Honk- en Softbal vereniging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honk- en Softbal vereniging"

Transcriptie

1 Hnk- en Sftbal vereniging Venray Bxmeer Inschrijffrmulier 2015

2 CONTRIBUTIE- EN KLEDINGREGELING Artikel 1 1. Deze regeling wrdt elk jaar tezamen met de begrting vr het vlgende verenigingsjaar vastgesteld dr de Algemene ledenvergadering. 2. Onder spelende leden wrden in deze regeling verstaan diegenen, die binnen verenigingsverband deelnemen aan trainingen en/f wedstrijden. 3. Niet-spelende leden zijn allen, die uitsluitend rganisatrische en/f dienstverlenende taken binnen de vereniging uitveren, danwel als niet-spelend lid staan ingeschreven bij het verenigingssecretariaat. 4. Het Bestuur kan niet-leden testaan dienstverlenende aktiviteiten binnen de vereniging te verrichten. Deze niet-leden beschikken dan echter niet ver stemrecht en de vereniging kan evenmin aansprakelijk wrden gesteld vr hun aktiviteiten. Artikel 2 1. De cntributie vr de spelende leden is afhankelijk van de leeftijd p 31 december van het speeljaar. Vr 2015 zijn de cntributies: Hnkbal Hnkbal, Jnger t/m 9 jaar... 82,50 Hnkbal, 10 t/m 17 jaar ,00 Hnkbal, 18 t/m 20 jaar ,00 Hnkbal, 21 jaar en uder ,00 Sftbal Sftbal, seniren ,00 Sftbal, recreanten ,00 Kleding Jaarlijkse ksten vr gebruik wedstrijdkleding 15,00 2. De cntributie vr niet-spelende leden bedraagt... 20,00 Artikel 3 1. Leden die uitsluitend deelnemen aan trainingsaktiviteiten ntvangen een reductie van 50% p de te betalen cntributie. Artikel 4 1. Aan nieuwe leden wrdt 10,00 inschrijfgeld berekend als tegemetkming in de administratieksten. 2. Bij inschrijving in de lp van het jaar wrdt p de, p grnd van de vrgaande artikelen, vastgestelde cntributie de vlgende reduktie tegepast: bij inschrijving vóór 1 mei. géén reduktie; tussen 1 mei en 1 augustus. 25% reduktie; na 1 augustus tt einde speelseizen 50% reduktie; na einde speelseizen.. geen cntributie verschuldigd.

3 Artikel 5 1. De cntributie wrdt in 2 termijnen geincasseerd. Het lid verstrekt hiervr een drlpende machtiging. 2. De eerste termijn wrdt p 1 april geincasseerd en bedraagt 50% van het te betalen bedrag. De tweede termijn, eveneens 50% van het te betalen bedrag, wrdt p 1 juli in rekening gebracht. 3. Vr nieuw ingeschreven leden dient de cntributie binnen vier weken na inschrijving vlledig te zijn vldaan. 4. Leden die NIET dr middel van een drlpende machtiging wensen f kunnen betalen ntvangen een factuur (1 termijn). Hiervr wrdt jaarlijks 5,00 administratieksten in rekening gebracht. 5. De factuur met vóór 1 april betaald zijn. 6. Indien en zlang een lid niet aan de verplichting tt tijdige betaling heeft vldaan is het lid uitgeslten van deelname aan trainingen en wedstrijden. 7. Het niet ntvangen hebben van een factuur ntslaat een lid niet van tijdige betaling. Artikel 6 1. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van cntributie. 2. Het Bestuur is bevegd m p verzek van een individueel lid een bijzndere reductie p de cntributie te te staan danwel kwijtschelding te verlenen, indien daarvr naar haar rdeel vldende zwaarwegende argumenten bestaan. 3. De Penningmeester kan p verzek van een lid een afwijkende betalingsregeling met hem f haar vereenkmen. Leden die de penningmeester verzeken m een betalingsregeling zijn verplicht m een autmatische incass af te geven. Artikel 7 1. Spelende leden ntvangen van de vereniging een wedstrijdpak in bruikleen. Hiervr zal jaarlijks een bedrag van wrden geincasseerd en de leden zijn hiervr een brg verschuldigd. De brg bedraagt 92, De brg dient het lid bij ntvangst van het wedstrijdpak cntant te vlden. Leden zijn verplicht bij ntvangst van het wedstrijdpak een aanvullend kledingpakket af te nemen, bestaande uit een ndershirt, een paar skken en een riem. 3. De prijs vr het aanvullend kledingpakket bedraagt 17,50 en dient het lid bij ntvangst van het wedstrijdpak middels cntante betaling te vlden. 4. De brg wrdt na beeindiging van het lidmaatschap, en nadat het wedstrijdpak in gede staat is verdragen aan de vereniging, dr de penningmeester binnen 2 weken vergemaakt p een dr het lid pgegeven bankrekeningnummer. De vereniging behudt zich het recht vr m eventuele penstaande vrderingen p het lid met de brg te verrekenen. Venray, januari 2015

4 Lidnr: Naam :...M/V Vrnaam :... Vrletters :... Geb. dat. :... Adres :... Pstcde :... Wnplaats:... Tel. nr. : Berep :... Berep uders (vrijblijvend in te vullen, tbv eventuele ndersteuning activiteiten)... Mijn vrkeur gaat uit naar: O Hnkbal O Damessftbal O Recreatiesftbal (mixed) O Bee-ball O Trainend lid O Niet spelend lid / Bestuurslid Indeling in een team vindt plaats dr de Technische Cmmissie in verleg met de cach. Drgaan p de vlgende bladzijde!

5 Lidnr: Ik heb eerder hnkbal en/f sftbal gespeeld: ja / neen Ik ben eerder lid geweest van een hnkbal-/sftbal-vereniging:..ja / neen Indien bvengestelde vraag met ja is beantwrd, dan deze vragen k invullen: Vereniging :... Datum aanmelding : - Datum einde lidmaatschap : - Laatste wedstrijd gespeeld p : - Reden einde lidmaatschap : De cntributie bedraagt (zie artikel 2 t/m 5) :,... Het inschrijfgeld bedraagt : 10,00 Ryals geeft er sterk de vrkeur aan m de cntributie te innen middels autmatische incass. Leden die de penningmeester verzeken m een betalingsregeling zijn verplicht m een autmatische incass af te geven. Hierbij machtig ik Ryals te Venray, de cntributie en kledingksten middels autmatische incass te innen. Plaats: Naam: Bankrekeningnummer (IBAN): Datum : Handtekening : (Indien ng geen 16 jaar dan dient de handtekening van uder/vgd geplaatst te wrden) Medische aandachtspunten Indien er medische aandachtspunten zijn dan vernemen wij dit graag schriftelijk. Drgaan p de vlgende bladzijde!

6 Lidnr: Ryals is een actieve vereniging en ieder lid is verplicht naar vermgen bij te dragen aan het ged functineren van de vereniging. Leden vanaf 16 jaar en de uders van leden nder de 16 jaar kunnen hiernder aangeven waar hun interesses liggen (min. 2 interesses aankruisen). Sprtief (hulp-) Trainer en/f Cach Screr Scheidsrechter Materiaalbeheer en spelmateriaalnderhud Wedstrijdsecretariaat Kantine Uitverend:.a. Bardiensten draaien Organiserend:.a. schema s maken, inkp regelen etc. Bestuur en PR Bestuurslid Ntulist bestuurs- en ledenvergaderingen Website beheer en/f nderhud Spnsrcmmissie Algemeen Meehelpen met rganiseren ternien. Onderhud.a. schilderwerk, electriciteit. Anders : Hbbies :... Hij/Zij verklaart alle vragen naar waarheid te hebben beantwrd en na zijn/haar acceptatie als lid alle bepalingen van het huishudelijk reglement en eventuele bestuursbesluiten na te kmen. Datum: - - Handtekening: (Indien ng geen 16 jaar dan dient de handtekening van uder/vgd geplaatst te wrden) Dit frmulier sturen naar de Ledenadministratie: Frank van Eck Rsa Manusstraat AJ Venray

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Besluit nr. 1046047 d.d. 5 maart 2013 van Gedeputeerde Staten van Fryslân Uitgegeven: 20 maart 2013 2013, nr. 17 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet p artikel 125 Ambtenarenwet en artikel I 2 van de Cllectieve Arbeidsvrwaardenregeling prvincies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 28_O. Coöperatie Baronije UA nr. 28_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER 2013

INSCHRIJFFORMULIER 2013 Achternaam: INSCHRIJFFORMULIER 2013 Voornaam: Voorletters: Geboortedatum: - - M/V Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: - E-Mailadres: Schrijft zich in voor de volgende afdeling: Afdeling (s.v.p aankruisen)

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie