De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving."

Transcriptie

1 1

2 1. Inleiding De tetsvrm waarmee je een heel jaar PPO afsluit is het mndelinge assessment met twee assessren genaamd: bekwaamheidspreve 3 (BP3). Wanneer je dit assessment met een vldende afrndt krijg je hiervr 3 studiepunten (3 ECTS). In BP3 tn je aan startbekwaam te zijn. Je laat zien dat je p HBO niveau functineert (zie vr de standaard paragraaf 6 berdeling). Zwel in je prtfli als in het mndeling assessment laat je zien he jij je ntwikkeld hebt tt startbekwaam leraar pedaggiek. BP3 wrdt afgenmen dr twee nafhankelijke assessren: een pleidingsassessr van de HvA en een veldassessr bij vrkeur verbnden aan het MBO. Het mndelinge assessment bestaat uit de vlgende nderdelen: Een activerende presentatie waarin je juw ntwikkeling van het afgelpen jaar inzichtelijk maakt (15 minuten). Een gesprek met de twee assessren waarin zij ju bevragen p je ntwikkeling a.d.h.v. juw presentatie en je ingeleverde prtfli (30 minuten). Berdeling dr de twee assessren p basis van HBO standaard (15 minuten). Vrdat BP3 plaatsvindt, lever je een digitaal prtfli in bij de nafhankelijke assessren, waarmee de assessren zich vrbereiden p het mndeling assessment. 2. Persnlijke en prfessinele ntwikkeling Binnen de mdule persnlijke en prfessinele ntwikkeling dat je gedurende het studiejaar, werken we te naar BP3. Er zullen een aantal gezamenlijke bijeenkmsten plaatsvinden waarin stap vr stap aan het prtfli wrdt gewerkt, de HBO standaard wrdt besprken en ideeën wrden gedeeld ver de presentatie van ju als student in de BP3. 2

3 3. Delen Het del van PPO is m inzicht te krijgen en sturing te geven aan de eigen prfessinele en persnlijke ntwikkeling middels reflectie, het kppelen van praktijk en therie en het ntwikkelen van het methdisch handelen. De student kan zijn beginnende visie met anderen bespreken en legt een verband met diversiteit in de samenleving. De student kan p basis van het berdelingsgesprek BP2 nieuwe leerdelen frmuleren (max. 14) vr semester 2. De student kan tevens relevante leerdelen frmuleren bij de cmpetenties 5 en 6. De student kan een berepskritische situatie inbrengen en analyseren middels intervisie en suggesties van medegrepsleden uitprberen in zijn berepspraktijk. De student kan videmateriaal van lessituaties delen en met anderen analyseren. De student kan gevarieerd, valide, relevant en actueel bewijsmateriaal verzamelen (zie evidentiematrix). De student kan p basis van zijn kennis en kunde een nderdeel van de PPO bijeenkmst verzrgen vr medestudenten en dcent. De student kan zijn ntwikkeling tt startbekwaam dcent mndeling telichten in de bekwaamheidspreve 3 (BP3). De student kan een mndelinge activerende presentatie geven van maximaal 15 minuten ter inleiding p bekwaamheidspreve 3 (BP3). De student kan het prtfli van een medestudent berdelen p vlledigheid en inhud. De student kan aan de hand van het berdelingsfrmulier werkplekleren het eigen functineren p de stage berdelen en dit bespreken met praktijkbegeleider en stagedcent. 4. Prtfli Ter vrbereiding p BP3 maak je middels een prtfli de stand van zaken p. De feedback die je p je prtfli gekregen hebt naar aanleiding van BP2 neem je mee in de verdere ntwikkeling. De pbuw van je prtfli kun je terugvinden in bijlage 1 en 2. 3

4 5. Aanmeldingsprcedure BP3 Anders dan bij bekwaamheidspreve 2 (BP2) dien je BP3 fficieel aan te vragen bij het nderwijsbureau. Dat de je met het aanvraagfrmulier BP3 (zie bijlage 4). Je checkt het prtfli samen met een medestudent p vlledigheid en inhud en ndertekent beiden het aanvraagfrmulier dat je digitaal inlevert bij het nderwijsbureau. Dat dient uiterlijk p: ng nader te nemen datum. Het nderwijsbureau ndigt ju en de twee assessren uit. Je dient uiterlijk 5 werkdagen vr de datum van BP3 je prtfli digitaal aan te leveren. Zie vr aanmeldingsprcedure bijlage Berdeling HBO standaard De berdeling van BP3 vindt plaats met behulp van de HBO standaard ( zie nderstaand berdelingsfrmulier). Op basis van het prtfli en het mndeling assessment berdelen de assessren met behulp van de HBO standaard f je startbekwaam bent. Het is een integratief berdelingsmment waarmee je de gehele pleiding afrndt. De berdeling van BP3 vindt plaats met behulp van nderstaand berdelingsfrmulier. STARTBEKWAAM GOED VOLDOENDE ONVOLDOENDE Prfessineel vakmanschap Je tnt met cncrete vrbeelden aan he je in Je tnt met cncrete vrbeelden aan he je in Je tnt nvldende aan in berepssituaties Je kan zelfstandig kennis en vaardigheden cmplexe berepssituaties zelfstandig kennis en berepssituaties zelfstandig kennis en zelfstandig kennis en vaardigheden te te passen tepassen in cmplexe berepssituaties en maakt vaardigheden tepast. Je geeft vrbeelden vaardigheden tepast. Je geeft cncrete en initiatief te tnen. Je geeft nvldende transfer naar andere berepssituaties. Je hanteert waaruit blijkt dat je in staat bent de transfer te vrbeelden waaruit blijkt dat je een cncrete vrbeelden waaruit blijkt dat je in een prfessinele berepshuding. maken naar andere berepssituaties. Je geeft prfessinele berepshuding hebt: je neemt berepssituaties zelfstandig kennis en cncrete vrbeelden waaruit blijkt dat je een initiatief en tnt verantwrdelijkheid in de vaardigheden tepast en/f initiatief neemt en/f prfessinele berepshuding hebt: je neemt dagelijkse berepspraktijk. verantwrdelijkheid tnt. (bijvrbeeld in één initiatief en tnt verantwrdelijkheid in de situatie blijkt dat er sprake is van prfessineel dagelijkse berepspraktijk. vakmanschap maar uit andere situaties niet.) 4

5 Telichting: Berdeling: Gedegen theretische basis Je tnt aan dat je structuur aan kan brengen in Je tnt aan dat je structuur aan kan brengen in Je tnt nvldende aan dat je structuur aan Je hanteert en integreert p kritische wijze kennis de pgedane kennis en verbanden kan leggen de pgedane kennis en verbanden kan leggen kan brengen in de pgedane kennis. Je kan en theretische gezichtspunten. tussen verschillende theretische gezichtspunten tussen verschillende theretische gezichtspunten. theretische gezichtspunten niet uitleggen en en beschuwt deze p kritische wijze. legt geen nderlinge verbanden. Telichting: Berdeling: Onderzekend vermgen Je tnt aan vrtdurend een nieuwsgierige en Je tnt aan een nderzekende huding te Je tnt nvldende aan een nieuwsgierge Je hebt een nieuwsgierige en nderzekende nderzekende huding te hebben ten aanzien hebben ten aanzien van de eigen berepspraktijk en/f nderzekende huding te hebben ten huding. Je analyseert p methdische wijze van de eigen berepspraktijk. Je analyseert p als de situatie hierm vraagt. Je analyseert p aanzien van de eigen berepspraktijk. Je vraagstukken in de berepspraktijk en bent daarbij methdische wijze vraagstukken in de methdische wijze vraagstukken in de analyseert vraagtstukken in de eigen creatief en plssingsgericht. berepspraktijk en bent daarbij creatief en berepspraktijk en bent daarbij plssingsgericht. berepspraktijk beperkt en/f niet methdisch. plssingsgericht. Telichting: Berdeling: Maatschappelijk bewustzijn Je kunt uitleggen wat er speelt in de samenleving Je kunt uitleggen wat er speelt in de samenleving Je kan ng geen verbinding leggen tussen Je tnt je betrkken bij wat er speelt in de en kunt vrbeelden geven van ethische en en kunt vrbeelden geven van ethische en ethische en maatschappelijke vraagstukken in de samenleving en p wat vr wijze ethische en maatschappelijke vraagstukken die effect hebben maatschappelijke vraagstukken die effect hebben samenleving en de pedaggische cntext f maatschappelijke vraagstukken effect hebben p p de pedaggische cntext f nderwijscntext p de pedaggische cntext f nderwijscntext nderwijscntext waar jij afgelpen jaren bekend de grtstedelijke pedaggische cntext en de waar jij afgelpen jaren bekend mee bent waar jij afgelpen jaren bekend mee bent mee bent geraakt. Je kan nvldende telichten grtstedelijke cntext van het nderwijs. Binnen geraakt. Je kan cncreet telichten he je met geraakt. he je met deze vraagstukken in de juw berepspraktijk kun je aan deze deze vraagstukken in de berepspraktijk zu berepspraktijk zu mgaan/ bent mgegaan. vraagstukken betekenis geven. mgaan/bent mgegaan. 5

6 Telichting: Berdeling: Reflectie en eigenheid Je reflecteert methdisch p ervaringen die te Je reflecteert methdisch p ervaringen die te Je reflecteert nvldende methdisch p Je reflecteert methdisch p ervaringen die te maken hebben met je persnlijke en maken hebben met je persnlijke en ervaringen die te maken hebben met je maken hebben met je persnlijke en prfessinele ntwikkeling en p nderliggende prfessinele ntwikkeling. Je hebt een visie p persnlijke en prfessinele ntwikkeling. Uit je prfessinele ntwikkeling en p nderliggende uitgangspunten die te maken hebben met het juw rl als pedagg/dcent in de samenleving.. visie blijkt nvldende eigenheid en samenhang. uitgangspunten die te maken hebben met het berep van pedagg/ dcent pedaggiek. Je Je kan je visie niet vertalen naar je handelen. berep van pedagg/ dcent pedaggiek. Je hebt hebt een eigen visie p juw rl als een eigen visie p juw rl als pedagg/dcent pedagg/dcent pedaggiek in de samenleving pedaggiek in de samenleving en handelt bewust en handelt bewust naar juw visie. naar juw visie. Berdeling: Prfessinele cmmunicatie Je cmmuniceert zwel schriftelijk als mndeling Je cmmuniceert zwel schriftelijk als mndeling Je tnt nvldende aan schriftelijk en/f Je brengt zwel schriftelijk als mndeling, p crrecte en heldere wijze. Je kan je bdschap p crrecte en heldere wijze. Je kan je bdschap mndeling p crrecte en heldere wijze te infrmatie, ideeën en plssingen p een crrecte verbrengen p een divers publiek (denk aan: verbrengen p een specifiek publiek (denk aan: cmmuniceren. Je kan je bdschap niet en vertuigende wijze ver p een divers publiek. kinderen, jngeren, uders, beleidsmakers, kinderen, jngeren, uders, beleidsmakers, verbrengen p een publiek. cllega s, HvA dcenten) cllega s, f HvA dcenten) Telichting: Berdeling: 6

7 7. Nrmering De student tnt het HBO-werk- en denkniveau aan, uitgedrukt in zes criteria waarbij de vlgende nrmering geldt: Onvldende: 5 f 6 criteria zijn nvldende (cijfer 1) Onvldende: 4 criteria zijn nvldende (cijfer 2) Onvldende 3 criteria zijn nvldende (cijfer 3) Onvldende: 2 criteria zijn nvldende (cijfer 4) Onvldende: 1 criterium is nvldende (cijfer 5) Vldende: alle criteria zijn vldende (cijfer 6) Ruim vldende: 1 f 2 criteria zijn met ged berdeeld, geen nvldende berdelingen (cijfer 7) Ged: 3 f 4 criteria zijn met ged berdeeld, geen nvldende berdelingen (cijfer 8) Excellent 5 criteria zijn met ged berdeeld, geen nvldende berdelingen (cijfer 9) Excellent: 6 criteria zijn met ged berdeeld, geen nvldende berdelingen (cijfer 10) De student wrdt aan het einde van het gesprek p de hgte gesteld van zijn berdeling. De pleidingsassessr stuurt digitaal de uitslag (het ingevulde en ndertekende eindberdelingsfrmulier) naar de student, naar de veldassessr, naar de mentr van de student en naar het nderwijsbureau. De mentr zrgt vr registratie van de studiepunten. 7

8 Bijlage 1 Checklist prtfli Het digitale prtfli van de student vldet aan de vlgende vrwaarden (graag aankruisen): Vrblad: titel en datum, naam student, studentnummer, naam praktijkinstelling en praktijkbegeleider, naam pleiding, dmein en stagedcent. Inhudspgave Inleiding Een inleiding Een actueel Curriculum Vitae (CV). Een verzicht van de tt nu te behaalde studiepunten (zie SIS) Een verzicht van de tt nu te gemaakte stage-uren (minimaal 700 uur) Visie : een beschrijving van de berepsidentiteit/visie p nderwijs Cmpetentieprfiel Een cmpetentieprfiel gebaseerd p de berdelingsfrmulieren van werkplekleren semester 2 met daarin per cmpetentie: een sterkte/zwakte analyse en een berdeling van jezelf ten aanzien van de startbekwaamheid (niveau 3) evaluatie van leerdelen zals pgesteld n.a.v. BP2 activiteiten en cncrete vrbeelden waaruit blijkt he je aan de leerdelen hebt gewerkt verwijzing naar gevarieerd bewijsmateriaal berdeling van de praktijkbegeleider ten aanzien van de startbekwaamheid (met verwijzing naar ingevulde berdelingsfrmulieren werkplekleren bij 360 feedback) (per cmpetentie 1,5 pagina) Vrnemens en ntwikkelpunten waaruit blijkt he de student zich verder wil ntwikkelen en dat als basis kan dienen vr het bekwaamheidsdssier in zijn lpbaan als dcent. (in ttaal 1 pagina) Berepspdrachten Overig Een literatuurlijst en juiste verwijzingen in de tekst vlgens de APA Berdelingsfrmulier WPL. Duidelijke navigatie 8

9 Bijlage 2 Prtfli 2 BP2 Prtfli 3 BP3 Vrblad: titel en datum, naam student, studentnummer, naam praktijkinstelling en praktijkbegeleider, naam pleiding, dmein en stagedcent. Inhudspgave Een inleiding Een actueel Curriculum Vitae (CV). Een verzicht van de tt nu te behaalde studiepunten Een verzicht van de tt nu te gemaakte stage-uren (Instellingsverslag) Een cmpetentieprfiel gebaseerd p de berdelingsfrmulieren van werkplekleren semester 1/jaar 3 met daarin per cmpetentie: een sterkte/zwakte analyse en een berdeling van jezelf ten aanzien van de li-bekwaamheid (niveau 2) evaluatie van leerdelen zals pgesteld in je eerdere cmpetentieprfiel activiteiten en cncrete vrbeelden waaruit blijkt he je aan de leerdelen hebt gewerkt verwijzing naar berepspdrachten (per cmpetentie 1,5 pagina) Vrnemens en ntwikkelpunten waaruit blijkt he de student zich verder wil ntwikkelen in de li-stage (in ttaal 1 pagina) Berepspdracht 1 1 deel 1 Visie p leren en lesgeven maximaal 1000 wrden (2 A4). Berepspdracht 2 Recente 360 graden feedback van praktijkbegeleider, cllega s, MBO deelnemers, medestudenten, dcenten van de pleiding en Vrblad: titel en datum, naam student, studentnummer, naam praktijkinstelling en praktijkbegeleider, naam pleiding, dmein en stagedcent. Inhudspgave Een inleiding Een actueel Curriculum Vitae (CV). Een verzicht van de tt nu te behaalde studiepunten Een verzicht van de tt nu te gemaakte stage-uren (Instellingsverslag) Een cmpetentieprfiel gebaseerd p de berdelingsfrmulieren van werkplekleren semester 2/jaar 4 met daarin per cmpetentie: Berepspdracht 3 Berepspdracht 3 een sterkte/zwakte analyse en een berdeling van jezelf ten aanzien van de startbekwaamheid (niveau 3) evaluatie van leerdelen zals pgesteld in je eerdere cmpetentieprfiel activiteiten en cncrete vrbeelden waaruit blijkt he je aan de leerdelen hebt gewerkt verwijzing naar berepspdrachten berdeling van de praktijkbegeleider ten aanzien van de startbekwaamheid (per cmpetentie 1,5 pagina) Vrnemens en ntwikkelpunten waaruit blijkt he de student zich verder wil ntwikkelen en dat als basis kan dienen vr het bekwaamheidsdssier in zijn lpbaan als dcent. (in ttaal 1 pagina) Berepspdracht 1 deel 1 & 2 Visie p leren en lesgeven, de pedaggische taak van de schl en de maatschappelijke functie van nderwijs, maximaal 2000 wrden (4 A4). Berepspdracht 2 Recente 360 graden feedback van praktijkbegeleider, cllega s, MBO deelnemers, medestudenten, dcenten van de pleiding en 1 Een berepspdracht is een manier waarmee je kunt bewijzen dat je li0- bekwaam f start bekwaam bent. Het is een pdracht die betrekking heeft p juw berep als dcent: het helpt je bij de ntwikkeling van je berepsidentiteit en je bekwaamheid in het algemeen. Begeleiding bij de berepspdracht vindt plaats gedurende Persnlijke en Prfessinele Ontwikkeling (PPO). 9

10 Didactisch dssier met daarin een reflectie p een uitgeverde les vrzien van feedback, lesplannen, werkvrmen, prjecten en Berepspdracht 4 Reflectie p tt nu te gevlgde mdules aan de HvA (inclusief intervisie). Berepspdracht 5 Kernkwadranten uitgewerkt aan de hand van recente cncrete situaties. Berepspdracht 6 Verslag van dcentstage in het werkveld waarvr deelnemers in het mb wrden pgeleid. Overig Ander materiaal waarmee je aantnt dat je libekwaam bent Literatuurlijst Didactisch dssier met daarin een reflectie p een uitgeverde les, lesplannen, werkvrmen, prjecten en Berepspdracht 4 Reflectie p de gevlgde mdules aan de HvA (inclusief intervisie). Berepspdracht 5 Kernkwadranten uitgewerkt aan de hand van recente cncrete situaties. Berepspdracht 6 Verslag van dcentstage in het werkveld waarvr deelnemers in het mb wrden pgeleid. Berepspdracht 7 Bereps kritische situatie uitgewerkt aan de hand van STARRT. Berepspdracht 8 Een videcmpilatie passend bij cmpetenties 1 t/m 4 met kijkwijzer. Overig Ander materiaal waarmee je aantnt dat je start bekwaam bent Literatuurlijst 10

11 Bijlage 3 Aanmeldingsprcedure bekwaamheidspreve De student draagt zelf de verantwrdelijkheid vr het vlledig aanleveren van zijn prtfli vr BP3. Tijdens PPO berdeelt de student samen met een mede-student aan de hand van de checklist het prtfli p inhud en vlledigheid. Dit aanvraagfrmulier wrdt dr beide studenten ndertekend. De student levert het aanvraagfrmulier BP3 digitaal in bij het nderwijsbureau t.n.v. Ingrid Bruyn p uiterlijk vr deelname aan de BP3 in de kalenderweken 26 t/m 28. Het nderwijsbureau ndigt een pleidingsassessr en een veldassessr samen met de student uit via een mail waarin plaats en tijdstip bekend wrden. De student met het prtfli uiterlijk 5 werkdagen vr de gemaakte afspraak vr BP3 upladen via surfdrive. De link stuurt de pleidingscördinatr te. Vr de berdeling van BP3 wrdt gebruik gemaakt van het eindberdelingsfrmulier BP3. De student wrdt aan het einde van het gesprek p de hgte gesteld van zijn berdeling. De pleidingsassessr stuurt digitaal in PDF de uitslag (het ingevulde en ndertekende eindberdelingsfrmulier) naar de student, naar de veldassessr, naar de mentr van de student en naar Ingrid Bruyn De mentr zrgt vr registratie van de studiepunten in SIS. 11

12 Bijlage 4 Aanvraagfrmulier bekwaamheidspreve Naam student: Naam van student (peer) die prtfli heeft gecheckt p nderstaande punten: Opleiding: De algemene vrwaarden waaraan het prtfli met vlden zijn (graag aankruisen): De vrmcriteria van schriftelijke verslaglegging (zie mijn HvA) Alle nderdelen zals beschreven in de checklist van het prtfli zijn pgenmen Het prtfli betreft de hele pleiding (niet alleen het werkplekleren) De student is 80% aanwezig geweest bij Persnlijke en Prfessinele Ontwikkeling (PPO) bijeenkmsten p de pleiding. Vr akkrd: Handtekening peer: Handtekening student: Datum: Datum: Dit aanvraagfrmulier lever je digitaal in bij Ingrid Bruyn (Onderwijsbureau) vr 12 juni

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

1 3 4 Analysefrmat Aandacht vr taal in het pleidingscurriculum Onderzek Nederlands in het berepsgericht nderwijs versie 4-07 12 12 A Algemene gegevens ver nderwijsinstelling

Nadere informatie

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3

LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Periode 1 t/m periode 3 LOOPBAANORIËNTATIE VMBO-4 Peride 1 t/m peride 3 In leerjaar 4 met je de keus gaan maken; wat wil jij gaan den wanneer je het vmbdiplma hebt? Om te laten zien dat je uiteindelijk een studie, die bij je

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A2 Specialisatie: Online Marketeer Van tepassing p de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA A2: Specialisatie Online Marketeer 2016 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG

POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG POST-HBO OPLEIDING PALLIATIEVE ZORG Als betrkken en vruitstrevende verpleegkundige, werkzaam in de palliatieve zrg, wilt u zich specialiseren p uw vakgebied. Palliatieve zrg is integrale zrg aan mensen

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

College: Stedenbouwtheorie 3 Opdrachtformulerende Stedenbouw

College: Stedenbouwtheorie 3 Opdrachtformulerende Stedenbouw Cllege: Stedenbuwtherie 3 Opdrachtfrmulerende Stedenbuw Type kennis: Geschiedenis & Therie Studiejaar: 4 e kwartaal 2010/2011 Vrijdag: 10u45 12u30 Bijeenkmsten: 13, 20 en 27 mei, 17 en 27 juni, en 1 en

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel!

Opleiding Excellent Coach Een unieke combinatie van professioneel coachen en het inzetten van Paard als Spiegel! Opleiding Excellent Cach Een unieke cmbinatie van prfessineel cachen en het inzetten van Paard als Spiegel! DE WERKWIJZE Waarm u als excellent cach? U bent geïnteresseerd in het begeleiden en adviseren

Nadere informatie

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Opleidingsgids branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Opleidingsgids branche erkende pleiding Gespecialiseerd Verzrgende Psychgeriatrie (GVP) Dit is de algemene pleidingsgids vr de branche erkende pleiding GVP. Het kan zijn dat met de rganisatie waar u werkt

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde

Accreditatieprocedure Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Pstbus 217 7500 AE ENSCHEDE Accreditatieprcedure Nederlandse Vereniging vr Technische Geneeskunde Versie: 27-12-2013

Nadere informatie

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN ! MEDISCHE BASISKENNIS MODULE PROFESSIONELE ROL EN COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding tt de mdule 3 2. Overzicht zelfstudiepad 5 3. Blk 1 6 Blk 2 7 Blk 3 8 4. Tetsing 10 TalenTXT

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013

Samenvatting aanvraag Master of Music Hanzehogeschool Groningen d.d. 21 maart 2013 Samenvatting aanvraag Master f Music Hanzehgeschl Grningen d.d. 21 maart 2013 Algemeen Srt aanvraag: Nieuwe pleiding X Omzetting van een nbekstigde naar een bekstigde bestaande hb master (geaccrediteerd

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden over 2014

Verslag van werkzaamheden over 2014 Verslag van werkzaamheden ver 2014 Heads Academy Mlslaan 92a 2611 RP Delft I Brinnummer 30LF juni 2015 Vrwrd Vr u ligt het verslag van werkzaamheden van Heads Academy. In dit jaarlijks aan te leveren en

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie

Modulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: co-creatie Mdulewijzer: MEDMEC03 Media en creativiteit: c-creatie 2 CP Cluster Media aan de Maas Opleiding: GMT, CMD en CDM Versie 2011/februari 1 A4-Mdulebeschrijving Mdulecde: Media & Creativiteit: MEDMEC03 Mdulenaam:

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou?

SLO Maatschappijwetenschappen en Filosofie. Iets voor jou? SLO Maatschappijwetenschappen en Filsfie Iets vr ju? 1. SLO MWF ALGEMEEN 2. PROGRAMMA 3. INFO VOOR FILOSOFEN 4. VRAGEN? 1. SLO MWF ALGEMEEN Enkele begrippen SLO: Specifieke Lerarenpleiding MWF: Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef

Groep Technologie & Design Campus De Nayer. Bijzonder reglement Bachelorproef Grep Technlgie & Design Campus De Nayer Bijznder reglement Bachelrpref Academiejaar 2014-2015 Inhudstafel 1 Begripsbepalingen... 2 2 Visie... 3 2.1 Externe criteria... 3 2.2 Interne criteria... 3 3 Begeleiding...

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Accreditatiereglement Supervisorenopleiding tbv opname in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Accreditatiereglement Supervisrenpleiding tbv pname in het Supervisrenbestand NVO Orthpedagg-Generalist Inleiding Vanuit het histrisch perspectief binnen de NVO is supervisie een methde van prfessineel

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013

Verzoek tot inschrijving masteropleidingen ibmg 2012-2013 Verzek tt inschrijving masterpleidingen ibmg 2012-2013 Let p: alleen vlledig ingevulde inschrijvingsverzeken wrden in behandeling genmen. Je kunt uiterlijk t/m 31 juli 2012 een verzek tt inschrijving indienen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen

Het eindwerkstuk. Geert Groote College 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Geert Grte Cllege 2012-2013 11e klas Lucas Sint Marcel Seelen Het eindwerkstuk Het eindwerkstuk is een individueel prject dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een prject

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

OPLEIDING: MIDDENKADER ENGINEERING TECHNICUS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

OPLEIDING: MIDDENKADER ENGINEERING TECHNICUS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING OER - Middenkader Engineering Technicus Creb: 94421. OPLEIDING: MIDDENKADER ENGINEERING TECHNICUS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING COHORT 2011 OER - Middenkader Engineering Technicus Creb: 94421. KWALIFICATIEDOSSIER:

Nadere informatie

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9

Cursus Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs, motiveren kun je leren 9 Inhud Inleiding Pst-HBO pleiding Sensrische infrmatieverwerking Basiscursus Sensrische infrmatieverwerking Cursus Nieuwste behandelinzichten in de sensrische infrmatieverwerking Cursus Sensrische infrmatieverwerking

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be Krte vrstelling Rnny Sanders Pedaggisch directeur CVO VTIBRUGGE rnny.sanders@vtibrugge.be Dennis Mnte Opleidingscördinatr SLO OMA + LEV cv.vtibrugge@vives.be dennis.mnte@vtibrugge.be 0476 79 05 21 2 CVO

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Inclusief ondersteuningsmagazijn en examens beroepsopdrachten ZIEKENHUIS

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Opdrachtenboek startbekwame fase. Inclusief ondersteuningsmagazijn en examens beroepsopdrachten ZIEKENHUIS SB Opdrachtenbek Ziekenhuis OPLEIDING tt MBO- VERPLEEGKUNDIGE Opdrachtenbek startbekwame fase Inclusief ndersteuningsmagazijn en examens berepspdrachten ZIEKENHUIS Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1.

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Stichting Kennisnet Ict op School 1. 1 / 6 Regeling ntwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Prjectplan Auteur(s) Versienummer Datum Stichting Kennisnet Ict p Schl 1.0 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende nderwijsinstelling

Nadere informatie

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling

PWO-oproep 2014-2015 Personeelsmededeling PWO-prep 2014-2015 Persneelsmededeling 20 januari 2014 Persneelsmededeling PWO-prep (Prjectmatig Wetenschappelijk Onderzek) 2014-2015 1. Inleiding en cntext Het prfessineel hger nderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie