ESCBO. Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek. Versie: 2.0. Docent:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCBO. Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek. Versie: 2.0. Docent:"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam Instituut Engineering and Applied Science Studierichting Autotechniek ATE01 ESCBO Versie: Docent: Student: Datum: 2.0 R.M.M. Hogt B. Boukhari J.M. van Oosten N. van Groningen Sven Bakker Juli-2013

2 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Projectopdracht... 4 Doelstellingen... 4 Resultaat... 6 Producten... 6 Planning... 6 Project organogram... 7 Contactgegevens... 8 Formats... 8 Presentatie Battle... 8 Activiteiten... 9 Project vergaderingen... 9 Plannen... 9 Conclusie Aanbeveling Bijlage Team beoordeling Urenverantwoording

3 Hoofdstuk: Inleiding Inleiding Siemens BV en Burton Car company hebben zeven teams, van Hogescholen en zakelijke partners van Siemens, uitgenodigd om te strijden in de Electric Sports Car Build-off (ESCBO) om de titel. Samen bouwen aan iets moois: dat is de kern van de ESCBO. In het project spelen cocreatie en knowledge sharing een grote rol en is het winnen van de wedstrijd op techniek alleen bijna onmogelijk. Elk team heeft beschikking over een budget van waarvan een Burton Kit gekocht moet worden en elektrische componenten van Siemens. Vervolgens ontwerpen en bouwen zij een auto die in Juni 2013 gekeurd wordt door een jury op de Tienkamp met beoordelings punten. (zie hoofdstuk doelstellingen) Het HR GTzero Team is het schoolteam van de hogeschool van Rotterdam. De doelstelling van dit project is om als Hogeschool zelfstandig een RDW goedgekeurde elektrische Burton te ontwerpen en te realiseren. En om vervolgens hiermee mee te doen aan de ESCBO competitie met als uiteindelijk doel de tienkamp met een zo een hoog mogelijke score te behalen. In het zesde semester van de opleiding Autotechniek werd er gedurende 2 kwartalen het project ''ESCBO'' gevolgd. Onder dit project vallen twee onderdelen, dit zijn het ''Project operations'' en ''Toegepaste techniek''. Beide projecten gedeeltes hebben hun eigen doelstellingen die behaald moeten worden. Zo is dat Voor Project operations() meer de managementkant en voor toegepaste techniek(tgt) het technische aspect van het project. In dit verslag wordt het gedeelte behandeld van het ESCBO project. Voor het project onderdeel Project operations waren verschillende specialisaties die gedaan konden worden. Per specialisatie waren er 2 of 3 studenten onderverdeelt die hem moesten uitvoeren. Voor waren de specialisaties: 1. Voertuigintegratie, homologatie, testing en evaluatie 2. Product data management/compleet voertuig TQ$ 3. Total Cost of Ownership 4. Logistieke en PR 5. Procesmanagement en Communicatie 6. Kennismanagement In de groep procesmanagement en communicatie zaten officieel 2 studenten; George Tripels en Sven Bakker. Dit is het persoonlijk eindverslag van Sven Bakker van het onderdeel Procesmanagement. In de specialisatie procesmanagement en communicatie waren de taken duidelijk verdeelt. George Tripels deed de externe communicatie naar de andere teams. De Interne communicatie en project management is uitgevoerd door mijn zelf. 3

4 Hoofdstuk: Projectopdracht Projectopdracht In dit hoofdstuk wordt het te bereiken project resultaat beschreven aan de hand van de doelstelling en de projectopdracht en wordt uitgelegd waarom het project uitgevoerd wordt. Doelstellingen De doelstelling van dit project is om als Hogeschool zelfstandig een elektrische Burton te ontwerpen en te realiseren. En om vervolgens hiermee mee te doen aan de ESCBO competitie met als uiteindelijke doel de tienkamp met een zo een hoog mogelijke score te behalen. In het Plan van aanpak die in het begin gemaakt is was het doel meer dan 100 punten in de te Tienkamp te behalen. Hoofdthema's Deelgebieden KPI's Punten Innovatie componentkeuze / oplossingen 10 veiligheid RDW eisen / aanvullende eisen 10 Techniek cyclusmeting 10 prestaties parcourstest 10 comfort geen scherpe objecten / moet lekker zitten 10 externe communicatie gebruik van (social) media 20 Samenwerking beschikbaarheid kennis 20 knowledge sharing teamsamenstelling 10 Total cost of ownership RDW Keuring kostprijs en gebruik/verbruik en onderhoud ESCBO Battle Totaal aantal punten: 150 Jury 16 Teams 14 De belangrijkste doelstelling voor het team van de hogeschool van Rotterdam, was het halen van de Individuele goedkeuringen. Hier heeft het team de hoogste prioriteit gelegd. de Doelstelling is; Bouw een Citroën 2CV om tot een elektrische goedgekeurde sportwagen die de Tien- kamp wint. Uitleg en weeging van de belangrijk voor KPI's; Externe Communicatie (20 punten) Het verhaal van de ESCBO moet uitgebreid verteld worden. Daarin hebben we allemaal een rol. Originele manieren van presenteren, en verspreiden van het verhaal via nieuwe media als facebook, twitter en youtube worden beloond. Knowledge sharing (20 punten) Kennis binnen de ESCBO delen is een must en vormt de kern van de ESCBO. Dit moet zo transparant mogelijk zijn en centraal gedeeld worden (intranet, cloud). Het helpen van andere teams wordt hier beloond, net als het verrijken van de kennis van de leden binnen de teams. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om externe bronnen gratis te raadplegen (b.v. crowdsourcing via Social Media). Het is echter niet toegestaan om externe kennis in te kopen. Total cost of ownership (TCO) (10 punten) Elk team moet er naar streven om het project af te ronden binnen het budget en een zo laag mogelijke TCO te realiseren. Een overschrijding van het budget zal negatief in de score tot uitdrukking komen. Echter, wanneer aangetoond kan worden dat extra uitgaven in de initiële aanschaf dubbel en dwars terugverdiend worden in de TCO, zal dit beloond worden. Elk team overlegd een TCO-berekening 4

5 Hoofdstuk: Projectopdracht erg scherp op moeten zijn, maar organisatie zal hier ook zoveel mogelijk faciliteren. Bonus! (30 punten) Elk team krijgt 2 punten welke aan één van de andere teams gegeven kan worden. Maximaal kan een team dus 14 punten van de andere teams ontvangen. De jury kan nog eens 16 punten onder de teams verdelen. Totaal zijn er 30 bonuspunten te behalen. Dit gebeurt tijdens de Battle. Hierbij beoordelen de teams elkaar op het overbrengen van hun enthousiasme op hun omgeving en het toevoegen. 5

6 Hoofdstuk: Resultaat Resultaat Producten Planning De Planning is een belangrijk product dat zorgt voor overzicht tijdens het project. In de planning is naast de tijdsplanning ook nog opgenomen; verantwoordelijke, begeleidende docent, beschikbaar lokaal of werkruimte, contact gegevens van alle project betrokkenen en voortgang (planning zie bijlage). De Planning is iedere vergadering gedeeld aan ieder project lid. Op deze manier was er direct feedback per specialisatie over de vooruitgang. Daarnaast is het voor het hele team toegankelijk op de gedeelde ESCBO-dropbox. De planning is met het Microsoft office Excel gemaakt. Deze keuze is gemaakt omdat het een toegankelijk programma is wat voor iedereen op verschillende platformen te gebruiken is. De planning is een levend document. Drie maal per week is hij up-to-date gehouden. Elke maandag na de ESCBO project vergadering, waar het hele team aanwezig is. Vervolgens op dinsdag na de project bestuursvergadering. Als laatste op vrijdag voor het weekend begint. Dit is gedaan omdat er elke dag aan het voertuig gewerkt werd. Om gedurende een drukke periode in het project snel te kunnen anticiperen op knelpunten is het belangrijk om alle voortgang te documenteren. Er zijn dit semester 3 planning gemaakt. De algemene planning is in de eerste project week gemaakt. Er is een totaal nieuwe planning gemaakt en globaal gekeken naar de bestaande van vorig semester. In de planning zijn alle taken ingedeeld per specialisatie. Omdat er veel werkt onderling gedelegeerd is tijdens het project staat achter elke taak de verantwoordelijke. In de laatste twee weken voor het eerste keur moment is er een nieuwe kleinere planning gemaakt om alle taken in de beschikbare tijd te plannen. Op de algemene planning zijn de taken per dag ingedeeld. De planning ging per dagdeel. Omdat op het laatste moment veel werkverzet moest worden konden verschillende activiteiten niet tegelijkertijd gebeuren, en moesten sommige in een bepaalde volgorde gebeuren. Ook werd en in de avond door gewerkt. Hiervoor moest een beschikbare en gekwalificeerde docent aanwezig zijn. Met vijf verschillende kleuren is de vooruitgang weergegeven in de planning; Wit Taak Moet nog beginnen of geëindigd Grijs Taak gepland Groen Taak op schema gevolgd door grijs, Taak afgerond gevolgd door wit. Oranje Taak kritisch Rood Taak loopt uit Licht groen Vakantie Blauw Evenementen Licht rood RDW keuring 6

7 Hoofdstuk: Resultaat Project organogram In het project organogram worden alle rollen en de onderlinge aansturing weergegeven. Ondanks dat er veel werk gedelegeerd is was wel elk project lid verantwoordelijk voor een specialisatie. In dit project zijn zowel tweedejaars studenten als derdejaars studenten betrokken. Ook volgen de derdejaars studenten twee projecten, TGT en. Projectleider Sven Bakker Ondersteuning Dominick van Zeijl Begeleidend docent: Matijs van Oosten TGT Begeleidend docent: Roeland Hogt PDE Begeleidend docent: Bahim Boukhari Procesmanagement/ Externencommunicatie George Tripels & Sven Bakker Integratie, Homologatie, Testing en Evaluatie Paul Kokke & Dirk Vos Projectleider PDE Kevin Kruijt Product data management/tq$ Micheal Smits & Mike Portanger Chassis Michael Smits,Sven Bakker & Bart Haagen Dashboard Kevin Kruijt PR/Interncommunicatie Martijn Koedijk & Ilias Soekroella Wielophaning en Stuurinrichting Martijn Koedijk & Mike Portanger Body Anil Oemraw, Michiel Kleij & Sevan Nazarian Kennismanagement Bart Haagen Total cost of ownership Lars van Wezel & Raiv Angoelal Aandrijflijn mechanisch Lars van Wezel,Georgre Tripels & Ilias Soekroella Aandrijflijn elektrisch Paul Kokke & Dirk Vos CANbus Patrick van der Burg, Anthony van Hemsbergen, Johan Stam, Bas Vriend en Jochem Koning Homologatie/RDW checklist Kevin Kruijt Koeling Raiv Angoelal 7

8 Hoofdstuk: Resultaat Contactgegevens In het Excel document met de planning staan ook alle contact gegevens van de betrokken binnen ESCBO HR GTZero (zie bijlage). Dit document is aan het begin van de eerste projectweek opgesteld zodat iedereen meteen bereikbaar is via verschillende platformen. In het document is opgenomen: Naam Studentnummer Mailadres Telefoon nummer Studiejaar Taakomschrijving Dit document is tijdens de tweede vergadering aan iedereen overhandigd zodat niemand tijd verdoet met het zoeken naar contactgegevens. Formats Voor verschillende documenten zijn standaard formats gemaakt. Het plan van aanpak (PVA) is per specialisatie gemaakt. Voor een de uniformiteit en waarborging van een bepaalde verdieping is er een format opgesteld(zie bijlage). Voor keuze matrix is ook een standaard document gebruikt. Tijdens de vergadering werd er elke keer een keuze matrix getoond met de zelfde opbouw. Zo hebben alle belanghebbende het zelfde beeld over het onderwerp en keuzes(zie bijlage). Om structuur in een vergadering te krijgen zijn repeterende document zoals een agenda of een notulen gestandaardiseerd(zie bijlage). Informatie is zo snel beschikbaar omdat een bepaalde opbouw gewend raakt. Presentatie Battle Tijdens de ESCBO Battle had elk team tien minuten de tijd om hun ideeën en vooruitgang te delen. Dit is gedaan door middel van een powerpoint presentatie in combinatie met film(zie bijlage). De prestatie is opgebouwd uit: opening, Introductie film, voertuig specificaties, kennis deling, huidige status, film het team, the day after en de afsluiting. 8

9 Hoofdstuk: Resultaat Activiteiten Project vergaderingen Tijdens het project is er twee keer per week een vergadering geweest. Één vergadering voor het hele project team, en één vergadering voor het project bestuur. De dag voor elke vergadering begon werd de agenda verspreid. Zo hadden alle genodigde de kans om feedback te geven op de agenda. Elke maandag was de ESCBO project vergadering. Hierin werd de voortgang van het project besproken en actiepunten die voor iedereen van belang zijn. Op de dinsdag aansluitend hierop vond de project bestuursvergadering plaats. Hierin werd gereflecteerd op de afgelopen vergadering en een strategie besproken. Een ESCBO project vergadering begint altijd met een mijlpaal of de voorgang van een belangrijk knelpunt. Dit om alle genodigde meteen bij de vergadering te betrekken. Daarna werd de notulen overhandigd van de vorige bestuursvergadering. Dit is gedaan om het gehele team bij de beslissingen te betrekken. Daarna worden de knelpunten met de daarbij behoorde actiepunten besproken. Daarna is er een apart agendapunt gereserveerd voor bestellingen. Omdat er via veel kanalen spullen besteld werden, waren ook de levertijden heel verschillend. Om dit alles inzichtelijk te houden werd dit wekelijks met de hele groep besproken. Aan het einde van de agenda werd de planning getoond op de beschikbare beamer. Elke actuele taak werd besproken met de desbetreffende verantwoordelijke. Als er vergaderd word met een grote groep is het belangrijk dat er structuur in de vergadering zit. Op deze manier weten alle project leden hoe de vergadering verloopt en welke punten voor hun specialisatie belangrijk zijn. De planning is een belangrijke tool om de voortgang in een project te meten. Vergadering kunnen veel tijd kosten daarom is het belangrijk om snel overzicht te creëren. Plannen Voor het totale voertuig is gekeken naar de verschillende taken die nog moeten gebeuren zowel voor als TGT en PDE. Samen met de specialisatie integratie is er gekeken naar de technische taken die gebeuren moesten worden. Het plannen is altijd in overeenstemming gebeurd met de verantwoordelijke van de taak. Daarnaast is alleen de projectleider verantwoordelijk geweest voor de planning. In het Project zijn er veel avonden door gewerkt aan de auto. Elke avond moest er een docent aanwezig zijn om bij de werkzaamheden te zijn die uitgevoerd werden. Omdat niet elke docent een VCA diploma had moest er dan gewerkt worden in combinatie met een student die wel het diploma heeft. Als er aan de hoogspanning gewerkt zou worden moest er altijd een gecertificeerde docent bij zijn. Binnen de opleiding autotechniek is dat: M.Kolle, R.Dirks en K.Bakker. In de planning is opgenomen welke docent beschikbaar was bij de nodige taken. Er was vaak de mogelijkheid om in de Cleanroom door te werken, helaas konden daar geen krachtstroom machines gebruikt worden. 9

10 Hoofdstuk: Conclusie Conclusie Helaas heeft het team HR GTZero niet ESCBO gewonnen. Daarin tegen is wel het Nederlands kentekent behaald. Dit was de Belangrijkste doelstelling van het tweede semester. Door een structuur geduurde het hele project te handhaven, is er een flow in gekomen. Projectmedewerkers wisten altijd wat er moest gebeuren doordat er altijd een overzichtelijke planning beschikbaar was. De planning is altijd in samenwerking gemaakt met de verantwoordelijke van een bepaalde taak. Om te verkomen dat een taak uitliep of niet gedaan werd. Door verschillende management tools zoals een organogram en formats, is er werk weg genomen van de projectmedewerkers en de kwaliteit is deels gewaarborgd. Er is continu contact gehouden met de projectgroep om iedereen op de hoogte te houden van de huidige situatie. Er was continu duidelijkheid over wat er moest gebeuren en wat er verwacht werd. Het project is op projectmanagement erg succesvol verlopen Tijdens de vergadering was er de mogelijkheid om met het hele team input te geven over de knelpunten en ideeën. Bij een knelpunt binnen een specialisatie werden meer projectmedewerkers betrokken om snel tot een oplossing te komen. Doordat niet alle specialisaties de zelfde werkdruk hadden is er veel werk onderling gedelegeerd. Dit houdt het werk afwisselend en de uitwerking word gecontroleerd door iemand van buiten de specialisatie.. Tijdens dit project is er veel werk verzet om tot het eind resultaat te komen. Het is gelukt om de doelstelling voor dit project te halen: Bouw een Citroën 2CV om tot een elektrische goedgekeurde sportwagen een zo een hoog mogelijke score te behalen in de Tien- kamp. Behaalde punten op de ESCBO day: Deelgebied Aantal punten Externe Communicatie (maximaal 20 punten) 15 Knowledge sharing (maximaal 30 punten) 19 Total cost of ownership (TCO) (maximaal 10 punten) 6 Op niet alle punten scoort Het HR GTZero team even goed. Voor het gebruik van socialmedia zijn er 15 punten gehaald. Het kennisdelen is beoordeeld met 12 punten, het maximaal haalbare was 20 punten. Deze KPI is gebundeld met teamsamenstelling, onder het deelgebied ''Knowledge sharing''. Hiervoor hebben we 7 punten gekregen van de 10 maximaal. Voor het TCO zijn 6 punten gegeven door de jury. De totale beoordeling is te vinden in de bijlage. 1 0

11 Hoofdstuk: Aanbeveling Aanbeveling Voor de organisatie van het project is er veel tijd besteed aan de beschikbaarheid van lokale en docent. Dit zou op een efficiëntere manier kunnen. Bijvoorbeeld op een collectief medium het tonen van de beschikbaren docenten en lokalen voor project werkzaamheden. In het gevolg zou de overgang transparanter kunnen, door het nieuwe en oude team één of twee weken tegelijk te laat werken kan de kennis worden overgedragen. Tijdens de overgangsperiode heeft het project ongeveer vier weken stilgelegen. Het team van het eerste semester is twee weken bezig geweest met het overdrachtsdocument. Het tweede team is daarna anderhalve week bezig geweest met de oriëntatie. Dit soort project zijn heel waardevol veer de ontwikkeling van een student. Dit is het meest leerzame project geweest deze opleiding. Doordat er de vrijheid is en de mogelijkheden zijn om iets te creëren wat vanuit de student komt, op de manier hoe het ons geleerd is in de autotechniek opleiding. Een multidisciplinair project geeft de student meer de kans om ervaring op te doen met het totaal voertuigontwerp. 1 1

12 Hoofdstuk: Bijlage Bijlage Dropbox De bijlage documenten van de producten zijn te vinden op dropbox pagina: https://www.dropbox.com/sh/tojy8trfyy2146t/w496wn9hey De dropbox map is verdeeld in 2 sub mappen, TGT en. In het gedeelte staan alle Bijlage files van de producten. Agenda Formats Planning Presentatie Organogram 1 2

13 Hoofdstuk: Bijlage Team beoordeling 1 3

14 Hoofdstuk: Bijlage Urenverantwoording Datum Aantal uren Begeleidend docent Taken Hogt Porject starten Project orientatie/ organogram Maken PVA Planning/ taakverdeling Planning en project organisatie Project vergadering en planning voorberijdingen Greet en greenings Greet en greenings Delft Ontwerp motorsteunen Ontwerp motorsteunen Ontwerp accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe Ontwerp gordelframe Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp gordelframe/accu inklemming Ontwerp Accu ophanging en box Planning Ontwerp Accu ophanging en box Ontwerp Accu ophanging en box vliet/oosten Motorsteuen afwerken vliet/oosten motor plaatsen vliet/oosten c box Nieuwe planning vliet/oosten Werkplaatsopruimen Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt voorbereiding ESCBO Battle Hogt ESCBO batlle Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accubak lijmen Vliet/oosten accubak lijmen oosten aandrijflijn Vliet/oosten box/lijmen Vliet/oosten accu inspanning Vliet/oosten accu beugels Vliet accu dirks/oosten remmen Vliet/oosten remmen Vliet/oosten gordelframe 1 4

15 Hoofdstuk: Bijlage Vliet/oosten accu's Vliet controller box oosten gaspedaal boukhari lassen frame accu bak hogt accu bak kolle accu bak Vliet/oosten accubak Vliet/oosten hijnsdijk Vliet/oosten accu vliet verlichting accu ophanging krijn verlichting/bmsi elek verlichting/bmsi elek Vliet/oosten deksel /managment Vliet/oosten kofferklep/project, Voorbereiding op de RDW keuirng Voorbereiding op de RDW keuirng RDW keuring Plannen en bestellen Voorbereiding op de RDW keuirng Voorbereiding op de RDW keuirng RDW keuring Remsysteem scheiden/voorbereiding DAY kolle Remsysteem scheiden kolle Remsysteem scheiden/voorbereiding DAY kolle RDW keuring/voorbereiding DAY Voorbereiding DAY ESCBO day Totaal

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Voorwoord. ESCBO - powered by Siemens

Voorwoord. ESCBO - powered by Siemens PAGINA 2 MAGAZINE HR GTZERO Voorwoord...de laatste dagen voor de ESCBO dag. Alle teams zijn nog volop bezig met hun auto. Ook voor ons team HR GTZero was het vandaag 13 juni de dag van de herkeuring. Na

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership

POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership Hogeschool Rotterdam Cluster Engineering Studierichting Autotechniek POP01 Project Operations ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership Studenten: Rajiv Angoelal 0823083 Lars van

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D

VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D VOORTGANGSVERSLAG3 EQ1D Dit rapport is geschreven voor de Haagse Hogeschool. Op deze hogeschool volg ik de duale opleiding HBO elektrotechniek. In dit rapport is de ontwikkeling van de competenties zoals

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Vergaderen In dit document maak ik een sommatie van alle agendapunten die wij de afgelopen weken hebben verwerkt. In de volgende pagina begin ik met

Vergaderen In dit document maak ik een sommatie van alle agendapunten die wij de afgelopen weken hebben verwerkt. In de volgende pagina begin ik met ergaderen In dit document maak ik een sommatie van alle agendapunten die wij de afgelopen weken hebben verwerkt. In de volgende pagina begin ik met alle vergaderpunten. Nr. 1 donderdag Notulen (LC1) 1/3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Beheersplan EMC. Rapportage om te definieren hoe naar de EMC-overeenstemming van de Burton wordt toegewerkt. Onderwijsinstelling: Hogeschool Rotterdam

Beheersplan EMC. Rapportage om te definieren hoe naar de EMC-overeenstemming van de Burton wordt toegewerkt. Onderwijsinstelling: Hogeschool Rotterdam Beheersplan EMC Rapportage om te definieren hoe naar de EMC-overeenstemming van de Burton wordt toegewerkt Onderwijsinstelling: Hogeschool Rotterdam Klas: ATr7 Project: ESCBO Datum: 23 november 2012 Versie:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool

Plan van aanpak. Integrale opdracht blok 2.4. De Haagse Hogeschool De Haagse Hogeschool Plan van aanpak Integrale opdracht blok 2.4 Het opzetten en uitvoeren van een voorlichtingsactiviteit ter preventie van overgewicht. Docent: H. Feenstra Studenten Nathalie Kombolitis

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT Het verven van de woonkamer Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Jij en 3 vrienden besluiten om jouw woonkamer te verven. Om dit project te voltooien

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Werkwijze voor de website projectmatig werken

Werkwijze voor de website projectmatig werken Werkwijze voor de website projectmatig werken De eerste stap Ontdekken hoe de lessenserie projectmatig werken gebruikt moet worden YouTube clips Studie- en beroepsvaardigheden Samenwerkend leren Differentiëren

Nadere informatie

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl Checklist evenementen Een checklist voor evenementen helpt u om uw evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Om u te helpen uw evenement tot een succes te maken, bieden we u graag

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Voortgangsverslag 3.2

Voortgangsverslag 3.2 Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros Voortgangsverslag 3.2 Paulo Lopes de Barros G. Rook (Werkplekcoach) M. kras (Docentbegeleider) Zaandam 30-02-2014 Haagse Hogeschool Voorwoord Dit voortgangsverslag

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo

Plan van aanpak. Project : Project DropCo. Bedrijf : DropCo Plan van aanpak Project : Project DropCo Bedrijf : DropCo Plaats, datum: 16 Januari 2013, Oostburg Opgesteld door: Projectgroep X [Bjornvansteenberghe] [0030610] [30610@scalda.nl] [Dave Krijnen] [0030659]

Nadere informatie

Stirlingmotor project

Stirlingmotor project Stirlingmotor project Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: H1.1 Ingeleverd op: Vrijdag 2 september 2011 om 12:00 uur Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk de Jong(10071482),

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015

3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 3.C.2 Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 2015 December 2014 Inleiding Indaver Nederland B.V. heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo willen we een bijdrage leveren aan het terugdringen van

Nadere informatie

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1

Culture Shock -PIM. GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl. Esra Atescelik juni 2009 1 GROEP 7 ESRA ATESCELIK STUDENT NR: 1783262 JUNI 2009 Eak500@few.vu.nl Esra Atescelik juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Concept Culture Shock.3 1.1 Definitief concept 4 1.2 Interactief gedeelte van de film..4

Nadere informatie

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl

Plan van Aanpak. TWI implementatie. www.twitraining.nl Plan van Aanpak TWI implementatie Inhoudsopgave 1. Achtergrond TWI... 3 2. Projectorganisatie... 5 2.1 Trainen medewerkers... 5 2.2 Randvoorwaarden voor het slagen van TWI... 6 3. Planning en doorlooptijd...

Nadere informatie

RDW introductie voor ESCBO

RDW introductie voor ESCBO RDW introductie voor ESCBO Waarom staat de RDW hier? 10 punten RDW voor een veiligwegverkeer Goedgekeurd Afgekeurd Welke RDW ers zijn vandaag hier? Johan van Doorn (inspecteur) Frans Krastel (inspecteur)

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator Jaarplan Cityleague 2013 Ron van Kesteren Cityleague coördinator 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Introductie... 3 2.1 Doel van dit document... 3 2.2 Betrokkenen... 3 3 Context... 3 4 Doorlopende activiteiten...

Nadere informatie

Project KidzWise. >>> Draaiboek KidzWise

Project KidzWise. >>> Draaiboek KidzWise Project KidzWise 1 Draaiboek project KidzWise Doel: Kidzwise is een project van het Kinderrechtencollectief. Het stimuleert jongeren om in actie te komen voor de rechten van kinderen in Nederland of ergens

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Plan van aanpak. (Naam nog onbekend)

Plan van aanpak. (Naam nog onbekend) Plan van aanpak (Naam nog onbekend) Jenel Gyasi Mediacollege Amsterdam Vrijdag 22 mei 2015 Inhoudsopgave Inhoud van het plan van aanpak Inhoudsopgave Achtergronden Projectopdracht Projectactiviteiten Projectgrenzen

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

PG Start & Go. KG Automotive handling, safety & suspension. PG Construct the Vehicle

PG Start & Go. KG Automotive handling, safety & suspension. PG Construct the Vehicle Autotechniek regulier voltijd en duaal 1e jaar ATr1/ATr2 Propedeutisch jaar Studiejaar 2012-2013 Keuzeonderwijs/bijspijkeronderwijs Management & Communication Skills 1 Technisch Engels Compleet voertuig

Nadere informatie

Inspiratie voor kennis innovatie

Inspiratie voor kennis innovatie Inspiratie voor kennis innovatie De laatste dimensie van kennisdeling Ontdek de waarde bij de bron Waarom is dit interessant? Het grootste deel van wat een organisatie weet is impliciet: tacit knowledge.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Studentnummer: - Mario Dujic 0810258. - Rajen Gadjradj 0811931. - Meric Dagli 0795533. - Geffrey Barendregt 0813328

PLAN VAN AANPAK. Studentnummer: - Mario Dujic 0810258. - Rajen Gadjradj 0811931. - Meric Dagli 0795533. - Geffrey Barendregt 0813328 PLAN VAN AANPAK Naam: Studentnummer: - Mario Dujic 0810258 - Rajen Gadjradj 0811931 - Meric Dagli 0795533 - Geffrey Barendregt 0813328 1 Inhoudsopgave 1 ) Achtergronden blz. 3 2 ) Project opdracht blz.

Nadere informatie

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment

Project: DevThis! Bedrijf: Discodevelopment Plan van aanpak Project: DevThis! Bedrijf: Plaats, datum: Rotterdam, 19 september 2009 Opgesteld door: Projectgroep Stephen Steven 0781359 Marvin 0790920 Sandra 0773300 Shanaka 0760515 Dairo 0763673 Plan

Nadere informatie

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak

Achtergronden Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De organisatie: Aanleiding tot het project: Stakeholders: Inhoud van het Plan van Aanpak Inhoud Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteit... 4 Projectgrenzen... 5 Tussenresultaat... 6 Milestones:... 6 Kwaliteiten... 7 Projectorganisatie... 8 Archivering... 8 Planning... 9

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV

Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Zelfregulering: Checklist toernooien binnen BSVV Een checklist voor toernooien helpt leiders/trainers van BSVV om een ieder van jullie je eigen georganiseerde voetbaltoernooi succesvol te plannen, te organiseren

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Projectdocument [versie 2.0]

Projectdocument [versie 2.0] Projectdocument [versie 2.0] Static Void 2 december 2011 Universiteit van Utrecht Team 2 Dit projectdocument is gemaakt door StaticVoid (team 2) voor het vak Introductieproject Informatica (INFOB1PICA).

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

HERE TO CHANGE KNOWLEDGE MANAGEMENT

HERE TO CHANGE KNOWLEDGE MANAGEMENT 2015 HERE TO CHANGE KNOWLEDGE MANAGEMENT ONS VERHAAL WIE ZIJN WIJ knownow is een team van 6 gedreven jongens met de droom om de wereld van kennis management een stukje mooier te maken. Het is ons doel

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV

Communicatieplan CO2. Gebr. van t Hek BV Communicatieplan CO2 Gebr. van t Hek BV Versie 2: 10 januari 2011 Opgesteld door: Goedgekeurd door: J.M. Borst R.J. van t Hek 1. Inleiding Voor de CO 2 prestatieladder is transparantie nodig. Nadat inzicht

Nadere informatie

Draaiboek. Aantal klassen: 5 aantal docenten/mentoren HBM 7 (incl. sectie Economie ) Haemstede-Barger Mavo, Koediefslaan 73, 2101 BT Heemstede

Draaiboek. Aantal klassen: 5 aantal docenten/mentoren HBM 7 (incl. sectie Economie ) Haemstede-Barger Mavo, Koediefslaan 73, 2101 BT Heemstede Draaiboek Datum: 3 november 2014 (maandag) Tijden: 08.30 uur 15.00 uur Aantal klassen: 5 aantal docenten/mentoren HBM 7 (incl. sectie ) Locatie: Haemstede-Barger Mavo, Koediefslaan 73, 2101 BT Heemstede

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond.

OPDRACHTKAART. Thema: AV-technieken. Video 10. Het eindproduct AV-03-10-01. Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-10-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht De eindmontage afgerond. Intro: Nu het eindproduct klaar is, kun je de commercial presenteren aan de klas en aan je docent. Alle commercials zullen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman

TOC Projectmanagement. 25-06-2014 Simone Zeddeman TOC Projectmanagement 25-06-2014 Simone Zeddeman Inhoud 1. Inleiding organisatie 2. Aanleiding 3. Essentie (TOC) projectmanagement 4. Structuren en rollen 5. Proces 6. Eenvoudige sjablonen 7. Projectselectie

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4

Inhoud! Debriefing pagina 2 t/m 4 Inhoud Debriefing pagina 2 t/m 4 Inleiding pagina 5 Projectgrenzen & risico s pagina 5 Projectorganisatie pagina 6 Planning pagina 7 Begroting pagina 8 Technische specificaties pagina 9 Juridische zaken

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS WWW.LUCDIRKS.NL

CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS WWW.LUCDIRKS.NL CURRICULUM VITAE VAN LUC DIRKS 02 WWW.LUCDIRKS.NL PERSOONLIJKE INFORMATIE Naam: Adres: Telefoon: Email: Website: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geslacht: Rijbewijs: Luc Dirks Hessenweg 158A

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy

Mijn Stad Mijn Dorp. Resultaten eerste fase. Wendy Oude Nijeweme d Hollosy Mijn Stad Mijn Dorp Resultaten eerste fase Wendy Oude Nijeweme d Hollosy lunchbijeenkomst HCO - 26 oktober 2009 1 Inhoud van deze presentatie: Waarom Mijn Stad Mijn Dorp? Resultaten eerste fase (2008-2009)

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322

PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 PROJECTHANDLEIDING FFEPRO0322 HR Instituut voor Financieel Management Pagina 0 Onroerend goed: Verbouw, uitbouw, nieuwbouw of huur? De Hogeschool Rotterdam zit op de locatie HES aan de Kralingse Zoom met

Nadere informatie

Plan van aanpak Portfolio

Plan van aanpak Portfolio Plan van aanpak Portfolio 1 Plan van aanpak Project Portfolio Persoonlijke website Opdrachtgever: Potentiële toekomstige werkgevers Datum: Auteur(s): Projectleden: 02/09/2013 Anthony Timmers Anthony Timmers

Nadere informatie

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school

1 De Johannes de Doperschool, een bijzondere school Inhoud 1 Johannes de Doperschool, een bijzondere school 2 Ontstaan van het Daltononderwijs 3 De drie principes 4 Wat betekent het voor onze praktijk? 5 Is het voor ieder kind geschikt? 6 En op het voortgezet

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie

Voorbereidingsfase fase 4

Voorbereidingsfase fase 4 Voorbereidingsfase fase 4 Tijdens deze fase beginnen jullie met het uitvoeren van jullie project. Jullie gaan van denken naar doen. Jullie hebben besproken wat jullie wilden, een ontwerp gemaakt en nu

Nadere informatie

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht)

Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Socrates Nederland Vacatures (Utrecht) Om de groei van Socrates in Nederland extra kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambitieuze studenten uit Utrecht die het leuk vinden om naast hun studie onze

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren EDP2

Voortgangsverslag werkend leren EDP2 Voortgangsverslag werkend leren EDP2 G.M. Brouwer 5 Voortgangsverslag werkend leren EPD2 G.M. Brouwer Delft 17-05 2013 De Haagse Hogeschool 6 Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

Urban Garden Schoolopdracht IE 2015/2016. Inhoudsopgave

Urban Garden Schoolopdracht IE 2015/2016. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Bouwen jullie een zelfvoorzienende Urban Garden?... 2 Informatie voor de docent... 3 Opdracht en aanpak... 3 Verloop wedstrijd... 3 Promotie techniek & school... 3 Plan van aanpak... 4 De

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool

PAP 4.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk. De Haagse Hogeschool PAP 4.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach Dhr. Remco

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Reflection Paper. Hogeschool InHolland Haarlem. Minor ICT; Educatief gebruik van ICT en nieuwe media

Reflection Paper. Hogeschool InHolland Haarlem. Minor ICT; Educatief gebruik van ICT en nieuwe media Hogeschool InHolland Haarlem Reflection Paper Minor ICT; Educatief gebruik van ICT en nieuwe media Avelyn Vink, 501052 Klas HAVT3A Minor ICT 1 Sacha van de Griendt Inhoudsopgave Wat heb ik geleerd?...

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie