NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR"

Transcriptie

1 NIEUWSBULLETIN website: NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 2 DATUM: 7 oktober 2008

2 Bureau Onderwijs Vervoer van kinderen Er is in de wet veel geregeld over het vervoer van kinderen in het verkeer. In deze Rechtshulpwijzer hebben we de regels voor u op een rij gezet. De wet - Algemeen: in de Wegenverkeerswet staat nadrukkelijk dat je onder alle omstandigheden het andere verkeer niet in gevaar mag brengen. Dat geldt ook voor de inzittenden in de eigen auto. - Lopend: voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken het fietspad of fiets/bromfietspad als er geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad of fiets/bromfietspad, dan moeten voetgangers de wegberm gebruiken of de uiterste zijde van de rijbaan. - Skaters, skeelers, steppers en rolschaatsers: deze vallen onder de regels van voetgangers en moeten dus op het trottoir. Met het oog op de snelheidsverschillen is hier het algemene artikel dat je het overige verkeer niet in gevaar mag brengen erg belangrijk. - Per fiets: de fietser moet gebruik maken van het fietspad of fiets-/bromfietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan de meest rechter zijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen mits zij het overige verkeer niet in gevaar brengen. - Achterop de fiets of snorfiets: kinderen beneden de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten. Bij een snorfiets is een helm niet verplicht. - (Fiets)aanhanger: Vervoer van personen in een aanhanger achter een fiets is toegestaan. Deze aanhangers mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn van reflectoren. In een aanhanger achter een bromfiets of auto mogen geen personen worden vervoerd. - Achterop de bromfiets: ook hier moeten kinderen onder de acht jaar een doelmatige en veilige zitplaats hebben met voldoende steun voor de rug, handen en voeten. Bovendien moeten ook passagiers een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op het hoofd is bevestigd. De helm moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Vervoer in de laadbak van een (bak)bromfiets of brommobiel mag niet. - In de auto: De voorschriften voor het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen worden hierna schematisch weergegeven. De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35 meter in een goedgekeurd en passend kinderzitje moeten zitten. Goedgekeurd zijn zitjes met labels ECE R44/03 en R44/04. Passend is: geschikt voor lengte en gewicht van het kind. De voorschriften voor het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingssystemen worden hierna schematisch weergegeven. Kinderen vanaf 1,35 m en volwassenen moeten gebruik maken van de veiligheidsgordel. Voorin de auto 1. Als er gordels aanwezig zijn: - Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen Verplicht gebruik van de beschikbare gordel. - Kinderen korter dan 1.35 meter Verplicht gebruik van een geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. 2. Als er voorin geen gordels aanwezig zijn: - Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen Er hoeft geen gordel gedragen te worden. - Kinderen korter dan 1.35 meter Mogen niet voorin worden vervoerd. Achterin de auto 1. Als er gordels aanwezig zijn: - Kinderen van ten minste 1.35 meter en volwassenen Verplicht gebruik van de beschikbare autogordel. Uitzondering: Er mogen nu nog meer kinderen van ten minste 1,35 meter en volwassen passagiers worden vervoerd dan er gordels zijn, zolang de aanwezige gordels maar worden gebruikt. - Kinderen korter dan 1.35 meter Verplicht gebruik van een geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. 2

3 Uitzondering 1: kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee kinderzitjes zijn aangebracht en in gebruik zijn, en er geen plaats meer is voor een derde zitje. Uitzondering 2: kinderen vanaf 3 jaar mogen de autogordel gebruiken bij vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder in incidentele gevallen, waarin redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de bestuurder een kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld vervoer van een sportteam naar een uitwedstrijd. Het begrip incidenteel moet letterlijk worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijv. oma elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte afstand is volgens het ministerie een afstand van maximaal 50 km. 2. Als er achterin geen gordels aanwezig zijn: - Volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder Zij mogen los worden vervoerd. - Kinderen tot 3 jaar Zij mogen niet worden vervoerd. - Volwassenen (18 jaar of ouder) die korter zijn dan 1,35 meter hoeven geen gebruik te maken van een kinderzitje of een zittingverhoger. Het mág uiteraard wel. Taxi - In taxi s waarin geen kinderbeveiligingsmiddel aanwezig is, moeten kinderen tot 1,35 meter achterin. Kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen op los op de achterbank zitten. Bus - In de bus hoeven kinderen geen kinderzitje te gebruiken. Kinderen vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter, als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een dienstregeling binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te worden. Als er geen gordels - in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel volwassenen als kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen zowel in een bus met gordels als in een bus zonder gordels los worden vervoerd. Airbag Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderzitje worden vervoerd op een plaats met een airbag ervoor, tenzij de airbag is uitgeschakeld (handmatig of automatisch). Het zitje kan door de airbag met kracht naar achteren gestoten worden, met mogelijk ernstig letsel voor het kind als gevolg. Het is bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die ingeschakeld is. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren. Laadruimte van auto en aanhanger Het is verboden personen te vervoeren in de (open of gesloten) laadruimte van een auto, (bak)bromfiets of brommobiel. Ook vervoer van personen in of op een aanhanger achter een auto of bromfiets mag niet. Buitenland De regels voor het gebruik van gordels en kinderzitjes zijn gebaseerd op een Europese Richtlijn. Deze Richtlijn bepaalt dat kinderen tot 1,50 meter in een goedgekeurd en passend kinderzitje moeten zitten, maar landen mogen uitzonderingen (zoals een kleinere lengte) opnemen in de eigen wetgeving. Nederland heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De Nederlandse uitzonderingen gelden alleen in Nederland. In andere landen kan de wetgeving strenger zijn en deze strengere wetgeving geldt dan ook voor Nederlandse automobilisten. Zo kan het zijn dat in een ander land ook Nederlandse kinderen tot 1,50 meter in een kinderzitje moeten zitten. ANWB Streetwise: praktisch verkeersonderwijs voor basisscholen - Verkeersveiligheid is een zaak van ouders, kinderen en school. Als ouder wil je dat je kind zich veilig door het verkeer beweegt. Als school voel je de verantwoordelijkheid om daarin een rol te spelen. Maar hoe doe je dat nu op een leuke, makkelijke en praktische manier? Omgaan met verkeer leer je niet uit boekjes of achter de computer maar door het te doen in de praktijk. - Daarom biedt de ANWB het programma ANWB Streetwise aan: een programma voor praktisch en aansprekend verkeersonderwijs voor basisschool-kinderen van groep 3 tot en met 8. Dit programma leert kinderen om beter om te gaan met het huidige verkeer. ANWB Streetwise bestaat uit drie onderdelen: - Blik en Klik: kinderen van groep 3 en 4 leren veilig oversteken. Het dragen van de gordel in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto. - Hallo auto leert kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto. Zij nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB rijlesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een gordel komt in deze les aan bod. 3

4 - Trapvaardig traint de kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres met een zware rugzak op. Een goede voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Zie Zoek op streetwise. Bron: ANWB Rechtshulpwijzer Betreffende aansprakelijkheid bij vervoer van leerlingen: - Vervoer van leerlingen valt in principe onder de reis-/ongevallenverzekering die Plateau heeft afgesloten (bij AON). Dit betreft een additionele verzekering, wat betekent dat er pas schade wordt vergoed als niet via een andere verzekering een dekking mogelijk is. Mocht er een aanrijding plaatsvinden, is in eerste instantie de autoverzekering van de chauffeur (ouder of leerkracht) aan de orde. - Als een van de leerlingen een kras of deuk in een auto veroorzaakt komt dat voor rekening van degene die de auto bestuurt/eigenaar van de auto. De ouders van het betreffende kind kunnen hiervoor evt. worden aangesproken (via een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kunnen deze ouders de claim bij hun verzekeraar neerleggen). - De chauffeur/auto-eigenaar zal bovendien voldoende personen voor de auto inzittendenverzekering moeten hebben opgegeven bij zijn/haar verzekering (aantal inzittenden 4 of 5 personen, of evt. meer). Wetenswaardigheden Plateauscholen. Leerafdelingen Centrum en Kloosterveen Op donderdag 25 september j.l is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen vier scholen van Plateau en het Drenthe College in verband met de start van de twee leerafdelingen Centrum ( Emmaschool/Theo Thijssen) en Kloosterveen (Sterrenschip/Kloosterveen). Doel van deze overeenkomst is om de MBO-stagiaires op de basisscholen zo goed mogelijk te begeleiden. In het basisonderwijs een toenemende vraag naar gekwalificeerde onderwijsassistenten. Door het starten van een leerafdeling geven de scholen een kwaliteitsimpuls met betrekking tot het competentiegericht opleiden van deze studenten. De leerafdeling leidt tot verbetering van de aansluiting tussen het basisonderwijs en de beroepspraktijk en verminderd tevens de onduidelijkheden rond de begeleiding en de uitval van deze groep studenten. De teams van de scholen willen de aanwezige kennis en ervaring graag beschikbaar stellen aan deze groep stagiaires. In de praktijk betekent het dat de stagiaires twee dagen stage lopen binnen de groepen en de derde dag opgeleid worden binnen de kaders de school. Schoolrelevante informatie en persoonlijke leerdoelen worden iedere week besproken met de docent van het Drenthe College en de praktijkbegeleider vanuit de scholen. Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk, ondersteunt de samenwerking tussen de genoemde scholen in de vorm van een projectsubsidie, waaruit de opstartkosten betaald kunnen worden. 4

5 Nieuwbouw obs Baggelhuizen en SO en VSO Van Liefland gestart September was eindelijk zover. Na vele jaren van overleg en onderhandelen over vorm en inhoud, is niet de eerste maar de laatste paal de grond in geheid door wethouder Kuin. - In zijn praatje maakte hij de opmerking dat het gebouw eind 2010 in gebruik wordt genomen, dit was gelukkig een vergissing, wij gaan uit van oplevering eind 2009 en ingebruikname begin 2010! - Het gebouw huisvest meer dan alleen maar de 2 Plateauscholen. Ook cbs Het octaaf, De Arkel (dagopvang geestelijk gehandicapte kinderen), De Schakel (buurthuis), Spa en Aska voor peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang en een grote sportzaal zijn straks in het gebouw te vinden. Vanwege de aanwezigheid van gehandicapte kinderen zal er ook een watergewenning bad komen, hier worden straks buiten de schooltijden zwemlessen gegeven. - De naam was MFA Baggelhuizen maar op deze heugelijke dag is de nieuwe naam bekendgemaakt: Het Schakelveld. - Mocht er interesse zijn om de vorderingen van de nieuwbouw te volgen, kijk dan op hier is een slideshow te zien waar elke week een foto aan wordt toegevoegd. 5

6 BUREAU PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN. adresgegevens en samenstelling Bezoekadres : Stadhuis, Noordersingel 33, 9401 AC Assen (kamer 3.01, 3.02/3.02a) Postadres : Postbus 136, 9400 AC Assen Telefoon/Fax : / en/of Algemeen Directeur Dhr. H. van de Boer Telefoon/ Aanwezig : ca. 4 dagen / week Taakvelden : - ondersteuning/advisering bestuurscommissie (vorming, uitvoering, evaluatie van het beleid). - vertegenwoordiger van de Bestuurscommissie bij interne en externe contacten. - advies aan de schooldirecties - het vragen van verantwoording aan schooldirecties en hoofd bestuursbureau over gevoerde beleid. - functionerings- en beoordelingsgesprekken met de schooldirecteuren Controller Mw. A. Lalkens Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : - periodieke rapportages en jaarrekening - financieel advies en beleid - planning- en controlcyclus Huisvesting en formatie Dhr. J. Hoeksema Telefoon/ en Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - advies huisvestingszaken - planning gebouwenonderhoud - formatieplanning Personeelsadviseur openbaar onderwijs Mw. P. Pelupessy Telefoon/ en Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - werving en selectie - personeelsadvies - mobiliteit / (over-/her-)plaatsing personeel - bedrijfsgezondheidszorg - ziekteverzuim Onderwijskundig beleidsmedewerker Mw. R. Schenk Telefoon/ en Aanwezig : maandag, dinsdag en donderdag Taakvelden : - kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg - Weer Samen Naar School - onderwijskansenbeleid Administratief / Juridisch medewerker Mw. B. van den Berg Telefoon/ en Aanwezig : dienstverband van 24 uur (dinsdag afwezig) Taakvelden : - toepassing rechtspositionele regelingen en CAO (aanvragen ouderschapsverlof, etc) - juridische advisering - personeelsadministratie/contactpersoon OSG Financieel medewerker/assistent-controller Dhr. W. Voermans Telefoon/ Aanwezig : maandag t/m vrijdag Taakvelden : - financiële werkzaamheden (rapportages e.d.) - boekhouding, debiteuren/crediteuren - subsidiestromen - jaarrekening 6

7 Secretariaat Mw. H. Tuik Telefoon/ Aanwezig Mw. A. Prakken Telefoon/ Aanwezig Taakvelden : en : maandag en dinsdag van uur woensdag van uur : : woensdagochtend/middag donderdag en vrijdag van ca uur : - secretariaat voor bureau onderwijs, bestuurscommissie en (ged.) GMR en NDO - notulering vergaderingen bestuurscommissie, NDO en GMR - redactie Nieuwsbulletin. 7

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES

VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES VERVOERSPROTOCOL VEILIGHEID BIJ EXCURSIES Samen verantwoordelijk Om ons onderwijsaanbod te verrijken en een zinvolle invulling te geven zullen er regelmatig kleine en grotere uitstapjes en excursies worden

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 9 DATUM: 12 mei

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid OBS Het Palet Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Plantijn, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere

Nadere informatie

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder

November 2010. Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder November 2010 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Bs de Touwladder Bs de Touwladder, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Vrijeschool Raphaël 1 Voorwoord De Vrijeschool Raphaël te Almere, verklaart dat het onderhavige protocol van toepassing is op het door de school georganiseerde

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid BELEIDSSTUK 35 Vastgesteld door AB d.d. 15-02-2007 Instemming GMR:

Nadere informatie

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland

Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland Noot Deze uitgave is een verkorte populaire versie voor instructief gebruik. Door de verkorting en de tekst aanpassingen kan aan dit document geen juridische

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer RK BS Paus Joannes. Protocol Leerlingenvervoer

Protocol Leerlingenvervoer RK BS Paus Joannes. Protocol Leerlingenvervoer Protocol Leerlingenvervoer 1 Protocol Leerlingenvervoer Dit protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID Protocol leerlingenvervoer en veiligheid 12-2013

PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID Protocol leerlingenvervoer en veiligheid 12-2013 2010 PROTOCOL LEERLINGEN VERVOER EN VEILIGHEID In dit protocol worden voorschriften gegeven aan het schoolbestuur, personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen,

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM

CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM CHECKLIST AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM Checklist aansprakelijkheid en verzekeringen naschoolse activiteiten in Amsterdam Amsterdam, maart 2012 Colofon Deze checklist

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie