Accountants veranderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Accountants veranderen"

Transcriptie

1 1 Accountants veranderen NBA- LIO nieuwjaars- professionaliseringsbijeenkomst hans vermaak, 16 januari 2014 De middag Hoezo? Veranderen van accountantsafdelingen en/of accountants Accountancy als sturing en/of memng van verandering Aan bod? Waardoor werken veranderingen? Lessen voor reorganisames Lessen voor het ontwikkelen van gedrag en vak Tour d horizion middels 3 rondes van verhaal & interacme 2

2 2 Waardoor werken veranderingen? 3 Het ene juiste antwoord bestaat niet Veranderopgaven komen in verschillende smaken, veranderbenaderingen gelukkig ook Na vele pogingen tot integrame (bv. Beer & Nohria) krijgt mislukking betekenis Vele labels, namen, schooltjes maar steeds vergelijkbare variëteit in prakmjk en theorie Landkaarten ontstaan: in Nederland eind jaren 90 het kleurendenken 4

3 3 Vijf denkwijzen over verandering Denkwijze Geeldruk Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmamg implementeert in een ramoneel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituames brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolume een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces 5 Vier praktische toepassingen Strategie: situa<onele keus voor kansrijkste kleur voor een veranderaanpak. Wat past bij vraagstuk, bij organisa<e, bij? Diagnose: meervoudig kijken naar mensen, organisames, vraagstukken., vooral als het complex is Veranderaar: besef van eigen voorkeurssmjl, aannames, competenmes, beperkingen Communica<e: gemeenschappelijke taal om collecmef te praten en beslissen over veranderen zonder scholenstrijd Wat voor veranderstrategie kies je voor de huidige opgaaf? Wat voor veranderstrategieën kiezen (interne) accountants meestal? 6

4 4 Kiezen veranderstrategie wordt vaak gefrustreerd Aanloop & Diagnose Kern v/h Vraagstuk & Veranderstrategie IntervenMeplan & IntervenMes Uitkleden veranderagenda: Een gek kan meer vragen dan - Wensbeelden niet als maat - Minder vol ten gunste van lange adem Ontbundelen opgaven: Per opgaaf focus zoeken, niet tezamen - Geen integrale veranderplannen ( alles in 18 maanden ) - Focus op enkele achterliggende oorzaken Enige luiheid en zelhegrenzing zijn goede kwaliteiten voor een veranderaar 7 Hoe reorganiseren? Kernprincipes & valkuilen 8

5 5 De veranderaanpak voor reorganisaties? Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Reorganiseren refereert meestal aan kenmerken als: Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmamg implementeert in een ramoneel proces objecmeve noodzaak, formele kant organisame, veranderaars in de top, snel en doortastend werken, zorgvuldigheid naar mensen Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces De veranderstrategie ligt voor de hand Mensen in leersituames brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolume een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces 9 Blauwdrukdenken Aannames ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument Er verandert iets als je eerst denkt en dan (planma<g) BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck doet - onderzoek biedt objecmeve antwoorden en richmng - listcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase oplossingen worden ontworpen (stappenplan) - GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting implementame gaat planmamg en transparant Condi<es: ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor Sense of control, objecmviteit - Toereikend sponsorschap - MoKo: -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand veranderen is een ramoneel proces ActiviteitAfbakenenAfspraakArchiverenBeheersbaarBeslisdocument BeslissenBesturingBevoegdheidBewakingBoeteBudgetCapaciteitCheck listcontroledeelprojectdetaillerendoeldoorlooptijdefficiënteisenfase GoedkeuringHiërarchieInformatiebewakingIngangscontrolIeinrichting ISOKeuringKwaliteitscontroleMargesMiddelenMijlpaalOnderzoekOpdrachtgeverOpdrachtnemerPlannenPrestatieProjectProjectleiderRappor -tagereductieresultaatstaptaaktaakgeledingvoortgangweerstand 10

6 6 Rooddrukdenken Aannames Idealen AandachtAangenaamArboregelingAssessmentBelangstellingBeloning Er verandert iets als je mensen op de juiste manier - Gemeenschap in harmonie, zorgzame samenleving BeoordelingBetrokkenBindingBonusCollega scompetentiecurriculum prikkelt - Het beste uit mensen halen, beste fit tussen - mensen (situamoneel) straffen en belonen vitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunterhuisstijlideeënbus organisame en individu - mensen verleiden en het wij - gevoel versterken - MoMverende oplossing JuniorKwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOplei- - aandacht, steun en erkenning bieden denoutplacementoverlegpotentieprikkelenprofielpromotieregelingruilensalarissecundairevoorwaardenseniorsfeervolsociaalstatussteunen - Mensen zoeken elkaar op dekengedrag, onechte aandacht Condi<es: Schaduwkanten - Respectvolle en zorgvuldige procedures - Oppervlakkig rood: versmkkende systemen, wollen StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgevingZorgv - Valkuilen: negeren van macht, zachte heel- MoKo: veranderen is een sociaal gebeuren meesters, conflictmijding uldigaandachtaangenaamarboregelingassessmentbelangstellingbeloningbeoordelingbetrokkenbindingbonuscollega scompetentiecurriculum Traject - Allergieën: solo- of macho- gedrag, onzorgvuldigheid, Interven<es: problemamseren - Personeelsinstrumenten en sociale acmviteiten Veranderaar vitaefunctiebeschrijvingfunctionerenheadhunterhuisstijlideeënbusjunior - Management by walking around en de zeepkist Veranderaar: coachende manager, HRM- er, KwaliteitLief-en-leed-potLoopbaanMedewerkersborrelMediorOpleiden Diagnosebrillen: communicame- expert - MoMvaMefactoren, bronnen van weerstand - Mensen- mens OutplacementOverlegPotentiePrikkelenProfielPromotieRegelingRuilen - Rollen in teams, situamoneel leiderschap - MoMveren, verleiden, communiceren, samenwerken SalarisSecundairevoorwaardenSeniorSfeervolSociaalStatusSteunen - Sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd Beheersbaarheid: StimulerenStrafTalentVaklunchVerlokkenWerkklimaatWerkomgeving - Bedacht, maar niet gegarandeerd Andere actoren: smaakmakers, teambuilders, - HRM- systemen, goede verhoudingen rolmodellen, betrokkenen 11 Vaste uitglijders bij reorganiseren Te moeilijk doen over reorganiseren doen. Diep blauw is niet nodig. Het is geen brain surgery en er is geen beste structuur. Hoe belangrijker je structuur maakt, hoe vaker je moet reorganiseren Diep rood is geen opme. Niemand wordt vrolijk van reorganiseren, hoe je het ook doet. Hoe langer je er mee bezig bent, hoe meer je verdringt wat leven geeo. ReorganisaMes opsmukken. Wees fair over schaduwzijden: er is kapitaaldestrucme en je trekt aandacht weg van werk. Bij voorkeur voorkom je ze: achterstallig onderhoud voorkomen en anmcyclisch opschonen. Pretendeer niet dat je vernieuwt. SituaMonele grens van simpel blauw/rood. Kleiner is niet beter, fuseren is geen synergie, kantelen is niet samenwerken en coderen maakt geen cultuur. Binnen Vak eigen Vakgenoten domein Vakontwikkeling Buiten eigen domein Mo<verend Demo<verend BureaucraMe Bazen Beleid 12

7 7 Deviezen bij reorganiseren Doe het netjes en expertmamg, maar begrens het. Goed is goed genoeg. Zowel briljanme, brede parmcipame als lang doen over consensus is verspillend. Temper verwachmngen van de reorganisame, hanteer de rouwcurve. Alleen dan maak je tempo. Het helpt ook Mjd en aandacht te sparen voor wat (later) wel vernieuwing brengt (in het primair proces). Secundaire processen zijn voorwaardescheppend, niet meerwaardescheppend! 13 Verkenningsopdracht Eerste reacmes Wat herken je? Wat verbaast je? Wat snap je niet? Neem de (historie van) reorganisame van een van de groepsleden als case Waar zie je de verandering in de valkuilen terecht komen? Waar boekte je successen mee? Wat zou je meer voor elkaar kunnen krijgen met de deviezen? Wissel uit Welke inzichten uit deze casus gelden wellicht ook voor de (re)organisames van anderen? Neem een of twee punten mee: wat herkend werd waar discussie heoig was wat puzzelt 14

8 8 Hoe gedrag en vak vernieuwen? Kernprincipes & valkuilen 15 De veranderaanpak voor gedrag/vakvernieuwing? Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk Blauwdruk Rooddruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Zulke vernieuwing refereert meestal aan kenmerken als: Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmamg implementeert in een ramoneel proces klantgericht, maatwerk, parmcipamef, effectgericht, ondernemend, innovamef, Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces contextgevoelig, kennisintensief, hybride, pro- acmef, onderzoekend, gidsend Groendruk De veranderstrategie ligt (ook hier) voor de hand Mensen in leersituames brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolume een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces 16

9 9 hans vermaak Groendrukdenken Aannames Idealen ActionlearningAflerenBetekenisBewustonbekwaamBewustwordingClinic Er verandert iets als je mensen in leersitua<es - Lerende organisame: met iedereen, over alles, almjd CoachenCorporatecurriculumDebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaring brengt - Groeien en ontdekken - bewust onbekwaam maken (spiegels en vensters) - Oplossingen die mensen zelf vinden EvaluatieExperimentFacilitatorFeedbackGedragGroepslerenHouding - experimenten en exploreren van mogelijkheden KennisKennisoverdrachtLeercyclusLeerdoelLeermanagerLeermiddelLeer - in een koerszoekend, collecmef proces Schaduwkanten situatielerenlerendeorganisatiementaalmodelmotivatieoefenenontwikcondi<es: - Oppervlakkig groen: individueel leren los van het - (Net) genoeg veiligheid, rust en respect kelingopvoedingorganisatieontwikkelingreflectiespelspiegelenstage werk, gebrek aan acme - Streven naar professionaliteit - Valkuilen: belerend gedrag, niemand uitsluiten, TrainerTrail-and-errorTweedehandslerenTweedeordelerenUitproberen MoKo: veranderen is leren en ontwikkelen navelstaren UitwisselenVaardigheidVeiligheidZienswijzeActionlearningAflerenBeteke Traject - Allergie: polimeke spelletjes, mensen met een bord Interven<es: voor hun hoofd nisbewustonbekwaambewustwordingcliniccoachencorporatecurriculum - Feedback, coaching, opleiding, gaming Veranderaar - OrganisaMe- ontwikkeling, survey- feedback, DebriefingDenkbeeldDidactusEffectErvaringEvaluatieExperimentFacilitaVeranderaar: procesbegeleider die mensen steunt communimes of pracmce torfeedbackgedraggroepslerenhoudingkenniskennisoverdrachtleer - reflecmve pracmmoner als rolmodel Diagnosebrillen: - DidacMsch ontwerpen, faciliteren, spiegelen, coachen - Johari window, leercurve, leerniveaus cyclusleerdoelleermanagerleermiddelleersituatielerenlerendeorgani- Empathie, creamviteit, nieuwsgierigheid - OrganisaMe- ijsberg, systeemdenken satiementaalmodelmotivatieoefenenontwikkelingopvoedingorganisatie Beheersbaarheid: Andere actoren: trekkers, coaches, meesters, - Uitkomst geschetst, niet gegarandeerd ontwikkelingreflectiespelspiegelenstage TrainerTrail-and-error deelnemers, beschermheren - Borging via voortdurende reflecme 17 Witdrukdenken Aannames AdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustwordenBlokEr verandert iets als je spontane evolu<e een kadechaoscomplexiteitcreativiteitcrisisdialoogdynamiekecologie handje helpt - patroonduiding van wat organisames beweegt EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit - ruimte voor ondernemerschap en dynamiek InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen - blokkades wegnemen en conflicten opmmaliseren Condi<es: PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie - Paradoxaal adviseren UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZinge- Sense of humor vingadaptiefbeeldenbelevingbetekenisgevingbewegingbewustworden MoKo: veranderen gaat over energie/ vitaliteit BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie EnergieEvolutieFeedforwardGevoelGroeiHeldenHelenIdeeënIdentiteit InnerlijkInnovatieKrachtLosmakenNatuurNon-interventieOntvouwenOpen PatroonPilotRituelenRuimteStilteStromenSymboolToevalTransformatie UitdagingUitstralingVerbindingWaarnemenWilZelforganisatieZijnZingevingAdaptiefBeeldenBelevingBetekenisgevingBewegingBewustworden BlokkadeChaosComplexiteitCreativiteitCrisisDialoogDynamiekEcologie 18

10 10 Vaste uitglijders bij gedrag/vakontwikkeling Op de zeepkist uitventen - verleiden werkt alleen als mensen niet veel te leren hebben - cultuurwaarden zijn onbegrepen worstelingen - je kan er niet tegen zijn: rem op inzicht en experiment - gedragswaarden meten doet niets, ze zomaar volgen is link Cursussen uitrollen Bestaand - Individueel opleiden is de zwakste vorm van leren Regels - Eigen prakmjk wordt niet getest, kennis is niet op maat, afleren is bijzaak, directe collegae zijn ver weg, informele Inzichten leerwegen zijn onbenut en deelnemers consumeren - Het georganiseerde leren zit daardoor vol transferproblemen, Principes maakt passief en vernieuwt weinig. Enkelslag leren Dubbelslag leren Drieslag leren Gewenst Regels Inzichten Principes Teaching staat voor geïnsmtumonaliseerde sesngs waar heersende ideologieën gelegimmeerd en komende generames gedisciplineerd worden. Er is een verborgen curriculum dat mensen went aan luisteren, smlziten, compemme, niet- samenwerken en reproducme. Learning krijgt er de foute connotame als iets wat je moet doen, waarbij je interesse veinst en je passief opstelt. (Illeris) 19 OrganizaMonal consensus on culture across hierarchical ranks and funcmonal divisions is very difficult to achieve except with regard to values and goals that are relamvely abstract and as controversial as apple pie (MarMn). Omvang en diepgang staan haaks op elkaar - OperaMe centraal: geleefde werkelijkheid - InteracMef: in relame met direct betrokkenen Eén samenhangend groot traject Wenselijk Mogelijk - Onderzoekende houding: verhulde logica s opsporen - De knowhow achter het nieuwe eigen maken - Koppel af- en bijleren: emergent stapelen small wins Omvang - Lange adem: verstrengeld met dagelijks werk - Derde inbreng van buiten: defixeren van stagnames - Vasthoudend en systemisch: krimek én steun Vele kleine kiemen Eerste orde Tweede orde Derde orde Diepgang Pure study amounts to procrasmnamon because litle is learned about a wicked problem by objecmve data gathering and analysis. Study alone leads to more study, and results in analysis paralysis, a Catch 22 in which we can t take acmon unml we have more informamon, but we can t get more informamon unml someone takes acmon. (Conklin) 20 Basisprincipe: onderzoeken - verhulde logicas en ongeschreven regels opsporen - aan verleidelijke competency trap ontsnappen - stapsgewijs technology of foolishness eigen maken

11 11 Deviezen bij gedrag/vakvernieuwing Wat hoort, werkt niet. En wat werkt, hoort niet. Self fulfilling prophesy van zwakke uitvoering: competency trap. Ga voor diepgang én begrens ambime. Bouw zo op successen. Organiseer het leren in en op het werk met directe collegae Je slaat meer vliegen in één klap: je wordt beter in het werk, schept er kennis over en de cultuur verschuio al doende. Hou het niet simpel! Gedoe komt er toch. Het demomveert bij secundaire processen, maar bij primaire processen beleef je juist plezier aan complexiteit. 21 Verkenningsopdracht Eerste reacmes Wat herken je? Wat verbaast je? Wat snap je niet? Neem de (historie van) vak/gedragsvernieuwing van een van de groepsleden als case Waar zie je de vernieuwing in de valkuilen terecht komen? Waar boekte je successen mee? Gingen die diep genoeg? Wat zou je meer voor elkaar kunnen krijgen met de deviezen? Wissel uit Welke inzichten uit deze ene casus gelden wellicht ook voor jouw organisame? Neem een of twee punten mee: wat herkend werd waar discussie heoig was wat puzzelt 22

12 12 Kernlessen op een rij 23 Drie onderwerpen: drie kernlessen Veranderen kan op vijf manieren. Leer kiezen waar hehoom is. Breng organisames in balans. Reorganiseren doe je netjes blauw/rood. Bij voorkeur snel en niet briljant doen. En zeker niet opsmukken. Gedrag- en vakvernieuwing je groen/wit in en op het werk. Vermijd de groef van tell- sell- train. Ga voor diepgang, niet omvang. 24

13 13 Meer lezen van de auteur Brede veranderkundige handboeken L. de Caluwé, H. Vermaak. Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige. Kluwer, 2006 H. Vermaak, Plezier beleven aan taaie vraagstukken. Werkingsmechanismen van vernieuwing en weerbarsmgheid. Kluwer, 2009 Downloadbare ar<kelen, videos, tests, e.d. over de behandelde onderwerpen Kennisbank: Uitwisselingssite: 25 hans vermaak e w Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentame berusten bij de auteur. Niets uit deze presentame mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schrioelijke toestemming. 26

Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé

Veranderen in kleuren. Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé Breukelen 15 december 2009 Léon de Caluwé Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je: Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers

Nadere informatie

Niet één grote verandering, maar meerdere soorten verandering naast elkaar

Niet één grote verandering, maar meerdere soorten verandering naast elkaar 1 Niet één grote verandering, maar meerdere soorten verandering naast elkaar Bestuurdersconferen4e Jeugdzorg 16 gemeenten in de stadsregio Amsterdam hans vermaak, 21 juni 2012 Pretentie en belofte Eerste

Nadere informatie

Taaie vraagstukken. Gevaarlijk mooi werk doen. Nieuwjaarslezing OOA 17 Januari 2011 Hans Vermaak

Taaie vraagstukken. Gevaarlijk mooi werk doen. Nieuwjaarslezing OOA 17 Januari 2011 Hans Vermaak Taaie vraagstukken Gevaarlijk mooi werk doen Nieuwjaarslezing OOA 17 Januari 2011 Hans Vermaak Taaie vraagstukken? Vaak al 10-20 jaar aanwezig Historie valt tegen & inzuigeffect Voor betrokkenen betekenisvol

Nadere informatie

Veranderkundige blik op de jeugdzorgtransitie

Veranderkundige blik op de jeugdzorgtransitie Veranderkundige blik op de jeugdzorgtransitie Najaarsconferen+e Jeugdzorg Provincie Utrecht hans vermaak, 22 november 2013 Aftrap Scanningsimpressie Herkenbare en zinnige drive, analyses en principes over

Nadere informatie

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen

Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Geeldruk Blauwdruk Rooddruk Groendruk Witdruk 1 Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij

Nadere informatie

CRM en verandermanagement

CRM en verandermanagement 1 Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden Vianen Marijke van der Geest - Ahuis 2 Even voorstellen: Anders denken, gewoon doen Marijke van der Geest-Ahuis. vraagstukken over ontwikkelen

Nadere informatie

Persoonlijke stijl van veranderen

Persoonlijke stijl van veranderen Persoonlijke stijl van veranderen In het kleurenprofiel kun je zien hoe je scoort op de vijf veranderkleuren. Je kunt je score vergelijken ten opzichte van de gemiddelde score in Nederland, gebaseerd op

Nadere informatie

Denken over veranderen in kleuren

Denken over veranderen in kleuren Denken over veranderen in kleuren Keynote Slotevent Horizon 2020 hans vermaak, 2016 Meervoudigheid in veranderkunde Veranderopgaven komen in verschillende smaken, veranderbenaderingen gelukkig ook Na vele

Nadere informatie

Veranderen in facilitaire organisaties

Veranderen in facilitaire organisaties Handvatten voor succesvol veranderen Breukelen 15 december 2009 Pauline Jansen Even voorstellen. Helderheid verschaffen Mensen meenemen Verbinden Actie Nieuwsgierig Samen Mens en organisatie Leren Zorgvuldigheid

Nadere informatie

Plezier beleven aan lastige vraagstukken

Plezier beleven aan lastige vraagstukken Plezier beleven aan lastige vraagstukken Flitsintroduc,e in het gedachtengoed hans vermaak @ trefdag VVSG 2014 Lastige veranderingen in gemeenteland Las,g is de stapeling van allerlei soorten veranderingen

Nadere informatie

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Interne Communicatie Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 04 SHEET 1 Programma vandaag Mededelingen 1. N@tschool 2. controle (volgende wk: inzage opdr. portfolio) Theoriecollege:start met strategie

Nadere informatie

Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement

Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Debora Strijbos - organisa0eadvies & training Leergang Strategisch Gezondheidsmanagement Module 6 Gezondheidsmanagement als verandertraject Hilversum, 6 maart 2014 Doelen 2 verkennen waarde van veranderkunde

Nadere informatie

inhoud Voorwoord... 11 1 Introductie... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is... 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen... 22

inhoud Voorwoord... 11 1 Introductie... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is... 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen... 22 Voorwoord................................... 11 1 Introductie................................... 13 2 Waarom veranderen zo gecompliceerd is................ 21 2.1 Over losjes gekoppelde systemen.................

Nadere informatie

Blinde vlekken en onbegrip

Blinde vlekken en onbegrip Een korte reflectie vanuit de veranderkunde MOVI-Colloquium 13 mei 2009 Hans Vermaak Verwachtingen Diagonaal door Alden Biezen, Pact2020, Doorbraken ViA Blik van de buitenstaander Gekleurd door eigen achtergrond

Nadere informatie

Denken over veranderen in kleuren

Denken over veranderen in kleuren Denken over veranderen in kleuren Introduc)e hans vermaak Vijf denkwijzen over verandering Denkwijze Geeldruk Er verandert iets als je: De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen

Nadere informatie

Interveniëren en veranderen

Interveniëren en veranderen 1 prof.dr. Léon de Caluwé Interventies : activiteiten voor verandering Interventie = één of serie geplande veranderingsactiviteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen

Nadere informatie

Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen. Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0153

Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen. Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0153 rubriek strategie Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0153 Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen Er zijn allerlei veranderaanpakken. Die werken in elke situatie

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Workshop. Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking. 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet

Workshop. Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking. 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet Workshop Hoe het werkt Inrichten van de samenwerking 14 november 2013 Charlène van Belle & Maaike Veenvliet Iedereen wil veranderen, niemand wil veranderd worden! Werkwijze 1. Introductie Voorstellen begeleiders

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Masterclass leren veranderen

Masterclass leren veranderen Masterclass leren veranderen Veranderkunde: van Diagnose naar Veranderstrategie Velsen-Noord, 17 en 18 december 2 juli 2009 2010 Petra Haartsen Léon de Caluwé De vijf veranderkleuren Geel Blauw Rood Groen

Nadere informatie

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve Onderwijsontwikkeling met ict in de bve VOR themaconferentie 25-11-04 Marijke Kral, HAN Dana Uerz, ITS Nico van Kessel, ITS Forum: Ammir Farokhi, Friesland College Peter Hettema, ROC Landstede Jan-Pieter

Nadere informatie

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl

Leren verbeteren, verbeterd leren. 24 November 2009. annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl. live.nl Leren verbeteren, verbeterd leren 24 November 2009 Anne Marie Weggelaar Michael Milo annemarie@weggelaar.com; ; 06-29 01 02 83 michaelmilo@live.nl live.nl Agenda Aan het werk! Verander uw zelf? Diagnosticeren

Nadere informatie

Thema Avond. Veranderkunde. Een tool voor de manager, maar ook voor de controller!

Thema Avond. Veranderkunde. Een tool voor de manager, maar ook voor de controller! Thema Avond Veranderkunde Een tool voor de manager, maar ook voor de controller! Programma 1. Welkom en intro (dagvoorzitter) 2. Veranderen in Kleur (Twijnstra Gudde) 3. Veranderkunde in de praktijk (CIAD)

Nadere informatie

Van wet naar loket. ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest)

Van wet naar loket. ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest) Van wet naar loket ibestuur Congres: 14 januari 2015 Dirk-Jan de Bruijn (ICTU) & Hans de Preter (Everest) 22 september 2012 Optimaliseren of fundamenteel vernieuwen? Doing the same things better Doing

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT

GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEBIEDSONTWIKKELIG NIEUWE STIJL VERANDERMANAGEMENT GEURT VAN RANDERAAT 12 MAART 2014 SITE urban development VRAAGSTELLING IK WIL VERANDERINGEN DOORVOEREN, IK WEET OOK WAT ER NODIG IS, MAAR MIJN ORGANISATIE

Nadere informatie

Veranderingen kan je op heel verschillende manieren aanpakken. Dat is

Veranderingen kan je op heel verschillende manieren aanpakken. Dat is Veranderen? (2) Valkuilen bij het situationeel kiezen van een aanpak! Er zijn allerlei veranderaanpakken. Die werken niet even goed in elke situatie. Er is daardoor winst te boeken met het kiezen van een

Nadere informatie

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Kleurendenken en verandering. Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen Kleurendenken en verandering Families van theorieën Mensen ageren vanuit belangen (socio-politieke overtuiging) Mensen ageren vanuit verstandelijke overtuigingen (rationeel empirische overtuiging) Mensen

Nadere informatie

The CAF Procedure voor externe feedback 2010

The CAF Procedure voor externe feedback 2010 De toekomst van kwaliteitsmanagement met CAF in de publieke sector The CAF Procedure voor externe feedback 2010 Inhoudsopgave 1. The CAF procedure voor externe feedback : waarom en wat 1. Noodzaak, doelstellingen

Nadere informatie

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting

Verandermodellen. Churn Interim Management & Management Consulting Verandermodellen 1. Driepootontwikkelconcept (D. Offman) 2. Steun aan de verandering (J. Prochaska) 3. Oerconflict (H. Vermaak) 4. 8 fasenmodel (J. Kotter) 5. Lewins model van organisatieverandering 6.

Nadere informatie

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE?

HOE KRIJG IK ARTSEN MEE? Deze WORKSHOP vormt onderdeel van het teamwork curriculum 'TeamSHOPP'. TeamSHOPP is een wetenschappelijk onderbouwd en op-maat toe te passen curriculum dat multidisciplinaire zorgteams ondersteunt in het

Nadere informatie

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest

Macht! 3/2/2010. De ideologie zit verpakt. 1.Über-ich: macht 2. Es: strijd tegen de bestaande macht 3. Ego: geest Organisationele Communicatie Wat is macht? College 4: Critical Theories Robbert-Jan Beun Wat is macht? Macht is het vermogen een ander de wil op te leggen (Wikipedia, 2010) Macht is de controle van A over

Nadere informatie

Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties

Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties Vraagsturing en ontwikkeling van organisaties Vraaggericht en vraaggestuurd Gevolgen voor organisaties Organisatieverandering De rol van consultants Casus: twee woonzorgcentra Tips vanuit theorie en praktijk

Nadere informatie

Zelforganisatie Eenvoud?

Zelforganisatie Eenvoud? Zelforganisatie Eenvoud? Programma 1. Omring Kraamzorg 2. Aanleiding 3. Resultaten 4. Implementatie 5. Ten slotte/ kortom De situatie bij Omring Kraamzorg Aanleiding Aanleiding 1. Cultuuromslag/ betrokkenheid

Nadere informatie

Bij veranderstrategieën gaat het om de soort aanpak die je nastreeft bij

Bij veranderstrategieën gaat het om de soort aanpak die je nastreeft bij Veranderen? (1) Kies de juiste strategie! Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei kenmerken van de diverse strategieën, maar met name om de (werkings)principes

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

strategie Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0151

strategie Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0151 strategie Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0151 Trefwoorden: Veranderstrategie Kleurendenken Situationeel kiezen Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat

Nadere informatie

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht!

Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! Thales HR-dag 24 september 2015 Het verschíl maken vanuit Inzicht & Systemisch overzicht! De oplossing vind je nooit op het niveau van het probleem zelf Waar of Niet Waar? De kracht van systemische (organisatie)

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Veranderen in facilitaire organisaties

Veranderen in facilitaire organisaties Managen van weerstand bij verandering Amersfoort 17 december 2008 Pauline Jansen Welkom! 2 Even voorstellen. Helderheid verschaffen Mensen meenemen Verbinden Actie Nieuwsgierig Samen Mens en organisatie

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

Naar welk BIM bent u op zoek? 7 oktober 2016

Naar welk BIM bent u op zoek? 7 oktober 2016 Naar welk BIM bent u op zoek? Inleiding Het Rijksvastgoedbedrijf werkt toe naar het digitaal documenteren van informatie in de bedrijfsprocessen. De informatiestroom die daarbij hoort, wordt voor een groot

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Allianties en speltheorie

Allianties en speltheorie Allianties en speltheorie Presentatie Zeist Annelies de Ridder Agenda 1. Inleiding 2. Een ander perspectief: de Speltheorie 3. Inzoomen op opportunistisch gedrag 4. Vragen 2 1: Inleiding: profilering Promotieonderzoek:

Nadere informatie

De weg naar werk 2020 De wereld van verandermanagement

De weg naar werk 2020 De wereld van verandermanagement De weg naar werk 2020 De wereld van verandermanagement Inleiding 1 2 Er zijn grote veranderingen 3 Verandermanagement is aan de orde van de dag Een greep uit het aanbod veranderaanpakken, -theorieën, boeken

Nadere informatie

Map2Grow. Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen

Map2Grow. Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen Map2Grow Vergroot impact en rendement van uw investeringen in leren en ontwikkelen Waarom steeds opnieuw beginnen? Organisaties zijn continu in beweging. Nieuwe wensen en ambities zijn aan de orde van

Nadere informatie

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding Masterclass Veranderingscommunicatie Van weerstand naar verbinding Inleider en moderator: Annick Vanhove 0479 23 26 96 I annick.vanhove@gmail.com www.chrisenannick.be 1 Veranderen is mensen in beweging

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

Mini MBA Zorgmanagement

Mini MBA Zorgmanagement Mini MBA Zorgmanagement Perspectief op verandering dr. ing. René Weijers Breukelen, 5 april 2016 www.bestuursadvies.org Reflectie op goed bestuur Falen, dwalen en schandalen Gebrek aan strategische focus

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Dialoog: een kwestie van doen! Cristel van de

Dialoog: een kwestie van doen! Cristel van de Dialoog: een kwestie van doen! Cristel van de Ven, @cristelvandeven, cristel.vandeven@factorvijf.eu Er wordt wat afgepraat in Nederland http://www.youtube.com/watch?v=imclisvobik 2 3 Van 1 sinaasappel

Nadere informatie

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT Nieuwe ICT maar hoe krijg je de organisatie mee? 1 Even voorstellen Marijke van Doorn & Ard van der Heijden Implementatie van ICT Operationele verandertrajecten Achtergrond: bedrijfskunde, informatiekunde,

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie

Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie Progressiegerichte organisatieverandering van oplossing naar progressie Gwenda Schlundt Bodien Stagnatie Drie managers van een dienstverlenende organisatie voor hulpbehoevende cliënten wilden progressiegericht

Nadere informatie

Veranderen doet pijn, maar... Teksten: John van Dongen, illustraties: Thomas van Aken

Veranderen doet pijn, maar... Teksten: John van Dongen, illustraties: Thomas van Aken Veranderen doet pijn, maar... Teksten: John van Dongen, illustraties: Thomas van Aken HOOFDSTUK 1 Schuilkelders of windmolens? Het afgelopen decennium is er enorm veel veranderd in onze Nederlandse samenleving.

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan

Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? emb congres 2015 Jan Ondersteuning Organiseren Is Zelforganisatie de oplossing? Het eendje kwam boven al wat onder water was stond in zijn ogen (Jösö) EMB ERNSTIG MEERVOUDIG BEPERKT JJ 2015 * Organisatie vg zorg, historie

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

Informatiemanagement, -processen en -implementaties

Informatiemanagement, -processen en -implementaties Informatiemanagement, -processen en -implementaties Spelsimulatie en Organisatieverandering imvalues Presentatie Inhoud Introductie Spelsimulatie Aanpak Toepassing Meer informatie Introductie imvalues

Nadere informatie

Leergang Bedrijfskunde Agribusiness

Leergang Bedrijfskunde Agribusiness Leergang Bedrijfskunde Agribusiness Perspectief op verandering Logo klant dr. ing. René Weijers Breukelen, 3 juni 2015 www.bestuursadvies.org Zijn we wel goed wijs? Kop Asasas Asas asas Het soort dadendrang

Nadere informatie

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding

CoachWijzer Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Houvast bij het vormgeven van effectieve begeleiding Naam: Datum: Bert van Rossum 9 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... De uitslag van Bert van Rossum... Toelichting coach- en begeleidingsvoorkeur...

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort

Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort Pas op van onderen!!! Organisatie- en talentontwikkeling bij de Gemeente Amersfoort VNG CVA - eendaagse Arbeidszaken Waarom: Missie/visie De samenleving is volop in verandering, onze rol en ons takenpakket

Nadere informatie

Veranderingsmanagement - de complexiteit versimpeld? - Lerende netwerken VAPH Sessie

Veranderingsmanagement - de complexiteit versimpeld? - Lerende netwerken VAPH Sessie Veranderingsmanagement - de complexiteit versimpeld? - Lerende netwerken VAPH Sessie 24-09-14 Complexiteit van verandering Enkel de wijzen en de simpelen van geest veranderen nooit (Confucius) Verandering

Nadere informatie

Coachen. You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within.

Coachen. You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within. Coachen You get the best effort from others not by lighting a fire beneath them, but by building a fire within. Afke van de Wouw Sportpsycholoog Bewegingswetenschapper Fysiotherapeut Mentale Sportbegeleiding

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Aanvulling Masterscriptie: Kleurdenken bij Blauw

Aanvulling Masterscriptie: Kleurdenken bij Blauw Aanvulling Masterscriptie: Kleurdenken bij Blauw 1. Inleiding Organisaties kunnen meerdere strategieën volgen om veranderingen te realiseren. Zo n veranderstrategie is een doelgerichte en doelbewuste overweging

Nadere informatie

Koning van de kleuren in de klas

Koning van de kleuren in de klas Koning van de kleuren in de klas Hoe hogeschoolstudenten professionele veranderaars worden door een game Jelger Spijkerboer A ls docent verandermanagement wil ik dat mijn studenten tijdens het vak verandermanagement

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Veranderen...het vinden van de juiste balans

Veranderen...het vinden van de juiste balans Veranderen...het vinden van de juiste balans Waarom veranderen? Bedrijven zullen zich altijd aan moeten passen aan veranderingen in de markt, in de wet- en regelgeving maar ook aan veranderingen bij het

Nadere informatie

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je

7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je 7 november 2007, Jaarbeurs Utrecht Inleiding 10.35 11.00u, onder de titel: Organisatieculturen Samenwerken is als zingen in een koor: je moet je eigen partij voluit zingen, maar het gaat er om hoe het

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie

Junior team. Senior team. Teamontwikkeling

Junior team. Senior team. Teamontwikkeling Fasen van teamontwikkeling Teams zijn als organismen: ze maken diverse ontwikkelingsstadia door. Elk stadium stelt nieuwe eisen en dwingt de teamleden om zich, naarmate ze groeien in hun ontwikkeling en

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Kom als mens en organisatie in de flow

Kom als mens en organisatie in de flow Kom als mens en organisatie in de flow Wat kan het Coachingsbedrijf hiervoor aan toegevoegde waarde bieden? De afgelopen jaren is er binnen organisaties veel aandacht geweest voor processen, efficiency

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren Thema 4 Leiding geven, plannen en controleren 1. Controleren Het controleproces bestaat uit 3 fasen 1 2. Leiding geven Bron: De Tijd (20/11/2014) a) Leiderschap is het vermogen om groepen of individuen

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

Beheer van veranderingen

Beheer van veranderingen Beheer van veranderingen Katlijn Perneel Afdeling Beleidsondersteuning Cipal dv Agenda Beheer van veranderingen Hoe aanpakken 2-1 Beheer van veranderingen Strategie en verandering hoezo? Directies denken

Nadere informatie

Regievoeren met creatiemacht

Regievoeren met creatiemacht 06-02-15 Regievoeren met creatiemacht PGM Open 2015 Wat is regievoeren? Regievoeren is de beïnvloeding van een systeem met meerdere partijen (of organisatieonderdelen) om een doel te bereiken Beïnvloeding

Nadere informatie

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer

Integraal coachen. Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer Integraal coachen Meedenken en faciliteren bij ambities, dilemma s of problemen op de werkvloer DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1.

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Een samenhangende kijk op samenwerking

Een samenhangende kijk op samenwerking Een samenhangende kijk op samenwerking Lenzen op samenwerking Soesterberg 14 november 2012 Audrey Rohen Samenwerken doet ertoe Geen enkele gemeente kan de grote vraagstukken van deze tijd alleen oplossen

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Kapitaliseren van verborgen potentieel

Kapitaliseren van verborgen potentieel Kapitaliseren van verborgen potentieel Een nieuw perspectief op accounting & control Dr. Kees Tillema Kies je nummer 1. Ik houd van.... Mensen! Contact maken, samenwerken, Luisteren naar bezwaren, Anderen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

15.30 uur Welkomstwoord door Wilma Koch, HIP (Health Innovation Park)

15.30 uur Welkomstwoord door Wilma Koch, HIP (Health Innovation Park) Programma 15.00 uur Ontvangst 15.30 uur Welkomstwoord door Wilma Koch, HIP (Health Innovation Park) 15.35 uur Jan Nijhuis, Landstede 15.40 uur Introductie, kennismaking en toelichting programma 15.55 uur

Nadere informatie

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component

Klachtenmanagement als cruciale CRM-component De klant is de belangrijkste bezoeker van ons huis. Hij is niet de onderbreking van ons werk hij is ons doel. Als wij hem bedienen, doen wij hem geen gunst. Hij doet ons een gunst als wij hem mogen bedienen.

Nadere informatie