BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen"

Transcriptie

1 BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

2 Voorwoord Led verlichting is duur! Het is een veel voorkomende opmerking. Terecht of onterecht? Wanneer is iets duur? Als de aanschafprijs hoog is? Staat men dan ook stil bij de levensduur? En bij de gebruikskosten en de onderhoudskosten? In dit GROENBOEK worden de kosten van led verlichting vergeleken met die van traditionele gloeilampen, halogeen lampen en CFL (compacte fluorescentielamp) spaarlampen. Allereerst wordt een beginsituatie geschetst en worden de verschillende parameters en eenheden weergegeven om zo veel mogelijk appels met appels te vergelijken. De verschillende kosten die de verschillende lampen typen met zich meebrengen worden beschreven en middels grafieken verduidelijkt. Het rendement op de investering in led wordt berekend en tot slot volgen enkele conclusie s.

3 Appels met appels vergelijken Om appels met appels te vergelijken, is het noodzakelijk om van hetzelfde uitgangspunt uit te gaan. In het verleden was het verbruik van een gloeilamp (in Watt) een maatstaf voor de hoeveelheid licht die de lichtbron uitstraalde. Doordat echter lichtbronnen zijn ontwikkeld die minder verbruiken (CFL spaarlampen en led s), is het noodzakelijk niet van het verbruik uit te gaan, maar van de hoeveelheid licht die de lichtbron daadwerkelijk geeft. De hoeveelheid licht die een lichtbron afgeeft, wordt de lichtstroom genoemd: De lichtstroom (Engels: luminious flux; Duits: Lichtstrom) is een lichttechnische grootheid die de uitgestraalde hoeveelheid licht per tijdseenheid aangeeft, gecorrigeerd voor de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog. De lichtstroom kan worden gezien als het fotometrisch equivalent van het geleverde vermogen (bron: Wikipedia NL). In dit GROENBOEK wordt de lichtstroom gebruikt als uitgangspunt om de aanschafkosten, het verbruik van de elektrische energie en het onderhoud van de verschillende lichtbronnen met elkaar te vergelijken. Er wordt als grondslag een lichtstroom gebruikt van rond de 430 lumen wat overeenkomt met een traditionele 40W gloeilamp. Eveneens zal ipv lichtbron, lamp worden gebruikt als bewoording. De volgende lampen leveren rond de 430 lumen aan lichtstroom : gloeilamp van 40 Watt halogeen lamp van 35 Watt CFL van 11 Watt (* = verbruik lamp (9 Watt) + verbruik voorschakel elektronica (2 Watt)) Led lamp van 7 Watt De volgende kosten worden met elkaar vergeleken: initiele aanschafkosten elektriciteitskosten op basis van een gemiddelde kilowattuur (kwh) prijs onderhoudskosten voor het vervangen van een lamp/spot

4 Aanschafkosten De verschillende lampen hebben verschillende aanschafkosten. Uitgangspunt is een gemiddelde prijs voor een goede kwaliteitslamp die wordt betaald in België door een eindgebruiker (incl. BTW) en de led prijs (incl. BTW) is een gemiddelde van de door BNR Products leverbare led lampen (in gloeilamp vorm (E27 fitting) of spot (MR16/GU10 fitting)). De volgende aanschafprijzen worden gebruikt: gloeilamp 40 Watt: Euro 1,25/stuk halogeen lamp 35 Watt : Euro 2,50/stuk CFL spaarlamp 11 Watt (incl. 2W voorschakel apparatuur) : Euro 5/stuk led lamp 7 Watt : Euro 15,00/stuk Op het eerste gezicht is direkt te zien dat de led lamp de hoogste aanschafkosten heeft. Maar indien men verder kijkt en de levensduur van de led lamp meeneemt in de berekening, wordt de uitkomst geheel anders. De gemiddelde levensduur van de verschillende lampen typen zijn als volgt: gloeilamp: uur halogeen spot: uur CFL spaarlamp : uur Led lamp: uur 9*:*1,2;;+!</1!=+612;+*1>!!(%$%%%!!!(%$%%%!!!'#$%%%!!!'%$%%%!!!&#$%%%!!!&%$%%%!!!&%$%%%!! CD9!, !!#$%%%!!!&$%%%!!!8$%%%!!!"!!!! )*+,-./00*12*!345*1!0675*1!

5 Aanschafkosten Indien nu wordt uitgegaan van de totale levensduur van uur van de led lamp, dan heeft men tijdens uur meer dan één lamp nodig van de andere lamp typen: gloeilamp: / = 30 stuks -> kosten : 30 x 1,25 = Euro 37,50 halogeen spot: / = 7,5 stuks -> kosten: 7,5 x 2,50 = Euro 18,75 CFL spaarlamp: / = 3 stuks -> kosten : 3 x 6 = Euro 18 Dat is allemaal meer dan de led lamp van Euro 15! Hoogste initiele aanschafkosten na branduren: de reguliere gloeilamp!!"*&%&&!! ()&#*+),"#$%&'-%.'/)0-'' "1%.'2%'/%1%&#233.'45.)&23.%&6'1)&'%%&'/%2'/)0-'!")$%&&!!!")&%&&!!!"#$%&'!"($%&&!!!"(&%&&!!!"'$%&&!!!"'&%&&!!./0! 1.2/3.456! 74.28//9! :;<!=644>.456!!"$%&&!!!"#!!!! &!!(+&&&!!!*+&&&!!!,+&&&!!!-+&&&!!!'&+&&&!!!'(+&&&!!!'*+&&&!!!',+&&&!!!'-+&&&!!!(&+&&&!!!((+&&&!!!(*+&&&!!!(,+&&&!!!(-+&&&!!!)&+&&&!!

6 Elektriciteitskosten Een zeer groot voordeel van led lampen is het veel geringere energieverbuik voor eenzelfde hoeveelheid lichtstroom. Dit is het argument om led lampen te gebruiken ipv de gloeilamp en halogeen lampen. In vergelijking met een spaarlamp is het verschil geringer. De elektriciteitskosten worden uitgedrukt in kilowattuur (kwh) en als kosten is een gemiddelde genomen van Euro 0,20 per kwh. De elektriciteitskosten worden als volgt berekend: (Verbruik van de lamp (Watt)/1000) x (Tijd dat de lamp brandt (uren)) x (elektriciteitsprijs in kwh) Onderstaande parameters zijn gebruikt om een vergelijking te maken tussen de verschillende lampen types. elektr. Kostprijs (kwh) : 0,20 Verbruik per lamp type gloeilamp : 40 Watt halogeen lamp: 35 Watt CFL spaarlamp : 11 Watt (incl. 2 W voorschakelapparatuur) led lamp : 7 Watt Gebruiksduur in een huishouden: 7 dagen per week aan het hele jaar door - 4 weken per jaar op vakantie: 337 dagen De jaarlijkse elektriciteitskosten van één lamp afhankelijk van de gebruiksduur (tussen 1 en 10 uur) wordt weergegeven in de tabel hieronder.

7 Elektriciteitskosten (vervolg) De besparing op de elektriciteitskosten bij het gebruik van een led lamp t.o.v. de andere typen lampen wordt weergegeven in onderstaande grafiek. Hierbij moet vermeld worden dat er geen rekening is gehouden met de alsmaar stijgende energieprijzen. De uiteindelijke besparing in de loop van de jaren zal dus nog groter zijn bij het gebruik van een led lamp. Onderstaande grafiek toont bovenstaande tabel in grafiek vorm!")&%&&!! 0++)12*3#%'%1%3$)242$%2$#3"#$%&'5%)#46211%&-%'1+7(%&'$8(%&'!"($%&&!!!"(&%&&!!!"#$%&'(%)'*++)'!"'$%&&!!!"'&%&&!! *&/! ! )$/! !1567! ''/!:;<!=755>1567!,/!13?!1567!!"$%&&!!!"#!!!! '! (! )! *! $! +!,! -!.! '&! ',)+&-.)%&'(%)'-+/'

8 Onderhoudskosten Voor bedrijven die veel lampen hebben, zijn er eveneens onderhoudskosten op de verlichting. Tijdens de levensduur van een led lamp, zullen de andere type lampen namelijk regelmatig moeten worden vervangen. Deze onderhoudskosten zijn afhankelijk van lamp type, de tijd die besteed moet worden aan het vervangen ervan en de kosten van de persoon die de lampen vervangt. Bij de meeste bedrijven worden regelmatig alle lampen in één maal vervangen. Dat is kostenefficiënter dan bij elke kapotte lamp iemand oproepen om deze te vervangen. In onze vergelijking is van volgende situatie uitgegaan: Per lamp is de totale vervangingstijd 2 minuten (vanaf het halen van een nieuwe lamp t/m afvalverwijdering) Kosten van de persoon : Euro 30/uur bruto Er wordt ervan uitgegaan dat de vervanginstijd voor alle type lampen hetzelfde is. Dan kost het vervangen van één lamp: Euro 1 (Euro 30/60 minuten = Euro 0,50/minuut. Duur vervangen = 2 minuten) Onderstaande grafiek toont de onderhoudskosten over de periode van de levensduur van een led lamp van uur. Onderhoudskosten: gloeilamp : 30 lampen x 0,50 = Euro 15 halogeen lamp : 7,5 x 0,50 = Euro 3,75 CFL spaarlamp : 3 x 0,50 = Euro 1,50!")$%&&!! (&)%*+",)#-"#$%&'.%*'/01.'$2.%'34)%&#'/%5%&#),,*'/%)'/01.'!")&%&&!!!"($%&&!!!"#$%&'!"(&%&&!!!"'$%&&!!!"'&%&&!!./0! 1.2/3.456! 74.28//9! :;<!=644>.456!!"$%&&!!!"#!!!! &!!(*&&&!!!+*&&&!!!,*&&&!!!-*&&&!!!'&*&&&!!!'(*&&&!!!'+*&&&!!!',*&&&!!!'-*&&&!!!(&*&&&!!!((*&&&!!!(+*&&&!!!(,*&&&!!!(-*&&&!!!)&*&&&!!

9 Totale kosten De totale kosten worden berekend door de aanschafkosten, de elektriciteitskosten en de onderhoudskosten (voor bedrijven) bij elkaar op te tellen. Onderstaande grafiek zet de totale kosten uit over de levensduur van een led lamp.!"!($%!! -"$*.%'/"#$%&'0*&'11&'.*23'45+%&#'.%0%&#+,,)'!"!(%%!!!"!'$%!!!"#$%&'!"!'%%!!!"!&$%!!!"!&%%!! -./! ! ! 9:;!<533=-345!!"!$%!!!"!#!!!! %!!')%%%!!!*)%%%!!!+)%%%!!!,)%%%!!!&%)%%%!!!&')%%%!!!&*)%%%!!!&+)%%%!!!&,)%%%!!!'%)%%%!!!'')%%%!!!'*)%%%!!!'+)%%%!!!',)%%%!!!(%)%%%!! ()*&+',)%&'

10 Rendement van investering in led Het rendement van de investering wordt gedefinieerd als: (besparingen in elektriciteitskosten t.o.v. huidige lampen type / aanschafprijs led lamp) x 100% De onderhoudskosten van de verschillende lampen is niet meegenomen in de berekening. Besparing in elektriciteitskosten De besparing is sterk afhankelijk van het vermogen/het verbruik van de lamp alsmede de gebruiksduur. De gebruiksduur is anders voor een huishouden dan een bedrijf. Aanschafprijs De aanschafprijs voor een led lamp verschilt per type led lamp. In onze berekening wordt uitgegaan van een 7W led lamp die wij leveren tegen een prijs van Euro 15 (Euro 12,40 ex. BTW voor bedrijven). Voorbeelden rendement op investering in led verlichting: Voorbeeld 1. Een huishouden In het huis bevinden zich 10 lampen die een gemiddelde gebruiksduur hebben van 4 uur per dag, 335 dagen per jaar. De gebruiksduur per lamp is dan: 4 x 335 = uur per jaar Elektriciteitskosten (aantal lampen x (verbruik lamp/1000) x (gebruiksduur) x (kwh prijs)): 11W CFL spaarlamp: 10 x (11/1000) x x 0,20 = Euro 29,48 per jaar 35W halogeen spot: 10 x (35/1000) x x 0,20 = Euro 93,80 per jaar 40W gloeilamp : 10 x (40/1000) x x 0,20 = Euro 107,20 per jaar 7W led lamp : 10 x ( 7/1000) x x 0,20 = Euro 18,76 per jaar Besparingen op de elektriciteitskosten indien led wordt gebruikt per jaar t.o.v.: 11W CFL spaarlamp : 29,48-18,76 = Euro 10,72 35W halogeen spot: 93,80-18,76 = Euro 75,04 40W gloeilamp: 107,20-18,76 = Euro 88,44 Rendement per jaar: (besparing / aanschafkosten) x 100% led i.p.v. 11W CFL lamp => (10,72 / 150) x 100% = 7,15% -> terugverdientijd : 100% / 7,15% = 14 jaar led i.p.v. 35W halogeen spot => (75,04 / 150) x 100% = 50,03% -> terugverdientijd : 100% / 50,03% = 2 jaar led i.p.v. 40W gloeilamp => (88,44 / 150) x 100% = 58,96% -> terugverdientijd : 100% / 58,96% = 1,7 jaar Ter vergelijking, indien men zijn geld op een spaarrekening bij de bank zou zetten zou dit veel minder opleveren (op dit moment minder dan 3%)!

11 Rendement van investering in led (vervolg) Voorbeeld 2. Een bedrijf met halogeen spots Een bedrijf met 100 halogeen spots van elk 35W die gemiddeld 8 uur per dag, 6 dagen per week en 47 weken per jaar branden. Gebruiksduur per jaar: 8 x 6 x 47 = uur per jaar per halogeen spot Halogeen spots Elektriciteitskosten: 100 x (35/1000) x x 0,2 = Euro 1579,20 per jaar Onderhoudskosten: het 1e jaar geen, maar na bijna 2 jaar zullen 100 lampen moeten worden vervangen wat resulteerd in : 100 x Euro 2,5 = Euro 250 aan onderhoudskosten (excl. manuren voor de vervanging) led spot Elektriciteitskosten per jaar: 100 x (7/1000) x x 0,2 = Euro 315,84 per jaar Onderhoudskosten: geen voor de komende 13,3 jaar! Besparingen op de elektriciteitskosten indien led wordt gebruikt per jaar : Euro 1579,20 - Euro 315,84 = Euro 1.263,36 Rendement per jaar: (besparing / aanschafkosten) x 100% 7W led spot i.p.v. 35W halogeen spot => (1263,36 / 1500) x 100% = 84,22%! Terugverdientijd: aanschafkosten / besparing per jaar = 1500 / 1263,36 = 1,2 jaar Na 1 jaar en 2,5 maanden zal men de investering in led spots terugverdient hebben, waarna men per jaar Euro spaart op de elektriciteitskosten! 5 Jaar nadat men de investering heft terugverdient, heeft men dan 5 x Euro 1.263,36 = Euro 6.316,8 gespaard op de elektriciteitskosten alleen al! Opmerkingen: Het rendement is nog hoger indien men eveneens de besparing op de onderhoudskosten (vervangingskosten) meeneemt in de berekening! Er is vanuit gegaan dat halogeen spots 1 op 1 te vervangen zijn door een led spot, welke in de meeste gevallen mogelijk is. Mocht dit toch niet kunnen wegens een verouderde halogeen voeding, dan komen er nog minimale kosten bij voor een of verschillende led voedingen. Halogeen spots produceren veel meer warmte dan led spots, waardoor in de zomer er nog extra elektriciteitskosten nodig zijn voor de airconditioning (mits aanwezig).

12 Rendement van investering in led (vervolg) Voorbeeld 3. Een bedrijf met CFL T8 TL buizen Een kantoorgebouw met 250 T8 TL buizen van 36W die gemiddeld 9 uur per dag, 5 dagen per week en 48 weken per jaar branden. Gebruiksduur per jaar: 9 x 5 x 48 = uur per jaar per TL buis T8 TL buizen Elektriciteitskosten: 250 x (36/1000) x x 0,2 = Euro per jaar In de berekening is geen rekening gehouden met het extra verbruik van eventuele elektronische voorschakel apparatuur die nodig is om TL buizen in een armatuur (vaak meer dan 2) te doen functioneren (dit is meestal eveneens enkele Watts). Onderhoudskosten: T8 TL buizen gaan tussen de en branduren mee. Voor de berekening wordt een gemiddelde van uur genomen. Na ongeveer 5,8 jaar zal de TL buis moeten worden vervangen. Led buizen gaan gemiddeld tussen de en branduren mee. Bij de berekening gaan we uit van een gemiddelde van De levensduur uitgaande van het aantal branduren zoals hierboven aangegeven is dan 20,83 jaar! Tijdens de totale levensduur van een led buis zijn er dan 3,6 TL buizen nodig. led buis Om de hoeveelheid licht die een 36W TL buis geeft te evenaren kan men gebruik maken van een 18W led buis. Elektriciteitskosten per jaar: 250 x (18/1000) x x 0,2 = Euro per jaar Onderhoudskosten: geen voor de komende 20,83 jaar! Besparingen op de elektriciteitskosten indien led wordt gebruikt per jaar : Euro Euro = Euro Rendement per jaar: (besparing / aanschafkosten) x 100% Een led buis van hoge kwaliteit, bieden wij aan voor Euro 50 (incl. BTW) Een T8 TL buis van hoge kwaliteit kost gemiddeld Euro 5,00 (incl. BTW) 18W led buis i.p.v. 36W TL buis => (1.944 / ) x 100% = 15,55% Terugverdientijd: aanschafkosten / besparing per jaar = / = 6,4 jaar Opmerkingen: Het rendement is nog hoger indien men eveneens de besparing op de onderhoudskosten (vervangingskosten) meeneemt in de berekening. De meeste TL buizen kunnen 1 op 1 door een led buis worden vervangen. In het geval er zich elektronische voorschakelapparatuur bevindt in het armatuur, dient deze uitgezet te worden door de voeding rechtstreeks op de led buizen aan te sluiten. Deze werkzaamheden zijn niet in deze kostenberekening meegenomen.

13 Conclusie s en waarnemingen In dit groenboek zijn de kosten van de verschillende lampen type met elkaar vergeleken. Om een goede vergelijking te maken is uitgegaan van eenzelfde lichtstroom van de verschillende lampen typen. De totale kosten van de verschillende lampen bestaat uit de som van de initiële kosten (de aanschafkosten), de elektriciteitskosten vanwege het verschil in verbruik en de onderhoudskosten (in het geval van bedrijven). Indien het totale kostenplaatje wordt bekeken kan het volgende worden geconcludeerd: Een led lamp is op den duur goedkoper dan welke lamp ook. De tijd dat het duurt voordat men zijn investering in led verlichting terug heeft is afhankelijk van verschillende factoren: het aantal lampen het vermogen van de op dit moment gebruikte lamp het vermogen van de led lamp die de traditionele lamp kan vervangen het aantal branduren van de lampen per dag Hoe langer de lamp wordt gebruikt per dag, hoe sneller de investeringskosten in led terugverdient zijn met de besparingen op de elektriciteitskosten. Investeren in led levert veel meer rendement op dan uw vermogen bij de bank! Is led wel zinvol voor uw situatie? Vraagt u zich af of investeren in led wel voor uw situatie zinvol is? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijbljvende berekening en advies! Afsluitende opmerkingen Niet alleen is led financieel veel aantrekkelijker dan welk type lamp dan ook, led zorgt eveneens voor een veel lagere belasting op het milieu. Dit in grote tegenstelling tot de CFL spaarlampen en TL buizen die gebruik maken van kwikdamp voor de werking ervan welke zeer giftig voor mens en milieu! Duits onderzoek heeft eveneens aangetoond dat veel CFL spaarlampen zelfs tijden het gebruik ervan kankerverwekkende stoffen uitstoten! (meer informatie over dehierover op onze website) Led verlichting draagt bij aan een beter milieu door het lagere energie verbruik, de duurzaamheid (minder afval) en de niet giftige materialen en stoffen die gebruikt worden.

14 BNR Products Beukenhoflaan 7 BE2400 Mol BELGIUM Tel.:

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting

Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Een beginnershandleiding voor energiezuinige verlichting Waarom leren over energiezuinige verlichting in je huis? Het is uitgewezen dat we ongeveer 90% van ons leven binnenshuis doorbrengen. Een goed verlichte

Nadere informatie

Zuinig licht, heldere keuze

Zuinig licht, heldere keuze Zuinig licht, heldere keuze Het Wereld Natuur Fonds ondersteunt energiezuinige verlichting omdat dit bijdraagt aan een beter klimaat. Geef de aarde door. [Deze slogan kan alleen gedurende de campagneperiode

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Groep LED Lumen/Watt 85.50 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort Wattage 5,5W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM06728

Product naam: MM06728 Product naam: MM06728 Specificaties MM06728: Groep LED Lumen/Watt 100.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Wattage 1,8W RA 80 Spanning 12V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

Inhoud. Led TL... 3 Led spot... 5 Led paneel... 6 Led gloeilamp... 9 Led PAR lamp... 10 Led kaarslamp... 10 Led high bay... 11

Inhoud. Led TL... 3 Led spot... 5 Led paneel... 6 Led gloeilamp... 9 Led PAR lamp... 10 Led kaarslamp... 10 Led high bay... 11 Brochure 2013 1 Inhoud Led TL... 3 Led spot... 5 Led paneel... 6 Led gloeilamp... 9 Led PAR lamp... 10 Led kaarslamp... 10 Led high bay... 11 2 Led TL Led TL 60cm warm wit (1010202044) 10 watt 60 cm Kleurcode:

Nadere informatie

Catalogus ledverlichting

Catalogus ledverlichting Catalogus ledverlichting Deze catalogus beschrijft kort de led, de eigenschappen ervan en geeft een overzicht van de beschikbare led verlichtingsproducten die BNR International Trading levert. Inleiding

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lu RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Product naam: MM06099

Product naam: MM06099 Product naam: MM06099 Specificaties MM06099: Groep LED Lumen/Watt 75.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 2,4W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM06383

Product naam: MM06383 Product naam: MM06383 Specificaties MM06383: Groep LED Lumen/Watt 109.00 lm/watt Levensduur L90 35.000u Soort LED CLASSIC Wattage 7,4W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM04773

Product naam: MM04773 Product naam: MM04773 Specificaties MM04773: Levensduur: 15000u Lengte: 93 mm Wattage: 5.00W Diameter: 45 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 0 gr Lumen: 400 lu Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing

LED. begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing LED begrippen kleur levensduur rendement besparing De laatste jaren heeft led een enorme groei gemaakt, in zowel de techniek als op het gebied van verkoop.

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen en/of armaturen c.q. aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur L90: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Product naam: MM03894

Product naam: MM03894 Product naam: MM03894 Specificaties MM03894: Groep LED Levensduur 15.000u Wattage 2W Spanning 230V Lichtkleur 2800K (warmwit) Lampsoort Kaars Fitting E14 Dimbaar NEE Lumen 136 lm Lumen/Watt 68.00 lm/watt

Nadere informatie

Product naam: MM06108

Product naam: MM06108 Product naam: MM06108 Specificaties MM06108: Groep LED Lumen/Watt 83.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Wattage 1,2W RA 80 Spanning 12V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM03894

Product naam: MM03894 Product naam: MM03894 Specificaties MM03894: Levensduur L90: 15000u Wattage: 2.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 136 lm RA: 80 Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: Kaars Lampvoet: E14 Lengte:

Nadere informatie

Product naam: MM08040

Product naam: MM08040 Product naam: MM08040 Specificaties MM08040: Groep LED Lumen/Watt 78.30 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 6W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09.

Offerte OPTIE 2. Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED panelen 1/9. Fysio praktijk Medichain. t.a.v. de Praktijkhouder. Zoetermeer, 15.09. Rokkeveenseweg 49 2712 PJ Zoetermeer T: +31 79 3435020 E: info@lycalux.nl Fysio praktijk Medichain t.a.v. de Praktijkhouder Zoetermeer, 15.09.2011 Offerte OPTIE 2 Oranje middenpaneel vervangen door 6 LED

Nadere informatie

Infoblad LED verlichting

Infoblad LED verlichting Infoblad verlichting Dit document is bedoeld om onafhankelijke en duidelijke informatie te verschaffen en is opgesteld door Jan Linssen i.s.m. gebruikers, installateurs, docenten en iedereen die daar een

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning

Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning verlichting Zo kiest u de juiste lampen voor uw woning Overzicht soorten lampen Uitleg over informatie verpakking Welke gloeilamp waardoor vervangen Lampen brengen sfeer Met lampen verandert de sfeer van

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Product naam: MM08117

Product naam: MM08117 Product naam: MM08117 Specificaties MM08117: Groep LED Lumen/Watt 81.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 10W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05941

Product naam: MM05941 Product naam: MM05941 Specificaties MM05941: Levensduur: 25000u Wattage: 6.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Lamp soort: A60 Lampvoet: E27 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning: Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM04773

Product naam: MM04773 Product naam: MM04773 Specificaties MM04773: Levensduur L90: 15000u Lengte: 93 mm Wattage: 5.00W Diameter: 45 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 0 gr Lumen: 400 lm Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsgraad:

Nadere informatie

LED en Verlichting. Van fakkel naar oled. Pieter Ledeganck Charlotte Claessens.

LED en Verlichting. Van fakkel naar oled. Pieter Ledeganck Charlotte Claessens. LED en Verlichting Pieter Ledeganck Charlotte Claessens energieconsulent@gezinsbond.be Van fakkel naar oled Natuurlijk licht Vuur -400.000-13000 400 1500 1816 1814 1783 Elektrisch licht 1809 1959 1879

Nadere informatie

Product naam: MM06383

Product naam: MM06383 Product naam: MM06383 Specificaties MM06383: Groep LED Lumen/Watt 109.00 lm/watt Levensduur L90 35.000u Soort LED CLASSIC Wattage 7,4W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM04526

Product naam: MM04526 Product naam: MM04526 Specificaties MM04526: Groep LED Lumen/Watt 85.45 lm/watt Levensduur 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 5,5W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM04319

Product naam: MM04319 Product naam: MM04319 Specificaties MM04319: Groep LED Lumen/Watt 93.90 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 16,5W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05244

Product naam: MM05244 Product naam: MM05244 Specificaties MM05244: Levensduur L90: 15000u Wattage: 4.80W Kleur: 2700K (Extra Warmwit LED Filament ) Lumen: 470 lm Bundelbreedte: 330 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden

Nadere informatie

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken.

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Winkel Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Lampen met langere levensduur toepassen. Licht (automatisch)

Nadere informatie

Product naam: MM03927

Product naam: MM03927 Product naam: MM03927 Specificaties MM03927: Levensduur L90: 15000u Lengte: 84 mm Wattage: 2.00W Diameter: 45 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 38 gr Lumen: 136 lm Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM04320

Product naam: MM04320 Product naam: MM04320 Specificaties MM04320: Groep LED Lumen/Watt 102.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 8W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05232

Product naam: MM05232 Product naam: MM05232 Specificaties MM05232: Levensduur: 25000u Lengte: 80 mm Wattage: 4.00W Diameter: 45 mm Kleur: 2700-1800K (Dim to WARM) Gewicht: 32 gr Lumen: 250 lu Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur L90: 25000u Wattage: 7.50W Kleur armatuur: Wit Power factor: 0.90 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Aantal lampen: 1 Lamp soort: LED Geintegreerd

Nadere informatie

Product naam: MM04319

Product naam: MM04319 Product naam: MM04319 Specificaties MM04319: Levensduur L90: 25000u Wattage: 16.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 1550 lm RA: 80 Bundelbreedte: 330 graden Power factor: 0.70 > Bedrijfstemperatuur: -30

Nadere informatie

Product naam: MM04062

Product naam: MM04062 Product naam: MM04062 Specificaties MM04062: Levensduur: 15000u Lengte: 87 mm Wattage: 3.50W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 250 lu Beschermingsklasse: IP20 Cd: 120 cd Te

Nadere informatie

Product naam: MM05289

Product naam: MM05289 Product naam: MM05289 Specificaties MM05289: Levensduur L90: 25000u Diameter: 298 mm Levensduur L70: 45000u Gewicht: 745 gr Wattage: 10.50W Spanning: 230 V Kleur: 4000K (koelwit) Beschermingsgraad: IP66

Nadere informatie

Product naam: MM03833

Product naam: MM03833 Product naam: MM03833 Specificaties MM03833: Groep LED Lumen/Watt 75.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 8W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM06065

Product naam: MM06065 Product naam: MM06065 Specificaties MM06065: Groep LED Lumen/Watt 109.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 14W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Levensduur: 25000u Diameter: 172 mm Wattage: 20.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 150 mm Bundelbreedte: 90 graden Beschermingsklasse: IP44

Nadere informatie

Product naam: MM04085

Product naam: MM04085 Product naam: MM04085 Specificaties MM04085: Levensduur L90: 25000u Lengte: 51 mm Wattage: 7.50W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: Lumen: 500 lm Spanning: 12 V Cd: 1800 cd Beschermingsgraad:

Nadere informatie

Product naam: MM05124

Product naam: MM05124 Product naam: MM05124 Specificaties MM05124: Groep Armatuur Lumen/Watt 112.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort TECOH RDx Modena en Carlo Wattage * 25W RA 82 Spanning * 220-240V Straalhoek 25 graden Lichtkleur

Nadere informatie

Renoveren bestaande binnenverlichting

Renoveren bestaande binnenverlichting Renoveren bestaande binnenverlichting Het energiebesparingspotentieel in Nederland is enorm. Veel bedrijven maken nog gebruik van conventionele TL verlichting waar Lumeco gemiddeld 50% op kan besparen.

Nadere informatie

Product naam: MM03375

Product naam: MM03375 Product naam: MM03375 Specificaties MM03375: Levensduur L90: 25000u Lengte: 133 mm Wattage: 16.00W Diameter: 121 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 950 lm Beschermingsklasse: IP54 Cd: 6000

Nadere informatie

Product naam: MM05216

Product naam: MM05216 Product naam: MM05216 Specificaties MM05216: Groep LED Lumen/Watt 85.26 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 9,5W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING

ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIE ZUINIGE VERLICHTING LED VERLICHTING ENERGIEBESPARING LEVENSDUUR MILIEU BETROUWBAARHEID RETURN OF INVESTMENT GESCHIEDENIS De Russische wetenschapper Oleg Losev ontdekte reeds halverwege de jaren

Nadere informatie

Product naam: MM06498

Product naam: MM06498 Product naam: MM06498 Specificaties MM06498: Groep Armatuur Lumen/Watt 96.00 lm/watt Levensduur L70 45.000u Soort KARA Wattage * 26W RA 80 Spanning * 34-40V Straalhoek 100 graden Lichtkleur 4000K (koelwit)

Nadere informatie

Product naam: MM06337

Product naam: MM06337 Product naam: MM06337 Specificaties MM06337: Groep LED Lumen/Watt 71.00 lm/watt Levensduur 15.000u Soort Candle Wattage 3,5W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) Beschermingsgraad

Nadere informatie

Product naam: MM01921

Product naam: MM01921 Product naam: MM01921 Specificaties MM01921: Levensduur: 25000u Lengte: 76 mm Wattage: 7W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Spanning: 230 V Cd: 600 cd Beschermingsklasse: IP20 RA: 85 Te vervangen lamp: Bundelbreedte:

Nadere informatie

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled.

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled. Bedrijf X Besparingsanalyse Datum: 13 november 2014 Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen info@vanatotled.nl 0182 76 00 33 www.vanatotled.nl Kvk: 57479054 Inleiding U heeft er vast wel eens over

Nadere informatie

Product naam: MM03590

Product naam: MM03590 Product naam: MM03590 Specificaties MM03590: Groep LED Lumen/Watt 64.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort Wattage 7W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit) Lengte 83mm

Nadere informatie

Product naam: MM03295

Product naam: MM03295 Product naam: MM03295 Specificaties MM03295: Levensduur: 25000u Lengte: 78 mm Wattage: 4W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Cd: 200 cd Beschermingsklasse: IP20 RA: 80 Te vervangen

Nadere informatie

Product naam: MM07267

Product naam: MM07267 Product naam: MM07267 Specificaties MM07267: Levensduur L90: 25000u Lengte: 112 mm Wattage: 9.50W Diameter: 60 mm Kleur: 2800K (warmwit) Spanning: 230 V Lumen: 810 lm Beschermingsgraad: IP20 RA: 80 Te

Nadere informatie

Product naam: MM07263

Product naam: MM07263 Product naam: MM07263 Specificaties MM07263: Groep LED Lumen/Watt 85.50 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 5,5W RA 80 Spanning 230V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM07360

Product naam: MM07360 Product naam: MM07360 Specificaties MM07360: Groep Armatuur Lumen/Watt 105.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort SIENA Wattage 19W RA 80 Spanning 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 2800K (warmwit) UGR

Nadere informatie

Product naam: MM05239

Product naam: MM05239 Product naam: MM05239 Specificaties MM05239: Levensduur: 35000u Lengte: 45 mm Wattage: 6.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800-1800K (Dim to WARM) Gewicht: 54 gr Lumen: 500 lu Spanning: 18 V Cd: 1100 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM03676

Product naam: MM03676 Product naam: MM03676 Specificaties MM03676: Groep LED Soort Levensduur L90 25.000u RA 80 Wattage 9W Beschermingsgraad IP20 Spanning 230V Lengte 118mm Lichtkleur 4000K (koelwit) Breedte 55mm Lampsoort

Nadere informatie

Product naam: MM08040

Product naam: MM08040 Product naam: MM08040 Specificaties MM08040: Groep LED Lumen/Watt 78.30 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 6W RA 80 Spanning 220-240V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM08122

Product naam: MM08122 Product naam: MM08122 Specificaties MM08122: Groep LED Lumen/Watt 90.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 9W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2700-1800K (Dim

Nadere informatie

De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM

De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM Noordwijk, maandag 24 december 2012 Geachte heer de Vries, beste Klaas, Met genoegen doen we u hierbij een voorstel om geld

Nadere informatie

ENCON INGENIEURSBUREAU

ENCON INGENIEURSBUREAU ENCON INGENIEURSBUREAU ENERGIE - CONSULTANCY ENCON Ingenieursbureau Studiedag milieu&energie Technieken verlichting Case studies Relighting VERLICHTING RELIGHTING Meer licht met minder energie! Energiebesparing

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Groep Armatuur Lumen/Watt 76.00 lm/watt Levensduur 25.000u Soort SIENA Wattage * 20,5W RA 80 Spanning * 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05294

Product naam: MM05294 Product naam: MM05294 Specificaties MM05294: Groep Armatuur Lumen/Watt 100.00 lm/watt Levensduur L70 50.000u Soort LUSTER LED Wattage * 110W RA Spanning * 220-240V Straalhoek 60 graden Lichtkleur K (koelwit)

Nadere informatie

Inventarisatie verlichting

Inventarisatie verlichting Inventarisatie verlichting Bedrijven Uitgevoerd Jeroen van Wijnen Onlangs heeft een van onze adviseurs uw bedrijf bezocht voor een inventarisatie van de verlichting. Het doel van dit bezoek is om meer

Nadere informatie

Product naam: MM07265

Product naam: MM07265 Product naam: MM07265 Specificaties MM07265: Groep LED Lumen/Watt 100.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 6W RA 80 Spanning 220-240V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05244

Product naam: MM05244 Product naam: MM05244 Specificaties MM05244: Groep LED Lumen/Watt 94.00 lm/watt Levensduur L90 15.000u Soort LED CLASSIC Wattage 4,8W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 360 graden Lichtkleur 2700K (Extra

Nadere informatie

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality.

Seminarie IBE-BIV. Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Seminarie IBE-BIV Functionele LED-toepassingen in office, retail en hospitality. Kurt T Joens 4 november 2010 De wereld heeft nood aan zinvolle oplossingen om de klimaatveranderingen van antwoord te bieden.

Nadere informatie

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

Product naam: MM05242

Product naam: MM05242 Product naam: MM05242 Specificaties MM05242: Levensduur L90: 15000u Lengte: 101 mm Wattage: 3.00W Diameter: 36 mm Kleur: 2700K (Extra Warmwit LED Filament ) Gewicht: 14 gr Lumen: 250 lm Spanning: 230 V

Nadere informatie

Product naam: MM05125

Product naam: MM05125 Product naam: MM05125 Specificaties MM05125: Groep Armatuur Lumen/Watt 112.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort TECOH RDx Modena en Carlo Wattage * 25W RA 82 Spanning * 220-240V Straalhoek 25 graden Lichtkleur

Nadere informatie

Product naam: MM08117

Product naam: MM08117 Product naam: MM08117 Specificaties MM08117: Groep LED Lumen/Watt 81.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort LED CLASSIC Wattage 10W RA 80 Spanning 230V Licht rondom 330 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM04084

Product naam: MM04084 Product naam: MM04084 Specificaties MM04084: Groep LED Lumen/Watt 67.00 lm/watt Levensduur L90 25.000u Soort Reflector MR11/16 Wattage 7,5W RA 82 Spanning 12V Straalhoek 24 graden Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM06140

Product naam: MM06140 Product naam: MM06140 Specificaties MM06140: Groep LED Lumen/Watt 56.00 lm/watt Levensduur L90 30.000u Soort LED CLASSIC Wattage 5W RA 80 Spanning 220-240V Beschermingsgraad IP20 Lichtkleur 2800K (warmwit)

Nadere informatie

Product naam: MM05124

Product naam: MM05124 Product naam: MM05124 Specificaties MM05124: Groep Armatuur Soort TECOH RDx Levensduur L90 25.000u Straalhoek 25 graden Wattage * 27W Beschermingsgraad IP20 Spanning * 230V Adapter 3 Fase Euro track Lichtkleur

Nadere informatie

Product naam: MM03034

Product naam: MM03034 Product naam: MM03034 Specificaties MM03034: Levensduur: 20000u Lengte: 55 mm Wattage: 4.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 40 gr Cd: 800 cd Spanning: 230 V Bundelbreedte: 24 graden Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM04495

Product naam: MM04495 Product naam: MM045 Specificaties MM045: Levensd: 25000u Lengte: 132 mm Wattage: 8.00W Diameter: 121 mm Kleur: groeilicht UVA UVBK Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse: IP54 soort: PAR38 Te vervangen

Nadere informatie

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014

ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 ZX Ronde zondag 5 oktober 2014 Verhaaltje..Tussen Watt en Lumen Dit een verhaaltje gaat over de verschillen tussen de lichtopbrengst van lichtbronnen wat aansluit op het verhaalt over licht en lichtbronnen

Nadere informatie

Product naam: MM07359

Product naam: MM07359 Product naam: MM07359 Specificaties MM07359: Groep Armatuur Lumen/Watt 101.00 lm/watt Levensduur 50.000u Soort SIENA Wattage * 15,5W RA 80 Spanning * 230V Straalhoek 90 graden Lichtkleur 4000K (koelwit)

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

Product naam: MM06140

Product naam: MM06140 Product naam: MM06140 Specificaties MM06140: Levensduur L90: 30000u Wattage: 5.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 280 lm RA: 80 Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort: A60 Lampvoet: E27 Dimbaar:

Nadere informatie

Product naam: MM02273

Product naam: MM02273 Product naam: MM02273 Specificaties MM02273: Levensduur: 30000u Lengte: 93 mm Wattage: 15W Diameter: 111 mm Kleur: 4000K (koelwit) Gewicht: 244 gr Cd: 1440 cd Spanning: 230 V RA: 93 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Product naam: MM02673

Product naam: MM02673 Product naam: MM02673 Specificaties MM02673: Levensduur L90: 20000u Lengte: 74 mm Wattage: 7.00W Diameter: 50 mm Kleur: 2800K Gewicht: 82 gr Lumen: 750 lm Spanning: 230 V Cd: 320 cd Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. Begin 2012 ontvangt John Wasies voor zijn huishouden de jaarafrekening van zijn energieleverancier Eltron over het jaar 2011. Naast de

Nadere informatie

Product naam: MM05340

Product naam: MM05340 Product naam: MM05340 Specificaties MM05340: Levensduur: 15000u Lengte: 152 mm Wattage: 3.00W Diameter: 59 mm Kleur: 2200K (MellowLight de LED Kooldraad kleur) Gewicht: 287 gr Lumen: 210 lu Spanning: 230

Nadere informatie

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een

Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een Het verlichten van een ruimte is mogelijk dankzij elektriciteit. Wanneer die elektriciteit komt van een fossiele energiebron, zoals een kolencentrale, dan wordt indirect uitstoot van CO2 veroorzaakt. Dit

Nadere informatie

Product naam: MM02648

Product naam: MM02648 Product naam: MM02648 Specificaties MM02648: Levensduur L90: 40000u Wattage: 15.00W Kleur armatuur: Aluminium Aantal lampen: 1 (niet inbegrepen) Lamp soort: AR111 Lampvoet: GU10 Lengte: Diameter: Gewicht:

Nadere informatie

Product naam: MM04812

Product naam: MM04812 Product naam: MM04812 Specificaties MM04812: Levensduur: 25000u Diameter: 80 mm Wattage: 8.00W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 68 mm Bundelbreedte: 36 graden Beschermingsklasse: IP23 Power

Nadere informatie

Product naam: MM01919

Product naam: MM01919 Product naam: MM01919 Specificaties MM01919: Levensduur: 25000u Wattage: 7.00W Kleur: 2800K Cd: 600 cd RA: 85 Bundelbreedte: 35 graden Lamp soort: PAR16 Lampvoet: E14 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning:

Nadere informatie

Product naam: MM04231

Product naam: MM04231 Product naam: MM04231 Specificaties MM04231: Levensduur L90: 25000u Lengte: 126 mm Wattage: 13.00W Diameter: 65 mm Kleur: 2800K (warmwit) Gewicht: 164 gr Lumen: 1055 lm Spanning: 230 V RA: 80 Beschermingsklasse:

Nadere informatie

Catalogus, led verlichting.

Catalogus, led verlichting. Catalogus, led verlichting. Inleiding: AS-ta is er in geslaagd om een leverancier te vinden met led verlichting van uitstekende kwaliteit. Door onze nauwe samenwerking kunnen wij klantgericht werken en

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie

MADE IN HOLLAND. Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie Lambda LED buizen. Algemene informatie. 42 serie 20-10-2012 Teneinde tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige energiebesparende led verlichting, worden de Lambda LED buizen geassembleerd

Nadere informatie