POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG"

Transcriptie

1 POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen in een kwetsbare fase van het leven. U wilt hg cmplexe patiëntenzrg leveren m het lijden en het leven van deze grep patiënten draaglijk te maken. Daarnaast wilt u uw kennis verdragen aan uw cllega`s, zdat vernieuwing van zrg in uw eigen werksetting gerealiseerd kan wrden. Telatingseisen: Direct telaatbaar: Verpleegkundigen met een hb-pleiding f dr het CZO erkende vervlgpleiding. Telaatbaar na berdeling van een intakeassessment: inservice- f mb-verpleegkundigen. Zie vr aanvullende infrmatie k 'Telatingseisen' in de uitgebreide infrmatie. Start: September 2012 Cursusdagen en lestijden: dnderdag, lestijden tussen uur Blk A Blk B Blk C Blk D 6-sep 15-nv 31-jan 18-apr 13-sep 22-nv 7-feb 25-apr 27-sep 6-dec 7-mrt 16-mei 11-kt 20-dec 14-mrt 23-mei 25-kt 10-jan 21-mrt 6-jun 1 nv 17-jan 4-apr 20-jun Ksten: 5.062,- (2012) Mdulen en readers wrden via ns intranet digitaal beschikbaar gesteld. Studiebeken dient u zelf apart aan te schaffen. U met hiervr rekenen p ngeveer 350,- Het is mgelijk m lsse mdulen te vlgen, verlegt u ver een passend pleidingstraject met de studieleider Ellen de Nijs f Karin Aarsman Opleidingscentrum UMC Utrecht, telefnisch bereikbaar via (ma-di-d) 1

2 Aftrek studieksten Vlgt u een pleiding m uw vakkennis te vergrten f det u vr uw werk een studie? De uitgaven hiervr, zals lesgeld en de uitgaven vr beken, mag u aftrekken als persnsgebnden aftrek. Zie vr meer en actuele infrmatie de website van de Belastingdienst Lcatie: Utrecht: Opleidingscentrum UMC Utrecht, Hijmans v.d. Berghgebuw Omvang: Studieduur is één jaar. Het prgramma mvat maximaal 24 cntactdagen (exclusief de diplma uitreiking). De pleiding kent 14 EC`s (Eurpean Credits f studiepunten) te aan het theretische prgramma en 10 EC s aan het praktijkleren. De studiebelasting is ngeveer 392 uur vr de therie en 280 uur vr het praktijkleren. Afhankelijk van uw studietemp met u rekenen p circa uur vrbereiding thuis per cntactdag, inclusief het maken van pdrachten. Grepsgrtte: Minimaal 15 deelnemers. Diplma: U ntvangt het diplma van de Hgeschl Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Diplma uitreiking 12 september 2013 Pst-hb pleiding Palliatieve zrg Inleiding Palliatieve zrg is een benadering die de kwaliteit van zrg en van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandening. Dit wrdt bewerkstelligd dr het vrkmen en verlichten van lijden, dr middel van vregtijdige signalering en zrgvuldige berdeling en behandeling van prblemen van lichamelijke, psychsciale en spirituele aard (Kwaliteitskader V&VN 2008). Deze vrm van zrg kenmerkt zich dr een prfessinele en integrale benadering met aandacht vr de cntinuïteit en kwaliteit van zrg. Het ziekteprces in de palliatieve fase is veranderlijk en nvrspelbaar. Dit vraagt een anticiperende en practieve huding van de verpleegkundige. Zij/hij met prblemen kunnen signaleren, vregtijdig kunnen handelen, flexibel zijn en een grt prbleemplssend vermgen hebben. Pallitatieve zrg begint p het mment dat er geen genezende behandeling meer mgelijk is vr de patiënt en de kans grt is dat de patiënt aan de ziekte zal verlijden. Er wrden verschillende stadia nderscheiden. Ten eerste de ziektegerichte palliatie, waarbij behandeling gericht is p levensverlenging f het vrkmen van de (ernst van) symptmen. Ten tweede de symptmgerichte palliatie waarbij de behandeling van symptmen ter verbetering f behud van kwaliteit van leven vrp staat. En als laatste de terminale fase waarbij het del is m het stervensprces van de patiënt en zijn familie te ndersteunen. De pst-hb pleiding Palliatieve zrg is een cmpetentiegerichte pleiding. Hierbij wrdt uitgegaan van een dynamische gezndheidzrg met veranderende functies. Er is sprake van een krachtige leermgeving en een sterke relatie met de berepspraktijk. Er bestaat een nauwe relatie tussen het functiedmein en de cmpetenties waaraan gewerkt wrdt. Als er in de praktijk iets verandert, verandert het prgramma mee. De Hgeschl Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Kenniscentrum Palliatieve zrg (UPC) hebben in samenwerking met V&VN Palliatieve Verpleegkunde en experts uit het veld van de palliatieve zrg een nieuwe pleiding pst-hb Palliatieve zrg ntwikkeld. Hierdr sluit de pleiding aan bij de behefte, vragen en kwaliteitseisen van het werkveld en berepsvereniging. 2

3 Del van de pleiding U wrdt pgeleid tt een gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zrg die zelfstandig, efficiënt en delmatig kan werken. U kunt prfessinele en interdisciplinaire verpleegkundige zrg verlenen aan de individuele patiënt en zijn familie in de palliatieve fase; nieuwe kennis, ntwikkelingen en verheidsbeleid vertalen naar de directe patiëntenzrg en een vrtrekkersrl vervullen in de eigen werkmgeving. U kunt zelfstandig uw functie en daarbij behrende cmpetenties vlgens de CanMEDS gebieden, vrm en inhud geven: Vakinhudelijk handelen: de verpleegkundige integreert alle vakinhudelijke kennis en vaardigheden en een prfessinele attitude ten beheve van ptimale patiëntgerichte zrg en werkprcessen. Cmmunicatie: de verpleegkundige faciliteert p een effectieve wijze de patiënt prfessinal relatie en de cmmunicatie vóór, tijdens en na het directe patiëntencntact. Samenwerking (intra-, inter- en multidisciplinair): de verpleegkundige werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten beheve van ptimale patiëntenzrg. Kennis en wetenschap: de verpleegkundige cmmitteert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals met het creëren, verspreiden en tepassen van (wetenschappelijke) kennis. Maatschappelijk handelen: de verpleegkundige gebruikt p een verantwrde wijze haar f zijn expertise en invled ten vrdele van de gezndheid en het welzijn van individuele patiënten, de gemeenschap en de bevlking. Organisatielidmaatschap: de verpleegkundige draagt als rganisatielid bij aan de cntinuïteit en effectiviteit van de ziekenhuisrganisatie en de gezndheidszrg. Prfessinaliteit: de verpleegkundige cmmitteert zich aan de gezndheid en het welzijn van individuen en de samenleving dr een ethische berepsuitefening, dr de prfessie geleide regulatie van het berep en hge persnlijke gedragsstandaarden. Berepsdeelprfiel Het berepsdeelprfiel is gebaseerd p de cmpetenties van de palliatieve verpleegkundige. U kunt het berepsdeelprfiel raadplegen p de website van V & VN Berepsvereniging van zrgprfessinals. Telatingseisen U bent direct telaatbaar indien u in het bezit bent van een Hb-V diplma f een dr het CZO- erkende vervlgpleiding, minimaal twee jaar werkervaring heeft in een relevant werkgebied en een aanstelling vr minimaal 67% prcent. Bvendien heeft u: een mentr tt uw beschikking die de praktijkpdrachten begeleidt, een dr de werkinstelling en student ndertekende leerwerkvereenkmst waarin afspraken ver de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd, cmputer en internetvaardigheden. Om gebruik te kunnen maken van de digitale leermgeving van de Hgeschl Utrecht met uw cmputer en internetverbinding aan de vlgende systeemeisen vlden: PC met Windws XP Internet Explrer 6 (f hger) Office 2003 (f hger) Laatste patches en updates van Windws en IE 6 f hger 3

4 Minimaal 500 MHz prcessr en 128 Mb werkgeheugen, kennis van de Engelse taal (lezen). U bent niet direct telaatbaar als u in het bezit bent van een Mb-V f een In-service diplma. Indien er n.a.v. uw inschrijving en curriculum vitae vragen rijzen, dan kmt u in aanmerking vr een (digitaal) intakeassessment. Na berdeling van het assessment wrdt u wel/ niet tegelaten tt de pleiding. Vr infrmatie ver het intake-assessment kunt u cntact pnemen met de studieleider van deze pleiding. Zie k Meer weten? Diplma Het uitstrmniveau van deze pleiding is Pst-hb. Na succesvlle afrnding van deze pleiding ntvangt u het diplma van de Hgeschl Utrecht en het UMC Utrecht en mag u zich gedifferentieerd verpleegkundige palliatieve zrg nemen. Tetsing en accreditatie van de pleiding De pleiding pst-hb Palliatieve zrg van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Hgeschl Utrecht is geaccrediteerd dr de Accreditatiecmmissie van het Kwaliteitsregister V&VN Vr deze pleiding ntvangt u 434 punten Het diplma van de Stichting pst-hb (SPHBO) wrdt u verstrekt wanneer de pleiding dr de Stichting is getetst en geregistreerd. Daarmee vallen de kwaliteitseisen en diplmering binnen een erkende en landelijke vereengekmen regeling in het hger berepsnderwijs. Prgramma De didactiek van de pleiding staat in het teken van cmpetentiegericht leren. Hierbij wrdt gestreefd naar een ptimale balans tussen praktijkpdrachten en verdiepende therie en trainingen. Dat betekent dat vragen vanuit uw eigen praktijk centraal staan. Bij de pbuw van het curriculum en bij het cncrete aanbd van nderwijs bestaat een vrtdurende wisselwerking tussen dat wat u in de praktijk det en zal meten den en de pleidingsstructuur en -inhud. Dat betekent dat vragen vanuit de praktijk centraal staan. Het prgramma bestaat uit de vlgende mdulen: 1. Inleiding in de palliatieve zrg 2. Tepassen wetenschappelijke brnnen (Evidence based practice) 3. Palliatieve zrg vr verschillende patiëntencategrieën 4

5 4. Symptmmanagement 5. Cmmunicatie en psychsciale zrg 6. Kwaliteit van zrg 7. Ethiek en zingeving in de palliatieve zrg 8. Cnsultatie en educatie 9. Persnlijke effectiviteit en supervisie 10. Praktijkleren Tetsing U rndt elke mdule af met een eindpdracht. Die wrdt in de regel dr dcenten van de Hgeschl Utrecht en het UMC Utrecht berdeeld. U ntvangt het diplma als u alle mdulen uit het Pst-hb prgramma met ged gevlg heeft afgernd. Cntact Bezek een van de HU vrlichtingsdagen f neem cntact p met: Ellen de Nijs f Karin Aarsman Opleidingscentrum UMC Utrecht, telnr:

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2012-2017 Onderscheidend in betrkkenheid en bereikbaarheid De Maatschap Medische Micrbilgie & Immunlgie Gelderland ziet de kmende jaren de cncurrentie verder tenemen. De verwachting

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Studeren zonder belemmeringen

Studeren zonder belemmeringen Studeren znder belemmeringen Bepalende factr: de dcent Eén p de tien Nederlandse studenten heeft dr een beperking last van belemmeringen tijdens zijn pleiding. Ze maken het zichzelf en hun dcenten sms

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren

Vrije Universiteit - Studiekeuzegesprekken met scholieren Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met schlieren Bijlage 4 Materiaal Training (2 x 3 uur) Studiekeuze werkbek vr leerlingen Centrum vr Studie en Lpbaan, Vrije Universiteit Amsterdam Algemene infrmatie

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie