fase is opgenomen in de bijlage. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 10 tot en met 18 november Het veldwerk is door Bloomerce uitgevoerd, de door Blauw Research opgerichte online veldwerkorganisatie Resultaten validatie items In de eerste fase van het validatie onderzoek zijn 80 items getest met betrekking tot designeffectiviteit. Na het veldwerk zijn de resultaten verwerkt en klaar gemaakt voor analyse. Hieronder zijn de belangrijkste analyses en resultaten beschreven. Validiteit: Allereerst is de kwaliteit van de data beoordeeld. De respondenten hebben op een groot aantal items het design beoordeeld. Bij een dergelijk lange itemlijst is het belangrijk om vast te stellen in welke mate de respondenten het design serieus hebben beoordeeld. Per respondent is nagegaan of men meer dan driekwart van alle antwoorden op de items verschillend heeft ingevuld. Respondenten, die meer dan een kwart van alle antwoorden hetzelfde hebben ingevuld, zijn uit de dataset verwijderd. Uiteindelijk bleven 304 waarnemingen over. Op deze dataset zijn de uiteindelijke analyses uitgevoerd. 28/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

29 Indelen items naar dimensies: De geteste items zijn ingedeeld naar een aantal dimensies. Deze indeling is uitgevoerd door te bepalen welke items onderling samenhangen. De onderlinge samenhang is middels een factoranalyse bepaald. Wanneer items onderling samenhangen kan een dergelijke groep items worden benoemd en als dimensie worden gekenmerkt. De factoranalyse is apart uitgevoerd met betrekking tot de waarden, emoties en persoonskenmerken. Vervolgens zijn deze factoren op hun éénduidigheid getest middels een betrouwbaarheidsanalyse. Als laatste is van de overgebleven factoren bepaald in welke mate ze verklarend zijn voor de algemene beoordeling van het design. Deze relevantie is middels een regressieanalyse vastgesteld. Hieronder zijn de beschreven analyses apart voor de waarde, emoties en persoonskenmerken uitgewerkt. Waarden: In totaal zijn 31 waarden getest. De factoranalyse van deze 31 waarden heeft vijf factoren opgeleverd. Voor de samenstelling factoren kan de bijlage worden geraadpleegd. Deze vijf factoren zijn vervolgens middels een betrouwbaarheidsanalyse getest. Na deze betrouwbaarheidsanalyse bleven drie factoren over, te weten vooruitstrevend, traditioneel en sociaal. De regressieanalyse laat zien dat de drie factoren verklarend zijn ten aanzien van de aansprekendheid van het design. Emoties: In totaal zijn 9 emoties getest. De factoranalyse van deze 9 emoties heeft twee factoren opgeleverd. Voor de samenstelling van de factoren kan de bijlage worden geraadpleegd. Deze twee factoren zijn vervolgens middels een betrouwbaarheidsanalyse getest. Na deze betrouwbaarheidsanalyse bleef één factor over, namelijk genieten. De regressieanalyse laat zien dat de factor verklarend is ten aanzien van de aansprekendheid van het design. Persoonskenmerken: In totaal zijn 40 persoonskenmerken getest. De factoranalyse van deze 40 persoonskenmerken leverde vijf factoren op. Voor de samenstelling factoren kan de bijlage worden geraadpleegd. Deze vijf factoren zijn vervolgens middels een betrouwbaarheidsanalyse getest. Na deze betrouwbaarheidsanalyse bleven drie factoren over, te weten gedurfd, betrouwbaar en blij. De regressieanalyse laat zien dat de drie factoren verklarend zijn ten aanzien van de aansprekendheid van het design. 9.4 Validatie onderzoeksinstrument In de tweede fase van het kwantitatieve validatie-onderzoek is het gehele onderzoeksinstrument getest. Belangrijkste vraag is of het onderzoeksinstrument daadwerkelijke effectiviteit van design kan meten. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van 12 verschillende ontwerpen van de vier participanten van het designeffect onderzoek. Deze ontwerpen zijn wederom middels een online vragenlijst aan ruim 800 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking tussen de 18 en 55 jaar, voorgelegd. Iedere respondent heeft twee designs beoordeeld. In deze tweede fase zijn de 40 items, die in de eerste fase van het onderzoek zijn getest en geselecteerd, opgenomen in de vragenlijst. De vragenlijst is verder uitgewerkt aan de hand van de vijf designeffecten zoals deze in de uitgangspunten van het onderzoek zijn opgenomen. Per participant zijn de volgende designs getest. Gemeente Amsterdam (vier designs) Oud en nieuw design Oud en nieuw design TPG Verpakking Beatrixpostzegels Folder verhuisservice 29/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

30 Informatie Beheer Groep Brochure Prestatiebeurs Brochure Werken aan je toekomst Rabobank Advertentie: lay out retail / foto retail Advertentie: lay out wholesale / foto wholesale Advertentie: lay out wholesale / foto retail Advertentie: lay out retail / foto wholesale Voor Rabobank is een zakelijke doelgroep aan het onderzoek toegevoegd, zodat het zakelijk ontwerp ook onder de zakelijke doelgroep getest kon worden. Naast het meten van het effect van de designs op de merk- en designwaarden is getracht met bovenstaande opzet vast te stellen wat de afzonderlijke invloeden zijn van de lay-out en de foto. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 16 januari Het veldwerk is uitgevoerd door Bloomerce, de door Blauw Research opgerichte online veldwerkorganisatie Resultaten validatie onderzoeksinstrument Het onderzoek is onder 880 consumenten uitgevoerd. De dataset is verwerkt en klaar gemaakt voor analyse. Hieronder zijn de belangrijkste analyses en resultaten beschreven. Categorisatie eerste associatie: De antwoorden op de open vragen zijn gegroepeerd naar categorieën. De eerste associatie, die de respondenten hebben aangegeven met betrekking tot het design is op twee manieren gecategoriseerd. Allereerst is vastgesteld of de reactie een positief, neutraal of negatief karakter heeft. Deze codering verschaft inzicht in de primaire reactie van de respondent. Tussen de verschillende designs zijn op deze primaire reactie grote verschillen te constateren. Ten tweede is het genoemde aspect of item in de eerste reactie gecategoriseerd. Uit deze categorisatie komt naar voren met welke begrippen men het design beschrijft. Dit verschaft inzicht in de associaties die het sterkst uit het design naar voren komen. Validiteit: Evenals in de eerste fase is de kwaliteit van de data beoordeeld. De respondenten hebben twee designs op een aantal items beoordeeld. Bij een dergelijk itemlijst is het belangrijk om vast te stellen in welke mate de respondenten het design serieus hebben beoordeeld. Per respondent is nagegaan of men meer dan driekwart van alle antwoorden op de items verschillend heeft ingevuld. Respondenten, die meer dan een kwart van alle antwoorden hetzelfde hebben ingevuld, zijn uit de dataset verwijderd. Uiteindelijk bleven 873 van de 880 waarnemingen over. De uitval is in deze tweede onderzoeksfase aanmerkelijk kleiner aangezien de itemlijst korter is. Op deze dataset zijn de uiteindelijke analyses uitgevoerd. Dimensies: De 40 items, die op basis van de eerste onderzoeksfase zijn gekozen, zijn op dezelfde manier getoetst als in de eerste fase. De factoranalyse is apart over de items van de waarden, emoties en persoonskenmerken uitgevoerd. Hieruit zijn dezelfde factoren als in de eerste fase naar voren gekomen. Ook bij de betrouwbaarheidsanalyse en de regressieanalyse zijn vergelijkbare resultaten geconstateerd. Geconcludeerd kan worden, dat de factoren zoals deze uit de eerste en tweede fase van het onderzoek naar voren zijn gekomen, verklarend zijn met betrekking tot de beoordeling van een design. Resultaten per design: Naast de algemene resultaten van het validiteitonderzoek is per getest design een scorekaart uitgewerkt. In deze scorekaart zijn de alle resultaten per design weergegeven met daarbij een managementsamenvatting over de scores op de vijf designeffecten en de daaraan gekoppelde merkeffecten. 30/ Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN

DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DESIGNEFFECT HET ONDERZOEK NAAR EFFECTIVITEIT VAN DESIGN DesignEffect Waarom is het instrument DesignEffect ontwikkeld? Blauw Research heeft, in samenwerking met de werkgroep Design & Effectiviteit van

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor

In contact met het merk: merkbelevingsmonitor In contact met het merk: merkbelevingsmonitor Het meten van de effectiviteit van marketing- en communicatie-inspanningen is en blijft een hot issue. Marketing intelligence van KPN ontwikkelde samen met

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE!

COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! COMMUNICATIE ONDERZOEK BIJ FERRO EXPLORE! AUTEUR: FERRO EXPLORE/GERBEN BRUINS GEPUBLICEERD IN: PRODUCTBROCHURE COMMUNICATIEONDERZOEK INHOUD WAAROM ONDERZOEK? CONCEPTONDERZOEK DE PRETEST WANNEER? FERRO

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Zou het niet heerlijk zijn als: veranderingen soepeler verlopen, medewerkers er minder weerstand tegen hebben, projecten eerder klaar zijn en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE

HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE HOOFDSTUK 2: KLANTGERICHTE MERKMEERWAARDE 1 INTRODUCTIE H:2 Waaraan kun je een effectieve merkenpositionering herkennen? Wat zijn de bronnen van klantgerichte merkmeerwaarde en welke effecten of voordelen

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw

Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Beschrijving resultaten onderzoek biseksualiteit AmsterdamPinkPanel Oktober 2014 Joris Blaauw Dit document beschrijft kort de bevindingen uit het onderzoek over biseksualiteit van het AmsterdamPinkPanel.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak

Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak Inzet van social media in productontwikkeling: Meer en beter gebruik door een systematische aanpak 1 Achtergrond van het onderzoek Bedrijven vertrouwen meer en meer op social media om klanten te betrekken

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse

Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Bijlage 5: Kwantitatieve analyse Deze bijlage bevat een beschrijving van de kwantitatieve analyse, zoals die is uitgevoerd op de 26 vragen in de vragenlijst. Analyses op het niveau van de (26) afzonderlijke

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos

Nieuwe Kledinglijn. Online onderzoek. Scouting rapport p november Auteur: Aeron Vos Nieuwe Kledinglijn Online onderzoek Scouting rapport p16308 3 november 2008 Auteur: Aeron Vos Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Achtergrond 1 Doelstelling 1 Methode van onderzoek 1 Steekproef 1 Rapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN

HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN HOOFDSTUK 11: MERKSTRATEGIEËN OPSTELLEN EN UITVOEREN 1 INTRODUCTIE H:11 Een merkstrategie voor een bedrijf identificeert welke merkelementen een bedrijf kiest voor toepassing op de diverse producten die

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek

Reclame Reactie Onderzoek Reclame Reactie Onderzoek 11 oktober 2012 Opdrachtgever: Onderzoeksbureau: 1 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Inleiding en achtergrond II. Onderzoeksopzet III. Resultaten IV. Management Summary 2 I. INLEIDING

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013

Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013 Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013 2 ACHTERGROND ACHTERGROND In 2012 heeft Cebuco in samenwerking met Intomart Gfk een Trust en Value

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago

Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Imago onderzoek en KS techniek Het meten van imago Het meten van imago aspecten met behulp van de KS techniek Imago speelt in het aankoopbeslissingsproces van consumenten vaak een doorslaggevende rol.

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek.

draagt via de positieve invloeden van de voorgaande mediatoren bij aan een verbeterde CRM effectiviteit in het huidige onderzoek. Why participation works: the role of employee involvement in the implementation of the customer relationship management type of organizational change (dissertation J.T. Bouma). SAMENVATTING Het hier gepresenteerde

Nadere informatie

Rapport imago- onderzoek Van Diemen Communicatiemakelaars

Rapport imago- onderzoek Van Diemen Communicatiemakelaars Rapport imago- onderzoek Van Diemen Communicatiemakelaars Klant: Van Diemen Communicatiemakelaars Datum: 19-02- 2016 Gemaakt door: Van Diemen Communicatiemakelaars I- mapping (achtergrond) I- mapping staat

Nadere informatie

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research

De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers. IB Hypotheekverstrekkers 2015 Blauw Research De Imago Blauwdruk Hypotheekverstrekkers 2015 Imagoblauwdruk hypotheekverstrekkers 2015 Om als hypotheekverstrekker te weten welk beeld intermediairs van uw organisatie hebben, hoe u presteert en hoe zich

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Algemeen VUmc Koen Neijenhuijs; k.i.neijenhuijs@vu.nl

Nadere informatie

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes

Franciscusschool Zaltbommel. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Scholen met Succes Franciscusschool Zaltbommel Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 1 Scholen met Succes Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2011 (OTP2011).

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning

LoopbaanIndicator. Voor een duurzame loopbaanplanning LoopbaanIndicator Voor een duurzame loopbaanplanning 1. Inleiding LoopbaanIndicator wordt ingezet om alle relevante waarden rondom menselijke inzetbaarheid gestructureerd en genormeerd in kaart te brengen,

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen)

Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Operationaliseren van variabelen (abstracte begrippen) Tabel 1, schematisch overzicht van abstracte begrippen, variabelen, dimensies, indicatoren en items. (Voorbeeld is ontleend aan de masterscriptie

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Kosten- en beloningstransparantie 2011

Kosten- en beloningstransparantie 2011 Kosten- en beloningstransparantie 2011 Achtergrond Intermediairorganisaties zeer bezorgd over nieuw wetsvoorstel Bgfo De Federatie FIDIN en de OvFD zijn zeer bezorgd over het nieuwe wetsvoorstel Bgfo,

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

I - MAPPING. Passie. Opvallend. Gezellig KRACHTIG. Klassiek. Secuur. Teamwork. Zakelijk. ecologisch. Lokaal. Veiligheid. koel

I - MAPPING. Passie. Opvallend. Gezellig KRACHTIG. Klassiek. Secuur. Teamwork. Zakelijk. ecologisch. Lokaal. Veiligheid. koel Opvallend s o c i a a l Ondernemend Passie KRACHTIG Ambachtelijk S T O E R Gezellig VAN DIEMEN COMMUNICATIEMAKELAARS I - MAPPING identiteit en imago in kaart gebracht Secuur koel Veiligheid STERK Klassiek

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 Blauw Research doet al ruim 15 jaar onderzoek naar de bekendheid en het imago van ICT dienstverleners. De Imago Blauwdruk

Nadere informatie

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens

Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens Afvalenquête gemeente Elburg en gemeente Oldebroek Analyse van de gegevens April 2016 Gemeente Elburg Gemeente Oldebroek Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding 3 Deel 2. Motivatie afval scheiden 4 Deel 3. Afval

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 6 april 2010 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, april 2010 2010 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de informatie

Nadere informatie