Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?"

Transcriptie

1 Kelcnvectren 2012

2 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht te veel beweegt, ervaren we dat als tcht. Staat lucht te lang stil, dan krijgen we het benauwd. We merken het p als de lucht te warm wrdt, te kud, te vchtig f te drg. De beste lucht is die waarvan je niets merkt. Vandaar dat het antwrd p bvenstaande vraag luidt: een binnenklimaat is perfect als het er niet lijkt te zijn. He npvallender, he beter. He npvallend k, een perfect binnenklimaat krijg je niet vanzelf, weten we bij Slid Air. Immers, lucht is niet hetzelfde als niets. Onze bedrijfsnaam zegt het al: vr ns is lucht juist iets heel tastbaars. Sterker ng, het is al meer dan 25 jaar ns dagelijks werk. Vr ns is lucht alles. We weten er dan k alles van. Die expertise vindt u terug in al nze diensten en prducten. Een van de belangrijke prductgrepen wrdt gevrmd dr kelcnvectren. In dit bek vertellen we er alles ver, en leggen we uit waarm kelcnvectren z essentieel zijn vr een perfect binnenklimaat. Na de inleiding gaan we nader in p de systeemtechnlgie. Kun je bjectief meten f een binnenklimaat perfect is? Welke srten ruimten zijn er en welke technieken met je tepassen m er een ptimaal binnenklimaat te creëren? De antwrden p deze en vele andere vragen leest u in hfdstuk 2. In de hfdstukken 3 t/m 9 treft u nze gehele range kelcnvectren aan. Per type vindt u duidelijke infrmatie ver tepassingsmgelijkheden, de werking, installatievrschriften en tal van andere technische gegevens. We besluiten ns kelcnvectrenbek met een hfdstuk ver speciale tepassingen en uitveringen, gevlgd dr achtergrndinfrmatie ver het bedrijf. Als Slid Air hebben we een reputatie hg te huden, k p het gebied van dcumentatie. We hpen met dit bek weer een nuttig naslagwerk te hebben gemaakt vr installateurs en andere prfessinals in dit mie vak. Een vak waar de eindgebruiker niet dagelijks bij stilstaat. Maar dat is lgisch. Want een perfect binnenklimaat, daar merk je niets van. Sappemeer, januari 2012 VOORWOORD

3 1

4 Inhudspgave Hfdstuk 1: Inleiding... 3 Hfdstuk 2: Systeemtechnlgie Inleiding en terminlgie Gebuwen en hun functies Klimaatsystemen Waarm kelcnvectr systemen? Actieve kelcnvectren Passieve kelcnvectren Gecnditineerde buitenlucht en cndensatie beheersing Psitinering van kelcnvectren in ruimtes Overzicht kelcnvectren Slid Air OKN-range Hfdstuk 3: Kelcnvectr OKNI 300 & Tepassing Werking OKNI 300 en Hfdafmetingen, aansluitmaten en plafndinbuw Uitveringen en pties Bestelcdering OKNI 300 en Installatievrschriften en nderhud Selectievrbeeld en selectiegegevens Hfdstuk 4: Kelcnvectr OKNI 450 & Hfdstuk 5: Kelcnvectr OKNV 300 & Hfdstuk 6: Kelcnvectr OKNB Hfdstuk 7: Kelcnvectr OKNH Hfdstuk 8: Kelcnvectr OKNM Hfdstuk 9: Kelcnvectr OKNP Hfdstuk 10: Ok dat is Slid Air Speciale uitveringen Integratie in gebuwbeheersystemen Regelcmpnenten Waarm Slid Air? Missie en strategie Histrie van Slid Air Referenties Hfdstuk 11: Cntact INHOUDSOPGAVE 2

5 HOOFDSTUK 1 Inleiding Het binnenklimaat en de manier waarp een ruimte wrdt geventileerd heeft heel veel invled p het welbevinden van de mens, en p zijn prestaties. Essentieel daarbij is he de lucht verdeeld wrdt. Slid Air is gespecialiseerd in luchtverdelingstechniek. Wij prduceren en leveren een breed pakket aan rsters en kelcnvectren. Dankzij nze jarenlange ervaring en kennis hebben we daarnaast een uitstekende naam pgebuwd als adviseur p het gebied van binnenklimaat, k vr grte prjecten en industriële tepassingen. He cmplex uw vraag k is, wij bedenken er graag het antwrd p. Vanuit de hierndergenemde vijf Slid Air vestigingen bedienen we verkpkantren en dealers wereldwijd: 1 Internatinaal 2 Nederland 3 Verenigd Kninkrijk 4 Duitsland 5 Frankrijk 3

6 Canada Verenigde Staten Estland Plen 5 Italië Dubai Qatar Australië 1.0 4

7 HOOFDSTUK 2 Systeemtechnlgie 5

8 Inhudspgave 2.1 Inleiding en terminlgie Gebuwen en hun functies Klimaatsystemen Waarm kelcnvectrsystemen? Actieve kelcnvectren Passieve kelcnvectren Gecnditineerde buitenlucht en cndensatie beheersing Psitinering van kelcnvectren in ruimtes Overzicht kelcnvectren Slid Air range

9 2.1 Inleiding en terminlgie 7

10 Net als de mens zelf heeft k de klimaatbeheersing een evlutinaire ntwikkeling drgemaakt. Overal waar de mens in de geschiedenis geen behaaglijk buitenklimaat had, heeft hij geprbeerd een z ged mgelijk binnenklimaat te creëren. In de eerste plaats werd gezcht naar een afscherming van zijn buitenmgeving (bescherming tegen regen en wind). De tweede stap bestnd uit het maken van een gewenste temperatuur (we vnden het vuur uit). De derde stap mvatte het verbeteren van de ventilatie (verdrijven van vervuilde lucht en rk, en het aanveren van verse buitenlucht). De vierde stap hield het reguleren van de luchtvchtigheid in. De vijfde stap is het beheersen van de ttale luchtkwaliteit (waarnder CO 2 gehalte, en luchtzuiverheid met behulp van filters). De laatste stap van deze beheersing is dit geheel te laten plaatsvinden p een milieuvriendelijke manier, zdat het milieu z min mgelijk wrdt belast. Essentieel in deze stap is de tepassing van de kelcnvectren van Slid Air, zals we p de vlgende pagina s laten zien. Gehanteerde begrippen Met de hiervr geschetste stappen mschrijven we het steeds behaaglijker maken van de mgeving waarin het individu verblijft. In dit bek kmen nder meer de vlgende termen en begrippen vr. 1. Het individu: het individu stelt steeds meer eisen aan het cmfrt in de leefmgeving. Dit geldt naast de privé leefmgeving k steeds meer vr de zakelijke mgeving. Een mgeving geldt als cmfrtabel, als die als thermisch neutraal wrdt ervaren. 2. Het gebuw: afscherming van het buitenklimaat. 3. Het klimaatsysteem: beheersing van temperatuur, luchtvchtigheid, luchtverversing, CO 2 en luchtzuiverheid van de verschillende ruimten. 4. De ruimte: leef- en werkmgeving 5. De kelcnvectr: de schakel tussen ruimte en klimaatsysteem. De nderlinge samenhang tussen individu, gebuw, klimaatsysteem, leefruimte en kelcnvectren is grt. In de vlgende paragrafen wrden deze begrippen nader uitgewerkt, waarbij de kelcnvectr de verbindende schakel is tussen het gevel van cmfrt van het individu, de ruimte en het klimaatsysteem

11 Cmfrtnrm Als iets een subjectief begrip is, dan is het wel behaaglijkheid f cmfrt. Wat de een lekker warm vindt, vindt de ander te fris. Aan de hand van statistische gemiddelden van de persnlijke beleving van individuen is de Eurpese cmfrtnrm EN 7730 pgesteld. In deze cmfrtnrm wrdt de definitie van een thermisch behaaglijk binnenklimaat gegeven: Een thermisch behaaglijk binnenklimaat is een leefzne waarin het vrspeld aantal ntevredenen ver het thermisch cmfrt maximaal 10% is (PPD kleiner f gelijk aan 10%). In bestekken wrdt vaak verwezen naar de EN 7730, waarin de vlgende drie belangrijke begrippen wrden gehanteerd: Predicted Mean Vte: PMV [ ]. Dit is de vrspelde gemiddelde mening ver de beleving van het thermisch cmfrt p een 7-puntsschaal. -3 is te kud, 0 is neutraal en + 3 is te warm. Bestekken geven vaak als eis dat de PMV-waarde tussen de -0,5 en + 0,5 met liggen (waarbij dan de PPD 10% f lager is). Predicted Percentage f Dissatisfied: PPD [%]. Vrspeld percentage ntevredenen ten aanzien van het thermisch cmfrt. Zelfs bij een ideaal binnenklimaat, dus met een PMV-waarde van 0, is het PPD altijd ng 5%. Met andere wrden: he ideaal het binnenklimaat k is, 5% blijft hierver ntevreden. Draught Rating: DR [%]. Vrspeld percentage ntevredenen als gevlg van tcht. In de EN 7730 wrden 3 cmfrtklassen gedefinieerd; zie nderstaande tabel: cmfrt klassen EN 7730 cmfrt waardering PPD [%] A ged <6-0,2 < PMV < + 0,2 <10 B gemiddeld <10-0,5 < PMV < + 0,5 <20 C matig <15-0,7 < PMV < + 0,7 <30 PMV [-] DR [%] Naarmate meer van deze ideale mstandigheden wrdt afgeweken, zullen meer mensen het binnenklimaat nbehagelijk vinden. Een ideaal binnenklimaat betekent in het algemeen dat de aanwezige zich thermisch cmfrtabel velt, f anders gezegd, thermisch neutraal is. 9

12 Deze thermische balans (fwel de basis vr de Predicted Mean Vte: PMV) wrdt beïnvled dr: ruimte parameters, zals ruimte- en wandtemperatuur, vchtigheid en luchtsnelheden (nderstaande linker klm) het metablisme, het activiteitenniveau en de kleding van het individu (nderstaande rechter klm). Ruimte Thermische balans Individu Ruimte temperatuur: dit is het gemiddelde van de luchten stralingstemperatuur. Temperatuur van mringende wanden: wanden, maar met name buitengevels (met glazen vensters) kunnen een warmte f kude brn zijn. Luchtsnelheid: de mate waarin luchtsnelheden als prettig f acceptabel wrden ervaren, is afhankelijk van de temperatuur (en van de mate van turbulentie). In een warmere mgeving is een hgere luchtsnelheid ng acceptabel tt 0,25 m/s; in een kudere mgeving tt 0,15 m/s. Bven deze grenzen wrdt de merkbare luchtstrming als tcht ervaren. Luchtvchtigheid: in de zmer wrdt een relatieve luchtvchtigheid tt 50% als cmfrtabel ervaren. Als de luchtvchtigheid bven de 70% kmt, gaat dit klam aanvelen. Individuen kunnen dan meilijker warmte afstaan en gaan merkbaar transpireren. In de winter mag de luchtvchtigheid niet nder de 30% kmen. De lucht zal daarm dusdanig meten wrden ververst en gecnditineerd teneinde de luchtvchtigheid tussen de 30 en 50 % te huden. Warmte afgifte van apparatuur: apparatuur zals cmputers, printers, beeldschermen, verlichting, kffieapparaten e.d. verbruiken elektrische strm, dat wrdt mgezet in warmte. Dit zijn warmtebrnnen die lkaal de luchtstrming in ruimtes zullen beïnvleden. Warmte prductie individu: het metablisme van individuen is afhankelijk van zijn f haar lichamelijke activiteiten en resulteert in warmteprductie & -afgifte naar de mgeving dr: cnvectie, straling & verdamping. warmte prductie & -afgifte individu zittend kantrwerk [ W ] lpende activiteiten [ W ] zwaar prductiewerk [ W ] cnvectie straling verdamping ttaal Cnvectie: de lucht die warme bjecten f individuen mringt, heeft een lagere dichtheid, waardr luchtstrming ntstaat (natuurlijke cnvectie). De mate van cnvectie is afhankelijk van het temperatuurverschil en de grtte van het bject. Straling: dr temperatuurverschillen van ppervlakken wrdt dr straling warmte vergedragen. Verdamping: het verdampingsprces van vcht p de huid (zweet) en van vcht uit de lngen (adem) vraagt m energie, dat wrdt nttrkken aan het lichaam. Islatiewaarde kleding: kleding bepaalt in grte mate de warmte-islatiewaarde van individuen. Omdat dames zich vaak lichter kleden dan heren, kan het cmfrtniveau van een gezamenlijke leef- f werkmgeving heel verschillend ervaren wrden. Daarm hebben heren het sneller warm en krijgen dames het eerder kud

13 2.2 Gebuwen en hun functies Verschillende tepassingen van gebuwen leiden tt specifieke thermische en hygiënische belastingen. Klimaatsystemen wrden hierp ntwrpen met als del een cmfrtabel binnenklimaat met z laag mgelijke energiebelasting en ksten. In dit kader kunnen de vlgende gebuwtypen wrden genemd, waarbij p basis van het gebruik al de eerste systeemkeuze kan wrden vastgesteld. 1. Kantr Kenmerkend vr kantren is het kleine aantal gebruikers per m 2 vlerppervlak. Veelal is er sprake van een hge thermische belasting dr interne warmtebrnnen zals cmputers, printers en verlichting, als mede externe warmtebrnnen zals znnestraling p de veelal grte glasppervlakken in de gevels. Gedurende de werkdag varieert deze belasting. Gekzen wrdt veelal vr kelcnvectren. Bij de grtere kantren wrden deze centraal gestuurd dr een gebuwbeheersysteem, aangevuld met individuele naregelingen. 2. Ziekenhuis Ziekenhuizen hebben een cmbinatie van zeer verschillende klimaateisen, afhankelijk van de medische functie van de afdeling. Operatiekamers vereisen gefilterde lucht, p basis van verticale verdringing. In pliklinieken en beddenkamers wrden kelcnvectren tegepast. Hge ntvangsthallen wrden vrzien van all-air systemen. Er dient k te wrden gekeken naar het verschil in belang tussen werkzaam persneel en rustende patiënten. 3. Hal Beurshallen wrden gekenmerkt dr een hg aandeel af te veren kellast, vanwege de vele apparaten van standhuders, en de aanwezige verlichting. Fabriekshallen hebben drgaans k een hge warmtebelasting dr machines, waarbij het aantal prductiemedewerkers meestal gering is. Bij hge hallen is het energetisch zinvl m alleen de leefzne te cnditineren met verdringingsrsters. Verntreinigingen wrden met de natuurlijke cnvectie bven in de ruimte afgeverd. 4. Htel Htelkamers hebben een wisselende bezetting, waarvr een snelle regeling gewenst is. De kellast wrdt gebaseerd p 1 f 2 persnen, kelkast, verlichting, TV en sms grte raamppervlakken. De entree van een htelkamer wrdt vaak verlaagd uitgeverd (naast de natte ruimte), waarbij een eenzijdig uitblazende cnvectr met verticale aanzuig- en hrizntale uitblaaslucht een ideale plssing is. Deze vldet bvendien aan de hge akestische eisen vr htelkamers. In vergelijking met de traditinele plssingen zijn zwel initiële investeringen als nderhudsksten laag. 11

14 5. Schl, universiteit Vr grte cllegezalen is dr de hge bezettingsgraad van studenten vaak veel ventilatie lucht ndig, waardr all-air systemen een gede plssing kunnen zijn. Spelen k grte thermische lasten een rl, dan kunnen kelcnvectren wrden tegepast. Kelcnvectren hebben als vrdeel, dat geluidsniveaus laag gehuden kunnen wrden, hetgeen een belangrijk aspect bij cllege-geven is. Extra aandacht vr het risic p cndensvrming is bij deze tepassingen gewenst. 6. Winkels, retail Winkels vragen m een flexibel in te stellen klimaat systeem, zdat eenvudig ingespeeld kan wrden p de regelmatig aan te passen winkelinrichting. Kelcnvectren met een grte mate van instellingsmgelijkheden met betrekking tt luchtheveelheid en uitblaasrichting zijn hier een prima plssing. Bijgaand verzicht geeft de maximale geluidsdrukken, en gewenste cmfrt klassen weer. Uiteraard kan in bestekken, zwel in psitieve als negatieve zin, hiervan afgeweken wrden. Geluidsniveaus wrden, na crrectie p de selectieve geveligheid van het menselijk gehr, uitgedrukt in db(a). Vanwege het lgaritmische karakter van het menselijk gehr, is deze geluidsschaal lgaritmisch gedefinieerd. Elke 3 decibel verhging betekent een hrbare verdubbeling van het geluidsniveau. Kantr Ziekenhuis Htel Ontspanning Sprt Educatie Winkel/retail Industrie Overig Cmfrtklasse Geluidsniveau Lp db(a) leefzne A B C directie privé kantr kantr tuin vergaderruimte peratiekamer ziekenzaal behandelkamer htelkamer restaurant theater biscp sprthal lkaal cllegezaal kleding supermarkt fabriekshal mntage afdeling clean rm bank biblitheek radistudi

15 2.3 Klimaatsystemen De aanwezigheid van mensen in gebuwen betekent een hygiënische en een thermische belasting van de ruimten waarin zij zich bevinden. Klimaatsystemen wrden ntwrpen m dr verversing en cnditinering de gewenste cmfrtklasse te realiseren. In ruimten waarin veel mensen zich phuden, zals cncertzalen, cllegezalen en vergaderzalen, is de belasting van de aanwezigen zelf de belangrijkste factr ten aanzien van de luchtverntreiniging. Oplssing hiervr is een systeem dat vldende buitenlucht inbrengt m de verntreinigde lucht af te veren. Dit betekent een grte ventilatievud met een vraf geklimatiseerde luchtstrm. Hiermee kan veelal vldende verwarmingen kelvermgen wrden getransprteerd naar de ruimtes. All-air systemen zijn daarm in ruimten waarin zich veel mensen bevinden, de juiste keuze. Mderne architectuur (veel glasppervlak in gevels) en de autmatisering p werkplekken hebben de thermische belasting van ruimten sterk den tenemen. All-Air systemen zijn hier niet meer de beste plssing: de hgere warmtelast vraagt m meer kelvermgen, dat dr All-Air systemen met grte luchtheveelheden gerealiseerd met wrden (en dus vraagt m grte luchtbehandelingskasten, kanalen en appendages). Dit leidt tt hge energieksten van zwel luchtbehandeling als luchttransprt, terwijl de te hge ventilatiegraad tt tchtklachten kan leiden. Lucht-water systemen zijn hier de juiste keuze: het kel- c.q verwarmingsvermgen kan nafhankelijk van de gewenste ventilatie lucht capaciteit wrden uitgelegd. Ok is water een uitstekend medium m thermische capaciteit efficiënt te transprteren. Dit leidt, naast een cmfrtvrdeel k tt een aanzienlijke kstenreductie. Binnen klimaat Kantr Eigenschappen Actieve kelcnvectren Actieve kelcnvectren & VAV Passieve kelcnvectren Cnstant vlume CAV Variabel vlume VAV Fan cils Verdringing Ventilatie lucht * Bendigde kelcapactitiet L/s/m 2 W/m 2 Lage bezetting, 1 persn/10-15 m 2 1, Hge bezetting, 1 persn/5-8 m Vergaderruimte, klaslkaal 1 persn / 2-3 m 2 4, Theater 1 persn / 2-3 m 2 4, Museum, gang Geen hge binnenklimaat cndities, wel aandacht vr lucht afver en vcht Labratrium, restaurant Bedden kamer, htel kamer Winkel Ventilatie, afver van ruimte lucht. 4, Lage bezetting, hge binnenklimaat cndities Hge thermische belasting, apparatuur, verlichting *: gebaseerd p een minimum vlume strm ventilatielucht van 30 m3 /h/pp fwel 8 l/s/pp. 4,

16 Cnstant Air Vlume systeem De vlumestrm bij CAV systemen is cnstant (f wrdt in twee stappen ingesteld). De luchttevertemperatuur wrdt afgestemd p de ruimtes met de grtste kelbehefte. Hierdr kan het zijn, dat smmige ruimtes met bijvrbeeld een variabele bezetting, sms meten wrden naverwarmd, m te vrkmen dat deze wrdt uitgekeld. Tepassing: publieke zalen. Variable Air Vlume systeem De vlumestrm bij VAV systemen kan per ruimte wrden afgestemd p de behefte in de tijd, de temperatuur van de luchtstrm blijft hierbij cnstant. De vlumestrm wrdt per ruimte geregeld met regelkleppen, waarbij de frequentiegestuurde ventilatren van de centrale luchtbehandelingkast de ttale luchtbehefte regelen. Tepassing: grte vergaderzalen. Fancils De ruimtelucht vlumestrm bij fancils wrdt pgewekt dr een ventilatr in de unit. Hierdr is een grte luchtstrm te realiseren, die een grte, turbulente luchtstrming ver de warmtewisselaar teweeg brengt. Hierdr ntstaat een grte en efficiënte energie verdracht van het water uit de warmtewisselaar naar de passerende lucht. Fancils hebben de grtste kelcapaciteit, maar prduceren k het meeste geluid. Fancils kunnen k de lucht ntvchtigen (latent cling), maar dienen dan wel met een cndensatiewater afver (drainage system) te wrden uitgeverd. Fancils hebben drgaans hge nderhudsksten vanwege bewegende delen, filters, en een drainage systeem. Tepassing: hallen, grte winkelcentra. Actieve kelcnvectren De vlumestrm bij actieve kelcnvectren bestaat uit 2 cmpnenten, namelijk ventilatielucht en recirculatielucht. De recirculatie lucht wrdt dr inductiewerking ver de warmtewisselaar gezgen en wrdt gekeld f verwarmd. Tepassing: kantren Passieve kelcnvectren De bendigde ventilatie lucht wrdt niet via de passieve kelcnvectr tegevegd, maar separaat in de ruimte gebracht. De separate luchtinlaat kan zwel mengend als verdringend zijn. Tepassing: kantren en ruimten met een extra kellastbehefte

17 Luchtverdeling: menging f verdringing Bij het ntwerpen van een binnenklimaat, zal een keuze meten wrden gemaakt he de tegeverde lucht zich in de ruimte verspreidt. De snelheid, het strmingspatrn en de turbulentie van de teverlucht zijn belangrijke parameters vr een behaaglijk binnenklimaat. Hierin wrden 2 srten luchtverdeling nderscheiden, namelijk menging en verdringing. Verdringing: de natuurlijke manier van luchttever Bij verdringing wrdt de tegeverde lucht met lage snelheid (ca. 0,15 0,50 m/s), en vanuit een lage psitie de ruimte ingebracht. De lucht verspreidt zich ver de vler en vrmt een laag van verse lucht waarin de persnen verblijven. Bij warmtebrnnen wrdt de lucht pgewarmd, en stijgt p. De returlucht wrdt bven in de ruimte afgezgen en mengt zich slechts beperkt met de pstijgende teverlucht. De turbulentie van de luchtstrm is laag. Dit betekent, dat de luchtkwaliteit in de leefzne zeer hg is, namelijk van een vergelijkbaar niveau als de teverlucht. Dit is een belangrijk vrdeel van verdringing. Dr de beperkte turbulentie, in cmbinatie met warmtebrnnen, ntstaat een verticale temperatuurgradiënt; deze wrdt ng als behaaglijk ervaren, als deze niet meer dan 2 graden C per meter bedraagt. Dus 5 graden verschil tussen vler en plafnd in nrmale ruimtes is ng cmfrtabel. Wrdt niet met ndertemperatuur ingeblazen, dan ntstaat menging, en wrdt het principe van verdringing verlaten. Nadelen en risic s van verdringing: niet geschikt vr verwarming niet geschikt vr grte kelvermgens bij een laag luchtdebiet meer ruimte bij inbuw tcht risic dichtbij de ruimte inblaasunit gevelig vr verstrende warmtebrnnen, penen van deuren etc. 15

18 Menging: de efficiënte en gecntrleerde manier van luchttever Bij menging wrdt de tegeverde lucht met een uitstrmsnelheid van 2 tt 5 m/s p plafndhgte in de ruimte gebracht. De luchtstrm hudt vanwege het Canda effect lang cntact met het plafnd en dr de hgere snelheid induceert de luchtstrm ruimtelucht. Dr deze inductie wrdt de ruimtelucht meegetrkken en vermengd met de tegeverde lucht. Dit prces speelt zich vral af bven de leefzne. Dr het bijmengen van de ruimtelucht, neemt het temperatuurverschil tussen de instrmende tever lucht en ruimtelucht af. Als de snelheid aanzienlijk is afgenmen, daalt de lucht (bijvrbeeld bij de wanden) en wrdt de leefzne drspeld. De luchtkwaliteit en de temperatuurverdeling is hierdr in de leefzne gelijkmatig verdeeld

19 2.4 Waarm kelcnvectr-systemen? Kelcnvectren cmbineren de grte vrdelen van water en lucht. Lucht draagt zrg vr de ventilatiebehefte en water dient als efficiënt transprtmedium vr kude en f warmte. Sleutelwrden zijn hierbij: behaaglijke en geznde leef- en werkmgeving, hge energie efficiency, cmpacte ruimte behefte, minimale nderhudsksten en uitgebreide architectnische mgelijkheden. Daarm wrden in mderne gebuwen kelcnvectren steeds vaker tegepast vr ventilatie en klimaatbeheersing. Dr de uitgebreide range aan kelcnvectren is vr vele gebuw typen een gede plssing beschikbaar. Cmfrt: De cmfrtfuncties ventilatie, keling en verwarming wrden dr 1 systeem gerealiseerd: het systeem is multifunctineel; Cmfrtniveau is hg; bij een cnstante ventilatiegraad is bij juiste systeemselectie veel kelcapaciteit realiseerbaar. Hinderlijke tcht kan z vrkmen wrden. Met andere wrden, kelcnvectr systemen zijn geschikt m ruimten met hge thermische lasten ged te ventileren. Laag geluidsniveau dr beheerste inblaassnelheden en dr afwezigheid van aangedreven rterende nderdelen. De extravent ptie geeft extra flexibiliteit ten aanzien van het lkaal ptimaliseren van cmfrt en vr naregelen bij latere ruimte indelingen. 17

20 Life cycle ksten: Ruimtes kunnen flexibel wrden ingedeeld en naderhand, bij het wijzigen van het gebruik van de ruimte, eenvudig wrden aangepast vanwege de mdulaire plaatsing. Plaatsing van het meubilair en van scheidingswanden kan wrden gewijzigd znder wijziging van de installatie. Ruimtetemperaturen kunnen zwel centraal, als individueel wrden geregeld. Geen nderhud aan de Slid Air kelcnvectren (bevatten geen filters, geen cndensafver, geen bewegende delen). Alleen peridiek stf verwijderen kan sms ndzakelijk zijn. Ecnmisch zeer rendabel dr efficiënt warmte/kude transprt en lage nderhudsksten. Dit kan ng versterkt wrden dr een cmbinatie met energie efficiënte prductie van kud en warm water dr tepassing van een warmtepmp. Kelcnvectren werken znder cndensatie in kelbedrijf, hg temperatuur kelen en laag temperatuur verwarmen. Daarmee vervallen cndensafveren, pmpen e.d. De heveelheid verse lucht is slechts 1 /3 tt 1 /4 in vergelijking met all-air systemen. Buwkundige aspecten: Veel architectnische vrijheden. De units kunnen p diverse manieren in plafnds geïntegreerd wrden, maar kunnen k vrijhangend en beeldbepalend wrden tegepast. Ok prjectmatige, architectnische vrmgeving is mgelijk. Het ruimte beslag is minimaal, mdat de warmte/kude transprtcapaciteit van water hg is, waardr kanaalsystemen en de centrale luchtbehandelingskast kunnen wrden geminimaliseerd qua afmetingen. Lage inbuwhgtes, waardr breed tepasbaar in zwel nieuwbuw als renvatie

21 2.5 Actieve kelcnvectren Actieve kelcnvectren hebben een breed tepassings- en vermgensspectrum. Ze zijn inzetbaar vr kantren, ziekenhuizen, htels, schlen en winkels. Er zijn standaard plssingen vr hge plafnds, lage plafnds en vr ruimtes znder verlaagd plafnd. Slid Air levert een uitgebreide range van cmfrt kelcnvectren, hge capaciteitskelcnvectren, vrijhangende kelcnvectren en bulkhead units. Daarnaast kunnen vr speciale architectnische ntwerpen klantspecifieke plssingen ntwikkeld en geprduceerd wrden. ventilatielucht / primaire luchtstrm teverlucht / tertiaire luchtstrm teverlucht / tertiaire luchtstrm ruimte lucht / secundaire luchtstrm Actieve kelcnvectren hebben de vlgende 3 functies: ventileren kelen verwarmen. De ventilatielucht/primaire lucht heeft 2 functies, namelijk: verzrgen van de luchtkwaliteit dr ventilatie/ verversing bijdragen aan het basiscnditinering van de ruimte. 19

22 He is de unit pgebuwd? Actieve kelcnvectren zijn pgebuwd uit een plaatstalen drukkamer en uitblaaskanalen en een kper/aluminium warmtewisselaar. Ventilatielucht (primaire lucht) wrdt ingebracht in de drukkamer (plenumruimte), en daar gelijkmatig verdeeld. Via nzzle peningen wrdt de ventilatielucht met verhgde snelheid in de uitblaaskanalen geblazen. Dr deze verhgde snelheid wrdt lucht bven de warmtewisselaar geïnduceerd, en daardr meegezgen. Deze meegezgen lucht creëert p haar beurt een nderdruk, waardr ruimtelucht (secundaire lucht) wrdt getransprteerd dr het aanzuigrster naar de warmtewisselaar. De ruimtelucht wrdt dr cntact met de ribben van de warmtewisselaar gekeld f verwarmd. Via de uitblaaskanalen wrdt de teverlucht (tertiaire lucht) de ruimte ingebracht. Deze teverlucht bestaat dus uit ventilatielucht, en de gekelde f verwarmde secundaire lucht. De heveelheid secundaire lucht is drgaans een factr 3 tt 5 van de ventilatielucht. De teverlucht wrdt langs het plafnd de ruimte ingeblazen. In de ruimte brengt de teverlucht p haar beurt de aanwezige lucht in beweging en wrden deze gemengd. Een actief kelcnvectren systeem is daarm een mengend systeem. Warmtewisselaars Water is een veel efficiënter transprtmedium van kude f warmte, dan lucht. De specifieke warmte is ruim 4 keer z grt als die van lucht. Dr deze efficiency en kleine bendigde ruimte wrden water geverde warmtewisselaars tegepast in kelcnvectren. De warmteverdracht van water naar de ruimtelucht vindt plaats dr water dr 1 f meerdere circuits van kperen buizen te veren, die vrzien zijn van aluminium lamellen/kelribben. Watercircuit Er zijn 2 srten watercircuits: 2-pijps- en 4-pijps-watercircuits. Deze circuits bestaan uit kperen buizen, die nderling gekppeld wrden dr middel van sldeertechniek. Afhankelijk van de bendigde capaciteit wrden verschillende diameters tegepast; veel tegepaste maten zijn 3 /8 en 1 /4 inch (uitwendige diameter), met een wanddikte van ca. 0,3 tt 0,4 mm. Als watercircuits lang wrden (en daardr de weerstand te hg wrdt), kunnen parallelle circuits wrden tegepast. De externe wateraansluitpunten hebben diverse uitveringsvrmen en hebben drgaans een grtere diameter, zals 12 en 15 mm buismaat. Ok zijn schrefdraadkppelingen ptineel mgelijk. De waterstrming in het watercircuit dient bij vrkeur turbulent te zijn. Warmteverdracht bij vlledig turbulente strmingen is hger dan bij laminaire strmingen. Vuistregel hiervr is, dat de watersnelheid minimaal 0,2 tt 0,25 m/s met zijn. De maximum watersnelheid is 0,8 m/s, mdat daarbven de kans bestaat dat waterstrming hrbaar geluid gaat prduceren. Bvendien blijkt vanaf een bepaalde watersnelheid de warmteverdracht nauwelijks meer te te nemen

23 Gangbare water parameters: Waterzijdig drukverlies: 0-10 kpa. Watersnelheid: 0,2-0,8 m/s De lkale strmsnelheid in de buizen mag nit hger zijn dan 1,5 m/s. Water drstrming dient minimaal eens per 3 dagen plaats te vinden. Water inlaat temperatuur (in kel mdus): ca C De temperatuur van het water dient altijd bven het vriespunt gehuden te wrden. Indien dit niet gegarandeerd kan wrden, dient antivries vleistf tegevegd te wrden. Water inlaat temperatuur (in verwarming mdus): ca C Maximum watertemperatuur dient niet hger te wrden dan 90 C. Testdruk: 15 bar Alle Slid Air watercircuits wrden 100% getest p deze testdruk. Werkdruk: 10 bar Water kwaliteit: Behandeld water laag bestanddeel mineralen Zuurgraad tussen 8,0-8,5 PH Klstfdixide minder dan 25 ppm Sulfaten minder dan 17 ppm Chlride minder dan 20 ppm Aluminium lamellen De aluminium lamellen/kelribben hebben in het algemeen een wanddikte van ca. 0,15 mm en een nderlinge afstand van 3 tt 4 mm vr actieve units (en 6 tt 7 mm vr passieve units). De lamelafstand wrdt per type geptimaliseerd, met als parameters luchtweerstand en warmteverdracht. 2-pijpswarmtewisselaars 2-pijpswarmtewisselaars wrden f vr kud- f vr warm water gebruikt, f afwisselend in verband met de seizenen (het zgenaamde change-ver bedrijf). De centrale regeling vrziet bij kudere buitentemperaturen alle kelcnvectren van warm water en bij warmere buitentemperaturen van kud water, rekening hudend met de interne warmtelasten. 4-pijpswarmtewisselaars 4-pijpswarmtewisselaars hebben vr het kelen en verwarmen eigen watercircuits. Omdat het warm water circuit een hger temperatuurverschil heeft t..v. de ruimtetemperatuur, is het warmwater circuit veelal krter en kleiner gedimensineerd dan het kud water circuit. Dr deze 2 circuits per kelcnvectr is het mgelijk ruimtes nafhankelijk van andere ruimten te kelen f te verwarmen, afhankelijk van de verschillende warmtelasten. 21

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar

Fabels in isolatieland Wat waar is of niet waar Fabels in islatieland Wat waar is f niet waar Fabels verleven de tijden. Sms is dat ged. Maar het kan k verkeerd uitpakken. Eind jaren '70 bracht Sven (Stichting vrlichting energiebesparing nederland)

Nadere informatie

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN

EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN - - EEN ADEQUAAT VERWARMINGSLICHAAM KIEZEN PRINCIPES BENADERING Een efficiënt en vrdelig systeem kiezen m warmte uit te stralen Naast de prductiewijze, een kwaliteitsvlle verdeling en een efficiënte regeling,

Nadere informatie

Directional Flow Control (DFC) systeem

Directional Flow Control (DFC) systeem Directinal Flw Cntrl (DFC) systeem BLT Luchttechniek B.V. Neerlpweg 53 4814 RS BREDA, Nederland T +31 (0)76 5427637 inf@bltluchttechniek.nl www.bltluchttechniek.nl Directinal Flw Cntrl (DFC) systeem Het

Nadere informatie

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN PRINCIPES BENADERING Wintercmfrt gegarandeerd tegen een z laag mgelijk energieverbruik Als je een gebuw buwt f renveert, wil je cmfrt bieden, zwel tijdens de winter als

Nadere informatie

Dé specialist in luchtverdeeltechniek

Dé specialist in luchtverdeeltechniek Dé specialist in luchtverdeeltechniek De expertise van Solid Air + de kracht van Nijburg = totaalbedrijf luchttechniek Solid Air is onderdeel van de Nederlandse Nijburg Industrie Groep, een internationaal

Nadere informatie

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE

ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE ZORGEN VOOR THERMISCHE INERTIE Zware materialen kiezen en ze in rechtstreeks cntact laten met de mgeving van het lkaal, m te beschikken ver een gede thermische buffer PRINCIPES BENADERING Om tijdens de

Nadere informatie

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN

HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN - - HET VERDEELNETWERK VOOR DE VERWARMING OPTIMALISEREN Het algemeen rendement van de verwarmingsinstallatie verbeteren dr te zrgen vr een efficiënte verdeling van de energie PRINCIPES BENADERING Naast

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

EEN NIEUWE DEFINITIE GEVEN AAN HET THERMISCH COMFORT

EEN NIEUWE DEFINITIE GEVEN AAN HET THERMISCH COMFORT - PRAKTISCHE AANBEVELING CSS13 - EEN NIEUWE DEFINITIE GEVEN AAN HET THERMISCH COMFORT Ons gedrag ten pzichte van verwarmings- en kelingsinstallaties in vraag stellen PRINCIPES Het thermisch cmfrt is waarschijnlijk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

CONDAIR ME. Adiabatische luchtbevochtiger/koeler voor kanaalmontage Zeer energiezuinig. Luchtbevochtiging en adiabatische koeling

CONDAIR ME. Adiabatische luchtbevochtiger/koeler voor kanaalmontage Zeer energiezuinig. Luchtbevochtiging en adiabatische koeling CONDAIR ME Adiabatische luchtbevchtiger/keler vr kanaalmntage Zeer energiezuinig Luchtbevchtiging en adiabatische keling Verdampingsmdule Leidingwater f mgekeerd smsewater wrdt naar de bvenkant van de

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider!

Opgave 4 Hout is een isolator. Aan een isolator kan je je niet branden. Wel aan een geleider! Uitwerkingen 1 Opgave 1 Geleiding, strming en straling. Opgave 2 Metalen Kper, zilver, ld, ijzer, gud, nikkel, platin Hut, rubber, kurk, glas en zand. Opgave 3 Geleiding Strming Geleiding Opgave 4 Hut

Nadere informatie

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist

Warmte inleiding. Opdracht 1. Wat weet je nog uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan of deze juist of onjuist is. Bewering Juist Onjuist Warmte inleiding Opdracht 1. Wat weet je ng uit de tweede klas? Kruis bij iedere bewering aan f deze juist f njuist is. Bewering Juist Onjuist Temperatuur en warmte hebben dezelfde eenheid De eenheid van

Nadere informatie

EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE

EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE - - EFFICIENTE REGELING VAN DE VERWARMINGSINSTALLATIE Een ged geregeld verwarmingssysteem zrgt vr een ideaal evenwicht tussen de behefte aan energie en de werkelijk geprduceerde heveelheid warmte PRINCIPES

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee?

.::r. rt-.. -...D. '-û. Onderwerp: nb. RAB. ja of nee? Nummer 11 Onderwerp: nb. RAB. ja f nee? Omschrijving: TTB is de afkrting vr: Thermische terugslagbeveiliging RAB is een dr Fast beschermde afkrting vr: Rkgasafverbeveiliging Met beide aanduidingen wrdt

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN

DE MANUELE VENTILATIE OPTIMAAL ORGANISEREN - - DE "MANUELE VENTILATIE" OPTIMAAL ORGANISEREN Wanneer en he lang meten kamers verlucht wrden wanneer er geen installatie vr hygiënische ventilatie aanwezig is? PRINCIPES CONTEXT De luchtkwaliteit hangt

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Beheerplan voor bouwhistorische objecten

Beheerplan voor bouwhistorische objecten Beheerplan vr buwhistrische bjecten 2.7.1 Inleiding Met een beschermd stadsgezicht, ngeveer 1500 mnumenten en een uniek laatmiddeleeuws bdemarchief heeft Drdrecht een mvangrijke bven- en ndergrndse cultuurhistrische

Nadere informatie

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock

Wat 'cross-linking' betekent voor Rolling Stock Wat 'crss-linking' betekent vr Rlling Stck Crss-linking: het vernetten van kabels dr bestraling, kan veel betekenen vr Rlling Stck. Een paar pluspunten & klantvrdelen van dr bestraling vernette elektrische

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

GEZINSWONING. Huybregts Systeembouw Concept; Mede mogelijk gemaakt door; diederendirrix; Raadgevende ingenieurs Nieman; Opdrachtgever: Brabant Wonen;

GEZINSWONING. Huybregts Systeembouw Concept; Mede mogelijk gemaakt door; diederendirrix; Raadgevende ingenieurs Nieman; Opdrachtgever: Brabant Wonen; HSC Huybregts Systeembuw Cncept; GEZINSWONING Mede mgelijk gemaakt dr; diederendirrix; Raadgevende ingenieurs Nieman; Opdrachtgever: Brabant Wnen; Prijsvraag De Vrsprng I d.d. 24-10-2011 I HSC Gezinswning

Nadere informatie

Openwerf Scheldehoek 10A

Openwerf Scheldehoek 10A Openwerf Scheldehek 10A Het gebuw Deze halfpen bel etage BEN-wning bestaat uit 3 verdiepingen, met de leefruimte en keuken p de eerste verdieping. Grte glaspartijen p Westen en Nrden geven een practig

Nadere informatie

ENERGIE-EFFICIËNTE LUCHTVERVERSINGSYSTEMEN

ENERGIE-EFFICIËNTE LUCHTVERVERSINGSYSTEMEN - - ENERGIE-EFFICIËNTE LUCHTVERVERSINGSYSTEMEN Zrgen vr een gede luchtkwaliteit met een z beperkt mgelijke energiekst PRINCIPES BENADERING Om luchtkwaliteit te kunnen garanderen, met er wrden gezrgd vr

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Carburateurs reinigen

Carburateurs reinigen Carburateurs reinigen Interval: 10000 km He werkt het? De V50 Nat is een verbrandingsmtr p basis van een mengsel van benzine en lucht. De functie van de carburateur is de lucht en de benzine in de juiste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 9 Koelconvector OKNP

HOOFDSTUK 9 Koelconvector OKNP HOOFDSTUK 9 Kelcnvectr OKNP De Slid Air OKNP is een passieve kelcnvectr vr tepassing in en bven verlaagde plafnds, als k in vrijhangende tepassingen. Geschikt vr het kelen van de ruimte znder geïntegreerde

Nadere informatie

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten

Diepvries voor sterke drank en diepgevroren producten Diepvries vr sterke drank en diepgevrren prducten 700.075H V1/1209 NL/B 1. Algemeen 86 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 86 1.2 Symblverklaring 86 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87 1.4 Auteursrecht

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Hoe wordt de keuken gebruikt?

Hoe wordt de keuken gebruikt? Checklist starten met je keukenntwerp Elke keuken heeft fysieke (a afmeting) en technische eisen. Daarnaast met het ntwerp van je keuken vrzien zijn van vldende pbergruimte die ndig zijn m alle taken in

Nadere informatie

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN

EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN EEN GOEDE LUCHTKWALITEIT VERZEKEREN Verntreinigende stffen vermijden en zrgen vr vldende luchtverversing m de luchtkwaliteit te garanderen PRINCIPES BENADERING De luchtkwaliteit in gebuwen is vaak slechter

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

CURSUS. Basis Elektriciteit

CURSUS. Basis Elektriciteit CURSUS Centrum Vlwassen Onderwijs VTI BRUGGE F. Rubben 1 Wat wrdt van de cursist verwacht? Attitude: In staat zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. In staat zijn m zich aan te

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Grand Prix Technology Save Weight, Gain Speed

Grand Prix Technology Save Weight, Gain Speed Grand Prix Technlgy Save Weight, Gain Speed Vlledig systeem: Het PwerLite systeem is de eerste vlledige staand want plssing. Alle cmpnenten van het staand want kunnen nu gemakkelijk mgezet wrden naar PBO

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Basis inspectiemodule

Basis inspectiemodule Basis inspectiemdule Arbeidsmiddelen deelmdule: Algemeen Deze Basis Inspectie Mdule (BIM) is pgesteld aan de hand van de stand van de techniek en is geschreven vr intern gebruik bij de Inspectie SZW. Verder

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Prijsaanvraag Concepten Inlichtingenformulier

Prijsaanvraag Concepten Inlichtingenformulier Pagina 1 van 5 Prijsaanvraag Cncepten Inlichtingenfrmulier Datum: Beste klant Wij helpen graag bij het ntwerp van juw brder met een keuze uit ns ruime assrtiment. Dr dit frmulier ingevuld aan ns terug

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3-

-Samenvatting Natuurkunde- -Elektrotechniek Hoofdstuk 3- 1 Lading en Spanning 2 Elektrische strm 3 Weerstand Inhudspgave 4 Weerstand in parallel- en serieschakeling 5 Vermgen 6 Srtelijke weerstand Frmule verzicht 1 Lading en Spanning Lading Een vrwerp kan geladen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

De juiste mensen op de juiste plek

De juiste mensen op de juiste plek De juiste mensen p de juiste plek Visitekaartje Brand-, ret- en waterschade? Gm staat steeds vr u klaar. Cntacteer ns 03 820 96 20 Ndnummer 0900 100 87 Tevreden klanten dankzij een ttaalpakket en de nieuwste

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - PRAKTISCHE AANBEVELING ENE13 - DE JUISTE ZONWERING

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - PRAKTISCHE AANBEVELING ENE13 - DE JUISTE ZONWERING - - DE JUISTE ZONWERING Het binnenkmend znlicht tijdens de zmer beperken en prfiteren van de warmte tijdens de winter PRINCIPES BENADERING Het znlicht dat binnenkmt in een gebuw mag dan wel het verwarmingsverbruik

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

ack-aquaconcept.com, concept GmbH en Microdyn-Nadir Nadir,, Slotgrachtstraat 25, 9940 Telephone: +32 (0)9 3445176, Fax: +32 (0)9 3445176

ack-aquaconcept.com, concept GmbH en Microdyn-Nadir Nadir,, Slotgrachtstraat 25, 9940 Telephone: +32 (0)9 3445176, Fax: +32 (0)9 3445176 Kwaliteitsverbetering in prductieprcessen dr tepassing van aangepaste UV desinfectiemethdes en geavanceerde UV xidatie. Van Daele Drine. 1, www.dvd-technlgy.be www.ack-aquacncept.cm aquacncept.cm. 1 a.c.k.

Nadere informatie

Elektrische warmhoudplaat

Elektrische warmhoudplaat Elektrische warmhudplaat 114.360 114.361 114.362 V1/1209 NL/B 1. Algemeen 74 1.1 Infrmatie ver de gebruiksaanwijzing 74 1.2 Symblverklaring 74 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 75 1.4 Auteursrecht 75

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

hoogspanningsnet 14 september 2014 1 van 11

hoogspanningsnet 14 september 2014 1 van 11 Zuidelijk Zuid tracé 3 8 0 k i İ 0 V l t hgspanningsnet 4 september 204 van Betreft : Hgspanningstracé midden zeker NEE alternatief: Zuidelijk Zuid tracé en bestaand tracé Geertruidenberg - Eindhven Vr

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat een unieke trendvlgend systeem heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a.

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen

5.2.3 Klimaatbestendigheid ontwikkelen 5.2.3 Klimaatbestendigheid ntwikkelen Wat is het thema, waarm is het belangrijk? Bij duurzame sntwikkeling streven we naar een tekmstbestendige ntwikkeling. Dit betekent dat we bij de ntwikkeling van en

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool

Energie besparen door een correcte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvoorbeeld in een basisschool Energie besparen dr een crrecte regeling van de verwarmingsinstallatie: praktijkvrbeeld in een basisschl 1. INLEIDING Veel verwarmingsinstallaties in schlgebuwen draaien p vlle teren, k wanneer er geen

Nadere informatie

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV

Behandelinstructies. Bij roet- en/of waterschade DE TIENDSCHUUR BV Behandelinstructies Bij ret- en/f waterschade 2013 DE TIENDSCHUUR BV! Inhudspgave 1 Inleiding 2 Behandelinstructies materialen algemeen met brandschade 3 Behandelinstructies schilderij met ret- en/f waterschade

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Veranderingen in de agrarische bebouwing

Veranderingen in de agrarische bebouwing ONTHEFFINGEN De activiteiten met betrekking tt het buwen die in het bestemmingsplan nder een ntheffing zijn gebracht kunnen glbaal als vlgt wrden aangeduid: buwactiviteiten; veranderingen van de situering

Nadere informatie

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2

Eenzaamheid. 1. Ter inleiding 2. 2. Wat is eenzaamheid? 2 Eenzaamheid Idske de Haan- de Jng> 1. Ter inleiding 2 2. Wat is eenzaamheid? 2 3. He ntstaat eenzaamheid 3 a. Externe factren 3 b. Persnlijkheidskenmerken f karakter 4 c. Gedragspatrnen

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie