Jaarverslag Leerwerkloket Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht

2 Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW, Stichting Bundel en MKB Midden W: M: Tel: Locatie: t Goylaan AG Utrecht

3 1. Inleiding De economie ontwikkelde zich in 2013 ongunstiger dan in 2012 werd voorspeld. Niet eerder dan in 2014 wordt enig economisch herstel verwacht. De afhankelijkheid van economische ontwikkelingen elders en onzekerheid wat betreft politiek beleid maken iedere voorspelling onzeker. Algeheel herstel van de arbeidsmarkt in Midden-Utrecht valt op korte termijn nog niet te verwachten. Het gevolg hiervan is dat de werkloosheid in 2013 en 2014 nog hoog is. Aanhoudende krimp werkgelegenheid Voor 2013 en 2014 wordt krimp van de werkgelegenheid verwacht. Deze krimp doet zich echter niet meer in alle sectoren voor. In 2013 groeide het aantal banen in de zorg & welzijn en in het onderwijs. Naar verwachting neemt in 2014 het aantal banen in de zakelijke diensten, de ICT-sector, de groothandel, het onderwijs en de horeca toe. De toename van het aantal banen in de zakelijke diensten is al meerdere jaren zichtbaar. Verwacht wordt dat deze trend de komende jaren doorzet. De toename is echter wel lager dan in voorgaande jaren. De sectoren openbaar bestuur, financiële dienstverlening en industrie laten in Midden-Utrecht nog steeds een krimp zien. Ook in de detailhandel zijnde een belangrijke leverancier van werkgelegenheid daalt het aantal banen. Verwachte groei vacatures 2014 In de periode van juli 2012 tot juli 2013 was het aantal nieuwe vacatures in Midden-Utrecht beduidend kleiner dan in de vier kwartalen daarvoor. De vacaturedaling in Midden-Utrecht is ongeveer gelijk aan die gemiddeld in Nederland. In 2012/2013 zijn in Midden-Utrecht bijna minder vacatures ontstaan dan het jaar ervoor (-14%). Die dalende tendens zet zich in 2013 nog verder door. Een bescheiden economische groei leidt in 2014 tot meer tijdelijk werk, meer baanwisselingen en meer vacatures. In Midden-Utrecht is 32% van alle nieuwe vacatures op lager niveau (t/m vmbo). De meeste nieuwe vacatures op lager niveau komen voor in de detailhandel, gevolgd door de horeca en de zakelijke diensten. In de meeste vacatures wordt gevraagd naar economisch-administratief (op alle niveaus) en dienstverlenend & verzorgend personeel (op laag en middelbaar niveau). Daarnaast bestaat ook een aanzienlijke behoefte aan technisch & industrieel personeel (op laag en middelbaar niveau) en informaticapersoneel (op middelbaar en hoog niveau). Op termijn worden de kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt groter dankzij het verwachte economisch herstel, de vergrijzing, de beperkte instroom van schoolverlaters en de grotere arbeidsmobiliteit. De toekomstperspectieven zijn zeer goed voor werkzoekenden in de medische & paramedische beroepen, zoals voor verpleegkundigen, artsen en doktersassistenten. Ook voor verzorgende & dienstverlenende, technische & industriële en pedagogische beroepen zijn de toekomstperspectieven goed. Een groot deel van de werkzoekenden staat ingeschreven voor een van deze beroepen. Uit: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie, Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

4 Activiteiten en resultaten Organiseren van leerwerktrajecten In de tweede helft van 2013 is veel energie gaan zitten in het ontwikkelen en meeschrijven aan het sectorplan Zorg en Welzijn, als partner van het Servicepunt Zorg & Welzijn. Juist omdat de voorspellingen rond de inmiddels vastgelopen werkgelegenheid in deze sector positief is voor de komende jaren zien wij daar kansen voor EVC, zij-instroomtrajecten en reguliere instroom. Het organiseren van leerwerktrajecten vonden wij onze corebusiness. Het was de meest doelmatige manier om werkzoekenden (al of niet met een uitkering) weer aan het werk te helpen. Juist door de mismatch op de arbeidsmarkt is (om)scholing vaak de enige route. In 2014 is de te verwachten trend, zie de inleiding, dat er minder arrangementen gevormd kunnen worden. We gaan ons dan ook meer inzetten voor individuele dienstverlening, met name op het gebied van leerlingen die geen praktijkleerovereenkomst hebben, maar al wel ingeschreven staan bij het onderwijs. Het Leerwerkloket Utrecht zette in 2013 haar meeste energie in op het organiseren van leerwerktrajecten. Wij deden dat in samenwerking met een groot aantal partijen: WSP Utrecht Midden, WGSP Kromme Rijn Heuvelrug Utrechtse Heuvelrug, WSP Lekstroom Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Stichting Werkartaal, Servicepunt Zorg & Welzijn Utrecht Veelal verzorgde het LWLU het projectplan, het opleidingsplan, de financial engineering, de werving en selectie en de communicatie. Soms ook alleen onderdelen van bovenstaande opsomming. In 2013 leidde dit tot de onderstaande 21 leerwerktrajecten Asbestsaneerder Assistent metaalbewerker en lasser Assistent drogist/cosmetica consultant Beveiliger Burgerluchtvaart BBL 2 Mode adviseur Matroos Technische Dienst Monteur Infratechniek Gas Assistent drogist Politievrijwilliger Project 18 Parfumerie/Cosmetica medewerker Tandartsassistente Verkeersregelaar Verzorgende IG BBL 3 Matroos administratie Matroos catering Metaalbewerker BBL 2 Fijn metaalbewerker (verspaner) BBL 2 Mechatronica BBL 2 B2B callcenter medewerker Woonzorgbegeleider BBL 3

5 2. Bemiddeling EVC trajecten EVC- was en is een moeilijk te verkopen product. Er zijn het afgelopen jaar 5 nieuwe EVC-trajecten gestart. Dit waren vooral trajecten voor Waternet in Amsterdam. Daarnaast zijn de trajecten bij Reinaerde ook voortgezet. Ik wil jullie nog even informeren over de stand van zaken bij Reinaerde en Waternet. We zijn dankzij jullie met deze organisaties in contact gekomen en beide projecten zijn succesvol. Voor Waternet hebben we vorig jaar 4 EVC-procedures verzorgd (eerst een beroepscompetentieprofiel ontwikkeld), dit jaar volgen er nog 7 trajecten en volgend jaar waarschijnlijk nog 5. Ook bij Reinaerde zijn we nog steeds actief. Ondertussen hebben we al meer dan 100 trajecten verzorgd. Bijna alle kandidaten hebben o.b.v. hun ervaringscertificaat ook hun mbo-diploma behaald: van mbo-niveau 2 (HZW) t/m mob-niveau 4 (mbo-v en persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg). Rob Egberts, Bureau Sterk 3. Voorlichtingsbijeenkomsten Een andere taak van een leerwerkloket is het verzorgen van voorlichtingen over leerwerkarrangementen, evc-trajecten, financiële mogelijkheden of over opleidingen met een leercomponent in het algemeen. In 2013 hebben we de onderstaande voorlichtingen verzorgd. Als gastheer: Financiële regelingen leren en werken in de zorg Netwerkbijeenkomst projectleiders leerwerkloketten Leerwerk café Jongerenmiddag defensie Introductie financial engineering projectleiders Financial engineering bestuurders Twente Als partner: Eigen Kracht Utrecht Strategiedag ROC MN Bedrijfsopleidingen Verkort opleiden in de zorg Als deelnemer: Brainstormsessie actieplan Jeugdwerkloosheid Oriëntatie markt Achmea Re-integratie markt AG Werkcafé Lekstroomgemeenten ROC MN Studieloopbaancentrum Raadsinformatieavond Utrecht 1) Er hebben meer dan 200 deelnemers deelgenomen aan deze voorlichtingsbijeenkomsten. 2) Met de jongerenmiddag Defensie is een belangrijke bijdrage geleverd aan het convenant dat het UWV met Defensie heeft afgesloten. 3) Veel voorlichtingen waren interregionaal.

6 4. Consultancy accounts In 2013 zijn we weer veel gevraagd om adviezen te geven over EVC over leren en werken in zijn algemeenheid, hoe een leerwerkloket het best kan functioneren of ontvingen we buitenlandse gasten. Daarnaast werken we mee aan het Branchepunt Zorg (nieuwe stijl) en hebben we een bijdrage geleverd aan het marktbewerkingsplan voor het WSP Utrecht Midden. Leerwerkloketten/UWV Leerwerkloket Flevoland Leerwerkloket Nijmegen UWV Drechtsteden Leerwerkloket Twente Leren en werken: De weg van de held Conclusion Post NL Gemeente Utrecht DMO (project 18) Selectiepunt Werkgeversservicepunt Lekstroomgemeenten Nieuwe Kracht Nibud De Pels Sife Gemeente Woerden/Sluisgroep Financial engineering: WSP Utrecht Midden Edufinance Gemeente Enschede Landelijke projectleiders bijeenkomst KAS personeelsdiensten Marketing & Sales Servicepunt Zorg (CRM) ROC Midden Nederland Bedrijfsopleidingen

7 5. Resultaten plaatsingen Het aantal uitplaatsingen is voor het leerwerkloket geen doel op zich. Ook voorlichting geven en adviezen verstrekken is een belangrijk onderdeel van onze taakstelling. Overigens zijn er in vergelijking tot 2013 méér plaatsingen gerealiseerd, ondanks een tegenwerkende arbeidsmarkt Leerwerktrajecten Aantal aanmeldingen 489 Aantal gesprekken 442 Aantal plaatsingen Status bij aanvang 2. EVC Aantal deelnemers voorlichtingsbijeenkomsten Aantal adviezen Communicatie Aantal volgers Twitter Aantal relaties via CRM Aantal bezoekers website Aantal nieuwsbrieven 3 3 Aantal werkpleinpagina s Formatie 2013 Nugger 5 Werk 20 WW 112 WWB 57 AG/divers 17 School 1 Onbekend 3 Projectleider 0,8 fte Projectcoördinator 0,5 fte Adviseur leerwerkloket 0,9 fte Adviseur leerwerkloket 0,3 fte Administratieve ondersteuning 150 uur Totaal 2,5 fte 1) Formatie in 2012 betrof 3,7 fte

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Het mkb is de leerplaatsenmotor voor het mbo Peiling december 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt december 2013 Het mkb is de

Nadere informatie

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Samenwerking tussen Friese gemeenten en het UWV WERKbedrijf Contactgegevens: Renate Westdijk Coördinator 06 21 55 80 55 info@westdijkhr.nl Selma Altena Coördinator

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN

2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN 2 e KWARTAALVERSLAG 2007 CWI CENTRALE ORGANISATIE WERK EN INKOMEN Amsterdam, 10 augustus 2007 Inhoudsopgave VOORWOORD...3 1. PRESTATIES IN HET EERSTE HALFJAAR 2007...4 2. CWI MAAKT DE ARBEIDSMARKT TRANSPARANT...9

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Jeugdwerkloosheid en het aanbod van stages Peiling maart 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2013 Jeugdwerkloosheid en het

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013

Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief Werk en Inkomen: bijstandsontwikkeling 2013 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Via de bijgevoegde brief

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag Kansen in de krachtwijken Recent zijn de 4 wijkactieplannen van de Haagse krachtwijken bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijke constatering in deze plannen is de huidige onderbenutting van het talent

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie