NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a. DATUM: 11 november 2008

2 Plateau bereidt zich voor op passend onderwijs Passend onderwijs is een initiatief van de rijksoverheid met als belangrijkste doel dat er voor elk kind een passende onderwijsplek is. Concreet betekent dit dat schoolbesturen (en daarmee de scholen) verantwoordelijk zijn voor een onderwijsaanbod dat kinderen biedt wat ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Sommige schoolbesturen kiezen voor inclusief onderwijs, waarbij elke leerling op iedere school terecht kan. Passend onderwijs kan ook anders ingevuld worden, namelijk dat kinderen indien nodig, al dan niet tijdelijk, gebruik maken van een speciale voorziening. Plateau heeft een breed samengestelde projectgroep de opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor de ontwikkeling naar passend onderwijs. De projectgroep richt zich hierbij enerzijds op de strategische positie van Plateau, zoals bijvoorbeeld op de vorming van en de aansluiting bij een regionaal netwerk, anderzijds richt de projectgroep zich op de uitvoering in de praktijk. Uitgangspunt voor de projectgroep is aansluiten bij datgene wat er al is, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de schoolbesturen uit het samenwerkingsverband WSNS, de samenwerking met externe instanties (o.a. Noordermaat, Promens-care) en het zorgbeleid van de basisscholen. De komende jaren zal veel nadruk worden gelegd op intensivering van de zorgbreedte en zorgkwaliteit van de basisscholen. Het concept plan van aanpak staat in de steigers. Na advisering door een externe deskundige zal het concept plan gepresenteerd en besproken worden met de verschillende geledingen binnen Plateau. In eerste instantie met directeuren, intern begeleiders, GMR en bestuurscommissie. Vervolgens worden ook de teams nauw betrokken. De leden van de bestuurscommissie hebben tijdens hun jaarlijkse schoolbezoeken specifiek aandacht voor het thema passend onderwijs. Tenslotte wil de projectgroep aangeven dat er sprake is van een ontwikkelingstraject. Nieuw verworven inzichten, het beschikbaar komen van nieuwe wettelijke regelgeving of ontwikkelingen in de regio kunnen er toe leiden dat het plan in de komende jaren (op onderdelen) wordt bijgesteld. De projectgroep passend onderwijs bestaat uit: - Lidi Buurman (directeur sbo de Meander) - Willemijn van de Laan (leerkracht en intern begeleider sbo de Meander) - Albert Kuiper (directeur obs Baggelhuizen) - Ellen Camfferman (intern begeleider obs Baggelhuizen en lid PCL) - Catharina Hoiting (ex leerkracht Sterrenschip, sinds dit schooljaar leerkracht en unit- en rugzakcoördinator sbo de Meander) - Jan Hartlief (directeur (v)so W.A. van Lieflandschool) - Renate Schenk (onderwijskundig medewerker Plateau en lid zmt swv WSNS) - Henk van de Boer (algemeen directeur) Bureau Onderwijs Zorgverzekering Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zorg. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Voor behandelingen die buiten het basispakket vallen kan een aanvullende verzekering worden afgesloten. Veranderingen basispakket per 1 januari 2009 In de Beleidsagenda 2009 geeft VWS aan wat wijzigt in het basispakket: Alle basisschoolkinderen met ernstige dyslexie krijgen vanaf hun zevende jaar recht op dyslexiezorg. Een kind komt niet zonder meer in aanmerking voor de behandeling van dyslexie. Een voorwaarde is dat intensieve begeleiding bij het lezen en spellen niet heeft geholpen. Scholen worden nog geïnformeerd over de precieze eisen voor de verwijzing naar de zorg. In de brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2008 staat het dyslexiebeleid beschreven. Op de website van het ministerie van OCW staat meer informatie over de vergoeding van dyslexie en de signaleringsrol van scholen. De vergoeding van slaap- en kalmeringsmiddelen wordt beperkt. Meer informatie leest u in een factsheet en patiëntenfolder hierover. 2

3 Middelen voor erectiestoornissen worden geschrapt. De vergoeding van cholesterolverlagers wordt gebaseerd op de richtlijn van de beroepsgroepen: gelijkwaardige maar goedkopere middelen hebben de voorkeur. Sta-op-stoelen, allergeenvrije en stofdichte bedhoezen en faxapparatuur voor doven worden niet meer vergoed. Naast de maatregelen uit de Beleidsagenda 2009 vervalt in het basispakket nog de eigen bijdrage voor psychotherapie. De eigen bijdrage van 10 euro per zitting voor de psycholoog blijft wel gehandhaafd. Op de site van het College voor zorgverzekeringen staan alle behandelingen uit het basispakket. Veranderingen basispakket sinds 1 januari 2008 Op 1 januari 2008 is het basispakket uitgebreid met: anticonceptiepil, spiraaltje, pessarium en Nuvaring ongeacht leeftijd (was tot 21 jaar) tandheelkunde tot 22 jaar (was tot 18 jaar) 5 uur extra kraamzorg geneeskundige geestelijke gezondheidszorg Aanvullende verzekering Niet alle zorg wordt gedekt door het basispakket. Voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen en de tandartshulp voor mensen boven de 22 jaar is een aanvullende verzekering nodig. Deze is af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De inhoud en kosten van de aanvullende pakketten verschillen per verzekeraar. Op KiesBeter.nl kunt u de verschillende aanvullende verzekeringen met elkaar vergelijken. Acceptatieplicht Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen dezelfde prijs (premie) voor de basisverzekering te accepteren. Ze mogen dus geen hogere premie vragen aan bijvoorbeeld zieken of ouderen. U bent niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Zorgtoeslag Ruim 5 miljoen Nederlanders ontvangen een zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. Is uw inkomen in 2008 niet hoger dan euro, of euro als u samenwoont? Dan hebt u misschien recht op zorgtoeslag. Meer informatie staat op de website Toeslagen van de Belastingdienst. U kreeg vorig jaar al zorgtoeslag: U hoeft niets te doen. U krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst over uw zorgtoeslag voor het volgende jaar. U krijgt nog geen toeslag: Ontvangt u nu geen zorgtoeslag, maar wilt u wél zorgtoeslag aanvragen? Vul dan een aanvraagformulier in en stuur het op aan de Belastingdienst. U kunt dit formulier downloaden op de website Toeslagen van de Belastingdienst. Of u vraagt het formulier aan bij de BelastingTelefoon, (gratis). U kon tot 1 april 2008 zorgtoeslag voor 2007 aanvragen. Premie Verzekerden betalen in Nederland maandelijks een vaste (nominale) premie aan de zorgverzekeraar. Via het inkomen betaalt u daarnaast de inkomensafhankelijke bijdrage. De verzekeraars bepalen de hoogte van nominale premie. Verder is er een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico naar keuze, oplopend van 0 tot 500 euro. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie. Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. -- 3

4 Vakbondscontributie Omdat OSG pas tot verwerking van deze aanvragen kan overgaan als het formulier geheel is ingevuld en ondertekend, wordt u verzocht om het aanvraagformulier i.v.m. de regeling vakbondscontributie primair onderwijs 2008 naar het stafbureau Plateau, t.a.v. Betty van den Berg te sturen. Betty zal vervolgens de ondertekende formulieren doorsturen naar OSG. Regeling vakbondscontributie. Wat houdt de regeling precies in? Via de fiscale contributieregeling kunt u een gedeelte van de betaalde vakbondscontributie in een jaar terugkrijgen. In de CAO-PO is de regeling weergegeven in Bijlage VIII (blz. 151, 152). Het financieel voordeel krijgt u niet rechtstreeks van uw vakbond terug maar van uw werkgever die eenmalig de betaalde contributie verrekent met uw bruto maandsalaris. Uw voordeel kan al snel oplopen tot 40 procent korting op het betaalde contributiebedrag, ofwel ruim 70 op jaarbasis! Hoe komt het voordeel tot stand? De betaalde contributie wordt eenmalig ingehouden op uw bruto maandsalaris. Hierdoor is dit bruto bedrag lager voor de berekening van belasting en sociale premies. U betaalt dus minder belasting en sociale premies. Het belastingtarief dat op u van toepassing is, is wel van invloed op de grootte van uw voordeel. Een fiscale regeling heeft geen invloed op uw netto salaris. -- Steps en skeelers. (In aanvulling op informatie uit Nieuwsbulletin nr. 2 van dit schooljaar): Gebruikers van een step of skeelers maar ook rolschaatsers en skateboarders mogen behalve op de stoep ook op het fietspad. Alleen wanneer er geen stoep of fietspad aanwezig is mogen ze op de rijbaan. Als er wel een voet- of fietspad aanwezig is mogen ze dus niet op de rijbaan. Gebruikers van step, skeelers, rolschaatsen en skateboard hebben dezelfde status als voetgangers. -- Univé Verzekeringen en Plateau Openbaar Onderwijs Assen Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft een collectiviteitsverzekering met Univé Verzekeringen. Alle medewerkers van Plateau Openbaar Onderwijs Assen kunnen door het collectieve contract goedkoper één of meerdere verzekeringen afsluiten. Als medewerker van Plateau Openbaar Onderwijs Assen gelden de volgende voordelen: 9,5% korting op de Basisverzekering; 10% korting op de aanvullende Extra Zorg Polissen 2 t/m 4; Extra pakketkorting bij meerdere verzekeringen die kan oplopen tot wel 15%. Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw zorgverzekering? Binnenkort ontvangt u een informatiepakket van Univé. Bent u al verzekerd bij Univé Verzekeringen en wilt u gebruik maken van de collectieve voordelen? Geef dit dan aan op het formulier. Wilt u meer weten over Univé Verzekeringen kijk dan op Wilt u geen informatie over Univé Verzekeringen, wilt u dit per omgaande doorgeven aan het secretariaat van het stafbureau (tel ). -- 4

5 Meestal lopen de dingen. Maar wel anders dan gedacht. De kinderen studeren onverwacht nog een jaartje door. Je koopt toch dat buitenkanshuis met de iets hogere hypotheek. Je pensioenregeling verandert en het kabinet besluit tot een grondige verbouwing van de WAO. Kortom, meestal lopen de dingen iets anders dan verwacht. Wie dan de toekomst van zijn inkomen helder wil houden, staat voor een flinke klus. Want de optelsom is ingewikkeld. En het resultaat is soms wel een uitkomst maar geen antwoord. Loyalis, de verzekeraar voor werknemers van overheid, onderwijs en de energie- en nutsbedrijven, biedt dat antwoord wel. Wie zich aanmeldt voor de Inkomensvooruitblik krijgt jaarlijks een duidelijk en begrijpelijk overzicht van het collectieve pensioen en je aanvullingen bij Loyalis. De Inkomensvooruitblik geeft antwoord op heel wat vragen, bijvoorbeeld: - wat gebeurt er met mijn inkomen als ik een sabbatical wil? - wat verdien ik straks als ik minder wil gaan werken? - wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt word? - zijn mijn partner en kinderen goed verzorgd als mij iets overkomt? Papier en digitaal De Inkomensvooruitblik bestaat uit meerdere onderdelen. Elk jaar krijg je op papier een overzicht met de stand van zaken. Daarnaast staat je situatie, goed beveiligd en dus alleen voor jou zichtbaar, op de website van Loyalis. En als het pensioen of de sociale zekerheid ingrijpend veranderen dan stuurt Loyalis je een . Papier Eén keer per jaar krijg je van Loyalis de actuele Inkomensvooruitblik op papier. Een handig boekje met duidelijke grafieken en netto bedragen. Dat helpt je te beoordelen of uw inkomen in de toekomst op koers ligt. Of dat zo is, beslis je uiteraard zelf. Net zoals je zelf beslist of er actie nodig is in de vorm van een aanvullende verzekering. Internet: altijd actueel Je hebt toegang tot je persoonlijke dossier met je actuele pensioen- en verzekeringsgegevens overzichtelijk bij elkaar. Op de internetsite kun je doorrekenen wat je inkomen wordt bij bepaalde veranderingen. Wat betekent bijvoorbeeld eerder of later stoppen met werken? Wat lever ik in als ik minder ga werken. Op MijnLoyalis worden de gevolgen van dit soort scenario s duidelijk. Je persoonlijke situatie kan per dag veranderen. Trouwen, kinderen krijgen, scheiden, het zijn enkele voorbeelden. Of de wetgeving verandert. Veranderingen die er voor kunnen zorgen dat je misschien je financiële koers iets moet verleggen. Dan is het handig als Loyalis je wijst op veranderingen en hun gevolgen. Daarom stuurt Loyalis de abonnees op de Inkomensvooruitblik dan een . Simpel en direct. De Inkomensvooruitblik ontvangen? Wil je meer weten over de Inkomensvooruitblik, ga dan naar Onderwijs Service Groep (OSG) OSG op de NOT 2009 De inschrijving voor de tweejaarlijkse onderwijsbeurs NOT 2009 is alweer geopend. Van 27 tot en met 31 januari 2009 vindt de NOT 2009 plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Thema's die dit jaar extra aandacht krijgen zijn buitenschoolse opvang en leren & onderwijzen met ICT. Klik hier <http://extranet.osg.nl/documenten/2/51/69/1379/maandbriefoktober2008volledignoord doc> voor meer informatie om u gratis aan te melden. 5

6 Wetenswaardigheden Schooldiëtist. Goed eten is nodig om te groeien, lekker te kunnen ravotten maar ook om goed te kunnen presteren. Bovendien kan gezonde voeding overgewicht voorkomen. Preventie en vroegtijdige signalering van overgewicht zijn belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de basisschoolleeftijd bepalend is voor het eet- en beweegpatroon op volwassen leeftijd. Daarom is het belangrijk juist de basisschoolkinderen te stimuleren tot voldoende bewegen en verstandig eten. Half november start de Driemaster daarom een proef met een schooldiëtist. Zij gaat de leerlingen screenen op hun lengte, gewicht en eetgewoonten en kan aan de hand daarvan een persoonlijk voedingsadvies geven. Om vragen over voeding te beantwoorden en de resultaten van de screening te bespreken gaat de diëtist een inloopspreekuur starten op school. Indien nodig kan zij de kinderen op school verder begeleiden. 6

7 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Stadhuis, Noordersingel 33, 9401 AC Assen (kamer 3.01, 3.02/3.02a) Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / en/of Algemeen Directeur Dhr. H. van de Boer Telefoon/ Aanwezig : ca. 4 dagen / week Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de Bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties en hoofd bestuursbureau over gevoerde beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren Controller Mw. A. Lalkens (per 01/10/2008) Telefoon/ Aanwezig : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Taakvelden : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Huisvesting en formatie Dhr. J. Hoeksema Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - advies huisvestingszaken - planning gebouwenonderhoud - formatieplanning Personeelsadviseur openbaar onderwijs Mw. P. Pelupessy Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker Mw. R. Schenk Telefoon/ Aanwezig : maandag, dinsdag en donderdag Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg - Weer Samen Naar School - onderwijskansenbeleid Adviseur rechtspositie en juridische aangelegenheden Mw. B. van den Berg Telefoon/ Aanwezig : dienstverband van 24 uur (dinsdag afwezig) Taakvelden : - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 7

8 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag en dinsdag van ca uur woensdag van ca uur : : woensdagmorgen of middag. donderdag en vrijdag van ca uur : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie, directieberaad en GMR - notulering vergaderingen bestuurscommissie, directieberaad - redactie Nieuwsbulletin. 8

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt:

In 2013 verandert het basispakket van de zorgverzekering als volgt: Zorgverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. Dit basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie