Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys (geactualiseerd in 2010)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)"

Transcriptie

1 Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.0

2 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd met een gede jeugdpleiding zrgen vr een flink stuk cntinuïteit. Vr het pstellen van dit Jeugdbeleidsplan is dankbaar gebruik gemaakt van de blauwdruk van een jeugdvetbalbeleidsplan. Dit is een dr de KNVB ntwikkelde leidraad bij het ntwikkelen van een jeugdbeleidsplan vr vetbalverenigingen. Het bevatte nder meer een uitgewerkte inhudspgave van een jeugdvetbalbeleidsplan met nderwerpen die in een jeugdspecifiek jeugdvetbalbeleidsplan behandeld zuden meten wrden. Het reeds bestaande Technisch Jeugdbeleidsplan Geznde Ambitie, dat in de jaren binnen de vereniging is gebruikt was hier zeer ged in te passen. Het vr ns liggende Jeugdbeleidsplan met vr een ng beter nderbuwde jeugdpleiding bij nze vetbalvereniging zrgen dat er uiteindelijk te met leiden het ttale vetbal (recreatief en prestatief) van de Vrmshpse Bys p een hger niveau te brengen. Veel zal daarbij afhangen van de persnen die dit Jeugdbeleidsplan in de praktijk ten uitver meten brengen, zals bestuursleden, trainers, leiders, verzrgers, jeugdcördinatr etc. Dit plan met dan k niet in de kast verdwijnen, maar zal cnstant als een srt leidraad gehanteerd meten wrden bij de vele aspecten van het jeugdwerk en zndig meten wrden bijgesteld. De rganisatrisch en vetbaltechnische zaken zijn bij de jeugd beter gescheiden. De lijnen zijn krt in de nieuwe pzet. Iedereen weet wat zijn f haar taken zijn en kan daarp wrden aangesprken. Per leeftijdscategrie treedt er een betaalde trainer als cördinatr en eindverantwrdelijke p (zgenaamd grepshfd). Het Jeugdbeleidsplan is tegesneden p Vrmshpse Bys, waar vrijwilligers van nschatbare waarde zijn. Het Jeugdbeleidsplan is psitief ntvangen binnen alle geledingen van de Vrmshpse Bys. Zwel het hfdbestuur als de jeugd- en technische cmmissie hebben hun gedkeuring aan dit plan gehecht. In het vetbalseizen is Geznde Ambitie geactualiseerd dr een werkgrep bestaande uit Pascal Weteringe (hfdjeugdtrainer), Arrien Kuilder (scut), Hans Lukas (pupillencördinatr), Henk Oelen (junirencördinatr) en René Elzinga (vrzitter). Laat je vral niet afschrikken dr de mvang van het rapprt. Het geheel is in principe pgezet vr alle mensen die p de één f andere manier de jeugd begeleiden. Geadviseerd wrdt het gehele rapprt te lezen en vral datgene er uit te lichten wat vr je van belang is. Vrmshp, januari 2008 Namens hfdbestuur, Namens Technische Cmmissie, Harry Lantink : Pascal Weteringe * vrzitter seizen / Vrzitter vanaf seizen Dick Netters * vrzitter vanaf seizen NB: Ingaande het vetbalseizen geldt deze aangepaste en geactualiseerde versie, zals die dr de grepsleiders, de jeugdcördinatren, de jeugdcmmissie, Technische Cmmissie en het hfdbestuur van Vrmshpse Bys is besprken en vastgesteld. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.1

3 Inhudspgave 1. Delstelling Jeugdbeleidsplan Algemene delstelling vereniging en jeugdafdeling Delstellingen Jeugdbeleidsplan Ledenaantallen Organisatiestructuur. 2. Het Jeugdcmmissie Visie, missie, delstellingen en middelen Taken en verantwrdelijkheden leden jeugdcmmissie Algemene leiding : vrzitter Secretariaat : secretaris Penningmeester Technische zaken. (Technische jeugdcödinatr, Junirencördinatr en Pupillencördinatr) Wedstrijdsecretariaat Seniren Juniren Pupillen Ternizaken Scheidsrechterszaken Lid uitslagen Algemene Zaken. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.2

4 3. Het begeleiden van kinderen en jngeren in de vetbalvereniging De speciale verantwrdelijkheid van de vetbalvereniging vr de jeugd Dialg met de jeugdleden Begeleiding bij de vergang van juniren naar seniren De lichamelijke gezndheid van de jeugdvetballers Preventieve maatregelen Algemene adviezen t.a.v. de eerste hulp bij vetbalblessures Sprthervatting na een blessure Meisjes en Jngens. 4. Cmmunicatie binnen de jeugdafdeling Overzicht van de verlegsituaties Wekelijks Eens in de zes weken Maandelijks / 2 Jaarlijks Dialg met de uders Infrmatievrziening Participatie van jeugdleden. 5. Aanbd activiteiten binnen de jeugdafdeling Trainingen en wedstrijden Opleidingsactiviteiten vr jeugd en jeugdkader Nevenactiviteiten vr jeugdleden Activiteitencmmissie. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.3

5 6. Randvrwaarden uitvering jeugdvetbalbeleidsplan De financiële psitie van de jeugdafdeling Materialen en accmmdatie Accmmdatie Materialen. 7. Het wervingsplan. 8. De F league. ( zie k Pupillen) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.4

6 1. Delstelling Jeugdbeleidsplan Algemene delstelling vereniging en jeugdafdeling. De algemene delstelling van de vereniging, zals vermeld staat in de statuten is het den beefenen en het bevrderen van de vetbalsprt in al zijn verschijningsvrmen, met uitzndering van de berepsvetbalsprt. De vereniging tracht dit del te bereiken dr: Het lidmaatschap van de Kninklijke Nederlandse Vetbalbnd (KNVB). Deel te nemen aan dr de KNVB gerganiseerde f gedgekeurde wedstrijden en evenementen. Zelf evenementen p het gebied van de vetbalsprt te rganiseren. De bendigde accmmdatie tt stand te brengen. De algemene delstelling van de jeugdafdeling van de Vrmshpse Bys is het realiseren van vrwaarden waardr jeugdigen zich in het vetballen ptimaal kunnen ntwikkelen met het gmerk dat: Er plezier aan wrdt beleefd Vetballen tt p latere leeftijd een plaats blijft huden (als speler, cach, scheidsrechter f bestuurslid) Talentvlle spelers mgelijkheden krijgen m het vetballen prestatief uit te efenen Delstellingen Jeugdbeleidsplan. Het hfddel van dit Jeugdbeleidsplan is m een drstrming te krijgen van vldende getalenteerde spelers naar de seniren in de nabije en in de verdere tekmst. Het bvenstaande met nder meer bereikt wrden dr een gede rganisatie en een ged nderbuwde jeugdpleiding. Naast het prestatieve aspect zal de leiding steeds g meten hebben vr de (jeugd)leden die puur recreatief bezig zijn. Iedereen met bij de Vrmshpse Bys kunnen vetballen p zijn eigen niveau qua kwaliteiten, beleving, mtivatie etc. Deze persnen zijn vaak van nschatbare waarde vr nze vereniging. Een belangrijke delstelling van dit Jeugdbeleidsplan dient k te zijn dat het wervend zal werken vr een z grt en breed mgelijke grep jngeren. Men met graag lid willen wrden en blijven van Vrmshpse Bys, mdat men weet dat in die vereniging men de zaken ged aanpakt. De eindverantwrdelijkheid vr de inhud van dit plan ligt bij de Technische Cmmissie. De verantwrdelijkheid vr de uitvering van dit plan ligt in eerste instantie bij de jeugdcmmissie. Trainers, leiders en cördinatren kunnen er veel aan den het geheel praktisch gestalte te geven. Het Jeugdbeleidsplan dient flexibel te zijn. Aan het einde van elk seizen dient het binnen de Technische Cmmissie geëvalueerd te wrden en waar ndig bijgesteld te wrden, waarbij er p gelet met wrden dat de hfdlijnen geen geweld wrden aangedaan. Het beleid met erp gericht zijn dat de standpunten, zeker met betrekking tt de jeugdpleiding, niet steeds aan veranderingen nderhevig zijn. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.5

7 1.3. Jeugdledenaantallen. De Vrmshpse Bys heeft mmenteel 48 dnateurs en 595 leden, die bij de KNVB in het bestand staan. Van de 595 hebben we 303 jeugdleden en 142 seniren. De verig 150 leden bestaan uit vrijwilligers. Met name bij de jeugd zit de grei er ng steeds in. De spelende leden zijn als vlgt ver de verschillende 11-tallen en 7-tallen verdeeld (pname seizen ). Categrie Aantal Specificatie Teams Seniren 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 en DA Juniren 7 A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 en MA Pupillen 16 D1, D2, D3, D4M, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, F1, F2, F3, F4 (na winterstp), F-league Organisatiestructuur jeugdafdeling. Sinds de herstructurering van de vereniging in 2008 ziet de vereniging er als vlgt uit: Activiteiten Cmmissie JeugdCmmissie(JC) AlgemeneLeiding (vrzitter JC) Secretariaat (secretarisjc) Financien (penningmeester JC) TechnischeZaken (technischjeugdcrdinatr Diversen (LidJC) Wedstrijdsecretariaat (WedstrijdsecretarisJC) JunirenCrdinatr A/B/C PupillenCrdinatr D/E/F/ GrepshfdA GrepshfdB GrepshfdC GrepshfdD GrepshfdE GrepshfdF A-trainers A-leiders B-trainers B-leiders C-trainers C-leiders MA-trainers MA-leiders MB-trainers MB-leiders D-trainers D-leiders E-trainers E-leiders F-trainers F-leiders Fig. 3 Organgram jeugdcmmissie VV Vrmshpse Bys. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.6

8 2. Het Jeugdcmmissie Visie, missie, delstellingen en middelen Taken en verantwrdelijkheden leden jeugdbestuur Algemene leiding : vrzitter jeugdcmmissie. Algehele cördinatie. Stimuleert andere leden van het kader. Bewaakt handhaving Technisch Jeugdbeleidsplan in afstemming met de Technische Jeugdcrdinatr / Junirencördinatr / Pupillencördinatr. Zit de vergadering vr van de jeugdcmmissie. Aanspreekpunt richting hfdbestuur. Lid hfdbestuur. Betrkken bij benemingsprcedures trainers samen met de Technische Jeugdcrdinatr, de Junirencördinatr en de Pupillencördinatr. Vergadert 2x per jaar met alle leiders en trainers. Onderwerpen zijn.a.: indeling, elftallen, selecteren, ervaringen uitwisselen Secretariaat : secretaris jeugdcmmissie. Verzrgen interne cmmunicatie (b.v. via het clubblad) en administratie. Opstellen agenda en verslaglegging vergadering jeugdcmmissie, in verleg met vrzitter. Regelen zaterdagmrgen/middag man/vruw die ptreedt als gastheer/gastvruw vr scheidsrechters en bezekende verenigingen. Verslaglegging/ntulering van de vergaderingen. Ntuleert vergadering van de grepshfden. Ntuleert vergadering leiders/trainers (2x per jaar). Onderhuden cntacten met District Ost van de K.N.V.B. Berdeelt alle inkmende infrmatie bedeld m het jeugdvetbal verder te ntwikkelen zrgvuldig en stelt dit binnen de vereniging van de rde dr: - zelf actie te ndernemen ; - ervr te zrgen dat de infrmatie bij de juiste persnen terechtkmt en - te infrmeren en adviseren van jeugdcmmissie en bestuur. Regelt attenties f kaartjes bij bijzndere gelegenheden f gebeurtenissen. Lid van de financiële cmmissie Penningmeester. Verantwrdelijk vr de financiële zaken betreffende de jeugdafdeling; zrgt vr terugkppeling met penningmeester hfdbestuur. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.7

9 Technische zaken Technisch Jeugdcördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Junirencördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Pupillencördinatr. Zie Technisch Jeugdplan Wedstrijdsecretariaat Seniren. Wekelijks prgramma maken vr de geplande wedstrijden (via de O.M.), dit drgeven aan diverse persnen (kleedkamer- veldindeling, kantine (drinken), cnsul, Bys site, uitslagenbriefje, wedstrijdsecretarissen juniren/pupillen, wedstrijdsecretaris Sprtlust en scheidsrechterscördinatr. Schema maken m.b.t. indeling velden en aantal teams (elk seizen pnieuw) met de aanvangstijden ( in verleg met de wedstrijd secretaris juniren). Regelen vriendschappelijke wedstrijden in verleg met trainers/leiders vr de winter- en zmerperide. Cntactpersn KNVB m.b.t. senirenteams (uitstel, f verplaatsing wedstrijden). Verwerken wedstrijdfrmulieren seniren en jeugd. Aansturen lid uitslagen. Lid technische cmmissie ( 1 keer vergaderen in de 6 weken ). Cntactpersn regelen lichtwedstrijden naar de Gemeente. Frmulieren m.b.t. tt rde kaarten psturen naar de KNVB en in laten vullen ( zwel seniren als jeugd) Juniren. Regelen vriendschappelijke wedstrijden in verleg met (hfd) jeugdtrainers vr de winter- en zmerperide. Cmpetitie indelingen drgeven aan alle jeugdteams. Cntactpersn KNVB m.b.t. jeugdteams (uitstel, f verplaatsing wedstrijden). Cntactpersn scheidsrechterszaken (juniren en D - pupillen). Bezeken KNVB vergaderingen (in februari) ver nieuwe zaken kmend seizen. Cntactpersn m.b.t. selectiewedstrijden KNVB. Cntactpersn wedstrijdsecretaris seniren. Regelen ternien aan het eind van het seizen vr de diverse teams in verleg met wedstrijdsecretaris pupillen en leiders/trainers. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.8

10 Pupillen. Regelen vriendschappelijke wedstrijden pupillen (D,E en F) winter- en zmerprgramma. Regelen ternien in verleg met wedstrijdsecretaris juniren en leiders/trainers. Regelen pupil van de week thuiswedstrijden van het 1 e elftal. Cntactpersn Sprtdag vr de schlen ( 2 keepers en del regelen ). Briefjes maken vr de E -en F - pupillen met 2 wekelijkse wedstrijden Ternizaken. Uitwerken van diverse ternien binnen de vereniging. Versturen uitndigingen V.O.C. terni (B - teams) 30 april, C - terni 3 e f 4 e zaterdag in mei (uitndigingen versturen in ktber). Organisatie schlvetbal (1x per 3 jaar). Organisatie zaalvetbal gezamenlijke vetbalverenigingen (1x per 3 jaar). Organisatie federatieterni pupillen (1x per 5 jaar). Organisatie Twenterandcup (1x per 6 jaar). Organisatie Kerstterni (jeugd en seniren). Familiedagterni. Organisatie V.O.C. terni. Organisatie C-terni. Dit alles in samenwerking met het lid algemene zaken Scheidsrechterszaken. Wekelijks regelen van clubscheidsrechters vanaf de D - jeugd vr alle thuiswedstrijden. Clubscheidsrechters p de hgte huden van de spelregelwijzigingen. Werving binnen de vereniging van nieuwe scheidsrechters Lid uitslagen. Wekelijks digitaal drgeven uitslagen thuisspelende teams naar de KNVB. Uitslagen drgeven van de dr de week gespeelde wedstrijden (cmpetitie en beker) Algemene zaken. Regelen pupillenscheidsrechters. Ledenbestand bijhuden jeugd (cntact ledenadministratie). Samen met de secretaresse jeugdcmmissie de frmulieren invullen met de nieuwe teams en aanvangstijden (vr 1 juni, met de). Bezeken federatievergadering Gemeente Twenterand 2 maal per jaar. Bezeken indelingsvergadering pupillen 2 maal per jaar (december, vrjaarsreeks, juni, najaarsreeks) samen met pupillencördinatr. Cntactpersn ternizaken. Cntactpersn wedstrijdsecretarissen. Cntactpersn schlvetbal. Cntactpersn spelerspassen. Cntactpersn gezamenlijke vetbalverenigingen. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.9

11 3. Het begeleiden van kinderen en jngeren in de vetbalvereniging De speciale verantwrdelijkheid van de vetbalvereniging vr de jeugd. Naast het pleiden van de jeugdvetballers in vetbaltechnische zin heeft het jeugdkader k een zekere verantwrdelijkheid vr de brede ntwikkeling van kinderen en jngeren die lid zijn van de vereniging. Behalve het kader in technische zin, zals de TC, trainers, eerste leiders etc., valt hier k het kader in rganisatrische zin nder, zals jeugdcmmissie, jeugdcördinatr, tweede leider etc. We hechten veel waarde aan nrmen en waarden. Respect vr iedereen, waarbij naast rechten k plichten bestaan. Ged gedrag bij nze vereniging en als je bij andere verenigingen p bezek bent. Aanspreken p verkeerd gedrag is sms k ndig. Iedereen heeft de mgelijkheid m te trainen. Bij talenten van vral de selectieteams wrdt verwacht dat ze twee keer per week trainen. Als er prblemen met huiswerk zijn m dit te vlbrengen, dan is er altijd een plssing te vinden. Schl gaat altijd vr. Als er thuis prblemen zijn bij kinderen en dit is bekend bij de vereniging dan met dit kind enigszins in bescherming genmen wrden. Elk lid heeft dezelfde rechten en plichten Dialg met de jeugdleden De jeugdafdeling heeft persnlijk cntact via de trainers/leiders met de jeugdleden. De jeugdleden kunnen altijd bij de leiders/trainers terecht vr vragen en prblemen. Er is binnen de vereniging geen jeugdraad. De kleinste jeugdleden kunnen via de uders cntact pnemen. Het grepshfd is het eerste aanspreekpunt van de jeugdafdeling naar de uders te, met daarbij k een rl vr de jeugdcördinatren, de technische jeugdcördinatr en de jeugdcmmissie Begeleiding bij de vergang van juniren naar seniren. In het laatste jaar dat de junir bij de jeugd (A) vetbalt met de speler het gevel krijgen dat de vereniging hem graag wil behuden en hem helpen bij de verstap naar de seniren. Deze vergang met gecördineerd wrden dr 1 persn binnen de vereniging die bij vrkeur kennis heeft van de jeugd binnen de vereniging, de seniren afdeling en het vertruwen heeft van de jngens waar het m gaat. Als deze functie ng niet is ingevuld, wrden de individuele spelers besprken binnen de TC, waarbij k de prcedure wrdt bewaakt. Tijdspad. 1. Na de winterstp inventariseren welke spelers waarschijnlijk wel en welke zeker niet de verstap naar de seniren gaan maken (i.v.m werk/studie/anders). 2. In maart/april een avnd beleggen vr jeugdspelers die vergaan naar de seniren, waarin.a. de vlgende zaken aan de rde kmen: - Gaan ze wel / niet dr. - Kunnen / willen ze wel / niet 2x in de week blijven trainen? - In welk team/selectie denken ze zelf terecht te kmen? - Is er behefte m met meerdere spelers naar hetzelfde team te gaan? 3. De cördinatr bespreekt de keuzes van de spelers met de leider/trainer van het betreffende A - team en kijkt f de wensen vereenkmen met de mgelijkheden. Als de wensen afwijken Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.10

12 van de mgelijkheden een gesprek aangaan met speler/leider/trainer en eventueel uders waarin beide partijen mgen prberen de andere partij te vertuigen van hun keuzes. 4. In april/mei cntact pnemen met de persn binnen de seniren cmmissie die verantwrdelijk is vr de teamindeling en hem/haar p de hgte brengen van heveelheden + keuzes. 5. Aan het begin van het seizen cntrleren f alles lpt en de jngens aangeven dat ze bij eventuele prblemen altijd cntact p kunnen nemen. 6. Na een maand in het nieuwe seizen alle spelers uitndigen m hun ervaringen te delen en de mgelijkheid te bieden m hun ngenegen aan te geven. 7. Deze sessie (punt 6) ng een keer herhalen direct na de winterstp De lichamelijke gezndheid van de jeugdvetballers. Vrkmen is beter dan genezen", z luidt een bekend spreekwrd. Bij de gezndheidszrg in de sprt neemt het begrip preventie dan k een belangrijke plaats in. We kunnen echter niet vrkmen dat er, ndanks alle getrffen maatregelen, tch blessures ntstaan. In dat geval kunnen k de jeugdspelers vr adviezen terecht bij de verzrgers binnen de vereniging. De jeugdspelers en hun uders meten daar k p gewezen wrden. Er zullen k repressieve maatregelen genmen meten wrden, een beetje E.H.B.O. dus. Beiden zullen puntsgewijs behandeld en nader tegelicht wrden. Er dient dr de binnen de vereniging werkzame verzrgers een medische kaart van de behandelde spelers bijgehuden wrden. Veel vrkmende blessures kunnen z herkend wrden. Ok wrdt p deze wijze een ged medisch dssier van de spelers bijgehuden, die k dr nieuwe verzrgers kan wrden benut Preventieve maatregelen. Preventie is zeer belangrijk. Een grt deel van de verantwrdelijkheid vr de te nemen maatregelen ligt bij de sprter zelf. Uit Zweeds nderzek nder een grt aantal vetballers is gebleken dat 42% van alle sprtblessures dr persnsgebnden invleden ntstaan. Verder 17% dr slecht materiaal/uitrusting, 24% dr slechte terreinmstandigheden en 17% dr diverse factren. De trainer/leider zal de ndige initiatieven meten ntplien m te zrgen dat er de ndige preventieve maatregelen genmen wrden. Preventieve maatregelen beginnen al bij de sprter thuis. Daarnaast kan een leider k het ndige bijdragen. De vlgende punten zijn van belang: gede nachtrust. verstandig eten. de sprter mag niet ziek zijn. delmatige kleding en scheisel. beschermende maatregelen. zrg vr een gede sfeer in de pleg. zrg vr een gede wedstrijdvrbereiding. Een aantal van de bvengenemde punten vallen zeker binnen de mgelijkheden m hier als trainer/leider iets aan te den. Op een aantal andere punten kan geen directe invled uitgeefend wrden. Indirect zijn er echter tch wel mgelijkheden. Bijvrbeeld praten met een sprter ver zijn eet-, slaap- en uitgaansgewnten. Niet p een verbiedende f gebiedende tn, maar meer p een manier waardr hij f zij zich bewust wrdt van de dingen die gedaan f achterwege meten wrden gelaten. Preventie wrdt steeds belangrijker, gezien het tenemende aantal sprtngevallen. Geef hier dan k vldende aandacht aan. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.11

13 De warming-up. Hfdpunt van een gede wedstrijdvrbereiding is natuurlijk een gede warming-up. Het del van de warming-up is het vrbereiden p het leveren van een prestatie, zwel geestelijk als lichamelijk. Jaarlijks wrdt dr de verzrgers bezien f de warming-up methde k bijstelling en/f aanpassing beheft. In die gevallen wrdt er infrmatie aan de spelers en leiders gegeven. Dat geldt k vr andere nderdelen van de verzrging, zwel vr, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. De infrmatie met up t date blijven en de verzrgers zrgen daarvr. De geestelijke warming-up. De geestelijke warming-up bestaat uit het pveren van de wedstrijdcncentratie, maar k een verkenning van het veld. Welke nppen meten gebruikt wrden, lengte en breedte van het veld, inschatting van de weersmstandigheden, lengte gras etc. Allemaal details die vr de wedstrijd belangrijk kunnen zijn. Vr de pupillen is dit in feite een stuk gewenning. He hger het niveau, he belangrijker de details wrden. De lichamelijke warming-up. Bij het sprten wrden spieren, pezen en gewrichten intensief belast. Niets aan de hand; als je tenminste met een gede warming-up begint! Een gede warming-up zrgt ervr dat je spieren warm en sepel wrden. Je bereidt je zwel fysiek als mentaal vr p lichamelijke inspanning. Daardr neemt de kans p blessures aanzienlijk af. Bvendien verbeteren de prestaties en vergrt het je sprtplezier! Een gede warming-up is te verdelen in drie nderdelen: 1. Algemene lsmakende, dynamische efeningen. 2. Rekefeningen. 3. Sprtspecifieke efeningen. Ad 1. Algemene lsmakende, dynamische efeningen. De eerste 5 tt 10 minuten van je warming-up begin je met lsmakende, dynamische efeningen. Begin met een rustige lppas (2-3 minuten). Wikkel je veten ged af. Andere dynamische efeningen zijn huppelen, jggen, knieheffen, hakken-billen, zijwaartse kruispassen en armzwaaien. Het is belangrijk m de efeningen rustig uit te veren en de intensiteit langzaam p te buwen. Ad 2. Rekefeningen. Als je spieren vldende warm zijn ga je ver tt de rekefeningen. Rekefeningen zijn bedeld m vraf een indruk te krijgen van de spanning in de spieren. Even luisteren f je lichaam er klaar vr is. Een gezamenlijke uitvering in teamvrm kan de teambuilding bevrderen. Het kan k individueel uitgeverd wrden als rust- en cncentratiemment vrafgaand aan een wedstrijd f training. Enkele aandachtspunten bij het rekken: Beweeg langzaam tt de uiterste grens; je velt net geen pijn, wel spanning in de spieren. Hud de uiterste stand ngeveer 10 secnden vast. Ontspan daarna langzaam en schud de spieren ls. Ver iedere efening zwel links als rechts uit. Rekken mag geen pijn den! Rekefeningen zijn eigenlijk pas ndig vanaf de C-juniren, maar dienen in het leerprces bij de pupillen wel te wrden meegenmen. Eigenlijk zu je k na de wedstrijd meten rekken mdat dit het herstel van het lichaam bevrdert. Dit wrdt de cling-dwn genemd. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.12

14 Ad 3. Sprtspecifieke efeningen. Na het inlpen en de rekefeningen is het tijd m te gaan inspelen f 'insprten'. De nadruk ligt p de spieren en gewrichten die intensief wrden gebruikt tijdens de training f wedstrijd. Tijdens het inspelen ver je, rustig beginnend, enkele basistechnieken uit. Z kun je langzaam aan weer het gevel van de sprt vinden. Het inspelen laat je in intensiteit plpen tt 100%. Na het inspelen f 'insprten' zit de warming-up erp en ben je helemaal klaar vr de training f wedstrijd. Men dient ervr te zrgen dat de delverdediger k een gede warming-up krijgt. Na zijn eigen warming-up meten alle facetten van het keepen drgenmen wrden. De keeper met het gevel krijgen dat hij nverslaanbaar is (geestelijke warming-up). Ballen die niet te pakken zijn, hebben geen enkele nut. Ok het slt van de warming-up is belangrijk vr de delverdediger. Schakel vr de warming-up van de keeper ged geïnstrueerde wisselspelers in Algemene adviezen ten aanzien van de eerste hulp bij vetbalblessures. Tracht tijdens een sprtgebeuren uit eigen waarneming f bij de sprter zelf te achterhalen he een letsel is ntstaan. De ntstaanswijze kan aanwijzingen geven in welke richting een blessure en de ernst ervan met wrden gezcht en is van belang als verdracht van infrmatie naar deskundigen die er later bij kmen. De mate van de inwerkende kracht kan een aanwijzing zijn vr de ernst van een letsel, maar de ernst kan evenzeer beïnvled wrden dr de richting waarin de ntstaankracht p het lichaam inwerkt. Z kan een p het g vrij licht, nschuldig ngeval leiden tt grte beschadigingen. Vraag aan het slachtffer zelf f aan mstanders f er een kraken geluid te hren is geweest f dat er een knappend gevel is waargenmen. In beide gevallen is staken van de sprtactiviteit het enig juiste advies. Pijn is geen absluut betruwbare infrmatie ten aanzien van de ernst van de blessure, maar zwelling is dat wel. De heveelheid zwelling maar vral de snelheid waarmee de zwelling ntstaat is van belang vr een juiste inschatting van weefselbeschadeging. In het algemeen kun je stellen dat een sprter die p het veld ligt f naar de kant kmt met een reeds zichtbaar gezwllen enkel f knie een behrlijke beschadiging heeft pgelpen en de sprtactiviteiten nmiddellijk dient te staken. Let wel, geen directe zwelling betekend niet dat er geen ernstig letsel is ntstaan. Berdeel f een sprter na het ntstaan van een blessure ng nrmaal kan lpen. Iemand die na tien secnden hinken weer znder prblemen vluit sprint wekt sms enige verbazing en irritatie bij de mstanders maar het is geen nbekend verschijnsel. Iemand die na enkele minuten ng steeds vr een leek zichtbaar afwijkend lpt, kan men beter naar de kant halen. Drgaan is p dat mment een risic p verdere beschadiging van een lichaamsdeel en een risic p andere blessures als gevlg van een veranderde manier van bewegen. Indien een speler een getrffen lichaamsdeel in het geheel niet meer kan bewegen f niet meer p een been kan staan, heft men het slachtffer waarschijnlijk niet meer te adviseren te stppen. Een mgelijk belangrijk gegeven in de berdeling van de ernst van een blessure is f de ptredende pijn als zeurend f als stekend/scherp wrdt ervaren. Bij zeurende pijn kan het mgelijk zijn dat de activiteit wrdt vrtgezet; aanhudende scherpe f stekende pijn Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.13

15 betekend een prikkeling van zenuwen die weefselschade registreren. Staken van de activiteit is het enige advies. De stabiliteit van een gewricht is vr een leek niet te berdelen. Men kan echter bij de sprter infrmeren f hij het gevel heeft dr de enkel f knie te gaan f dreigt te gaan. Deze nzekerheid ten aanzien van de cntrle ver een deel van het lichaam is een indicatie dat de stabiliteit verminderd is en reden geneg m een negatief advies te geven ten aanzien van drsprten. Indien men ndanks alle infrmatie en eigen kennis niet weet wat de ernst van een blessure is en wat men er mee met den, neem dan geen enkel risic. Blijf altijd rustig, stel het slachtffer p zijn gemak, blijf met hem f haar praten, prbeer afkeling te vrkmen (leg niet alleen een jas f deken ver maar vral k nder de persn) en zrg dat z snel mgelijk deskundige hulp ter plekke kmt. Algemene pmerkingen Na de wedstrijd cntrleren p blessures en indien ndig actie nemen. Maak gebruik van alles wat vrhanden is (een shawl is k te gebruiken vr een drukverband). Nit warmte p een "verse" blessure, altijd ku! Gebruik nit chemische middelen (Midalgan e.d.) bij blessures. Wees niet bang m naar een arts te gaan met iemand die een ngevalletje heeft gehad. Zeker is zeker. Laat een getrffene nit alleen naar een arts gaan. Er kan iets gebeuren als gevlg van de verwnding die hij f zij heeft. Zrgvuldig handelen bij bledende wnden Sprthervatting na een blessure Veel sprters die net hersteld zijn van een sprtblessure lpen een herhaling van een ude blessure p. Eén p de zeven blessures bij jngeren is z n herhaling van een ude blessure. Een deel van deze blessures had vrkmen kunnen wrden als de geblesseerde sprter meer tijd had genmen m vlledig te herstellen. Wanneer je met een nvlledig herstelde blessure gaat sprten p het ude niveau, verhgt dat de kans p een herhaling van de blessure. Als je enkele weken niet sprt vanwege een blessure, gaat je fysieke fitheid al snel achteruit. Dus k wanneer je blessure wel hersteld is, maar je ng niet fysiek fit bent, kan de blessure weer terugkmen. Daarnaast leidt een niet-vlledig herstelde blessure snel tt nieuwe blessures p andere plaatsen in het lichaam. Gelukkig kan een geblesseerde sprter meestal zijn fitheid p peil huden dr aangepaste training. Denk dan bijvrbeeld aan aquajggen en zwemmen, maar k reien, fietsen en fitness zijn vaak mgelijk. Ok het dragen van tape f een brace kan effectief zijn m herhaling van ude gewrichtsblessures te vrkmen. Dit geldt met name vr blessures aan de enkel. Als sprter kun je pas weer vlledig meeden met de trainingen wanneer geen pijn f zwelling bij belasting ntstaat, het geblesseerde lichaamsdeel vldende bewegingsmgelijkheden heeft en de algehele lichamelijke fitheid vldende is. Een sprter is echter pas weer vlledig wedstrijdgeschikt als hij zwel fysiek en mentaal vlledig fit is! Wanneer je herstellende bent van een blessure kun je k alvast wat blessureherstelefeningen gaan den, waardr je niet nndig stil blijft staan en je sneller weer kunt gaan sprten. De ze wel in verleg met je behandelaar (sprtarts, fysitherapeut), want iedere sprter en iedere blessure is anders. Het is van belang dat de hersteltrainingen zijn afgestemd p de sprter. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.14

16 Let er p dat je de efeningen zrgvuldig uitvert. Het is van grt belang m eerst ged van je blessure te herstellen m vervlgens verantwrd je sprt te hervatten! 3.5. Meisjes en Jngens. Hewel er bij de Vrmshpse Bys enkele specifieke meisjes teams zijn, kan er niet wrden ntkmen aan het feit dat meisjes en jngens samen in één team spelen. De belangrijkste reden m meisjes samen te laten spelen met jngens is het ntbreken van een specifiek meisjes team in des betreffende leeftijdscategrie. Uitzndering hierp is dat bij uitznderlijke kwaliteiten van een meisje, deze tch ingedeeld kan wrden in een jngens team wanneer dit in vereenstemming is met de ambities van de speelster. De speelster kan het lichamelijk en mentaal aan en zal zich bij de jngens beter kunnen ntplien. Dit alles in nderling verleg (Trainers, uders, en technisch jeugd cördinatr). In geval van het samen in één team spelen dienen er aparte duche en kleedmgelijkheid zijn vr de meisjes Interne en externe pleidingsactiviteiten. In de hfdstukken hiernder staat een psmming van zwel interne als externe pleidingsactiviteiten die beschikbaar zijn m (nieuwe) jeugdkaderleden te schlen. Het is aan de jeugdcmmissie, gehrd de jeugdcördinatr, m te bepalen f jeugdkaderleden mgen deelnemen aan een pleidingsactiviteit, k met het g p het budget als het gaat m externe pleidingsactiviteiten. In bepaalde gevallen kan men de vrwaarde stellen dat een kaderlid zich vr enkele jaren aan de vereniging verbindt, alvrens tegewezen te wrden vr een bepaalde cursus. Bij een vregtijdig vertrek bij Vrmshpse Bys dienen de pleidingsksten (gedeeltelijk) terugbetaald te wrden Interne pleidingsactiviteiten. De vereniging kan haar kaderleden de vlgende interne pleidingsactiviteiten beschikbaar stellen: Thema-avnd vetbal - EHBO Lptraining interne trainerscursus behandelen blessures enzvrts. Clubscheidsrechtersavnd hartreanimatie interne leiderscursus interne pupillen cursus Technisch jeugdcördinatr Trainer - Cach III Jeugd (vrheen JVT) Het kunnen cördineren van alle vetbaltechnische activiteiten binnen de jeugdafdeling. Het leren trainen en cachen van jeugdvetballers. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.15

17 4. Cmmunicatie binnen de jeugdafdeling Overzicht van de verlegsituaties. Er dient tijdens het seizen geregeld verleg plaats te vinden tussen de diverse mensen welke werkzaam zijn binnen het jeugdkader. Dit verleg kan.a. dienen m eventuele knelpunten p te spren en te verhelpen en het kan k kwaliteitsverhgend werken. Bvendien kan het een bijdrage leveren m de betrkkenheid van het jeugdkader bij het ttale jeugdgebeuren te bevrderen. De hiernder genemde frequentie is een indicatie. Afhankelijk van de de behefte kan hier incidenteel van afgeweken wrden. Overleg is geen del p zich, maar een belangrijk middel en daarm met het gestructureerd en frequent plaatsvinden Wekelijks. Vr wat betreft de verschillende leeftijdscategrieën met er, vr zver ndig, p de laatste trainingsavnd van de week verleg zijn tussen de betreffende grepshfden en leiders ver: de elftalpstelling, wissels, vergang naar andere elftallen etc.; rganisatie rnd de kmende wedstrijd; Uitwisseling p grepsniveau van gegevens mtrent wedstrijden, efenstf f andere activiteiten; Eens in de zes weken. Onder leiding van de hfdjeugdtrainer kmen de technisch jeugdcördinatr, juniren cördinatr, pupillen cördinatr en alle grepshfden m de zes weken bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: cntrle uitvering Technisch Jeugdbeleidsplan p vetbaltechnisch gebied; uitwisseling efenstf; planning nevenactiviteiten/wedstrijden; verleg ver spelers; vetbaltechnische nderwerpen Maandelijks. Onder leiding van de vrzitter kmt de jeugdcmmissie bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: bewaken en zndig bijstellen Technisch Jeugdbeleidsplan; materiaal nalpen; algemene zaken bespreken; samenstelling jeugdkader; zaken naar aanleiding van verleg grepshfden; zaken vanuit c.q. vr hfdbestuur; ½-Jaarlijks. Onder leiding van de TJC, JC en PC kmen alle leiders en trainers samen met de grepshfden bij elkaar, waarbij.a. nderstaande zal wrden besprken: Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.1

18 indeling elftallen; selecteren; uitwisseling van ervaringen Dialg met de uders De grepshfden zijn het eerste aanspreek punt van de vereniging vr en naar de uders te en dienen dit z zelfstandig mgelijk af te handelen. In bepaalde gevallen kan een berep wrden gedaan p de jeugdcmmissie c.q. het hfdbestuur. Er wrdt getracht de uders zveel mgelijk bij het verenigingsgebeuren te betrekken. Vrmen zijn uderavnden, inschakelen bij de zaterdagmrgenpvang en activiteiten, vermelding p de verversschema s bij uitwedstrijden, enquêtes, waarbij de mening ver de jeugdpleiding kan wrden gegeven etc Infrmatievrziening. De E, F krijgen elke 2 weken een verzicht met aanvang van de wedstrijden. De verige jeugdelftallen krijgen bij aanvang van de cmpetitie en na de winterstp een ververschema waarp alle wedstrijden vermeld staat en wie van de uders wanneer met rijden. Veel van de infrmatie vr de jeugd en uders gaat via het clubblad f de website van de vereniging Participatie van jeugdleden. Met name de udere jeugd tracht men bij de jngere jeugd te betrekken dr ze in te zetten als jeugdleider, trainer en/f scheidsrechter. Dit wrdt bevrderd dr ze k cursussen aan te bieden vr jeugdleider, trainer en pupillen scheidsrechter. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.2

19 5. Aanbd activiteiten binnen de jeugdafdeling Trainingen en wedstrijden. Alle selectie teams dienen 2 keer in de week te trainen. De niet-selectie teams krijgen de mgelijkheid m 1 keer in de week te trainen. In de vrbereiding van het seizen en in de winterstp zal dr de wedstrijdsecretaris naar behefte efenwedstrijden wrden geregeld. Na aflp van het seizen kunnen de meeste teams één f meerder ternien spelen. De rganisatie rndm meisjesteams dient in dezelfde mate ter hand genmen te wrden als bij de jngens. In vrkmende gevallen spelen jngens bij meisjes mee. Rndm trainingen en wedstrijden wrdt daarmee rekening gehuden (denk aan aparte ruimtes in verband met duches en verkleden) Opleidingsactiviteiten vr jeugd en jeugdkader. De meeste pleidingsactiviteiten vr het jeugdkader zijn die zals die aangegeven wrden in hfdstuk 7.3 Interne en externe pleidingsactiviteiten. Extra aandacht wrdt besteed aan spelregelkennis en daarvr kunnen speciale avnden belegd wrden Nevenactiviteiten vr jeugdleden. Naast het feit dat een vetbalclub zijn leden in staat met stellen zijn sprtieve hbby te bedrijven, heeft de club k ng een sciale functie. Immers in de kleedkamer, p het veld, in de kantine etc. wrden vele sciale cntacten gelegd. Naast het prduct vetbal dient een club het sciale aspect (het clubleven) d.m.v. andere impulsen te stimuleren. Hierbij kan gedacht wrden aan: Vrbereiding: Cmpetitie: Winterstp: Naseizen: - Gezamenlijke trainingsdag. - Ternien. - Vetbaltruc. - Pupillen van de week. - Vrwedstrijd bij een prfclub. - Ballenjngens bij een prfclub. - Bezek aan een prfclub. - Uitndigen van een trainer van een prfclub. - Penalty schieten met een delman van een prfclub. - Zaalvetbal terni. - Vide avnden. - Spelregelavnden. - Huren verdekte accmmdaties (gymnastieklkaal/sprthal). - Ternien. - Uitstapje van meerdere dagen. - Familiedag. Er dient rekening gehuden te wrden met verbelasting van de trainers, leiders en spelers en bvendien is een verdeling van de activiteiten ver alle teams een vereiste. Het pstellen van een Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.3

20 jaarprgramma is daarbij een ged hulpmiddel. Opgemerkt met wrden dat deze nevenactiviteiten plaatsvinden naast het vetballen. Bij een vetbalvereniging zal altijd het vetballen vrp dienen te staan Activiteitencmmissie. Regelt de nevenactiviteiten als mschreven nder het hfdstuk Nevenactiviteiten vr jeugdleden, alsmede de dr de verschillende grepshfden aan te geven nevenactiviteiten, een en ander in verleg met de jeugdcmmissie. Hfddel van deze activiteiten is werving en behud van leden. Jeugdbeleidsplan Vr. Bys Blz.4

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013

Business Case Assessment Supply Chain Professional 2012 & 2013 Business Case Assessment Supply Chain Prfessinal 2012 & 2013 Inhudspgave Business Case Kina Supply Chain Prfessinal 2013 3 Bijlage 1: Organgram Kina 11 Bijlage 2: Business Case Kina Supply Chain Prfessinal

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie