Reglement normen en waarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement normen en waarden 2010-2014"

Transcriptie

1 Reglement normen en waarden Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op de ontwikkeling en belevingswereld van de jeugd. We willen de jeugd veel voetbal- en trainingsplezier bieden, daarnaast zullen er diverse alternatieve activiteiten worden aangeboden. We willen dat SDW hierin zijn goede naam behoudt. Normen en waarden bij de jeugd vindt iedereen belangrijk, ook SDW, daarom willen we actief werken aan de bewustwording bij ouders/verzorgers, spelers en begeleiders zodat we een ontmoetingsplaats zijn waar jeugdspelers en begeleiders gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Jeugd heeft naast leiding ook bescherming nodig. Ieder jeugdlid moet zich bij SDW thuis en veilig voelen. Dit vraagt om gedragsregels en duidelijkheid. Bij overtreding van de regels volgen sancties. Het bestuur en de betreffende commissies dragen het reglement normen en waarden actief uit. Met name de trainers, leiders en ouders hebben (naast het bestuurlijk kader en de vrijwilligers van de jeugdafdeling) een belangrijke verantwoordelijkheid wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragregels. De jeugdcommissie heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. 2. Waarom normen en waarden? De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt zich door toenemend geweld, onbehoorlijk gedrag en taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen, etc. Het komend seizoen zal er een eerste aanzet worden gemaakt om hier tegen op te treden. Het moment is nu gekomen om met alle betrokkenen normen en waarden vast te stellen, deze uit te dragen en er voor te zorgen dat ze worden nageleefd. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid. Wat wordt verlangd van een speler, de trainer, een leider, ouders etc. Zeker op papier. Betrokkenen weten vaak niet wat van ze verlangd/vereist wordt. Door onderwerpen duidelijk op papier te zetten en hierover te praten met alle betrokkenen wordt bereikt dat zaken beter bespreekbaar worden. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken, corrigeren en ondersteunen. Als vereniging hebben we ook een opvoedkundige taak voor jeugd; wel afgestemd op de ouderlijke taken en de school. Jongeren/Kinderen hebben duidelijke regels nodig. Ze moeten weten waar de grenzen liggen, die als deze worden overschreden moeten worden besproken en gecorrigeerd. 3. Voor wie gelden de normen en waarden? Het reglement normen en waarden geldt in eerste instantie voor de jeugdafdeling. Per doelgroep (jeugdspelers, -trainers, -leiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. Daarnaast zijn algemene gedragsregels opgesteld die voor iedereen gelden (leden, bezoekers zowel senioren als jeugd). De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Versiedatum: Pagina 1 van 7

2 4. Welke regels worden gehanteerd tijdens het voetballen? Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Hieronder volgen eerst een aantal regels die op sporten en voetballen van toepassing zijn: a. We sporten met elkaar, sporten doe je samen ook met de tegenstander. b. Als iemand zich onsportief gedraagt betekent dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan gedragen c. Als de scheidsrechter een fout maakt dan respecteren we dat, hij is ook maar een mens; d. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan; e. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers; f. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de Speler; g. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen; 5. Wie draagt de normen en waarden uit? Iedereen die lid is, lid wil worden dan wel als trainer/ leider/ vrijwilliger bij SDW wil werken moet van het reglement normen en waarden op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van het reglement normen en waarden. Het reglement normen en waarden moet door iedereen bij SDW worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 6. Wat is normaal en wat niet? Het gaat over waarden. Hoe willen we met elkaar om gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Alle regels die we met elkaar hebben afgesproken worden verwoord in het reglement normen en waarden.. Overtredingen en wangedrag Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van het reglement normen en waarden houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties. 7. Hoe houden we de normen en waarden bij de tijd? Het is onmogelijk om in 1 keer een afgerond en volledig uit gekristalliseerd stuk op te leveren. Vanaf het seizoen 2011/2012 wordt het reglement normen en waarden geëvalueerd en bijgewerkt aan de hand van de opgedane ervaringen. 8. Hoe brengen we normen en waarden onder de aandacht? Het op papier zetten van het reglement normen en waarden is niet voldoende. Praten over gedragsregels en handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedereen een exemplaar van het reglement normen en waarden of kan deze afhalen in de kantine. Daarover zal het nodige in het clubblad en op de website staan. Verder zullen wij proberen iedere maand van een gedragsregel een thema te maken. Wij onderzoeken de mogelijkheid het reglement normen en waarden op te nemen als onderdeel van onze website. 9. Wat zijn de algemene normen en waarden? Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden: Versiedatum: Pagina 2 van 7

3 a. Alcoholische dranken en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak. Roken in de spelerskamer(s), de bestuurskamer en de kantine doen we niet. b. Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. 10. Welke regels gelden in de kantine? a. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. b. Roken in de spelerskamer(s), de bestuurskamer en de kantine doen we niet. c. Alcoholische dranken nuttigen we niet op zaterdag en zondag voor uur. d. Rommel die we maken ruimen we zelf op. e. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. f. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels, voetbalspel ed. g. We spreken elkaar aan wanneer iemand zich hier niet aan houdt. 11. Welke regels gelden op de velden? a. Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd. b. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. c. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van het bestuur of leden daarvan. 12. Welke regels gelden op het sportcomplex. a. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken of daar in de buurt geplaatst. b. De velden mogen alleen worden gebruikt indien er wedstrijden worden gespeeld, het is dus niet toegestaan om met buurtkinderen of vriendjes hierop te spelen of te voetballen. c. Het is niet toegestaan indien men moet trainen om op de velden alvast in te trappen. d. Het in het bezit hebben c.q. gebruiken van drugs en/of slag- of steekwapens is verboden. e. Het sportcomplex wordt vrij van zwerfvuil gehouden, werk hier aan mee door Uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Dit geldt ook voor het verzamelpunt bij uitwedstrijden, gooi hier geen afval in de bermen! f. Komt men een keer wat afval tegen, schroom niet om dit op te rapen en in de afvalbak te doen, zo werken we met zijn allen mee om het sportcomplex een fraai aanzien te geven! 13. Welke gedragregels gelden voor de (jeugd)speler? Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon niet. a. We verwachten sportiviteit en teamgeest. b. Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar ook in het veld. c. Als het even kan neem je deel aan trainingen en wedstrijden. Voetballen doe je samen. d. Je meldt je op tijd af bij trainer / leid(st)er als je niet aanwezig kan zijn bij zowel trainingen als wedstrijden. e. Kom je niet naar de training dan bepaald de trainer of coach of je al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. f. Je zorgt dat je voor de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. g. Als je een wedstrijd moet spelen ben je er op de tijd die in het clubblad staat aangegeven of eerder. h. Rommel gooi je in de prullenbak. i. Je draagt tijdens de wedstrijden het clubtenue. Versiedatum: Pagina 3 van 7

4 j. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. k. Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding. l. Je hebt respect voor de tegenstander en leid(st)ers, en het publiek. m. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter ook al ben je het daar niet mee eens. n. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. o. Je betaalt zelf de boete van gele/rode kaart. p. Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. q. Je klopt je vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor dat je de kleedkamer in gaat. r. Je helpt met het schoonmaken van de kleedkamer. s. Je meldt aan je leid(st)er als je iets kapot hebt maakt. t. Je neemt douche spullen mee naar training en wedstrijd omdat je na afloop moet douchen. u. Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij de trainer of leid(st)er. 14. Welke regels gelden voor de jeugdleid(st)er. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. b. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar. c. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders. d. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. e. Gebruik liever geen alcohol (en rook liever ook niet) tijdens het leid(st)erschap. f. Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. g. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de Jeugdcommissie en ouders. Overige taken en verantwoordelijkheden a. Je verzorgt de opstelling en de coaching tijdens de wedstrijden als de trainer/coach niet aanwezig is. b. Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk voor (aanwijzen spelers) het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit. c. Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. d. Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel uit als thuis. e. Indien mogelijk bezoek je af en toe de trainingen van je team. f. Je neemt deel aan leid(st)ersvergaderingen, en eventuele andere overlegvormen, die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. g. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). h. Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Tip, maak een schema met de ouders. i. Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelasting of het doorgeven van wijzigingen. j. Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter. k. Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 15. Welke regels gelden voor de jeugdtrainer. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. b. Je hebt respect voor je spelers en begeleid(st)ers. c. Je hebt een voorbeeld functie dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. d. Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met de velden. e. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de Jeugdcommissie. f. Je bent zuinig op de kleding die je van de club hebt gekregen. g. Indien je besluit een speler voor de volgende wedstrijd niet op te stellen dan wordt de leider daarover vooraf geïnformeerd. h. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden de ouders ingelicht. Versiedatum: Pagina 4 van 7

5 Overige taken en verantwoordelijkheden a. Je brengt de spelers passie voor het spel bij. b. Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. c. Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) en de bewassing van de hesjes. d. Je zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen. e. Je organiseert het opruimen van de doelen of het opklappen van de netten als er geen training meer na die van jou wordt gegeven. f. Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. g. Je bepaalt (eventueel in samenspraak met de leid(st)ers) de opstelling van het team. h. Je gaat (als je zelf niet de coach bent) af en toe bij een wedstrijd van het team kijken. i. Je helpt bij het organiseren (en eventueel uitvoeren) van alternatieven, bij afgelasting. j. Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. k. Wij stellen het op prijs als je een KNVB cursus wilt volgen. Vraag naar de mogelijkheden en subsidie. Versiedatum: Pagina 5 van 7

6 16. Welke regels gelden voor de ouders van jeugdspelers. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. b. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op half veld liefst aan de kopkanten gaan staan). c. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. d. De vereniging heeft trainers en leid(st)ers. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, maak dan een afspraak voor een gesprek met de begeleiding en bepraat dit eventueel na een training of wedstrijd. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcoördinator. 17. Wat verwachten wij van ouders/verzorgers? Ouders zijn voor, met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden: a. Spelers willen positieve aanmoedigingen van de ouders. b. U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. c. U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. d. U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. e. U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen. f. U voldoet op tijd de contributie. g. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. 18. Wat verwachten wij van vrijwilligers? Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van het reglement normen en waarden. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club: a. Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. b. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van het reglement normen en waarden ed. contact op met de jeugdleider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de jeugdcommissie. c. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief. d. Heeft respect voor anderen. e. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. f. Wees zuinig op kleding en materialen van de vereniging. Versiedatum: Pagina 6 van 7

7 19. Wat zijn de sancties? Overtredingen van het reglement normen en waarden leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal door bovengenoemde personen zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Voorbeeld 1. In de kleedkamer worden schoenen tegen de muur schoon gemaakt op een plek die daar niet voor bedoeld is of er staan wat balafdrukken op de muren, sanctie afhankelijk van de omvang; kleedkamers schoonmaken of schilderen. Voorbeeld 2. Een voetbalovertreding zal met een voetbalstraf worden gecorrigeerd. Fluiten bij de F jes op zaterdagochtend. Bij constatering van wangedrag, ernstige overtredingen van het reglement normen en waarden wordt indien mogelijk direct een van de volgende personen ingeschakeld; de trainer, jeugdcoördinator of voorzitter van de Jeugdcommissie. Lukt dit niet dan wordt er zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) contact opgenomen met één van hen opgenomen. Zij zullen dan direct actie ondernemen of nagaan welke mensen binnen de vereniging actie zullen ondernemen. Bij jeugdleden zullen de ouders/verzorgers altijd direct na het gesprek geïnformeerd worden of bij het gesprek betrokken worden. De gesprekken zullen waar mogelijk door 2 personen worden gevoerd. Een van de bovengenoemde personen samen met de leider, de trainer en/of de ouder. Versiedatum: Pagina 7 van 7

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66

Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66 Gedragscode z.v.v. Blauw Wit 66 Wanneer er binnen een vereniging afspraken worden gemaakt, dan dient iedereen zich daaraan te houden. In de gedragscode z.v.v. BlauwWit '66 is een aantal gedragsregels opgenomen

Nadere informatie

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt. 1. Algemene gedragsregels s.v. NOAD 32 Voetbalvereniging s.v. NOAD 32 vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Een club voor iedereen Gedragscode

Een club voor iedereen Gedragscode V.V. Eemdijk Een club voor iedereen Gedragscode Inhoudsopgave 1 DE GEDRAGSCODE 1 1.1 INLEIDING 1 1.1.1 De aanleiding (waarom een gedragscode) 2 1.1.2 De doelgroep 2 1.1.3 De uitgangspunten 2 1.1.4 De inhoud

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING

GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING WORKUM 1. INLEIDING Voetbalvereniging Workum wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG Charter JAGO SINT-AMANDSBERG 1. Inleiding JAGO SINT-AMANDSBERG wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij heel belangrijk.

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

Code of Conduct DRC Phoenix

Code of Conduct DRC Phoenix Code of Conduct Code of Conduct DRC Phoenix 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. Rugbyclub Phoenix wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders,

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst

Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst Normen- en Waardenbeleid RKsv Wittenhorst 1. Inleiding RKSV Wittenhorst wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en korfballen en zich verder blijven ontwikkelen. Normen en waarden

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Gedragscode Seizoen

Gedragscode Seizoen Gedragscode Seizoen 2017-2018 Gedragscode v.v. Buitenpost Inleiding Ieder week worden bij de voetbalvereniging Buitenpost vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

3. Algemene gedragsregels

3. Algemene gedragsregels 3. Algemene gedragsregels WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN Voetbal is een teamsport, die we met elkaar en met de tegenstander samen beoefenen. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen. 1. Inleiding

Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen. 1. Inleiding Huishoudelijk reglement KSK Meeuwen 1. Inleiding KSK Meeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Intern reglement Eendracht Termien

Intern reglement Eendracht Termien Intern reglement Eendracht Termien 1. Inleiding Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Gedragscode. Enschedese Rugbyclub november Wethouder Horstman Sportpark Tel (053)

Gedragscode. Enschedese Rugbyclub november Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) Enschedese Rugbyclub 69 Wethouder Horstman Sportpark Tel (053) 435 24 67 www.erc69.nl 1.Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. ERC 69 wil actief werken aan de

Nadere informatie

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08 Gedragscode Normen en Waarden van SVC 08 19 februari 2010 Gedragscode Normen en Waarden 19-02-2010 1 Voorwoord Welkom bij SVC 08. Een nieuwe vereniging. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois

Nadere informatie

Gedragscode v.v. Trekvogels

Gedragscode v.v. Trekvogels Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS NORMEN EN WAARDEN

ALGEMENE REGELS NORMEN EN WAARDEN ALGEMENE REGELS Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die

Nadere informatie

Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV

Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV Gedragsregels voetbalvereniging vv VEV 1. Inleiding Voetbalvereniging VEV wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? HUISHOUDELIJK REGLEMENT HERLEVING SPORTIEF SINT-PAUWELS 1. Inleiding Herleving Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

Nadere informatie

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 2012 deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 maart 2012 en hiermee is op die datum ingestemd.

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

SC BEMMEL. Gedragsregels. Sportiviteit en respect

SC BEMMEL. Gedragsregels. Sportiviteit en respect SC BEMMEL Gedragsregels Sportiviteit en respect Voorwoord Het bestuur van SC Bemmel wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C.

Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C. Huishoudelijk Reglement v.v. A.V.C. Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 3.1 Gedragsregels voor de speler... 6 3.2 Gedragsregels voor de begeleider... 6 3.3

Nadere informatie

Gedragsregels WSV afdeling voetbal

Gedragsregels WSV afdeling voetbal Gedragsregels WSV afdeling voetbal Inleiding Het voetbalbestuur van WSV wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

Gedragsregels. Skeelervereniging Sliedrecht

Gedragsregels. Skeelervereniging Sliedrecht Gedragsregels De (SvS) vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn daarbij van belang. SvS wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch. 1 Algemeen. 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties. 2 Algemene gedragsregels

GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch. 1 Algemeen. 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties. 2 Algemene gedragsregels GEDRAGSREGELS KRSV Vredenburch 1 Algemeen 1.1 Doel 1.2 Uitgangspunten 1.3 Communicatie 1.4 Sancties 2 Algemene gedragsregels 2.1 Trainers en leiders 2.2 De spelers 2.3 Op en rond de velden 2.4 Op en rond

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper

Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper Reglement gedragscode schaatsvereniging De Scheuvelloper 1. Inleiding Het bestuur wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden zijn

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 Gedragscode Voetbalvereniging D.V.V. 09 1. Inleiding D.V.V. 09 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers

Nadere informatie

Gedragscode. Artikel 10 Reglementen:

Gedragscode. Artikel 10 Reglementen: Gedragscode Het bestuur van Stichting YET Nederland heeft conform artikel 10 lid 1-4 van haar statuten een wedstrijd/toernooi reglement en gedragscode laten opstellen : Artikel 10 Reglementen: 1. Het Bestuur

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan HX Wijchen

GEDRAGSCODE. H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan HX Wijchen GEDRAGSCODE H.V. The Flyers p/a Sportcentrum Arcus Campuslaan 14 6602 HX Wijchen Versie 25-05-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz 3 2. Algemeen blz 5 3. Algemene gedragsregels blz 6 4. Gedragsregels voor

Nadere informatie

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015 Gedragsregels VAS: Inleiding Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek)

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67:

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67: Gedragscode VEV 67 Voetbalvereniging VEV'67 wil een prominente plaats innemen in het amateurvoetbal, tevens wil zij haar vereniging ook volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Deze

Nadere informatie

V.V. Hooglanderveen. betrokken met oog voor ontwikkeling op ieders niveau. Gedragscode en Algemene informatie. Versie: oktober 2015

V.V. Hooglanderveen. betrokken met oog voor ontwikkeling op ieders niveau. Gedragscode en Algemene informatie. Versie: oktober 2015 V.V. Hooglanderveen betrokken met oog voor ontwikkeling op ieders niveau Gedragscode en Algemene informatie Versie: oktober 2015 Commissie Gedrag en Respect gedragenrespect@vvhooglanderveen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

VV Hapert. Bestuursreglement Normen en Waarden

VV Hapert. Bestuursreglement Normen en Waarden VV Hapert Bestuursreglement Normen en Waarden 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Doelstelling en inhoud van het statuut... 3 Hoofdstuk 2 80 GEDRAGSREGELS... 4 De gedragsregels voor de speler... 4 De gedragsregels voor

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen 1. Inleiding Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen zwemmen en zich blijven ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat we normaal met elkaar omgaan, spreken

Nadere informatie

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda.

Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda. Sportiviteit en Respect op BH&BC Breda sportiviteitenrespect@hcbreda.nl Voorwoord Hockeyvereniging BH&BC "Breda" is een vereniging waar sportiviteit aan de basis staat om het beste uit de leden te halen.

Nadere informatie

Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers

Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers Gedragscode Rugby Club the Pink Panthers Gemeente Utrechtse Heuvelrug Driebergen - Rijsenburg, 2011 Rugby Club the Pink Panthers De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg info@rcthepinkpanthers.nl - www.rcthepinkpanthers.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen 3 2.1. Doel 3 2.2. Inhoudelijk 3 2.3. Uitgangspunten 3 2.4. Aansprakelijkheid 4 2.5. Sancties 4 2.6. Communicatie 4 3. Gedragsregels 5 3.1. Algemene regels

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne 1 Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne Inhoud 1. Inleiding 2. Gedragsregels 3. Huishoudelijke zaken 4. EHBO en AED 1.Inleiding SV Deurne heeft haar huishoudelijk reglement en gedragsregels

Nadere informatie

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect Aangenomen en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 19-06-2012 inhoudsopgave inleiding 2 algemeen 2 doelstelling

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FC AALSMEER

GEDRAGSCODE FC AALSMEER 1. Inleiding Het bestuur van FC Aalsmeer wil er aan bijdragen dat de leden van de vereniging met plezier kunnen voetballen en zich als mens en sporter verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden.

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. Dit plan dient aanwezig te zijn: op het wedstrijdsecretariaat/kantoor op de website van de vereniging Opgesteld door: Bestuur

Nadere informatie

Normen en Waarden. Beste Leden, supporters en ouders van onze jeugdleden,

Normen en Waarden. Beste Leden, supporters en ouders van onze jeugdleden, Normen en Waarden Beste Leden, supporters en ouders van onze jeugdleden, Hier treft u aan, doelgroepgericht, onze normen en waarden bij DVG. Waarom aandacht geven aan dit tegenwoordig veelvuldig genoemde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels ALGEMEEN Dit reglement (hierna gedragscode) vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen IJ.V.V. STORMVOGELS zoals de Boeteregeling

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Terneuzen

Voetbal Vereniging Terneuzen Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid 2013-2018 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen...

Nadere informatie

Gedragsregels SJO ZVC 14. Gedragsregels SJO ZVC 14

Gedragsregels SJO ZVC 14. Gedragsregels SJO ZVC 14 Gedragsregels SJO ZVC 14 Gedragsregels spelers SJO ZVC 14 1. Spelers moeten zich correct gedragen t.o.v. medespelers, tegenstanders, bestuursleden, scheidsrechters, leiders, trainers, enz. Schelden, vloeken

Nadere informatie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie

Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode voetbalvereniging Baronie Gedragscode vv Baronie versie feb 2014 1 Breda, 2014 1 e druk (03 02 2014) Maakt onderdeel van het Huishoudelijk reglement vv Baronie (februari 2014) Gedragscode vv

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV Huishoudelijk reglement voetbalvereniging KSV 1. Inleiding Binnen onze club werken we samen. KSV doet al het mogelijke om ieder lid een plezierige tijd bij onze club te geven. Samenwerking en overleg zijn

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie