Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights"

Transcriptie

1 Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016

2 onderzoeksopzet 2

3 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het merk te realiseren. Een van die mogelijkheden is billboarding. Een billboard wordt dicht tegen het programma en net buiten het reclameblok uitgezonden en is te herkennen aan de tekst dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door [merk]. Omdat een billboard geplaatst wordt aan zowel het begin, het midden als het einde van een programma, ontstaat er een hoge contactfrequentie die sterkt bijdraagt aan de naamsbekendheid van het product. Het doel van dit onderzoek kan als volgt worden samengevat: Wat is het algemeen oordeel over billboarding in vergelijking met reguliere commercials Wat is het effect van billboarding op de waardering van het merk van de commercial? Wat is het effect van billboarding, ook op de waardering van een commercial? Wat is de invloed van de waardering van de zender en het programma op reguliere commercials? 3

4 DVJ INSIGHTS hanteert een holistische benadering gebaseerd op kwalitatieve technieken Selectievragen Bekijken fragment met daarin een stukje uit een televisieprogramma, billboarding of reguliere spot, Links staan de zaken vermeld die we inzichtelijk gaan maken. DVJ meet meer dan alleen de zichtbaarheid van de billboard, de zogenaamde holistische benadering. Op deze manier verkrijgen we rijkere informatie; niet alleen over de creatie maar ook over het merk. Zo kunnen we beter de resultaten verklaren. Kijkgedrag zender en programma Aantal stellingen over het merk Waardering billboarding en reguliere spot Associaties SBS (programma) De reden dat we mensen ook een fragment laten kijken is dat daarmee de overgang van de billboarding natuurlijker aanvoelt. Daarbij zullen we ook vragen naar de betrokkenheid met en voorkeur van het programma (fragment). Daarmee kunnen we na afloop een goede analyse doen naar de invloed van de betrokkenheid met zo n programma. De evaluatie van de billboard kent enkele varianten. Dit is op de volgende slide specifieker uitgewerkt. 4

5 Manier van testen Voor ieder merk zijn er drie verschillende varianten getest: 1. Een billboard spot alleen 2. Een billboard spot in combinatie met de reguliere spot 3. De reguliere spot 1. Tv-programma Mogelijkheid om te zappen Tv-programma Danni 5 commercials exclusief de reguliere spot Danni 2. + Tv-programma Mogelijkheid om te zappen 6 commercials inclusief Danni de reguliere spot Tv-programma Danni 3. Tv-programma Danni Mogelijkheid om te zappen 6 commercials inclusief de reguliere spot Tv-programma Danni 6

6 ACHTERGROND - Steekproef STEEKPROEFGROOTTE: WEGING: N=1272 Er is gewogen naar de Gouden Standaard op geslacht en leeftijd. STEEKPROEFCRITERIA: VELDWERK: - Is tussen de jaar - Heeft werkend beeld en geluid op de computer waarop de vragenlijst is ingevuld Het online veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode tot onder DVJ Insights panelleden (Pollland). 7

7 Wat is de Houding ten aanzien van billboards?

8 Een billboard wordt minder snel weg gezapt dan een reguliere commercial én wordt opvallender gevonden. Respondenten geven echter wel aan dat ze een TV-commercial creatiever, leuker, verrassender en meer bijzonder vinden. Beoordeling billboards in vergelijking met reguliere commercials Ik zap minder snel weg bij een billboard dan bij een normale commerciële TV uiting -24% 46% Een billboard is opvallender dan een normale commerciële TV uiting -23% 40% Een billboard is meer onderscheidend dan een normale commerciële TV uiting Een billboard is creatiever dan een normale commerciële TV uiting Ik kijk bewuster naar een billboard dan een normale commerciële TV uiting Een billboard is meer bijzonder dan een normale commerciële TV uiting Een billboard is leuker dan een normale commerciële TV uiting Een billboard is verrassender dan een normale commerciële TV uiting -29% -34% -38% -34% -33% -35% 30% 27% 27% 27% 26% 25% N = 850 8

9 En Wat is de Houding ten aanzien van sbs6?

10 SBS6 roept overwegend positieve en unieke associaties op De associaties met SBS6 zijn met name gerelateerd aan de programmering. Hart van Nederland is zonder twijfel het meest genoemde programma. We weten dat de mate van positieve associaties ten opzichte van SBS ook van invloed is op de houding ten opzichte van de commerciële content en daarom nemen we dit mee in het onderzoek. gemiddelde 35% Positief en uniek % Negatief en niet uniek. 10

11 Associaties zonder hart van nederland Dieper inzicht laat zien dat naast Hart van Nederland SBS vooral geassocieerd wordt met Shownieuws en Utopia. De Champions League, dat sinds dit seizoen voor het eerst wordt uitgezonden bij SBS, wordt ook direct al geassocieerd met SBS. 11

12 Sbs6 is echter nog geen love brand In vergelijking met RTL4 roept SBS6 meer positieve en meer unieke associaties op. SBS laat hier een positieve verschuiving zien ten opzichte van voorgaand onderzoek. Uniek Meting november 2015 Positief 15

13 Hart van nederland is de meest genoemde associatie Hart van Nederland is de belangrijkste positief-unieke associatie voor SBS6, maar leidt ook tot negatieve reacties. Andere negatief-unieke associaties zijn te veel reclame en shownieuws. 14% 39% Positief Niet uniek Uniek Niet positief 22% 25% 16

14 IN HOEVERRE IS een billboard IN STAAT OM EXTRA IMPACT TE GENEREREN?

15 wat We onderscheiden 4 dimensies die van belang zijn om het succes van een tv spot te voorspellen IMPACT SCORE Spontane merkbekendheid Geholpen merkbekendheid Duidelijkheid boodschap Herkenning spot MERK ACTIVATIE SCORE Interesse in het merk Aankoopintentie Willen delen met anderen Helemaal uitgekeken Gemiddelde kijktijd Aantal kijkers na 10 seconden Enjoyment Excitement Past bij MERK Begrijpelijkheid Relevantie Onderscheidendheid Geloofwaardigheid ENGAGEMENT SCORE EVALUATIE SCORE waarom 18

16 ENGAGEMENT bereidheid tot kijken Adverteren met een billboard zorgt voor weinig verschil met betrekking tot de bereidheid tot kijken. Respondenten zappen minder weg bij een reguliere spot die gecombineerd wordt met een billboard. Gemiddelde duur Niet weggezapt na 10 sec. 45% 39% 45% 38% Niet weggezapt 32% 28% N = 400 voor beide groepen. = exclusief billboard en mogelijkheid tot zappen. 19

17 impact herinnering van merk & boodschap Een billboard heeft positieve impact op de merk- en boodschapsoverdracht van de adverteerder zowel alleen als gecombineerd. Qua herkenning van de commercial doet een billboard alleen het niet beter dan een reguliere spot. spontane merkherinnering Duidelijkheid boodschap 73% 50% 60% 46% 32% 31% Geholpen merkherinnering Herkenning commercial 84% 76% 76% 62% 62% 62% N = 400 voor alle groepen. = exclusief billboard en mogelijkheid tot zappen. % significant t.o.v. reguliere spot 20

18 Zorgt een billboard voor een verschil in evaluatie van de reguliere spots?

19 Evaluatie waardering van de spot (1) Er zijn weinig tot geen verschillen in waardering tussen reguliere spots alleen en een reguliere spot in combinatie met een billboard. Een reguliere spot in combinatie met een billboard wordt overall gezien wel beter gewaardeerd. Enjoyment Excitement 30% 15% 28% 13% Past bij merk onderscheidendheid 50% 24% 47% 22% N = 400 voor beide groepen. = exclusief billboard en mogelijkheid tot zappen. 21

20 Evaluatie waardering van de spot (2) Er zijn weinig tot geen verschillen in waardering tussen reguliere spots alleen en een reguliere spot in combinatie met een billboard. Een reguliere spot in combinatie met een billboard wordt overall gezien wel beter gewaardeerd. geloofwaardigheid relevantie 29% 15% 28% 12% begrijpelijkheid 67% 67% N = 400 voor beide groepen. = exclusief billboard en mogelijkheid tot zappen. 22

21 MERK ACTIVATIE interesse en actie Een reguliere spot in combinatie met een billboard zorgt voor meer interesse in het merk. Verder zien we geen verschillen met betrekking tot de merk activatie. Delen met anderen Interesse 8% 21% 6% 16% aankoop intentie 13% 12% N = 400 voor alle groepen. = exclusief billboard en mogelijkheid tot zappen. % significant t.o.v. reguliere spot 23

22 Heeft de houding ten aanzien van sbs of het programma invloed op de impact van een billboard?

23 ENGAGEMENT bereidheid tot kijken Wanneer we kijken naar engagement zien we dat respondenten die positief zijn over het programma of SBS als zender minder en mindere snel weg zappen. Gemiddelde duur Niet weggezapt na 10 sec. 45% 39% 53% 47% 52% 47% Niet weggezapt 32% 42% 40% (reguliere spot + BB): N = 400, Positief SBS: N = 182 en positief Danni: N = 130 % significant t.o.v. totaal 25

24 impact herinnering van merk & boodschap De boodschapsoverdracht is duidelijker voor respondenten die positief zijn over het programma of SBS als zender. Verder herkennen respondenten de commerciële uiting ook beter. spontane merkherinnering Duidelijkheid boodschap 73% 50% 72% 60% 75% 54% Geholpen merkherinnering Herkenning commercial 84% 76% 85% 84% 86% 79% (reguliere spot + BB): N = 400, Positief SBS: N = 182 en positief Danni: N = 130 % significant t.o.v. totaal 26

25 impact herinnering van merk & boodschap - billboard De boodschapsoverdracht is duidelijker voor respondenten die positief zijn over het programma of SBS als zender. spontane merkherinnering Duidelijkheid boodschap 60% 46% 62% 56% 63% 56% Geholpen merkherinnering Herkenning commercial 76% 62% 80% 61% 81% 59% (BIllboard): N = 400, Positief SBS: N = 178 en positief Danni: N = 185 % significant t.o.v. totaal 26

26 EVALUATIE waardering van de UITING (1) De waardering van de spot is onder deze groepen grotendeels hoger. Met name de enjoyment en excitement ten aanzien van de spots is hoger. Enjoyment Excitement 30% 15% 39% 24% 38% 21% Past bij merk onderscheidendheid 50% 24% 56% 30% 57% 25% (reguliere spot + BB): N = 400, Positief SBS: N = 182 en positief Danni: N = 130 % significant t.o.v. totaal 27

27 EVALUATIE waardering van de UITING (2) Ook de geloofwaardigheid en relevantie zijn hoger ten opzichte van het totaal. De begrijpelijkheid wordt niet beinvloed door de positieve houding ten aanzien van de zender of programma. geloofwaardigheid relevantie 29% 15% 42% 22% 38% 21% begrijpelijkheid 67% 69% 65% (reguliere spot + BB): N = 400, Positief SBS: N = 182 en positief Danni: N = 130 % significant t.o.v. totaal 28

28 MERK ACTIVATIE interesse en actie De merkactivatie scores zijn hoger onder respondenten die een positieve houding hebben ten aanzien van de zender of het programma. Delen met anderen Interesse 8% 21% 17% 29% 14% 24% aankoop intentie 13% 20% 16% (reguliere spot + BB): N = 400, Positief SBS: N = 182 en positief Danni: N = 130 % significant t.o.v. totaal 29

29 Conclusies & implicaties: de billboard scoort! Dit onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik maken van billboards positieve effecten heeft voor een adverteerder zowel alleen als in combinatie met een reguliere spot Mensen geven aan dat ze een billboard minder snel weg zappen dan een reguliere spot. Ook wordt een billboard door respondenten opvallender gevonden Een billboard alleen zorgt ook voor een betere merkherkenning (spontaan +28% en geholpen +14%) en boodschap overdracht (duidelijkheid +15%) Een billboard in combinatie met een reguliere spot resulteert in nog hogere impact scores. Een combinatie is beter in staat om de merknaam te communiceren (spontaan +41% en geholpen +22%). Verder word de boodschap ook als duidelijker ervaren (+19%) en wordt deze beter herkend (+14%) Een positieve houding ten opzichte van de zender en het programma zorgt voor een betere evaluatie van de reguliere spot in combinatie met een billboard (vooral op enjoyment, excitement en relevantie) 30

30

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights

Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Special advertising: SBS ident Spots DVJ Insights Lucas Hulsebos & Anneke Kuipers November 2015 Inleiding 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising betere effecten

Nadere informatie

jean mineur mediavision

jean mineur mediavision jean mineur mediavision achtergrond Jean Mineur Mediavision exploiteert bioscoopreclame voor 75 bioscopen in Nederland. In de bioscoop zorgt het overweldigende beeld en geluid ervoor dat adverteerders

Nadere informatie

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne

Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Toegevoegde waarde pre-roll naast een televisiecampagne Agenda 1. Wat weten we al? 2. Doelstelling onderzoek 3. Opzet onderzoek 4. Resultaten 5. Advies Pre-rolls krijgen meer aandacht, worden beter onthouden

Nadere informatie

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving Effecten van embedded advertising en de bijbehorende regelgeving dr. Eva van Reijmersdal (dr.) Sophie Boerman Universiteit van Amsterdam Vandaag Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen 1. Likeability

Nadere informatie

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland

Just Stream It. De effectiviteit van online video. 4 november 2008 MIE, Rotterdam. Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Just Stream It De effectiviteit van online video 4 november 2008 MIE, Rotterdam Menno van der Steen, Universal Media Andy Santegoeds, RTL Nederland Agenda 2 Online video is booming Uitgesteld kijken Grootschalig

Nadere informatie

VIDEO IMPACT ONDERZOEK

VIDEO IMPACT ONDERZOEK VIDEO IMPACT ONDERZOEK INHOUD Samenvatting Achtergrond en doelstelling Onderzoeksopzet Resultaten Impact van video Gebruik en beleving van video Conclusies en aanbevelingen SAMENVATTING (1) Grootschalig

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne?

Extra effect met Ster Extra. Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Extra effect met Ster Extra Wat is de toegevoegde waarde van second screen naast je tv-campagne? Door de inzet van Ster Extra zenden we niet alleen een boodschap, maar is de consument ook interactief bezig

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen...

Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... 1 Vergelijk het dagblad eens met andere mediumtypen... Een effectstudie naar de toegevoegde waarde van dagbladen aan de hand van de Unilever s A-merk campagne: Niet voor niets Amsterdam, oktober 2009 2

Nadere informatie

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting

Effectiviteit muziek in TV reclame. Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting Effectiviteit muziek in TV reclame Master Thesis Ronald Veldman, Erasmus Universiteit Rotterdam, SPOT samenvatting The role of music in commercials, a nostalgic approach Ronald Veldman, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

MSN Video Effectief? 2 Cases

MSN Video Effectief? 2 Cases MSN Video Effectief? 2 Cases Introductie Waarom video? Hoe kun je dat goed meten? Inleiding - Effecten van streaming Cross Media Effecten Doelgroep verbreding Synergie Opwekking Herhaling Complementariteit

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014

10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014 10 tips voor een effectievere Tv-commercial Wat werkt wel en wat werkt niet? Stephan van Furth September 2014 Aanleiding en doel van inhoudsanalyse van 250 Tv-commercials Aanleiding & onderzoeksopzet Al

Nadere informatie

VanAnaarBeter Praatpalen (S12)

VanAnaarBeter Praatpalen (S12) Managementsamenvatting campagne-effectonderzoek Managementsamenvatting (1/3) Inleiding Jarenlang waren praatpalen langs de snelweg de manier om hulpdiensten te bereiken bij pech onderweg. Tegenwoordig

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Roept een herkenbare situatie op. Vernieuwend. Overtuigend

Roept een herkenbare situatie op. Vernieuwend. Overtuigend Makkelijk te begrijpen Origineel Roept een herkenbare situatie op Vernieuwend Vergeleken met voor het horen van deze spot, zijn de voordelen van het merk/product nu Relevant Overtuigend Vergeleken met

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1

Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1 Device Impact Factor Op welk device heeft je videocommercial de meeste impact? Device Impact Factor 1 Ik kijk nooit iets op de computer, want op televisie heb je veel beter beeld. Google Glass interview

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008

VWS Elektronisch Patientendossier. Den Haag, 16 december 2008 VWS Elektronisch Patientendossier Den Haag, 16 december 2008 Uitingen Envelop: Brief voorkant: Brief achterkant: Folder: Bezwaarformulier: Onderzoeksopzet? Doelstelling onderzoek:? In kaart brengen van

Nadere informatie

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013

RRO RAPPORTAGE KRONING. Meting 1 mei 2013 RRO RAPPORTAGE KRONING 1 Meting 1 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Achtergrond en doelstellingen II. III. Management Summary Resultaten 2 3 1. ACHTERGROND & OPZET I. ACHTERGROND Inleiding Cebuco heeft

Nadere informatie

STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen

STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen STER EXTRA Versterk je tv-campagne op second screen Marieke van Echtelt Researchdirector Ster marieke.van.echtelt@ster.nl Andy Santegoeds Senior Account Consultant MetrixLab a.santegoeds@metrixlab.com

Nadere informatie

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Deze presentatie I Is dus een presentatie en dient eigenlijk gepresenteerd te worden Is een visuele samenvatting van het verhaal over de huidige

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek

Reclame Reactie Onderzoek Reclame Reactie Onderzoek 11 oktober 2012 Opdrachtgever: Onderzoeksbureau: 1 INHOUDSOPGAVE Onderdelen: I. Inleiding en achtergrond II. Onderzoeksopzet III. Resultaten IV. Management Summary 2 I. INLEIDING

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M.

Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Everyday Multiscreening. How the Simultaneous Usage of Multiple Screens Affects Information Processing and Advertising Effectiveness. C.M. Segijn Dutch Summary (Nederlandse samenvatting) Alledaags multiscreening.

Nadere informatie

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten,

Marketing & Research Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB) reclame-impact diverse media Insites Consulting posttest 300 respondenten, MULTI-MIB DELA De Marketing & Research afdeling binnen VMMa, onderzoekt de impactresultaten van reclamecampagnes. Dit onderzoek, genaamd Multi Media Impact Barometer (Multi-MIB), is EFFIE Approved. Sinds

Nadere informatie

Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut

Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut publiekscommunicatie Kansen pre-rolls worden nog nauwelijks benut Juni 2013 > Inleiding publiekscommunicatie Kijkgedrag verschuift steeds meer van tv naar online, en advertentiebudgetten volgen. Steeds

Nadere informatie

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA

DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA DE BELEVING VAN BRANDED CONTENT OP DIGITALE DEVICES SANOMA MEDIA januari 2013 ONDERZOEKSOPZET Begin 2012 hebben Sanoma Media en Metrixlab een onderzoek afgerond met de volgende onderzoeksvraag: Wanneer

Nadere informatie

Voorlichtingstraject vmbo (S63)

Voorlichtingstraject vmbo (S63) Voorlichtingstraject vmbo (S63) Eindrapportage campagne-effectonderzoek 15 mei 2018 Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voorwoord Dit is de rapportage van het campagne-effectonderzoek

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek

Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek Juli 2017 Ralph Sluis & Marjolein de boer Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten social media overige informatiebronnen

Nadere informatie

Visual Transfer Onderzoek

Visual Transfer Onderzoek 1 Visual Transfer Onderzoek Radio 538 en Initiative Media in samenwerking met The Audience Profile Company ShowBizCity, 5 februari 1998 2 Visual Transfer literatuur: Basis hypothese Opgeslagen beelden

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS

AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS AAN DE SLAG MET TV EN ONLINE KIJKCIJFERS TV EN ONLINE KIJKCIJFERS Dagelijkse rapportage kijkgedrag TV en Online 7:30 uur (TV) en 10:00 uur (Online) Op persoonsniveau (Rapportage 6+) Ruwe data in eigen

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT FAMILIEBERICHTENPAGINA

ONDERZOEKSRAPPORT FAMILIEBERICHTENPAGINA ONDERZOEKSRAPPORT Achtergrond Onderzoeksopzet Regelmatig wordt beweerd dat de familieberichtenpagina de best gelezen pagina van de krant is, ook wanneer lezers weinig tijd hebben zouden zij toch de familieberichtenpagina

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Holland Imago Monitor Duitsland voorjaar 2013

Holland Imago Monitor Duitsland voorjaar 2013 Holland Imago Monitor Duitsland voorjaar 2013 Kasgroenten (tomaat, paprika, komkommer) Juni 2013 Rap PT 2013-05 Holland Imago Monitor Duitsland voorjaar 2013 Anne Marie Borgdorff, a.borgdorff@tuinbouw.nl

Nadere informatie

Studeer met een plan 2017/2018

Studeer met een plan 2017/2018 Studeer met een plan 2017/2018 Conceptrapportage 5 juni 2018 244404880 Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Managementsamenvatting - Inleiding Inleiding Jaarlijks doen circa

Nadere informatie

Vriesvers versus koelvers Imago onderzoek Vriesvers. Vriesvers Platform p47649

Vriesvers versus koelvers Imago onderzoek Vriesvers. Vriesvers Platform p47649 Vriesvers versus koelvers Imago onderzoek Vriesvers Vriesvers Platform Kennis van / associaties bij vriesvers 2 Beeld Vriesvers Een derde van de consumenten geeft aan een duidelijk beeld te hebben wat

Nadere informatie

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf Oranje onderzoek november 2009 Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf. Oranje Onderzoek 2 december 2009 INHOUD Inleiding Onderzoeksopzet Resultaten Oranjegevoel Sportjaar

Nadere informatie

Richtlijnen Advertising

Richtlijnen Advertising Notitie Serviceorganisatie Bezoekadres: Wijnhaven 69, Rotterdam Postadres: Postbus 1130 3000 BC Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Matilde Mauricio Monteiro Telefoon: 010 267 6000 E-mail: rotterdamhuisstijl@rotterdam.nl

Nadere informatie

CROSSMEDIATRACKER DEFENSIE VROUWEN MeMo². All rights reserved.

CROSSMEDIATRACKER DEFENSIE VROUWEN MeMo². All rights reserved. CROSSMEDIATRACKER DEFENSIE VROUWEN 2016 MeMo². All rights reserved. INHOUDSOPGAVE Introductie & Methodologie Campagne Evaluatie Vrouwen Doelstellingen Campagne effecten / single medium, synergie Herkenning

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015

Best Formats In Media Sponsoring. Marketing June 2015 Best Formats In Media Sponsoring Inleiding Advertising or sponsoring TV & Web formats The audience s point of view Key learnings Best Formats in Media Sponsoring is een studie over de waardering van sponsoring

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial?

Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial? 6 Hits voor radiocommercials Wat werkt in een radiocommercial? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Wat werkt in een radiocommercial? > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvraag 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Impact TV-campagne op online shopping journey. 5 Tips voor conversie van TV naar online sales

Impact TV-campagne op online shopping journey. 5 Tips voor conversie van TV naar online sales Impact TV-campagne op online shopping journey 5 Tips voor conversie van TV naar online sales INLEIDING Steeds meer e-commerce bedrijven maken bij de promotie van hun online aanbod de stap naar traditionele

Nadere informatie

Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013

Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013 Het effect van Trust and Value op adlikeability KJELL MASSEN MARTIJN VAN DER VEEN AMSTERDAM, JULI 2013 2 ACHTERGROND ACHTERGROND In 2012 heeft Cebuco in samenwerking met Intomart Gfk een Trust en Value

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500

Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500 Q-music Nederland B.V. De Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstraat 10D 1096 BK Amsterdam Telefoon: 020-79 70 500 Q-music wil elke dag plezier, energie en een goed gevoel brengen in het leven van

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

BILLBOARDING TARIEFBEREKENING. BASISPRIJS Zie omschrijving bij SPOT MAANDINDEX PRODUCTINDEX SPOTLENGTE - INDEX ADVERTEREN OP TELEVISIE BILLBOARD

BILLBOARDING TARIEFBEREKENING. BASISPRIJS Zie omschrijving bij SPOT MAANDINDEX PRODUCTINDEX SPOTLENGTE - INDEX ADVERTEREN OP TELEVISIE BILLBOARD BILLBOARDING BILLBOARD Een billboard van vijf of tien seconden, dat is alles wat je nodig hebt om te werken aan awareness; een nieuw product introduceren bij heel Nederland, om een ijzersterke koppeling

Nadere informatie

Online Compass, your digital effectiveness guide

Online Compass, your digital effectiveness guide Met de studie Online Compass, uitgevoerd tijdens het tweede semester van 2012, komt IP tegemoet aan de vraag van mediacentrales die hun digitale strategie willen verfijnen door precies die online reclameformats

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

NIX18 Legitimatieplicht. Eindrapportage campagneeffectonderzoek. NIX18 Legitimatieplicht

NIX18 Legitimatieplicht. Eindrapportage campagneeffectonderzoek. NIX18 Legitimatieplicht Eindrapportage campagneeffectonderzoek Contents 1 Managementsamenvatting 4 2 Communicatieve werking 10 3 4 Achtergronden doelgroep 28 5 Bijlagen 31 Doelstellingen en overige resultaten 17 2 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

SPIM + SAMSUNG // THE VOICE

SPIM + SAMSUNG // THE VOICE SPIM + SAMSUNG // THE VOICE De Sponsoring Impact Monitor Plus (SPIM+) is een onderzoekstool van vmmtv die wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau InSites Consulting. Zoals de naam doet

Nadere informatie

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778

Effect toiletreclame Ziggo. Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Effect toiletreclame Ziggo Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin, Daan Damen en Jeroen Senster Project Z4778 Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van

Nadere informatie

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur

Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Rabobank: Eindejaarscampagne versterkt het imago en de voorkeur Onderzocht door: In opdracht van: Aanleiding De Rabobank heeft van 20 tot en met 30 december 2010 een unieke eindejaars reclamecampagne gevoerd

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial?

Kijk op tv-commercials. Wat werkt in een tv-commercial? 8 Kijk op tv-commercials Wat werkt in een tv-commercial? Het belooft een heel mooi jaar te worden. Wat werkt in een tv-commercial? > > Samenvatting 4 > > Inleiding 6 > > Onderzoeksvraag 7 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil

De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil De kracht van de inzet van tv en dagbladen door Advil Preentatie van onderzoekreultaten Martijn Brinkhoff mei 2008 Inhoud Aanleiding Theorie over multimedia-effecten Doel van het onderzoek Onderzoekmethode

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved.

ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. ONLINETRACKER ETOS by 2015 MeMo². All rights reserved. OnlineTracker - One Media Sales / Etos 2 Campagnebereik Etos campagne week 21/22 De Etos campagne die in week 21 en 22 heeft gelopen, heeft 85% van

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

CAMPAGNETEST. SNEL Realtimeinzichten. BETAALBAAR Vanaf 695 UUR. GEMAK Optimale User Experience RESULTATEN. An Agile MI Solution

CAMPAGNETEST. SNEL Realtimeinzichten. BETAALBAAR Vanaf 695 UUR. GEMAK Optimale User Experience RESULTATEN. An Agile MI Solution CAMPAGNETEST An Agile MI Solution RESULTATEN 24 SNEL Realtimeinzichten GEMAK Optimale User Experience BETAALBAAR Vanaf 695 UUR HERKENBAAR? We testen grote campagnes wel, maar voor de kleine campagnes is

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst:

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: (Tele) communicatie technologie Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product Medium: Audiovisuele Mediadiensten De bestreden

Nadere informatie

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009

Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 Reclame Reactie Onderzoek advertentie Albert Heijn van 7 september 2009 RMI FULLSERVICE MARKTONDERZOEK drs. Edouard Buning Amsterdam/Heerlen, September 2009 2009 RMI. Alle rechten voorbehouden. Aan de

Nadere informatie

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio

RADAR: Radio AD Awareness & Respons. Inz. Inzichten in de effectiviteit van radio RADAR: Radio AD Awareness & Respons Inz Inzichten in de effectiviteit van radio Tom van Hulst, research director RAB januari 2010 Wat is RAB RADAR Multi-media campagne effect onderzoek met standaard opzet

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie

Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur

Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur FrieslandCampina zette met de introductie van Optimel Puur een compleet nieuwe generatie zuivel in de markt. Om dit groots te ondersteunen is een combinatie

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Propositie. Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights

Propositie. Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights Propositie Sponsoreffectonderzoek uitgevoerd door DVJ Insights Introductie Sponsoreffectonderzoek Als sponsor van één van de pro-programma s van BNR Nieuwsradio wilt u natuurlijk weten wat sponsoring uw

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Rapportage. Campagne: Groot Gelders Avontuur Zomer 2018

Rapportage. Campagne: Groot Gelders Avontuur Zomer 2018 Rapportage Campagne: Groot Gelders Avontuur Zomer 2018 Opzet van de campagne Resultaten campagne Fase 1: TV campagne Er is afgetrapt met een bereikexplosie, waardoor veel kinderen in korte tijd kennismaken

Nadere informatie

Handen af van onze hulpverleners Een onderzoek naar de campagne

Handen af van onze hulpverleners Een onderzoek naar de campagne Handen af van onze hulpverleners Een onderzoek naar de campagne Project : 22.9015 Ten behoeve van: Stichting Hulp voor Hulpverleners Februari 2013 Achtergrond > Doel: het in kaart brengen van de bekendheid

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

EFFECTIVENESS BAROMETER

EFFECTIVENESS BAROMETER EFFECTIVENESS BAROMETER Roland Van Gompel Inne Thielemans ivox 2017 Onderzoeksopzet Doel van het onderzoek Hoe denkt de Belgische marketeer over marketing communication effectiveness? Doelgroep Communicatiespecialisten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 1 Houding ten aanzien van vluchtelingen/ vergunningshouders en arbeid Randstad Nederland Maart 2016 INHOUDSOPGAVE Houding ten aanzien van vluchtelingen

Nadere informatie

Online Video. Praktijkervaringen Menno van der Steen / Casper van der Waal

Online Video. Praktijkervaringen Menno van der Steen / Casper van der Waal Online Video Praktijkervaringen Menno van der Steen / Casper van der Waal Inhoud Voorstellen UM en sprekers Wanneer is online video relevant & interessant? Mediabeleving 2007 en Internet TV Overige onderzoeken

Nadere informatie

FinQ Monitor van financieel bewustzijn en financiële vaardigheden van Nederlanders. Auteurs Jorn Lingsma Lisa Jager

FinQ Monitor van financieel bewustzijn en financiële vaardigheden van Nederlanders. Auteurs Jorn Lingsma Lisa Jager FinQ 2018 Monitor van financieel bewustzijn en financiële vaardigheden van Nederlanders Auteurs Jorn Lingsma Lisa Jager 14-1-2019 Projectnummer B3433 Achtergrond van de FinQ monitor Nederlanders in staat

Nadere informatie

WHYTV PARTNER- SHIPS WORK.

WHYTV PARTNER- SHIPS WORK. WHYTV PARTNER- SHIPS WORK. De Sponsoring Impact Monitor Plus (SPIM+) is een onderzoek van vmmtv, uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau InSites Consulting. SPIM + Zoals de naam het aangeeft

Nadere informatie

Pastasauzen. Smaakverwachting versus smaak

Pastasauzen. Smaakverwachting versus smaak Pastasauzen Smaakverwachting versus smaak inhoud introductie, opzet, producten kwalitatief onderzoek vragenlijst Internet blinde en branded smaaktest algemene conclusies en aanbevelingen vragen 3 introductie

Nadere informatie

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen

Radio in de mix. Zonder radio laat je effect liggen 5 Radio in de mix Zonder radio laat je effect liggen Het belooft een heel mooi jaar te worden. Zonder radio laat je effect liggen > > Samenvatting 4 > > Inleiding 5 > > Onderzoeksvragen 6 > > Uitgangspunten

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

SPECIAL ADVERTISING & BILLBOARDING

SPECIAL ADVERTISING & BILLBOARDING SPECIAL ADVERTISING & BILLBOARDING Creatief & EFFECTIEF TV WEB MOBIEL VOORWOORD SPECIAL ADVERTISING JOUW UITING W spat van het scherm il jij je merkbekendheid vergroten, een nieuw product introduceren

Nadere informatie

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone

Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360. Effect toiletreclame Vodafone Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Effect toiletreclame Vodafone Achtergrond, doel- en probleemstelling In opdracht van Altermedia, in naam van Oskar van Son, heeft Motivaction

Nadere informatie

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 9 3 Communicatieve werking 11 4 Doelstellingen en overige

Nadere informatie