ESCBO. Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek. Versie: 2.0. Docent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCBO. Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek. Versie: 2.0. Docent:"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek ATE01 ESCBO Versie: Docent: Student: Datum: 2.0 R.M.M. Hogt B. Boukhari J.M. van Oosten N. van Groningen Sven Bakker Juli-2013

2 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Projectopdracht... 4 Doelstellingen... 4 Resultaat... 6 Producten... 6 Planning... 6 Project organogram... 7 Contactgegevens... 8 Formats... 8 Presentatie Battle... 8 Activiteiten... 9 Project vergaderingen... 9 Plannen... 9 Conclusie Aanbeveling Bijlage Team beoordeling Urenverantwoording

3 Hoofdstuk: Inleiding Inleiding Siemens BV en Burton Car company hebben zeven teams, van Hogescholen en zakelijke partners van Siemens, uitgenodigd om te strijden in de Electric Sports Car Build-off (ESCBO) om de titel. Samen bouwen aan iets moois: dat is de kern van de ESCBO. In het project spelen cocreatie en knowledge sharing een grote rol en is het winnen van de wedstrijd op techniek alleen bijna onmogelijk. Elk team heeft beschikking over een budget van waarvan een Burton Kit gekocht moet worden en elektrische componenten van Siemens. Vervolgens ontwerpen en bouwen zij een auto die in Juni 2013 gekeurd wordt door een jury op de Tienkamp met beoordelings punten. (zie hoofdstuk doelstellingen) Het HR GTzero Team is het schoolteam van de hogeschool van Rotterdam. De doelstelling van dit project is om als Hogeschool zelfstandig een RDW goedgekeurde elektrische Burton te ontwerpen en te realiseren. En om vervolgens hiermee mee te doen aan de ESCBO competitie met als uiteindelijk doel de tienkamp met een zo een hoog mogelijke score te behalen. In het zesde semester van de opleiding Autotechniek werd er gedurende 2 kwartalen het project ''ESCBO'' gevolgd. Onder dit project vallen twee onderdelen, dit zijn het ''Project operations'' en ''Toegepaste techniek''. Beide projecten gedeeltes hebben hun eigen doelstellingen die behaald moeten worden. Zo is dat Voor Project operations() meer de managementkant en voor toegepaste techniek(tgt) het technische aspect van het project. In dit verslag wordt het gedeelte behandeld van het ESCBO project. Voor het project onderdeel Project operations waren verschillende specialisaties die gedaan konden worden. Per specialisatie waren er 2 of 3 studenten onderverdeelt die hem moesten uitvoeren. Voor waren de specialisaties: 1. Voertuigintegratie, homologatie, testing en evaluatie 2. Product data management/compleet voertuig TQ$ 3. Total Cost of Ownership 4. Logistieke en PR 5. Procesmanagement en Communicatie 6. Kennismanagement In de groep procesmanagement en communicatie zaten officieel 2 studenten; George Tripels en Sven Bakker. Dit is het persoonlijk eindverslag van Sven Bakker van het onderdeel Procesmanagement. In de specialisatie procesmanagement en communicatie waren de taken duidelijk verdeelt. George Tripels deed de externe communicatie naar de andere teams. De Interne communicatie en project management is uitgevoerd door mijn zelf. 3

4 Hoofdstuk: Projectopdracht Projectopdracht In dit hoofdstuk wordt het te bereiken project resultaat beschreven aan de hand van de doelstelling en de projectopdracht en wordt uitgelegd waarom het project uitgevoerd wordt. Doelstellingen De doelstelling van dit project is om als Hogeschool zelfstandig een elektrische Burton te ontwerpen en te realiseren. En om vervolgens hiermee mee te doen aan de ESCBO competitie met als uiteindelijke doel de tienkamp met een zo een hoog mogelijke score te behalen. In het Plan van aanpak die in het begin gemaakt is was het doel meer dan 100 punten in de te Tienkamp te behalen. Hoofdthema's Deelgebieden KPI's Punten Innovatie componentkeuze / oplossingen 10 veiligheid RDW eisen / aanvullende eisen 10 Techniek cyclusmeting 10 prestaties parcourstest 10 comfort geen scherpe objecten / moet lekker zitten 10 externe communicatie gebruik van (social) media 20 Samenwerking beschikbaarheid kennis 20 knowledge sharing teamsamenstelling 10 Total cost of ownership RDW Keuring kostprijs en gebruik/verbruik en onderhoud ESCBO Battle Totaal aantal punten: 150 Jury 16 Teams 14 De belangrijkste doelstelling voor het team van de hogeschool van Rotterdam, was het halen van de Individuele goedkeuringen. Hier heeft het team de hoogste prioriteit gelegd. de Doelstelling is; Bouw een Citroën 2CV om tot een elektrische goedgekeurde sportwagen die de Tien- kamp wint. Uitleg en weeging van de belangrijk voor KPI's; Externe Communicatie (20 punten) Het verhaal van de ESCBO moet uitgebreid verteld worden. Daarin hebben we allemaal een rol. Originele manieren van presenteren, en verspreiden van het verhaal via nieuwe media als facebook, twitter en youtube worden beloond. Knowledge sharing (20 punten) Kennis binnen de ESCBO delen is een must en vormt de kern van de ESCBO. Dit moet zo transparant mogelijk zijn en centraal gedeeld worden (intranet, cloud). Het helpen van andere teams wordt hier beloond, net als het verrijken van de kennis van de leden binnen de teams. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om externe bronnen gratis te raadplegen (b.v. crowdsourcing via Social Media). Het is echter niet toegestaan om externe kennis in te kopen. Total cost of ownership (TCO) (10 punten) Elk team moet er naar streven om het project af te ronden binnen het budget en een zo laag mogelijke TCO te realiseren. Een overschrijding van het budget zal negatief in de score tot uitdrukking komen. Echter, wanneer aangetoond kan worden dat extra uitgaven in de initiële aanschaf dubbel en dwars terugverdiend worden in de TCO, zal dit beloond worden. Elk team overlegd een TCO-berekening 4

5 Hoofdstuk: Projectopdracht erg scherp op moeten zijn, maar organisatie zal hier ook zoveel mogelijk faciliteren. Bonus! (30 punten) Elk team krijgt 2 punten welke aan één van de andere teams gegeven kan worden. Maximaal kan een team dus 14 punten van de andere teams ontvangen. De jury kan nog eens 16 punten onder de teams verdelen. Totaal zijn er 30 bonuspunten te behalen. Dit gebeurt tijdens de Battle. Hierbij beoordelen de teams elkaar op het overbrengen van hun enthousiasme op hun omgeving en het toevoegen. 5

6 Hoofdstuk: Resultaat Resultaat Producten Planning De Planning is een belangrijk product dat zorgt voor overzicht tijdens het project. In de planning is naast de tijdsplanning ook nog opgenomen; verantwoordelijke, begeleidende docent, beschikbaar lokaal of werkruimte, contact gegevens van alle project betrokkenen en voortgang (planning zie bijlage). De Planning is iedere vergadering gedeeld aan ieder project lid. Op deze manier was er direct feedback per specialisatie over de vooruitgang. Daarnaast is het voor het hele team toegankelijk op de gedeelde ESCBO-dropbox. De planning is met het Microsoft office Excel gemaakt. Deze keuze is gemaakt omdat het een toegankelijk programma is wat voor iedereen op verschillende platformen te gebruiken is. De planning is een levend document. Drie maal per week is hij up-to-date gehouden. Elke maandag na de ESCBO project vergadering, waar het hele team aanwezig is. Vervolgens op dinsdag na de project bestuursvergadering. Als laatste op vrijdag voor het weekend begint. Dit is gedaan omdat er elke dag aan het voertuig gewerkt werd. Om gedurende een drukke periode in het project snel te kunnen anticiperen op knelpunten is het belangrijk om alle voortgang te documenteren. Er zijn dit semester 3 planning gemaakt. De algemene planning is in de eerste project week gemaakt. Er is een totaal nieuwe planning gemaakt en globaal gekeken naar de bestaande van vorig semester. In de planning zijn alle taken ingedeeld per specialisatie. Omdat er veel werkt onderling gedelegeerd is tijdens het project staat achter elke taak de verantwoordelijke. In de laatste twee weken voor het eerste keur moment is er een nieuwe kleinere planning gemaakt om alle taken in de beschikbare tijd te plannen. Op de algemene planning zijn de taken per dag ingedeeld. De planning ging per dagdeel. Omdat op het laatste moment veel werkverzet moest worden konden verschillende activiteiten niet tegelijkertijd gebeuren, en moesten sommige in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook werd en in de avond door gewerkt. Hiervoor moest een beschikbare en gekwalificeerde docent aanwezig zijn. Met vijf verschillende kleuren is de vooruitgang weergegeven in de planning; Wit Taak Moet nog beginnen of geëindigd Grijs Taak gepland Groen Taak op schema gevolgd door grijs, Taak afgerond gevolgd door wit. Oranje Taak kritisch Rood Taak loopt uit Licht groen Vakantie Blauw Evenementen Licht rood RDW keuring 6

7 Hoofdstuk: Resultaat Project organogram In het project organogram worden alle rollen en de onderlinge aansturing weergegeven. Ondanks dat er veel werk gedelegeerd is was wel elk project lid verantwoordelijk voor een specialisatie. In dit project zijn zowel tweedejaars studenten als derdejaars studenten betrokken. Ook volgen de derdejaars studenten twee projecten, TGT en. Projectleider Sven Bakker Ondersteuning Dominick van Zeijl Begeleidend docent: Matijs van Oosten TGT Begeleidend docent: Roeland Hogt PDE Begeleidend docent: Bahim Boukhari Procesmanagement/ Externencommunicatie George Tripels & Sven Bakker Integratie, Homologatie, Testing en Evaluatie Paul Kokke & Dirk Vos Projectleider PDE Kevin Kruijt Product data management/tq$ Micheal Smits & Mike Portanger Chassis Michael Smits,Sven Bakker & Bart Haagen Dashboard Kevin Kruijt PR/Interncommunicatie Martijn Koedijk & Ilias Soekroella Wielophaning en Stuurinrichting Martijn Koedijk & Mike Portanger Body Anil Oemraw, Michiel Kleij & Sevan Nazarian Kennismanagement Bart Haagen Total cost of ownership Lars van Wezel & Raiv Angoelal Aandrijflijn mechanisch Lars van Wezel,Georgre Tripels & Ilias Soekroella Aandrijflijn elektrisch Paul Kokke & Dirk Vos CANbus Patrick van der Burg, Anthony van Hemsbergen, Johan Stam, Bas Vriend en Jochem Koning Homologatie/RDW checklist Kevin Kruijt Koeling Raiv Angoelal 7

8 Hoofdstuk: Resultaat Contactgegevens In het Excel document met de planning staan ook alle contact gegevens van de betrokken binnen ESCBO HR GTZero (zie bijlage). Dit document is aan het begin van de eerste projectweek opgesteld zodat iedereen meteen bereikbaar is via verschillende platformen. In het document is opgenomen: Naam Studentnummer Mailadres Telefoon nummer Studiejaar Taakomschrijving Dit document is tijdens de tweede vergadering aan iedereen overhandigd zodat niemand tijd verdoet met het zoeken naar contactgegevens. Formats Voor verschillende documenten zijn standaard formats gemaakt. Het plan van aanpak (PVA) is per specialisatie gemaakt. Voor een de uniformiteit en waarborging van een bepaalde verdieping is er een format opgesteld(zie bijlage). Voor keuze matrix is ook een standaard document gebruikt. Tijdens de vergadering werd er elke keer een keuze matrix getoond met de zelfde opbouw. Zo hebben alle belanghebbende het zelfde beeld over het onderwerp en keuzes(zie bijlage). Om structuur in een vergadering te krijgen zijn repeterende document zoals een agenda of een notulen gestandaardiseerd(zie bijlage). Informatie is zo snel beschikbaar omdat een bepaalde opbouw gewend raakt. Presentatie Battle Tijdens de ESCBO Battle had elk team tien minuten de tijd om hun ideeën en vooruitgang te delen. Dit is gedaan door middel van een powerpoint presentatie in combinatie met film(zie bijlage). De prestatie is opgebouwd uit: opening, Introductie film, voertuig specificaties, kennis deling, huidige status, film het team, the day after en de afsluiting. 8

9 Hoofdstuk: Resultaat Activiteiten Project vergaderingen Tijdens het project is er twee keer per week een vergadering geweest. Één vergadering voor het hele project team, en één vergadering voor het project bestuur. De dag voor elke vergadering begon werd de agenda verspreid. Zo hadden alle genodigde de kans om feedback te geven op de agenda. Elke maandag was de ESCBO project vergadering. Hierin werd de voortgang van het project besproken en actiepunten die voor iedereen van belang zijn. Op de dinsdag aansluitend hierop vond de project bestuursvergadering plaats. Hierin werd gereflecteerd op de afgelopen vergadering en een strategie besproken. Een ESCBO project vergadering begint altijd met een mijlpaal of de voorgang van een belangrijk knelpunt. Dit om alle genodigde meteen bij de vergadering te betrekken. Daarna werd de notulen overhandigd van de vorige bestuursvergadering. Dit is gedaan om het gehele team bij de beslissingen te betrekken. Daarna worden de knelpunten met de daarbij behoorde actiepunten besproken. Daarna is er een apart agendapunt gereserveerd voor bestellingen. Omdat er via veel kanalen spullen besteld werden, waren ook de levertijden heel verschillend. Om dit alles inzichtelijk te houden werd dit wekelijks met de hele groep besproken. Aan het einde van de agenda werd de planning getoond op de beschikbare beamer. Elke actuele taak werd besproken met de desbetreffende verantwoordelijke. Als er vergaderd word met een grote groep is het belangrijk dat er structuur in de vergadering zit. Op deze manier weten alle project leden hoe de vergadering verloopt en welke punten voor hun specialisatie belangrijk zijn. De planning is een belangrijke tool om de voortgang in een project te meten. Vergadering kunnen veel tijd kosten daarom is het belangrijk om snel overzicht te creëren. Plannen Voor het totale voertuig is gekeken naar de verschillende taken die nog moeten gebeuren zowel voor als TGT en PDE. Samen met de specialisatie integratie is er gekeken naar de technische taken die gebeuren moesten worden. Het plannen is altijd in overeenstemming gebeurd met de verantwoordelijke van de taak. Daarnaast is alleen de projectleider verantwoordelijk geweest voor de planning. In het Project zijn er veel avonden door gewerkt aan de auto. Elke avond moest er een docent aanwezig zijn om bij de werkzaamheden te zijn die uitgevoerd werden. Omdat niet elke docent een VCA diploma had moest er dan gewerkt worden in combinatie met een student die wel het diploma heeft. Als er aan de hoogspanning gewerkt zou worden moest er altijd een gecertificeerde docent bij zijn. Binnen de opleiding autotechniek is dat: M.Kolle, R.Dirks en K.Bakker. In de planning is opgenomen welke docent beschikbaar was bij de nodige taken. Er was vaak de mogelijkheid om in de Cleanroom door te werken, helaas konden daar geen krachtstroom machines gebruikt worden. 9

10 Hoofdstuk: Conclusie Conclusie Helaas heeft het team HR GTZero niet ESCBO gewonnen. Daarin tegen is wel het Nederlands kentekent behaald. Dit was de Belangrijkste doelstelling van het tweede semester. Door een structuur geduurde het hele project te handhaven, is er een flow in gekomen. Projectmedewerkers wisten altijd wat er moest gebeuren doordat er altijd een overzichtelijke planning beschikbaar was. De planning is altijd in samenwerking gemaakt met de verantwoordelijke van een bepaalde taak. Om te verkomen dat een taak uitliep of niet gedaan werd. Door verschillende management tools zoals een organogram en formats, is er werk weg genomen van de projectmedewerkers en de kwaliteit is deels gewaarborgd. Er is continu contact gehouden met de projectgroep om iedereen op de hoogte te houden van de huidige situatie. Er was continu duidelijkheid over wat er moest gebeuren en wat er verwacht werd. Het project is op projectmanagement erg succesvol verlopen Tijdens de vergadering was er de mogelijkheid om met het hele team input te geven over de knelpunten en ideeën. Bij een knelpunt binnen een specialisatie werden meer projectmedewerkers betrokken om snel tot een oplossing te komen. Doordat niet alle specialisaties de zelfde werkdruk hadden is er veel werk onderling gedelegeerd. Dit houdt het werk afwisselend en de uitwerking word gecontroleerd door iemand van buiten de specialisatie.. Tijdens dit project is er veel werk verzet om tot het eind resultaat te komen. Het is gelukt om de doelstelling voor dit project te halen: Bouw een Citroën 2CV om tot een elektrische goedgekeurde sportwagen een zo een hoog mogelijke score te behalen in de Tien- kamp. Behaalde punten op de ESCBO day: Deelgebied Aantal punten Externe Communicatie (maximaal 20 punten) 15 Knowledge sharing (maximaal 30 punten) 19 Total cost of ownership (TCO) (maximaal 10 punten) 6 Op niet alle punten scoort Het HR GTZero team even goed. Voor het gebruik van socialmedia zijn er 15 punten gehaald. Het kennisdelen is beoordeeld met 12 punten, het maximaal haalbare was 20 punten. Deze KPI is gebundeld met teamsamenstelling, onder het deelgebied ''Knowledge sharing''. Hiervoor hebben we 7 punten gekregen van de 10 maximaal. Voor het TCO zijn 6 punten gegeven door de jury. De totale beoordeling is te vinden in de bijlage. 1 0

11 Hoofdstuk: Aanbeveling Aanbeveling Voor de organisatie van het project is er veel tijd besteed aan de beschikbaarheid van lokale en docent. Dit zou op een efficiëntere manier kunnen. Bijvoorbeeld op een collectief medium het tonen van de beschikbaren docenten en lokalen voor project werkzaamheden. In het gevolg zou de overgang transparanter kunnen, door het nieuwe en oude team één of twee weken tegelijk te laat werken kan de kennis worden overgedragen. Tijdens de overgangsperiode heeft het project ongeveer vier weken stilgelegen. Het team van het eerste semester is twee weken bezig geweest met het overdrachtsdocument. Het tweede team is daarna anderhalve week bezig geweest met de oriëntatie. Dit soort project zijn heel waardevol veer de ontwikkeling van een student. Dit is het meest leerzame project geweest deze opleiding. Doordat er de vrijheid is en de mogelijkheden zijn om iets te creëren wat vanuit de student komt, op de manier hoe het ons geleerd is in de autotechniek opleiding. Een multidisciplinair project geeft de student meer de kans om ervaring op te doen met het totaal voertuigontwerp. 1 1

12 Hoofdstuk: Bijlage Bijlage Dropbox De bijlage documenten van de producten zijn te vinden op dropbox pagina: https://www.dropbox.com/sh/tojy8trfyy2146t/w496wn9hey De dropbox map is verdeeld in 2 sub mappen, TGT en. In het gedeelte staan alle Bijlage files van de producten. Agenda Formats Planning Presentatie Organogram 1 2

13 Hoofdstuk: Bijlage Team beoordeling 1 3

14 Hoofdstuk: Bijlage Urenverantwoording Datum Aantal uren Begeleidend docent Taken Hogt Porject starten Project orientatie/ organogram Maken PVA Planning/ taakverdeling Planning en project organisatie Project vergadering en planning voorberijdingen Greet en greenings Greet en greenings Delft Ontwerp motorsteunen Ontwerp motorsteunen Ontwerp accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe Ontwerp gordelframe Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp Accu ophanging en box Planning Ontwerp Accu ophanging en box Ontwerp Accu ophanging en box vliet/oosten Motorsteuen afwerken vliet/oosten motor plaatsen vliet/oosten c box Nieuwe planning vliet/oosten Werkplaatsopruimen Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt ESCBO batlle Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accubak lijmen Vliet/oosten accubak lijmen oosten aandrijflijn Vliet/oosten box/lijmen Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accu beugels Vliet accu dirks/oosten remmen Vliet/oosten remmen Vliet/oosten gordelframe 1 4

15 Hoofdstuk: Bijlage Vliet/oosten accu's Vliet controller box oosten gaspedaal boukhari lassen frame accu bak hogt accu bak kolle accu bak Vliet/oosten accubak Vliet/oosten hijnsdijk Vliet/oosten accu vliet verlichting accu ophanging krijn verlichting/bmsi elek verlichting/bmsi elek Vliet/oosten deksel /managment Vliet/oosten kofferklep/project, Voorbereiding op de RDW keuirng Voorbereiding op de RDW keuirng RDW keuring Plannen en bestellen Voorbereiding op de RDW keuirng Voorbereiding op de RDW keuirng RDW keuring Remsysteem scheiden/voorbereiding DAY kolle Remsysteem scheiden kolle Remsysteem scheiden/voorbereiding DAY kolle RDW keuring/voorbereiding DAY Voorbereiding DAY ESCBO day Totaal

Voorwoord. ESCBO - powered by Siemens

Voorwoord. ESCBO - powered by Siemens PAGINA 2 MAGAZINE HR GTZERO Voorwoord...de laatste dagen voor de ESCBO dag. Alle teams zijn nog volop bezig met hun auto. Ook voor ons team HR GTZero was het vandaag 13 juni de dag van de herkeuring. Na

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Powered by Siemens. Electric Sports Car Build Off Powered by Siemens Team Hogeschool Rotterdam

Powered by Siemens. Electric Sports Car Build Off Powered by Siemens Team Hogeschool Rotterdam Team 25/06/2012 Electric Sports Car Build Off Erik van der Palen 0832896 Ben Seitzinger 0840955 Stash Koppes 0833070 Niels Brandhorst 0842131 Team Colofon Opdrachtnemer Projectteam: Team namen: ESCBO Operations

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Adviesrapport Olympic Moves Regionale Finale Assen

Adviesrapport Olympic Moves Regionale Finale Assen Adviesrapport Olympic Moves Regionale Finale Assen SportVibes & Company Jonathan Heuvelmans Stijn Nooteboom Hanze hogeschool, Instituut voor Sportstudies Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport van de

Nadere informatie

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld

Final Report ETN210. Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013. Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Final Report ETN210 Versie: 1.2 Status: concept Datum: 6 juni 2013 Auteurs: Rick Weijland Denzel laclé Jasper Doornbos Maarten Koe Remco Mokveld Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 0.1

Nadere informatie

Zorg & Technologie eindverslag

Zorg & Technologie eindverslag Zorg & Technologie eindverslag Danique Hinsenveld Gerdien Dijkhuizen Pim Kwakman Erwin Boer Rimar Korenromp Juni 2011 Dit project wordt medegefinancierd door de Europese gemeenschap, Europees fonds voor

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership

POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership Hogeschool Rotterdam Cluster Engineering Studierichting Autotechniek POP01 Project Operations ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership Studenten: Rajiv Angoelal 0823083 Lars van

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

opdrachten leerlingen

opdrachten leerlingen HAVO - VWO opdrachten leerlingen lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV Het was leuk dat wij zoveel dingen mochten doen en echt zelf verantwoordelijkheid hadden. De openingsavond kwam

Nadere informatie

Kenniscentrum Design en Technologie te Enschede Karin van Beurden Karin Voortman Gerard van Os

Kenniscentrum Design en Technologie te Enschede Karin van Beurden Karin Voortman Gerard van Os Project Passpiegel Virtuele Verwachting, Fysieke Beleving Marlon Schipper 131648/136258 September 2013 Februari 2014 Kenniscentrum Design en Technologie te Enschede Karin van Beurden Karin Voortman Gerard

Nadere informatie

TU Delft Open Dagen App. Technische Informatica

TU Delft Open Dagen App. Technische Informatica TI3800 Bachelorproject Eind Verslag TU Delft Open Dagen App Technische Informatica Auteurs: Edward Teng Tom Zwart Onder de begeleiding van: Rafael Bidarra Trudy Middendorp Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde

Nadere informatie

De bruggenbouwers van Rijkswaterstaat

De bruggenbouwers van Rijkswaterstaat De bruggenbouwers van Rijkswaterstaat Oplevering documentatie 8 april 2013 Contactpersoon Margot van der Stap Rijkswaterstaat Projectteam Elise van Breda Renger van Esveld Michelle ten Hagen Tom Jansen

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

2013-2014 Beroepsproduct 2

2013-2014 Beroepsproduct 2 2013-2014 Beroepsproduct 2 Opdrachtgever: Manon Hoogenkamp Context: Christelijk VMBO school Sprengeloo Begeleider hoge school Utrecht: Herry In Den Bosch Student: Myriam Rustenburg 1602081 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: ITOPIA_PID_template_v2013.docx. Femke Pasquino - de Harde

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: GetConnected. Opdrachtgever: ITOPIA_PID_template_v2013.docx. Femke Pasquino - de Harde PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever: Femke Pasquino - de Harde Bestandsnaam: ITOPIA_PID_template_v2013.docx Project: GetConnected Versie: 0.0.1 Auteur: Team VHD406 Datum: 15-03-2013

Nadere informatie

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010

Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 Projectmatig werken Luk Indesteege 2010 1 Projectmatig werken OVERZICHT van de INHOUD INLEIDING DEEL 1: DE FILOSOFIE VAN PROJECTMATIG WERKEN 11 Routinematig, improviseren en projectmatig werken 12 Kenmerken

Nadere informatie

Eindverslag. Versiebeheer Repository Invantive Producer. Versie 1.0 Wouter Vos Project: C412 Proces: t20879 Laatst bewerkt: 01-03-2012

Eindverslag. Versiebeheer Repository Invantive Producer. Versie 1.0 Wouter Vos Project: C412 Proces: t20879 Laatst bewerkt: 01-03-2012 Eindverslag Versiebeheer Repository Invantive Producer Versie 1.0 Wouter Vos Project: C412 Proces: t20879 Laatst bewerkt: 01-03-2012 Wouter Vos 1/53 Voorwoord Ik studeer Technische Informatica en werk

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Lopende band module. Richard, Mark, Peter, Momen, Tom en Mike

Plan Van Aanpak. Lopende band module. Richard, Mark, Peter, Momen, Tom en Mike Plan Van Aanpak Lopende band module Richard, Mark, Peter, Momen, Tom en Mike 01-10-2013 Inhoudsopgave H1. Achtergrond... 4 1.1 Opdrachtgever... 4 1.2 Project... 4 1.3 Opdrachtnemer... 4 1.4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie