ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006"

Transcriptie

1 ZORG SPECIAL NIEUWE ZIEKTEKOSTENREGELING PER 2006 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP Nr. 5 - september 2005 Column Nieuwe zorgverzekering 1 januari van kracht Gerrit Jan Vrieling 1 januari 2006 wordt een historische datum. Dan voert de overheid de nieuwe Zorgverzekeringswet in. Deze wet zal het huidige ziektekostenstelsel volledig veranderen. Er komt dan namelijk één nieuwe zorgverzekering voor alle Nederlanders. Met de invoering van deze nieuwe zorgverzekering per 1 januari a.s. komt er een einde aan het verschil tussen de huidige particuliere en ziekenfondsverzekering. Ook de huidige ziektekostenregelingen voor ambtenaren verdwijnen. Voor dit alles komt één nieuwe zorgverzekering in de plaats. Deze nieuwe zorgpolis wordt basisverzekering genoemd. Voor Vrieling Assurantiën alle reden om u middels deze special te informeren over de komende veranderingen in het ziektekostenstelsel. Van oudsher adviseren wij op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Onze adviseurs staan klaar om u behulpzaam te zijn bij de overstap naar het nieuwe stelsel. U heeft de volledige vrijheid te kiezen voor een zorgverzekeraar die bij u past. U daarbij te informeren en te adviseren beschouwen wij als onze taak. We zijn onafhankelijk. We kunnen daardoor de polis van vrijwel alle zorgverzekeraars aanbieden. In deze Feeling special leest u alles over het nieuwe stelsel en wat uw mogelijkheden zijn. En als u na het lezen ervan nog vragen mocht hebben, neem dan contact met ons kantoor op. U kunt altijd terecht bij uw persoonlijke adviseur van Vrieling Assurantiën. << Basisverzekering verplicht Iedereen van 18 jaar en ouder wordt verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. De inhoud van het verzekeringspakket wordt door de regering vastgesteld. De omvang van de basispolis kan jaarlijks door de overheid worden aangepast. Naar verwachting zal de inhoud van de basisverzekering ongeveer hetzelfde zijn als de inhoud van het huidige ziekenfondspakket. Wilt u meer medische kosten vergoed hebben, dan moet u daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten. Acceptatieplicht Verzekeraars krijgen voor de basisverzekering een zogenoemde acceptatieplicht. Dit betekent dat een verzekeraar u altijd moet accepteren als u zich bij hem aanmeldt. Tegen dezelfde premie als uw buurman, ongeacht uw leeftijd, gezondheid of inkomen. Overstappen Eenmaal per jaar kunt u zonder opgaaf van redenen van verzekeraar wisselen. Dat is heel eenvoudig. Die vrijheid moet ervoor zorgen dat zorgverzekeraars kwaliteit blijven bieden in hun dienstverlening. Ook worden verzekeraars er door de concurrentie toe aangezet de prijs van de basisverzekering scherp te houden. << Wat gaat de basisverzekering u kosten? Op dit moment wordt geschat dat de gemiddelde premie ongeveer a 1200 à a 1300 zal bedragen. Dit is aanzienlijk meer dan de huidige ziekenfondspremie. Elke verzekerde vanaf 18 jaar is de vaste premie voor de basisverzekering verschuldigd. Kinderen onder de 18 jaar moeten wel een zorgverzekering hebben, maar betalen geen premie. Zolang kinderen onder de 18 jaar geen werk hebben, betalen zij ook geen inkomensafhankelijke bijdrage. Naast de vaste premie betaalt iedereen met een inkomen ook de inkomensafhankelijke bijdrage. Die wordt op het loon of de uitkering ingehouden en bedraagt 6,25 % van uw inkomen tot maximaal a Deze bijdrage wordt vervolgens weer door de werkgever aan de verzekerde vergoed. Voor mensen met een uitkering wordt dit geregeld via het UWV. Zelfstandigen betalen de inkomensafhankelijke bijdrage achteraf via de belastingaangifte. <<

2 2 ZORG SPECIAL Onafhankelijk advies Wat verandert er tussen nu en mei 2006? Natura-polis en restitutie-polis Naar verwachting zullen er verschillende soorten basisverzekeringen op de markt komen. Zo zullen er polissen komen die een vergoeding leveren in natura. Met een natura-polis kunt u in principe alleen gebruik maken van zorg door zorgverleners die vooraf door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit betekent bijvoorbeeld, dat de verzekeraar bepaalt naar welk ziekenhuis, welke specialist of huisarts u gaat. Een andere vorm is de zgn. restitutie-polis. Met een restitutiepolis heeft u zelf de vrijheid om uw zorgverleners te kiezen. U bepaalt zelf naar welk ziekenhuis, welke specialist en welke apotheek u gaat. De zorgverzekeraar vergoedt de gedeclareerde kosten. De basisverzekeringen zullen ook van elkaar verschillen in service, kwaliteit en premie. Aanvullende verzekeringen De naam zegt het al, de basisverzekering verzekert uitsluitend medische zorg in de basis. Veel vormen van medische zorg zijn niet verzekerd onder de basisverzekering. De verzekeraars bieden verschillende vormen van aanvullende dekking aan. Variërend van een beperkte aanvullende dekking tot de meest uitgebreide aanvullende dekking. De aanvullende pakketten van de verschillende verzekeraars zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Al met al is het behoorlijk ingewikkeld om de juiste keuze te maken. Het loont al snel de diverse aanbiedingen met elkaar te vergelijken. De adviseurs van Vrieling kunnen u daarbij helpen. Ze zijn deskundig en onafhankelijk. << De invoering van het nieuwe zorgstelsel gaat in stappen. Soms wordt u automatisch geïnformeerd over een nieuwe stap, een andere keer moet u zelf actie ondernemen. Eén ding is zeker; op 1 mei 2006 moet u verzekerd zijn via het nieuwe zorgstelsel. In de onderstaande zorgkalender hebben we alle belangrijke data tot mei volgend jaar voor u op een rij gezet. September 2005 De Belastingdienst stuurt u het aanvraagformulier voor zorgtoeslag. Doet zij dat niet, en denkt u wel recht te hebben op zorgtoeslag, vraag het formulier dan op via de Belastingtelefoon ( ) of 1 november 2005 Lever het aanvraagformulier voor zorgtoeslag vóór deze datum in en u krijgt, als u inderdaad recht heeft op zorgtoeslag, vóór 1 januari 2006 de eerste maandelijkse betaling. 16 december 2005 Uw huidige zorgverzekeraar doet u vóór deze datum een voorstel voor een basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. U kunt tot 1 maart 2006 op dat aanbod ingaan, maar u kunt ook een andere zorgverzekering of zorgverzekeraar kiezen. Eind december 2005 Heeft u het aanvraagformulier op tijd (vóór 1 november) teruggestuurd en heeft u recht op zorgtoeslag, dan wordt het eerste maandelijkse bedrag nu uitgekeerd. 1 januari 2006 Invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Heeft u niet gereageerd op het aanbod van uw verzekeraar, dan bent u nu automatisch (in ieder geval tot 1 maart) verzekerd bij deze verzekeraar. U kunt dan nog tot 1 maart aan uw huidige verzekeraar doorgeven dat u niet ingaat op het aanbod. 1 maart 2006 Het aanbod van uw huidige verzekeraar is geldig tot 1 maart Heeft u niet gereageerd of het aanbod geaccepteerd, dan bent u, overeenkomstig het aanbod dat uw huidige verzekeraar u heeft gedaan, voor de rest van het jaar verzekerd. 1 mei 2006 Op deze datum moet u verzekerd zijn. Als u het aanbod van uw huidige verzekeraar niet accepteert heeft u tot 1 mei de tijd een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Wanneer u na 1 mei niet verzekerd bent, kunt u een boete krijgen. << Ellen van Brussel, binnendienst-adviseur

3 Zorgtoeslag zelf aanvragen bij de belastingdienst Alles wat u moet weten over de zorgtoeslag Niet iedereen zal de kosten voor de nieuwe basisverzekering kunnen betalen. Voor mensen die onvoldoende inkomen hebben om de premie te kunnen betalen, is er een tegemoetkoming in de kosten vanuit de overheid. Deze tegemoetkoming wordt zorgtoeslag genoemd. Ongeveer zes miljoen huishoudens zullen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. Of dat ook voor u geldt, is afhankelijk van uw inkomen en leefsituatie. Alleenstaanden met een inkomen tot maximaal a kunnen een zorgtoeslag krijgen, partners kunnen een zorgtoeslag krijgen wanneer hun gezinsinkomen niet meer dan maximaal a bedraagt. veel gegevens van u van tevoren zijn ingevuld. Dit gebeurt op grond van de meest actuele gegevens die van u bij de Belastingdienst bekend zijn. Van belang is dat u deze gegevens op juistheid controleert en zonodig corrigeert. ZORG SPECIAL No-claimregeling Voor ziekenfondsverzekerden werd het fenomeen no-claim in 2005 ingevoerd. Ook in het nieuwe zorgstelsel zal de no-claim terugkeren. Mensen die aan het einde van het jaar geen gebruik hebben gemaakt van de zorg, krijgen a 255 terug van de betaalde premie. Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder kunnen gebruik maken van de no-claim. Als u minder dan a 255 zorgkosten maakt, krijgt u het verschil terug. De kosten inzake huisarts, bevalling, kraamzorg en bevolkingsonderzoek vallen niet onder de noclaimregeling. De kosten die u hiervoor maakt, beperken het recht op premierestitutie dus niet. << 3 Hoogte zorgtoeslag De zorgtoeslag bedraagt maximaal a 420 voor een alleenstaande en maximaal a 1200 voor een gezin per jaar. De Belastingdienst bepaalt de hoogte van de zorgtoeslag en is verantwoordelijk voor het maandelijks uitbetalen van de zorgtoeslag. Als u nu via het ziekenfonds verzekerd bent, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een zorgtoeslag. Ook wanneer u huursubsidie ontvangt, heeft u bijna altijd recht op een zorgtoeslag. Zorgtoeslag aanvragen De zorgtoeslag moet u persoonlijk aanvragen bij de Belastingdienst. Al in september verstuurt de Belastingdienst formulieren aan mensen van wie zij denken dat deze voor een toeslag in aanmerking komen. Krijgt u een formulier, dan zult u zien dat hierop al Zelf aanvragen Heeft u eind september nog geen formulier ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op een zorgtoeslag, dan kunt u zelf een formulier opvragen via of de Belastingtelefoon ( ). Stuurt u het formulier vóór 1 november 2005 correct ingevuld terug, dan ontvangt u de eerste toeslag nog eind december, vlak voordat u de eerste premie voor de nieuwe basisverzekering moet betalen. Vraagt u de toeslag later aan, dan ontvangt u deze ook later. Wel blijft u vanaf 1 januari 2006 recht houden op een toeslag. << Collectieve verzekering Ook als u nu verzekerd bent via een collectieve regeling van uw werkgever, zal er het nodige veranderen. Bestaande collectieve regelingen zullen per 2006 automatisch vervallen. Het kan zijn dat uw werkgever u een nieuw aanbod doet met een premiekorting, al dan niet gecombineerd met andere vormen van dienstverlening. Informeer wel op tijd bij uw werkgever wat er gaat veranderen om straks niet onaangenaam verrast te worden. Want waarschijnlijk zal niet alleen de prijs die u betaalt voor uw ziektekostenverzekering wijzigen. Ook inhoudelijk kunnen uw oude en nieuwe polis van elkaar verschillen. << Eigen risico Naast een no-claimregeling kunt u bij de nieuwe zorgverzekering ook kiezen voor een eigen risico. Afhankelijk van het aanbod van de verzekeraar, kunt u kiezen uit een eigen risico van a 100, a 200, a 300, a 400 of a 500. De keuze voor een eigen risicobedrag houdt in dat u uw eerste zorgkosten tot het gekozen bedrag zelf moet betalen. Kiest u voor een eigen risico, dan betaalt u een lagere premie. Elke verzekeraar is verplicht een verzekering zonder eigen risico aan te bieden. <<

4 4 ZORG SPECIAL Waarvoor bent u verzekerd met het basispakket? Waar vindt u meer informatie over het nieuwe zorgstelsel? Uiteraard zijn de adviseurs van Vrieling u graag van dienst met informatie en advies. Wilt u zelf informatie verzamelen of u voorbereiden, kijk dan eens op de volgende websites: Meer informatie Geneeskundige zorg door onder andere huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen Verblijf in het ziekenhuis Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar) Specialistische tandheelkunde en het kunstgebit (vanaf 18 jaar) Hulp- en geneesmiddelen Kraamzorg Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer) Paramedische zorg (beperkt aantal consulten van o.a. fysiotherapie/ oefentherapie, dieetadvisering, logopedie en ergotherapie). Het ministerie van VWS heeft een speciale site ontwikkeld over het nieuwe zorgstelsel: Een andere door het ministerie van VWS ontwikkelde site over het nieuwe zorgstelsel is: Ook de Belastingdienst heeft informatie op een website geplaatst over de zorgverzekeringswet: Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de zorgtoeslag, kijk dan op Een overzicht van de adressen van alle zorgverzekeraars in Nederland vindt u op U moet dan doorklikken naar Over ZN, Zorgverzekeraars en Adressen. Voor een wegwijzer bij kosten die u maakt vanwege ziekte of een handicap kijkt u op: en klikt u door naar Meer informatie. U kunt dan een brochure van het ministerie van VWS downloaden. Heeft u vragen over het nieuwe zorgstelsel, maar bent u niet handig met internet? Bel dan gratis naar Postbus 51 met uw vragen. Dat kan op werkdagen van 9 uur s ochtends tot 9 uur s avonds op << U ziet, de basisverzekering komt inhoudelijk ongeveer overeen met de huidige ziekenfondsverzekering. Toch kunnen basispakketten van diverse verzekeraars op een aantal (kleine) punten van elkaar afwijken. Voor een goed overzicht van de mogelijkheden neemt u contact met ons kantoor op. De adviseurs van Vrieling Assurantiën kunnen de opties van vele polissen voor u op een rij zetten. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de diverse vormen van aanvullende verzekeringen. << Dedemsvaart, Hardenberg, Slagharen Telefoon: (0523) Vrieling Adviesgroep bestaat uit: Vrieling Assurantiën Vrieling Makelaardij Vrieling Pensioenadviseurs Vrieling Hypotheekadviseurs Vrieling Employment Benefits Aveco Recreatieverzekeringen Regiobank Zo zorgt u voor een extra lage premie Kies, samen met uw adviseur van Vrieling, de verzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dan betaalt u niet voor zaken die u niet nodig heeft en bent u goed verzekerd voor zaken die u belangrijk vindt. Vrieling vergelijkt voor u meerdere offertes. Verzekeraars gaan straks op prijs en kwaliteit met elkaar concurreren. Dit betekent dat er prijsverschillen ontstaan. Als u zich goed laat informeren, kunt u de beste zorgverzekering voor de beste prijs afsluiten. We kijken ook naar een naturaverzekering. Bij een naturaverzekering krijgt u geen geld om de rekening te betalen, maar rekent de verzekeraar rechtstreeks af met de zorgaanbieder (het ziekenhuis, de fysiotherapeut, enz). Door die onderlinge afspraken tussen verzekeraar en zorgaanbieder over de kwaliteit en de prijs van de zorg bent u wellicht goedkoper uit. Denk ook eens aan een eigen risico. De nieuwe zorgverzekering heeft een eigen risico tussen a 100 en a 500. Het kan zijn dat uw werkgever een collectief contract met een zorgverzekeraar afsluit. De premie van een collectief contract kan tot 10% lager zijn dan die van dezelfde individuele zorgverzekering. Als u de bijgaande antwoordkaart invult en aan ons retourneert, ontvangt u een aanbieding op maat. Ons advies is: ga niet direct akkoord met de eerste de beste aanbieding. Tot 1 maart 2006 heeft u de gelegenheid om de aanbieding van uw huidige verzekeraar niet te accepteren. Als u daarmee niet akkoord gaat, kunt u nog tot 1 mei 2006 terecht bij iedere zorgverzekeraar. U heeft dus voldoende tijd om een juiste keuze te maken. << De informatie in deze zorgspecial is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en van parlementaire goedkeuring van invoerings en aanpassingswet Zorgverzekeringswet. Gebruikte cijfers hebben een voorlopig karakter. U kunt aan deze zorgspecial geen rechten ontlenen.

5 NIEUWSBRIEF VAN VRIELING ADVIESGROEP De juiste keuze! Het kiezen van de juiste zorgverzekering is ingewikkeld. Wilt u een natura-polis of een restitutie-polis. Wilt u alleen een basisverzekering of ook een aanvullende dekking? En zo ja, wilt een uitgebreide aanvullende dekking, of juist een beperkte aanvullende dekking? Wilt u een eigen risico? Kortom: het kiezen van de zorgverzekering die bij u past, is geen eenvoudige zaak. De adviseurs van Vrieling kunnen u daarbij goed helpen. Als u onderstaand uw persoonlijke gegevens en wensen invult, ontvangt u van ons in de periode december 2005 / januari 2006 een persoonlijke aanbieding. Verwacht wordt dat verzekeraars rond december 2005 met hun aanbiedingen op de markt zullen komen. We zullen de zorgverzekeringen van meerdere maatschappijen met elkaar op prijs en kwaliteit vergelijken. Omdat Vrieling Assurantiën volledig onafhankelijk is, laten we ons uitsluitend leiden door uw belang. U kunt er dus verzekerd van zijn, dat u via ons kantoor de juiste keuze kunt maken. U heeft voldoende tijd Tot 1 maart 2006 heeft u de gelegenheid om de aanbieding van uw huidige verzekeringsmaatschappij niet te accepteren. Als u niet akkoord gaat, kunt u zich nog tot 1 mei 2006 aanmelden bij een andere verzekeraar naar keuze. Vul nu hieronder uw gegevens en uw wensen in. U ontvangt dan rond de jaarwisseling van ons een persoonlijke aanbieding. U kunt deze gegevens ook invullen op JA, ik wil graag vrijblijvend een persoonlijke aanbieding, gebaseerd op de onderstaande gegevens. Antwoord kaart Naam Adres Postcode en plaats Telefoon Gezinssamenstelling Naam + voorletters Geboortedatum Particulier Ziekenfonds Huidige verzekeraar Verzekerd verzekerd Man Vrouw Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 Kind 5 Ik heb voorkeur voor: natura-polis restitutie-polis Gewenst eigen risico per jaar: geen a 100 a 200 a 300 a 400 a 500 Wilt u een aanvullende dekking: ja neen

6 Vrieling Adviesgroep Antwoordnummer WB Dedemsvaart Postzegel is niet nodig

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl

BBbrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl BBbrief.nl Nummer 1 juli 2005 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Voor u ligt de allereerste nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40

Welkom bij Stad Holland 2010. 100222-Bijsl SH welkom b40 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2010 100222-Bijsl SH welkom b40 Wat biedt Stad Holland Zorgverzekeraar? Stad Holland Zorgverzekeraar is een landelijk actieve zorgverzekeraar

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Cystic Fibrosis en vergoedingen

Cystic Fibrosis en vergoedingen Cystic Fibrosis en vergoedingen NCFS maart 2015 Copyright NCFS 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere

Nadere informatie