Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé"

Transcriptie

1 Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé

2 Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces 2

3 De vijf kleuren in één oogopslag Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert iets als je... belangen bij elkaar brengt eerst denkt en dan (planmatig) doet mensen op de juiste manier prikkelt mensen in leersituaties brengt ruimte maakt voor spontane evolutie in een... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar... een haalbare oplossing, win-winsituatie de beste oplossing, een maakbare wereld een motiverende oplossing, de beste fit een oplossing die mensen samen vinden een oplossing die energie losmaakt Interventies zoals... coalitievoming, topstructurering projectmatig werken, strategische analyse beoordelen en belonen, sociale bijeenkomsten gaming en coaching, open systems planning open space meetings, zelfsturende teams door een... procesbegeleider die zijn macht gebruikt inhoudelijk expert, een projectleider HRM-expert, een coachend manager procesbegeleider die mensen steunt patroonduider die zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie en sfeer setting en communicatie complexiteit en betekenissen Het resultaat is... onbekend en verschuivend omschreven en gegarandeerd bedacht, niet gegarandeerd geschetst, niet gegarandeerd onvoorspelbaar De borging schuilt in... beleidsdocumenten en machtsbalans, loyaliteit meten = weten, bijsturen HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit van dialoog De valkuil schuilt in... luchtfietserij, loose-loosesituatie negeren van externe en irrationele aspecten verstikkende systemen, zachte heelmeesters niemand uitsluiten, gebrek aan actie oppervlakkig begrip, laissez-faire 3

4 Geeldrukdenken AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie Aannames Idealen Er verandert iets als je belangen bij elkaar Democratische samenleving BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren brengt: - Poldermodel van politieke coalities - van de sleutelfiguren - Haalbare oplossing DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander - in een onderhandelings- en lobbyproces OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren - om een consensus te vormen (win-win) PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder Condities: Schaduwkanten - achter gesloten deuren Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd, - sense of urgency sterkste wint Motto: veranderen is een machtspel onbetrouwbaarheid AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis Traject - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht- Interventies: mediatie, alliantievorming, stemsessies MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro- topstructurering, beleidsvorming Veranderaar Diagnosebrillen: Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet bleempoliticuspolitiserenpressurecookerprocedureprocesontwerppu- - krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur Politiek fingerspitzengefühl (posities en context) - policy windows, besluitvormingsfuik - Besturen, beschouwen en conflicten hanteren bliekspelregelstakeholderstatustegenstandertijdsdrukuittredenver- klaringvervlechtenvrijheidsgraadwantrouwenwinwinaanpassenakkoord - onbekend en verschuivend resultaat netwerken Beheersbaarheid: - Onafhankelijk, beheerst en met goede - borging via contracten en machtsbalans AchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders 4

5 Blauwdrukdenken Aannames Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet: - onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - oplossingen worden ontworpen (stappenplan) - omplementatie gaat planmatig en transparant Condities: - toereikend sponsorschap - sense of control, objectiviteit Motto: veranderen is een rationeel proces Traject Interventies: ISO, BPR, ABC, PMW strategische analyse (SWOT, portfolio s, e.d.) Diagnosebrillen: - visgraatdiagrammen, portfolio-analyse - structuren, organisatieconfiguraties Beheersbaarheid: - vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat - borging via meten = weten, monitoringssystemen Idealen Maakbare en kenbare wereld Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid Beste concrete oplossing (harde organisatieaspecten) Schaduwkanten Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en externe aspecten negeren Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen heen walsen, hired gun analyses Allergie: vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onzekerheid / ambiguïteit Veranderaar Veranderaar: expert, projectleider Inhoudelijke deskundigheid Analyseren, structureren, presenteren, plannen Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig Andere actoren: opdrachtgevers, projectmedewerkers, doelgroepen, (boze) buitenwereld 5

6 Rooddrukdenken Aannames Er verandert iets als je mensen op de juiste manier prikkelt: mensen (situationeel) straffen en belonen mensen verleiden en het wij -gevoel versterken aandacht, steun en erkenning bieden Condities: - respectvolle en zorgvuldige procedures - mensen zoeken elkaar op Motto: veranderen is een sociaal gebeuren Traject Interventies: personeelsinstrumenten en sociale activiteiten management by walking around en de zeepkist Diagnosebrillen: - motivatiefactoren, bronnen van weerstand - rollen in teams, situationeel leiderschap Beheersbaarheid: - bedacht, maar niet gegarandeerd - HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie Idealen Gemeenschap in harmonie, zorgzame samenleving Het beste uit mensen halen, de beste fit tussen organisatie en individu vinden Motiverende oplossing Schaduwkanten Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollendekengedrag, onechte aandacht Valkuilen: negeren van macht, zachte heelmeesters, conflictmijding Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorgvuldigheid, problematiseren Veranderaar Veranderaar: coachende manager, HRM- of communicatie-expert Mensen-mens Motiveren, verleiden, communiceren, samenwerken Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen 6

7 Groendrukdenken ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Aannames Idealen Er verandert iets als je mensen in leersituaties Lerende organisatie: met iedereen, over alles, CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring brengt: altijd bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) Groeien en ontdekken EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding experimenten en exploreren van nieuwe Oplossingen die mensen zelf vinden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer mogelijkheden in een koerszoekend, collectief proces situatielerenlerendeorganisatiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatieontwikkelingreflectiespelspiegelenstage - sense of professionalism werk, gebrek aan actie Condities: Schaduwkanten - (net) genoeg veiligheid, rust en respect Oppervlakkig groen: individueel leren los van het TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, Motto: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculum Traject Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd Interventies: feedback, coaching opleiding, gaming DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita- organisatie-ontwikkeling, survey-feedback, Veranderaar communities of practice Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt torfeedbackgedraggroepslerenhoudingkenniskennisoverdrachtleer- Diagnosebrillen: Reflective practitioner als rolmodel - Johari window, leercurve, leerniveaus Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, cyclusleerdoelleermanagerleermiddelleersituatielerenlerendeorgani- - organisatie-ijsberg, systeemdenken coachen satiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatie- ontwikkelingreflectiespelspiegelenstage - borging via voortdurende reflectie Andere actoren: TrainerTrail-and-error trekkers, coaches, Beheersbaarheid: Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid - geschetst, niet gegarandeerd meesters, deelnemers, beschermheren 7

8 Witdrukdenken AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie handje helpt: Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- Aannames Idealen Er verandert iets als je spontane evolutie een Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden - patroonduiding van wat mensen / organisaties grenzen EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit beweegt Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - ruimte bieden voor ondernemerschap en dynamiek PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie Schaduwkanten - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren Condities: Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden - paradoxaal adviseren alles is goed - sense of humor Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende Motto: veranderen gaat over energie / vitaliteit krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen met zelfsturing BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Traject Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels, EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit Interventies: bevoogding, groepsdwang - zelfsturende teams, zoekconferenties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - appreciative inquiry, open space meetings Veranderaar Diagnosebrillen: Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel zet PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - ontwikkelingspatronen van individuen, groepen Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden e.d. Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden organisaties Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, - chaostheorie, megatrends, beelden van ondernemen Beheersbaarheid: eigenwijs BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie - moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces Andere actoren: intra- / entrepreneurs, kiemen, - borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog sponsors, netwerken 8

9 Vier praktische toepassingen Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken..., vooral als het complex is Strategie: situationele keus voor een kansrijke kleur voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisatie, bij Veranderaar: besef van eigen voorkeursstijl, aannames, competenties, beperkingen Communicatie: gemeenschappelijke taal om collectief te praten en beslissen over veranderen zonder scholenstrijd 9

10 Léon de Caluwé Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. DOCSOpen nummer

11 Middagcongres WORKSHOPS ZAAL WORKSHOP 1 KLANT EN LEVERANCIER BERLIJN Succesvol veranderen in een facilitaire omgeving WORKSHOP 2 PROCESSEN EN SYSTEMEN MILAAN WORKSHOP 3 FACILITY MANAGER SUITE 200 donderdag 17 december 2008 WORKSHOP 4 CULTUURVERANDERING ROYAL HARTELIJK WELKOM 11

CRM en verandermanagement

CRM en verandermanagement 1 Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden Vianen Marijke van der Geest - Ahuis 2 Even voorstellen: Anders denken, gewoon doen Marijke van der Geest-Ahuis. vraagstukken over ontwikkelen

Nadere informatie

Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement

Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Debora Strijbos - organisa0eadvies & training Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Module 6 Gezondheidsmanagement als verandertraject Hilversum, 6 maart 2014 Doelen 2 verkennen waarde van veranderkunde

Nadere informatie

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 1 Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl Leren verbeteren, verbeterd leren 24 November 2009 Anne Marie Weggelaar Michael Milo annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl live.nl Agenda Aan het werk! Verander uw zelf? Diagnosticeren

Nadere informatie

Sourcing, regie en verandering in IT organisaties

Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Het gaat alle kanten op en wie weet nog hoe het zit? NGI Afdeling Noord Groningen 9 oktober 2012 Frank Willems Wie is Frank Willems? Wie is Frank Willems?

Nadere informatie

Een blik op kleurendenken

Een blik op kleurendenken Een blik op kleurendenken In 1999 verscheen het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé. Centraal staan vijf manieren van denken over veranderen, elk uitgewerkt in mensbeelden, eigenschappen, idealen

Nadere informatie

Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak

Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak Leren Veranderen De Caluwe en Vermaak SMV Phoenix Uittrekselbank 1 H2) Waarom veranderen gecompliceerd is. * De theorieën die aan bod komen over het waarom veranderen gecompliceerd is, hebben een gemeenschappelijkheid;

Nadere informatie

Veranderkunde in zeven vragen

Veranderkunde in zeven vragen VERANDEREN Hans Vermaak Veranderkunde in zeven vragen J.G. Vermaak is partner bij Twynstra Gudde Management Consultants en leidt er het kenniscentrum 'Veranderkunde'. Veranderen is een relevant vak voor

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Denken over veranderen in vijf kleuren

Denken over veranderen in vijf kleuren Denken over veranderen in vijf kleuren door prof.dr. L.I.A. de Caluwé * Wat is het probleem? Het woord veranderen is te typeren als een containerbegrip. Als je op zoek gaat naar de achterliggende waarden

Nadere informatie

Voor organisatie en werk van betekenis. Verandermanagement. Analyse en veranderen 1 1

Voor organisatie en werk van betekenis. Verandermanagement. Analyse en veranderen 1 1 Verandermanagement 1 Grote diversiteit: reorganisatie right sizing down sizing koerswijziging herstructurering revitaliseren organisatie-ontwikkeling organisatievernieuwing 2 Twee soorten verandering Episodische

Nadere informatie

GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken. 23 april 2013

GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken. 23 april 2013 GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken 23 april 2013 Programma 09.30 10.30 Presentaties cursisten 10.30 11.00 Terugblik dag 1 en vervolg adviesvaardigheden 11.00 11.15 Pauze 11.15

Nadere informatie

Kleuren met Architecturen

Kleuren met Architecturen Kleuren met Architecturen Hoe architecten hun visualisaties beter zouden kunnen afstemmen op de organisatie en haar manier van veranderen Petra Adema, Jelco Bosma, Gert Jan Kamer, Lucas Osse, Paul Wokke

Nadere informatie

DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN. Prof. Dr. Léon de Caluwé

DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN. Prof. Dr. Léon de Caluwé DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN Prof. Dr. Léon de Caluwé Hoogleraar Advieskunde VU Amsterdam en senior partner en adviseur bij Twynstra Gudde, gespecialiseerd in leer- en veranderingstrajecten.

Nadere informatie

DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN

DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN DENKEN OVER VERANDEREN IN VIJF KLEUREN Prof. Dr. Léon de Caluwé Hoogleraar Advieskunde VU Amsterdam en senior partner en adviseur bij Twynstra Gudde, gespecialiseerd in leer- en veranderingstrajecten.

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk

3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 3.2 Smit_2002_08 13-02-2002 15:13 Pagina 157 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk

Nadere informatie

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls Besturen van IT-dienstverleners door de klant 3.5 Service Manager: show balls Van ICT Service Managers die het moeten hebben van klanten wordt meer gevraagd dan vroeger. Was het een paar jaar geleden nog

Nadere informatie

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière.

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. De mens in de veranderende organisatie.4 Een casus van Interpolis De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. Daar begin je en probeer je zo gauw mogelijk weg te komen. Of daar eindig

Nadere informatie

Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht

Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht Verandermanagement / implementatie Drie relevante theorieën uitgelicht 01 mei 2007 R.J. (Rutger) van der Zande Voorwoord In de voorbereiding van een externe publicatie over verandermanagement en implementatie

Nadere informatie

Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie

Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie Professionaliseren van projectmatig werken in een eerstelijns zorgorganisatie Diagnostiek voor U (merknaam van de Stichting Synergos) is een van de leidende eerstelijns diagnostische organisaties in Nederland.

Nadere informatie

Strategieontwikkeling als succesfactor

Strategieontwikkeling als succesfactor Strategieontwikkeling als succesfactor De continuïteit van zorgorganisaties in de langdurige zorg is niet meer vanzelfsprekend. Om succesvol te blijven zullen de juiste strategische keuzes moeten worden

Nadere informatie

Interventies: wat zijn dat? Interveniëren: wat is dat?

Interventies: wat zijn dat? Interveniëren: wat is dat? Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0167 Interventies: wat zijn dat? Interveniëren: wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van

Nadere informatie

5.2 Succesvol IT-organisaties

5.2 Succesvol IT-organisaties 5.2 Succesvol IT-organisaties veranderen met kleurentheorie Een likje verf doet wonderen IT-beherend Nederland heeft nog een hoop te leren over veranderingstrajecten, aldus de auteurs van dit artikel.

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Uitgeverij TIEM Baarn Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties

Nadere informatie

Onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs in verandertrajecten

Onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs in verandertrajecten Onderzoeksverslag Onderzoek naar competenties van organisatieadviseurs in verandertrajecten Center for Research on Consultancy, Vrije Universiteit, Amsterdam Léon de Caluwé Elsbeth Reitsma Begeleidingscommissie

Nadere informatie

De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie

De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie Tom de Kort Anr: 596620 De Contingentietheorie en Advies over Veranderstrategie 1 Voorwoord De aanleiding voor deze paper is de opdracht tot het

Nadere informatie