POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POP01 Project Operations. ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam Cluster Engineering Studierichting Autotechniek POP01 Project Operations ESCBO Electic Sports Car Build Off TCO Total Costs of Ownership Studenten: Rajiv Angoelal Lars van Wezel Team: HR GTZero ESCBO Electric Sports Car Build Off Klas: Atr6A 3 de jaar. Docenten: Begeleidend Docenten: Dhr. N. van Groningen Dhr. J.J. Uwland Ing. R.M.M.Hogt Dhr. J. van der Velde Dhr. M van Oosten Dhr. B.Boukhari Vak: Project Operations POP01 6 ECTS. Vak code: ATEPOP01 Studiejaar: Versie: 1.00 Datum: *Opmerking(en): - Studierichting Autotechniek 1/20

2 Colofon Opdrachtnemer Leden Hogeschool Rotterdam Instituut voor Engineering and Applied Science Opleiding Autotechniek Rajiv Angoelal Lars van Wezel student.hr.nl School Opleiding Begeleider Hogeschool Rotterdam Autotechniek Adres Heijplaatstraat KA Rotterdam Telefoon Ing. R.M.M.Hogt Dhr. B.Boukhari Opdrachtgever Sponsor Burton Car Company Bedrijventerrein 'De Mars' Zweedsestraat CK Zutphen Tel: +31(0) Fax: +31(0) Siemens In samenwerking met Burton Siemens Heijnsdijk Electric Cars Terberg Techniek LMS Engineering Innovation RDW RDM Campus Albeda College Studierichting Autotechniek 2/20

3 Voorwoord Dit project is tot stand gekomen door het eerste ESCBO-project, ESCBO staat voor Electric Sports Car Build Off. Het ESCBO project werd opgezet door Siemens en Burton Car Company. Voor het ESCBO project zijn 7 opdrachtnemers die allen een eigen Burton sportscar bouwen. Dat zijn de volgende 7 teams: HAN, opleiding Autotechniek (Arnhem) Hogeschool Rotterdam (Rotterdam) Haagse Hogeschool (Delft) Fontys (Eindhoven) Actemium (Veghel) Croon (Rotterdam) WP Haton (Panningen) De Burtons worden beoordeeld op een aantal eisen en daar kan men punten op scoren en de Burton met het hoogste aantal punten die wint het ESCBO-project. Één van deze eisen was een goed opgesteld TCO; Total Costs of Ownership. Hier kon men 10/150 punten mee behalen. Ons team, de HR GTZero bestond uit 20 man in de eerste periode( ), deze groep deed het vooronderzoek over alle deelsystemen met betrekking tot het bouwen van een succesvolle Burton. In de tweede periode( ) werd de Burton gebouwd door 24 man. Het ESCBO-project hebben wij, studenten van Autotechniek, gedaan als een onderdeel van onze opleiding op de Hogeschool Rotterdam. De projecten TGT en POP vallen hieronder. TGT staat voor Toegepaste Techiek en POP staat voor Project Operations. De TCO staat onder het project Project Operations. We zijn hier een half jaar mee bezig geweest als afsluiting van ons 6 de semester van deze studie. Na dit project gaat dit team het 4 de studiejaar in waar wij ons gekozen minor gaan volgen. Hierdoor is er voor ons geen tijd meer om aan dit project mee te werken. Wij zullen er echter alles aan doen om al onze opgedane kennis zo duidelijk mogelijk aan het volgende ESCBO team over te dragen. We hebben veel geleerd van deze opdracht en willen graag de volgende personen bedanken voor hun medewerking aan dit project: Ing. R.M.M.Hogt, voor feedback die hij gedurende het gehele project heeft willen leveren. Dhr. Jan van de Velde en Dhr. M van Oosten, die tijd hebben vrijgemaakt voor dit project en hun meegeleverde kennis en begeleiding met betrekking tot de TCO. Studierichting Autotechniek 3/20

4 Inleiding In opdracht van de Hogeschool Rotterdam, opleiding Autotechniek hebben wij de opdracht gekregen om een TCO-model op te stellen voor de HR GTZero om vervolgens punten(10/150) te scoren op de dag van de Battle. Dit neemt plaats in de periode van februari juni 2013 De TCO geeft inzicht in de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de elektrische Burton. Om de financiële voordelen van de HR GTZero naar voren te halen, wordt deze in de TCO vergeleken met twee andere voertuigen; zowel de benzine- als de elektrische versie van de Burton. In dit document worden er 3 scenario s behandeld van de TCO. Scenario 1: Aankopen van een volledige voertuig. Scenario 2: Zelfbouwen van een Burton met uitbesteed werk. Scenario 3: Zelfbouwen van een Burton zonder uitbesteed werk. Voor het opstellen van de TCO is de volgende Functional Unit (FU) in acht genomen: Het (scenario 1, 2 of 3) en het vervoeren van maximaal twee inzittenden in een toerwagen(cabrio)en maximaal 50 kg bagage in Rotterdam gedurende 7 jaren met een gemiddelde snelheid van 20 km/h en een maximaal snelheid van 100 km/h en een afgelegde afstand -zonder bijladen- van 100 km/dag. De reden dat er drie scenario s worden behandeld, is omdat de consument bij aanschaf van een Burton kan kiezen om het voertuig zelf te bouwen met of zonder uitbesteed werk. Studierichting Autotechniek 4/20

5 Samenvatting In de TCO (Total Costs Of Ownership) worden de kosten weergegeven die verbonden zijn aan het aanschaffen en het gebruik van de HR GTZero, denk aan kosten zoals investeringskosten, onderhoudskosten, verbruik- en gebruikskosten. In een TCO worden de kosten over de levensduur van het voertuig verrekend in kosten per maand en/of kilometer.de HR GTZero word vergeleken met zowel de elektrische -, als de benzineversie van de Burton. In de TCO worden meerdere scenario s behandeld zoals de aankoop van een compleet voertuig of het zelfstandig bouwen van het voertuig. Bij het zelfstandig bouwen kan worden gekozen om de onderdelen in uitbesteding te laten produceren of ook zelfstandig door het huren van apparatuur. Dit is hetzelfde verkoopsysteem als Burton hanteert en geeft tevens een indicatie van de minimale en maximale kosten voor het bouwen van de GTZero. Zie onderstaande tabel een samenvatting van de kosten van elk voertuig, bij een kilometrage van 9000 per jaar. Total Cost of Ownership HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Scenario: aankoop volledig voertuig Aanschafprijs: , , ,00 TCO , , ,03 Kosten per kilometer 0,60 0,53 0,66 Scenario: zelfbouw met uitbesteed werk Investeringskosten: , , ,97 TCO , , ,33 Kosten per kilometer 0,49 0,46 0,56 Scenario: zelfbouw zonder uitbesteed werk Investeringskosten: , , ,72 TCO , , ,12 Kosten per kilometer 0,51 0,49 0,56 De kosten per kilometer, of de TCO hangt af van het aantal kilometers dat er per jaar met het voertuig gereden wordt. Hoe meer kilometers, hoe lager de kosten per kilometer uitkomen voor de GTZero en de Burton Electric. Dit zorgt voor een break-even point afhankelijk van het kilometrage per jaar. De HR GTZero komt voordeliger uit dan de Burton Petrol wanneer er gemiddeld (per scenario), jaarlijks meer dan km mee gereden wordt. Bij de Burton Electric is dit punt op gemiddeld km per jaar. 4,00 HR GTZero 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Burton Petrol Burton Electric Studierichting Autotechniek 5/20

6 Inhoud Colofon... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Samenvatting Gebruikte formules en kostenposten Algemene kostenposten Gebruikte formules en aannames Kostenposten elektrische voertuigen Kostenposten bouwpakket Scenario s Vaste waarden Toelichting Scenario 1: Aankopen van een volledige voertuig Scenario 2: Zelfbouwen van een Burton met uitbesteed werk Scenario 3: Zelfbouwen van een Burton zonder uitbesteed werk Conclusie Studierichting Autotechniek 6/20

7 1 Gebruikte formules en kostenposten Dit hoofdstuk gaat in op de formules die gebruikt zijn bij het berekenen van de verschillende kostenposten in het TCO. In paragraaf 1.1 worden de berekeningen achter de algemene kostenposten toegelicht. Paragraaf 1.2 gaat met name over de kostenposten die bij de elektrische voertuigen van toepassing zijn. 1.1 Algemene kostenposten In deze paragraaf worden de algemene kostenposten binnen het TCO toegelicht. Hier gaat het om de volgende posten: Totale investeringskosten. Totaal maandelijkse kosten. Afschrijvingskosten elektrische/benzine voertuig. Financieringskosten. Brandstofkosten Gebruikte formules en aannames De kostenposten die hier besproken zullen worden (m.u.v. de afschrijvings- en de brandstofkosten) gelden voor zowel de benzineauto als de elektrische voertuigen. Totale investeringskosten Totaal maandelijkse kosten Afschrijving benzine auto Financieringskosten Studierichting Autotechniek 7/20

8 Brandstofkosten Volgens prognoses van Ernst & Young zal de benzineprijs oplopen tot ruim 2,40 /liter in Dit komt overeen met een jaarlijkse stijging van gemiddeld 0,07/liter (van ). De projectgroep heeft deze stijging in het TCO meegenomen en komt tot een gemiddelde prijs van 1,99 / liter incl. BTW (binnen de periode van ). TCO (over 7 jaar) Kosten per jaar Kosten per maand Kosten per kilometer 2 3 Prijspeil 20 mei 2013 bron: Studierichting Autotechniek 8/20

9 1.1.2 Kostenposten elektrische voertuigen In deze paragraaf worden de kostenposten van de elektrische voertuigen besproken. Kosten elektriciteit De huidige kwh prijs ligt rond 0,7869 /kwh 5. Dit bedrag is aan de hand van de volgende berekening vastgesteld: Om een zo goed mogelijk beeld te geven van de kosten binnen de looptijd van 8 jaar, is ook gekeken naar hoe de elektriciteitskosten zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Volgens het CPB (Centraal Plan Bureau) zullen de elektriciteitskosten tussen gemiddeld met 0,015 /kwh per jaar stijgen. 6 De projectgroep heeft deze stijging meegenomen in de berekeningen en komt uit op een gemiddelde prijs van 0,832/kWh binnen de looptijd van 7 jaar. Dit bedrag is verder gebruikt bij het berekenen van de elektriciteitskosten voor de elektrische voertuigen. Gemiddelde jaarlijkse kosten per vol accupakket Kosten per maand Totale kosten elektriciteit Percentage afschrijving Afschrijving batterij (alleen bij Elektrische Burtons) 5 Uitdraai energierekening Matthijs van Oosten, 23 april Visiedocument Elektrisch mobiliteit in 2020 en Ernst & Young 7 De restwaarde van het accupakket is 25% van de nieuwwaarde. Dit heeft dhr. Jan van de Velde vastgesteld, 22 mei 2013 Studierichting Autotechniek 9/20

10 Onderhoudskosten elektrische auto s De onderhoudskosten van de elektrische Burton ten opzichte van de Burton Petrol, zijn aanzienlijk lager, omdat een elektrische aandrijving vrijwel geen onderhoud vereist. De kosten zijn in kaart gebracht in de TCO en laten zien dat de elektrische variant gemiddeld 48% van de onderhoudskosten van een benzine variant. Verzekeringskosten Volgens de webpagina van Burton Car Company komt het verzekeren van een Burton voertuig, elektrisch noch benzineversie, neer op 60,- per jaar of 5,- per maand Kostenposten bouwpakket Om de onderdelen te laten maken worden er materiaalkosten, manuren en machinetarieven gehanteerd. Kosten per onderdeel Apparatuurskosten Studierichting Autotechniek 10/20

11 2 Scenario s 2.1 Vaste waarden In de volgende scenario s worden er een aantal vaste waarden vastgelegd. Aantal rijdagen per jaar. Het aantal rijdagen per jaar wordt gefixeerd op 90 dagen. (Er zijn 52 zaterdagen in één jaar minus de weekenden in de zomermaanden(juni,juli en augustus(12 dagen), dit resulteert in 40 dagen en in de zomermaanden wordt er 4 dagen per week gereden, 4* 12= 48 dagen, samen wordt dit (40+48) 88 rijdagen per jaar; afgerond 90 rijdagen per jaar) (Toepasbaar op alle scenario s) Kilometrage per dag. Het aantal kilometers per dag wordt gefixeerd op 100 km. Er wordt zodanig gereden tot het accupakket onder de 10% komt. (Toepasbaar op alle scenario s) Kilometers per jaar kan worden berekend door aantal rijdagen per jaar te vermenigvuldigen met het aantal kilometrage per dag. In dit geval is dat 9000 km per jaar. Arbeidskosten. De arbeidskosten incl. afbouwen van de Citroen 2CV duurt 175 uur. Hierbij wordt er alléén gebouwd. Ontwikkelingskosten worden hierin niet meegenomen. De arbeidskosten bestaan uit: Gemiddelde loon van een productiemedewerker. Aantal productiemedewerker. Aantal dagen. Aantal uur per dag. Het gemiddelde loon van een productiemedewerker bedraagt 50,- per uur. Aantal productiemedewerkers: 5. Aantal dagen: 5. Aantal uur per dag: 7. (Toepasbaar op scenario: Aankoop volledige voertuig; HR GTZero) Aantal jaar. Het aantal jaar waarop de TCO wordt berekend, wordt gefixeerd op 7 jaar. Dit mede door de levensduur van het batterijpakket. Volgens de fabrieksgegevens heeft het batterijpakket een levensduur van 8,2 jaar (Toepasbaar op alle scenario s) Studierichting Autotechniek 11/20

12 2.2 Toelichting Hier volgt er een korte toelichting over de TCO. De investeringskosten: Scenario 1: Aankopen van een volledige voertuig. o Onderdelenkosten + Arbeidskosten. Scenario 2: Zelfbouwen van een Burton met uitbesteed werk. o Onderdelenkosten + Uitbestedingskosten. Scenario 3: Zelfbouwen van een Burton zonder uitbesteed werk. o Onderdelenkosten + Uitbestedingskosten. Ontwikkelingskosten worden niet meegenomen: In alle scenario s van de TCO wordt er alleen gebouwd. De uitbestedingskosten zijn alleen toepasbaar bij scenario zelfbouw met- en zonder uitbesteed werk. De maandelijkse kosten bestaan uit: Afschrijving Aflossing Verzekering Onderhoud Elektriciteit Wegenbelasting Brandstof Overige kosten (Toepasbaar op alle scenario s) In de deltagegevens staan de: Calculatie onderhoudskosten Calculatie elektriciteitkosten Verzekering Overige kosten(laadpas en APK keuring) (Toepasbaar op alle scenario s) Onderdelen Uitbesteed werk Bouwkosten (Toepasbaar op scenario Zelfbouw met en zonder uitbesteed werk.) Laadpalen worden niet meegenomen in de berekening, omdat de Burton wordt gebruikt als een toerwagen. Laadpalen installeren op een bepaald gebied is niet nodig. De laadpas wordt wel verwerk in de overige kosten. Alle kosten worden uitgezet per maand over een periode van 7 jaar. Studierichting Autotechniek 12/20

13 2.3 Scenario 1: Aankopen van een volledige voertuig. In dit scenario wordt de kostenoverzicht gemaakt van het aankopen van een volledige voertuig. Voor het opstellen van de TCO is de volgende Functional Unit (FU) in acht genomen: Het aankopen van een volledige voertuig en het vervoeren van maximaal twee inzittenden in een toerwagen(cabrio)en maximaal 50 kg bagage in Rotterdam gedurende 7 jaren met een gemiddelde snelheid van 20 km/h en een maximaal snelheid van 100 km/h en een afgelegde afstand -zonder bijladen- van 100 km/dag. Burton versies, zonder optionele accesoires HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Investeringskosten , , ,00 incl. BTW Ontwikkelingskosten Uitbestedingskosten maximaal Maandelijkse kosten Afschrijving 327,20 195,19 370,95 Aflossing 79,81 47,61 90,48 Verzekering 5,00 15,00 5,00 Onderhoud 9,01 17,18 9,01 Elektriciteit 73,72 71,31 Wegenbelasting 7,00 Brandstof 148,95 Overige kosten 10,42 2,92 10,42 Totaal 505,16 433,84 557,16 Restwaarde Voertuig 6.033, , ,00 Batterij 806,61-806,61 Total Cost of Ownership , , ,03 Kosten per maand 449,67 399,66 495,54 Kosten per jaar 3.147, , ,75 Kosten per kilometer 0,5996 0,5329 0,6607 De totale investeringskosten van de HR GTZero zijn de investeringskosten met de meegenomen arbeidskosten. De investeringskosten zijn alle onderdelen die zijn gekocht en verwerkt en bijgehouden in een Excel document door Michael Smits. Marge: 0%. De (totale investeringskosten)aanschafprijs van de Burton Petrol en Burton Electric zijn te vinden op De batterijpakket van de HR GTZero kost 3226,45 en van de Burton Electric kost , aangezien het batterijpakket exact hetzelfde is, wordt de laagste afschrijving meegenomen in de berekening. Waarom het accupakket duurder is, zal wel komen doordat Burton een hele hoge marge hanteert. Studierichting Autotechniek 13/20

14 HR GTZero 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 - Burton Petrol Burton Electric De maandelijkse kosten uitgezet in een grafiek. Het break-even point. Een break-even point wordt gemaakt zodat men een beeld kan krijgen wanneer de HR GTZero voordeliger uitkomt. De break-even point wordt uitgezet vanaf 1000 tot km per jaar. 5,50 5,25 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Break even ¹ Break even ² Breakeven 1 Breakeven 2 Bij km per jaar valt de HR GTZero goedkoper uit dan de (benzine) Burton. Bij km per jaar valt de Burton Electric goedkoper uit dan de (benzine) Burton. Studierichting Autotechniek 14/20

15 2.4 Scenario 2: Zelfbouwen van een Burton met uitbesteed werk. In dit scenario wordt de kostenoverzicht gemaakt van het zelfbouwen van een Burton met uitbesteed werk. We gaan bij dit scenario ervan uit dat de consument niet beschikt over enige gereedschap en apparatuur om een zo volledig mogelijke kostenplaatje te creëren. Voor het opstellen van de TCO is de volgende Functional Unit (FU) in acht genomen: Het zelfbouwen met uitbesteed werk en het vervoeren van maximaal twee inzittenden in een toerwagen(cabrio)en maximaal 50 kg bagage in Rotterdam gedurende 7 jaren met een gemiddelde snelheid van 20 km/h en een maximaal snelheid van 100 km/h en een afgelegde afstand -zonder bijladen- van 100 km/dag. Burton versies, zonder optionele accesoires HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Investeringskosten , , ,97 incl. BTW Ontwikkelingskosten Uitbestedingskosten maximaal 2.461, , ,60 Maandelijkse kosten Afschrijving 255,26 160,06 306,05 Aflossing 62,26 39,04 74,65 Verzekering 5,00 15,00 5,00 Onderhoud 4,73 9,08 4,73 Elektriciteit 73,72-71,31 Wegenbelasting 7,00 Brandstof 148,95 Overige kosten 10,42 2,92 10,42 Totaal 411,38 382,04 472,15 Restwaarde Voertuig 4.706, , ,35 Batterij 806,61-806,61 Total Cost of Ownership , , ,33 Kosten per maand 365,98 344,94 417,31 Kosten per jaar 2.561, , ,19 Kosten per kilometer 0,4880 0,4599 0,5564 De totale investeringskosten van de HR GTZero zijn de onderdelenkosten met het uitbestedingskosten. De uitbestedingskosten zijn alle componenten die worden gemaakt voor bepaalde systemen. (Onderstaande afbeelding zijn de uitbesteedde kosten van de HR GTZero.) Uitbesteed werk Componenten Apparatuur Materiaal Mat.kosten Kosten per uur Aantal uur Totale kosten Accubakken Lasapparaat Staal(2 mm) 87,00 55, ,00 Buigapparaat 55,00 1 Gordelframe Lasapparaat Staal; Buizen, balken 230,85 55, ,85 Buigapparaat 55,00 1 Koelplaat Watersnijder Aluminium 70,00 55, ,00 Kolomboormachine 55, ,00 Adapterplaat;koppeling Watersnijder Staal 89,00 55, ,00 Motorsteun elektromotor Buigapparaat Staal 50,00 55, ,00 Overige componenten Diverse Staal 232,00 55, , ,85 Bouwkosten Componenten Apparatuur Materiaal Mat.kosten Kosten per uur Aantal uur Totale kosten Gereedschapskar 5, ,50 Studierichting Autotechniek 15/ ,35

16 De investeringskosten van de Burton Petrol en Burton Electric zijn de onderdelen die benodigd zijn om een volledige voertuig te bouwen. De onderdelen zijn te vinden op Er is een totaal bedrag van ,51 nodig voor onderdelen voor de Burton Petrol. Er is een totaal bedrag van ,25 nodig voor onderdelen voor de Burton Electric. De onderdelen staan genoteerd in de deltagegevens. Het break-even point. 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Break even ¹ HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Break even ² Breakeven 1 Breakeven 2 Bij km per jaar valt de HR GTZero goedkoper uit dan de benzine Burton. Bij km per jaar valt de Burton Electric goedkoper uit dan de benzine Burton. Studierichting Autotechniek 16/20

17 2.5 Scenario 3: Zelfbouwen van een Burton zonder uitbesteed werk In dit scenario wordt de kostenoverzicht gemaakt van het zelfbouwen van een Burton zonder uitbesteed werk. We gaan bij dit scenario ervan uit dat de consument niet beschikt over enige gereedschap en apparatuur om een zo volledig mogelijke kostenplaatje te creëren. Voor het opstellen van de TCO is de volgende Functional Unit (FU) in acht genomen: Het zelfbouwen zonder uitbesteed werk en het vervoeren van maximaal twee inzittenden in een toerwagen(cabrio)en maximaal 50 kg bagage in Rotterdam gedurende 7 jaren met een gemiddelde snelheid van 20 km/h en een maximaal snelheid van 100 km/h en een afgelegde afstand -zonder bijladen- van 100 km/dag. Burton versies, zonder optionele accesoires HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Investeringskosten , , ,72 incl. BTW Ontwikkelingskosten Uitbestedingskosten maximaal 2.792, , ,35 Maandelijkse kosten Afschrijving 269,05 153,89 306,56 Aflossing 65,62 37,53 74,77 Verzekering 5,00 15,00 5,00 Onderhoud 4,73 9,08 4,73 Elektriciteit 73,72 71,31 Wegenbelasting 7,00 Brandstof - 169,95 Overige kosten 10,42 2,92 10,42 Totaal 428,53 395,37 472,78 Restwaarde Voertuig 4.960, , ,67 Batterij 806,61-806,61 Total Cost of Ownership , , ,12 Kosten per maand 381,19 368,43 422,60 Kosten per jaar 2.668, , ,18 Kosten per kilometer 0,5083 0,4912 0,5635 De uitbestedingskosten zijn een stuk hoger, omdat er uitbesteed moet worden aan gereedschap.(we gaan ervanuit dat de consument niet beschikt over enige gereedschap en/of apparatuur.) De uitbestedingskosten zijn hoger van de HR GTZero dan die van de Burton Electric, omdat meerdere componenten van de HR GTZero met de hand worden gemaakt en van de Burton Electric kan men deze onderdelen direct kopen en deze zijn al verwerkt in de investeringskosten. Studierichting Autotechniek 17/20

18 Uitbesteed werk Bouwkosten Componenten Apparatuur Materiaal Mat.kostenKosten per uur Aantal uur Totale kosten Gereedschapskar 5, ,50 Lasapparaat (CO2) 17, ,50 Slagmoersleutel 5, ,00 Bandschuurmachine 10, ,00 Haakse slijper 5, ,00 Straalcabine 17, ,50 Werkplaatspers 4,00 2 8,00 Zetbank 20, ,00 Kolomboormachine 15, ,00 Blikschaar 5, ,00 Boormachine 5, ,00 Freesmachine 20, ,00 Platenschaar machine 20, ,00 Verfspuitmachine 90, ,00 Overige benodigdheden 1mm 50 50,00 2mm ,00 3mm ,00 4mm 25 25,00 Accubakken Lasapparaat Staal(2 mm) 87, ,00 Buigapparaat 1 Gordelframe Lasapparaat Staal; Buizen, balken 230, ,85 Buigapparaat 1 Koelplaat Watersnijder Aluminium 70, ,00 Kolomboormachine 1 - Adapterplaat;koppeling Watersnijder Staal 89, ,00 Motorsteun elektromotor Buigapparaat Staal 150, , ,35 Het break-even point. 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Break Break even ² HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Breakeven 1 Breakeven 2 Bij km per jaar valt de HR GTZero goedkoper uit dan de (benzine) Burton. Bij km per jaar valt de Burton Electric goedkoper uit dan de (benzine) Burton. Studierichting Autotechniek 18/20

19 3 Conclusie Uit de TCO, berekend over een kilometrage van 9000 per jaar over een periode van 7 jaar, komt de Burton Petrol het voordeligst uit. De totale kosten over deze 7 jaar komen neer op tot , afhankelijk welk scenario nageleefd wordt. De HR GTZero is hierna het voordeligste met een TCO van tot De Burton Electric komt het minst voordelig uit met een TCO van tot Het verschil tussen de TCO en de aanschafprijs van de Burton Petrol is gemiddeld twee keer zo hoog. Dit komt door de onderhoudskosten en het brandstofverbruik. Bij de elektrische voertuigen komt dit door het aanschaffen van onderdelen. Aangezien de aanschafprijs en de kosten per kilometer lager staan van de HR GTZero ten opzichte van de Burton Electric zal deze beter in de markt komen te staan. Zie onderstaande tabel een samenvatting van de kosten van elk voertuig, bij een kilometrage van 9000 per jaar. Total Cost of Ownership HR GTZero Burton Petrol Burton Electric Scenario: aankoop volledig voertuig Aanschafprijs: , , ,00 TCO , , ,03 Kosten per kilometer 0,60 0,53 0,66 Scenario: zelfbouw met uitbesteed werk Investeringskosten: , , ,97 TCO , , ,33 Kosten per kilometer 0,49 0,46 0,56 Scenario: zelfbouw zonder uitbesteed werk Investeringskosten: , , ,72 TCO , , ,12 Kosten per kilometer 0,51 0,49 0,56 De kosten per kilometer, of de TCO hangt af van het aantal kilometers dat er per jaar met het voertuig gereden wordt. Hoe meer kilometers, hoe lager de kosten per kilometer uitkomen voor de GTZero en de Burton Electric. Dit zorgt voor een break-even point afhankelijk van het kilometrage per jaar. De HR GTZero komt voordeliger uit dan de Burton Petrol wanneer er gemiddeld (per scenario), jaarlijks meer dan km mee gereden wordt. Bij de Burton Electric is dit punt op gemiddeld km per jaar. Studierichting Autotechniek 19/20

20 4 Bronvermelding Benzine prijzen; Ernst & Young Elektriciteitsprijzen; Matthijs van Oosten(Uitdraai van een energierekening) Arbeidskosten(manuur); (Gemiddelde uurtarief van een productiewerker) Materiaalkosten; Apparatuurskosten; Prijzen onderdelen Burton Electric & Petrol; Gesprekken met Dhr. J van der Velde. Studierichting Autotechniek 20/20

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch

Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Visie Duurzame Brandstoffenmix Deelrapport Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Definitieve versie Opdrachtgever: Energieakkoord Opgesteld door: De Tafel Wegvervoer Duurzaam Elektrisch Datum: 1 juli 2014

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters

Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Ondernemingsplan JiVerdi // elektrische scooters Amsterdam, januari 2010 VERTROUWELIJK Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 De onderneming en de ondernemers... 3 1.1 De onderneming... 3 1.2 De ondernemers...

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam 'erstaat ' «s «r?

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie