Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis die geldt vr de prvincies Drenthe, Flevland, Friesland, Grningen, Nrd- Hlland en Overijssel. -Basisverzekering Zuid-Nederland Dit is een cmbinatieplis die geldt vr de prvincies Gelderland, Limburg, Nrd-Brabant, Utrecht, Zuid- Hlland en Zeeland. -Basisverzekering Kiemer Dit is een cmbinatieplis vr heel Nederland. Vrwaarden: Algemeen Vr zver p grnd van de verzekeringsvrwaarden testemming, een verwijzing f een vrschrift vereist is, bestaat alleen aanspraak p zrg f vergeding van ksten als aan die eisen is vldaan vrdat u van de desbetreffende zrg gebruik maakt. De inhud en mvang van de verzekerde zrg f diensten wrden nder andere bepaald dr de stand van de wetenschap en praktijk en - bij het ntbreken van een zdanige maatstaf - dr wat in het betrkken vakgebied geldt als verantwrde en adequate zrg en diensten. U hebt recht p een vrm van zrg f een dienst vr zver u daarp naar inhud en mvang redelijkerwijs bent aangewezen. De te verlenen zrg f diensten meten delmatig, niet nndig kstbaar f nndig gecmpliceerd zijn. De vraag f u behefte hebt aan een bepaalde vrm van zrg f een bepaalde dienst wrdt uitsluitend p basis van zrginhudelijke criteria beantwrd. Recht p vergeding van de ksten van zrg bestaat p vrwaarde dat de zrg wrdt verleend p de plaats die gezien de aard van de zrg en de mstandigheden als gebruikelijk kan wrden aangemerkt. FYSIOTHERAPIE (waarnder OEDEEMTHERAPIE/LYMFEDRAINAGE/LITTEKENTHERAPIE) Inhud zrg algemeen U hebt recht p (vergeding van de ksten van) fysitherapie (waarnder edeemtherapie/lymfedrainage/ littekentherapie) zals fysitherapeuten (waarnder edeemtherapeuten) plegen te bieden. Fysitherapie en efentherapie Inhud zrg U hebt recht p (de vergeding van de ksten van) de ndzakelijke behandelingen als er sprake is van een in bijlage 1 van het Besluit zrgverzekering genemde aandening (in het geval van lymfedeem en littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma is dat aan de rde), vr zver de daarbij genemde behandelduur niet is verschreden. Deze bijlage zenden wij u p uw verzek te en is te raadplegen p Als u 18 jaar f uder bent, hebt u pas recht p (de vergeding van de ksten van) fysitherapie/efentherapie vanaf de dertiende behandeling. Wie mag deze zrg verlenen U hebt recht p (de vergeding van de ksten van) fysitherapie (waarnder edeemtherapie/lymfedrainage/littekentherapie) dr een fysitherapeut (waarnder een edeemtherapeut). Oedeemtherapie/lymfedrainage/littekentherapie mag k wrden verricht dr een huidtherapeut. 1

2 Met een huidtherapeut wrdt bedeld een huidtherapeut die vldet aan de eisen van het Besluit pleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut en staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Verwijzing Vr behandeling dr een huidtherapeut is een verwijzing dr de huisarts, bedrijfsarts, sprtarts f de behandelend specialist ndzakelijk. De bedrijfsarts mag verwijzen als er sprake is van aandeningen die te maken hebben met uw werk. Vergeding Als u gebruik maakt van een gecntracteerde zrgaanbieder wrden de ksten vlledig verged. Als u gebruik maakt van een niet-gecntracteerde huidtherapeut, geldt een vergeding van maximaal 80% van het gecntracteerde bedrag. Aanvullende Verzekeringen: -AV Standaard -AV Extra -AV Optimaal -AV Fries I -AV Fries II -AV Fries II (Texel): ten aanzien van de dekking gelijk aan de AV Fries II -AV Zrg -AV Student -AV Student Zrg: ten aanzien van de dekking gelijk aan de AV Student -AV Gezin -AV 55 Plus -AV Onderwijs -AV VrZrg -AV Budget -AV Excellent -AV Persneel -AV Sanne -AV Femke -AV Ayla Van bepaalde plissen kunnen GGZ varianten vrkmen. Daarvan is de dekking gelijk aan de AV s znder de teveging GGZ (bijv. AV GGZ Standaard = AV Standaard). Vrwaarden: Fysitherapie en manuele therapie (in aanvulling p de Basisverzekering) Inhud zrg Medisch ndzakelijke fysitherapie (waarnder begrepen lymfedrainage/edeemtherapie/littekentherapie) en manuele therapie. Wie mag deze zrg verlenen Een fysitherapeut die als zdanig is geregistreerd zals bedeld in artikel 3 van de Wet BIG en die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysitherapie (CKR). Inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister Fysitherapie is te cntrleren via Oedeemtherapie/lymfedrainage/littekentherapie mag k wrden verleend dr een huidtherapeut, die vldet aan de eisen van het Besluit pleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut en staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. 2

3 Verwijzing Als u naar een huidtherapeut gaat, is een verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts, sprtarts f behandelend medisch specialist ndzakelijk. De bedrijfsarts mag alleen verwijzen als er sprake is van arbeidsgerelateerde aandeningen. Vergeding -AV Standaard: maximaal 12 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie. -AV Extra: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie en maximaal 12 behandelingen lymfedrainage/edeemtherapie /littekentherapie dr een huidtherapeut. -AV Optimaal: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Fries I: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Fries II: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Zrg: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Student: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, -AV Gezin: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, -AV 55 Plus: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Onderwijs: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, -AV VrZrg: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, -AV Budget: maximaal 9 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, vr aandeningen die niet p Bijlage 1 van het Besluit zrgverzekering zijn vermeld. Maximaal 12 behandelingen fysitherapie en manuele therapie tezamen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie, vr aandeningen die zijn vermeld p Bijlage 1 van het Besluit zrgverzekering. -AV Excellent: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Persneel: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan per -AV Sanne: maximaal 12 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie. -AV Femke: maximaal 18 behandelingen fysitherapie en manuele therapie per kalenderjaar tezamen, -AV Ayla: alle medisch ndzakelijke behandelingen fysitherapie en manuele therapie, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie per kalenderjaar en maximaal 12 behandelingen Vlledige vergeding hiervan bij behandeling dr een gecntracteerde zrgaanbieder. 3

4 Bij behandeling dr een niet gecntracteerde zrgaanbieder bedraagt de vergeding maximaal 80% van de dr ns gecntracteerde standaardtarieven. Huidtherapie Wie mag deze zrg verlenen Een huidtherapeut die vldet aan de eisen van het Besluit pleidingseisen en deskundigheidsgebied huidtherapeut en staat ingeschreven in het register van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. a. Camuflagetherapie Inhud zrg U hebt recht p vergeding van de ksten van de lessen en de in het kader van de lessen ndzakelijk te gebruiken materialen. Dit geldt uitsluitend als de lessen beperkt blijven tt de behandeling van het gezicht en/f de hals. Vergeding -AV Standaard: Geen vergeding -AV Extra: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Optimaal: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Fries I: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Fries II: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Zrg: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Student: Geen vergeding -AV Gezin: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV 55 Plus: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Onderwijs: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV VrZrg: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Budget: Geen vergeding -AV Excellent: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Persneel: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Sanne: Geen vergeding -AV Femke: Geen vergeding -AV Ayla: Vlledige vergeding, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. Let p Bij een tijdelijke nderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wrdt de verzekeringsduur geacht niet te zijn nderbrken. b. Epilatie Inhud zrg De vruwelijke verzekerde heeft recht p vergeding van elektrische epilatie, een epilight-, ipl-, f laserbehandeling. Dit geldt uitsluitend als de behandeling beperkt blijft tt het gezicht en/f de hals. Verwijzing Een verwijzing dr de huisarts is vereist Vergeding -AV Standaard: Geen vergeding -AV Extra: 80% tt maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Optimaal: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Fries I: 80% tt maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Fries II: 80% tt maximaal 1000,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Zrg: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Student: Geen vergeding -AV Gezin: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV 55 Plus: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Onderwijs: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. 4

5 -AV VrZrg: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Budget: Geen vergeding -AV Excellent: Maximaal 1250,- eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Persneel: 80% tt maximaal 1250,-, eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur. -AV Sanne: Geen vergeding -AV Femke: Maximaal 500,- eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur -AV Ayla: Maximaal 1500,- eenmalig tijdens de gehele verzekeringsduur Let p Bij een tijdelijke nderbreking van de verzekering van maximaal 12 maanden wrdt de verzekeringsduur geacht niet te zijn nderbrken. c. Peeling na ernstige acne Inhud zrg U hebt recht p vergeding van de ksten van behandeling, exclusief te gebruiken materialen. Verwijzing Een verwijzing dr de huisarts is vereist Vergeding -AV Standaard: 80% tt een maximum van 250,- per kalenderjaar -AV Extra: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV Optimaal: 80% tt een maximum van 750,- per kalenderjaar -AV Fries I: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV Fries II: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV Zrg: 80% tt een maximum van 750,- per kalenderjaar -AV Student: Geen vergeding -AV Gezin: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV 55 Plus: Geen vergeding -AV Onderwijs: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV VrZrg: 80% tt een maximum van 500,- per kalenderjaar -AV Budget: Geen vergeding -AV Excellent: Maximaal 500,- per kalenderjaar -AV Persneel: Maximaal 750,- per jaar -AV Sanne: Maximaal 250,- per kalenderjaar -AV Femke: Maximaal 500,- per kalenderjaar -AV Ayla: Vlledig Declaratiesafspraken Declaraties Aanleveren declaraties Declaraties in het kader van de Basisverzekering en de Aanvullende Verzekering dient de zrgaanbieder rechtstreeks bij de zrgverzekeraar aan te leveren. Wijze van aanlevering Declaraties dient de zrgaanbieder aan te leveren via het prtaal van VeCZ. Frequentie van aanlevering Declaraties dient de zrgaanbieder maandelijks aan te leveren. Returinfrmatie Vr declaraties die de zrgaanbieder aanlevert via het prtaal van VeCZ zal k de returinfrmatie via dit prtaal lpen. Standaarden Vr geautmatiseerde aanlevering en returinfrmatie cnfrmeren de zrgaanbieder en de zrgverzekeraar zich aan de landelijke afspraken. Op de site van VeCZ staat aangegeven welke standaarden de zrgverzekeraar ndersteunt. 5

6 De zrgverzekeraar is niet gehuden declaraties te vlden, die meer dan één jaar na de maand waarp ze betrekking hebben, wrden ingediend, tenzij dr de zrgaanbieder wrdt aangetnd dat de zrgverzekeraar hiermee in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt. Betaling Declaraties aangeleverd via: VeCZ Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van ntvangst. Vrwaarde is dat het uitvalpercentage van de aangeleverde recrds minder is dan 1%. Vrlpige betaling Mcht de zrgverzekeraar, dr eigen teden, niet tijdig tt een definitieve betaling ver kunnen gaan, dan zal een vrlpige betaling plaatsvinden van 95% van het ttaalbedrag van de ingediende declaratie. Een vrlpige betaling zal niet plaatsvinden indien dr teden van de zrgaanbieder de aangeleverde declaratie dr de zrgverzekeraar niet (crrect) verwerkt kan wrden. COV-check De zrgverzekeraar staat garant vr de verwerking van de declaratie indien de zrgaanbieder maandelijks declareert en deze vrafgaand aan de behandeling en het indienen van de declaratie een geautmatiseerde cntrle p verzekeringsrecht (COV-check) via het prtaal van VeCZ uitvert en de verzekerde p die mmenten staat ingeschreven bij de zrgverzekeraar. Om reden van verzekeringsrecht zal de zrgverzekeraar de declaratie dan niet afkeuren. Deze prcedure wrdt van kracht vanaf het mment dat de zrgaanbieder aan de zrgverzekeraar een verklaring verlegt waarin hij aangeeft dat hij gebruik maakt van een geautmatiseerde COV-check. Eigen risic Bij rechtstreekse aanlevering int de zrgverzekeraar een eventueel eigen risic bij de verzekerde. UZOVI-nummers. Declaraties dient de zrgaanbieder aan te leveren nder nummer Declareren via een derde Vr de situatie dat de zrgaanbieder via een derde zijn declaraties bij de zrgverzekeraar indient, geldt het vlgende. Dr ndertekening van deze vereenkmst verklaart de zrgaanbieder dat hij een declaratie die hij via een derde heeft ingediend en die dr de zrgverzekeraar aan de derde is betaald, niet ng een keer rechtstreeks bij de zrgverzekeraar f bij de (ex-)verzekerde van de zrgverzekeraar zal indienen; k niet als hij van de derde vr die betreffende declaratie geen vergeding heeft ntvangen f zal ntvangen. Hij verklaart hierbij met andere wrden dat in bvengenemd geval, de zrgverzekeraar (vr de (ex-) verzekerde) bevrijdend heeft betaald. Dr betaling aan de derde is de zrgverzekeraar/(ex-)verzekerde jegens de zrgaanbieder gekweten. Indien deze vereenkmst is beëindigd en aansluitend geen nieuwe vereenkmst wrdt afgeslten, blijft deze bepaling betreffende het declareren via een derde vr de tekmst van kracht. 6

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut

Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland 2014 inzake de zorg verleend door een huidtherapeut Polisvormen: Basisverzekering: -Alles Verzorgd Polis. -Online Verzorgd Polis. -Vrije Keus Polis. Dit is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o o o Polis Noord-Nederland Deze polis is geldig voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie