Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys (geactualiseerd in 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.0

2 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd met een gede jeugdpleiding zrgen vr een flink stuk cntinuïteit. Vr het pstellen van dit Jeugdbeleidsplan is dankbaar gebruik gemaakt van de blauwdruk van een jeugdvetbalbeleidsplan. Dit is een dr de KNVB ntwikkelde leidraad bij het ntwikkelen van een jeugdbeleidsplan vr vetbalverenigingen. Het bevatte nder meer een uitgewerkte inhudspgave van een jeugdvetbalbeleidsplan met nderwerpen die in een jeugdspecifiek jeugdvetbalbeleidsplan behandeld zuden meten wrden. Het reeds bestaande Technisch Jeugdbeleidsplan Geznde Ambitie, dat in de jaren binnen de vereniging is gebruikt was hier zeer ged in te passen. Het vr ns liggende Jeugdbeleidsplan met vr een ng beter nderbuwde jeugdpleiding bij nze vetbalvereniging zrgen dat er uiteindelijk te met leiden het ttale vetbal (recreatief en prestatief) van de Vrmshpse Bys p een hger niveau te brengen. Veel zal daarbij afhangen van de persnen die dit Jeugdbeleidsplan in de praktijk ten uitver meten brengen, zals bestuursleden, trainers, leiders, verzrgers, jeugdcördinatr etc. Dit plan met dan k niet in de kast verdwijnen, maar zal cnstant als een srt leidraad gehanteerd meten wrden bij de vele aspecten van het jeugdwerk en zndig meten wrden bijgesteld. De rganisatrisch en vetbaltechnische zaken zijn bij de jeugd beter gescheiden. De lijnen zijn krt in de nieuwe pzet. Iedereen weet wat zijn f haar taken zijn en kan daarp wrden aangesprken. Per leeftijdscategrie treedt er een betaalde trainer als cördinatr en eindverantwrdelijke p (zgenaamd grepshfd). Het Jeugdbeleidsplan is tegesneden p Vrmshpse Bys, waar vrijwilligers van nschatbare waarde zijn. Het Jeugdbeleidsplan is psitief ntvangen binnen alle geledingen van de Vrmshpse Bys. Zwel het hfdbestuur als de jeugd- en technische cmmissie hebben hun gedkeuring aan dit plan gehecht. In het vetbalseizen is Geznde Ambitie geactualiseerd dr een werkgrep bestaande uit Pascal Weteringe (hfdjeugdtrainer), Arrien Kuilder (scut), Hans Lukas (pupillencördinatr), Henk Oelen (junirencördinatr) en René Elzinga (vrzitter). Laat je vral niet afschrikken dr de mvang van het rapprt. Het geheel is in principe pgezet vr alle mensen die p de één f andere manier de jeugd begeleiden. Geadviseerd wrdt het gehele rapprt te lezen en vral datgene er uit te lichten wat vr je van belang is. Vrmshp, januari 2008 Namens hfdbestuur, Namens Technische Cmmissie, Harry Lantink : Pascal Weteringe * vrzitter seizen / Vrzitter vanaf seizen Dick Netters * vrzitter vanaf seizen NB: Ingaande het vetbalseizen geldt deze aangepaste en geactualiseerde versie, zals die dr de grepsleiders, de jeugdcördinatren, de jeugdcmmissie, Technische Cmmissie en het hfdbestuur van Vrmshpse Bys is besprken en vastgesteld. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.1

3 Inhudspgave 1. Delstelling Jeugdbeleidsplan Algemene delstelling vereniging en jeugdafdeling Delstellingen Jeugdbeleidsplan Ledenaantallen Organisatiestructuur. 2. Het Jeugdcmmissie Visie, missie, delstellingen en middelen Taken en verantwrdelijkheden leden jeugdcmmissie Algemene leiding : vrzitter Secretariaat : secretaris Penningmeester Technische zaken. (Technische jeugdcödinatr, Junirencördinatr en Pupillencördinatr) Wedstrijdsecretariaat Seniren Juniren Pupillen Ternizaken Scheidsrechterszaken Lid uitslagen Algemene Zaken. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.2

4 3. Het begeleiden van kinderen en jngeren in de vetbalvereniging De speciale verantwrdelijkheid van de vetbalvereniging vr de jeugd Dialg met de jeugdleden Begeleiding bij de vergang van juniren naar seniren De lichamelijke gezndheid van de jeugdvetballers Preventieve maatregelen Algemene adviezen t.a.v. de eerste hulp bij vetbalblessures Sprthervatting na een blessure Meisjes en Jngens. 4. Cmmunicatie binnen de jeugdafdeling Overzicht van de verlegsituaties Wekelijks Eens in de zes weken Maandelijks / 2 Jaarlijks Dialg met de uders Infrmatievrziening Participatie van jeugdleden. 5. Aanbd activiteiten binnen de jeugdafdeling Trainingen en wedstrijden Opleidingsactiviteiten vr jeugd en jeugdkader Nevenactiviteiten vr jeugdleden Activiteitencmmissie. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.3

5 6. Randvrwaarden uitvering jeugdvetbalbeleidsplan De financiële psitie van de jeugdafdeling Materialen en accmmdatie Accmmdatie Materialen. 7. Het wervingsplan. 8. De F league. ( zie k Pupillen) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.4

6 1. Delstelling Jeugdbeleidsplan Algemene delstelling vereniging en jeugdafdeling. De algemene delstelling van de vereniging, zals vermeld staat in de statuten is het den beefenen en het bevrderen van de vetbalsprt in al zijn verschijningsvrmen, met uitzndering van de berepsvetbalsprt. De vereniging tracht dit del te bereiken dr: Het lidmaatschap van de Kninklijke Nederlandse Vetbalbnd (KNVB). Deel te nemen aan dr de KNVB gerganiseerde f gedgekeurde wedstrijden en evenementen. Zelf evenementen p het gebied van de vetbalsprt te rganiseren. De bendigde accmmdatie tt stand te brengen. De algemene delstelling van de jeugdafdeling van de Vrmshpse Bys is het realiseren van vrwaarden waardr jeugdigen zich in het vetballen ptimaal kunnen ntwikkelen met het gmerk dat: Er plezier aan wrdt beleefd Vetballen tt p latere leeftijd een plaats blijft huden (als speler, cach, scheidsrechter f bestuurslid) Talentvlle spelers mgelijkheden krijgen m het vetballen prestatief uit te efenen Delstellingen Jeugdbeleidsplan. Het hfddel van dit Jeugdbeleidsplan is m een drstrming te krijgen van vldende getalenteerde spelers naar de seniren in de nabije en in de verdere tekmst. Het bvenstaande met nder meer bereikt wrden dr een gede rganisatie en een ged nderbuwde jeugdpleiding. Naast het prestatieve aspect zal de leiding steeds g meten hebben vr de (jeugd)leden die puur recreatief bezig zijn. Iedereen met bij de Vrmshpse Bys kunnen vetballen p zijn eigen niveau qua kwaliteiten, beleving, mtivatie etc. Deze persnen zijn vaak van nschatbare waarde vr nze vereniging. Een belangrijke delstelling van dit Jeugdbeleidsplan dient k te zijn dat het wervend zal werken vr een z grt en breed mgelijke grep jngeren. Men met graag lid willen wrden en blijven van Vrmshpse Bys, mdat men weet dat in die vereniging men de zaken ged aanpakt. De eindverantwrdelijkheid vr de inhud van dit plan ligt bij de Technische Cmmissie. De verantwrdelijkheid vr de uitvering van dit plan ligt in eerste instantie bij de jeugdcmmissie. Trainers, leiders en cördinatren kunnen er veel aan den het geheel praktisch gestalte te geven. Het Jeugdbeleidsplan dient flexibel te zijn. Aan het einde van elk seizen dient het binnen de Technische Cmmissie geëvalueerd te wrden en waar ndig bijgesteld te wrden, waarbij er p gelet met wrden dat de hfdlijnen geen geweld wrden aangedaan. Het beleid met erp gericht zijn dat de standpunten, zeker met betrekking tt de jeugdpleiding, niet steeds aan veranderingen nderhevig zijn. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.5

7 1.3. Jeugdledenaantallen. De Vrmshpse Bys heeft mmenteel 48 dnateurs en 595 leden, die bij de KNVB in het bestand staan. Van de 595 hebben we 303 jeugdleden en 142 seniren. De verig 150 leden bestaan uit vrijwilligers. Met name bij de jeugd zit de grei er ng steeds in. De spelende leden zijn als vlgt ver de verschillende 11-tallen en 7-tallen verdeeld (pname seizen ). Categrie Aantal Specificatie Teams Seniren 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 en DA Juniren 7 A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 en MA Pupillen 16 D1, D2, D3, D4M, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1, F2, F3, F4 (na winterstp), F-league Organisatiestructuur jeugdafdeling. Sinds de herstructurering van de vereniging in 2008 ziet de vereniging er als vlgt uit: Activiteiten Cmmissie JeugdCmmissie(JC) AlgemeneLeiding (vrzitter JC) Secretariaat (secretarisjc) Financien (penningmeester JC) TechnischeZaken (technischjeugdcrdinatr Diversen (LidJC) Wedstrijdsecretariaat (WedstrijdsecretarisJC) JunirenCrdinatr A/B/C PupillenCrdinatr D/E/F/ GrepshfdA GrepshfdB GrepshfdC GrepshfdD GrepshfdE GrepshfdF A-trainers A-leiders B-trainers B-leiders C-trainers C-leiders MA-trainers MA-leiders MB-trainers MB-leiders D-trainers D-leiders E-trainers E-leiders F-trainers F-leiders Fig. 3 Organgram jeugdcmmissie VV Vrmshpse Bys. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.6

8 2. Het Jeugdcmmissie Visie, missie, delstellingen en middelen Taken en verantwrdelijkheden leden jeugdbestuur Algemene leiding : vrzitter jeugdcmmissie. Algehele cördinatie. Stimuleert andere leden van het kader. Bewaakt handhaving Technisch Jeugdbeleidsplan in afstemming met de Technische Jeugdcrdinatr / Junirencördinatr / Pupillencördinatr. Zit de vergadering vr van de jeugdcmmissie. Aanspreekpunt richting hfdbestuur. Lid hfdbestuur. Betrkken bij benemingsprcedures trainers samen met de Technische Jeugdcrdinatr, de Junirencördinatr en de Pupillencördinatr. Vergadert 2x per jaar met alle leiders en trainers. Onderwerpen zijn.a.: indeling, elftallen, selecteren, ervaringen uitwisselen Secretariaat : secretaris jeugdcmmissie. Verzrgen interne cmmunicatie (b.v. via het clubblad) en administratie. Opstellen agenda en verslaglegging vergadering jeugdcmmissie, in verleg met vrzitter. Regelen zaterdagmrgen/middag man/vruw die ptreedt als gastheer/gastvruw vr scheidsrechters en bezekende verenigingen. Verslaglegging/ntulering van de vergaderingen. Ntuleert vergadering van de grepshfden. Ntuleert vergadering leiders/trainers (2x per jaar). Onderhuden cntacten met District Ost van de K.N.V.B. Berdeelt alle inkmende infrmatie bedeld m het jeugdvetbal verder te ntwikkelen zrgvuldig en stelt dit binnen de vereniging van de rde dr: - zelf actie te ndernemen ; - ervr te zrgen dat de infrmatie bij de juiste persnen terechtkmt en - te infrmeren en adviseren van jeugdcmmissie en bestuur. Regelt attenties f kaartjes bij bijzndere gelegenheden f gebeurtenissen. Lid van de financiële cmmissie Penningmeester. Verantwrdelijk vr de financiële zaken betreffende de jeugdafdeling; zrgt vr terugkppeling met penningmeester hfdbestuur. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.7

9 Technische zaken Technisch Jeugdcördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Junirencördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Pupillencördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Wedstrijdsecretariaat Seniren. Wekelijks prgramma maken vr de geplande wedstrijden (via de O.M.), dit drgeven aan diverse persnen (kleedkamer- veldindeling, kantine (drinken), cnsul, Bys site, uitslagenbriefje, wedstrijdsecretarissen juniren/pupillen, wedstrijdsecretaris Sprtlust en scheidsrechterscördinatr. Schema maken m.b.t. indeling velden en aantal teams (elk seizen pnieuw) met de aanvangstijden ( in verleg met de wedstrijd secretaris juniren). Regelen vriendschappelijke wedstrijden in verleg met trainers/leiders vr de winter- en zmerperide. Cntactpersn KNVB m.b.t. senirenteams (uitstel, f verplaatsing wedstrijden). Verwerken wedstrijdfrmulieren seniren en jeugd. Aansturen lid uitslagen. Lid technische cmmissie ( 1 keer vergaderen in de 6 weken ). Cntactpersn regelen lichtwedstrijden naar de Gemeente. Frmulieren m.b.t. tt rde kaarten psturen naar de KNVB en in laten vullen ( zwel seniren als jeugd) Juniren. Regelen vriendschappelijke wedstrijden in verleg met (hfd) jeugdtrainers vr de winter- en zmerperide. Cmpetitie indelingen drgeven aan alle jeugdteams. Cntactpersn KNVB m.b.t. jeugdteams (uitstel, f verplaatsing wedstrijden). Cntactpersn scheidsrechterszaken (juniren en D - pupillen). Bezeken KNVB vergaderingen (in februari) ver nieuwe zaken kmend seizen. Cntactpersn m.b.t. selectiewedstrijden KNVB. Cntactpersn wedstrijdsecretaris seniren. Regelen ternien aan het eind van het seizen vr de diverse teams in verleg met wedstrijdsecretaris pupillen en leiders/trainers. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.8

10 Pupillen. Regelen vriendschappelijke wedstrijden pupillen (D,E en F) winter- en zmerprgramma. Regelen ternien in verleg met wedstrijdsecretaris juniren en leiders/trainers. Regelen pupil van de week thuiswedstrijden van het 1 e elftal. Cntactpersn Sprtdag vr de schlen ( 2 keepers en del regelen ). Briefjes maken vr de E -en F - pupillen met 2 wekelijkse wedstrijden Ternizaken. Uitwerken van diverse ternien binnen de vereniging. Versturen uitndigingen V.O.C. terni (B - teams) 30 april, C - terni 3 e f 4 e zaterdag in mei (uitndigingen versturen in ktber). Organisatie schlvetbal (1x per 3 jaar). Organisatie zaalvetbal gezamenlijke vetbalverenigingen (1x per 3 jaar). Organisatie federatieterni pupillen (1x per 5 jaar). Organisatie Twenterandcup (1x per 6 jaar). Organisatie Kerstterni (jeugd en seniren). Familiedagterni. Organisatie V.O.C. terni. Organisatie C-terni. Dit alles in samenwerking met het lid algemene zaken Scheidsrechterszaken. Wekelijks regelen van clubscheidsrechters vanaf de D - jeugd vr alle thuiswedstrijden. Clubscheidsrechters p de hgte huden van de spelregelwijzigingen. Werving binnen de vereniging van nieuwe scheidsrechters Lid uitslagen. Wekelijks digitaal drgeven uitslagen thuisspelende teams naar de KNVB. Uitslagen drgeven van de dr de week gespeelde wedstrijden (cmpetitie en beker) Algemene zaken. Regelen pupillenscheidsrechters. Ledenbestand bijhuden jeugd (cntact ledenadministratie). Samen met de secretaresse jeugdcmmissie de frmulieren invullen met de nieuwe teams en aanvangstijden (vr 1 juni, met de). Bezeken federatievergadering Gemeente Twenterand 2 maal per jaar. Bezeken indelingsvergadering pupillen 2 maal per jaar (december, vrjaarsreeks, juni, najaarsreeks) samen met pupillencördinatr. Cntactpersn ternizaken. Cntactpersn wedstrijdsecretarissen. Cntactpersn schlvetbal. Cntactpersn spelerspassen. Cntactpersn gezamenlijke vetbalverenigingen. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.9

11 3. Het begeleiden van kinderen en jngeren in de vetbalvereniging De speciale verantwrdelijkheid van de vetbalvereniging vr de jeugd. Naast het pleiden van de jeugdvetballers in vetbaltechnische zin heeft het jeugdkader k een zekere verantwrdelijkheid vr de brede ntwikkeling van kinderen en jngeren die lid zijn van de vereniging. Behalve het kader in technische zin, zals de TC, trainers, eerste leiders etc., valt hier k het kader in rganisatrische zin nder, zals jeugdcmmissie, jeugdcördinatr, tweede leider etc. We hechten veel waarde aan nrmen en waarden. Respect vr iedereen, waarbij naast rechten k plichten bestaan. Ged gedrag bij nze vereniging en als je bij andere verenigingen p bezek bent. Aanspreken p verkeerd gedrag is sms k ndig. Iedereen heeft de mgelijkheid m te trainen. Bij talenten van vral de selectieteams wrdt verwacht dat ze twee keer per week trainen. Als er prblemen met huiswerk zijn m dit te vlbrengen, dan is er altijd een plssing te vinden. Schl gaat altijd vr. Als er thuis prblemen zijn bij kinderen en dit is bekend bij de vereniging dan met dit kind enigszins in bescherming genmen wrden. Elk lid heeft dezelfde rechten en plichten Dialg met de jeugdleden De jeugdafdeling heeft persnlijk cntact via de trainers/leiders met de jeugdleden. De jeugdleden kunnen altijd bij de leiders/trainers terecht vr vragen en prblemen. Er is binnen de vereniging geen jeugdraad. De kleinste jeugdleden kunnen via de uders cntact pnemen. Het grepshfd is het eerste aanspreekpunt van de jeugdafdeling naar de uders te, met daarbij k een rl vr de jeugdcördinatren, de technische jeugdcördinatr en de jeugdcmmissie Begeleiding bij de vergang van juniren naar seniren. In het laatste jaar dat de junir bij de jeugd (A) vetbalt met de speler het gevel krijgen dat de vereniging hem graag wil behuden en hem helpen bij de verstap naar de seniren. Deze vergang met gecördineerd wrden dr 1 persn binnen de vereniging die bij vrkeur kennis heeft van de jeugd binnen de vereniging, de seniren afdeling en het vertruwen heeft van de jngens waar het m gaat. Als deze functie ng niet is ingevuld, wrden de individuele spelers besprken binnen de TC, waarbij k de prcedure wrdt bewaakt. Tijdspad. 1. Na de winterstp inventariseren welke spelers waarschijnlijk wel en welke zeker niet de verstap naar de seniren gaan maken (i.v.m werk/studie/anders). 2. In maart/april een avnd beleggen vr jeugdspelers die vergaan naar de seniren, waarin.a. de vlgende zaken aan de rde kmen: - Gaan ze wel / niet dr. - Kunnen / willen ze wel / niet 2x in de week blijven trainen? - In welk team/selectie denken ze zelf terecht te kmen? - Is er behefte m met meerdere spelers naar hetzelfde team te gaan? 3. De cördinatr bespreekt de keuzes van de spelers met de leider/trainer van het betreffende A - team en kijkt f de wensen vereenkmen met de mgelijkheden. Als de wensen afwijken Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.10

12 van de mgelijkheden een gesprek aangaan met speler/leider/trainer en eventueel uders waarin beide partijen mgen prberen de andere partij te vertuigen van hun keuzes. 4. In april/mei cntact pnemen met de persn binnen de seniren cmmissie die verantwrdelijk is vr de teamindeling en hem/haar p de hgte brengen van heveelheden + keuzes. 5. Aan het begin van het seizen cntrleren f alles lpt en de jngens aangeven dat ze bij eventuele prblemen altijd cntact p kunnen nemen. 6. Na een maand in het nieuwe seizen alle spelers uitndigen m hun ervaringen te delen en de mgelijkheid te bieden m hun ngenegen aan te geven. 7. Deze sessie (punt 6) ng een keer herhalen direct na de winterstp De lichamelijke gezndheid van de jeugdvetballers. Vrkmen is beter dan genezen", z luidt een bekend spreekwrd. Bij de gezndheidszrg in de sprt neemt het begrip preventie dan k een belangrijke plaats in. We kunnen echter niet vrkmen dat er, ndanks alle getrffen maatregelen, tch blessures ntstaan. In dat geval kunnen k de jeugdspelers vr adviezen terecht bij de verzrgers binnen de vereniging. De jeugdspelers en hun uders meten daar k p gewezen wrden. Er zullen k repressieve maatregelen genmen meten wrden, een beetje E.H.B.O. dus. Beiden zullen puntsgewijs behandeld en nader tegelicht wrden. Er dient dr de binnen de vereniging werkzame verzrgers een medische kaart van de behandelde spelers bijgehuden wrden. Veel vrkmende blessures kunnen z herkend wrden. Ok wrdt p deze wijze een ged medisch dssier van de spelers bijgehuden, die k dr nieuwe verzrgers kan wrden benut Preventieve maatregelen. Preventie is zeer belangrijk. Een grt deel van de verantwrdelijkheid vr de te nemen maatregelen ligt bij de sprter zelf. Uit Zweeds nderzek nder een grt aantal vetballers is gebleken dat 42% van alle sprtblessures dr persnsgebnden invleden ntstaan. Verder 17% dr slecht materiaal/uitrusting, 24% dr slechte terreinmstandigheden en 17% dr diverse factren. De trainer/leider zal de ndige initiatieven meten ntplien m te zrgen dat er de ndige preventieve maatregelen genmen wrden. Preventieve maatregelen beginnen al bij de sprter thuis. Daarnaast kan een leider k het ndige bijdragen. De vlgende punten zijn van belang: gede nachtrust. verstandig eten. de sprter mag niet ziek zijn. delmatige kleding en scheisel. beschermende maatregelen. zrg vr een gede sfeer in de pleg. zrg vr een gede wedstrijdvrbereiding. Een aantal van de bvengenemde punten vallen zeker binnen de mgelijkheden m hier als trainer/leider iets aan te den. Op een aantal andere punten kan geen directe invled uitgeefend wrden. Indirect zijn er echter tch wel mgelijkheden. Bijvrbeeld praten met een sprter ver zijn eet-, slaap- en uitgaansgewnten. Niet p een verbiedende f gebiedende tn, maar meer p een manier waardr hij f zij zich bewust wrdt van de dingen die gedaan f achterwege meten wrden gelaten. Preventie wrdt steeds belangrijker, gezien het tenemende aantal sprtngevallen. Geef hier dan k vldende aandacht aan. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.11

13 De warming-up. Hfdpunt van een gede wedstrijdvrbereiding is natuurlijk een gede warming-up. Het del van de warming-up is het vrbereiden p het leveren van een prestatie, zwel geestelijk als lichamelijk. Jaarlijks wrdt dr de verzrgers bezien f de warming-up methde k bijstelling en/f aanpassing beheft. In die gevallen wrdt er infrmatie aan de spelers en leiders gegeven. Dat geldt k vr andere nderdelen van de verzrging, zwel vr, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. De infrmatie met up t date blijven en de verzrgers zrgen daarvr. De geestelijke warming-up. De geestelijke warming-up bestaat uit het pveren van de wedstrijdcncentratie, maar k een verkenning van het veld. Welke nppen meten gebruikt wrden, lengte en breedte van het veld, inschatting van de weersmstandigheden, lengte gras etc. Allemaal details die vr de wedstrijd belangrijk kunnen zijn. Vr de pupillen is dit in feite een stuk gewenning. He hger het niveau, he belangrijker de details wrden. De lichamelijke warming-up. Bij het sprten wrden spieren, pezen en gewrichten intensief belast. Niets aan de hand; als je tenminste met een gede warming-up begint! Een gede warming-up zrgt ervr dat je spieren warm en sepel wrden. Je bereidt je zwel fysiek als mentaal vr p lichamelijke inspanning. Daardr neemt de kans p blessures aanzienlijk af. Bvendien verbeteren de prestaties en vergrt het je sprtplezier! Een gede warming-up is te verdelen in drie nderdelen: 1. Algemene lsmakende, dynamische efeningen. 2. Rekefeningen. 3. Sprtspecifieke efeningen. Ad 1. Algemene lsmakende, dynamische efeningen. De eerste 5 tt 10 minuten van je warming-up begin je met lsmakende, dynamische efeningen. Begin met een rustige lppas (2-3 minuten). Wikkel je veten ged af. Andere dynamische efeningen zijn huppelen, jggen, knieheffen, hakken-billen, zijwaartse kruispassen en armzwaaien. Het is belangrijk m de efeningen rustig uit te veren en de intensiteit langzaam p te buwen. Ad 2. Rekefeningen. Als je spieren vldende warm zijn ga je ver tt de rekefeningen. Rekefeningen zijn bedeld m vraf een indruk te krijgen van de spanning in de spieren. Even luisteren f je lichaam er klaar vr is. Een gezamenlijke uitvering in teamvrm kan de teambuilding bevrderen. Het kan k individueel uitgeverd wrden als rust- en cncentratiemment vrafgaand aan een wedstrijd f training. Enkele aandachtspunten bij het rekken: Beweeg langzaam tt de uiterste grens; je velt net geen pijn, wel spanning in de spieren. Hud de uiterste stand ngeveer 10 secnden vast. Ontspan daarna langzaam en schud de spieren ls. Ver iedere efening zwel links als rechts uit. Rekken mag geen pijn den! Rekefeningen zijn eigenlijk pas ndig vanaf de C-juniren, maar dienen in het leerprces bij de pupillen wel te wrden meegenmen. Eigenlijk zu je k na de wedstrijd meten rekken mdat dit het herstel van het lichaam bevrdert. Dit wrdt de cling-dwn genemd. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.12

14 Ad 3. Sprtspecifieke efeningen. Na het inlpen en de rekefeningen is het tijd m te gaan inspelen f 'insprten'. De nadruk ligt p de spieren en gewrichten die intensief wrden gebruikt tijdens de training f wedstrijd. Tijdens het inspelen ver je, rustig beginnend, enkele basistechnieken uit. Z kun je langzaam aan weer het gevel van de sprt vinden. Het inspelen laat je in intensiteit plpen tt 100%. Na het inspelen f 'insprten' zit de warming-up erp en ben je helemaal klaar vr de training f wedstrijd. Men dient ervr te zrgen dat de delverdediger k een gede warming-up krijgt. Na zijn eigen warming-up meten alle facetten van het keepen drgenmen wrden. De keeper met het gevel krijgen dat hij nverslaanbaar is (geestelijke warming-up). Ballen die niet te pakken zijn, hebben geen enkele nut. Ok het slt van de warming-up is belangrijk vr de delverdediger. Schakel vr de warming-up van de keeper ged geïnstrueerde wisselspelers in Algemene adviezen ten aanzien van de eerste hulp bij vetbalblessures. Tracht tijdens een sprtgebeuren uit eigen waarneming f bij de sprter zelf te achterhalen he een letsel is ntstaan. De ntstaanswijze kan aanwijzingen geven in welke richting een blessure en de ernst ervan met wrden gezcht en is van belang als verdracht van infrmatie naar deskundigen die er later bij kmen. De mate van de inwerkende kracht kan een aanwijzing zijn vr de ernst van een letsel, maar de ernst kan evenzeer beïnvled wrden dr de richting waarin de ntstaankracht p het lichaam inwerkt. Z kan een p het g vrij licht, nschuldig ngeval leiden tt grte beschadigingen. Vraag aan het slachtffer zelf f aan mstanders f er een kraken geluid te hren is geweest f dat er een knappend gevel is waargenmen. In beide gevallen is staken van de sprtactiviteit het enig juiste advies. Pijn is geen absluut betruwbare infrmatie ten aanzien van de ernst van de blessure, maar zwelling is dat wel. De heveelheid zwelling maar vral de snelheid waarmee de zwelling ntstaat is van belang vr een juiste inschatting van weefselbeschadeging. In het algemeen kun je stellen dat een sprter die p het veld ligt f naar de kant kmt met een reeds zichtbaar gezwllen enkel f knie een behrlijke beschadiging heeft pgelpen en de sprtactiviteiten nmiddellijk dient te staken. Let wel, geen directe zwelling betekend niet dat er geen ernstig letsel is ntstaan. Berdeel f een sprter na het ntstaan van een blessure ng nrmaal kan lpen. Iemand die na tien secnden hinken weer znder prblemen vluit sprint wekt sms enige verbazing en irritatie bij de mstanders maar het is geen nbekend verschijnsel. Iemand die na enkele minuten ng steeds vr een leek zichtbaar afwijkend lpt, kan men beter naar de kant halen. Drgaan is p dat mment een risic p verdere beschadiging van een lichaamsdeel en een risic p andere blessures als gevlg van een veranderde manier van bewegen. Indien een speler een getrffen lichaamsdeel in het geheel niet meer kan bewegen f niet meer p een been kan staan, heft men het slachtffer waarschijnlijk niet meer te adviseren te stppen. Een mgelijk belangrijk gegeven in de berdeling van de ernst van een blessure is f de ptredende pijn als zeurend f als stekend/scherp wrdt ervaren. Bij zeurende pijn kan het mgelijk zijn dat de activiteit wrdt vrtgezet; aanhudende scherpe f stekende pijn Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.13

15 betekend een prikkeling van zenuwen die weefselschade registreren. Staken van de activiteit is het enige advies. De stabiliteit van een gewricht is vr een leek niet te berdelen. Men kan echter bij de sprter infrmeren f hij het gevel heeft dr de enkel f knie te gaan f dreigt te gaan. Deze nzekerheid ten aanzien van de cntrle ver een deel van het lichaam is een indicatie dat de stabiliteit verminderd is en reden geneg m een negatief advies te geven ten aanzien van drsprten. Indien men ndanks alle infrmatie en eigen kennis niet weet wat de ernst van een blessure is en wat men er mee met den, neem dan geen enkel risic. Blijf altijd rustig, stel het slachtffer p zijn gemak, blijf met hem f haar praten, prbeer afkeling te vrkmen (leg niet alleen een jas f deken ver maar vral k nder de persn) en zrg dat z snel mgelijk deskundige hulp ter plekke kmt. Algemene pmerkingen Na de wedstrijd cntrleren p blessures en indien ndig actie nemen. Maak gebruik van alles wat vrhanden is (een shawl is k te gebruiken vr een drukverband). Nit warmte p een "verse" blessure, altijd ku! Gebruik nit chemische middelen (Midalgan e.d.) bij blessures. Wees niet bang m naar een arts te gaan met iemand die een ngevalletje heeft gehad. Zeker is zeker. Laat een getrffene nit alleen naar een arts gaan. Er kan iets gebeuren als gevlg van de verwnding die hij f zij heeft. Zrgvuldig handelen bij bledende wnden Sprthervatting na een blessure Veel sprters die net hersteld zijn van een sprtblessure lpen een herhaling van een ude blessure p. Eén p de zeven blessures bij jngeren is z n herhaling van een ude blessure. Een deel van deze blessures had vrkmen kunnen wrden als de geblesseerde sprter meer tijd had genmen m vlledig te herstellen. Wanneer je met een nvlledig herstelde blessure gaat sprten p het ude niveau, verhgt dat de kans p een herhaling van de blessure. Als je enkele weken niet sprt vanwege een blessure, gaat je fysieke fitheid al snel achteruit. Dus k wanneer je blessure wel hersteld is, maar je ng niet fysiek fit bent, kan de blessure weer terugkmen. Daarnaast leidt een niet-vlledig herstelde blessure snel tt nieuwe blessures p andere plaatsen in het lichaam. Gelukkig kan een geblesseerde sprter meestal zijn fitheid p peil huden dr aangepaste training. Denk dan bijvrbeeld aan aquajggen en zwemmen, maar k reien, fietsen en fitness zijn vaak mgelijk. Ok het dragen van tape f een brace kan effectief zijn m herhaling van ude gewrichtsblessures te vrkmen. Dit geldt met name vr blessures aan de enkel. Als sprter kun je pas weer vlledig meeden met de trainingen wanneer geen pijn f zwelling bij belasting ntstaat, het geblesseerde lichaamsdeel vldende bewegingsmgelijkheden heeft en de algehele lichamelijke fitheid vldende is. Een sprter is echter pas weer vlledig wedstrijdgeschikt als hij zwel fysiek en mentaal vlledig fit is! Wanneer je herstellende bent van een blessure kun je k alvast wat blessureherstelefeningen gaan den, waardr je niet nndig stil blijft staan en je sneller weer kunt gaan sprten. De ze wel in verleg met je behandelaar (sprtarts, fysitherapeut), want iedere sprter en iedere blessure is anders. Het is van belang dat de hersteltrainingen zijn afgestemd p de sprter. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.14

16 Let er p dat je de efeningen zrgvuldig uitvert. Het is van grt belang m eerst ged van je blessure te herstellen m vervlgens verantwrd je sprt te hervatten! 3.5. Meisjes en Jngens. Hewel er bij de Vrmshpse Bys enkele specifieke meisjes teams zijn, kan er niet wrden ntkmen aan het feit dat meisjes en jngens samen in één team spelen. De belangrijkste reden m meisjes samen te laten spelen met jngens is het ntbreken van een specifiek meisjes team in des betreffende leeftijdscategrie. Uitzndering hierp is dat bij uitznderlijke kwaliteiten van een meisje, deze tch ingedeeld kan wrden in een jngens team wanneer dit in vereenstemming is met de ambities van de speelster. De speelster kan het lichamelijk en mentaal aan en zal zich bij de jngens beter kunnen ntplien. Dit alles in nderling verleg (Trainers, uders, en technisch jeugd cördinatr). In geval van het samen in één team spelen dienen er aparte duche en kleedmgelijkheid zijn vr de meisjes Interne en externe pleidingsactiviteiten. In de hfdstukken hiernder staat een psmming van zwel interne als externe pleidingsactiviteiten die beschikbaar zijn m (nieuwe) jeugdkaderleden te schlen. Het is aan de jeugdcmmissie, gehrd de jeugdcördinatr, m te bepalen f jeugdkaderleden mgen deelnemen aan een pleidingsactiviteit, k met het g p het budget als het gaat m externe pleidingsactiviteiten. In bepaalde gevallen kan men de vrwaarde stellen dat een kaderlid zich vr enkele jaren aan de vereniging verbindt, alvrens tegewezen te wrden vr een bepaalde cursus. Bij een vregtijdig vertrek bij Vrmshpse Bys dienen de pleidingsksten (gedeeltelijk) terugbetaald te wrden Interne pleidingsactiviteiten. De vereniging kan haar kaderleden de vlgende interne pleidingsactiviteiten beschikbaar stellen: Thema-avnd vetbal - EHBO Lptraining interne trainerscursus behandelen blessures enzvrts. Clubscheidsrechtersavnd hartreanimatie interne leiderscursus interne pupillen cursus Technisch jeugdcördinatr Trainer - Cach III Jeugd (vrheen JVT) Het kunnen cördineren van alle vetbaltechnische activiteiten binnen de jeugdafdeling. Het leren trainen en cachen van jeugdvetballers. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.15

17 4. Cmmunicatie binnen de jeugdafdeling Overzicht van de verlegsituaties. Er dient tijdens het seizen geregeld verleg plaats te vinden tussen de diverse mensen welke werkzaam zijn binnen het jeugdkader. Dit verleg kan.a. dienen m eventuele knelpunten p te spren en te verhelpen en het kan k kwaliteitsverhgend werken. Bvendien kan het een bijdrage leveren m de betrkkenheid van het jeugdkader bij het ttale jeugdgebeuren te bevrderen. De hiernder genemde frequentie is een indicatie. Afhankelijk van de de behefte kan hier incidenteel van afgeweken wrden. Overleg is geen del p zich, maar een belangrijk middel en daarm met het gestructureerd en frequent plaatsvinden Wekelijks. Vr wat betreft de verschillende leeftijdscategrieën met er, vr zver ndig, p de laatste trainingsavnd van de week verleg zijn tussen de betreffende grepshfden en leiders ver: de elftalpstelling, wissels, vergang naar andere elftallen etc.; rganisatie rnd de kmende wedstrijd; Uitwisseling p grepsniveau van gegevens mtrent wedstrijden, efenstf f andere activiteiten; Eens in de zes weken. Onder leiding van de hfdjeugdtrainer kmen de technisch jeugdcördinatr, juniren cördinatr, pupillen cördinatr en alle grepshfden m de zes weken bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: cntrle uitvering Technisch Jeugdbeleidsplan p vetbaltechnisch gebied; uitwisseling efenstf; planning nevenactiviteiten/wedstrijden; verleg ver spelers; vetbaltechnische nderwerpen Maandelijks. Onder leiding van de vrzitter kmt de jeugdcmmissie bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: bewaken en zndig bijstellen Technisch Jeugdbeleidsplan; materiaal nalpen; algemene zaken bespreken; samenstelling jeugdkader; zaken naar aanleiding van verleg grepshfden; zaken vanuit c.q. vr hfdbestuur; ½-Jaarlijks. Onder leiding van de TJC, JC en PC kmen alle leiders en trainers samen met de grepshfden bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.1

18 indeling elftallen; selecteren; uitwisseling van ervaringen Dialg met de uders De grepshfden zijn het eerste aanspreek punt van de vereniging vr en naar de uders te en dienen dit z zelfstandig mgelijk af te handelen. In bepaalde gevallen kan een berep wrden gedaan p de jeugdcmmissie c.q. het hfdbestuur. Er wrdt getracht de uders zveel mgelijk bij het verenigingsgebeuren te betrekken. Vrmen zijn uderavnden, inschakelen bij de zaterdagmrgenpvang en activiteiten, vermelding p de verversschema s bij uitwedstrijden, enquêtes, waarbij de mening ver de jeugdpleiding kan wrden gegeven etc Infrmatievrziening. De E, F krijgen elke 2 weken een verzicht met aanvang van de wedstrijden. De verige jeugdelftallen krijgen bij aanvang van de cmpetitie en na de winterstp een ververschema waarp alle wedstrijden vermeld staat en wie van de uders wanneer met rijden. Veel van de infrmatie vr de jeugd en uders gaat via het clubblad f de website van de vereniging Participatie van jeugdleden. Met name de udere jeugd tracht men bij de jngere jeugd te betrekken dr ze in te zetten als jeugdleider, trainer en/f scheidsrechter. Dit wrdt bevrderd dr ze k cursussen aan te bieden vr jeugdleider, trainer en pupillen scheidsrechter. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.2

19 5. Aanbd activiteiten binnen de jeugdafdeling Trainingen en wedstrijden. Alle selectie teams dienen 2 keer in de week te trainen. De niet-selectie teams krijgen de mgelijkheid m 1 keer in de week te trainen. In de vrbereiding van het seizen en in de winterstp zal dr de wedstrijdsecretaris naar behefte efenwedstrijden wrden geregeld. Na aflp van het seizen kunnen de meeste teams één f meerder ternien spelen. De rganisatie rndm meisjesteams dient in dezelfde mate ter hand genmen te wrden als bij de jngens. In vrkmende gevallen spelen jngens bij meisjes mee. Rndm trainingen en wedstrijden wrdt daarmee rekening gehuden (denk aan aparte ruimtes in verband met duches en verkleden) Opleidingsactiviteiten vr jeugd en jeugdkader. De meeste pleidingsactiviteiten vr het jeugdkader zijn die zals die aangegeven wrden in hfdstuk 7.3 Interne en externe pleidingsactiviteiten. Extra aandacht wrdt besteed aan spelregelkennis en daarvr kunnen speciale avnden belegd wrden Nevenactiviteiten vr jeugdleden. Naast het feit dat een vetbalclub zijn leden in staat met stellen zijn sprtieve hbby te bedrijven, heeft de club k ng een sciale functie. Immers in de kleedkamer, p het veld, in de kantine etc. wrden vele sciale cntacten gelegd. Naast het prduct vetbal dient een club het sciale aspect (het clubleven) d.m.v. andere impulsen te stimuleren. Hierbij kan gedacht wrden aan: Vrbereiding: Cmpetitie: Winterstp: Naseizen: - Gezamenlijke trainingsdag. - Ternien. - Vetbaltruc. - Pupillen van de week. - Vrwedstrijd bij een prfclub. - Ballenjngens bij een prfclub. - Bezek aan een prfclub. - Uitndigen van een trainer van een prfclub. - Penalty schieten met een delman van een prfclub. - Zaalvetbal terni. - Vide avnden. - Spelregelavnden. - Huren verdekte accmmdaties (gymnastieklkaal/sprthal). - Ternien. - Uitstapje van meerdere dagen. - Familiedag. Er dient rekening gehuden te wrden met verbelasting van de trainers, leiders en spelers en bvendien is een verdeling van de activiteiten ver alle teams een vereiste. Het pstellen van een Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.3

20 jaarprgramma is daarbij een ged hulpmiddel. Opgemerkt met wrden dat deze nevenactiviteiten plaatsvinden naast het vetballen. Bij een vetbalvereniging zal altijd het vetballen vrp dienen te staan Activiteitencmmissie. Regelt de nevenactiviteiten als mschreven nder het hfdstuk Nevenactiviteiten vr jeugdleden, alsmede de dr de verschillende grepshfden aan te geven nevenactiviteiten, een en ander in verleg met de jeugdcmmissie. Hfddel van deze activiteiten is werving en behud van leden. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.4

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012 Handbek Jeugd Kader 20 / 202 JEUGD. INLEIDING BLAD 2 van 2 ALLEN 26-0-205 0. INHOUD pagina 2. INLEIDING pagina 3 2. TAAKOMSCHRIJVING pagina 4 3. PROCEDURE pagina JEUGD. INLEIDING BLAD 3 van 2 ALLEN 26-0-205

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot

Protocol Wiegendood. Gastouderbureau KoeKoeK. Anja Rijkens & Rianne Doeschot Gastuderbureau KeKeK Anja Rijkens & Rianne Descht 2 Helaas kmt het in Nederland wel eens vr, dat een baby verlijdt aan wiegendd. Dit zu dus k kunnen gebeuren tijdens de pvanguren. Gastuderbureau KeKeK

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Versie februari 2010

Versie februari 2010 Samen naar de Tp! Beleidsplan Excelsir Maassluis Versie 4.0 22 februari 2010 Inhud Ontwikkelingen Onderzek Sterkte/ Zwakte analyse Cnclusies/Issues Missie Strategie Belangrijkste principes Delstellingen

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP Verenigings Arbitrage Plan MHCP Inleiding Arbitrage vrmt een integraal nderdeel van de hckeysprt in teamverband. De KNHB verplicht alle hckeyverenigingen m een Verenigings Arbitrage Plan (VAP) p te stellen.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening gescheiden ouders Prtcl Infrmatievrziening gescheiden uders De Bellefleur Ddewaard Del van het prtcl Dit prtcl geeft uitleg ver de wijze waarp wij mgaan met de infrmatievrziening vr gescheiden uders. Uitgangspunt is dat

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Medisch actieplan KSK GELUWE

Medisch actieplan KSK GELUWE Medisch actieplan KSK GELUWE Handleiding medische begeleiding van jnge vetballers in de preventie- en verzrgingsfase 1. Vrwrd Als je graag vetbalt is het altijd zuur m geblesseerd aan de kant te staan.

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten

MET ONTSLAG! Ontslaginformatie voor neurologie/neurochirurgie patiënten MET ONTSLAG! Ontslaginfrmatie vr neurlgie/neurchirurgie patiënten Het ntslag U bent pgenmen p de afdeling neurlgie/neurchirurgie en u mag met ntslag. Wij hebben de meest gestelde vragen met betrekking

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

HDV Aalten Fatih Camii

HDV Aalten Fatih Camii HDV Aalten Fatih Camii Bdendijk 12 7121 GK AALTEN INHOUDSOPGAVE Delstelling stichting pagina 1 Organisatie pagina 1 Werven, beheren en besteden van de fndsen pagina 2 Activiteiten pagina 4 Eindwrd pagina

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Oosterhout Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 november 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Ruilhandel Osterhut Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 nvember 2015 1. Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Ruilhandel

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden & ouders,

Van de voorzitter. Beste leden & ouders, fficieel clubrgaan van Hckeyclub Wateringse Veld Van de vrzitter Beste leden & uders, De midwintercmpetitie zit er weer p en na de krkusvakantie starten wij met de derde en laatste peride van dit seizen.

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar)

Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) Licht traumatisch hersenletsel (kinderen t/m 5 jaar) 2 Inleiding Uw kind heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen zijn/haar hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Career & Kids Franchise Organisatie

Career & Kids Franchise Organisatie Cliëntenaudit rapprt Blik Op Werk Caching, Re-integratie, Lpbaanadvies, Outplacement, Training 11 28 februari 2013 DNV Team Leader Audit Team Tn Berema Tn Berema Clienten Audit Rapprt Blik p Werk keurmerk

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie!

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie! Vrzitter Jhn Reinerie Ik ben 62 jaar, gehuwd met Anne en (grt)vader van 3 dchters en 6 kleinkinderen. Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 ng

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal Visie p de jeugdpleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 1. Inleiding Vr u ligt het jeugdplan van WPK/Westlandia Handbal. Dit plan beschrijft in grte lijnen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen)

Licht traumatisch hersenletsel (volwassenen) Licht traumatisch hersenletsel (vlwassenen) 2 Inleiding U heeft een licht traumatisch hfd-/hersenletsel pgelpen dr een ngeval f een klap tegen uw hfd. Deze flder beschrijft de infrmatie ver de mgelijke

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie