Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement"

Transcriptie

1 Debora Strijbos - organisa0eadvies & training Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Module 6 Gezondheidsmanagement als verandertraject Hilversum, 6 maart 2014

2 Doelen 2 verkennen waarde van veranderkunde binnen vakgebied van gezondheidsmanagement (her)kennen en ervaren van verschillende veranderparadigma s, hun kracht, beperkingen en alternaaeven (Kleuren Denken) bewust worden van je eigen voorkeurssajl en aanpak van veranderen Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

3 Programma uur Doel, programma en kennismaking Waarom veranderen zo moeilijk is Vijf dominante opvagngen over veranderen Wie zijn betrokken, wie brengen het tot stand Pauze Inzicht in eigen sajl van veranderen Elke (organisaae)opgave vergt zijn eigen benadering en communicaae uur Wrap- up en afsluiang Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

4 Thema s van deze module - Naar: Essen?es van verandermanagement laveren tussen dilemma s in de prak?jk 4 Het vierballenmodel Waarom? - De belooe - IntenAonele en doelgerichte ingreep - (overlevings) Angst of AmbiAe Wat? - OrganisaAekundig ontwerp op SCMT - The gap tussen ist en soll Wie? - Wie zijn betrokken - Wie brengen de verandering tot stand Hoe? - Veranderkundig proces vormgeven - Kiezen van veranderstrategie Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

5 5 Waarom veranderen zo moeilijk is Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

6 Niet elke organisaaeverandering 6 is gepland of geslaagd 4% gepland & geslaagd 16% gepland, niet geslaagd 80% ongepland 20% gepland Voorbeelden van oorzaken: oerconflict tussen managers en professinals vuilinisvatbesluitvorming de ijsberg

7 Waarom veranderen lasag is 7 Gebrek aan draagvlak Gebrek aan overzicht Behoudende machthebbers Mensen streven naar zekerheid en stabiliteit Hardnekkigheid van bestaande waarden en normen De ijsberg!

8 8 Vijf veranderparadigma s Kleuren Denken Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

9 Vijf manieren van denken over organisaaeverandering 9 Denkwijze Geeldruk Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces

10 De vijf kleuren in één oogopslag 10 Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert iets als je... belangen bij elkaar brengt eerst denkt en dan (planmatig) doet mensen op de juiste manier prikkelt mensen in leersituaties brengt ruimte maakt voor spontane evolutie in een... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar... een haalbare oplossing, win-winsituatie de beste oplossing, een maakbare wereld een motiverende oplossing, de beste fit een oplossing die mensen samen vinden een oplossing die energie losmaakt Interventies zoals... coalitievoming, topstructurering projectmatig werken, strategische analyse beoordelen en belonen, sociale bijeenkomsten gaming en coaching, open systems planning open space meetings, zelfsturende teams door een... procesbegeleider die zijn macht gebruikt inhoudelijk expert, een projectleider HRM-expert, een coachend manager procesbegeleider die mensen steunt patroonduider die zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie en sfeer setting en communicatie complexiteit en betekenissen Het resultaat is... onbekend en verschuivend omschreven en gegarandeerd bedacht, niet gegarandeerd geschetst, niet gegarandeerd onvoorspelbaar De borging schuilt in... beleidsdocumenten en machtsbalans, loyaliteit meten = weten, bijsturen HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit van dialoog De valkuil schuilt in... luchtfietserij, loose-loosesituatie negeren van externe en irrationele aspecten verstikkende systemen, zachte heelmeesters niemand uitsluiten, gebrek aan actie oppervlakkig begrip, laissez-faire

11 Geeldrukdenken 11 AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie Aannames Idealen Er verandert iets als je belangen bij elkaar - Democratische samenleving BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren brengt - Poldermodel van politieke coalities DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander - van de sleutelfiguren - Haalbare oplossing - in een onderhandelings- en lobbyproces OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren - om een consensus te vormen (win-win) PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder Condities: Schaduwkanten - Achter gesloten deuren - Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd, - Sense of urgency sterkste wint Motto: veranderen is een machtspel onbetrouwbaarheid AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis Traject - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht- Interventies: - Mediatie, alliantievorming, stemsessies MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro- Veranderaar - Topstructurering, beleidsvorming Diagnosebrillen: Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet bleempoliticuspolitiserenpressurecookerprocedureprocesontwerppu- - Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur - Politiek fingerspitzengefühl (posities en context) bliekspelregelstakeholderstatustegenstandertijdsdrukuittredenver- klaringvervlechtenvrijheidsgraadwantrouwenwinwinaanpassenakkoord - Onbekend en verschuivend resultaat netwerken - Policy windows, besluitvormingsfuik - Besturen, beschouwen en conflicten hanteren Beheersbaarheid: - Onafhankelijk, beheerst en met goede - Borging via contracten en machtsbalans AchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders

12 Blauwdrukdenken 12 ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Aannames Idealen - Maakbare en kenbare wereld BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck - Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid - Beste concrete oplossing (harde organisatielistcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase aspecten) GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor Schaduwkanten - Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en externe aspecten negeren -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand - Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen heen walsen, hired gun analyses ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Traject - Allergie: vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck Veranderaar listcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase Veranderaar: expert, projectleider GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting - Inhoudelijke deskundigheid - Analyseren, structureren, presenteren, plannen ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor - Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig Andere actoren: opdrachtgevers, projectmedewerkers, doelgroepen, (boze) -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand buitenwereld Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet - onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - oplossingen worden ontworpen (stappenplan) - implementatie gaat planmatig en transparant Condities: - Toereikend sponsorschap - Sense of control, objectiviteit Motto: veranderen is een rationeel proces Interventies: - ISO, BPR,ABC, PMW - Strategische analyse (SWOT, portfolio s, e.d.) Diagnosebrillen: - Visgraatdiagrammen, portfolio-analyse - Structuren, organisatieconfiguraties Beheersbaarheid: - Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat - Borging via meten = weten, monitoringssystemen

13 Rooddrukdenken 13 AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning Aannames Idealen Er verandert iets als je mensen op juiste - Gemeenschap harmonie, zorgzame BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega scompetentiecurriculum manier prikkelt samenleving vitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunterhuisstijlideeënbus - mensen (situationeel) straffen en belonen - Het beste uit mensen halen, de beste fit tussen - mensen verleiden en het wij -gevoel versterken organisatie en individu vinden JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- - aandacht, steun en erkenning bieden - Motiverende oplossing denoutplacementoverlegpotentieprikkelenprofielpromotieregelingruilensalarissecundairevoorwaardenseniorsfeervolsociaalstatussteunen Condities: Schaduwkanten - Respectvolle zorgvuldige procedures - Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollen - Mensen zoeken elkaar op dekengedrag, onechte aandacht StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgv - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel- Motto: veranderen is een sociaal gebeuren meesters, conflictmijding uldigaandachtaangenaamarboregelingassessmentbelangstellingbeloningbeoordelingbetrokkenbindingbonuscollega Interventies: Traject - Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorgvuldigheid, problematiseren - Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten scompetentiecurriculumvitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunt Veranderaar - Management by walking around en de zeepkist Diagnosebrillen: Veranderaar: coachende manager, HRM- of erhuisstijlideeënbusjuniorkwaliteitlief-en-leedpotloopbaanmedewerkersborrelmedioropleiden - Rollen in teams, situationeel leiderschap - Mensen-mens - Motivatiefactoren, bronnen van weerstand communicatie-expert Beheersbaarheid: - Motiveren, verleiden, communiceren, samen- OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen - Bedacht, maar niet gegarandeerd werken - HRM-systemen, goede verhoudingen, - Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen communicatie Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving

14 Groendrukdenken 14 ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Aannames Idealen Er verandert iets als je mensen in leersituaties - Lerende organisatie: met iedereen, over alles, CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring brengt altijd EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) - Groeien en ontdekken - experimenten en exploreren van nieuwe - Oplossingen die mensen zelf vinden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer mogelijkheden - in een koerszoekend, collectief proces situatielerenlerendeorganisatiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatieontwikkelingreflectiespelspiegelenstage Condities: Schaduwkanten - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het - Sense of professionalism werk, gebrek aan actie TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, Motto: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculum Interventies: Traject - Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd - Feedback, coaching opleiding, gaming DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita- Veranderaar - Organisatie-ontwikkeling, survey-feedback, communities of practice Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt torfeedbackgedraggroepslerenhoudingkenniskennisoverdrachtleer- Diagnosebrillen: - reflective practitioner als rolmodel cyclusleerdoelleermanagerleermiddelleersituatielerenlerendeorgani- - Johari window, leercurve, leerniveaus - Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, - Organisatie-ijsberg, systeemdenken coachen satiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatie- ontwikkelingreflectiespelspiegelenstage Beheersbaarheid: - Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid - Geschetst, niet gegarandeerd TrainerTrail-and-error - Borging via voortdurende reflectie Andere actoren: trekkers, coaches, meesters, deelnemers, beschermheren

15 Witdrukdenken 15 AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Aannames Idealen Er verandert iets als je spontane evolutie een - Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden handje helpt - Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit - patroonduiding van wat mensen/ organisaties grenzen beweegt - Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - ruimte bieden voor ondernemerschap en dynamiek PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren Schaduwkanten Condities: - Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden - Sense of humor - Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende - Paradoxaal adviseren alles is goed Motto: veranderen gaat over energie/ vitaliteit krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Traject met zelfsturing - Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels, EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit Interventies: bevoogding, groepsdwang - Zelfsturende teams, zoekconferenties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen Veranderaar - Appreciative inquiry, open space meetings Diagnosebrillen: PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen - Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden organisaties - Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, e.d. - Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, - Chaostheorie, megatrends, beelden van ondernemen Beheersbaarheid: eigenwijs BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie - Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces - Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel zet Andere actoren: intra-/ entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken

16 Vier prakasche toepassingen 16 Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaaes, vraagstukken., vooral als het complex is Strategie: situaaonele keus voor een kansrijke kleur voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisaae, bij? Veranderaar: besef van eigen voorkeurssajl, aannames, competenaes, beperkingen CommunicaAe: gemeenschappelijke taal om collecaef te praten en beslissen over veranderen, zonder gesteggel over er verandert pas iets als je

17 17 Match tussen veranderaanpak en veranderaar Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

18 Match tussen veranderaanpak en 18 veranderaar

19 Wijs plannen! 19 Met het oog op de complexiteit van de werkelijkheid Met het oog op verschillende manieren van denken over veranderen Meervoudig kijken als uitgangspunt Kleuren denken als hulpmiddel

20 Geloven in de kracht van meervoudig 20 kijken Sherlock Holmes and Dr. Watson went on a camping trip As they laid down for the night, Holmes said: Watson, look up into the sky and tell me what you see Watson said: I see millions and millions of stars Holmes: And what does that tell you? Watson: Astronomically it tells me that there are millions of gallaxies and potenaally billions of planets, theologically, it tells me that God is great and that we are small. Meteorologically it tells me that we will have beauafull weather tomorrow. What does it tell you?

21 Meervoudig kijken kun je niet alleen 21 Nieuwe betekenissen ontstaan daar waar verschillen elkaar ontmoeten, maar die verschillen moeten niet te groot en ook niet te klein zijn.

22 Aandachtsgebieden van de 22 verandermanager

23 Verandermanager balanceert 23 constant

24 24 Balanceren tussen denken en doen

25 25 Wie? Ik! de veranderaar

26 Iedereen kan veranderaar zijn? 26 Lijnmanager Bestuurder Stafmanager Interim-manager De verandering Coach Adviseur... P3-manager Een veranderaar is iemand die de verantwoordelijkheid neemt om op professionele wijze veranderingen te (helpen) volbrengen

27 Elke kleur heeo een eigen type 27 veranderaar Geeldruk Procesbegeleider die gebruik maakt van de eigen machtspositie Blauwdruk Expert die formulering èn implementatie verzorgt indien gemandateerd Rooddruk Procedure-expert die soms oplossingen suggereert Groendruk Procesbegeleider die mensen steunt Witdruk Persoonlijkheid die zichzelf als instrument inzet

28 Een veranderaar moet kleur bekennen 28 Een veranderaar wordt niet elke rol gegund door de omgeving: in welke kleur ben je geloofwaardig? Veranderaars kunnen meervoudig kijken, maar veelvoudig handelen is (te) moeilijk Leer kleur schakelen, maar óók kleur bekennen in de loop van je carrière: wat past bij jou? Elke kleur heeo body of knowledge. Welke bagage en competenaes heb je? Van onbewust naar bewust. Ben jij de man / vrouw voor deze klus? Waar zit je grens?

29 Leiderschap is vooral weten wat je 29 niet bent Advocaat Cees Korvinus werd anderhalf jaar geleden als boegbeeld binnengehaald bij de VARA. Onlangs kondigde hij onverwacht zijn vertrek aan. Korvinus: Je kunt wel een visie hebben op de toekomst en zo n samenwerkings (met een andere omroep), in gang zeven, maar ik heb er niet voor doorgeleerd om het komende veranderproces te begeleiden in zo n complexe organisa?e als een omroep. Daar heb je eht een ander specialisme voor nodig. Ik ben jurist. Ik kan veel, maar niet alles. De correctheid gebiedt het om nu te gaan. (de Volkskrant, 9 februari 2011)

30 Anderen ervaren jou niet zoals jijzelf 30 Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk Zelfbeeld - Flexibel - Sensitief - Dynamisch - Recht door zee - Een man, een man - Afspraak is afspraak - Empathisch/ invoelend - Groepsgericht - Sociaal - Open - Reflectief - Ontwikkelingsgericht - Zelfbewust - Spiritueel - Holistisch Beeld dat mensen (met andere kleurpreferenties) van je hebben - Onbetrouwbaar - Draaikonten - Met alle winden mee - Rechtlijnig - Star - Inflexibel - Socio - Watjes - Geitenwollen sokken - Belerend - Betweter - Ouwehoeren - Eigenwijs - Onaangepast - Wereldvreemd

31 Een kleurenkijk op wat iemand 31 beweegt Wat beweegt mij? Wat remt mij? Geeldruk - Ambiguïteit/ instabiliteit/ pressie - Het steekspel - Hoog in de boom/ belangrijkheid Blauwdruk - Duidelijkheid/ zakelijkheid - Puzzels/ uiteenrafelen - Iets concreets tot stand brengen Rooddruk - Empathisch/ invoelend - Groepsgericht - Sociaal Groendruk - Open - Reflectief - Ontwikkelingsgericht Witdruk - Zelfbewust - Spiritueel - Holistisch - Gelabeld worden/ gestigmatiseerd raken/ voorspelbaar zijn - Er niet bij horen/ gezichtsverlies - Laag bij de grond/ details - Relativeren/ er is geen werkelijkheid - Emotionaliteit/ vage toestanden - Onzekerheid/ open eindes - Individualiteit/ machogedrag - Onzorgvuldigheid/ op de man spelen - Moeilijk gedoe/ problematiseren - Politieke spelletjes/ macht/ verborgen agenda s - Aan mensen sleuren/ ongevraagde confrontaties - Perfectioneren/ routine - Clichés/ saaiheid/ middelmaat - Regels/ inflexibiliteit - Bevoogding/ wollen dekens/ groepsdwang 31

32 De professionele bagage 32 Geeldruk Blauwdruk Rood Groen Wit Competenties - Besturen - Beschouwen - Veerkracht tonen - Conflicten hanteren - Organiseren - Presteren - Onderzoeken - Presenteren - Beïnvloeden - Vertrouwen wekken - Faciliteren - Aandacht geven - Faciliteren - Vertrouwen wekken - Spiegelen - Inzichten verwoorden - Ondernemen - Beschouwen - Betekenis geven - Dialogiseren Kennis - Bestuurskunde, beleidsvorming - Netwerken en (machts-) relaties - Inhoudelijke expertise - Projectmanagement, planning, beheersing - HRM-denken - Motivatietheorieën - Onderwijskunde - Werkvormen voor leersituaties - Chaostheorie - Psychologie - Patroonherkenning Persoonlijkheid - Assertief - Plichtsgetrouw - Zelfbeheersing - Assertief - Prestatiegericht - Accurraat - Sociaal - Betrouwbaar - Zorgvuldig - Nieuwsgierig - Gevoelig - Altruïstisch - Authentiek - Kwetsbaar - Recht voor zijn raap

33 Kleuren en communicaae 33 Communiceren is de verandering Communiceren over de verandering Blauw Rood Geel Groen Wit 33

34 34 Oefeningen Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

35 Oefening 1: verdiepen van de kleuren 35 Doel: verdiepen van de kleuren, plenaire vingeroefeningen. 1. hoe ziet een gele, rode etc. tafelse6ng eruit? 2. hoe ziet een gele, rode etc. workshop eruit? 3. hoe ziet een gele, rode etc. missie eruit? 4. hoe ziet gezondheidsmanagement per kleur eruit? wat is het werkzame principe per kleur? hoe ziet een gekleurde (rode, wime, groene, etc.) verandering eruit? 35

36 Een tafelsegng creeren teneinde Geel: Blauw: Rood: Groen: Wit: een ronde tafel, waar men gezamenlijk en gelijkwaardig aan kan zimen mensen met elkaar zullen praten en onderhandelen tot gezamenlijke beleidskeuzen komen en die gaan uitvoeren diverse tafels, zodanig dat men elkaar niet stoort, sober materiaal en gemakkelijk te onderhouden mensen efficient kunnen werken (goed oppervlakte en hoogte) zaken snel kunnen worden overgedragen zulke tafels en zo neer gezet dat mensen zich pregg voelen in een aangename omgeving van materiaal met warme uitstraling zodanig dat mensen uitgedaagd worden tot prestaaes zulke tafels en zo neergezet dat je van elkaar kunt leren mensen effecaef denkbeelden kunnen uitwisselen gemakkelijk om in subgroepen te reflecteren tafels en stoelen die afwijken van gangbare modellen en van verschillende hoogtes samuleert mensen tot creaaviteit je lekker kunt zimen en ook veel overlaat 36

37 Een workshop opzemen teneinde Geel: het eens te worden met elkaar over doelstellingen of beleid Blauw: Rood: een duidelijk resultaat voor ogen te hebben aan het einde van de workshop meer betrokkenheid te creëren een goed gevoel met elkaar te hebben Groen: Wit: iets van elkaar te leren uit te wisselen bewustzijn te vergroten energie op te wekken creaaeve gedachten los te maken 37

38 Een missie formuleren om Geel: Blauw: Rood: Groen: Wit: een onderhandelingsresultaat vast te leggen zo'n ding te hebben (als PR- middel) de neuzen te richten, verbondenheid op te roepen goed met elkaar zienswijzen uit te wisselen betekenissen van elkaar te leren kennen een evoluaesprong te bewerkstelligen 38

39 Gezondheidsmanagement invoeren door Geel: heterogene opdrachmeams te maken over disciplines heen te organiseren Blauw: handboeken te maken informaaesystemen te ontwikkelen Rood: coaches aan te stellen en interne trainingen te maken gezamenlijk bewegen te faciliteren Groen: mensen zo samen te brengen dat ze van elkaar iets leren Wit: 'uitdagende' projecten op te pakken van alles mogelijk te maken, te experimenteren 39

40 Oefening 2: kleurentest 40 Ga met je buurmens in gesprek (ca. 20 minuten): Wissel de resultaten van de test met elkaar uit Ga met elkaar in gesprek: Wat valt je/jullie op? Herken je je eigen sajl? Herken je ook de dilemma s en krachten bij die sajl? Wat verrast je het meest? Korte plenaire bespreking 40

41 Oefening 3: organisaaeopgave 41 Ga met je buurmens in gesprek (ca. 20 minuten): Wat herken je in jouw eigen organisaae casuisaek? Hulpvragen voor het gesprek: Welke organisaaekleur herken je? Welke intervenaekleuren worden toegepast? Welke kleur hebben belangrijke actoren? Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat verrast je het meest? Korte plenaire bespreking 41

Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé

Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers

Nadere informatie

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 1 Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij

Nadere informatie

CRM en verandermanagement

CRM en verandermanagement 1 Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden Vianen Marijke van der Geest - Ahuis 2 Even voorstellen: Anders denken, gewoon doen Marijke van der Geest-Ahuis. vraagstukken over ontwikkelen

Nadere informatie

Veranderen/verandering

Veranderen/verandering VERANDEREN IN KLEUR Veranderen/verandering Noteer even voor jezelf je eigen definitie van veranderen/verandering. Daarna gaan we de definities met elkaar vergelijken/bespreken 1 4 H O L E 1 d Geeldruk

Nadere informatie

Veranderen in facilitaire organisaties

Veranderen in facilitaire organisaties Handvatten voor succesvol veranderen Breukelen 15 december 2009 Pauline Jansen Even voorstellen. Helderheid verschaffen Mensen meenemen Verbinden Actie Nieuwsgierig Samen Mens en organisatie Leren Zorgvuldigheid

Nadere informatie

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Interne Communicatie Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Programma vandaag Mededelingen 1. N@tschool 2. controle (volgende wk: inzage opdr. portfolio) Theoriecollege:start met strategie

Nadere informatie

Masterclass leren veranderen

Masterclass leren veranderen Masterclass leren veranderen Veranderkunde: van Diagnose naar Veranderstrategie Velsen-Noord, 17 en 18 december 2 juli 2009 2010 Petra Haartsen Léon de Caluwé De vijf veranderkleuren Geel Blauw Rood Groen

Nadere informatie

Denken over veranderen in kleuren

Denken over veranderen in kleuren Denken over veranderen in kleuren Keynote Slotevent Horizon 2020 hans vermaak, 2016 Meervoudigheid in veranderkunde Veranderopgaven komen in verschillende smaken, veranderbenaderingen gelukkig ook Na vele

Nadere informatie

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand. Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am. Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Breukelen, 17 december 2008 Elsbeth Reitsma e.reitsma@c3am.nl Wat is weerstand? Een reactie op een emotioneel proces dat zich binnen

Nadere informatie

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kleurendenken en verandering Families van theorieën Mensen ageren vanuit belangen (socio-politieke overtuiging) Mensen ageren vanuit verstandelijke overtuigingen (rationeel empirische overtuiging) Mensen

Nadere informatie

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je 7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je eigen partij voluit zingen, maar het gaat er om hoe het

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 11 1 Introductie... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is... 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen... 22

inhoud Voorwoord... 11 1 Introductie... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is... 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen... 22 Voorwoord................................... 11 1 Introductie................................... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is................ 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen.................

Nadere informatie

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand

Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Veranderen: Focus op cultuurverandering en het overwinnen van weerstand Breukelen, 15 december 2009 Elsbeth Reitsma; e.reitsma@c3am.nl Frank Wolterink; f.wolterink@c3am.nl Agenda Kennismaking Weerstand

Nadere informatie

Veranderen in facilitaire organisaties

Veranderen in facilitaire organisaties Managen van weerstand bij verandering Amersfoort 17 december 2008 Pauline Jansen Welkom! 2 Even voorstellen. Helderheid verschaffen Mensen meenemen Verbinden Actie Nieuwsgierig Samen Mens en organisatie

Nadere informatie

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve Onderwijsontwikkeling met ict in de bve VOR themaconferentie 25-11-04 Marijke Kral, HAN Dana Uerz, ITS Nico van Kessel, ITS Forum: Ammir Farokhi, Friesland College Peter Hettema, ROC Landstede Jan-Pieter

Nadere informatie

Een blik op kleurendenken

Een blik op kleurendenken Een blik op kleurendenken In 1999 verscheen het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé. Centraal staan vijf manieren van denken over veranderen, elk uitgewerkt in mensbeelden, eigenschappen, idealen

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op

Nadere informatie

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl Leren verbeteren, verbeterd leren 24 November 2009 Anne Marie Weggelaar Michael Milo annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl live.nl Agenda Aan het werk! Verander uw zelf? Diagnosticeren

Nadere informatie

Blinde vlekken en onbegrip

Blinde vlekken en onbegrip Een korte reflectie vanuit de veranderkunde MOVI-Colloquium 13 mei 2009 Hans Vermaak Verwachtingen Diagonaal door Alden Biezen, Pact2020, Doorbraken ViA Blik van de buitenstaander Gekleurd door eigen achtergrond

Nadere informatie

Denken over veranderen in kleuren

Denken over veranderen in kleuren Denken over veranderen in kleuren Introduc)e hans vermaak Vijf denkwijzen over verandering Denkwijze Geeldruk Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen

Nadere informatie

Accountants veranderen

Accountants veranderen 1 Accountants veranderen NBA- LIO nieuwjaars- professionaliseringsbijeenkomst hans vermaak, 16 januari 2014 De middag Hoezo? Veranderen van accountantsafdelingen en/of accountants Accountancy als sturing

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen 1 prof.dr. Léon de Caluwé Interventies : activiteiten voor verandering Interventie = één of serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen

Nadere informatie

HOE MOTIVEER IK MIJN TEAM

HOE MOTIVEER IK MIJN TEAM HOE MOTIVEER IK MIJN TEAM Ofwel, hoe geef ik kleur aan identiteit Marjolein Voogt Al het begin is spannend De zin van stilte Verhaal uit: De kleren van de yogi. Wat is de beginsituatie? Identiteit Waar

Nadere informatie

Een blik op kleurendenken

Een blik op kleurendenken Een blik op kleurendenken In het boek Leren Veranderen van Léon de Caluwé staan vijf manieren van denken over veranderen centraal. Elk uitgewerkt in mensbeelden, eigenschappen, idealen en valkuilen. De

Nadere informatie

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting Verandermodellen 1. Driepootontwikkelconcept (D. Offman) 2. Steun aan de verandering (J. Prochaska) 3. Oerconflict (H. Vermaak) 4. 8 fasenmodel (J. Kotter) 5. Lewins model van organisatieverandering 6.

Nadere informatie

Kleurentest Denken & Doen

Kleurentest Denken & Doen Kleurentest Denken & Doen Kleurentest Denken & Doen Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Amersfoort 406639/ABT/IKU Inhoudsopgave 1 Introductie 1 2 Kleurenscan

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

De kleurentest voor Veranderaars

De kleurentest voor Veranderaars De kleurentest voor Veranderaars Introductie Deze Kleurentest Denken en Doen ( uit: Leren Veranderen, de Caluwe en Vermaak) heeft als doel uw inzicht te versterken in de wijze waarop u denkt en handelt

Nadere informatie

Wat beweegt een topmanager bij een verandering?

Wat beweegt een topmanager bij een verandering? marketing Laura ten Ham, Léon de Caluwé en Antonie van Nistelrooi 1 Wat beweegt een topmanager bij een verandering? Drs. L. ten Ham is organisatieadviseur en oprichter van Metaphora Mens en Organisatie.

Nadere informatie

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest Organisationele Communicatie Wat is macht? College 4: Critical Theories Robbert-Jan Beun Wat is macht? Macht is het vermogen een ander de wil op te leggen (Wikipedia, 2010) Macht is de controle van A over

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Hanze Honours Lezing 02-01-2013 Frank Willems. Verandermanagement, social sourcing, sociale netwerken en leiderschap

Hanze Honours Lezing 02-01-2013 Frank Willems. Verandermanagement, social sourcing, sociale netwerken en leiderschap Hanze Honours Lezing 02-01-2013 Frank Willems Verandermanagement, social sourcing, sociale netwerken en leiderschap Agenda Kennismaking en uitslag veranderkleurentest Veranderkunde en organisatieverandering

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Operational Excellence Implementation issues. Prof.dr.ir. Marcel van Assen

Operational Excellence Implementation issues. Prof.dr.ir. Marcel van Assen Operational Excellence Implementation issues Prof.dr.ir. Marcel van Assen 1 De D-PBOI is de basis Hard (optimaliseren én Zacht (professionaliseren) Operational renewal omdat: Insteek op operational performance

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

7s Model van McKinsey

7s Model van McKinsey 7s Model van McKinsey Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos om aan de hand van zeven vaste factoren de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren.

Nadere informatie

Agenda. BBS "de navigator" Veranderkundige aspecten Plenaire discussie Afsluiting Borrel

Agenda. BBS de navigator Veranderkundige aspecten Plenaire discussie Afsluiting Borrel Agenda Veranderkundige aspecten Plenaire discussie Afsluiting Borrel 108 Veranderkunde Drs. Theo Heuzen 109 Veranderkunde Creëren en Realiseren 1. Inhoud 2. Procedure 3. Mensproces 110 111 ICT Projecten

Nadere informatie

basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury

basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury basisstrategieën van implementeren (1) bron: Pendlebury verandering heeft tijd verandering moet snel verandering is opgelegd verandering met consensus zorgen voor actieve participatie betrokkenheid handhaven

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT Nieuwe ICT maar hoe krijg je de organisatie mee? 1 Even voorstellen Marijke van Doorn & Ard van der Heijden Implementatie van ICT Operationele verandertrajecten Achtergrond: bedrijfskunde, informatiekunde,

Nadere informatie

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP

Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Overview Verander-concepten en het nieuwe MSP Drs. Rix M. Hof MBA Management consultant Thesis 2003 over MSP Auteur De kleine MSP MSP, verandermanagement en veranderkunde Stelling: MSP als programma management

Nadere informatie

Strategie-implementatie in de praktijk

Strategie-implementatie in de praktijk Strategie-implementatie in de praktijk Frans Steeman Even voorstellen Waarom projecten mislukken Strategische fit Veranderaanpak en balans Portfolio analyse Frans Steeman managing partner dromenvanger

Nadere informatie

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd.

1. Wat en waarom? Veranderaars staan voor steeds grotere uitdagingen. Dat vraagt méér skills dan alleen het gebruiken van je hoofd. Embodied Learning In deze leergang train je de intelligentie van het lichaam. Op die manier versterk je je leiderschap. Je onderzoekt de rol van lichaamsbewustzijn, heelheid en gelijkwaardigheid en zet

Nadere informatie

Workshop. Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking. 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet

Workshop. Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking. 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet Workshop Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden! Werkwijze 1. Introductie Voorstellen begeleiders

Nadere informatie

Vormgeven aan succesvol veranderen

Vormgeven aan succesvol veranderen Vormgeven aan succesvol veranderen Strategieontwikkeling en cultuurverandering in organisaties Jaap Boonstra Vormgeven aan verandering Onderzoeken Probleem en ambitie Doel en richting Criteria Sturen voordenken

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Veranderen voor veiligheid Hoe doe je dat eigenlijk?

Veranderen voor veiligheid Hoe doe je dat eigenlijk? 0 Veranderen voor veiligheid Hoe doe je dat eigenlijk? Johan Gort Researchmanager Safe & Healthy Business 1 Opzet 1. Waarom veranderen? 2. Hoe organisaties veranderen? 3. Willen we wel veranderen? 4. Gedragsinterventies

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Thema Avond. Veranderkunde. Een tool voor de manager, maar ook voor de controller!

Thema Avond. Veranderkunde. Een tool voor de manager, maar ook voor de controller! Thema Avond Veranderkunde Een tool voor de manager, maar ook voor de controller! Programma 1. Welkom en intro (dagvoorzitter) 2. Veranderen in Kleur (Twijnstra Gudde) 3. Veranderkunde in de praktijk (CIAD)

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door:

Dubbele identiteit. Anja Bekink! Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Dubbele identiteit Samenwerking: het CJG van ons allen of ieder voor zich? Door: Programma Welke dubbele identiteit? Wil niet of kan niet? De casus & de cirkel The Matrix & de Verrassingen De professional

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Leiderschap en veranderen

Leiderschap en veranderen Leiderschap en veranderen Prof. dr. Mariëlle Heijltjes School of Business and Economics Een proeverij Veranderende aannames omtrent opdrachtgever schap Creatie, innovatie en transformatie Consequenties

Nadere informatie

7 Denken over veranderen in vijf kleuren

7 Denken over veranderen in vijf kleuren 7 Denken over veranderen in vijf kleuren Léon de Caluwé Veranderen 3 1 Veranderingsstrategieën en benaderingen 3 2 Vijf betekenissen van het woord: veranderen 4 3 De kleuren 5 4 De achterliggende mensbeelden

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Signalering in de palliatieve fase

Signalering in de palliatieve fase Signalering in de palliatieve fase Train de trainer projectleiders dagdeel 2: implementatie en projectmatig werken december2015 Programma Ken uw doelgroep het implementatietraject taken en rol van projectleider

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE?

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE? Deze WORKSHOP vormt onderdeel van het teamwork curriculum 'TeamSHOPP'. TeamSHOPP is een wetenschappelijk onderbouwd en op-maat toe te passen curriculum dat multidisciplinaire zorgteams ondersteunt in het

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Leidinggeven aan co-creërend veranderen

Leidinggeven aan co-creërend veranderen Leidinggeven aan co-creërend veranderen Jaarcongres Verandermanagement 2015 Prof. dr. André Wierdsma Focus: Leadership Entrepreneurship S t e w a r d s h i p Opbouw bijdrage 1. Uitdaging organisaties 2.

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren

Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren Leergang Psychodynamisch Coachen en Adviseren voor professionals die met professionals werken START SEPTEMBER 2016 Werken met professionals Psychodynamisch coachen en adviseren is branche dan ook, een

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Marianne H.M. Smits AVK Adviesgroep voor Kantooren bedrijfsinnovatie b.v. te Tilburg msmits@avk.nl 06 53 14 51 33 Inspiratie Dag 1: Ontwikkelingen in managementondersteuning

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEURT VAN RANDERAAT 12 MAART 2014 SITE urban development VRAAGSTELLING IK WIL VERANDERINGEN DOORVOEREN, IK WEET OOK WAT ER NODIG IS, MAAR MIJN ORGANISATIE

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie