NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 14, nr. 1 DATUM: 17 september 2013

2 Algemeen directeur Gefeliciteerd! Alle scholen van Plateau hebben een basisarrangement! Deze week zijn er bestuurgesprekken gevoerd met de inspecteurs primair onderwijs en speciaal onderwijs. Alle scholen van Plateau krijgen een basisarrangement. Geen attenderingen, geen waarschuwingen. Kortom, we staan er super goed voor. Complimenten aan alle Plateauscholen! Bureau Onderwijs Veranderingen op het stafbureau Per 1 juni 2013 is Renate Schenk voor twee dagen in de week coördinator voor het samenwerkingsverband passend onderwijs (primair onderwijs). Het betreft een tijdelijke taak tot 1 augustus Naast deze taak blijft onderwijskwaliteit van Plateau in haar takenpakket. De taken met betrekking tot leerlingenzorg, Weer Samen Naar School en passend onderwijs binnen Plateau zijn tijdelijk overgedragen aan Anna Molleman. Anna is intern begeleider op de Vuurvogel en schoolvideo-interactiebegeleider. Anna is voor Plateau-taken meestal bereikbaar op maandag en donderdag. ( ). Periodieken per 1 augustus 2013 Werknemers die in het voorgaande schooljaar meer dan 60 dagen in het onderwijs hebben gewerkt, hebben per 1 augustus recht op een periodiek. Om dit goed te kunnen beoordelen, dient het aantal gewerkte dagen bij de salarisadministratie bekend te zijn. Dit is niet altijd het geval. Door verloning via andere salarissystemen en de opkomst van uitzendconstructies en payrollbedrijven beschikt de personeels- en salarisadministratie niet altijd over deze informatie. Het is met name voor personeelsleden die geen doorlopend dienstverband hebben (onder andere invalkrachten) belangrijk om te controleren of de betalingen vanaf 1 augustus plaatsvinden in de juiste salarisschaal. Als u ook bij andere werkgevers heeft gewerkt, kan het zijn dat er ten onrechte geen periodieke verhoging is toegepast. U kunt bewijsstukken (akten) van de gewerkte dagen en de daarbij behorende inschaling sturen naar: OSG Postbus CB ASSEN (t.a.v. dhr. F. Kracht). De inpassing kan dan met terugwerkende kracht worden herzien. Cafetariaregeling Personeelsleden van Plateau kunnen gebruik maken van de cafetariaregeling reiskosten woon-werkverkeer. De regeling is bedoeld om op een fiscaal voordelige manier uw woon- werkkilometers uit te laten betalen via de eindejaarsuitkering in december Het aanvraagformulier en een uitleg op de regeling staan op de site van Plateau (http://www.plateau-assen.nl/personeelszaken onder het kopje cafetariaregeling.) 2

3 Wat moet u doen? U moet het aanvraagformulier volledig invullen, laten ondertekenen door de directeur van uw school en uiterlijk 18 november 2013 inleveren bij OSG Assen. Het postadres van OSG is: OSG t.a.v. Fokke Kracht Postbus CB ASSEN Sommige scholen verzamelen eerst alle aanvragen en sturen ze in één keer op naar OSG. OSG zorgt voor de verwerking in het salarissysteem. Vergoedingsregeling woning-werkverkeer Wanneer u 7,1 kilometer of meer van uw werk woont, heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming dient u, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, z.s.m. bij OSG een nieuwe aanvraag in te leveren. Voor meer informatie over deze regeling, alsmede de aanvraagprocedure,verwijzen wij u graag naar het Nieuwsbulletin van juni Bindingstoelage Met het salaris van de maand augustus is de bindingstoelage uitbetaald. De bindingstoelage wordt uitbetaald aan personeel dat op 1 augustus in dienst is en dat per die datum op of boven het maximumsalaris van de functie wordt bezoldigd. De hoogte van de toelage is afhankelijk van het feitelijke salaris over de maand augustus in verhouding tot het salaris bij een normbetrekking. De bindingstoelage bedraagt bij een normbetrekking: Leraar 715,21 Directiefunctie 218,98 Onderwijsondersteunend personeel 218,98 met max. salarisschaal 9 De bindingstoelage wordt toegekend, tenzij op basis van een beoordeling sprake is van onvoldoende functioneren. ABP IPad-app Zijn de termen UPO, franchise en indexatie abracadabra voor u? Weet u niet wanneer u met pensioen kunt gaan? Of wat eerder stoppen met werken of langer doorwerken betekent voor de hoogte van het pensioen? Download dan de nieuwe ABP-app. Met de interactieve snelcursus Pensioen snappen leert u in tien minuten de basisbeginselen van de AOW, uw ABP KeuzePensioen, wanneer u met pensioen kunt gaan en wat u zelf kunt regelen voor later. De interactieve UPO-uitleg geeft extra uitleg over alle moeilijke begrippen die u tegenkomt tijdens het lezen van uw uniform pensioenoverzicht (UPO). Heeft u daarna nog vragen? Alle pensioenbegrippen worden nog eens uitgelegd in een begrippenlijst. Voor meer informatie over deze app verwijzen wij u graag naar 3

4 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het kan ook u overkomen. Maar wat dan? Hebt u genoeg inkomen als u niet meer kunt werken? In de cao PO staat dat u het eerste ziektejaar 100% van uw salaris blijft ontvangen. In het tweede ziektejaar daalt het inkomen naar 70%. Kunt u na twee jaar ziekte nog steeds niet volledig werken, dan krijgt u mogelijk een WIA-uitkering van het UWV en/of arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP. Hierdoor kan uw inkomen verder dalen. Loyalis heeft een verzekeringsproduct om deze inkomensdaling op te vangen. De Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt uw inkomen en sluit aan op de uitkeringen van de overheid en van ABP. Met de Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering bent verzekerd van een aanvulling tot minimaal 70% van uw inkomen. Wilt u meer weten over de Loyalis Arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wij verwijzen u graag naar Nabestaandenpensioen ABP Door uw partner aan te melden bij het ABP regelt u dat uw partner nabestaandenpensioen ontvangt als u overlijdt. Wat zijn de voorwaarden voor aanmelding? Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap bij de gemeente? Dan heeft uw partner automatisch recht op nabestaandenpensioen en hoeft u uw partner niet aan te melden. Woont u samen, maar bent u niet getrouwd? En hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u uw partner aanmelden bij het ABP. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden: U bent jonger dan 65 jaar. U hebt een samenlevingscontract dat vóór uw 65ste is opgesteld door een notaris. Uit het samenlevingscontract blijkt dat u en uw partner in elkaars levensonderhoud voorzien. U en uw partner zijn allebei ongehuwd. U en uw partner wonen op 1 adres en zijn beiden op dit adres ingeschreven bij de gemeente. U en uw partner zijn allebei ouder dan 18 jaar. Bent u familie van elkaar? En is uw relatie: ouder en kind, grootouder en kleinkind of schoonouder en schoondochter/schoonzoon? Dan kunt u uw partner niet aanmelden. Met andere familieleden kan dit wel. Voor het aanmelden van uw partner bij het ABP kunt u gebruik malen van onderstaande link. https://www.abp.nl/service/formulieren/partner-aanmelden-nabestaandenpensioen.asp 4

5 Dit jaar doet Plateau mee aan de landelijke Pensioen3daagse, een initiatief van onder andere de overheid. Het thema van 2013 is: Heb jij het goed voor elkaar? Tijdens deze drie dagen vinden er in het hele land activiteiten plaats om mensen overzicht en inzicht te geven in hun pensioen. Doel van de Pensioen3daagse is dat mensen zich actief gaan verdiepen in hun pensioen. Kijkt u eens op de website van de Pensioen3daagse via Ook doet Plateau dit jaar mee aan de actie Check je pensioen van het ABP. Heeft u het goed voor elkaar? Check je pensioen, uw pensioen kan immers morgen al ingaan. Als u straks stopt met werken, ontvangt u pensioen. Daarmee vertellen we u vast niks nieuws. Van ABP, ons pensioenfonds, krijgt u straks ABP OuderdomsPensioen of ABP KeuzePensioen. Uit die laatste naam kunt u al opmaken dat er rond uw pensioen iets te kiezen valt. Uw pensioen is niet dichtgetimmerd en kun dus aangepast worden aan uw persoonlijke situatie. Maar uw pensioen kan morgen ook al ingaan. Er zijn immers situaties die direct invloed hierop kunnen hebben. Het loont dus zeker de moeite om er eens naar te kijken. Pensioenbewustzijn Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maandelijks spaart Plateau met u een aanzienlijk bedrag bij ABP. Op die manier ontvangt u straks als u niet meer werkt, een aanvullend inkomen. Maar ook voor het geval dat u arbeidsongeschikt raakt of voor uw nabestaanden wanneer u komt te overlijden. Voor de een is pensioen echter dichterbij dan voor de ander. Iedereen is er dan ook op zijn eigen manier mee bezig. Of misschien nog helemaal niet. Wijzer in geldzaken werkt tijdens de Pensioen3daagse, op 1, 2 en 3 oktober, daarom samen met pensioenfondsen en werkgevers om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Tijdens deze Pensioen3daagse doen wij mee met de campagne Check je pensioen van ABP. Hiermee willen wij zorgen dat u een helder beeld van uw pensioen krijgt en de mogelijkheden kent die er zijn om dit pensioen aan uw wensen aan te passen. Hoe ziet uw pensioen uit? Nu is het tegenwoordig gelukkig vrij eenvoudig om zicht te krijgen op uw pensioen en uw keuzemogelijkheden. Hoe? Met MijnABP. Dit is uw persoonlijk digitaal pensioendossier waarmee u eenvoudig inzicht krijgt in de nettobedragen die u kunt verwachten. In één oogopslag ziet u of uw pensioen goed is geregeld. U ziet de effecten van de keuzes die u heeft. Met MijnABP komt u straks niet voor verrassingen te staan. Inloggen op MijnABP gaat eenvoudig via abp.nl. 5

6 Post van ABP Verschillende collega s die MijnABP nog niet gebruiken, ontvangen tijdens de Pensioen3daagse ook een kaartje van ABP. Neem even kort de tijd om met dit kaartje de speciale pagina op de website van ABP te bezoeken. De informatie die u hier vindt gaat namelijk over onderwerpen die in deze fase van uw leven belangrijk kunnen zijn. Nog meer informatie? Op MijnABP en abp.nl kunt u 24 uur per dag terecht met uw vragen. Maar misschien heeft u behoefte aan nog meer informatie? Dan is de digitale nieuwsbrief van ABP interessant voor u. Aanmelden gaat via abp.nl/nieuwsbrief. Nieuws van de Plaatsingscommissie Mobiliteit en RDDF. De gespreksrondes met leerkrachten die mobiliteit hebben aangevraagd (geen RDDFplaatsing) hebben veel mobiliteit opgeleverd. De vacatureruimte die daarna nog overbleef kon bij voorrang worden ingevuld met RDDF leerkrachten. De RDDF-leerkrachten die niet konden worden ingezet op vacatureruimte, zullen voorlopig werkzaam zijn in de zgn. Vervangingsschool en worden ingezet op langdurige vervangingen (bijv. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, ziekteverlof e.d.). De uitgangspunten voor plaatsingen zijn de volgende : Voorkomen nieuwe/uitbreiding van personele verplichtingen Huidige werktijdfactor verplicht te plaatsen personeel her bezetten Mobiliteit vast personeel bevorderen en als eerste categorie in aanmerking voor vacatureruimte (handhaving huidige werktijdfactor geen uitbreiding; evt. ruil) Zo mogelijk aansluiten bij voorkeur vanuit directie/kandidaat Zo mogelijk aansluiten bij voorkeur vanuit kandidaat diverse bouwen Gedurende het schooljaar kunnen wijzigingen optreden in vervangingssituaties door vrijval RDDF/poolers Categorieën personeel : 1. Mobiliteit vast personeel 2. Te herplaatsen personeel (geen RDDF plaatsing noodzakelijke overplaatsing i.v.m. formatieterugloop, functioneringstraject, medisch advies etc.) 3. RDDF personeel 4. Huidige vervangingspool 5. Personeel dienstverband voor bepaalde tijd maanders Er is veel gebruik gemaakt van de mobiliteitsbevorderende maatregelen. Een aantal collega s kon daardoor eerder stoppen met werken of heeft een nieuwe baan gevonden. Helaas hebben we een aantal gedwongen ontslagen onder het onderwijs ondersteunend personeel niet kunnen voorkomen in verband met de krimpsituatie en daarnaast is een aantal dienstverbanden beëindigd vanwege instroom in een WIA-uitkering. De plaatsingscommissie is tevreden over het proces en de resultaten, er is veel mobiliteit op gang gekomen en de werkgelegenheid voor de leerkrachten is voor het komend schooljaar in elk geval weer veilig gesteld. 6

7 Hieronder volgt een overzicht van door- en uitstroom van collega s : van naar Uit dienst Rianne Hartlief de Vuurvogel Baggelhuizen Mia Jansen de Marskramer Baggelhuizen Priscilla Alberts de Driemaster Theo Thijssen Geke Rotteveel de Marskramer de Driemaster Lenneke Petri de Heksenketel Obs Kloosterveen Marleen Groenhof de Marskramer Obs Kloosterveen Joyce Kuik Van Liefland De Vuurvogel Ria van Rooijen de Marskramer Obs Kloosterveen Esther de Jonge de Heksenketel de Vuurvogel Marjan van der Beek de Heksenketel de Vuurvogel Miriam Nanuru Vervangingsschool Heksenketel Tineke van der Hart de Marskramer Emmaschool Roelina Fluks Obs Kloosterveen Emmaschool Ede Hofsteenge Nely Aaldenberg Margreet van der Vervangingsschool Emmaschool Eerden Harriet van der Kamp de Veldkei Vervangingsschool Bart Zantingh Kloosterveen Driemaster Baggelhuizen Chris Rotgers Baggelhuizen Wilma Straver Baggelhuizen Ria Schaafsma Lisa Slootman Baggelhuizen Valkenhorst Sterrenschip Barbara van Roon Sterrenschip Fardau Koopman Van Liefland Annette Kranenburg Van Liefland Rijkske Mostard Driemaster Esther Bruins Van Liefland Tineke Bakkes Van Liefland Anja Zuur Meander Bert Buisman Meander Joke Kwint Marskramer Dick Hoogendijk Geert Jan Ax Heksenketel De Marskramer Harald Wijnholds Driemaster De Marskramer Wietske Becker Sterrenschip De Marskramer Pascal Wallinga Theo Thijssen De Marskramer Wij wensen iedereen heel veel succes en plezier op de nieuwe werkplek toe en de collega s waarvan we afscheid hebben genomen wensen wij een goede nieuwe periode toe! 7

8 Werkgroep BAO VO Informatieve bijeenkomst BAO-VO De werkgroep BAO-VO is op dit moment weer bezig met de voorbereidingen voor een informatieve bijeenkomst voor bovenbouwleerkrachten, intern begeleiders, directies en andere belangstellende collega s. De bijeenkomst staat gepland op woensdag 30 oktober van uur uur. Onderwerpen die deze middag aan bod komen zijn: het stappenplan risicoleerlingen, de plaatsingwijzer en passend onderwijs. Eind september wordt de officiële uitnodiging verstuurd met daarin alle informatie. We hopen veel collega s te mogen begroeten op 30 oktober. Namens de werkgroep BAO-VO, Henriët Westerhof Wetenswaardigheden Reünie obs Baggelhuizen. 12 oktober wordt het 40-jarig bestaan van obs Baggelhuizen gevierd. Dit gebeurt o.a. met een reünie van oud leerlingen en oud leerkrachten in de middag. Nu zijn er nogal wat collega s die in het verleden op de Baggelhuizenschool hebben lesgegeven. Vind je het leuk om samen met oud leerlingen en oud collega s herinneringen op te halen? Geef je dan op via onder het tabje Reünie staat alle benodigde info. Ken je iemand die op onze school heeft gestaan en nu niet meer werkt of uit het onderwijs is gestapt? Vertel over deze reünie en geef het internetadres door! Het voor de organisatie erg prettig om te weten wie er komen en hoeveel, dus opgave is wel gewenst. Studiedag Personeel Plateau: Om in de agenda van 2014 te zetten: Studiedag Personeel Plateau Woensdag 5 maart

9 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Obrechtlaan 3B, 9402 TB Assen Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / Algemeen Directeur Dhr. P. Moltmaker Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden Controller Dhr. G. Visser Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties over gevoerd beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren en leidinggevende stafbureau : / : maandag t/m vrijdag : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Personeelsadviseur Mw. P. Pelupessy Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker(s) Mw. R. Schenk Telefoon/ Aanwezig : dinsdag en donderdag Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg Mw. A. Molleman (tijdelijk) Telefoon/ Aanwezig : donderdag + flexibel Taakvelden : - Weer Samen Naar School - Passend Onderwijs Adviseur huisvesting Dhr. J.J. van den Broecke Telefoon/ Aanwezig : donderdag. Taakvelden : - huisvesting Adviseur formatie en rechtspositie Dhr. J. Franken Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m donderdag Taakvelden : - formatieplanning - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : dinsdag t/m donderdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 9

10 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag t/m woensdagmorgen : : woensdagmiddag t/m vrijdag. : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie, directieberaad en (ged.) GMR. - notulering vergaderingen bestuurscommissie en directieberaad. - redactie Nieuwsbulletin. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Postadres: Postbus 136, 9400 AC Assen 10

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 1 DATUM: 25

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a. DATUM: 11

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 4. DATUM: 24

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 12 december 2012 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Personeelsgids. Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Personeelsgids Versie 27 november 2013 Je kunt de links in dit document (de onderstreepte woorden) aanklikken voor meer informatie. NB met

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Arbeidsongeschiktheid wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Inkomen bij arbeidsongeschiktheid 4 ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 6 Uw uitkering 7 Uw pensioenopbouw 9 Aanvragen 18 De betaling 19

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds

Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds Alles over de pensioenregeling van Brocacef Pensioenfonds In deze brochure worden getallen en bedragen gehanteerd die jaarlijks kunnen worden aangepast. De in deze brochure opgenomen getallen gelden voor

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Bijzonder Militair NabestaandenPensioen 3 Inhoudsopgave pagina Voor wie is deze brochure? 5 Uw partner en kinderen 6 U overlijdt. Wie moet wat regelen? 8 Militair InvaliditeitsPensioen 9 ArbeidsongeschiktheidsPensioen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld

Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Het Progress Pensioen Overzichtelijk in beeld Inhoud Inleiding 4 Uw pensioenregeling op hoofdlijnen 4 Drie soorten pensioenen 4 Progress Pensioen is een aanvullend pensioen 5 Het Progress Pensioen biedt

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

UIT HET BESTUURSBUREAU

UIT HET BESTUURSBUREAU 2 JAARGANG 2 november 2011 IN DIT NUMMER COLOFON Stichting Primair Onderwijs De Liemers Scheefkelk 2 6922 HH Duiven 0316-226514 flash@spodeliemers.nl www.spodeliemers.nl UIT HET BESTUURSBUREAU AFSCHEID

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie