Reglement normen en waarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement normen en waarden 2010-2014"

Transcriptie

1 Reglement normen en waarden Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op de ontwikkeling en belevingswereld van de jeugd. We willen de jeugd veel voetbal- en trainingsplezier bieden, daarnaast zullen er diverse alternatieve activiteiten worden aangeboden. We willen dat SDW hierin zijn goede naam behoudt. Normen en waarden bij de jeugd vindt iedereen belangrijk, ook SDW, daarom willen we actief werken aan de bewustwording bij ouders/verzorgers, spelers en begeleiders zodat we een ontmoetingsplaats zijn waar jeugdspelers en begeleiders gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Jeugd heeft naast leiding ook bescherming nodig. Ieder jeugdlid moet zich bij SDW thuis en veilig voelen. Dit vraagt om gedragsregels en duidelijkheid. Bij overtreding van de regels volgen sancties. Het bestuur en de betreffende commissies dragen het reglement normen en waarden actief uit. Met name de trainers, leiders en ouders hebben (naast het bestuurlijk kader en de vrijwilligers van de jeugdafdeling) een belangrijke verantwoordelijkheid wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragregels. De jeugdcommissie heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. 2. Waarom normen en waarden? De huidige situatie rondom de voetbalvelden kenmerkt zich door toenemend geweld, onbehoorlijk gedrag en taalgebruik, onsportief gedrag, pesterijen, vernielingen, etc. Het komend seizoen zal er een eerste aanzet worden gemaakt om hier tegen op te treden. Het moment is nu gekomen om met alle betrokkenen normen en waarden vast te stellen, deze uit te dragen en er voor te zorgen dat ze worden nageleefd. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid. Wat wordt verlangd van een speler, de trainer, een leider, ouders etc. Zeker op papier. Betrokkenen weten vaak niet wat van ze verlangd/vereist wordt. Door onderwerpen duidelijk op papier te zetten en hierover te praten met alle betrokkenen wordt bereikt dat zaken beter bespreekbaar worden. Zo kunnen we elkaar ook aanspreken, corrigeren en ondersteunen. Als vereniging hebben we ook een opvoedkundige taak voor jeugd; wel afgestemd op de ouderlijke taken en de school. Jongeren/Kinderen hebben duidelijke regels nodig. Ze moeten weten waar de grenzen liggen, die als deze worden overschreden moeten worden besproken en gecorrigeerd. 3. Voor wie gelden de normen en waarden? Het reglement normen en waarden geldt in eerste instantie voor de jeugdafdeling. Per doelgroep (jeugdspelers, -trainers, -leiders, ouders) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. Daarnaast zijn algemene gedragsregels opgesteld die voor iedereen gelden (leden, bezoekers zowel senioren als jeugd). De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren. Versiedatum: Pagina 1 van 7

2 4. Welke regels worden gehanteerd tijdens het voetballen? Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Hieronder volgen eerst een aantal regels die op sporten en voetballen van toepassing zijn: a. We sporten met elkaar, sporten doe je samen ook met de tegenstander. b. Als iemand zich onsportief gedraagt betekent dit niet dat de ander zich ook onsportief moet gaan gedragen c. Als de scheidsrechter een fout maakt dan respecteren we dat, hij is ook maar een mens; d. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan; e. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers; f. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de Speler; g. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen; 5. Wie draagt de normen en waarden uit? Iedereen die lid is, lid wil worden dan wel als trainer/ leider/ vrijwilliger bij SDW wil werken moet van het reglement normen en waarden op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van het reglement normen en waarden. Het reglement normen en waarden moet door iedereen bij SDW worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen. 6. Wat is normaal en wat niet? Het gaat over waarden. Hoe willen we met elkaar om gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Alle regels die we met elkaar hebben afgesproken worden verwoord in het reglement normen en waarden.. Overtredingen en wangedrag Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van het reglement normen en waarden houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties. 7. Hoe houden we de normen en waarden bij de tijd? Het is onmogelijk om in 1 keer een afgerond en volledig uit gekristalliseerd stuk op te leveren. Vanaf het seizoen 2011/2012 wordt het reglement normen en waarden geëvalueerd en bijgewerkt aan de hand van de opgedane ervaringen. 8. Hoe brengen we normen en waarden onder de aandacht? Het op papier zetten van het reglement normen en waarden is niet voldoende. Praten over gedragsregels en handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het seizoen ontvangt iedereen een exemplaar van het reglement normen en waarden of kan deze afhalen in de kantine. Daarover zal het nodige in het clubblad en op de website staan. Verder zullen wij proberen iedere maand van een gedragsregel een thema te maken. Wij onderzoeken de mogelijkheid het reglement normen en waarden op te nemen als onderdeel van onze website. 9. Wat zijn de algemene normen en waarden? Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er twee zaken die apart genoemd dienen te worden: Versiedatum: Pagina 2 van 7

3 a. Alcoholische dranken en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. In het bijzijn van jeugd is men zich bewust van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak. Roken in de spelerskamer(s), de bestuurskamer en de kantine doen we niet. b. Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens. 10. Welke regels gelden in de kantine? a. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. b. Roken in de spelerskamer(s), de bestuurskamer en de kantine doen we niet. c. Alcoholische dranken nuttigen we niet op zaterdag en zondag voor uur. d. Rommel die we maken ruimen we zelf op. e. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. f. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels, voetbalspel ed. g. We spreken elkaar aan wanneer iemand zich hier niet aan houdt. 11. Welke regels gelden op de velden? a. Blijf achter de hekken/ reclameborden tijdens een wedstrijd. b. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. c. Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van het bestuur of leden daarvan. 12. Welke regels gelden op het sportcomplex. a. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken of daar in de buurt geplaatst. b. De velden mogen alleen worden gebruikt indien er wedstrijden worden gespeeld, het is dus niet toegestaan om met buurtkinderen of vriendjes hierop te spelen of te voetballen. c. Het is niet toegestaan indien men moet trainen om op de velden alvast in te trappen. d. Het in het bezit hebben c.q. gebruiken van drugs en/of slag- of steekwapens is verboden. e. Het sportcomplex wordt vrij van zwerfvuil gehouden, werk hier aan mee door Uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren. Dit geldt ook voor het verzamelpunt bij uitwedstrijden, gooi hier geen afval in de bermen! f. Komt men een keer wat afval tegen, schroom niet om dit op te rapen en in de afvalbak te doen, zo werken we met zijn allen mee om het sportcomplex een fraai aanzien te geven! 13. Welke gedragregels gelden voor de (jeugd)speler? Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon niet. a. We verwachten sportiviteit en teamgeest. b. Je bent onderdeel van een team, help en steun elkaar ook in het veld. c. Als het even kan neem je deel aan trainingen en wedstrijden. Voetballen doe je samen. d. Je meldt je op tijd af bij trainer / leid(st)er als je niet aanwezig kan zijn bij zowel trainingen als wedstrijden. e. Kom je niet naar de training dan bepaald de trainer of coach of je al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen. f. Je zorgt dat je voor de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig bent. g. Als je een wedstrijd moet spelen ben je er op de tijd die in het clubblad staat aangegeven of eerder. h. Rommel gooi je in de prullenbak. i. Je draagt tijdens de wedstrijden het clubtenue. Versiedatum: Pagina 3 van 7

4 j. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine. k. Je gaat plezierig om met je teamgenoten en de begeleiding. l. Je hebt respect voor de tegenstander en leid(st)ers, en het publiek. m. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter ook al ben je het daar niet mee eens. n. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. o. Je betaalt zelf de boete van gele/rode kaart. p. Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers. q. Je klopt je vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor dat je de kleedkamer in gaat. r. Je helpt met het schoonmaken van de kleedkamer. s. Je meldt aan je leid(st)er als je iets kapot hebt maakt. t. Je neemt douche spullen mee naar training en wedstrijd omdat je na afloop moet douchen. u. Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. Geef ze in bewaring bij de trainer of leid(st)er. 14. Welke regels gelden voor de jeugdleid(st)er. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing. b. Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel daar naar. c. Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders. d. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. e. Gebruik liever geen alcohol (en rook liever ook niet) tijdens het leid(st)erschap. f. Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden. g. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de Jeugdcommissie en ouders. Overige taken en verantwoordelijkheden a. Je verzorgt de opstelling en de coaching tijdens de wedstrijden als de trainer/coach niet aanwezig is. b. Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk voor (aanwijzen spelers) het schoonmaken van de kleedkamers (thuis ook van de tegenstander) en controleert dit. c. Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. d. Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel uit als thuis. e. Indien mogelijk bezoek je af en toe de trainingen van je team. f. Je neemt deel aan leid(st)ersvergaderingen, en eventuele andere overlegvormen, die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. g. Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak). h. Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden. Tip, maak een schema met de ouders. i. Je bent het startpunt van de telefooncirkel bij afgelasting of het doorgeven van wijzigingen. j. Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter. k. Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier. 15. Welke regels gelden voor de jeugdtrainer. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing. b. Je hebt respect voor je spelers en begeleid(st)ers. c. Je hebt een voorbeeld functie dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. d. Je ziet er op toe dat er zuinig omgegaan wordt met de velden. e. Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan de Jeugdcommissie. f. Je bent zuinig op de kleding die je van de club hebt gekregen. g. Indien je besluit een speler voor de volgende wedstrijd niet op te stellen dan wordt de leider daarover vooraf geïnformeerd. h. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden de ouders ingelicht. Versiedatum: Pagina 4 van 7

5 Overige taken en verantwoordelijkheden a. Je brengt de spelers passie voor het spel bij. b. Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is. c. Je bent verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.) en de bewassing van de hesjes. d. Je zorgt dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen. e. Je organiseert het opruimen van de doelen of het opklappen van de netten als er geen training meer na die van jou wordt gegeven. f. Je controleert dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. g. Je bepaalt (eventueel in samenspraak met de leid(st)ers) de opstelling van het team. h. Je gaat (als je zelf niet de coach bent) af en toe bij een wedstrijd van het team kijken. i. Je helpt bij het organiseren (en eventueel uitvoeren) van alternatieven, bij afgelasting. j. Je ziet er op toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding. k. Wij stellen het op prijs als je een KNVB cursus wilt volgen. Vraag naar de mogelijkheden en subsidie. Versiedatum: Pagina 5 van 7

6 16. Welke regels gelden voor de ouders van jeugdspelers. a. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing. b. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken (op half veld liefst aan de kopkanten gaan staan). c. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet. d. De vereniging heeft trainers en leid(st)ers. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, maak dan een afspraak voor een gesprek met de begeleiding en bepraat dit eventueel na een training of wedstrijd. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de jeugdcoördinator. 17. Wat verwachten wij van ouders/verzorgers? Ouders zijn voor, met name jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden: a. Spelers willen positieve aanmoedigingen van de ouders. b. U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. c. U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. d. U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. e. U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen. f. U voldoet op tijd de contributie. g. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. 18. Wat verwachten wij van vrijwilligers? Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van het reglement normen en waarden. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club: a. Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. b. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van het reglement normen en waarden ed. contact op met de jeugdleider van betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de jeugdcommissie. c. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich ten alle tijden sportief. d. Heeft respect voor anderen. e. Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. f. Wees zuinig op kleding en materialen van de vereniging. Versiedatum: Pagina 6 van 7

7 19. Wat zijn de sancties? Overtredingen van het reglement normen en waarden leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal door bovengenoemde personen zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Voorbeeld 1. In de kleedkamer worden schoenen tegen de muur schoon gemaakt op een plek die daar niet voor bedoeld is of er staan wat balafdrukken op de muren, sanctie afhankelijk van de omvang; kleedkamers schoonmaken of schilderen. Voorbeeld 2. Een voetbalovertreding zal met een voetbalstraf worden gecorrigeerd. Fluiten bij de F jes op zaterdagochtend. Bij constatering van wangedrag, ernstige overtredingen van het reglement normen en waarden wordt indien mogelijk direct een van de volgende personen ingeschakeld; de trainer, jeugdcoördinator of voorzitter van de Jeugdcommissie. Lukt dit niet dan wordt er zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur) contact opgenomen met één van hen opgenomen. Zij zullen dan direct actie ondernemen of nagaan welke mensen binnen de vereniging actie zullen ondernemen. Bij jeugdleden zullen de ouders/verzorgers altijd direct na het gesprek geïnformeerd worden of bij het gesprek betrokken worden. De gesprekken zullen waar mogelijk door 2 personen worden gevoerd. Een van de bovengenoemde personen samen met de leider, de trainer en/of de ouder. Versiedatum: Pagina 7 van 7

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement?

3. Wie is gebonden door het huishoudelijk reglement? HUISHOUDELIJK REGLEMENT HERLEVING SPORTIEF SINT-PAUWELS 1. Inleiding Herleving Sint-Pauwels wil er toe bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen.

Aan al onze leden, In deze gedragscode vinden jullie afspraken die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we per groep nog aparte afspraken opgenomen. Gedragscode VVAC Aan al onze leden, Normale omgangsvormen zijn voor ons vanzelfsprekend. Eigenlijk zou je die niet hoeven op te schrijven. Maar toch vinden wij het verstandig om de belangrijkste omgangsvormen,

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013

GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 GEDRAGSCODE DVV 09 Vastgesteld 16 december 2013 Gedragscode Voetbalvereniging D.V.V. 09 1. Inleiding D.V.V. 09 wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen 3 2.1. Doel 3 2.2. Inhoudelijk 3 2.3. Uitgangspunten 3 2.4. Aansprakelijkheid 4 2.5. Sancties 4 2.6. Communicatie 4 3. Gedragsregels 5 3.1. Algemene regels

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne

Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne 1 Huishoudelijk reglement en gedragsregels SV Deurne Inhoud 1. Inleiding 2. Gedragsregels 3. Huishoudelijke zaken 4. EHBO en AED 1.Inleiding SV Deurne heeft haar huishoudelijk reglement en gedragsregels

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels ALGEMEEN Dit reglement (hierna gedragscode) vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen IJ.V.V. STORMVOGELS zoals de Boeteregeling

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden.

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. Dit plan dient aanwezig te zijn: op het wedstrijdsecretariaat/kantoor op de website van de vereniging Opgesteld door: Bestuur

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Terneuzen

Voetbal Vereniging Terneuzen Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid 2013-2018 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen...

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning RKSV GRAAF WILLEM II-VAC GEDRAGSCODE Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar Telefoon: 070 517 10 83 Postadres: Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding

Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: A) Gedragsregels: 1. Inleiding Voetbalvereniging Baarlo wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Code sportief gedrag in- en buiten het veld

Code sportief gedrag in- en buiten het veld Code sportief gedrag in- en buiten het veld HZVV, MEER DAN VOETBAL ALLEEN HZVV Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw

Huishoudelijk reglement KFC Lint vzw Huishoudelijk reglement Koninklijke Football Club Lint : stamnummer 1453 1. Inleiding KFC Lint wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen

Nadere informatie

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap

Gedragscode SKV. Sport Kweekt Vriendschap Gedragscode SKV Sport Kweekt Vriendschap 2015 Wageningen, april 2015 Inhoudsopgave: bladzijde Inleiding Doelstelling Vertrouwenspersonen Wat zijn onze uitgangspunten Op en rond ons sportcomplex de Zoom

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN Inhoudsopgave Blz. INLEIDING 3 DE 10 RESPECTREGELS VAN V.V. RSC. 5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS V.V. RSC.. 6 GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS ALGEMEEN... 6 SPECIFIEKE

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering.

De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering. Huishoudelijk Reglement/Gedragscode: De vereniging heeft bij de K.N.G.U. een ongevallen -en aansprakelijkheidsverzekering. A) Gedragsregels: 1.Inleiding De vereniging genaamd Christelijke gymnastiek, hierna

Nadere informatie

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders

Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Gedragsregels voor de jeugdspelers en ouders Algemeen Onze vereniging verlangt van ieder lid dat deze zich correct gedraagt, zowel binnen als buiten de het veld, zowel tegenover tegenstanders, leiders,

Nadere informatie

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging DTC 07, een waarde (n) volle vereniging Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging

Nadere informatie

Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!

Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN! Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN! Gedragscode Groen Star Beek Voor spelers, ers, ouders, verantwoordelijken en supporters. Algemeen Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, werd een

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30

TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30 TECHNISCH BELEIDSPLAN MET BIJBEHORENDE GEDRAGSREGELS VOOR JEUGDOPLEIDING DIO 30 Inhoudsopgave 1. Inleiding / beleidsplan... 3 2. Algemeen... 6 3. Reglementen kledingfonds.... 7 4. Algemene gedragsregels...9

Nadere informatie

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken

Normen en Waarden. v.v. RCS Regels en afspraken Normen en Waarden v.v. RCS Regels en afspraken Oktober 2010 Voorwoord Beste betrokkenen bij RCS, Dit kleine boekwerkje is een nieuw initiatief binnen de vereniging RCS. Hierin zijn een aantal gedragsregels

Nadere informatie

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VOETBAL MET PLEZIER EN RESPECT; DAT DOEN WE MET Z N ALLEN!! Groningen, december 2012 VV HELPMAN; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten

Nadere informatie

Reglement Waarden en Normen v.v. UNO

Reglement Waarden en Normen v.v. UNO Reglement Waarden en Normen v.v. UNO Gedragscode v.v. UNO Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze vereniging UNO. Gedragscodes zijn regels

Nadere informatie

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode

Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL. Gedragscode Normen en waarden RKVV SINT-MICHIELSGESTEL Gedragscode Onze vereniging stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan

Nadere informatie

Gedragscode S.V. Borger

Gedragscode S.V. Borger Gedragscode S.V. Borger Sportpark de Drift De Drift 6 9531 TK Borger 0599-234832 Secretariaat: Manita Kramer Draagsteen 4 9531 PE Borger Website www.svborger.com Gedragscode S.V. Borger, goedgekeurd in

Nadere informatie

Gedragscode SMHC. 1. Inleiding. 2. Algemeen. 3. Doelstelling

Gedragscode SMHC. 1. Inleiding. 2. Algemeen. 3. Doelstelling Gedragscode SMHC 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het hockey zijn heel belangrijk. SMHC wil actief werken aan de bewustwording hiervan bij spelers, begeleiders, trainers, supporters

Nadere informatie

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden

Seizoenstart jeugdteams. Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Seizoenstart jeugdteams Nemelaer is van de leden, voor de leden en door de leden Nemelaer seizoen 2013-2014 1 INTRODUCTIE Jaarlijks starten de jeugdteams op in augustus. Maar zijn alle ongeschreven regels

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. sportiviteit. gezamenlijkheid. respect. 1. Inleiding

GEDRAGSCODE. sportiviteit. gezamenlijkheid. respect. 1. Inleiding sportiviteit gezamenlijkheid respect GEDRAGSCODE 1. Inleiding In de huidige tijd staan normen en waarden dagelijks op de agenda van de maatschappelijke discussie. Gold in het verleden een algemene standaard,

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers

Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers Bewaarexemplaar Informatiebrochure voor nieuwe leden en ouders / verzorgers www.vvworkum.nl Inleiding Welkom nieuwe leden en ouders / verzorgers Je bent nu in het bezit van de informatiebrochure van voetbalvereniging

Nadere informatie

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van ZC de Vuursche) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene

Nadere informatie

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders.

Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. Teamgids S.V. Marvilde voor spelers, begeleiders en ouders. VOORAF Voor u ligt de teamgids van Marvilde. Of u speler, begeleider of ouder bent, we vragen u dit boekje door te lezen. In dit boekje kunt

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Jeugdleider, wat houdt dit in?

Jeugdleider, wat houdt dit in? Jeugdleider, wat houdt dit in? Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC 03 is een sportieve en levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote

Nadere informatie

het bestuur van de afdeling voetbal en het dagelijks bestuur van de omni

het bestuur van de afdeling voetbal en het dagelijks bestuur van de omni 8 januari 2006 het bestuur van de afdeling voetbal en het dagelijks bestuur van de omni Aan de leden, het kader, ouders/verzorgers van de vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Betreft: Normen en waarden, gouden

Nadere informatie

Club Regels voor in en buiten het veld

Club Regels voor in en buiten het veld Club Regels voor in en buiten het veld VIOD Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! Inhoud 1 Inleiding...4 2 Basiswaarden van Viod...5 2.1 Algemene gedragsregels van Viod...5 3 Regels gedurende

Nadere informatie

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ)

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) Gedragscode BOBOZ (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene gedragsregels 4. Gedragsregels 5. Gedragsregels

Nadere informatie

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter.

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter. WeGi Volley Groot Lille: Sportief Charter geupdate 2014-03-02 WeGi Volley Groot Lille is een sportclub met een aanbod op maat. Hiermee bedoelen we dat iedereen volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Statuut Normen en Waarden.

Statuut Normen en Waarden. Statuut Normen en Waarden. Meteren, 22 juni 2009 1 M.V.V. 58 Regels) Onze vereniging is net de maatschappij zelf, maar dan in het klein. Iedereen is in beweging en doet van alles maar wel met één gezamenlijke

Nadere informatie

Gedragscode Atletiekclub DAL

Gedragscode Atletiekclub DAL Atletiekclub DAL v.z.w. Berckhovenstraat 58 - bus 3 2390 Westmalle Rek.: 789-5617518-72 http://www.acdal.be Gedragscode Atletiekclub DAL (versie 08/3/2013) Inhoud 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Voor de sporters in het algemeen: 1. Behandel alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig. 2. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij voetballen.

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

Code of Conduct. 1. Inleiding. 2. Algemeen. 3. Doelstelling

Code of Conduct. 1. Inleiding. 2. Algemeen. 3. Doelstelling Code of Conduct 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De NRB wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Gedragscode & Huisregels KV Fiducia

Gedragscode & Huisregels KV Fiducia Gedragscode & Huisregels KV Fiducia Juli 2011 Waarom deze regels Iedere sportvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staat in grote lijnen toegelicht wie binnen de vereniging waarvoor

Nadere informatie

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17

KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. SEIZOEN U7 t/m U17 KFC AARSELE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 U7 t/m U17 1. Waarom een huishoudelijk reglement? 1.1. De laatste jaren is de jeugdwerking van KFC Aarsele gegroeid. Meer ploegen betekent ook meer

Nadere informatie

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland

Normen en waarden statuut vv Kethel-Spaland Respect voor de ander, geweldloosheid, aanspreekbaarheid op gedrag en op het bepalen van eigen grenzen bij wat toelaatbaar is en wat niet. Basiswaarden - Plezier - Respect - Eerlijkheid - Betrokkenheid

Nadere informatie

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie.

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie. Inleiding Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de Omni sportvereniging Avanti Wilskracht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, sporters en ouders. Avanti

Nadere informatie

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL 1. Elke jeugdspeler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden behandeld als hij/zij zich tenminste aan

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Voetbalvereniging Leveroy

Voetbalvereniging Leveroy Vetbalvereniging Levery Huishudelijk Reglement Bijlage 5 - Gedragsregels Gedragsregels. 1. Inleiding. De vetbalvereniging Levery wil er aan bijdragen dat nze leden met plezier kunnen vetballen en zich

Nadere informatie

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft

Nadere informatie