Geen centje pijn in 2012?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geen centje pijn in 2012?"

Transcriptie

1 Geen centje pijn in 2012? Medisch Centrum IBIS wil u graag informeren omtrent: Wijzigingen Zorgverzekering Het eind van het jaar is weer in zicht. Voor 19 november krijgt u een aanbod van uw huidige zorgverzekeraar voor de zorgverzekering in Het kabinet heeft een aantal plannen klaar- staan om de basispakket vergoedingen voor 2012 te gaan wijzigen. Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de licha- melijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. Met de fysiotherapeut bent u snel weer in beweging zorg dat dit zo blijft in 2012! De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefenin- gen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo blijft u uit het leven halen wat erin zit. Leven is bewegen. De fysiotherapeut helpt u om zo goed mogelijk te (blijven) bewegen! Wat er verandert in de basisverzekering 2012 is te zien in onderstaand overzicht: 1. De eerste 20 fysiotherapie behandelingen komen voor eigen rekening (bij chronische aandoening); 2. Vergoeding voor maagzuurremmers wordt uit het basispakket gehaald; 3. Vergoeding voor dieet advies wordt uit het basispakket gehaald; 4. Stoppen met roken wordt beperkt vergoed; 5. De eigen bijdrage voor langdurige GGZ- behandeling wordt verhoogd; Daarnaast wordt het eigen risico 2012 verhoogd van 170,- naar 220,- dit is een stijging van 50,- ten opzichte van Hoeveel de zorgpremie in 2012 wordt, is nog even afwachten tot na Prinsjesdag wanneer alle zorgverzekeraars de premies bekend gaan maken. Ook voor 2012 uw zorgverzekering vergelijken? Meld u aan voor de premiewekker en u bent als eerste op de hoogte van de zorgverzekering 2012.

2 Verzeker je van genoeg fysiotherapie! Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen, is daarom aan te raden! Een passende aanvullende verzekering Fysiotherapie binnen de wettelijk verplichte Basis- verzekering. Bij de dekking voor fysiotherapie in de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen. Volwassenen Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waar- voor veel fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat. De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine- incontinentie worden wel ver- goed uit de basisverzekering. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opge- leide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen en jongeren (tot 18 jaar) Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor het kalenderjaar 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewen- ste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. Vergoeding voor sommige chronische aandoeningen stopt Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de fysiotherapeut wordt vergoed. Deze lijst wordt ingekort. Vanaf 2012 vervalt de vergoeding voor een aantal behandelingen. Op deze lijst treft u een overzicht van de aandoeningen die van de lijst af gaan. Klik hier om te zien om welke aandoeningen het gaat.

3 Het is dus goed mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die hele- maal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uw persoonlijke situ- atie kan ook per jaar verschillen. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een ongelukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering. Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvul- lende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten. Bekijk uw polis zorgvuldig Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. Is uw huidige polis ontoereikend, dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. De verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht, maar voor een aanvul- lende verzekering geldt dit niet. U moet dan vaak een medische verklaring invullen. Houd hier rekening mee, want dit kan extra tijd kosten. Eigen risico Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basis- verzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben. Ook kunt u kijken op de website kiesbeter.nl

4 Veelgestelde vragen en antwoorden Wat verandert er volgend jaar rond fysiotherapie? De vergoeding voor fysiotherapie in 2012 uit de basisverzekering wordt verder beperkt. De ver- goeding is nu al beperkt tot mensen die een bepaalde aandoening hebben die op een lijst staat. Mensen met deze aandoeningen moesten in 2011 de eerste 12 behandelingen zelf betalen in 2012 wordt dat de eerste 20 behandelingen. Wij raden u aan om een goede aanvullende verzekering te nemen, dan vergoedt de aanvullende verzekering zowel die eerste 20 behan- delingen als de behandeling van aandoeningen die niet op de lijst staan. Voor verzekerden die jongen dan 18 jaar zijn, blijft de situatie hetzelfde. Zij hebben recht op de vergoeding van een aantal behandelingen vanuit de basisverzekering. NB de verplichting om de eerste 12 (2011) of 20 (2012) behandelingen zelf te betalen is eenma- lig en komt dus niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de be- handeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie de lijst). Naast de verandering in het aantal behandelingen dat u voor uw eigen rekening of die van de aanvullende verzeker- ing komt heeft de minister ook nog een aantal aandoeningen van de lijst geschrapt. Bekijk deze hier. Is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten wat be- treft fysiotherapie? Ja, want het is mogelijk dat u fysiotherapie nodig hebt voor een aandoening en dat die hele- maal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij raden u dus aan een passende aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen fysio- therapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de hulp van de fysiotherapeut. Bijvoorbeeld bij sportblessures of na een onge- lukje. Maar ook als u bijvoorbeeld reuma hebt. De behandelingen van deze aandoening worden helemaal niet vergoed uit de basisverzekering. Hoe zit het met de overgang van 2011 naar 2012? Als u in 2011 onder behandeling bent geweest voor een chronische aandoening die ook in 2012 op de chronische lijst staat, dan verandert er voor u niets. U hoeft het aantal behandelingen dat per 2012 voor eigen rekening komt niet alsnog te betalen. Als u in 2012 voor het eerst voor een dergelijke aandoening behandeld wordt dan moet u eenmalig (dus niet elk jaar opnieuw) 20 behandelingen voor eigen rekening nemen of voor rekening van uw aanvullende verzekering laten komen.

5 In het kader van de overgang van 2011 naar 2012 kunnen zich met betrekking tot het aantal behandelingen ook ingewikkelder gevallen voordoen. Daarvoor twee voorbeelden: a. Stel dat u in behandelingen (dus een aantal tussen de 12 en de 20) heeft gehad. In dat geval werd u in 2011 al voor rekening van de basisverzekering behandeld en gaat dat in 2012 gewoon door, Het verschil tussen 20 en het aantal behandelingen dat u feitelijk heeft ge- had hoeft u niet zelf t betalen b. Stel dat u in 2011 nog geen 12 behandelingen heeft gehad (en dus nog niet voor rekening van de basisverzekering kon worden behandeld) in dit geval moet u het aantal behandelingen dat voor uw eigen rekening of voor rekening van de aanvullende verzekering komt volmaken tot 20. Dus als u bij voorbeeld in behandelingen heeft gehad, dan moet u in 2012 nog 14 behandelingen voor rekening van uw aanvullende verzekering laten komen of zelf betalen Indien u in 2011 bent behandeld voor een van de aandoeningen die nu door d e minister van de lijst worden gehaald heeft u in 2012 voor de behandeling van deze aandoeningen geen recht meer op vergoeding vanuit de basisverzekering. Alle behandelingen komen dan voor uw eigen rekening of voor rekening van uwe aanvullende verzekering. Wat verandert er volgend jaar in het algemeen? Is het verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten? Ja, het is per wet verplicht om een basiszorgverzekering te hebben. Dit geldt voor iedereen die in Nederland woonachtig is, dus ook voor kinderen onder de 18 jaar. Mensen die in Nederland werken en loonbelasting afdragen, zijn eveneens verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten. Wat is een verplicht eigen risico? Op 1 januari 2008 is er een verplicht eigen risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar euro. Er zijn ook kosten die niet onder het verplichte eigen risico vallen. Dit zijn onder meer kosten voor de hui- sarts, verloskundige zorg en kraamzorg, griepprik voor risicogroepen, gratis bevolkingsonder- zoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed wordt Hoe zit het met eigen risico? Betaal ik dat elk jaar opnieuw? Er is elk verzekeringsjaar een eenmalig eigen risico, maar u betaalt dit alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zor- gverzekering vergoed wordt vallen niet onder het eigen risico. Wat is een vrijwillig eigen risico? Een vrijwillig eigen risico levert de consument een korting op de zorgverzekering op. Er kan ge- kozen worden voor een vrijwillig eigen risico variërend tussen de 0 en 500 euro. Naast een vri- jwillig eigen risico bestaat er ook een verplicht eigen risico. Dit bedraagt in euro. Mag een zorgverzekeraar mij weigeren?

6 Voor de basiszorgverzekering geldt een acceptatieplicht. Een verzekeraar is dus verplicht om iedereen te accepteren. De aanvullende zorgverzekering kent geen acceptatieplicht en mag mensen dus weigeren. Sommige verzekeraars vragen voor sommige polissen bijvoorbeeld een gezondheidsverklaring.

7 Voorbeelden voor fysiotherapie Pepijn, 6 jaar, verdraaide knie / astma Pepijn is zes jaar oud. Net zoals de meeste van zijn leeftijdsgenoten houdt hij van voetbal. Stel dat hij in 2012 een keer zijn knie verdraaid dan worden de kosten voor zijn behandelingen bij de (kinder)fysiotherapeut vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt een maximum van 9 behandelingen als dat nodig is nog een keer 9 behandelingen. Alle behandelingen daarna moeten uit de aanvullende verzekering worden betaald. Stel dat Pepijn astma of een andere chronische aandoening heeft en dat hij daarvoor fysio- therapie nodig heeft, dan worden alle behandelingen fysiotherapie vergoed uit de basisverzek- ering als deze aandoening op deze lijst staat. Anna, 70 jaar, urine- incontinentie Anna verliest soms urine. In 2012 worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine- incontinentie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt alleen als Anna bekken- bodemtraining krijgt door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Voor de behandeling kan ze nagaan bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Henk, 55 jaar, frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) De aandoening van Henk (frozen shoulder) staat op de zogenoemde chronische lijst. Fysio- therapie vanaf de 20e behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering als u, net zoals Henk, een bepaalde chronische aandoening hebt. Een overzicht van de aandoeningen staan op de zogenoemde chronische lijst. Als Henk een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten, dan krijgt hij mogelijk de eerste 20 behandelingen vergoed. Het is daarom goed om de polisvoor- waarden 2012 van de zorgverzekeraar na te kijken op voldoende dekking fysiotherapie. Kijk en vergelijk 2011 Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie in 2011? Welke alternatieven zijn er voor mijn huidige polis? Bekijk hier de mogelijkheden. u- goed- verzekerd/kijk- en- vergelijk.htmlwww.defysiotherapeut.com

8 Medisch Centrum IBIS (in samenwerking met fitnesscentrum AllSports) Maakt het verschil in samen bewegen naar individueel gezond welzijn. Wij willen dat graag ook voor u in 2012 kunnen betekenen! Zie voor aanvullende info (ook mbt specifieke ervaringen en huidige opleidingsniveau van alle medewerkers.) Professionaliteit - Klantgerichtheid - Innovatie - Uitstraling

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl

Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen. PrijsCheck.nl Onderzoek dekking aanvullende zorgverzekeringen PrijsCheck.nl 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting Onderzoek aanvullende verzekeringen tandarts Onderzoek dekking zorgverzekering bij zwangerschap

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Motorrijtuigenverzekering Productwijzer Motorrijtuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie