Factsheet Zonnepanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Zonnepanelen"

Transcriptie

1 Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de eerste daken te zien, bedekt met znnepanelen. Zijn znnepanelen een mgelijkheid vr mij? Speciaal vr Bsweide geeft deze factsheet een krt verzicht met argumenten, een financieel verzicht en een stappenplan. He werken znnepanelen? Een znnestrmsysteem bestaat uit diverse nderdelen. Znnepanelen zetten licht m in elektrische strm, k p een bewlkte dag. Meer licht betekent meer strm, en meer panelen betekent meer strm. Een mvrmer maakt er geschikte strm vr het elektriciteitsnetwerk van. Deze geleverde strm wrdt via de meterkast verbruikt in huis, zals dr de kelkast, lampen en wasmachine. Het verscht wrdt terug- geleverd aan het elektriciteitsnetwerk (het strmnet). De teruggeleverde strm aan het strmnet wrdt verrekend met uw verbruik, tegen dezelfde prijs. Dit leidt tt een besparing p uw energierekening. Vr deze verrekening heft u niets te den; de elektriciteitsmeter en het elektriciteitsbedrijf den dit vr u. Tt slt kunt u kiezen vr een mnitringsysteem, waarmee u p uw PC, tablet f smartphne f een apart display uw strmpbrengst in de gaten hudt. Welke aanpassingen zijn ndig? Wanneer u znnepanelen p uw dak wilt installeren, is een aantal wijzigingen ndig aan en in het huis: 1. Panelen p het platte f schuine dak met weinig schaduw, geplaatst in de richting tussen zuidst tt zuidwest is het meest ptimaal. Op een schuin dak kmen de panelen gelijk aan de dakhelling te liggen, p een plat dak is de hellingshek tussen 10 en 30 graden. 2. Een mvrmer. Dit is een kastje in grtte variërend van een schenends tt een klapkrat, binnen f buiten aan de muur, p een ruime plaats, zdat de mvrmer zijn warmte kwijt kan. 3. Een elektriciteitskabel van buiten naar binnen. 4. Aanpassingen aan de meterkast: Een kabel naar meterkast; Een extra grep; 1

2 Bij een slimme, digitale meter geldt dat u de meter met laten vervangen als deze niet geschikt vr het terugleveren van strm; Bij een meter met een draaischijf (rnddraaiende gekartelde schijf met een zwart vlakje) draait de teller vanzelf terug! Een installateur van znnepanelen helpt bij de keuzes en geeft de mgelijkheden aan. Vr de plaatsing van znnepanelen is in Bsweide geen buwvergunning ndig. Argumenten vr en tegen aanschaf van znnepanelen Vr Besparing p de elektriciteitsrekening: Uw strmaanbieder is wettelijk verplicht m de pgewekte strm te verrekenen met uw afgenmen strm. Daar heft u zelf niets vr te den. Meer dan 20 jaar prfijt van de aanschaf, met nageneg geen nderhudsksten. Daken van huizen zijn gunstig gelegen: Vrijwel ieder huis in Bsweide heeft een dakdeel p het zuidsten f zuidwesten, f een geschikt garagedak. Werkt altijd bij licht. Bij bewlkt weer minder dan bij znnig weer. Aansluiting p het elektriciteitsnetwerk blijft behuden: Als de znnepanelen te weinig strm leveren vr uw verbruik ( s avnds en s nachts, bewlkt weer) dan wrdt de extra strm gewn uit het elektriciteitsnet geleverd. Financieel interessant en milieubesparend (zie cijfers hiernder). Tegen Investering: Gangbaar is 2.000,- tt 7.000,-, afhankelijk van de grtte van het systeem. Een kwestie van smaak: Smmigen vinden de panelen lelijk. U zu het eerst even met de buren kunnen verleggen alvrens de panelen te plaatsen. Panelen zijn verigens in meerdere maten en kleuren leverbaar. Daken van huizen hebben vaak bstakels, waardr het ppervlak beperkt is: dakkapellen, dakramen, schrstenen, andere huizen, bmen; schaduw beïnvledt de pbrengst nadelig. Wijzigingen aan en in het huis. Niet nafhankelijk van het penbare strmnet: Als de strm uit het strmnet uitvalt, schakelt het znnestrmsysteem k uit (in verband met veiligheid). De vaste ksten van uw aansluiting blijven bestaan en vaak k een deel van de verbruiksksten (kwh). Financiën Wat kst uw elektriciteit nu? Bij Enec kst een kwh ngeveer 0,22. Dit is de basis vr de (variabele) verbruiksksten. Daarnaast betaalt u jaarlijks een vast bedrag vr de aansluiting en krijgt u geld terug via de heffingskrting. Het elektriciteitsverbruik varieert sterk dr de gezinssamensteling. 2

3 Het gemiddeld elektriciteitsverbruik in Nederland (brn: Nibud 2013) en ksten (brn: Enec, Stedin 2013): Aantal gezinsleden jaarverbruik (kwh) verbruiksksten ksten aansluiting 287,16 heffingskrting - 385,53 ttaal per jaar Wat kst een znnestrmsysteem en wat brengt het p? systeemgrtte indicatie pbrengst per jaar indicatie investering (september 2013) ± kwh ± *) systeem installatie ttaal klein (4 panelen) middel (8 panelen) grt (16 panelen) *) Dit bedrag krijgt u terug in de vrm van een lagere energierekening (verbruiksksten p de elektriciteitsrekening), gebaseerd p de cnsumenten- elektriciteitsprijs van juli Met een znnestrmsysteem is alleen te besparen p de verbruiksksten. De algemene verwachting is dat de strmprijs de kmende jaren verder stijgt. Dan stijgt uw financiële jaarpbrengst van uw znnestrmsysteem in de kmende jaren k! Subsidie is in de huidige markt een mie bijkmstigheid maar eigenlijk verbdig. De elektriciteitsprijs uit een znnestrmsysteem is nu al lager dan die van een energieleverancier. Bij 2,5% spaarrente en 4% prijsstijging van strm per jaar is de afweging tussen sparen en investeren in znnepanelen (hier z n 6 stuks): 14000, , , , , , ,00 0,00 Brn: MilieuCentraal 3000 sparen f znnepanelen? vervanging mvrmer na jaar jaren spaarrekening znnepanelen 3

4 Salderen Bij wet is nu geregeld dat de jaarpbrengsten van het znnestrmsysteem verrekend meten wrden met het jaarverbruik van uw elektriciteitsrekening. Dit heet salderen. Stel, u heeft een jaarverbruik van 3200 kwh en u wekt zelf 2000 kwh p met znnepanelen, dan betaalt u aan de energieleverancier vr 1200kWh. Indien u meer elektriciteit pwekt dan verbruikt, dan met uw energieleverancier u een "redelijke vergeding" geven. In de praktijk varieert dit van 0,03 tt 0,09 per kwh. Dit is minder dan de ksten van het zelf pwekken. Milieu Een znnestrmsysteem heeft k vr het milieu zijn vrdelen. Immers, kwh elektriciteit uit een znnestrmsysteem levert 0 kg CO2 uitstt per jaar. Terwijl het pwekken van elektriciteit uit fssiele brandstf in een elektriciteitscentrale leidt tt 566 kg CO2 uitstt per jaar. Daarnaast levert een znnestrmsysteem zelf binnen 2 tt 4 jaar alle energie p die bendigd is vr de prductie van de znnepanelen, het transprt en de installatie van alle nderdelen van het systeem. Wanneer het znnestrmsysteem is geplaatst levert het dus na 4 jaar schne energie p vr de rest van de levensduur. Stappenplan plaatsing znnestrmsysteem 1. Het riënteren Dit kunt u uiteraard zelf den, f er een installateur bij halen. Ok is er prfessinele kennis in Bsweide beschikbaar. Aandachtspunten hierbij zijn: is er veel ruimte en weinig schaduw p mijn schuine dak liggende tussen het zuidsten en het zuidwesten? is er weinig schaduw p mijn garagedak f plat dak van de uitbuw? bij gebruik van een vrijstaande garage vr znnepanelen: ligt er een lze leiding naar de garage f ben ik bereid een kabel in te (laten) graven? 2. Het aanvragen en berdelen van ffertes De znne- energiebranche is jng en er zijn cwbys p de markt. Een gede installateur: kmt thuis langs vóór het uitbrengen van een fferte m alles te inspecteren en geeft daarbij de (n)mgelijkheden aan (plaatsing panelen, mvrmer en bekabeling). Het risic van internetaanbieders en cllectieve inkpkanalen (zals 123- znne- energie) is dat bij installatie ineens kan blijken dat de fferte niet uitgeverd kan wrden en aanpassingen ndig zijn; heeft ruime ervaring met het installeren van znnepaneelsystemen en is vldende pgeleid vr het ntwerpen en plaatsen van znnepaneelsystemen; biedt naast garantie p de nderdelen van het systeem k een garantie p zijn installatiewerk; biedt met Unet- VNI vergelijkbare vrwaarden (installatiebranche) en werkt veilig (VCA** - certificaat); biedt een duidelijke fferte, tegespitst p uw situatie: benemd de nderdelen van het znnestrmsysteem; 4

5 beschrijft de plaatsing p uw huis (schets f ft); biedt inzicht in de pbrengsten van uw systeem gedurende de levensduur (25 jaar); beschrijft installatiewerkzaamheden en de ksten daarvan (let p meerwerk per uur en materiaalksten); biedt een werkend systeem aan, dus inclusief aansluiting in de meterkast; biedt inzicht in de ksten en betaling; een ptie is een aansluiting p een mnitringsysteem waarmee u uw pbrengsten p uw PC f aparte display kunt bijhuden. Let dus vral p kwaliteit dr bvenstaande punten na te lpen, en daarna pas p de prijs. Kies vr een systeem met een hge pbrengst. Het meest gebruikte paneel levert 250 Watt nder gestandaardiseerde mstandigheden (aanduiding 250Wp). Er zijn k panelen van dezelfde afmetingen met een vermgen van 235 Wp f 265 Wp. Het laatste paneel levert per jaar meer p. Kies z n paneel als de meerprijs niet te grt is. 3. Het installeren De installatie dr een installateur kst ngeveer een halve dag. Zrg dat de ruimtes waar gewerkt gaat wrden tegankelijk zijn (meterkast, zlder / garage). Zrg dat er iemand thuis is die mgelijk laatste beslissingen kan nemen. Teken het pleverrapprt nadat alle werkzaamheden gereed zijn. Als uw elektriciteitsmeter niet geschikt mcht zijn vr teruglevering (de elektricien zal dit bij het aansluiten melden), vraag dan kstels een nieuwe meter, die wel geschikt is vr teruglevering, bij de netbeheerder Stedin aan. Dit kan tt 3 maanden duren. Intussen werkt uw znnestrmsysteem gewn, maar verrekent u niet met uw verbruik. Meld uw installatie bij ; de netbeheerder begrijpt dan waarm uw verbruik pltseling daalt en kan het elektriciteitsnetwerk p uw systeem en dat van anderen in de wijk aanpassen. Bij de- het- zelven mist u de garantie van de installateur. De garantie p de delen van het systeem geldt uiteraard wel. Smmige delen zijn eenvudig zelf te den: Plaatsing van de panelen p een plat f schuin dak (met 2 persnen); let p de risic s van werken p hgte en schuine daken. Omvrmer phangen. Laat de vlledige elektrische installatie aan een elektricien ver. 4. Het nderhuden Een znnestrmsysteem vergt weinig nderhud: Als het mgelijk is 1 keer per jaar reinigen met water en een zachte bezem. Verntreiniging van de znnepanelen laat de pbrengst dalen. Na jaar met de mvrmer vervangen wrden ( 600 tt 1500). De technische levensduur is dan verstreken. Dit is een mi mment vr een algehele inspectie van uw systeem. 5

6 Het is slim m regelmatig de pbrengst bij te huden m z te cntrleren f uw systeem crrect werkt. Dit kan dr p het schermpje van de mvrmer te kijken, f dr het aansluiten p een mnitringsysteem waarmee u uw pbrengsten p uw PC f apart display kunt bijhuden. Smmige installateurs bieden een nderhudscntract met een peridieke cntrle en schnmaak (eens per 1-2 jaar). Vrbeelden van znnepanelen in Bsweide: 6

7 Vrbeelden van te veel schaduw van bsschages in Bsweide: Vrbeelden van weinig ruimte p dakvlakken in Bsweide: Vrbeelden van ruime dakvlakken met ruimte vr znnepanelen in Bsweide: 7

8 Clfn Dit is een uitgave van de Prjectgrep Duurzaam Bsweide p initiatief van de Bewnersvereniging Bsweide, financieel ndersteund dr het prgramma Duurzaamheid dr Haagsche wijken van de gemeente Den Haag. Alles uit de uitgave mag met brnvermelding wrden gekpieerd. De inhud van deze publicatie is met de grtste zrgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desndanks tch njuistheden in vrkmen, aanvaardt de Bewnersvereniging Bsweide daarvr geen enkele aansprakelijkheid. Ok aanvaarden de Bewnersvereniging geen aansprakelijkheid vr enige directe f indirecte schade die zu kunnen ntstaan dr het gebruik van de hierin aangebden infrmatie. Cntact Vr meer infrmatie kunt u cntact pnemen met: Prjectgrep Duurzaam Bsweide, 8

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie