Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement"

Transcriptie

1 Debora Strijbos - organisa0eadvies & training Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Module 6 Gezondheidsmanagement als verandertraject Hilversum, 6 maart 2014

2 Doelen 2 verkennen waarde van veranderkunde binnen vakgebied van gezondheidsmanagement (her)kennen en ervaren van verschillende veranderparadigma s, hun kracht, beperkingen en alternaaeven (Kleuren Denken) bewust worden van je eigen voorkeurssajl en aanpak van veranderen Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

3 Programma uur Doel, programma en kennismaking Waarom veranderen zo moeilijk is Vijf dominante opvagngen over veranderen Wie zijn betrokken, wie brengen het tot stand Pauze Inzicht in eigen sajl van veranderen Elke (organisaae)opgave vergt zijn eigen benadering en communicaae uur Wrap- up en afsluiang Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

4 Thema s van deze module - Naar: Essen?es van verandermanagement laveren tussen dilemma s in de prak?jk 4 Het vierballenmodel Waarom? - De belooe - IntenAonele en doelgerichte ingreep - (overlevings) Angst of AmbiAe Wat? - OrganisaAekundig ontwerp op SCMT - The gap tussen ist en soll Wie? - Wie zijn betrokken - Wie brengen de verandering tot stand Hoe? - Veranderkundig proces vormgeven - Kiezen van veranderstrategie Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

5 5 Waarom veranderen zo moeilijk is Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

6 Niet elke organisaaeverandering 6 is gepland of geslaagd 4% gepland & geslaagd 16% gepland, niet geslaagd 80% ongepland 20% gepland Voorbeelden van oorzaken: oerconflict tussen managers en professinals vuilinisvatbesluitvorming de ijsberg

7 Waarom veranderen lasag is 7 Gebrek aan draagvlak Gebrek aan overzicht Behoudende machthebbers Mensen streven naar zekerheid en stabiliteit Hardnekkigheid van bestaande waarden en normen De ijsberg!

8 8 Vijf veranderparadigma s Kleuren Denken Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

9 Vijf manieren van denken over organisaaeverandering 9 Denkwijze Geeldruk Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces

10 De vijf kleuren in één oogopslag 10 Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk witdruk Er verandert iets als je... belangen bij elkaar brengt eerst denkt en dan (planmatig) doet mensen op de juiste manier prikkelt mensen in leersituaties brengt ruimte maakt voor spontane evolutie in een... machtsspel rationeel proces ruilexercitie leerproces dynamiserend proces naar... een haalbare oplossing, win-winsituatie de beste oplossing, een maakbare wereld een motiverende oplossing, de beste fit een oplossing die mensen samen vinden een oplossing die energie losmaakt Interventies zoals... coalitievoming, topstructurering projectmatig werken, strategische analyse beoordelen en belonen, sociale bijeenkomsten gaming en coaching, open systems planning open space meetings, zelfsturende teams door een... procesbegeleider die zijn macht gebruikt inhoudelijk expert, een projectleider HRM-expert, een coachend manager procesbegeleider die mensen steunt patroonduider die zichzelf op het spel zet gericht op... posities en context kennis en resultaten procedures, inspiratie en sfeer setting en communicatie complexiteit en betekenissen Het resultaat is... onbekend en verschuivend omschreven en gegarandeerd bedacht, niet gegarandeerd geschetst, niet gegarandeerd onvoorspelbaar De borging schuilt in... beleidsdocumenten en machtsbalans, loyaliteit meten = weten, bijsturen HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie lerende organisatie zelforganisatie, kwaliteit van dialoog De valkuil schuilt in... luchtfietserij, loose-loosesituatie negeren van externe en irrationele aspecten verstikkende systemen, zachte heelmeesters niemand uitsluiten, gebrek aan actie oppervlakkig begrip, laissez-faire

11 Geeldrukdenken 11 AanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantie Aannames Idealen Er verandert iets als je belangen bij elkaar - Democratische samenleving BeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromisConclaafDepolitiseren brengt - Poldermodel van politieke coalities DraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMachtMandaatMedestaander - van de sleutelfiguren - Haalbare oplossing - in een onderhandelings- en lobbyproces OnderhandelingPartijPersPersberichtPettenprobleemPoliticusPolitiseren - om een consensus te vormen (win-win) PressurecookerProcedureProcesontwerpPubliekSpelregelStakeholder Condities: Schaduwkanten - Achter gesloten deuren - Oppervlakkig geel: achterkamertjesgedoe, StatusTegenstanderTijdsdrukUittredenVerklaringVervlechtenVrijheidsgraadWantrouwenWinwinAanpassenAkkoordAchterbanActorAfdwingen - Valkuilen: luchtfietsen, loose-loose strijd, - Sense of urgency sterkste wint Motto: veranderen is een machtspel onbetrouwbaarheid AftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluitenCoalitieComitéCompromis Traject - Allergieën: ideologen, details, gezichtsverlies ConclaafDepolitiserenDraagvlakDubbelrolGezichtsverliesIntentieMacht- Interventies: - Mediatie, alliantievorming, stemsessies MandaatMedestaanderOnderhandelingPartijPersPersberichtPettenpro- Veranderaar - Topstructurering, beleidsvorming Diagnosebrillen: Veranderaar: procesregisseur die zijn macht inzet bleempoliticuspolitiserenpressurecookerprocedureprocesontwerppu- - Krachtenveldanalyse, concurrentiestructuur - Politiek fingerspitzengefühl (posities en context) bliekspelregelstakeholderstatustegenstandertijdsdrukuittredenver- klaringvervlechtenvrijheidsgraadwantrouwenwinwinaanpassenakkoord - Onbekend en verschuivend resultaat netwerken - Policy windows, besluitvormingsfuik - Besturen, beschouwen en conflicten hanteren Beheersbaarheid: - Onafhankelijk, beheerst en met goede - Borging via contracten en machtsbalans AchterbanActorAfdwingenAftredenAgendaAlliantieBeslisserBesluiten Andere actoren: afgevaardigden, achterbannen, opinieleiders

12 Blauwdrukdenken 12 ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Aannames Idealen - Maakbare en kenbare wereld BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck - Orde, efficiëntie en voorspelbaarheid - Beste concrete oplossing (harde organisatielistcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase aspecten) GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor Schaduwkanten - Oppervlakkig blauw: mechanistisch, irrationele en externe aspecten negeren -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand - Valkuil: alles maakbaar verklaren, over mensen heen walsen, hired gun analyses ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Traject - Allergie: vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onzekerheid/ ambiguïteit BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck Veranderaar listcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase Veranderaar: expert, projectleider GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting - Inhoudelijke deskundigheid - Analyseren, structureren, presenteren, plannen ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor - Prestatiegericht, accuraat, zelfstandig, rechtlijnig Andere actoren: opdrachtgevers, projectmedewerkers, doelgroepen, (boze) -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand buitenwereld Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planmatig) doet - onderzoek biedt objectieve antwoorden en richting - oplossingen worden ontworpen (stappenplan) - implementatie gaat planmatig en transparant Condities: - Toereikend sponsorschap - Sense of control, objectiviteit Motto: veranderen is een rationeel proces Interventies: - ISO, BPR,ABC, PMW - Strategische analyse (SWOT, portfolio s, e.d.) Diagnosebrillen: - Visgraatdiagrammen, portfolio-analyse - Structuren, organisatieconfiguraties Beheersbaarheid: - Vooraf omschreven en gegarandeerd resulaat - Borging via meten = weten, monitoringssystemen

13 Rooddrukdenken 13 AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning Aannames Idealen Er verandert iets als je mensen op juiste - Gemeenschap harmonie, zorgzame BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega scompetentiecurriculum manier prikkelt samenleving vitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunterhuisstijlideeënbus - mensen (situationeel) straffen en belonen - Het beste uit mensen halen, de beste fit tussen - mensen verleiden en het wij -gevoel versterken organisatie en individu vinden JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- - aandacht, steun en erkenning bieden - Motiverende oplossing denoutplacementoverlegpotentieprikkelenprofielpromotieregelingruilensalarissecundairevoorwaardenseniorsfeervolsociaalstatussteunen Condities: Schaduwkanten - Respectvolle zorgvuldige procedures - Oppervlakkig rood: verstikkende systemen, wollen - Mensen zoeken elkaar op dekengedrag, onechte aandacht StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgv - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel- Motto: veranderen is een sociaal gebeuren meesters, conflictmijding uldigaandachtaangenaamarboregelingassessmentbelangstellingbeloningbeoordelingbetrokkenbindingbonuscollega Interventies: Traject - Allergieën: solo- of macho-gedrag, onzorgvuldigheid, problematiseren - Personeelsinstrumenten en sociale activiteiten scompetentiecurriculumvitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunt Veranderaar - Management by walking around en de zeepkist Diagnosebrillen: Veranderaar: coachende manager, HRM- of erhuisstijlideeënbusjuniorkwaliteitlief-en-leedpotloopbaanmedewerkersborrelmedioropleiden - Rollen in teams, situationeel leiderschap - Mensen-mens - Motivatiefactoren, bronnen van weerstand communicatie-expert Beheersbaarheid: - Motiveren, verleiden, communiceren, samen- OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen - Bedacht, maar niet gegarandeerd werken - HRM-systemen, goede verhoudingen, - Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen communicatie Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, rolmodellen, betrokkenen StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving

14 Groendrukdenken 14 ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Aannames Idealen Er verandert iets als je mensen in leersituaties - Lerende organisatie: met iedereen, over alles, CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring brengt altijd EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) - Groeien en ontdekken - experimenten en exploreren van nieuwe - Oplossingen die mensen zelf vinden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer mogelijkheden - in een koerszoekend, collectief proces situatielerenlerendeorganisatiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatieontwikkelingreflectiespelspiegelenstage Condities: Schaduwkanten - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het - Sense of professionalism werk, gebrek aan actie TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, Motto: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinicCoachenCorporatecurriculum Interventies: Traject - Allergie: politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd - Feedback, coaching opleiding, gaming DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilita- Veranderaar - Organisatie-ontwikkeling, survey-feedback, communities of practice Veranderaar: procesbegeleider die mensen steunt torfeedbackgedraggroepslerenhoudingkenniskennisoverdrachtleer- Diagnosebrillen: - reflective practitioner als rolmodel cyclusleerdoelleermanagerleermiddelleersituatielerenlerendeorgani- - Johari window, leercurve, leerniveaus - Didactisch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, - Organisatie-ijsberg, systeemdenken coachen satiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatie- ontwikkelingreflectiespelspiegelenstage Beheersbaarheid: - Empathie, creativiteit, nieuwsgierigheid - Geschetst, niet gegarandeerd TrainerTrail-and-error - Borging via voortdurende reflectie Andere actoren: trekkers, coaches, meesters, deelnemers, beschermheren

15 Witdrukdenken 15 AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Aannames Idealen Er verandert iets als je spontane evolutie een - Wonderlijk universum vol parallele werkelijkheden handje helpt - Zelfsturing in netwerken dwars door organisatie- EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit - patroonduiding van wat mensen/ organisaties grenzen beweegt - Zingeving, geëngageerde oplossingen, innovaties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - ruimte bieden voor ondernemerschap en dynamiek PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - blokkades wegnemen en conflicten optimaliseren Schaduwkanten Condities: - Oppervlakkig wit: new age uiterlijkheden, UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden - Sense of humor - Valkuilen: oppervlakkig begrip van drijvende - Paradoxaal adviseren alles is goed Motto: veranderen gaat over energie/ vitaliteit krachten, laissez-faire, medewerkers opzadelen BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie Traject met zelfsturing - Allergieën: saaiheid, middelmaat, regels, EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit Interventies: bevoogding, groepsdwang - Zelfsturende teams, zoekconferenties InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen Veranderaar - Appreciative inquiry, open space meetings Diagnosebrillen: PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - Ontwikkelingspatronen van individuen, groepen - Florerend in complexiteit, spelend met mogelijkheden UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden organisaties - Zelfbewust, authentiek, kwetsbaar, fantasierijk, e.d. - Betekenis geven, stelling nemen, dialogiseren, - Chaostheorie, megatrends, beelden van ondernemen Beheersbaarheid: eigenwijs BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie - Moeilijk voorspelbaar (maar niet stuurloos) proces - Borging via zelforganisatie en kwaliteit van dialoog Veranderaar: patroonduider die zichzelf op het spel zet Andere actoren: intra-/ entrepreneurs, kiemen, sponsors, netwerken

16 Vier prakasche toepassingen 16 Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisaaes, vraagstukken., vooral als het complex is Strategie: situaaonele keus voor een kansrijke kleur voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisaae, bij? Veranderaar: besef van eigen voorkeurssajl, aannames, competenaes, beperkingen CommunicaAe: gemeenschappelijke taal om collecaef te praten en beslissen over veranderen, zonder gesteggel over er verandert pas iets als je

17 17 Match tussen veranderaanpak en veranderaar Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

18 Match tussen veranderaanpak en 18 veranderaar

19 Wijs plannen! 19 Met het oog op de complexiteit van de werkelijkheid Met het oog op verschillende manieren van denken over veranderen Meervoudig kijken als uitgangspunt Kleuren denken als hulpmiddel

20 Geloven in de kracht van meervoudig 20 kijken Sherlock Holmes and Dr. Watson went on a camping trip As they laid down for the night, Holmes said: Watson, look up into the sky and tell me what you see Watson said: I see millions and millions of stars Holmes: And what does that tell you? Watson: Astronomically it tells me that there are millions of gallaxies and potenaally billions of planets, theologically, it tells me that God is great and that we are small. Meteorologically it tells me that we will have beauafull weather tomorrow. What does it tell you?

21 Meervoudig kijken kun je niet alleen 21 Nieuwe betekenissen ontstaan daar waar verschillen elkaar ontmoeten, maar die verschillen moeten niet te groot en ook niet te klein zijn.

22 Aandachtsgebieden van de 22 verandermanager

23 Verandermanager balanceert 23 constant

24 24 Balanceren tussen denken en doen

25 25 Wie? Ik! de veranderaar

26 Iedereen kan veranderaar zijn? 26 Lijnmanager Bestuurder Stafmanager Interim-manager De verandering Coach Adviseur... P3-manager Een veranderaar is iemand die de verantwoordelijkheid neemt om op professionele wijze veranderingen te (helpen) volbrengen

27 Elke kleur heeo een eigen type 27 veranderaar Geeldruk Procesbegeleider die gebruik maakt van de eigen machtspositie Blauwdruk Expert die formulering èn implementatie verzorgt indien gemandateerd Rooddruk Procedure-expert die soms oplossingen suggereert Groendruk Procesbegeleider die mensen steunt Witdruk Persoonlijkheid die zichzelf als instrument inzet

28 Een veranderaar moet kleur bekennen 28 Een veranderaar wordt niet elke rol gegund door de omgeving: in welke kleur ben je geloofwaardig? Veranderaars kunnen meervoudig kijken, maar veelvoudig handelen is (te) moeilijk Leer kleur schakelen, maar óók kleur bekennen in de loop van je carrière: wat past bij jou? Elke kleur heeo body of knowledge. Welke bagage en competenaes heb je? Van onbewust naar bewust. Ben jij de man / vrouw voor deze klus? Waar zit je grens?

29 Leiderschap is vooral weten wat je 29 niet bent Advocaat Cees Korvinus werd anderhalf jaar geleden als boegbeeld binnengehaald bij de VARA. Onlangs kondigde hij onverwacht zijn vertrek aan. Korvinus: Je kunt wel een visie hebben op de toekomst en zo n samenwerkings (met een andere omroep), in gang zeven, maar ik heb er niet voor doorgeleerd om het komende veranderproces te begeleiden in zo n complexe organisa?e als een omroep. Daar heb je eht een ander specialisme voor nodig. Ik ben jurist. Ik kan veel, maar niet alles. De correctheid gebiedt het om nu te gaan. (de Volkskrant, 9 februari 2011)

30 Anderen ervaren jou niet zoals jijzelf 30 Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk Zelfbeeld - Flexibel - Sensitief - Dynamisch - Recht door zee - Een man, een man - Afspraak is afspraak - Empathisch/ invoelend - Groepsgericht - Sociaal - Open - Reflectief - Ontwikkelingsgericht - Zelfbewust - Spiritueel - Holistisch Beeld dat mensen (met andere kleurpreferenties) van je hebben - Onbetrouwbaar - Draaikonten - Met alle winden mee - Rechtlijnig - Star - Inflexibel - Socio - Watjes - Geitenwollen sokken - Belerend - Betweter - Ouwehoeren - Eigenwijs - Onaangepast - Wereldvreemd

31 Een kleurenkijk op wat iemand 31 beweegt Wat beweegt mij? Wat remt mij? Geeldruk - Ambiguïteit/ instabiliteit/ pressie - Het steekspel - Hoog in de boom/ belangrijkheid Blauwdruk - Duidelijkheid/ zakelijkheid - Puzzels/ uiteenrafelen - Iets concreets tot stand brengen Rooddruk - Empathisch/ invoelend - Groepsgericht - Sociaal Groendruk - Open - Reflectief - Ontwikkelingsgericht Witdruk - Zelfbewust - Spiritueel - Holistisch - Gelabeld worden/ gestigmatiseerd raken/ voorspelbaar zijn - Er niet bij horen/ gezichtsverlies - Laag bij de grond/ details - Relativeren/ er is geen werkelijkheid - Emotionaliteit/ vage toestanden - Onzekerheid/ open eindes - Individualiteit/ machogedrag - Onzorgvuldigheid/ op de man spelen - Moeilijk gedoe/ problematiseren - Politieke spelletjes/ macht/ verborgen agenda s - Aan mensen sleuren/ ongevraagde confrontaties - Perfectioneren/ routine - Clichés/ saaiheid/ middelmaat - Regels/ inflexibiliteit - Bevoogding/ wollen dekens/ groepsdwang 31

32 De professionele bagage 32 Geeldruk Blauwdruk Rood Groen Wit Competenties - Besturen - Beschouwen - Veerkracht tonen - Conflicten hanteren - Organiseren - Presteren - Onderzoeken - Presenteren - Beïnvloeden - Vertrouwen wekken - Faciliteren - Aandacht geven - Faciliteren - Vertrouwen wekken - Spiegelen - Inzichten verwoorden - Ondernemen - Beschouwen - Betekenis geven - Dialogiseren Kennis - Bestuurskunde, beleidsvorming - Netwerken en (machts-) relaties - Inhoudelijke expertise - Projectmanagement, planning, beheersing - HRM-denken - Motivatietheorieën - Onderwijskunde - Werkvormen voor leersituaties - Chaostheorie - Psychologie - Patroonherkenning Persoonlijkheid - Assertief - Plichtsgetrouw - Zelfbeheersing - Assertief - Prestatiegericht - Accurraat - Sociaal - Betrouwbaar - Zorgvuldig - Nieuwsgierig - Gevoelig - Altruïstisch - Authentiek - Kwetsbaar - Recht voor zijn raap

33 Kleuren en communicaae 33 Communiceren is de verandering Communiceren over de verandering Blauw Rood Geel Groen Wit 33

34 34 Oefeningen Debora Strijbos - organisa?eadvies & training

35 Oefening 1: verdiepen van de kleuren 35 Doel: verdiepen van de kleuren, plenaire vingeroefeningen. 1. hoe ziet een gele, rode etc. tafelse6ng eruit? 2. hoe ziet een gele, rode etc. workshop eruit? 3. hoe ziet een gele, rode etc. missie eruit? 4. hoe ziet gezondheidsmanagement per kleur eruit? wat is het werkzame principe per kleur? hoe ziet een gekleurde (rode, wime, groene, etc.) verandering eruit? 35

36 Een tafelsegng creeren teneinde Geel: Blauw: Rood: Groen: Wit: een ronde tafel, waar men gezamenlijk en gelijkwaardig aan kan zimen mensen met elkaar zullen praten en onderhandelen tot gezamenlijke beleidskeuzen komen en die gaan uitvoeren diverse tafels, zodanig dat men elkaar niet stoort, sober materiaal en gemakkelijk te onderhouden mensen efficient kunnen werken (goed oppervlakte en hoogte) zaken snel kunnen worden overgedragen zulke tafels en zo neer gezet dat mensen zich pregg voelen in een aangename omgeving van materiaal met warme uitstraling zodanig dat mensen uitgedaagd worden tot prestaaes zulke tafels en zo neergezet dat je van elkaar kunt leren mensen effecaef denkbeelden kunnen uitwisselen gemakkelijk om in subgroepen te reflecteren tafels en stoelen die afwijken van gangbare modellen en van verschillende hoogtes samuleert mensen tot creaaviteit je lekker kunt zimen en ook veel overlaat 36

37 Een workshop opzemen teneinde Geel: het eens te worden met elkaar over doelstellingen of beleid Blauw: Rood: een duidelijk resultaat voor ogen te hebben aan het einde van de workshop meer betrokkenheid te creëren een goed gevoel met elkaar te hebben Groen: Wit: iets van elkaar te leren uit te wisselen bewustzijn te vergroten energie op te wekken creaaeve gedachten los te maken 37

38 Een missie formuleren om Geel: Blauw: Rood: Groen: Wit: een onderhandelingsresultaat vast te leggen zo'n ding te hebben (als PR- middel) de neuzen te richten, verbondenheid op te roepen goed met elkaar zienswijzen uit te wisselen betekenissen van elkaar te leren kennen een evoluaesprong te bewerkstelligen 38

39 Gezondheidsmanagement invoeren door Geel: heterogene opdrachmeams te maken over disciplines heen te organiseren Blauw: handboeken te maken informaaesystemen te ontwikkelen Rood: coaches aan te stellen en interne trainingen te maken gezamenlijk bewegen te faciliteren Groen: mensen zo samen te brengen dat ze van elkaar iets leren Wit: 'uitdagende' projecten op te pakken van alles mogelijk te maken, te experimenteren 39

40 Oefening 2: kleurentest 40 Ga met je buurmens in gesprek (ca. 20 minuten): Wissel de resultaten van de test met elkaar uit Ga met elkaar in gesprek: Wat valt je/jullie op? Herken je je eigen sajl? Herken je ook de dilemma s en krachten bij die sajl? Wat verrast je het meest? Korte plenaire bespreking 40

41 Oefening 3: organisaaeopgave 41 Ga met je buurmens in gesprek (ca. 20 minuten): Wat herken je in jouw eigen organisaae casuisaek? Hulpvragen voor het gesprek: Welke organisaaekleur herken je? Welke intervenaekleuren worden toegepast? Welke kleur hebben belangrijke actoren? Hoe wordt er gecommuniceerd? Wat verrast je het meest? Korte plenaire bespreking 41

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Verandermanagement in geuren en kleuren

Verandermanagement in geuren en kleuren Verandermanagement in geuren en kleuren Perspectieven op veranderen in organisaties A.F.A. Korsten 1 Inleiding Vaak wordt tegenwoordig gezegd dat veel initiatieven om een verandering in een organisatie

Nadere informatie

Sourcing, regie en verandering in IT organisaties

Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Sourcing, regie en verandering in IT organisaties Het gaat alle kanten op en wie weet nog hoe het zit? NGI Afdeling Noord Groningen 9 oktober 2012 Frank Willems Wie is Frank Willems? Wie is Frank Willems?

Nadere informatie

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière.

De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. De mens in de veranderende organisatie.4 Een casus van Interpolis De Service Desk is het begin- en eindstadium van je carrière. Daar begin je en probeer je zo gauw mogelijk weg te komen. Of daar eindig

Nadere informatie

3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk

3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 3.2 Smit_2002_08 13-02-2002 15:13 Pagina 157 Verandermanagement Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk 3.2 Veranderstrategieën toegepast in de IT Service Management-praktijk

Nadere informatie

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls

Fixed Price, Fixed Date, Fixed Result Service Manager: show balls Besturen van IT-dienstverleners door de klant 3.5 Service Manager: show balls Van ICT Service Managers die het moeten hebben van klanten wordt meer gevraagd dan vroeger. Was het een paar jaar geleden nog

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen Interveniëren en veranderen ZOEKEN NAAR BETEKENIS IN INTERACTIES De laatste jaren zijn veel nieuwe interventies ontwikkeld door adviseurs, academici en verandermanagers. Deze interventies richten zich

Nadere informatie

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie?

Mental Coachen. Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel zijn om Mental Coachen te implementeren in een organisatie? Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Mental Coachen Hoe kan Appreciative Inquiry een hulpmiddel

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers

Goed in verschillen. Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers Goed in verschillen Van Oog voor Verschil naar Verschil in de Vingers leesvoer, verbeterbeelden, kijkwijzers, injezelfkijkspiegels en andere hulpstukken 1 Inhoud Beste collega, 3 Is er leren na de visie?

Nadere informatie

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude

De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude De huidige wereld is het best te omschrijven als de wereld van het niet-weten. Oude normen, waarden, waarheden, logica en systemen werken niet meer en we zijn met zijn allen op zoek. In deze wereld verandert

Nadere informatie

BELANGRIJKE DEFINITIES:

BELANGRIJKE DEFINITIES: F Cultuur van openheid KERNCOMPETENTIE; Het vermogen om op een evenwichtige manier jezelf te uiten en anderen de ruimte te geven om dat ook te doen, zodat het project optimaal profiteert van persoonlijke

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Lopen over water. Rede

Lopen over water. Rede JAAP J. BOONSTRA Lopen over water Over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Management van Veranderingen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Wat is het doel van het spel? Onderzoek en (proces-) evaluatie van het werkklimaat (cultuur) in een team

Wat is het doel van het spel? Onderzoek en (proces-) evaluatie van het werkklimaat (cultuur) in een team COMMIT Wat is het doel van het spel? Onderzoek en (proces-) evaluatie van het werkklimaat (cultuur) in een team Hoe speel je het spel? Het kaartspel is een dialoog tussen alle betrokkenen in een team over

Nadere informatie

Engagement en Samenspel

Engagement en Samenspel Engagement en Samenspel Inhoud Inleiding 3 Inleiding Deel 1 Vormgeven van nieuwe werkpraktijken Engagement en samenspel Omgevingsbewustzijn Zelfbewust handelen Deel 2 De lessen 1 De ander in zijn kracht

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie