Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder"

Transcriptie

1 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans en M. de Datum: 24 september Jong 2015 Versie: 1.0 Status: definitief

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Kwantificeringsmethode Conversiefactoren Meetresultaten en Toelichting Totale CO 2-emissie eerste helft Scope 1: directe CO 2 emissies Stationaire verbrandingsapparatuur Lekkage van koelgassen Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Scope 2: indirecte CO 2-emissies Elektriciteitsgebruik Privéauto s voor zakelijk gebruik Vliegreizen voor zakelijke doeleinden Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en Resultaten ten opzichte van

4

5 1 Inleiding Dit document beschrijft de halfjaarlijkse emmissie-inventaris van HKV lijn in water. 1.1 Kwantificeringsmethode Voor het kwantificeren van de CO 2 -uitstoot is gebruik gemaakt van de onderstaande data: Scope 1 Brandstof voor stationaire verbrandingsapparatuur (CV-ketels) Leveranciers: Nuon en Eneco. Soort: Gas (M3), het betreft verbranding van aardgas in 4 CV-ketels. 3 CV-ketels in Lelystad: Remeha Quinta 85, bouwjaar/geplaatst in CV-ketel in Delft: Nefit HR 30 c/v, bouwjaar/geplaatst in Herkomst gegevens: Tussentijdse meterstanden Soort data: Data afkomstig van de jaarlijkse factuur van de energieleveranciers (meterstanden) en aflezen van de digitale meters in het stookhok. Deze worden voldoende betrouwbaar geacht. De totalen op de facturen waarbij een calorische correctie is toegepast zijn, mits aanwezig, gebruikt. N.B. De metingen voor de vestiging Lelystad lopen van 1 januari tot 6 augustus De verbruikswaarden zijn gecorrigeerd voor verbruik in de eerste zes maanden. De metingen voor Delft lopen van 1 januari tot 11 augustus en zijn (gecorrigeerd) gebruikt als verbruikswaarden voor de eerste zes maanden van Emissie koudemiddel voor airco en koelingsapparatuur Leverancier: Carrier. Soort: Koudemiddel. Herkomst gegevens: Facturen onderhoudsbedrijf. Soort data: exacte data op basis van ingevulde werkrapporten. Brandstof zakelijk verkeer eigen wagenpark Leverancier: MKB brandstof. Soort: Diesel en Benzine (in liters). Herkomst gegevens: Uitdraai brandstofgegevens tankpasleverancier. De gegevens zijn op basis van de brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, verkregen. De kilometerregistratie is niet volledig aangezien niet elke werknemer zorgvuldig de gereden kilometers bijhoudt middels invoer van de kilometerstand bij het tanken. Er is op basis van de kilometerregistratie een analyse gemaakt van het percentage gereden privé km. Op basis van deze analyse is berekend dat aandeel privé kilometers 32% is. Dit percentage is in mindering gebracht op het totaal aantal liter brandstof. Scope 2 Electriciteit Leveranciers: Type stroom: Herkomst gegevens: Nuon. Grijze en groene stroom (in KWh). Tussentijdse meterstanden

6 Soort data: Exacte data. N.B. De metingen voor locatie Lelystad lopen van 1 januari tot 7 augustus. De metingen van Delft lopen van 1 januari tot 11 augustus. De verbruikswaarden zijn gecorrigeerd voor verbruik inde eerste zes maanden. Brandstof privéauto s voor zakelijk verkeer Herkomst gegevens: Kilometerdeclaratie medewerkers op weekstaten. Gegevens over de soort en klasse auto zijn verkregen op basis van een apart verzoek aan de medewerkers om deze informatie te verstrekken. De registratie in aangescherpt zodat voor 98% van de gereden kilometers de klasse is bepaald. Soort data: exacte data. Zakelijk vliegverkeer Herkomst gegevens: Soort data: Aantal KM: HKV uitzendlijst 2015 en e-ticket registratie bijgehouden in de map van het secretariaat. Deze data is, bij onduidelijkheid, aangevuld met een inventarisatie onder de medewerkers m.b.t. overstap luchthavens. exacte data. Afstanden worden berekend via de website Deze website wordt ook door VN medewerkers gebruikt om hun CO2-emissie voor vliegreizen te berekenen. 1.2 Conversiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van HKV voor het jaar 2015 zijn de conversiefactoren uit het Handboek CO 2 Prestatieladder versie 3.0, 10 juni 2015 gehanteerd. In bijlage A staat de gehele CO 2 emissie berekening inclusief de conversiefactoren met referenties. In paragraaf 3 worden de resultaten van de eerste helft van 2015 vergeleken met die van de eerste helft van Deze laatste resultaten zijn echter berekend met de conversiefactoren die horen bij een vorige versie van het Handboek CO 2 Prestatieladder (versie 2.2). Daarnaast is de berekening van de vliegreizen aangepast: waar eerder de indeling naar afstand werd uitgevoerd voor de totale retour-afstand, zijn nu alle tussenstops meegenomen zodat elke vlucht (één start en landing) apart wordt meegenomen. Daarnaast bleek dat bij het verbruik van het wagenpark een foutive factor werd gebruikt om de privé-kilometers te verrekenen. Als laatste is het stroometiket van de NUON Groen Garant stroom verandert voor Waar in 2013 de stroom voor 95% uit waterkracht werd opgewekt is dit in % geweest. De resultaten van de eerste helft van 2014 zijn daarom aangepast op de volgende punten: - Nieuwe conversiefactoren (volgens Handboek versie 3.0); - Aangepaste factor privé-kilometers wagenpark; - Aangepaste berekening uitstoot vliegreizen - Correctie stroometiket nuon 2014.

7 De conversiefactor voor elektriciteitsgebruik is berekend conform het stroometiket dat geldt voor de stroom die wij afnemen. Dit betreft Nuon Groengarant, waarbij 99.02% van de elektriciteit met waterkracht wordt opgewekt in Scandinavië, en de resterende 0.02% uit biomassa in Nederland. De conversiefactoren voor biomassa en waterkracht zijn respectievelijk 189 en 0 g/kwh. De conversiefactor voor elektriciteit is dus: Faktor_elecktriciteit = x x 0.00 = 1.85 g CO 2 /kwh. Rekenmethodiek voor de berekening van de uitstoot: CO 2 -uitstoot= conversiefactor x eenheid energieverbruik.

8

9 2 Meetresultaten en Toelichting Totale CO 2 -emissie eerste helft 2015 De totale CO 2 -emissie van HKV in de eerste helft van 2015 is berekend op 104,2 ton CO 2. De emissies zijn onderverdeeld naar directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). De verdeling van de totale emissie in scope 1 en 2 is weergegeven in Tabel 2-1. CO 2 emissie jaar 2015 (eerste helft) CO2- uitstoot [ton] CO2-Uitstoot/FTE Scope 1 53,5 1,04 Scope 2 50,71 0,99 Scope 3 n.v.t. n.v.t. Totaal 104,2 2,02 Tabel 2-1 CO 2-emissies eerste helft Scope 1: directe CO 2 emissies De directe emissie van CO 2 is berekend op 53,5 ton CO 2 De onderverdeling van CO2-emissies binnen scope 1 is te zien in Figuur 2-1. Figuur 2-1: Onderverdeling van de CO 2 emissie in scope 1.

10 2.2.1 Stationaire verbrandingsapparatuur 13.5 ton CO 2 (25% binnen scope 1) van de directe CO 2 -emissie van HKV wordt veroorzaakt door het gebruik van stationaire verbrandingsapparatuur. Deze uitstoot wordt in zijn geheel veroorzaakt door het verbranden van aardgas in CV installaties voor de verwarming van de kantoren. De verdeling van het aardgasverbruik over de kantoren is weergegeven in 1 Nm3 (1 Nm3 staat voor 1 m 3 aardgas onder standaard druk en temperatuur). Kantoor Aardgas [Nm3] Percentage Lelystad 9,71 72% Delft 3,76 28% Totaal 13,47 100% 1 Nm3 staat voor 1 m 3 aardgas onder standaard druk en temperatuur. Tabel 2-2 Onderverdeling aardgasverbruik 2015 eerste helft Lekkage van koelgassen Op locatie Lelystad is alleen een airco installatie aanwezig in de serverruimte en niet op de werkvloer. De koeling in deze serverruimte is op basis van aangevoerde buitenlucht. Alleen op erg warme dagen wordt de airco ingezet. Op de locatie Delft is wel een aircosysteem aanwezig. Er zijn zover bekend conform de opgave van de leveranciers in de kantoorinstallaties geen koudemiddelen verbruikt voor de klimaatsystemen Brandstofgebruik van het eigen wagenpark De medewerkers met een auto uit het wagenpark van HKV maken gebruik van brandstofpassen. De organisatie waarvan tankpassen worden gebruikt, rapporteert voor het eerste half jaar van 2015 een verbruik van liter diesel en liter benzine. Deze hoeveelheid moet nog worden gecorrigeerd voor het privégebruik. De gereden kilometers worden door de medewerkers bijgehouden, waardoor het aandeel privékilometers is vast te stellen op basis van metingen. Op basis van de eerst zes maanden van 2015 is het aandeel privékilometers 31%. Gecorrigeerd voor privékilometers wordt het verbruik voor het eerste half jaar van 2015 op liter diesel en liter benzine. Hiermee komt de CO 2 -uitstoot door brandstofverbruik van het eigen wagenpark uit op 40,1 ton (75% binnen scope 1). 2.3 Scope 2: indirecte CO 2 -emissies De indirecte CO 2 -emissie is berekend op 50,8 ton CO 2. De onderverdeling van emissies binnen scope 2 is te zien in Figuur 2-2.

11 Figuur 2-2: Onderverdeling van CO 2 emissies binnen scope Elektriciteitsgebruik De indirecte CO 2 -emissie wordt voor 0.2% veroorzaakt door het gebruik van ingekochte elektriciteit. Er werd in de eerste helft van kwh gebruikt wat omgerekend overeenkomt met 0.12 ton CO 2 De verdeling van het elektriciteitsverbruik over de kantoren is weergegeven in Tabel 4-3. Kantoor Elektriciteit [KWh] Percentage Lelystad ,0% Delft ,0% Totaal % Tabel 2-3 Onderverdeling elektriciteitsverbruik eerste helft Privéauto s voor zakelijk gebruik Medewerkers hebben bij zakelijke bezoeken gebruik gemaakt van de eigen privéauto en de gereden kilometers gedeclareerd. In totaal zijn in de eerste helft van 2015 binnen alle organisatie onderdelen kilometers gedeclareerd, goed voor 9,11 ton CO 2. Dit is 17% van de indirecte emissie Vliegreizen voor zakelijke doeleinden Er zijn in de eerste helft van 2015 voor HKV door medewerkers zakelijke vliegreizen uitgevoerd. De emissie van vliegreizen voor zakelijke doeleinden komt neer op 41,48 ton CO 2, ofwel 79% van de totale uitstoot in scope 2. Het totaal aantal gevlogen kilometers is km. 2.4 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 De berekende CO 2 -emissies hebben een bepaalde onzekerheidsmarge. Bij deze analyse is de onzekerheid afkomstig van dezelfde bronnen als bij de analyse voor In het rapport

12 3 A 1_CO2-emissie_inventaris_2014.pdf worden deze bronnen uitgebreid beschreven.

13 3 Resultaten ten opzichte van 2014 Voor het basisjaar 2011 zijn geen halfjaarcijfers beschikbaar. We vergelijken daarom het eerste halfjaar van 2015 met het eerste halfjaar van De cijfers voor het eerste halfjaar van 2014 zijn anders dan beschreven in de de rapportage daarvan ( 3 A 1_CO2- emissie_inventaris_halfjaarverslag_2014 om de redenen beschreven in paragraaf 1.2.) Figuur 3-1: Halfjaarlijkse emissie in 2015 vergeleken met die in 2014 met nieuwe concersiefactoren. In 2014 was de uitstoot na een half jaar 94.7 ton CO2, met 1.62 ton CO2 uitstoot per Fte. De stijging van de totale CO 2 -emissie in het eerste halfjaar van 2015 is vrijwel volledig te verklaren door een aanzienlijke stijging van het aantal vliegreizen. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 is het aantal gevlogen kilometers ongeveer 60% hoger. In scope 1 is er vrijwel geen verandering. Door de koudere winter 2014/2015 is ook de emissie door gas hoger, ongeveer 20%, maar dit wordt gecompenseerd door een verminderde inzet van en uitstoot door het wagenpark. Ook het aantal gereden kilometers met privé-auto s is met km (9 ton CO 2 ) aanzienlijk gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2014 ( km, of 15.2 ton CO 2 ), maar vergelijkbaar met Ook is in kantoor Lelystad minder elektriciteit verbruikt; in Delft is het verbruik iets gestegen. Het totale energiegebruik is iets (ongeveer 1 kwh) lager dan in de eerste helft van De CO 2 uitstoot die wordt veroorzaakt is fors lager: dit wordt veroorzaakt door de conversiefactoren. Voor 99% gebruikt HKV groene stroom op basis van waterkracht: de conversiefactor hiervoor is per dit jaar 0.0 g/kwh. De resterende 1% is opgewekt met uit biomassa, ook hiervoor is de conversiefactor relatief laag met 189 g CO 2 /kwh. Alle besparingen worden echter ruimschoots tenietgedaan door de eerder besproken toename in vliegverkeer.

14

15 Bijlage

16

17 Bijlage A: CO2-emissie eerste helft 2015, scope 1&2 Conversiefactor Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO2 emissie [ton] Scope 1: Directe emissie : Stationaire verbrandingsapparatuur (CV-ketels) Aardgas Lelystad (3 ketels, Remeha Quinta 85, 2004) [1] 1884 g Co2/Nm1 5,155 Nm Aardgas Delft ( 1 ketel Nefit HR 30 c/v, 1997) [1] 1884 g Co2/Nm2 1,995 Nm : Airco en koelingapparatuur : Gebruik eigen wagenpark Benzine [1] 2740 g CO2/liter 2,995 liter Diesel [1] 3230 g CO2/liter 9,862 liter Scope 2: Indirecte emissie :Elektriciteitsgebruik < Nuon> Lelystad [1] 1.85 g CO2/ KWh 57,860 kwh <Eneco> Delft [1] 1.85 g CO2/ KWh 8,226 kwh : Privé autos voor zakelijk verkeer 9.11 Personenauto, brandstoftype niet bekend [1] 220 g CO2 / voertuigkm 1,631 km 0.36 Benzine-auto, klasse <950 kg [1] 177 g CO2 / voertuigkm 654 km 0.12 Benzine-auto, klasse kg [1] 224 g CO2 / voertuigkm 16,324 km 3.66 Benzine-auto, klasse > 1350 kg [1] 253 g CO2 / voertuigkm 9,933 km 2.51 Benzine-auto, hybride 171 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Benzine-auto, plug-in hybride 146 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Diesel-auto, klasse < 1050 kg [1] 168 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Diesel-auto, klasse kg [1] 213 g CO2 / voertuigkm 6,941 km 1.48 Diesel-auto, klasse >1450 kg [1] 241 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Diesel-auto, hybride 157 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 LPG-auto, klasse kg [1] 196 g CO2 / voertuigkm 5,026 km 0.99 LPG-auto, klasse >1400 kg [1] 221 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse <1100 kg [1] 149 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse kg [1] 189 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse >1500 kg [1] 214 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Bio-CNG 75 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Bio-Ethanol (E85) 122 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Biodiesel EURO5 207 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Waterstof 126 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Elektrisch (grijze stroom) 107 g CO2 / voertuigkm 0 km : Zakelijk vliegen Afstand < 700 [1] 297 g CO2/reizigerskm 11,168 reizigerskm Afstand [1] 200 g CO2/reizigerskm 47,760 reizigerskm Afstand > km [1] 147 g CO2/reizigerskm 194,622 reizigerskm 28.61

18 CO 2 -emissie eerste helft 2014, scope 1&2 Conversiefactor Eenheid Hoeveelheid Eenheid CO2 emissie [ton] Scope 1: Directe emissie : Stationaire verbrandingsapparatuur (CV-ketels) Aardgas Lelystad (3 ketels, Remeha Quinta 85, 2004) [1] 1884 g Co2/Nm1 4,757 Nm Aardgas Delft ( 1 ketel Nefit HR 30 c/v, 1997) [1] 1884 g Co2/Nm2 1,159 Nm : Airco en koelingapparatuur : Gebruik eigen wagenpark Benzine [1] 2740 g CO2/liter 5,777 liter Diesel [1] 3230 g CO2/liter 8,302 liter Scope 2: Indirecte emissie :Elektriciteitsgebruik < Nuon> Lelystad [1] 1.85 g CO2/ KWh 59,253 kwh <Eneco> Delft [1] 1.85 g CO2/ KWh 8,115 kwh <Jakarta > [1] 0 g CO2/ KWh 0 kwh : Privé autos voor zakelijk verkeer Personenauto, brandstoftype niet bekend [1] 220 g CO2 / voertuigkm 1,133 km 0.25 Benzine-auto, klasse <950 kg [1] 177 g CO2 / voertuigkm 5,517 km 0.98 Benzine-auto, klasse kg [1] 224 g CO2 / voertuigkm 20,599 km 4.61 Benzine-auto, klasse > 1350 kg [1] 253 g CO2 / voertuigkm 15,143 km 3.83 Benzine-auto, hybride 171 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Benzine-auto, plug-in hybride 146 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Diesel-auto, klasse < 1050 kg [1] 168 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Diesel-auto, klasse kg [1] 213 g CO2 / voertuigkm 4,688 km 1.00 Diesel-auto, klasse >1450 kg [1] 241 g CO2 / voertuigkm 18,836 km 4.54 Diesel-auto, hybride 157 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 LPG-auto, klasse <1000 kg [1] 192 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 LPG-auto, klasse kg [1] 196 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 LPG-auto, klasse >1400 kg [1] 221 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse <1100 kg [1] 149 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse kg [1] 189 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Aardgas/CNG auto, klasse >1500 kg [1] 214 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Bio-CNG 75 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Bio-Ethanol (E85) 122 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Biodiesel EURO5 207 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Waterstof 126 g CO2 / voertuigkm 0 km 0.00 Elektrisch (grijze stroom) 107 g CO2 / voertuigkm 0 km : Zakelijk vliegen Afstand < 700 [1] 297 g CO2/reizigerskm 4,382 reizigerskm Afstand [1] 200 g CO2/reizigerskm 28,334 reizigerskm Afstand > km [1] 147 g CO2/reizigerskm 126,382 reizigerskm 18.58

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water Oktober 2016 CO2 -emissie inventaris jan-jun 2016 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni 2016 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water Maart 2017 CO2 -emissie inventaris jan-jun 2016 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni 2016 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water September 2017 CO2 -emissie inventaris jan-jun 2017 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni 2017 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water september 2017 CO 2-emissie inventaris jan-jun 2017 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris januari t/m juni 2017 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie

Nadere informatie

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2014. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water

3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2014. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2014 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2014 Auteurs: R. Kamp en

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2014

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2014 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2014 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2014 Auteurs: R. Kamp en M. de Jong Datum 2-10-2015

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2013

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2013 Opdrachtgever: HKV 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2013 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2013 Auteurs: R. Kamp en M. de Jong Datum: 10 maart 2014 Versie: 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2012

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2012 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2012 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 11 oktober

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2016

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2016 juni 2017 CO 2-emissie inventaris 2016 Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2016 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2016 Auteurs:

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Welvreugd Beheer 2012

Welvreugd Beheer 2012 De emissie inventaris van: Welvreugd Beheer 2012 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Welvreugd Beheer September 2013 Concept 1 Verantwoording Titel : Welvreugd Beheer B.V. Emissie-inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint

Rapportage Carbon Footprint Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2012 31-12-2012 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2012 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2012 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3. Versie: 1.0, 14-10-2014

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3. Versie: 1.0, 14-10-2014 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q3 Versie: 1.0, 14-10-2014 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine Railpro BV opereert in de spoormarkt. De onderneming levert spoorproducten en (logistieke)

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

CO 2 emissie inventaris

CO 2 emissie inventaris Inhoudsopgave CO 2 prestatieladder scope... 2 Conformiteit inventaris... 2 Basisgegevens... 2 Beschrijving van de organisatie... 2 Verantwoordelijkheden... 2 Basisjaar... 3 Rapportageperiode... 3 Verificatie...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V.

Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014. Orona the Netherlands B.V. Rapportage Carbon Footprint Periode 1-1-2014 31-12-2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/18 Carbon footprint jaar 2014 versie 1.0 Verantwoording Titel : Carbon footprint 2014 Revisie : 1.0 Datum : 24

Nadere informatie

Versie: 1.0, CO2 inventarisatie Q1 t/m Q4

Versie: 1.0, CO2 inventarisatie Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 15-1-2014 CO2 inventarisatie 2013 - Q1 t/m Q4 Inventory boundary Organizational boundaries René Prinsen Spoorwegmaterialen B.V., kantoorhoudende aan de Stationsweg Oost 259 in Woudenberg,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 21 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint 2012 Versie : 1.0 Datum : 14-01-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H1. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H1 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 ten behoeve van de CO2- Prestatieladder Takke Groep 3 A 1 emissie-inventarisatie 2013 Takke Groep.docx Pagina 1 van 3 Verantwoording Titel : Emissie inventarisatie 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 16-3-2016 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) CO²- Bewust Lelystad, april 2014 Inhoudsopgave 1. CO2-emissie inventaris... 3 1.1 Grondslag CO2-emissie inventaris... 3 1.2.

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 2 april 2014 v1.0

BIJLAGE A1. Versie 2 april 2014 v1.0 BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2013 Versie 2 april 2014 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad 3

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013

Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 19 Verantwoording Titel : Voortgangsrapportage Carbon Footprint januari-juni 2013 Versie : 2.0 Datum : 26-6-2014 Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0)

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0) BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2015 Versie 24 maart 2016 (v1.0) Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 2.0, 5-11-2015 Toelichting behorende bij versie 2.0: Met ingang van 1 september 2015 heeft voestalpine WBN via een asset deal de bedrijfsactiviteiten van Rail

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie