Training Presenteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training Presenteren"

Transcriptie

1 Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken die wijzelf als handig en effectief hebben ervaren. Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 1

2 Training Presenteren Tijdens de training ga je aan de slag met de fcus p juw eigen delgrep(en). Je werkt te naar een presentatie die je binnenkrt f ver enige tijd zu kunnen gebruiken in de praktijk. Het prgramma Dag 1: Kennismaking; uitwisselen van verwachtingen, pzet van de cursus Presenteren vrbereiding Mind Mapping: een handige techniek bij het vrbereiden van je presentatie Ogcntact, huding, gebaren en andere visuele aspecten. Spreektechniek: wat vraagt het van ju m vr een grep te spreken? Creatieve mgelijkheden van stem en spraak. Persnlijke tips vr elke deelnemer, en pdrachten. Dag 2: Presenteren wat je hebt vrbereid Pwerpint Presentaties maken Handut f niet? De cntext van een spreekmment De visuals vr je lezing, presentatie. Spreektechniek Ksten: Ksten: 450,00 excl. btw / 544,50 incl. 21% btw p.p. inclusief cnsumpties, lunch en cursusmateriaal. Vregbekkrting van 50,00 excl. btw bij aanmelden vóór de vregbekdatum. De cursusdata staan vermeld in de cursusagenda p Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 2

3 Image MASTERS Image Masters is een tnaangevend trainingsbureau vr Image Cnsultants, kleur- en stijladviseurs en Persnal Shppers. Onze vaste dcenten zijn (gecertificeerd) lid van de Assciatin f Image Cnsultants Internatinal (AICI). Ze streven naar vrtdurende ntwikkeling van het niveau van het vak van Image Cnsultant. Zij zetten zich in, m ervr te zrgen dat de Image Masters cursisten tt de beste image cnsultants en persnal shppers van Nederland behren. Dr vrtdurende bijstelling van de bestaande trainingen, dr zelf trainingen te blijven vlgen, deel te nemen aan de Internatinale AICI Cnferenties en dr samen te werken met tp-level trainers. Inga van Zalm, AICI FLC trainer in Amsterdam, Image Cnsultant sinds 1990 Inga heeft een achtergrnd in PR en cmmunicatie. Zij was een van de eerste image cnsultants in Nederland. Ze heeft veel trainingen en pleidingen gevlgd en gegeven, k in het buitenland. Inga s visie: Z nrmaal als het is m vr je kapsel naar de kapper te gaan, z nrmaal met het wrden m vr je garderbe bij een image cnsultant f persnal shpper aan te klppen. Riet de Vlieger, AICI CIP trainer in Alphen aan den Rijn, Image Cnsultant sinds 1999 Riet heeft een achtergrnd als lgpedist. Zij wil graag verschil maken in de carrière van mensen. Riet s visie: Als Image Cnsultant f Persnal Shpper met je niet alleen ged zijn in je vak, maar k ged kunnen ndernemen. Bij Image Masters leggen we hiervr de basis. Ellen Leicher trainer in Guda, Image Cnsultant sinds Ellen heeft een technische achtergrnd. Ze heeft verschillende jaren in het buitenland gewnd en veel ervaring met het bedrijfsleven. Cultuur, etiquette en mgangsvrmen hebben haar speciale belangstelling. Haar passie: mensen begeleiden p weg naar persnlijk succes. Bij Image Masters krijg je een gedegen pleiding, maar k begeleiding daarna.a. dr netwerkndersteuning. Wij zijn lid van: Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 3

4 Aanmeldingsfrmulier Training Presenteren Ik meld mij aan vr de 2-daagse Training Presenteren Datum aanmelding Datum eerste cursusdag Plaats van de pleiding Gegevens deelnemer: evt. Bedrijfsnaam Btw nummer Naam Straat + Huisnummer Pstcde + Wnplaats Telefn Evt. Mbiel telefnnummer factuuradres indien anders: Handtekening: Dit frmulier a.u.b. per mgaande terugzenden. Image Masters p/a Drnenburg 58, 2402 KE Alphen aan den Rijn tel (0172) / (020) fax (0172) Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 4

5 Image Masters vf trainingsvrwaarden Onderstaande trainingsvrwaarden vrmen samen met het digitale inschrijffrmulier f het inschrijffrmulier dat in elke pleidings- f trainingsbrchure is pgenmen, de trainingsvereenkmst van Image Masters vf. Dr (nline) aanvinken dat men akkrd gaat met de trainingsvrwaarden, f dr verzending en/f ndertekening van het inschrijffrmulier aan Image Masters, verklaren de cntractant (degene die de betalingsverplichting p zich neemt) en de deelnemer (degene die het trainingsprgramma daadwerkelijk vlgt) de bijgevegde trainingsvrwaarden te kennen en te accepteren. Deze vrwaarden beschrijven de rechtsverhuding tussen de deelnemer, de cntractant en Image Masters vf, tenzij nadrukkelijk anders is vereengekmen. Inschrijfvrwaarden Dr tezending van het inschrijffrmulier verplicht de cntractant zich tt betalen van het vlledige trainingsbedrag. Image Masters vf stuurt de cntractant cq deelnemer een bevestiging van deelname nline f per en een factuur. Na tezending van de bevestiging behudt Image Masters vf zich het recht vr de deelnemer alsng van deelname uit te sluiten indien deze niet aan de gestelde trainingseisen vldet f de betaling p de factuur uitblijft. Image Masters vf heeft tevens te allen tijde het recht m bij nvldende aanmelding een training te annuleren. In dit laatste geval ntvangen ingeschreven deelnemers hiervan z spedig mgelijk bericht, via , schriftelijk f telefnisch, waarna hun verplichtingen vervallen. Deelnemer heeft de gelegenheid de aanmelding te laten vrtbestaan vr de eerstvlgende training, mits deelnemer akkrd gaat met de vrgestelde trainingsdata. Bij verschrijding van het maximaal telaatbare aantal inschrijvingen vr een training, geldt de ntvangstdatum van het inschrijffrmulier als selectiecriterium. Als tweede criterium geldt het naleven van de betalingstermijn. In beginsel verplicht Image Masters vf zich, bij acceptatie van een inschrijving, een training vlgens het trainingsprgramma ten uitver te brengen. Image Masters vf behudt zich het recht vr het trainingsprgramma f traininglcaties tussentijds te wijzigen. Prijzen De p de website van Image Masters vf vermelde prijzen zijn exclusief BTW Betalingsvrwaarden Image Masters vf hanteert een integrale prijs waarin de ksten vr de training en eventuele materiaalksten zijn pgenmen. Image Masters vf hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum f - indien de (nline) inschrijving binnen 14 dagen vr de start van de training geschiedt - een betaling per mgaande. De facturen dienen binnen de betalingstermijn f vr de vervaldata van de vereengekmen betalingsregeling te wrden vldaan. De financiële verplichting van de cntractant ten pzichte van Image Masters vf vervalt niet als de deelnemer aan de training de bijeenkmst cq live teleseminar f webinar niet bezekt. Wrdt een factuur niet binnen de gestelde termijn betaald, dan stuurt Image Masters vf een betalingsherinnering. Wrdt daarna ng niet betaald, dan geeft Image Masters vf de vrdering uit handen aan een incass bureau. Alle ksten die hiermee samenhangen alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum kmen vr rekening van de cntractant. Image Masters vf behudt zich het recht vr m bij uitblijven van de betaling de deelnemer uit te sluiten van de training. Indien de levering cnfrm de trainingsvereenkmst is aangevangen dr middel van het bijwnen dr de deelnemer van de bijeenkmst, dan behudt Image Masters vf zich het recht vr de deelnemer de tegang tt de verige bijeenkmsten te weigeren bij het uitblijven van betaling tt het mment dat de betaling is ntvangen. Materiaal en verdere infrmatie/cmmunicatie ver het nderwerp van de training wrden pas uitgewisseld als de betaling vr de training is vldaan. Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 5

6 Annuleringsvrwaarden Na inschrijving heeft cntractant / deelnemer zeven dagen bedenktijd; binnen deze peride kan deelname kstels wrden geannuleerd. Na de 7 dagen gelden de vlgende annuleringsvrwaarden: Een deelnemer / cntractant kan kstels annuleren tt 4 weken vrafgaand aan de start van de eerste sessie, mdule f trainingsdag. Daarna kunnen alleen niet-gestarte mdules (indien van tepassing) kstels wrden geannuleerd, steeds tt 4 weken vr aanvang van de betreffende mdule. Binnen de termijn van 4 weken vrafgaand aan een mdule dienen tenminste de ksten van het eerste cursusblk te wrden vldaan. Het is k tegestaan iemand anders in de plaats van de rsprnkelijke deelnemer te laten deelnemen. Dit dient uiterlijk 24 uur vr aanvang van de training aan Image Masters vf te wrden gemeld. Image Masters vf berekent hiervr geen extra ksten. Besluit een deelnemer zijn/haar pleiding te nderbreken, dan biedt Image Masters de mgelijkheid de pleiding vrt te zetten in een vlgende cursus. Het vlledige prgramma dient binnen 18 maanden te wrden afgernd. Duurt het langer vrdat het prgramma wrdt afgernd, dan treden na deze 18 maanden autmatisch de p dat mment geldende vrwaarden in werking. Eventuele verhgingen in het dagtarief van een training en materiaalksten zullen in rekening wrden gebracht en dienen binnen de gestelde termijn te wrden vldaan. Besluit de deelnemer zijn/haar pleiding af te breken vrdat deze is afgernd, dan dienen alle cursusdagen die zijn gevlgd te wrden betaald alsmede de cursusdagen die binnen een termijn van 4 weken na het mment van melden van het afbreken van de studie staan ingepland. Het is vr deelnemers dan k belangrijk Image Masters vf z snel mgelijk (schriftelijk) p de hgte brengt van een dergelijke beslissing, m recht p een z hg mgelijke restitutie te hebben. Overlijden f ziekte In geval van verlijden f langdurige ziekte van de deelnemer aan de training eindigt de vereenkmst p de dag van verlijden f het aanvangen van de ziekte, waarbij slechts de prijs verschuldigd is van trainingsbijeenkmsten die in het verleden plaatsvnden. In geval van ziekte dient een dktersverklaring verlegd te wrden. De wederzijdse rechten en verplichtingen vrtvleiende uit deze vereenkmst, eindigen zdra de vereenkmst is ntbnden. Betaalde bedragen wrden gerestitueerd, vr zver deze betrekking hebben p de peride na het beëindigen van de vereenkmst. Deze bepaling geldt niet in geval van pltselinge ziekte van krte duur. Is een deelnemer in verband met ziekte niet in staat een trainingsdag bij te wnen, dan dient deelnemer met de dcent te verleggen he, waar en wanneer deze dag kan wrden ingehaald, en f dit cnsequenties heeft vr het vervlg van de pleiding. Eventueel kan de deelnemer in de eerstvlgende cursus de training vervlgen. Auteursrecht en eigendmsrecht De trainingsksten mvatten k studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf. Het cpyright en eigendmsrecht behren te aan Image Masters vf. Niets uit het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf mag wrden vermenigvuldigd, pgeslagen in een gegevensbestand f wrden gepubliceerd in enigerlei vrm znder vrafgaande schriftelijke testemming van Image Masters vf. Het is aan deelnemer niet tegestaan het studie/trainingsmateriaal van Image Masters vf aan derden ter beschikking te stellen. Privacy en cmmunicatie De gegevens van de deelnemers aan trainingen wrden dr Image Masters vf vertruwelijk behandeld en wrden slechts gebruikt vr het del waarte de infrmatie werd verstrekt. Brchure Training Etiquette en Omgangsvrmen Image Masters 6

Etiquette en omgangsvormen

Etiquette en omgangsvormen Etiquette en omgangsvormen 2-daagse Training Etiquette heeft alles te maken met omgangsvormen, normen en waarden. De regeltjes vormen een steuntje in de rug tijdens het zakendoen. Zie het als een soort

Nadere informatie

Eindelijk vaste klanten

Eindelijk vaste klanten Eindelijk vaste klanten Tele-training of 2-daagseTraining Heb je er genoeg van dat jij je klanten maar één keer kunt adviseren bijvoorbeeld in een kleur of stijladvies? Wil je graag je kennis verder kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende

Taxandria cvo Turnhout Centrum voor volwassenenonderwijs. Boekhoudkundig Bediende Taxandria cv Turnhut Centrum vr vlwassenennderwijs Bekhudkundig Bediende Bmgaardstraat 56 2300 Turnhut Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailt: inf@cvturnhut.be Schljaar 2015-2016 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden

Toezicht Dataretentie en het verwerken van persoons-en locatiegegevens voor bedrijfsdoeleinden Agentschap Telecm Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie Tezicht Dataretentie en het verwerken van persns-en lcatiegegevens vr bedrijfsdeleinden De l-meting Clfn Aan Hfd Tezicht Team Infrmatieveiligheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie