Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg"

Transcriptie

1 Regionaal sectorplan Presentatie Utrechtzorg dinsdag 19 november 2013

2 Missie Utrechtzorg Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn in de regio Utrecht, zowel met betrekking tot bekwaam als tot voldoende personeel, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en welzijn.

3 Servicepunt Zorg en Welzijn Utrecht vanuit regionale samenwerking oplossen van personeels- en arbeidsmarktgerelateerde vragen en problemen stabiel samenwerkingsverband van Calibris, de gemeente Utrecht, de gemeente Zeist, het Leerwerkloket, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, Utrechtzorg en het UWV

4 Aanleiding sectorplan 11 april 2013: Sociaal Akkoord Sociale partners kunnen sectorplan indienen met als doel vermindering van de werkloosheid voor de korte termijn. Tegelijkertijd moeten de sectorplannen een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt, ook na afloop van deze crisis. Sectorplannen! 3D's (3 decentralisaties) / TRANSITIES: -AWBZ naar WMO - JEUGDZORG -PARTICIPATIEWET

5 Ontwikkelingen de werkgelegenheid neemt af de werkloosheid stijgt de inhoud van het werk verandert er komt méér marktwerking, waardoor onzekerheid over positie en toekomst toeneemt de relatie en manier van samenwerken met partners verandert wezenlijk de werk- en mentale druk op de mensen in de organisaties neemt steeds verder toe

6 Doel regionaal sectorplan zoveel mogelijk mensen die hun baan dreigen te verliezen (deels) aan het werk houden mensen die ontslagen zijn via mobiliteit, om-, bij- en herscholing weer aan een baan helpen inzetten op functiegerichte bijscholing zodat personeel voldoende toegerust is op de toekomstige zorg zorgen dat er ook voldoende ontgroening plaatsvindt in de zorg door jongeren op te leiden

7 Voordelen regionaal sectorplan Vanuit de gezamenlijkheid kan sneller gewerkt worden aan het oplossen van de knelpunten met gebruik van bestaande samenwerkingsrelaties Betere en snellere invulling van vraag en aanbod in de regio (Inter)sectorale versterking/ inzetbaarheid van medewerkers blijft niet beperkt tot de eigen organisatie Invulling van outplacement in het kader van boventalligheid Biedt concrete oplossingen voor de medewerkers, werkgevers hebben medewerkers iets te bieden (getuigt van goed werkgeverschap)

8 Voordelen regionaal sectorplan Minder werknemers met verlies van baan of slechts een gedeeltelijk verlies van baan. Kans op ontwikkeling (werken aan competenties) Sluit aan op SROI doelstellingen (gemeente) Positieve regionale uitstraling. Het sectorplan wordt gekoppeld aan en zoekt waar mogelijk aansluiting bij de bestaande sociale plannen.

9 Relatie activiteiten Utrechtzorg Met het sectorplan wordt versnelling gegeven aan de realisatie van de activiteiten van Utrechtzorg. Na afloop van het sectorplan kunnen activiteiten en behaalde resultaten worden ingebed in bestaande infrastructuur via Utrechtzorg.

10 Aanvraag sectorplan De aanvraag voor de subsidie wordt gedaan vanuit het samenwerkingsverband Servicepunt Zorg&Welzijn Utrecht. Eén van de partijen treedt op als hoofdaanvrager, te weten Calibris (vanuit de rol als kenniscentrum)

11 De sector zorg en welzijn Utrecht Kenmerken De sector Zorg en Welzijn is één van de grootste bedrijfstakken in Nederland en telt landelijk gezien ruim 1,25 miljoen werknemers. In de sector zorg en welzijn in provincie Utrecht werkten eind 2012 bijna mensen.

12 Korte termijn op dit moment is er geen generiek personeelstekort; wel zijn er personele tekorten in specifieke beroepen. vooral in 2015 neemt het overschot toe; m.n. verzorgenden, zorghulpen en personeel met een pedagogische kwalificatie op niveau 3 tekorten m.n. verpleegkundigen niveau 4 en 5

13 Middellange termijn door vergrijzing verlaten de komende jaren in Utrecht ongeveer jarigen deze sector toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing

14 Middellange termijn Naast overschotten ook tekorten op de Utrechtse arbeidsmarkt Werkgelegenheid op de lagere niveaus neemt af en op de hogere niveaus (vanaf mbo-3) neemt toe. Voor zorgberoepen op de lagere niveaus (helpenden en zorghulpen) worden overschotten verwacht. Met name tekorten verwacht in de medische beroepen. Kansen voor verzorgende en sociaal culturele beroepen. De toekomstperspectieven zijn zeer goed voor werkzoekenden in medische en paramedische beroepen zoals verpleegkundigen, artsen, apothekers en doktersassistenten.

15 Ambitie Op de korte termijn het opvangen van de personele gevolgen van de crisis en stelselwijzigingen. Op lange termijn creëren we een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt voor Zorg&Welzijn met als doel kwaliteit van de zorg te waarborgen.

16 Ambitie bereiken we door Werknemers te ondersteunen bij verkrijgen van inzicht in de eigen loopbaanmogelijkheden en wendbaarheid. De mobiliteit naar andere organisaties en sectoren te bevorderen. Werknemers te ondersteunen bij het arbeidsfit blijven. De helderheid over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te vergroten. Werknemers te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van vaardigheden en competenties die ze in hun (toekomstige) werk nodig hebben.

17 Werknemers en management te ondersteunen bij het inzicht verkrijgen in de vitaliteit van individuele medewerkers en de organisatie als geheel. De toestroom vanuit het onderwijs te sturen, met name met goede voorlichting. Instroom in kansrijke beroepen te stimuleren ter voorkoming van dreigende tekorten op langere termijn. Instroom van jongeren te stimuleren ter voorkoming van dreigende tekorten op langere termijn.

18 Speerpunten sectorplan Bevorderen van de arbeidsmobiliteit (zowel binnen als buiten de sector) Het verhogen van de kwaliteit van medewerkers; toerusten op de toekomstige zorg (inhoudelijk) en brede inzetbaarheid Bevorderen van de duurzame inzetbaarheid Bevorderen van de instroom ter voorkoming van dreigende tekorten in specifieke beroepen

19 Voorwaarden Commitment werkgevers om hierin samen te werken intersectorale samenwerking in de regio

20 Plan van aanpak Op basis van inventarisatie zorgorganisaties Warande Koperhorst Bartholomeus Gasthuis ISZ De Brug Woonzorgcentra De Rijnhoven Zorgspectrum Vitras Careyn MEE Utrecht Gooi en Vecht Reinaerde Amerpoort Maximacentrum UMC Antonius ziekenhuis Kwintes Boogh Birkhoven Zorggoed SBWU Lievegoed Victas Quarijn De Bilthuysen Beweging 3.0 Philadelphia Accolade Zorggroep Vecht & Ijssel Zorgwacht Sherpa Stichting Interakt Contour Groep 16 VVT, 3 ZKH, 7 GHZ, 3 GGZ

21 1. Bevorderen van de arbeidsmobiliteit Van vrijwillige en onvrijwillige mobiliteit. Activiteiten: Ontwikkeling van een regionaal personeelsontwikkelingscentrum en evt. een gezamenlijke arbeidspool Voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsbemiddelingstrajecten Sollicitatietrainingen Coachingstrajecten Loopbaan- en adviestrajecten Creëren van werkervaringsplaatsen (o.a. voor gespecialiseerde kinderverpleegkundigen)

22 Resultaten Regionaal personeelsontwikkelingscentrum en evt. arbeidspool 10 voorlichtingsbijeenkomsten per jaar 1300 medewerkers arbeidsbemiddelingstraject 1000 medewerkers sollicitatietraining 300 medewerkers coachtingstraject XX oudere medewerkers ingezet als coach 1200 medewerkers loopbaanbegeleiding- en advies Xx gespecialiseerde verpleegkundigen werkervaringsplaats Digitaal systeem t.b.v. individueel loopbaanplan Samenwerkingsrelatie met regionaal sectoroverstijgend mobiliteitsnetwerk (xx bijeenkomsten)

23 2. Verhogen kwaliteit van medewerkers Activiteiten: Scholingstrajecten (BBL) eigen personeel (opscholen van personeel naar een hoger niveau / naar een andere functie op hetzelfde niveau EVC trajecten (om de overgang naar een andere functie te vergemakkelijken) Functiegerichte bijscholingen o.a. gericht op: Wijkgericht werken Ondernemerschap Profileren Systeemgericht werken Kortdurende begeleiding aan huis Specialisaties

24 Resultaten 1200 medewerkers hebben deelgenomen aan een BBL-traject 700 medewerkers hebben een EVC traject gevolgd 5500 medewerkers hebben een functiegerichte bijscholing gevolgd

25 3. Bevorderen duurzame inzetbaarheid Activiteiten: Inzicht in de vitaliteit van individuele medewerkers middels een gezondheidscheck Scholing m.b.t. gezonde levensstijl en bewustwording van het eigenaarschap rondom duurzame inzetbaarheid Scholing m.b.t. het wendbaarder en weerbaarder maken van medewerkers Inzicht in de eigen loopbaanmogelijkheden

26 Resultaten 5200 medewerkers hebben een gezondheidscheck gehad 2000? medewerkers hebben scholing m.b.t. duurzame inzetbaarheid gevolgd Xx medewerkers hebben een scholing m.b.t. weerbaarheid en wendbaarheid gevolgd??xx medewerkers hebben een eigen loopbaanplan opgesteld

27 4. Bevorderen van de instroom Activiteiten Werkzoekenden opleiden middels een wijkleerbedrijf Werkzoekenden opleiden via Gildeleren BOL- en BBL-trajecten voor werkzoekenden Opleiden en specialisatie verpleegkundigen Inzet oudere werknemers voor werk- en praktijkbegeleiding Organisaties als leerbedrijf voor de sector

28 Resultaten 200? werkzoekenden opgeleid via wijkleerbedrijf 700? werkzoekenden BBL-traject 700? leerlingen lopen stage?? oudere werknemers worden ingezet voor de werk- en praktijkbegeleiding Xx? organisaties als leerbedrijf voor de sector

29 Resultaten Xx??werkzoekenden zijn opgeleid tot verpleegkundige Xx verpleegkundigen hebben de specialisatie kinderoncologie gevolgd Xx verpleegkundigen hebben de specialisatie IC gevolgd Een skillslab is ontwikkeld t.b.v. het opleiden tot doktersassistent

30 Uitvoering Coördinatie van de uitvoering bij Utrechtzorg Projectadministratie via administratiekantoor Kosten van de uitvoering worden doorbelast en 50% wordt gefinancierd Realisatie projecten minimaal 60% Uitvoeringsovereenkomst deelnemers Ondersteuning Berenschot

31 Aanvullende financiering Achmea duurzame inzetbaarheid EBU - innovatie Gemeenten jeugdwerkloosheid en wijkgericht werken Provincie coördinatie?

32 Dit sectorplan steunt organisaties en medewerkers voor de korte termijn en biedt kansen voor de langere termijn. En daarmee bevorderen we een structurele verbetering van de arbeidsmarkt.

33 Vragen?

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Sectorplan ICT - publieksversie

Sectorplan ICT - publieksversie Sectorplan ICT - publieksversie datum: april 2014 Stichting CA-ICT www.caict.nl info@caict.nl Copyright CA-ICT 2014 140409 - CA-ICT sectorplan 3.9 definitief publieksversie 1 van 12 1. Achtergrond Dit

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman

Platform Subsidies. Regiobijeenkomst. Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman Platform Subsidies Regiobijeenkomst Wilfrie Koekkoek, Rene Savelsberg, Rik Steenaard en Mark Strootman Vorm & Inhoud We gaan vandaag in gesprek met elkaar over een aantal subsidies waarbij de invalshoek

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 december 2008 Betreft Arbeidsmarktbrief 2008 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Sectorbeschrijving Zorg

Sectorbeschrijving Zorg Opdrachtgever UWV Sectorbeschrijving Zorg Conclusie Onderzoek Einddatum 16 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt De komende jaren groeit de werkgelegenheid in de zorg minder snel dan voorheen, vanwege maatregelen

Nadere informatie