NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 4. DATUM: 24 november 2009.

2 Bureau Onderwijs Er is een onderhandelaarsakkoord over de inzet van middelen voor de verbetering van de positie van het personeel in het primair onderwijs. De PO-Raad meldt dat de minister van OCW en de centrales van overheids- en onderwijspersoneel erin zijn geslaagd 'om onder moeilijke sociaal-economische omstandigheden afspraken te maken over inzet van de middelen in 2009'. De sectororganisatie voor de werkgevers vindt dat 'de beschikbare middelen op een evenwichtige wijze zijn ingezet voor zowel leraren, onderwijsondersteunend personeel als leidinggevenden'. De voor het onderhandelaarsakkoord ingezette middelen zullen worden toegevoegd aan de lumpsum. Hieronder staan puntsgewijs maatregelen uit het akkoord: De uitkering op de Dag van de Leraar gaat omhoog van 110 naar 200 euro bruto op basis van een fulltimedienstverband; De lerarenschalen worden met gemiddeld 23 euro bruto per maand verhoogd; De eindejaarsuitkering voor onderwijsondersteunend personeel gaat met 250 euro bruto omhoog; De salarisschalen van onderwijsondersteunend personeel vanaf schaal 9 worden met gemiddeld 34 euro bruto per maand verhoogd; De bedragen van de adjunctenschalen worden met gemiddeld 70 euro bruto per maand verhoogd; De brutotoelage voor directeuren van DA tot en met DC+ gaat omhoog met 23 euro bruto per maand; De directieschalen DD en DE worden verhoogd met gemiddeld 22 euro bruto per maand. De PO-Raad tekent wel aan dat ook in 2010 en latere jaren de investeringen in het primair onderwijs op peil moeten blijven, vooral ook om in staat te blijven goed gekwalificeerd personeel te werven. Uw collectieve zorgverzekering van Univé via Plateau Openbaar Onderwijs Assen Overweegt u om te kiezen voor een collectieve zorgverzekering via uw werkgever Plateau Openbaar Onderwijs Assen? Belangrijk is dat u bij ons ondanks het collectieve karakter veel persoonlijke keuzevrijheid krijgt. U kunt uw eigen pakket op maat samenstellen. Wie bewust kiest voor de collectieve zorgverzekering van Univé, is verzekerd van goede zorg. Wij waken over de kwaliteit van de zorg die u ontvangt. Wij wijzen u actief de weg naar de beste zorgverleners. Zo nodig bemiddelen wij hierin, zodat u snel wordt geholpen. Ook ondersteunen wij de zorgverleners om steeds betere zorg te bieden. Univé Zorg Samen Polis Elke zorgverzekeraar is wettelijk verplicht om dezelfde basiszorg aan te bieden. De basisverzekering vergoedt zorg die veel voorkomt, zoals huisarts, ziekenhuiszorg, kraamzorg, fysiotherapie of tandheelkundige zorg tot 22 jaar. Univé heeft met duizenden zorgverleners afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van de zorg. Bovendien hoort bij de Univé Zorg Samen Polis een aantal extra s, waaronder fysiotherapie op de werkplek en medische rechtsbijstand. Univé Aanvullende Verzekeringen We kunnen ons goed voorstellen dat u naast de basisverzekering ook extra zorg wilt verzekeren. Dat kan via een van de modulaire pakketten, tandheelkundige verzekeringen of via een totaalpakket zorg. 2

3 Modulair Pakket Wilt u keuzevrijheid in het samenstellen van uw aanvullende verzekering? Dan kunt u kiezen voor een van onze drie modulaire pakketten: Extra Zorg Polis Goed, Extra Zorg Polis Beter en Extra Zorg Polis Best. Deze verzekering kunt u uitbreiden met een aparte tandheelkundige verzekering. Tandheelkundige verzekering Als aanvulling op de aanvullende verzekeringen kunt u een van de drie tandheelkundige verzekering afsluiten: Tand Goed, Tand Beter of Tand Best. Totaalpakket Zorg Wilt u liever een pakket dat aansluit op uw persoonlijke behoeften en leefsituatie, waarbij de voor u belangrijkste zorg gedekt is? En wilt u het gemak van een pakket waarin tandheelkunde is inbegrepen? Kiest u dan voor een van onze drie totaal pakketen zorg: Univé Jong Pakket, Univé Gezin Pakket of Univé Vitaal Pakket. Kies bewust voor de collectieve zorgverzekering van Univé via Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Makkelijk kiezen Makkelijk begrijpen Makkelijk gebruiken Uw collectiviteitkorting is: Basisverzekering : 9,5% Aanvullende verzekeringen* : 10% * De korting geldt niet voor de tandheelkundige dekkingen en de totaalpakketten zorg. Univé Verzekeringen en Plateau Openbaar Onderwijs Assen Plateau Openbaar Onderwijs Assen heeft een collectief contract met Univé Verzekeringen afgesloten. Alle medewerkers van Plateau Openbaar Onderwijs Assen kunnen door het collectieve contract goedkoper één of meerdere verzekeringen afsluiten. Als medewerker van Plateau Openbaar Onderwijs Assen gelden de volgende voordelen: 15% korting op de Univé Motorrijtuigenverzekering; 16% korting op de Univé Woonhuisverzekering; 14% korting op de Univé Inboedelverzekering; 5% korting op de Univé Doorlopende reisverzekering; 5% korting op de Univé Rechtshulpverzekering Aanvullende dekking tot op de Univé Aansprakelijkheidsverzekering; 9,5% korting op de Univé Zorg Samen polis en 10% korting op de aanvullende verzekeringen; Extra pakketkorting bij meerdere verzekeringen die kan oplopen tot wel 15% door middel van het Premie Voordeel Plan. Premie Voordeel Plan Naast de collectieve korting die u ontvangt via uw werkgever Plateau Openbaar Onderwijs Assen krijgt u ook nog eens korting via het Premie Voordeel Plan. Dit houdt in: hoe meer verzekeringen u heeft, hoe meer korting u krijgt. Per verzekeringsgroep (motorrijtuigen, wonen, aansprakelijkheid, zorg etc.) ontvangt u 1 kortingspunt. Elk kortingspunt levert 3% korting op. Deze korting kan oplopen tot wel 15%! Het kortingsbedrag wordt eens per jaar uitgekeerd. MijnGemak MijnGemak is de manier om snel in contact te komen met helpende handen. Iedere verzekerde van Univé-VGZ-IZA-Trias is gratis lid van MijnGemak. Het is een bemiddelingsservice, men regelt snel de vakkundige hulp die u zoekt. 3

4 U kunt contact opnemen met MijnGemak via de website (www.mijngemak.nl) of via Of het nu is voor een administratieve hulp, hulp in de huishouding, een schilder of een tuinman, MijnGemak vindt de juiste persoon voor u! Informatie over verzekeringen Wilt u weten hoeveel u kunt besparen op uw verzekeringen? Op het intranet van Plateau Openbaar Onderwijs Assen vindt u meer informatie. Bent u al verzekerd bij Univé Verzekeringen en wilt u gebruik maken van de collectieve voordelen? Neem dan contact op met een medewerker van één van onze regiokantoren. De adressen van onze regiokantoren zijn te vinden op Univé heeft meer dan 150 kantoren in Nederland. Daarom is er altijd wel een Univé-kantoor bij u in de buurt! Verschillen De wijzigingen in de zorgverzekering zijn beperkt. De overheid heeft het verplichte eigen risico verhoogd van 155,- naar 165,-. In de aanvullende verzekeringen van Univé hebben de belangrijkste aanpassingen te maken met de vernieuwde structuur Goed, Beter, Best. Wij verwijzen wij u naar waar u vanaf 30 oktober de gedetailleerde verschillen per aanvullend pakket eenvoudig kunt terugvinden. Wijzigingen doorgeven. Wijzigingen van werknemers in gegevens of polis kunnen via de website worden doorgeven. Als werknemers niets doen, blijven zij gewoon conform hun huidige pakket bij Univé verzekerd. Overstappen? Zijn er medewerkers die willen overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Univé? Laat uw medewerkers dan hun huidige zorgverzekering voor 31 december 2009 opzeggen. Zij kunnen zich dan uiterlijk tot 31 januari 2010 aanmelden bij Univé. Wilt u meer weten, kijk dan op Eenvoudiger loonstrookje voor werkgever én werknemer Het loonstrookje wordt voor zowel werkgever als werknemer eenvoudiger. Er komt één loonbegrip voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Nu worden nog verschillende definities en berekeningen gehanteerd. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris de Jager van Financiën, minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de werknemer wordt de loonstrook eenvoudiger doordat deze korter en duidelijker wordt, de verschillende ingewikkelde tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon vervallen en de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen komen te vervallen. Voor de werkgever zullen de administratieve lasten kunnen afnemen. Bron: Ministerie van Financiën, 4

5 Wat is een spookfactuur? Een factuur, vaak voorzien van acceptgiro, die 'spookt' door uw administratie. De afzender blijft vaag. Het bedrag op de factuur is net iets minder dan 300 euro en valt niet op tussen de overige rekeningen. Lees op de site van de Kamer van Koophandel deze voorbeeldbrieven. 1. Houd overzicht Leg een ordner aan voor al uw correspondentie- en advertentieopdrachten. Maak ook een lijst van alle uitgevers of advertentiebureaus waar u zaken mee doet. Wanneer u dit op een rijtje heeft is de kans op 'fouten' minder groot. De KvK geeft u ook tips voor het advertentiebeleid. 2. Controleer de reputatie Heeft het aanbiedende bedrijf een smetteloze reputatie of zijn er klachten? Op de website van Fraudemeldpunt.nl kunt u bijvoorbeeld zien hoe bonafide uitgevers werken. En als u het niet vertrouwt: bij de KvK leest u nieuws over werkwijzen en methoden 3. Lees wat u tekent Eis van uw medewerkers dat ze de 'beruchte kleine lettertjes' niet overslaan. Maak ze attent op de gevaren van spookfacturen. Een bekend voorbeeld is dat er in de brief verwezen wordt naar eerder contact met collega's. Het kan daarom veilig zijn om één persoon verantwoordelijk te stellen die van alles op de hoogte is. 4. Controleer kwaliteit, formaat en oplage Kijk of de prijs van de advertentie in verhouding staat tot respectievelijk de bezoekersaantallen van de uitgave of internetgids. Als u het product niet vertrouwt dan kunt u denken om onder meer cijfers te controleren. Die cijfers of vindt u bijvoorbeeld bij het Hollands Oplage Instituut, het Nederlands Uitgevers Verbond, Nommedia en de regels van het advertentiewezen vindt u bij Stichting Rota.Teken nooit voor een advertentieplaatsing als men u geen schriftelijke bevestiging wil geven van oplage, verspreidingsgebied en - vooral controleerbare - doelgroep. 5. Accepteer geen haast Laat u niet opjagen door smoesjes, hoe sneller u de administratie afraffelt hoe meer kans op 'fouten'. Wanneer de drukker moet wachten op akkoord, probeer dan een duidelijk te zijn wanneer u, in uw eigen tempo, hierop terug kunt komen. 6. Vraag om een bevestiging Laat alles wat u toezegt, door de verkopende partij zwart op wit vastleggen en per reguliere post aan u toesturen. Zo kunt u teruggrijpen op eerdere afspraken en heeft u eventueel bewijsmateriaal in handen. Ik heb toch getekend, wat nu? Stel dat u toch heeft getekend, dan moet u dit op drie verschillende plaatsen melden: de politie, Fraudemeldpunt.nl en de KvK kunnen u ook juridische hulp bieden. Zij kunnen helpen om uw geld terug te krijgen en u juridische hulp bieden. Bron: Zibb Datum ingang dienstverhouding Vanaf oktober 2009 wordt op uw salarisspecificatie de datum ingang dienstverhouding vermeld. Deze datum is in een aantal gevallen niet gelijk aan de datum van indiensttreding. Het is mogelijk dat u gedurende uw dienstverband bij Plateau meerdere dienstverhoudingen heeft gehad. De datum ingang dienstverhouding is in dat geval de ingangsdatum van de laatste dienstverhouding. 5

6 Daarnaast kan er 1 januari 2003 op uw specificatie worden vermeld, terwijl de ingangsdatum van uw dienstverband voor 2003 ligt. Deze datum is de begindatum van Plateau Openbaar Onderwijs Assen. Het feit dat datum ingang dienstverhouding afwijkt van de datum dat u in dienst getreden bent, heeft geen consequenties voor (bijvoorbeeld) de berekening van uw diensttijd voor het ambtsjubileum. Nieuwe salarisspecificatie Vanaf de maand oktober wordt de oude vertrouwde salarisspecificatie vervangen door een eigentijdse specificatie. Op de specificatie is het aantal kolommen verminderd en is de indeling veranderd. Hierdoor is de leesbaarheid van de salarisspecificatie verbeterd. De meest in het oog springende wijzigingen zijn als volgt: De specificatie heeft een verticale in plaats van horizontale opstelling; De specificatie is ingedeeld in 10 blokken; nieuw hierbij is het blok in de linker bovenhoek, waarin op termijn het logo van Plateau kan worden opgenomen; De soms vele kolommen voor herberekeningen zijn verdwenen. De resultaten van de herberekeningen worden in slechts twee kolommen weergegeven; daarnaast staat er een kolom voor eenmalige betalingen en uiterst rechts staat de kolom Totaalresultaat. In deze kolom worden alle bedragen van de vorige 4 kolommen gesaldeerd; De afbouw van bruto naar netto is verduidelijkt door middel van toekenning van letters aan de diverse looncomponenten en door vermelding van een formule die aangeeft hoe die componenten daarin meetellen en tevens zijn enkele gegevens, indien van toepassing voor de werknemer, toegevoegd, te weten: Loonheffingnummer werkgever, het IKV (inkomstenverhouding)-nummer, de geboortedatum, de indicatie Verzekerd voor WW/WAOWIA/ZW en de cumulatieven van alle op te bouwen aanspraken. - Voor de introductie in oktober heeft Randstad een beknopte toelichting gemaakt. Deze toelichting zal met de eerste salarisstrook worden meegezonden. - Het in gebruik nemen van een vernieuwde specificatie midden in het jaar heeft als consequentie dat bij het bladeren in het elektronisch dossier een knip wordt aangebracht in de specificaties van januari tot en met september 2009 en de specificaties van oktober tot en met de 13e maand. Op grond van de huidige doorgevoerde veranderingen is het op termijn mogelijk om de salarisspecificatie via internet aan de werknemer beschikbaar te stellen. De toelichting bij de salarisspecificatie is op de website van Plateau terug te vinden. Bron: OSG INFORMATIE OVER PENSIOEN Alles over uw pensioen. Het is verstandig minstens één keer per jaar stil te staan bij uw pensioen. Om te kijken of het pensioen past bij uw wensen. En na te gaan welke keuzes u heeft. Op vindt u antwoord op uw pensioenvragen. Nieuwe medewerker? Net gestart in een nieuwe baan? Check nu wat dat betekent voor uw pensioen. U werkt? Zo zit dat met uw pensioen Bekijk uw pensioen online op MijnABP Samenwonen, scheiden of een wijziging in uw contract? Uw pensioen verandert! 6

7 Vraag over uw pensioen? Een nieuwe baan, onbetaald verlof? Wat betekent dat voor uw pensioen? Direct online antwoord op deze en andere vragen. Altijd op de hoogte met de ABP Nieuwsbrief Nieuws over uw pensioen en uw pensioenfonds leest u in de digitale nieuwsbrief van ABP. Neem nu een gratis abonnement U bent met pensioen? Van de betaaldata tot en met antwoord op veel gestelde vragen: Alles over uw pensioen. Bron: ABP Wetenswaardigheden. Kwaliteit onderwijs op alle Plateau scholen in orde. De inspectie van het onderwijs heeft wederom voor alle scholen van Plateau een zogenaamd basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuursgesprek met de inspecteur van het speciaal onderwijs over de W.A. van Lieflandschool, moet nog plaatsvinden. Voor Plateau is dit een mooi resultaat! In het Noorden van het land zijn relatief veel 'zwakke' en 'zeer zwakke' scholen. De inspectie van het onderwijs werkt risicogericht. Dat wil zeggen dat de inspectie vooral kijkt naar de eindopbrengsten van de scholen. Zijn deze drie jaar achter elkaar onder de norm, dan volgt een uitgebreid kwaliteitsonderzoek. Indien de eindopbrengsten voldoende zijn, komt de inspectie een keer in de vier jaar langs voor een kort onderzoek. Binnenkort zijn obs Baggelhuizen en de Valkenhorst aan de beurt voor een vierjaarlijks onderzoek. Bij speciale basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs kijkt de inspectie niet naar de eindopbrengsten. Deze scholen stellen voor elk kind een ontwikkelingsperspectief op, waarin de individuele eind- en tussendoelen zijn beschreven. De inspectie gaat na of deze individuele doelen in voldoende mate worden bereikt. Voor zorgleerlingen op reguliere basisscholen zal in de toekomst ook een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Enkele basisscholen hebben hier al een manier voor gevonden. Deze werkwijze kan nog verder worden verbeterd. De Plateau werkgroep onderwijsaanbod en zorgkwaliteit (passend onderwijs) beschrijft een werkwijze en ontwikkelt een fomat voor een ontwikkelingsperspectief voor de basisscholen. De werkwijze van de inspectie is onlangs vastgesteld in het nieuwe toezichtskader. Meer informatie over de wijze waarop de inspecteur het toezicht uitvoert is te vinden op (sector basisonderwijs of sector speciaal onderwijs) De inspecteurs voor Plateau zijn: - Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs: mw. E. Timminga (tot januari) - Speciaal onderwijs: mw. I. Rumph 7

8 Pilot invoering ESIS-webbased Behalve de W.A. van Lieflandschool gaan alle Plateauscholen gebruik maken van schooladministratieprogramma ESIS-webbased, ook bekend als ESIS 4.5. s.b.o. De Meander, o.b.s. Baggelhuizen en o.b.s. De Marskramer zijn als pilotscholen inmiddels op dit programma overgestapt. In dit kader is besloten om één persoon als applicatiebeheerder aan te stellen in deze pilotfase. Dat ben ik, Harmen de Vries werkzaam op o.b.s. De Marskramer, geworden. Mijn opdracht is het coördineren van de ingebruikname van Esis Webbased op de drie pilotscholen en de introductie op alle andere scholen gedurende dit schooljaar. De aanloop naar het in gebruik nemen van ESIS webbased heeft de nodige voeten in aarde gekregen, omdat dit minder soepel en met meer problemen gepaard ging, dan verwacht. In augustus 2009 is voor onze drie scholen de overstap afgehandeld. Die overstap bestaat er uit dat je de database van ESIS die je in gebruik hebt gaat scannen op fouten met een tool die leverancier Rovict aanreikt. Als deze procedure goed is afgerond wordt de database naar Rovict toegestuurd. Daar wordt deze overgezet in ESIS webbased. Dan volgt een eerste oplevering waarin diegene die ESIS beheren gaat voor school, een aantal controles moet uitvoeren. Blijkt de conversie van de database naar de nieuwe versie goed te zijn, dan wordt ESIS-webbased definitief opgeleverd, en kan er mee gewerkt gaan worden. Dit proces wordt ingebed in een overstapcursus ESIS-AB op locatie in Assen. In deze cursus worden de basisprincipes van het gebruik van ESIS-webbased toegelicht en geoefend. De pilotscholen lieten hier de toekomstige school-applicatiebeheerder (de ict-er), de intern begeleiders, de administratieve kracht de directie naar toe gaan. Achteraf gezien een goede keuze. Inmiddels is er tussen de pilotscholen enkele keren overleg geweest. We wisselden de eerste ervaringen uit en hadden op grond daarvan veel praktijkvragen, die inmiddels beantwoord zijn door een medewerker van Rovict die ons in Assen bezocht. Daarnaast is er een standaard aanmeldingsformulier ontworpen, dat afgestemd is op de invoer van nieuwe leerlingen in de nieuwe ESIS-versie. In een overleg met de ib-ers van de scholen is gekeken naar het gebruik van ESIS-B en de afspraken die gelden in ons samenwerkingsverband WSNS ten aanzien van procedures en formulieren. Doel van dit overleg was om tot afspraken te komen om daar waar dat wenselijk, mogelijk en praktisch haalbaar is, tot eenduidigheid te komen in terminologie. Bovendien willen we dat wat digitaal kan ook digitaal gaan uitvoeren. Inmiddels is duidelijk dat we de formulierenstraat zoals in ons samenwerkingsverband afgesproken, te blijven gebruiken. Deze formulieren kunnen als bijlage opgenomen worden in het leerlingendossier. Ze maken dan geïntegreerd onderdeel uit van dat leerlingendossier. Deze werkwijze waarborgt dat de geldende afspraken ongewijzigd gebruikt kunnen blijven worden en het opnemen van de formulieren in het dossier is eenvoudig te doen. Navraag bij de ter zake deskundigen bij Rovict leidt ook tot dit advies. Het blijkt niet mogelijk ze in te bouwen in ESIS. Dit komt omdat op onze formulieren vaak informatie gevraagd wordt die niet standaard in de database van ESIS aanwezig is. Het overnemen van onze huidige digitale WSNS-formulieren in ESIS is wel mogelijk, maar blijkt niet praktisch, om dat de huidige formulier-functionaliteit dan niet meer goed werkt in ESIS. Enige wijziging betreft het Journaalblad. Wanneer we op een nog af te spreken wijze notities en afspraken vastleggen in ESIS, dan kan een print daarvan het Journaalblad volledig vervangen. Naast dit, zijn er inmiddels afspraken gemaakt over het moment waarop de negen scholen die nog gaan overstappen, deze overstap gaan doen en de cursusdata en locaties zijn vastgesteld. Harmen de Vries 8

9 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Stadhuis, Noordersingel 33, 9401 JW Assen (kamer 3.01, 3.02/3.02a) Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / en/of Algemeen Directeur Dhr. P. Moltmaker Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties over gevoerd beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren Controller Mw. A. Lalkens Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Huisvesting en formatie Dhr. J. Hoeksema Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - advies huisvestingszaken - planning gebouwenonderhoud - formatieplanning Personeelsadviseur openbaar onderwijs Mw. P. Pelupessy Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag P & O spreekuur : elke woensdag van uur Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker Mw. R. Schenk Telefoon/ Aanwezig : maandag, dinsdag en donderdag Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg - Weer Samen Naar School - onderwijskansenbeleid Adviseur rechtspositie en juridische aangelegenheden Mw. B. van den Berg Telefoon/ Aanwezig : dienstverband van 24 uur (dinsdag afwezig) Taakvelden : - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 9

10 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag en dinsdag van uur woensdag van ca uur : : woensdagochtend/middag donderdag en vrijdag van ca uur : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie en (ged.) GMR en directieberaad. - notulering vergaderingen bestuurscommissie en directieberaad. - redactie Nieuwsbulletin. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Postadres: Postbus 136, 9400 AC Assen 10

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a. DATUM: 11

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé

Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé Univé Zorg Samen 2011 Zo voelt de collectieve zorgverzekering van Univé Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Wat leest u in deze brochure? Voorwoord 3 Overzicht verzekeringen 4 Basisverzekering

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Alle aandacht voor goede zorg 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Deze brochure is goedgekeurd door Stichting Makkelijk Lezen Alle aandacht

Nadere informatie

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 12 december 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Eric van t Zelfde: Een excellente maatschappij begint bij de basis:

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2014

Welkom bij Stad Holland 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2014 100222-Bij SH00-2014 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

U voelt zich altijd beter bij Trias

U voelt zich altijd beter bij Trias U voelt zich altijd beter bij Verzekeren bij : kies het pakket dat bij u past In drie stappen optimaal verzekerd Vanaf 1 januari 2006 is er één nieuwe zorgverzekering voor iedereen. Het onderscheid tussen

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 2 februari 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 2 februari 2015 > Mogelijke oplossingen gewijzigde ketenregeling > De regels rond vrijwilligersvergoeding > Nieuwe aspecten jaarverslaglegging

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006

CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 CAFETARIAMODEL 2007 vastgesteld in B&W op 7 november 2006 instemming OR op 16 oktober 2006 1 Inhoudsopgave...Pagina 1. INLEIDING...3 2. DOELEN, KADERS EN BUDGET...3 2.1. Doel...3 2.2. Kaders...3 2.3. Budget...3

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie