Voetbalvereniging Leveroy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbalvereniging Leveroy"

Transcriptie

1 Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich verder kunnen ntwikkelen. Nrmen en waarden bij de beefening van de vetbalsprt vinden we belangrijk. Levery wil actief werken aan de bewustwrding bij spelers, begeleiders, trainers, en uders/verzrgers p dit vlak. Levery met een ntmetingsplaats zijn en blijven waar sprters gezamenlijk met plezier en vldening kunnen vetballen. Dit vraagt m duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels pgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende cmmissies dragen de gedragscde actief uit. Met name de trainers, begeleiders en uders/verzrgers hebben een belangrijke verantwrdelijkheid en vrbeeldfunctie vr wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij vertreding van de regels kunnen sancties vlgen. 2. Algemeen. De gedragscde geldt vr alle leden. Vr iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels pgesteld (dus vr leden, bezekers, zwel seniren als jeugd) en per delgrep (spelers, trainers, begeleiders, uders/verzrgers) zijn specifieke gedragsregels pgesteld. De specifieke gedragsregels vr de jeugd zijn k van tepassing p de seniren. Delstelling. De vetbalvereniging Levery wil alle leden binnen hun persnlijke mgelijkheden z ged mgelijk laten vetballen. Enthusiasme, ntspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is m alle teams p een dusdanig niveau aan de cmpetitie te laten deelnemen dat vldende uitdaging biedt m beter te gaan vetballen. Selectieteams spelen p het hgst haalbare niveau. Dr ntwikkeling van zwel het vetballend vermgen als het verenigingsgevel willen we bewerkstelligen dat Levery een vereniging is m trts p te zijn. Over wie gaat het? Iedereen die lid is, lid wil wrden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Levery wil werken, met van de gedragscde p de hgte zijn. Vr jeugdleden geldt bvendien dat k de uders/verzrgers p de hgte meten zijn van de gedragscde. De gedragscde met dr iedereen bij nze vetbalvereniging wrden uitgedragen en nageleefd. We meten elkaar hierp kunnen en durven aanspreken. Gede mgangsvrmen vrmen het uitgangspunt vr ns handelen. Waarver gaat het? Het gaat ver he we met elkaar m willen gaan. En ver regels. Het gaat ver wat we nrmaal vinden en niet nrmaal vinden. We nemen dit: Nrmen en Waarden. Eerst prberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daarnder verstaan (wat is nrmaal en wat is niet nrmaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, uders) zich niet aan de regels van de gedragscde huden? We nemen dan maatregelen, we nemen dit de sancties. HR Bijlage 5 - gedragregels - versie 16 mrt 2013.dcx pagina 1 van 5

2 Vetbalvereniging Levery Algemene gedragsregels. De vetbalvereniging vraagt nadrukkelijk aandacht vr nrmen en waarden tijdens en na de beefening van de vetbalsprt. Hiernder vlgt een aantal algemene regels die zwel p het vetballen als p het gebruik en het betreden van het vetbalcmplex van tepassing zijn. Wat zijn nze uitgangspunten? Vetbal is een teamsprt, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beefent. Znder samenspel geen vetbal en znder tegenstander geen vetbal. We sprten met elkaar, dus k met de tegenstander. We gedragen ns altijd sprtief, k als anderen minder sprtief zijn. We hebben altijd respect vr de scheidsrechter, k als deze een fut maakt. De winnaar is degene die k tegen zijn verlies kan. Sprt is er vr iedereen; niet alleen vr uitblinkers. Bij een teamsprt is de speler er vr het team en het team is er vr de speler. Dr sprt leren mensen hun grenzen ntdekken en verleggen. Sprt geeft mensen zelfkennis en zelfvertruwen. Op en rnd het sprtcmplex. Het sprtcmplex is van ns allemaal. Wees er zuinig p en zrg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de vlgende punten: Maken we rmmel, dan ruimen we dat zelf p. Er wrdt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genmen. Zitten den we p de daarvr bestemde stelen, dus niet p tafels. Velden zijn geen versteekplaats, maar zijn m p te vetballen. Lp dus m het veld heen als je naar de andere kant met. Blijf achter de afrastering / reclamebrden tijdens een wedstrijd. Vetbalschenen zijn niet tegestaan in de kantine. Fietsen en brmmers wrden in de daarvr bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst. Aut's wrden geparkeerd p het daarvr bedelde parkeerterrein. De tegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhuden. Matig je snelheid in de nabijheid van het sprtcmplex. Degene die zich hier niet aan hudt wrdt p dat gedrag aangesprken. Gedragsregels vr de speler. De spelers zijn als de leden van vetbalvereniging Levery de kern van de vetbalvereniging. De speler: Is sprtief, vertnt teamgeest als nderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training f de wedstrijd kan wrden deelgenmen. Is bij de training minimaal 15 minuten vr aanvang aanwezig. Is vr een wedstrijd p het aangegeven tijdstip aanwezig. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van vetbalvereniging Levery, maar niet tijdens de trainingen. Heeft respect vr de tegenstander, de leider en het publiek. HR Bijlage 5 - gedragregels - versie 16 mrt 2013.dcx pagina 2 van 5

3 Vetbalvereniging Levery Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters k al is de speler het daar niet mee eens. Is zuinig p alle materialen die je mag gebruiken, dus k p de velden en kleedkamers. Klpt vuile schenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schn alvrens de kleedkamer in te gaan. Dient na training en wedstrijd te duchen. Helpt desgevraagd mee met schnmaken van de kleedkamer. Meldt aan de leider f vertegenwrdiger van de vereniging als iets kapt is gegaan. Laat geen waardevlle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer f begeleider. Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Kmt een speler niet naar de training en/f wedstrijd znder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer f begeleider f de speler al f niet bij de vlgende wedstrijd mag vetballen. Gedragsregels vr de begeleider Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard k p de leider van tepassing. De begeleider: Heeft een vrbeeldfunctie vr het team. Heeft respect vr spelers, uders/verzrgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. Is p tijd aanwezig vr uit- en thuiswedstrijden. Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter. Verzrgt in verleg met de trainer de pstelling en caching van het team tijdens de wedstrijden. Zrgt vr tezicht in de kleedkamer zwel uit als thuis. Is verantwrdelijk vr het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). Is verantwrdelijk vr het regelen van het verver bij uitwedstrijden. Verzrgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdfrmulier. Van een begeleider wrdt verder k verwacht dat deze: Geen alchl gebruikt tijdens het begeleiden van een team. Indien mgelijk de trainingen van zijn team bezekt. Vr het aanleveren van de was zrgt bij de desbetreffende vrijwilligster. Bij afgelasting f wijziging van een wedstrijd zrgt vr tijdige kennisgeving aan de spelers. Wangedrag f andere prblemen rapprteert aan de desbetreffende cördinatr, cntactpersn f vertegenwrdiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers wrden tevens de uders/verzrgers ingelicht. Gedragsregels vr de trainer. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard k p de trainer van tepassing. De trainer: Heeft respect vr spelers, uders/verzrgers en begeleiders. Ziet er p te dat zuinig wrdt mgegaan met de velden. Brengt spelers passie bij vr het spel. Is verantwrdelijk vr de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pinnen, delen, etc.). Zrgt dat het veld na de training (p tijd) leeg is van gebruikte materialen. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de pstelling van het team. HR Bijlage 5 - gedragregels - versie 16 mrt 2013.dcx pagina 3 van 5

4 Vetbalvereniging Levery Van een trainer wrdt verder k verwacht dat deze: Geen alchl gebruikt tijdens het trainen van een team. Het pruimen van de delen, het pklappen van de netten en de hekvlaggen rganiseert als er geen training meer wrdt gegeven. Zrgt vr het schnmaken van de kleedkamer. Er p te ziet dat de spelers p een training rekening huden met de weersmstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.. Bij afgelasting f wijziging van een training zrgt vr tijdige kennisgeving aan de spelers. Wangedrag f andere prblemen rapprteert aan de desbetreffende cördinatr, cntactpersn f vertegenwrdiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers wrden tevens de uders/verzrgers ingelicht. Gedragsregels vr de uders/verzrgers van de jeugdspeler. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard k p de uders/verzrgers van tepassing. De uder/verzrger: Is een ged supprter en geeft het gede vrbeeld dr respect te hebben vr iedereen p en m het veld. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclamebrden en/f buiten de lijnen van het veld (p een half veld liefst aan de kpkanten). Hudt zich afzijdig ten pzichte van de begeleiding van het team dr trainers en begeleiders (en kmt dus k niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij p uitdrukkelijk verzek van de begeleiding). Van de uders/verzrgers wrdt verwacht dat zij: Spelers psitief aanmedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven. Helpen bij het verver van het team naar een uitwedstrijd. Er vr zrgen dat zn/dchter p tijd aanwezig is vr een training f een wedstrijd. Er p te zien dat zn/dchter zich p tijd afmeldt vr een training f een wedstrijd. Op tijd de cntributie vlden. Kritiek, p- en/f aanmerkingen p training, begeleiding f rganisatie kan wrden gemeld bij de desbetreffende cördinatr, cntactpersn f vertegenwrdiger van de vereniging! Gedragsregels vr de vrijwilliger. Vr elke vrijwilliger, wel f niet vetbalbetrkken, geldt dat zij een belangrijke rl spelen in het slagen van de gedragscde. Een belangrijk vrbeeld natuurlijk, maar, zals hiernder benemd, k de vrijwilliger maakt afspraken met de club. De vrijwilliger: Dient er p te te zien dat de ruimtes die gebruikt wrden tijdens de activiteiten netjes en schn wrden achtergelaten. Neemt bij cnstatering van wangedrag, vertredingen van de gedragscde e.d. cntact p met de begeleider van het desbetreffende team f indien dit niet mgelijk is met een vertegenwrdiger van de vereniging. Fungeert als vrbeeld en gedraagt zich te allen tijde sprtief. Maakt geen pzettelijke verbale f nnverbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand pzettelijk. Heeft respect vr anderen en is zuinig p kleding en materialen van vetbalvereniging Levery. HR Bijlage 5 - gedragregels - versie 16 mrt 2013.dcx pagina 4 van 5

5 Vetbalvereniging Levery Alchl, tabak en drugs. Het geven van het gede vrbeeld dr vlwassenen is van grt belang. Omdat het vrbeeld niet alleen vlwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jnge kinderen, dienen nderstaande zaken apart genemd te wrden: Alchl en tabak zijn middelen die nze gezndheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet p het veld f in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alchl en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht vrbeeld is vr de kinderen. Er geld bij de vereniging een schenkings leeftijd welke is vastgelegd in algemene wetgeving. Het is ten strengste verbden te rken in de kleedkamers. Vr de kantine geldt eveneens een wettelijk rkverbd Drugsbezit en drugsgebruik in en m het sprtveld is niet tegestaan en zal direct leiden tt een veld/cmplex verbd. Discriminatie, schelden, grf taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren f kwetsen van wie dan k wrdt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn vr sancties. Sancties, betes. Overtredingen van de gedragsregels leiden tt sancties pgelegd dr de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de vertredingen wrden passende maatregelen genmen. Sancties wrden naar mstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zveel mgelijk gezcht wrden naar passende taakstraffen die vereenkmen met het gecnstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tt sancties die wrden pgelegd dr de KNVB. Aan iedere verstrekte rde f gele kaart verbindt de KNVB een geldbete en (eventueel) een schrsing. (bedragen vr gele/rde kaart zie HR Bijlage 4 - Representatie). Alle gele en rde kaarten vr cmmentaar p de scheidsrechter en/f dr nbehrlijk ruw spel dienen geheel dr de speler betaald te wrden. De ksten wrden dr de vereniging aan de betreffende speler drbelast; bij in gebreke blijven vlgt tevens een speelverbd. Vr alle teams geldt een kwijtschelding als de bete is ntvangen vr een vertreding in het belang van het elftal. In dat geval wrdt de bete dr de club betaald. Bij twijfel beslist het bestuur. HR Bijlage 5 - gedragregels - versie 16 mrt 2013.dcx pagina 5 van 5

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Herk Sport Hasselt VZW

Herk Sport Hasselt VZW Herk Sprt Hasselt VZW Huishudelijk reglement 2015-2016 Herk Sprt Hasselt VZW HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN GEDRAGSCODE Datum 1 juni 2015 Versie 1.2-1 - Herk Sprt Hasselt VZW Huishudelijk reglement 2015-2016

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Walcheren

Gedragscode S.V. Walcheren Gedragscde S.V. Walcheren 1. Inleiding De S.V. Walcheren wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich verder kunnen ntwikkelen. Nrmen en waarden bij de beefening van de vetbalsprt

Nadere informatie

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG Charter JAGO SINT-AMANDSBERG 1. Inleiding JAGO SINT-AMANDSBERG wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij heel belangrijk.

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Code of Conduct DRC Phoenix

Code of Conduct DRC Phoenix Code of Conduct Code of Conduct DRC Phoenix 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. Rugbyclub Phoenix wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders,

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08 Gedragscode Normen en Waarden van SVC 08 19 februari 2010 Gedragscode Normen en Waarden 19-02-2010 1 Voorwoord Welkom bij SVC 08. Een nieuwe vereniging. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois

Nadere informatie

3. Algemene gedragsregels

3. Algemene gedragsregels 3. Algemene gedragsregels WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN Voetbal is een teamsport, die we met elkaar en met de tegenstander samen beoefenen. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal.

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

Intern reglement Eendracht Termien

Intern reglement Eendracht Termien Intern reglement Eendracht Termien 1. Inleiding Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 2012 deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 maart 2012 en hiermee is op die datum ingestemd.

Nadere informatie

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? HUISHOUDELIJK REGLEMENT HERLEVING SPORTIEF SINT-PAUWELS 1. Inleiding Herleving Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Jeugdvoetbal Groot Riemst

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Jeugdvoetbal Groot Riemst 1. Inleiding vzw (JVGR) wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich verder kunnen ntwikkelen. Nrmen en waarden bij de beefening van de vetbalsprt vinden we belangrijk. JVGR

Nadere informatie

Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers

Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers Gemeente Utrechtse Heuvelrug Driebergen - Rijsenburg, 2011 Rugby Club the Pink Panthers De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg info@rcthepinkpanthers.nl - www.rcthepinkpanthers.nl

Nadere informatie

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012

Handboek Jeugd Kader 2011 / 2012 Handbek Jeugd Kader 20 / 202 JEUGD. INLEIDING BLAD 2 van 2 ALLEN 26-0-205 0. INHOUD pagina 2. INLEIDING pagina 3 2. TAAKOMSCHRIJVING pagina 4 3. PROCEDURE pagina JEUGD. INLEIDING BLAD 3 van 2 ALLEN 26-0-205

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT Reet SK

INTERN REGLEMENT Reet SK INTERN REGLEMENT Reet SK AFSPRAKEN en VERWACHTINGEN binnen REET SK vr de SPELER is vrzien : een vlwaardige pleiding als vetballer p maat met hetndige respect van pleiders, teambegeleiders, medewerkers,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 Gedragscode Voetbalvereniging D.V.V. 09 1. Inleiding D.V.V. 09 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 5 KSKOsthven

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015 Gedragsregels VAS: Inleiding Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek)

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

PROTOCOL bij OVERLIJDEN

PROTOCOL bij OVERLIJDEN PROTOCOL bij OVERLIJDEN Vetbalvereniging Lenermark Lnapark 5 7371 EH Lenen Gld Tel.: 055-5051656 Versie: 27 augustus 2015 1 / 9 1. Inleiding Het prtcl 'Bij verlijden' treedt na vaststelling van het bestuur

Nadere informatie

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda.

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda. Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda sportiviteitenrespect@hcbreda.nl Voorwoord Hockeyvereniging BH&BC "Breda" is een vereniging waar sportiviteit aan de basis staat om het beste uit de leden te halen.

Nadere informatie

Gedragscode v.v. Trekvogels

Gedragscode v.v. Trekvogels Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

PROGRAMMA-BOEKJE. Westlands E kampioenschap. bij FC s-gravenzande. te spelen op 28 maart 2016 Van uur tot uur (Melden om 9.

PROGRAMMA-BOEKJE. Westlands E kampioenschap. bij FC s-gravenzande. te spelen op 28 maart 2016 Van uur tot uur (Melden om 9. PROGRMM-OEKJE Westlands E kampienschap bij FC s-gravenzande te spelen p 28 maart 2016 Van 10.00 uur tt 16.00 uur (Melden m 9.30 uur) Namens FC s-gravenzande wensen wij u allen een sprtief en succesvl terni

Nadere informatie

1 JEUGDOPLEIDING JONG MALE VV

1 JEUGDOPLEIDING JONG MALE VV JEUGDBELEID 1 JEUGDOPLEIDING JONG MALE VV Jeugdpleiding is naast één van de meilijkste pgaven, k één der miste pgaven. Het geluk en plezier dat de spelertjes tijdens wedstrijden f trainingen uitstralen

Nadere informatie

Voorwoord Arnhems Voetbal Federatie 1. De werkgroep 1. Doelstelling 2. Plan van aanpak 2. Meldingsformulier 6. Communicatie 7. Vitesse BVO 7.

Voorwoord Arnhems Voetbal Federatie 1. De werkgroep 1. Doelstelling 2. Plan van aanpak 2. Meldingsformulier 6. Communicatie 7. Vitesse BVO 7. Kantelen INHOUDSOPGAVE Vrwrd Arnhems Vetbal Federatie 1 De werkgrep 1 Delstelling 2 Plan van aanpak 2 Meldingsfrmulier 6 Cmmunicatie 7 Vitesse BVO 7 Media 7 Overige zaken 7 Cnclusie 8 Bijlage 1 9 Puntenverzicht

Nadere informatie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode vv Baronie versie feb 2014 1 Breda, 2014 1 e druk (03 02 2014) Maakt onderdeel van het Huishoudelijk reglement vv Baronie (februari 2014) Gedragscode vv

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect Aangenomen en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 19-06-2012 inhoudsopgave inleiding 2 algemeen 2 doelstelling

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

1. STIPTHEID 2. DISCIPLINE

1. STIPTHEID 2. DISCIPLINE Het Huishudelijk Reglement is de leidraad vr iedereen die betrkken is bij KVV LUMMEN: spelers, staf en uders. Strikte naleving met er brg vr staan dat nze fundamentele waarden van respect, fair-play en

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Voordaan

Veiligheidsbeleid Voordaan Veiligheidsbeleid Vrdaan Cmmissie veilig vertruwd Vrdaan 15-11-2014 Inleiding Op verzek van het bestuur van MMHC Vrdaan is er een cmmissie veiligheid in het leven gerepen vr de club. Directe aanleiding

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen 1. Inleiding Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen zwemmen en zich blijven ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat we normaal met elkaar omgaan, spreken

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Beroep : COMISSIEKAMER OP ZATERDAG KANTINE BAR / KEUKEN SCHEIDSRECHTER. HUISMEESTER 17:30u t/m 22:00u SAMEN LRC & SAMEN AAN DE SLAG

Beroep : COMISSIEKAMER OP ZATERDAG KANTINE BAR / KEUKEN SCHEIDSRECHTER. HUISMEESTER 17:30u t/m 22:00u SAMEN LRC & SAMEN AAN DE SLAG AANMELDINGSFORMULIER VRIJWILLIGER Naam : (actief lid f uder/verzrger jeugdlid). Naam kind : (indien uder/verzrger k naam kind)... Telefnnummer :.. E-mail :... Berep : (indien van tepassing).. Ik wil dit

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP

Mixed Hockey Club Purmerend. Verenigings Arbitrage Plan MHCP Verenigings Arbitrage Plan MHCP Inleiding Arbitrage vrmt een integraal nderdeel van de hckeysprt in teamverband. De KNHB verplicht alle hckeyverenigingen m een Verenigings Arbitrage Plan (VAP) p te stellen.

Nadere informatie

JEUGDCHARTER KFCI IZEGEM

JEUGDCHARTER KFCI IZEGEM Aan alle jeugdleden, alle trainers, alle uders alle supprters JEUGDCHARTER KFCI IZEGEM KFC Izegem is in de regi al jaren vaste waarde, die veel belang hecht aan het jeugdvetbal. Het vrtdurend stijgende

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Versie februari 2010

Versie februari 2010 Samen naar de Tp! Beleidsplan Excelsir Maassluis Versie 4.0 22 februari 2010 Inhud Ontwikkelingen Onderzek Sterkte/ Zwakte analyse Cnclusies/Issues Missie Strategie Belangrijkste principes Delstellingen

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN ALGEMEEN BELEID

KSK OOSTHOVEN ALGEMEEN BELEID KSK OOSTHOVEN ALGEMEEN BELEID KSK Osthven Algemeen Beleid Inhudstabel Algemeen... 3 Engagement van de club en de spelers... 3 Huding... 3 Stiptheid... 3 Gebruik van de kleedkamers... 4 Kleding en materiaal...

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Informatie en richtlijnen voor trainers en leiders Jeugdafdeling S.D.Z.Z. Seizoen 2015 2016

Informatie en richtlijnen voor trainers en leiders Jeugdafdeling S.D.Z.Z. Seizoen 2015 2016 Infrmatie en richtlijnen vr trainers en leiders Jeugdafdeling S.D.Z.Z. Seizen 2015 2016 Uitgave Vetbaljeugdcmmissie Juli 2015 1 Inleiding Beste jeugdleiders en / f jeugdtrainers In dit dr de jeugdcmmissie

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen 3 2.1. Doel 3 2.2. Inhoudelijk 3 2.3. Uitgangspunten 3 2.4. Aansprakelijkheid 4 2.5. Sancties 4 2.6. Communicatie 4 3. Gedragsregels 5 3.1. Algemene regels

Nadere informatie

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst

Inventarisatie van wensen & verwachtingen over gezondheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Inventarisatie van wensen & verwachtingen ver gezndheidsactiviteiten Leefstijl vragenlijst Let p: Deze vragenlijst dient vr verspreiding p maat gemaakt te wrden vr uw bedrijf. Ver daar waar [bedrijfsnaam]

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap Gedragscode SKV Sport Kweekt Vriendschap 2015 Wageningen, april 2015 Inhoudsopgave: bladzijde Inleiding Doelstelling Vertrouwenspersonen Wat zijn onze uitgangspunten Op en rond ons sportcomplex de Zoom

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie