Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Presenteren. Een must voor iedere Image Professional. Brochure Training Presenteren Image Masters 1"

Transcriptie

1 Training Presenteren Een training van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties, met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie. We behandelen tallze elementen en technieken die wij zelf als handig en effectief hebben ervaren. Een must vr iedere Image Prfessinal Brchure Training Presenteren Image Masters 1

2 Training Presenteren - 2-daagse training - Tijdens de training ga je aan de slag met de fcus p juw eigen delgrep(en). Je werkt te naar een presentatie die je binnenkrt f ver enige tijd zu kunnen gebruiken in de praktijk. Het prgramma Dag 1: Kennismaking; uitwisselen van verwachtingen, pzet van de cursus Presenteren vrbereiding Mind Mapping: een handige techniek bij het vrbereiden van je presentatie Ogcntact, huding, gebaren en andere visuele aspecten. Spreektechniek: wat vraagt het van ju m vr een grep te spreken? Creatieve mgelijkheden van stem en spraak. Persnlijke tips vr elke deelnemer, en pdrachten. Dag 2: Presenteren wat je hebt vrbereid Pwerpint Presentaties maken Handut f niet? De cntext van een spreekmment De visuals vr je lezing, presentatie. Spreektechniek De training wrdt in Alphen aan den Rijn f p lcatie. Kijk vr data in de cursusagenda p De training duurt 2 dagen, van uur. Het inschrijfgeld vr dit prgramma bedraagt 100,00, te betalen bij aanmelding. In de training wrden maximaal 10 deelnemers tegelaten. Dit garandeert veel interactie en de mgelijkheid tijdens de training te efenen, terwijl er vldende aandacht blijft vr iedere deelnemer. Brchure Training Presenteren Image Masters 2

3 Certificaat: Heb je beide trainingsdagen gevlgd, dan ntvang je na afrnding van de training een Certificaat. Cursusdata: De data waarp de training wrdt gegeven staan vermeld in de cursusagenda p: In de tijd tussen de trainingsdagen ga je aan de slag met het huiswerk; je vert de pdrachten uit en buwt je vaardigheid p. Z haal je ptimaal resultaat uit deze training. Prijs van deelname: De prijs vr de vlledige Training bedraagt 450,00 excl. 21% btw. Een cursusmap, kffie, thee en de lunch zijn inclusief. We hpen dat je enthusiast bent ver deze cursus, en dat we je binnenkrt als deelnemer mgen begreten. Heb je ng vragen? Bel dan even, f maak een telefnische afspraak. De dcent: De dcent van deze Cursus is Riet de Vlieger. Zij is sinds 1999 werkzaam als Image Cnsultant en eigenaar van Image Cmpanin Riet is pgeleid tt lgpedist en heeft ca. 15 jaar in een eigen praktijk met kinderen en vlwassenen gewerkt. Stemgebruik, huding, en spreekvaardigheid vrmen een belangrijk nderdeel van haar expertise. Vr nn-verbalen èn verbale cmmunicatie met je bij Image Masters zijn. Brchure Training Presenteren Image Masters 3

4 Image MASTERS Image Masters heeft 3 vaste dcenten en een aantal gasttrainers, allen (gecertificeerd) lid van de Assciatin f Image Cnsultants Internatinal (AICI), en van de Vereniging van Image Prfessinals (VIP) in Nederland. Riet de Vlieger, AICI CIP (certified image prfessinal) Image Cnsultant sinds 1999 en eigenaar van Image Cmpanin. Zij geeft trainingen in Alphen aan den Rijn. Na een lpbaan als lgpedist heeft Riet zich intens verdiept in image, persnal branding en andere vrmen van cmmunicatie. Om de (internatinale) standaarden te vlgen, en studenten ptimaal te kunnen bijstaan in hun ntwikkeling, vlgt zij regelmatig trainingen in binnen en buitenland. Zij is auteur van ELEGANT, garderbemanagement vr vruwen. Ellen Leicher trainer in Guda, Image Cnsultant en eigenaar van Clurful sinds Ellen heeft verschillende jaren in het buitenland gewnd en veel ervaring met het bedrijfsleven. Cultuur, etiquette en mgangsvrmen hebben haar speciale belangstelling. Zij heeft een technische achtergrnd, daarnaast heeft zij les gegeven in het schilderen p zijde. Haar passie: mensen begeleiden p weg naar persnlijk succes. Bij Image Masters krijg je een gedegen pleiding, maar k begeleiding daarna.a. dr netwerkndersteuning. Inga van Zalm, AICI FLC (First level f certificatin), Image Cnsultant sinds 1990 en eigenaar van The Winning Image. Zij verzrgt trainingen in Amsterdam Inga heeft image cnsultancy in Nederland geïntrduceerd. Met ruim 30 jaar ervaring en cntinue pleiding in cmmunicatie en image building, kan zij gerust een expert in haar vak wrden genemd. Al ruim 20 jaar geeft ze trainingen en pleidingen in Nederland en in het buitenland. Image Masters is een prfessineel instituut waar Prfessinals zich kunnen (bij)schlen. Wij zijn lid van: Brchure Training Presenteren Image Masters 4

5 Aanmeldingsfrmulier Training Presenteren (2-daagse Training) Datum aanmelding Datum eerste cursusdag Plaats van de pleiding Dr invulling, ndertekening en inzending van dit frmulier ga je akkrd met de Image Masters trainingsvrwaarden. Deze zijn tegevegd aan deze brchure. Gegevens deelnemer: evt. Bedrijfsnaam Btw nummer Naam Straat + Huisnummer Pstcde + Wnplaats Telefn Evt. Mbiel telefnnummer factuuradres indien anders: Handtekening: Dit frmulier a.u.b. per mgaande terugzenden. Maak gelijktijdig je aanbetaling à 100,00 ver p ING t.n.v. Image Masters te Alphen aan den Rijn / IBAN: NL07 INGB Van de aanbetaling is 25,00 niet restitueerbaar. Image Masters p/a Drnenburg 58, 2402 KE Alphen aan den Rijn tel / Brchure Training Presenteren Image Masters 5

6 Image Masters vf trainingsvrwaarden Onderstaande trainingsvrwaarden vrmen samen met het digitale inschrijffrmulier f het inschrijffrmulier dat in elke pleidings- f trainingsbrchure is pgenmen, de trainingsvereenkmst van Image Masters vf. Dr (nline) aanvinken dat men akkrd gaat met de trainingsvrwaarden, f dr verzending en/f ndertekening van het inschrijffrmulier aan Image Masters, verklaren de cntractant (degene die de betalingsverplichting p zich neemt) en de deelnemer (degene die het trainingsprgramma daadwerkelijk vlgt) de bijgevegde trainingsvrwaarden te kennen en te accepteren. Deze vrwaarden beschrijven de rechtsverhuding tussen de deelnemer, de cntractant en Image Masters vf, tenzij nadrukkelijk anders is vereengekmen. Inschrijfvrwaarden Dr tezending van het inschrijffrmulier verplicht de cntractant zich tt het betalen van het vlledige trainingsbedrag. De inschrijving van deelnemer dient vergezeld te gaan van een aanbetaling. Indien (een deel van) de aanbetaling niet restitueerbaar is, is dit in de cursusbrchure aangegeven. Image Masters vf stuurt de cntractant cq deelnemer een bevestiging van deelname nline f per en een factuur. Na tezending van de bevestiging behudt Image Masters vf zich het recht vr de deelnemer alsng van deelname uit te sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen vldet f de betaling p de factuur uitblijft. Image Masters vf heeft tevens te allen tijde het recht m bij nvldende aanmelding een training te annuleren. In dit laatste geval ntvangen ingeschreven deelnemers hiervan z spedig mgelijk bericht, via , schriftelijk f telefnisch, waarna hun verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft de gelegenheid de aanmelding te laten vrtbestaan vr de eerstvlgende training, mits deelnemer akkrd gaat met de vrgestelde trainingsdata. Bij verschrijding van het maximaal telaatbare aantal inschrijvingen vr een training, geldt de ntvangstdatum van het inschrijffrmulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het naleven van de betalingstermijn. In beginsel verplicht Image Masters vf zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training vlgens het trainingsprgramma ten uitver te brengen. Image Masters vf behudt zich het recht vr het trainingsprgramma f traininglcaties tussentijds te wijzigen. Prijzen De p de website van Image Masters vf vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW Betalingsvrwaarden Image Masters vf hanteert een integrale prijs waarin de ksten vr de training en eventuele materiaalksten zijn pgenmen. Image Masters vf hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum f - indien de (nline) inschrijving binnen 14 dagen vr de start van de training geschiedt - een betaling per mgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn f vr de vervaldata van de vereengekmen betalingsregeling te wrden vldaan. De financiële verplichting van de cntractant ten pzichte van Image Masters vf vervalt niet als de deelnemer aan de training de bijeenkmst cq live teleseminar f webinar niet bezekt. Wrdt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Masters vf een betalingsherinnering. Wrdt daarna ng niet betaald, dan geeft Image Masters vf de vrdering uit handen aan een incass bureau. Alle ksten die hiermee samenhangen alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum kmen vr rekening van de cntractant. Image Masters vf behudt zich het recht vr m bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de training. Indien de levering cnfrm de trainingsvereenkmst is aangevangen dr middel van het bijwnen dr de deelnemer van de bijeenkmst, dan behudt Image Masters vf zich het recht vr de deelnemer de tegang tt de verige bijeenkmsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tt het mment dat de betaling is ntvangen. Materiaal en verdere infrmatie/cmmunicatie ver het nderwerp van de training wrden pas uitgewisseld als de betaling vr de training is vldaan. Brchure Training Presenteren Image Masters 6

7 Annuleringsvrwaarden Na inschrijving heeft cntractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze peride kan deelname kstels wrden geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de vlgende annuleringsvrwaarden: Een deelnemer / cntractant kan kstels annuleren tt 4 weken vrafgaand aan de start van de eerste sessie, mdule f trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte mdules (indien van tepassing) kstels wrden geannuleerd, steeds tt 4 weken vr aanvang van de betreffende mdule. Binnen de termijn van 4 weken vrafgaand aan een mdule dienen tenminste de ksten van het eerste cursusblk te wrden vldaan. Het is k tegestaan iemand anders in de plaats van de rsprnkelijke deelnemer te laten deelnemen. Dit dient uiterlijk 24 uur vr aanvang van de training aan Image Masters vf te wrden gemeld. Image Masters vf berekent hiervr 25,00 administratie ksten. Besluit een deelnemer zijn/haar pleiding te nderbreken, dan biedt Image Masters de mgelijkheid de pleiding vrt te zetten in een vlgende cursus. Het vlledige prgramma dient binnen 18 maanden te wrden afgernd. Duurt het langer vrdat het prgramma wrdt afgernd, dan treden na deze 18 maanden autmatisch de p dat mment geldende vrwaarden in werking. Eventuele verhgingen in het dagtarief van een training en materiaalksten zullen in rekening wrden gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te wrden vldaan. Besluit de deelnemer zijn/haar pleiding af te breken vrdat deze is afgernd, dan dienen alle cursusdagen die zijn gevlgd te wrden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn van 4 weken na het mment van melden van het afbreken van de studie staan ingepland. Het is vr deelnemers dan k belangrijk Image Masters vf z snel mgelijk (schriftelijk) p de hgte brengt van een dergelijke beslissing, m recht p een z hg mgelijke restitutie te hebben. Op de bedragen van restitutie brengt Image Masters een bedrag in mindering vr administratieksten: Bij een te restitueren bedrag tt 250 berekenen wij 25,00; van berekenen wij 50,00 ; bij restitutie van een bedrag dat hger is dan berekenen wij 100,00 administratieksten. Overlijden f ziekte In geval van verlijden f langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de vereenkmst p de dag van verlijden f het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van trainingsbijeenkmsten die in het verleden plaatsvnden. In geval van ziekte dient een dktersverklaring verlegd te wrden. De wederzijdse rechten en verplichtingen vrtvleiende uit deze vereenkmst, eindigen zdra de vereenkmst is ntbnden. Betaalde bedragen wrden gerestitueerd, vr zver deze betrekking hebben p de peride na het beëindigen van de vereenkmst. Deze bepaling geldt niet in geval van pltselinge ziekte van krte duur. Is een deelnemer in verband met ziekte niet in staat een trainingsdag bij te wnen, dan dient deelnemer met de dcent te verleggen he, waar en wanneer deze dag kan wrden ingehaald, en f dit cnsequenties heeft vr het vervlg van de pleiding. Eventueel kan de deelnemer in de eerstvlgende cursus de training vervlgen. Auteursrecht en eigendmsrecht De trainingsksten mvatten k studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf. Het cpyright en eigendmsrecht behren te aan Image Masters vf. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf mag wrden vermenigvuldigd, pgeslagen in een gegevensbestand f wrden gepubliceerd in enigerlei vrm znder vrafgaande schriftelijke testemming van Image Masters vf. Het is aan deelnemer niet tegestaan het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf aan derden ter beschikking te stellen. Privacy en cmmunicatie De gegevens van de deelnemers aan trainingen wrden dr Image Masters vf vertruwelijk behandeld en wrden slechts gebruikt vr het del waarte de infrmatie werd verstrekt. Trainingsvrwaarden dd 1 januari 2014 Brchure Training Presenteren Image Masters 7

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Eindelijk vaste klanten

Eindelijk vaste klanten Eindelijk vaste klanten Tele-training of 2-daagseTraining Heb je er genoeg van dat jij je klanten maar één keer kunt adviseren bijvoorbeeld in een kleur of stijladvies? Wil je graag je kennis verder kunnen

Nadere informatie

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 20_A. Coöperatie Baronije UA nr. 20_A Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen Algemene Vrwaarden 1. Bekingen M. ten Heve neemt alleen bekingen in behandeling van persnen vanaf 18 jaar. De huurder en/f één van de persnen die hem f haar vergezellen dient 18 jaar f uder te zijn. M.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Accountmanagement

Proefhoofdstuk Accountmanagement Prefhfdstuk Accuntmanagement www.centrumvrafstandsnderwijs.be www.centrumvrafstandsnderwijs.be inf@centrumvrafstandsnderwijs.be Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie