1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2"

Transcriptie

1 van ABC Janssen Deze Inkomensvooruitblik is samengesteld op basis van uw gegevens bij uw pensioenfonds en Loyalis. Daardoor is de Inkomensvooruitblik een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen. Bijvoorbeeld als u tijdens uw loopbaan verlof neemt, met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt. Maar ook van het inkomen dat uw partner krijgt als u komt te overlijden. Afgiftemaand: september 2007 ABC Janssen U bent 47 jaar Uw partner is X de Vries U werkt bij Werkgever A 1 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.2

2 Persoonlijke gegevens van ABC Janssen Uw Inkomensvooruitblik is gebaseerd op de volgende gegevens. Uw klantnummer: Uw geboortedatum: 1 februari 1959 Uw partner: XYZ de Vries Geboortedatum partner: 15 mei 1961 Uw adres: Uw adres wijzigen? Ga naar MijnLoyalis op U werkte op 1 januari 2007 bij werkgever A Uw pensioengevend salaris: bruto per jaar U werkt voltijds Uw aanvulling(en) bij Loyalis op 1 september 2007 NP Aanvullingsplan Collectief, polisnummer , vanaf 1 januari IPAP, polisnummer , vanaf 1 januari 1997, dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Levensloop 30% Zeker / 70% Rendement, polisnummer , vanaf 1 januari De waarde van uw 30% Levensloop Zeker was op 1 september De waarde van uw 70% Levensloop Rendement was op 1 september Uw Inkomensvooruitblik nóg persoonlijker In uw Inkomensvooruitblik doen wij een aantal aannames. Bijvoorbeeld dat u met 65 jaar gebruik maakt van uw pensioen. Maar misschien wilt u eerder met pensioen. Of later. En wilt u weten hoe hoog uw inkomen dan wordt. Of u hebt aanvullingen afgesloten bij een andere verzekeraar en wilt die aan uw inkomen toevoegen zodat u een totaaloverzicht krijgt. Dat kan via MijnLoyalis op Met uw persoonlijke code kiest u zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kunt direct inloggen op MijnLoyalis. Uw persoonlijke code voor MijnLoyalis: Voor de berekeningen in deze Inkomensvooruitblik gaan wij ervan uit dat uw aanvullende verzekering tot de gekozen einddatum doorloopt zoals vermeld op het polisblad of deelnamecertificaat. De vermelde rendementspercentages gelden per jaar. De berekening van de netto bedragen is indicatief. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van het nu geldende belastingtarief dat hoort bij uw inkomen, tenzij anders vermeld. Wijzigingen van het belastingtarief kunnen van invloed zijn op de netto bedragen. Als u levensloopverlof neemt, dan krijgt u extra belastingkorting. Dit is 188 per jaar dat u in levensloop hebt ingelegd. Dit is niet meegenomen in de berekening van uw netto inkomen tijdens uw levensloopverlof. Bij de berekening van uw pensioen zijn wij ervan uitgegaan dat u tijdens uw levensloopverlof volledig pensioen blijft opbouwen. Pagina 2 ABC Janssen Klantnummer september 2007

3 Uw inkomen als u tijdens uw loopbaan verlof neemt Met levensloop kunt u, naast eerder stoppen met werken, ook tijdens uw loopbaan verlof nemen. Bijvoorbeeld zorgverlof, studieverlof, opfrisverlof. U kunt het ook gebruiken om tijdelijk minder te werken. De lengte van uw verlof en de hoogte van uw uitkering hangen af van uw levenslooptegoed op dat moment. En natuurlijk van uw eigen keuzes. Uitgangspunt voor berekening U hebt gekozen voor Levensloop 30% Zeker / 70% Rendement ( ) met einddatum 1 oktober De waarde op die einddatum ziet u bij Uw inkomen als u met pensioen gaat. Hieronder ziet u hoeveel verlof u kunt opnemen met het tegoed dat u tot nu toe hebt opgebouwd. De waarde van het tegoed is berekend op 1 september U ziet uw verlof in maanden op basis van uw huidige salaris. Uw persoonlijke aanvulling(en) De waarde van uw Levensloop 30% Zeker / 70% Rendement ( ) is op 1 september bruto. Uw inkomen uw levensloop-uitkering Als u verlof neemt voor is uw verlof in maanden * is dan bruto per maand dat is netto per maand 100 % % % * Het verlof is afgerond op hele maanden naar beneden. Als u nu levensloopverlof zou opnemen, dan kunt u op basis van de waarde van uw levenslooptegoed per 1 september 2007, 1 maand verlof nemen met 100% van uw salaris. U krijgt dan een levensloopuitkering van bruto per maand. Dat is netto per maand. De waarde van uw levenslooptegoed op 1 oktober 2021 wordt dan lager. Wilt u steeds zien hoe hoog uw actuele levenslooptegoed is? En hoeveel verlof u daar voor kunt nemen? Ga dan naar MijnLoyalis op U kunt er ook andere berekeningen maken. Bijvoorbeeld als u tijdelijk minder wilt werken, tijdens uw loopbaan of voorafgaand aan uw pensioen. september 2007 Klantnummer ABC Janssen Pagina 3

4 Uw inkomen als u met pensioen gaat U kunt uiterlijk met 70 jaar met pensioen gaan. Natuurlijk geldt dat hoe langer u doorwerkt, hoe hoger uw pensioen is. En hoe eerder u stopt, hoe lager. Vanaf uw 65ste krijgt u van de overheid bovendien een AOW-uitkering. Uitgangspunt voor berekening Wanneer u met pensioen wilt gaan, weten wij niet. Daarom hebben wij een aanname gedaan. Namelijk dat u op 65 jaar met pensioen gaat. Uw pensioen inclusief AOW bedraagt dan bruto per jaar. Wij zijn ervan uitgegaan dat uw levensloopverlof start vanaf de gekozen einddatum. En dat dit verlof doorloopt tot u met pensioen gaat. Natuurlijk bepaalt u straks zelf wanneer u gebruik maakt van Loyalis Levensloop en pensioen. En of u er volledig of gedeeltelijk gebruik van maakt. Uw persoonlijke aanvulling(en) De waarde van uw Levensloop 30% Zeker / 70% Rendement ( ) is op 1 oktober bruto. Hierdoor krijgt u een uitkering van bruto per maand vanaf 63 jaar en 6 maanden tot u met 65 jaar met pensioen gaat. De berekening is voor Levensloop Zeker gebaseerd op een verwacht rendement van 3,5% bruto. Voor de overig(e) variant is gerekend met een standaard rendement van 4% bruto. Het gemiddelde rendement van uw Levensloop verzekering is 3,02% netto. Uw inkomen uw huidige salaris uw leeftijd 63 jaar, 6 mnd 65 jaar > van Loyalis van uw pensioenfonds van de overheid Vanaf 63 jaar en 6 maanden is uw inkomen bruto per jaar. Dit is netto per maand. Vanaf uw 65ste is uw inkomen bruto per jaar, inclusief AOW. Dit is netto per maand. U kunt ook eerder of later gebruik maken van uw pensioen en van uw Loyalis Levensloop. De hoogte ervan verandert dan. Een andere leeftijd kunt u instellen op MijnLoyalis. De leeftijd wordt meegenomen in uw volgende Inkomensvooruitblik. Pagina 4 ABC Janssen Klantnummer september 2007

5 Uw inkomen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris het eerste jaar meestal 100% door. En daarna nog een jaar minimaal 70%. Dat is afhankelijk van uw CAO. Blijft u ziek dan wordt u in het tweede jaar gekeurd. U kunt dan gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt worden verklaard. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt als u voor minimaal 35% arbeidsongeschikt wordt, maar minder dan 80%. Uitgangspunten voor berekening De grafiek toont uw inkomenssituatie als u 35% tot 45% arbeidsongeschikt wordt en niet werkt. U krijgt dan twee maanden een uitkering van de overheid van 75% van uw oorspronkelijk salaris*. Daarna krijgt u maximaal drie jaar een uitkering van 70%.* Na die periode krijgt u een andere uitkering van de overheid. Van uw pensioenfonds krijgt u een tijdelijke aanvulling met het arbeidsongeschiktheidspensioen. In het ongunstigste geval kan uw inkomen dalen tot onder bijstandsniveau. Let op: Uw inkomenssituatie is anders als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en wel werkt. Als u met dat werk minstens de helft verdient van wat u nog kunt verdienen, ligt uw inkomen tussen de 60% en 93% van uw oorspronkelijk salaris. Uw persoonlijke aanvulling(en) Uw IPAP-verzekering zorgt in deze situatie voor een aanvulling tot 70% van uw pensioengevend salaris.** Uw inkomen uw huidige salaris uw uitkering bijstandsniveau e ziektedag 1 jaar 1 jaar 2 mnd 3 jaar tot 65 jaar van uw werkgever van de overheid van uw pensioenfonds van Loyalis Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en geen werk hebt, kan uw inkomen dalen tot onder bijstandsniveau. Maar door uw IPAP-verzekering bent u in die situatie verzekerd van een aanvulling tot 70% van uw pensioengevend salaris**. Daarmee komt uw inkomen op bruto per jaar. Dat is netto per maand. Vanaf uw 65ste ontvangt u pensioen en AOW. * Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet u minimaal 26 weken hebben gewerkt in de 36 weken vóór de 1 e ziektedag. ** Dit is gelijk aan uw verzekerd jaarinkomen. september 2007 Klantnummer ABC Janssen Pagina 5

6 Uw inkomen als u volledig arbeidsongeschikt wordt Als u ziek wordt, betaalt uw werkgever uw salaris meestal een jaar 100% door. En daarna nog een jaar minimaal 70%. Dat is afhankelijk van uw CAO. Blijft u ziek dan wordt u in het tweede jaar gekeurd. U bent volledig arbeidsongeschikt als u voor 80% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Uitgangspunten voor berekening De grafiek toont uw inkomenssituatie als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt. Dat betekent dat de kans dat u weer beter wordt erg klein is. U krijgt dan een uitkering van de overheid van 75% van uw oorspronkelijk salaris. Uw inkomen uw huidige salaris e ziektedag 1 jaar 1 jaar tot 65 jaar van uw werkgever van de overheid Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, daalt uw inkomen naar 75 procent van uw oorspronkelijk salaris. Dat is bruto per jaar, netto per maand Vanaf uw 65ste ontvangt u pensioen en AOW. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om uw inkomen in deze situatie aan te vullen? Ga dan naar MijnLoyalis op Pagina 6 ABC Janssen Klantnummer september 2007

7 Het inkomen van uw partner als u overlijdt Als u overlijdt, krijgt uw partner, XYZ de Vries, een levenslang nabestaandenpensioen van uw pensioenfonds. Daarnaast kan uw partner eigen inkomen hebben en tot haar 65ste in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering van de overheid. Uw persoonlijke aanvulling(en) Uw NP Aanvullingsplan Collectief vult het inkomen aan met 845 bruto per maand tot uw partner 65 jaar wordt. Uitgangspunten voor berekening Wij zijn uitgegaan van overlijden vóór 65 jaar. Voor de berekening van de nabestaandenuitkering van de overheid hebben wij aangenomen dat uw partner een eigen inkomen heeft. In de grafiek ziet u wat uw partner dan minimaal krijgt naast haar eigen inkomen. Uw partner ontvangt geen nabestaandenuitkering van de overheid. Het inkomen van uw partner XYZ de Vries uw huidige salaris leeftijd partner 46 jaar 65 jaar > van Loyalis van uw pensioenfonds van de overheid Uw partner ontvangt na uw overlijden tot haar 65ste bruto per jaar, inclusief uw persoonlijke aanvulling(en). Dit is netto per maand.* Vanaf haar 65ste ontvangt uw partner bruto per jaar, inclusief AOW. Dit is netto per maand.* Let op! Deze conclusie is gebaseerd op de bovengenoemde uitgangspunten. Wilt u een persoonlijke berekening van het inkomen van uw partner als u overlijdt? Ga dan naar MijnLoyalis op en vul uw gezinssituatie en het eventuele inkomen van uw partner in. Deze gegevens worden meegenomen in uw volgende Inkomensvooruitblik. U kunt op MijnLoyalis ook zien welke mogelijkheden er zijn om het nabestaandeninkomen aan te vullen. * Het nettobedrag is berekend met een standaard belastingtarief van 42%. september 2007 Klantnummer ABC Janssen Pagina 7

8 Maak uw eigen keuzes met MijnLoyalis Deze Inkomensvooruitblik is een persoonlijk overzicht van uw toekomstig inkomen. Op basis van keuzes die wij voor u gemaakt hebben. Nòg persoonlijker wordt uw overzicht als u die keuzes zelf kunt maken. En kunt zien wat die keuze u kost of oplevert. Dat kan op MijnLoyalis, uw persoonlijk dossier op Zelf rekenen Wilt u op een andere leeftijd stoppen? En wilt u weten hoe hoog uw pensioen dan wordt? Of zien hoeveel levensloopverlof u hebt opgebouwd? MijnLoyalis geeft de antwoorden. Persoonlijke gegevens toevoegen Hebt u aanvullingen bij een andere verzekeraar? Bijvoorbeeld een lijfrente? Dan kunt u die op MijnLoyalis zelf aan uw toekomstig inkomen toevoegen. Zo krijgt u een totaaloverzicht van uw financiële toekomst. Aanvulling regelen Wilt u uw toekomstig inkomen (verder) aanvullen? Berekenen wat een aanvulling bij arbeidsongeschiktheid u kost? Op MijnLoyalis kunt u vrijblijvend rekenen. Maar ook meteen een aanvulling afsluiten als u dat wilt. Ga dus naar MijnLoyalis op Geef aan wat u wilt en MijnLoyalis rekent voor u uit wat het oplevert en kost. Heel gemakkelijk. Met de persoonlijke code krijgt u meteen een wachtwoord en gebruikersnaam op MijnLoyalis. U vindt de persoonlijke code op pagina 2. Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice. Op werkdagen bereikbaar van 8 tot 19 uur: Wij helpen u graag. Loyalis Verzekeringen Postbus 4881, 6401 JR Heerlen Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid. En ook op het gebied van personeelszorg en administratieve en financiële dienstverlening. Speciaal voor overheid, onderwijs en gelieerde instellingen. Deze Inkomensvooruitblik is een voorbeeld. De gebruikte bedragen en situaties zijn fictief. Daarom kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij

Een nieuwe baan. De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan De belangrijkste zaken op een rij Een nieuwe baan Gefeliciteerd met uw nieuwe baan! Een nieuwe start. Het moment om een aantal zaken te regelen. Wie is Loyalis? Loyalis is de inkomensspecialist

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop

Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken. Loyalis Levensloop Loyalis voert de levensloopregeling uit voor ABP Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Je werkt. Maar soms even niet. Je neemt de tijd voor die ene cursus. En daarna er

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Neem je toekomst in eigen hand met Loyalis Levensloop Wat kun je met levensloop? Met levensloop spaar je voor vrije tijd. Tijd voor jezelf of voor

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen

Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Aanvraag serviceberekening ouderdomspensioen Uw gegevens naam adres postcode en plaats geboortedatum burgerservicenummer telefoonnummer _ Uw werkgever naam werkgever aansluitnummer datum in dienst datum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina ABP ExtraPensioen meer voor later Inhoudsopgave pagina Is uw pensioen straks voldoende? 4 Betrouwbare aanvulling 6 Als uw situatie verandert 8 Eerder stoppen en extra pensioen? 10 Belastingvoordeel 11

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Maximering pensioenopbouw. (030) 277 55 77. Geachte

Maximering pensioenopbouw. <Aanschrijfnaam> <C_adres_2MAP> (030) 277 55 77. Geachte <Aanhef> Datum Klantnummer Onderwerp Maximering pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij beantwoording

Nadere informatie