GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken. 23 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken. 23 april 2013"

Transcriptie

1 GIMLO Dag 8 Vaardigheden, verandermanagement projectmatig werken 23 april 2013

2 Programma Presentaties cursisten Terugblik dag 1 en vervolg adviesvaardigheden Pauze Oefening visievorming Begin verandermanagement, Kernkwadranten Lunch Oefening Kernkwadranten Evaluatie oefening Kernkwadranten Verandermanagement, kleurenleer Caluwé Pauze kleurentest voor veranderaars Projecten, projectmatig werken, projectrollen Teamrollen Belbin evaluatie Teamrollen / afsluiting 2

3 Programma Ochtend: Korte terugblik vaardigheden dag 1 Adviesvaardigheden vervolg Omgaan met weerstand en verandering Middag Kernkwadranten Kleurenleer de Caluwé Projecten/projectmatig werken Harde en zachte kant van projecten 3

4 Adviseur Organisatie Geadviseerden aanpak Inhoud Omgeving

5 Dag 1 - recapitulatie Ken jezelf (leerstijltest, kernkwadranten, enneagram, e.a.) De 6 A s van adviesgesprekstijlen Gesprekstijlen: poneren, aansluiten, wegbewegen, energie ontwikkelen, judo Niveaus van interventie/communicatie 5

6 Overzicht adviesgespreksstijlen Opkomen voor eigen ideeën PROFILEREN/PONEREN ENERGIE ONTWIKKELEN AANSLUITEN WEGBEWEGEN JUDO Rekening houden met ideeën van de ander

7 Niveaus van interventie Inhoud Procedure Interactie Gevoelens 7

8 Het adviesgesprek: dans over de gehele gespreksvloer Poneren/Profileren Aansluiten Inhoud Procedure Interactie Gevoelens 8

9 Adviseur Organisatie Geadviseerden aanpak Inhoud Omgeving

10 Inhoud Vakinhoudelijke kennis Hoe die te gebruiken/toe te passen? 4 x weten en kennen Rationeel denken (zintuiglijke) Waarneming Intuïtie Persoonlijke waarden 11

11 Gevaar Ratio en waarneming zijn vertrouwd Opleiding is hierop gericht Westerse cultuur: meer moeite met intuïtie en persoonlijk waarden Effectief adviseren: Gebruik ze alle 4! 12

12 Ratio Veelgemaakt fouten Ongedefinieerde begrippen Verkeerde premissen (aannames) Onterechte conclusies Noodzakelijke voorwaarde voldoende voorwaarde Oncontroleerbare argumenten Onverantwoorde generalisaties Hypothese zekerheid 13

13 Waarneming Vaak bedriegend of onvolledig WYSIWYG? Contextafhankelijk en multi-interpretabel Zuiver waarnemen bestaat niet Wees je daarvan bewust Verzamel informatie! Heb ook aandacht voor wat je niet ziet /wilt zien! 14

14 Intuïtie op het gevoel af Primaire en secundaire emoties Wanneer gebruiken?als de ratio niet werkt/kan: Er zijn problemen Feiten ontbreken of zijn ontoereikend Feiten helpen niet (trends) Inschatten van mensen Crisissituatie 15

15 16 Linker en rechter hersenhelft

16 17 Mindmapping

17 18 Test jezelf

18 Persoonlijke waarden Wat vind ik belangrijk, waar loop ik voor warm? Waarom wind ik mij hier zo over op? Waarom hecht ik hier zoveel aan? Basis: opvoeding, overtuiging, religie, cultuur 19

19 Samenvattend: Kennis alleen niet toereikend Hoe breng ik het over, pas ik het toe: Ratio Waarneming Intuïtie Persoonlijke waarden Gebruik ze alle vier! 20

20 Adviseur Organisatie Geadviseerden aanpak Inhoud Omgeving

21 3 fasen adviesproces Koers bepalen ( Pathfinding ) Oplossing zoeken ( Problem solving ) Implementatie Vaak zijn we niet in alle 3 even goed We leren ze niet alle 3: onderwijs sterk gericht op probleem oplossen Risico: verkeerde methodiek bij verkeerde fase We gaan nu alleen in op visie/koers bepalen 22

22 Visie ontwikkeling Ontleend aan Latijn vīsiō het zien afleiding van vidēre (zien) Visie zonder realiteitszin = utopie Voorwaarden goede visie: Verbeelding ( beeld ) Uitdagend ( energie ) Persoonlijke waarden en normen Motiverend 23

23 Visie op geo-informatie Complex Divers Dynamisch Onbekend Moeilijk te plaatsen Moeilijk te koppelen aan primaire processen Kosten gaan voor de baten Onderdeel van visie op Informatievoorziening 24

24 Tips Koppelen aan de actualiteit Maatschappelijke thema s Locale thema s Zorgen voor juiste definitie Visie missie strategie Zorgen voor de juiste scope Keep it simpel Gebruik beelden/metaforen 25

25 Scope Geo Data Organisatie Programmatuur Technische Infrastructuur 26

26 Visie GIDEON Binnen vier jaar beschikt Nederland, in het kader van verdere verbetering van de dienstverlening, over een basisvoorziening geo-informatie die duurzaam, succesvol en intensief wordt gebruikt door alle partijen in de samenleving: burgers en bedrijven kunnen van elke locatie alle hiervoor in aanmerking komende geo-informatie opvragen en gebruiken; bedrijven kunnen aan alle hiervoor in aanmerking komende geoinformatie van de overheid economische waarde toevoegen; de overheid gebruikt de beschikbare informatie van elke locatie in haar werkprocessen en dienstverlening; overheid, bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen werken nauw samen om de basisvoorziening verdere te ontwikkelen en te innoveren. 27

27 OEFENING VISIE ONTWIKKELEN Lees de uitgereikte notitie over visievorming door Kies een gemeente uit van één van de groepsleden (bij voorkeur waarvan de missie en doelen bekend zijn) Stel samen een visie op voor geo-informatie bij die gemeente Gebruik ook de checklist op de laatste pagina 28

28 29 PAUZE

29 Verandermanagement Kernkwadranten van Ofman Verandermanagement Kleurenleer de Caluwé 30

30 Adviseur Organisatie Geadviseerden aanpak Inhoud Omgeving

31 Kernkwadranten Bedacht door Daniel Ofman model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen Biedt inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën Biedt inzicht in (mogelijke) conflicten/spanningen met anderen (dubbelkwadranten) Daniel Ofman: Bezieling en kwaliteit in organisaties, Uitgeverij Servire, ISBN

32 33

33 34 Kernkwaliteiten

34 35 Dubbelkwadrant

35 36 OEFENING KERNKWADRANTEN

36 Evaluatie Hoe kan je deze methodiek toepassen in je werk? Wat heb je er aan voor jezelf? 37

37 Verandermanagement Enkel de wijzen en simpelen van geest veranderen nooit Confusius BC

38 Verandermanagement Stilstand is achteruitgang Verandering is de enige constante Voorbeeldliteratuur: Hoe krijg je ze mee?, Annemarie Mars Vijf krachten om een verandering te laten slagen Leren Veranderen, Léon de Caluwé, Hans Vermaak Een handboek over veranderkunde 39

39 Doel Inzicht in het effect van veranderingsprocessen op mensen Effectief kunnen omgaan met gedrag van medewerkers als gevolg van het veranderingsproces

40 Rode draad Verandering binnen organisaties Waarom gebeurt het? Wat gebeurt er? Hoe gebeurt het? Wat zijn de voorwaarden? Wat betekent het voor medewerkers? Wat vraagt het van de leiding?

41 Verandermanagement Richting geven/sturen van veranderingen in de organisatie

42 Verandermanagement Managen van herstructureringen Organisatieverandering Verandering van individuen Slechtnieuws gesprek

43 Sturingsmodel managen Verandering leidinggeven Systemen Procedures Strategie Structuur Motiveren Corrigeren Instrueren Discussiëren indirect Gewenst gedrag direct

44 Vragen bij verandering Waarom? Is dit een truc? Wat levert het op? Wat betekent het voor mij? moet ik inleveren? moet hij inleveren? wat is voor mij de winst? Kan ik het wel? Doen zij het ook? Wat is het eigenlijk? In wat voor kader zit het? Past dat wel bij ons?

45 Weerstand 1. Verandering is niet in belang van de doelgroep (willen). 2. Onduidelijkheid over doelen, functies, verwachtingen, etc. (weten). 3. Doelgroep meent het beter te weten, dingen kunnen beter anders (willen). 4. Angst niet aan de nieuwe eisen te voldoen (kunnen, willen). 5. Zich niet serieus genomen voelen (willen). 6. Men ziet de zin van de verandering niet, er zijn geen externe, nieuwe eisen (willen).

46 wat hoe waarom

47 Omgaan met weerstand 1. Respecteren, accepteren, onderhandelen 2. Informeren 3. Samen praten om kwaliteit te verhogen 4. Opleidingsplan maken 5. Gesprek aangaan 6. Motiveren, informeren

48 Voorwaarden voor verandering Beleid, plan, doelen Commitment leiding We gaan ervoor Voorbeeldgedrag Sturing op gewenst gedrag/resultaat weten willen kunnen mogen durven

49 Verandering bij individuen Psychisch reactiepatroon, dat veroorzaakt wordt door ingrijpende veranderingen in het leven van individuen

50 Veranderingen Veranderingen verlopen individueel verschillend ten aanzien van: Intensiteit Tempo Dynamiek

51 Verandering 3 fasen Einde Afscheid nemen van het verleden Hoe was het? en Het wordt nooit meer zoals het was Vacuüm Introspectie Wat betekent dat voor mij? Nieuw begin Ontwikkelen van toekomst perspectief, Doelgericht actie ondernemen

52 Het individuele fasemodel Dynamisch proces bagatelliseren integratie verstarren depressie zoeken naar betekenis accepteren van realiteit Terugkijken tijd Heroriënteren

53 Reacties op ongewenste verandering Fase 1: Ontkenning Dit overkomt mij niet Er is niets aan de hand Ze vergissen zich Als ik gewoon doorga, gebeurt er niets Oorzaak De werkelijke situatie is te pijnlijk om tot je door te laten dringen

54 Reacties op ongewenste verandering Fase 2: Woede Waarom ik en niet hij Ik heb dit niet verdiend Anderen beschuldigen Oude koeien uit de sloot halen' Verdriet, afgunst, wrok, jaloezie (onverwerkte Gevoelens) BLIJVENDE ONTKENNING & WOEDE Boodschap = Ik ben er nog en je zult rekening met me houden!

55 Fase 3: Marchanderen Reacties op ongewenste verandering Emotionele chantage Troebele sfeer De ander (het bedrijf) laten betalen De prijs zo hoog mogelijk maken De vorm is vaak: procedures, rechtszaken = Negatief onderhandelen wanneer woede als tactiek faalt Fase 3 is altijd het gevolg van het niet kunnen oplossen van 1 en 2

56 Reacties op ongewenste verandering Fase 4: Depressie Betrokkene treurt; verdriet zonder opluchting Trekt zich terug in zichzelf Raakt geïsoleerd Praat er niet meer over = Naar binnen geslagen woede Het falen van de onderhandeling Niet aanvaarden van gestelde grenzen

57 Reacties op ongewenste verandering Fase 5: Berusting Het verleden wordt losgelaten De eisen naar de toekomst worden losgelaten Berusting wordt acceptatie Acceptatie = 1e stap naar zingeving

58 Aanzeggen en opvangen Fasen Aanzeggen 1. Meedelen van de boodschap 2. Begeleiding door het dal Opvangen 3. Kijken naar de toekomst

59 Aanbevelingen per fase 1. Meedelen van de boodschap initiatief bij chef korte inleiding duidelijke boodschap korte motivering open houding, aankijken 2. Begeleiding door het dal initiatief bij de medewerker luisteren samenvatten begrip tonen vragen kort en duidelijk beantwoorden 3. Kijken naar de toekomst initiatief bij de medewerker luisteren ondersteunen initiatieven van medewerker

60 Valkuilen per fase 1. Meedelen van de boodschap om de hete brij heen draaien hang yourself pil vergulden rechtvaardigen van het slechte nieuws 2. Begeleiding door het dal in discussie gaan kwaad worden meehuilen lange verhalen houden medewerker de indruk geven dat hij/zij het besluit kan beïnvloeden 3. Kijken naar de toekomst te snel over een oplossing beginnen hulp opdringen oplossingen opdringen oeverloos doorpraten

61 Do s en don'ts in opvanggesprekken Do s Initiatief bij chef Doel van gesprek aangeven evt. procedure en ruimte De boodschap + consequenties Motivatie/achtergronden (kort) Checken of mw dit begrijpt, evt. reacties heeft Luisteren en beoordelen van reacties. Niet gaan argumenteren Verdere procedure Ondersteuning van chef, PD, BMW, etc. Gesprek afsluiten Don ts Medewerker in het onzekere laten Quasi vriendelijke praatjes Lange verwarrende verhalen In discussie gaan Niet ter zake doende dingen erbij halen Indruk wekken dat mw het besluit kan beïnvloeden Vaag blijven

62 Do s en don'ts in opvanggesprekken Do s Hulp aanbieden Initiatief in het gesprek bij mw laten Kies neutraal terrein (spreek/wachtruimte) Gelijkwaardige gespreks- partner proberen te zijn Tijd voor een gesprek nemen (rustige ruimte, koffie, etc.) Stimuleer de mw zelf oplossingen te vinden (alleen als oplossingen aan de orde zijn!) Doorverwijzen als je niet verder kunt Het gesprek beëindigen Hulp opdringen Don ts Ongeïnteresseerde houding Een gesprek aan de machine of staand in de fabriek Je chef-zijn is in zo n gesprek niet belangrijk, wel je mens-zijn (gelijke machtsverhouding) Het probleem van de mw willen oplossen De mw tegenspreken (alleen als feiten niet kloppen) Mw jouw eigen ideeën opdringen Zaken erdoor drukken, forceren Zelf doormodderen tegen beter weten in Oeverloos doorpraten

63 Wat gebeurt er concreet? Er moeten eigen mensen weg sommige pool/dreiging ontslag sommige verplaatst sommige regeling Er blijven gefrustreerden achter in de ploeg Er komen nieuwelingen in de ploeg; nieuwelingen met mogelijk schuldgevoel Wijkers blijven soms nog lang in de groep, soms gaan ze snel Er blijven wellicht minder mensen over, harder werken, minder snipperen Veel onduidelijkheid en verwarring Boosheid/agressie Ziekte Verdriet, angst en onzekerheid

64 71 KLEURENLEER DE CALUWÉ

65 Kleurenleer de Caluwé 72 Ontwikkelt o.b.v. bestaande veranderkundige modellen en strategieën Caluwé definieert 5 betekenissen van veranderen: Ik verander het beleid Men verandert het gebouw Ik verander de organisatie Ik verander Piet Piet verandert en koppelt hier kleuren aan

66 Kleurenleer de Caluwé Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk Dingen/mensen zullen veranderen, als je... belangen bij elkaar kunt brengen ze kunt dwingen tot het innemen van (bepaalde) standpunten/meningen win-win situaties kunt creëren/coalities kunt vormen de voordelen kunt laten zien van bepaalde opvattingen (macht, status, invloed) de neuzen kunt richten van tevoren een duidelijk resultaat/doel formuleert een goed stappenplan maakt van A naar B de stappen goed monitort en op basis daarvan bijstuurt alles zoveel mogelijk stabiel houdt en beheerst de complexiteit zoveel mogelijk reduceert mensen op de juiste manier prikkelt, bijvoorbeeld door straf- of lokmiddelen geavanceerde HRM-instrumenten inzet voor belonen, motiveren, promoveren, status mensen iets teruggeeft voor wat zij jou geven ze bewust maakt van nieuwe zienswijzen/eigen tekortkomingen (bewust onbekwaam) ze kunt motiveren om nieuwe dingen te zien/te leren/te kunnen geschikte gezamenlijke leersituaties kunt creëren uitgaat van de wil en wens en de natuurlijke weg van de mens zelf, betekenis toevoegt de eigen energie van mensen laat komen dynamiek/complexiteit wilt zien eventuele blokkades wegneemt symbolen en rituelen gebruikt 73

67 structuur Geeldrukdenken Blauwdrukdenken politiek sociaal Rooddrukdenken eigenwijs zelf kiezen panta rhei chaostheorie eigen verantwoordelijkheid intuïtie Witdrukdenken Groendrukdenken leren verbinden procesdenken mensen op een ander been zetten

68 Aandachtspunten Model van de werkelijkheid Één kleur bestaat niet Denken in hokjes voorkomen Verschil tussen denken en doen Kan worden toegepast op organisatie en op personen 75

69 Valkuilen Kleur geel blauw rood Valkuilen luchtfietserij machtsstrijd (lose/lose) over mensen heen walsen irrationele en externe aspecten negeren zachte heelmeesters negeren van machtsspel, verstikken van het bijzondere individu groen ontkennen dat niet iedereen alles wil of kan leren geen prioritering, gebrek aan actie wit onvoldoende inzicht in drijvende krachten laissez faire en medewerkers opzadelen met zelfsturing 76

70 77 OEFENING KLEURENTEST

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw

Omgaan met weerstand. 1. Wat is weerstand? 05012010 iw Omgaan met weerstand 05012010 iw Wat je ook wilt veranderen in een organisatie, vroeg of laat roept je actie ook tegenkrachten op. Rationele bezwaren en praktische belemmeringen, maar ook tegenkrachten

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls Besturen van IT-dienstverleners door de klant 3.5 Service Manager: show balls Van ICT Service Managers die het moeten hebben van klanten wordt meer gevraagd dan vroeger. Was het een paar jaar geleden nog

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Adviesvaardigheden II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Adviesvaardigheden II UMC St Radboud Adviesvaardigheden Adviesvaardigheden II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Taken en rol preventie medewerker 3 3. Motiveren 5 4. Voorwaarden voor functioneren 7 5. Het effect van een advies

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning

Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning Implementatie van ICT binnen SoCM Jaap Jansen 10 januari 2008 Research fellow kenniskring elearning 1. Inleiding Het lectoraat elearning doet onderzoek naar elearning en Blended Learning, waarbij de verbindende

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière.

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. De mens in de veranderende organisatie.4 Een casus van Interpolis De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. Daar begin je en probeer je zo gauw mogelijk weg te komen. Of daar eindig

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie