Functieprofiel Bibliothecaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel Bibliothecaris"

Transcriptie

1 Functieprfiel Biblithecaris Juni 2014 Markt Meerhut T F E

2 1. Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de Antwerpse Kempen met ngeveer inwners. In het gemeentebestuur werken ngeveer 115 mensen. In het OCMW werken ngeveer 130 mensen. Binnen de gemeentegrenzen nderscheidt men 4 wnkernen: Meerhut-centrum, Gestel, Zittaart en Berg. 1.2 Missie Mensen leven samen. Mensen ntspannen, sprten, genieten, rusten en verplaatsen zich. Mensen leven naast, tussen en sms met elkaar. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het gemeentebestuur wil samen met zijn partners zrg dragen vr dit samen-leven. Het wil het samen-leven stimuleren en rdenen, zdat iedereen harmnieus naast en met elkaar kan leven. Dit vrmgeven aan samen-leven det het gemeentebestuur p verschillende manieren. Het vert vaak de regie ver het samen-leven, sms dr bemiddelend en verzenend p te treden, sms dr regels p te leggen. Sms verleent de gemeente k zelf diensten, cllectief uit eigen beweging f individueel p vraag van een burger. Sms vraagt het andere partners diensten te verzekeren. Sms behartigt het de belangen van nze inwners bij andere rganisaties f verheden. Het gemeentebestuur gaat bij de behartiging van deze belangen en rechten duurzaam te werk. Niet alleen de huidige inwners zijn nze klanten, maar k vregere en vlgende generaties. Het samen-leven van nze inwners mag niet ten kste gaan van anderen. Tt slt wenst het gemeentebestuur demcratie hg in het vaandel te dragen. Het vernderstelt heldere afspraken tussen de verschillende gemeentelijke rganen, transparantie en penheid en een actieve cmmunicatie naar de burger. 1.3 Visie Veiligheid als rde draad: Mensen vinden veilige en leefbare wn - en werkmgevingen erg belangrijk. Op de weg heerst veiligheid als grtste pririteit, beginnend bij de aanleg en het nderhud tt en met cntrlerend tezicht. Inplantingen van wnwijken zijn nderhevig aan wensen van een sciaal veilige mgeving. Begrijpelijk dat veiligheid niet alleen materie is vr de hulpdiensten. Zaak is dus de juiste partners te engageren en een gede verhuding te vinden tussen preventie, ndersteunend beleid, repressie en nazrg. Aangepast uderenbeleid: De centrale aanwezigheid van De Berk en Ter Kempen biedt enrme treven. De inplanting van meerdere bejaardenwningen in de ganse gemeente vldet aan een terechte behefte. Tch mag hier niet stilgestaan wrden, want de vraag naar pvang neemt almaar te. Het prmten van de thuisverzrging blijft echter k de vlgende legislatuur de hfddelstelling. Maatschappelijke integratie: Alle aanwezige geledingen van de bevlking meten in Meerhut als vlwaardig beschuwd wrden. Van jng tt ud, van zelfstandig tt hulpbehevend. Investeringen meten getetst wrden aan de grtst mgelijke tegankelijkheid en een vernieuwd nthaalbeleid met brg staan vr de beste dienstverlening. Inspanningen p gebied van sciale wningbuw mgen niet verminderen. Alles zal pgebuwd wrden rnd een sterk lkaal sciaal beleid. p. 2 van 10

3 Vrijwilligheid als cement vr de Meerhutse samenleving: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend; verbnden, maar niet gebnden; nbetaald, maar niet te kp: deze principes meten de grndslag vrmen vr de grepen van mensen die zich bereid verklaren psitief te denken met als einddelstelling zichzelf, maar vral de ander, een ged gevel te bezrgen. Zij verdienen de vlledige ndersteuning vanuit het gemeentebestuur want zij vertegenwrdigen een belangrijk sciaal kapitaal. Duurzame gemeente: Welvaart en welzijn vr eenieder vandaag, maar k en zeker vr de vlgende generaties. Hierbij meten ecnmie en eclgie een duidelijke plaats krijgen znder de sciale invalshek te verwaarlzen. Billijk fiscaal beleid: Het fiscaal beleid zal g hebben vr een billijke verdeling tussen burgers en bedrijven. Vereenvudiging en transparantie zijn ndzakelijk m aan eenieder duidelijkheid te verschaffen Bestuurlijke aanpak: Er zal waardering uitgaan naar een versterking bij de zelfrganisatie van bewnersgrepen enerzijds en vrijwilligerswerk anderzijds. Deze aanpak met de grndslag vrmen van een sterk plitiek leiderschap waarbij een vrtdurend regie zal zrgen vr vrmen van verleg, afstemmen, cördineren en sturen. 2.1 Functietitel Biblithecaris 2.2 Functiefamilie Staffunctie - teamleiding 2.3 Lnniveau B1-B3 2.4 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma dat tegang geeft tt niveau B en bij vrkeur beschikken ver een diplma pstgraduaat in de infrmatie- en biblitheekwetenschap f een diplma graduaat in het biblitheekwezen en dcumentaire infrmatiekunde. 2.5 Plaats in de rganisatie De biblithecaris werkt nder leiding van de manager persnsgebnden zaken en geeft leiding aan de medewerkers van de biblitheek. 2.6 Missie en visie van de gemeentelijke penbare biblitheek 1. Missie 2. Functie-infrmatie De biblitheek van Meerhut wil binnen het kader van een kleine landelijke gemeente, een ntmetings-, ntspannings- en infrmatieruimte zijn waar via cultuurspreiding en p. 3 van 10

4 cultuurparticipatie de burgers, beter geïnfrmeerd dr het gebruik van nieuwe technieken, p een tlerante wijze en met kennis van zaken kunnen deelnemen aan het sciaal en cultureel weefsel van de gemeente en daarbuiten. 2. Visie De Gemeentelijke Openbare Biblitheek: geeft dr middel van een efficiënte rganisatie, een afgewgen aanbd en een prfessinele dienstverlening daadwerkelijk vrm aan het recht p vrije tegang tt infrmatie en ntspanning vr iedereen. werkt actief aan het verkleinen van de infrmatieklf en helpt samen met andere actren vrkmen dat maatschappelijk kwetsbare grepen verstken blijven van (digitale) infrmatie, ntspanning en cultuurbeleving. werkt in een geest van bjectiviteit en vrij van plitieke, levensbeschuwelijke f cmmerciële beïnvleding en belangen. De Gemeentelijke Openbare Biblitheek van Meerhut wil haar missie in praktijk mzetten dr: de creatie van een aanbd vr cultureel, infrmatief, educatief en recreatief gebruik waarbij gedrukte en digitale media elkaar aanvullen. het verstrekken van deskundig advies bij het zeken naar infrmatie. het ndersteunen van culturele en educatieve activiteiten gerganiseerd dr derden. het met de aangewezen partners rganiseren van kleinschalige en laagdrempelige activiteiten die de cultuurbeleving en de sciale zelfredzaamheid bevrderen. het actief participeren aan en delgericht benutten van het netwerk van penbare biblitheken. p. 4 van 10

5 3. Jbmschrijving 3.1 Hfddel van de functie De biblithecaris is hfd van de biblitheek. Hij/zij is verantwrdelijk vr het beleid en beheer van de biblitheek. Hij/zij geeft leiding en cördineert deze in al zijn aspecten zdat de missie en de vrpgestelde delstellingen behaald wrden en de gebruikers een ptimale dienstverlening krijgen. 3.2 Resultaatsgebieden De essentiële acties die de biblithecaris neemt m zijn/haar delstellingen te halen situeren zich p de vlgende dmeinen: 1. De biblithecaris werkt het biblitheekbeleid uit. Hij/zij ntwikkelt een duidelijke visie ver he de biblitheek kan ingezet wrden en een bijdrage kan leveren aan de delstellingen van de gemeente Meerhut en/f de ruimere cntext. Vrbeelden van activiteiten zijn: Participeert actief aan het pstellen van de meerjarenplanning van de rganisatie. Op basis van indicatren, wetenschappelijk nderzek, maatschappelijke evluties en binnen het kader van de lkale plitieke pririteiten frmuleert hij/zij vrstellen tt actieplannen en acties zdat duidelijk wrdt waar men met de biblitheek naar te wil. Evalueert en trekt cnclusies met betrekking tt de prestaties van de biblitheek en kppelt terug naar het beleid. Vert een cllectie- en infrmatiebeleid dat beantwrdt aan de nden van de (ptentiële) gebruikers. Zet de krijtlijnen een cmmunicatie- en prmtiebeleid uit vr de verschillende delgrepen van de biblitheek. Als secretaris van het beheersrgaan van de biblitheek bereidt de biblithecaris de vergaderingen vr en begeleidt de verkiezing van een nieuw beheersrgaan bij het begin van de legislatuur, dit in samenwerking met de cultuurbeleidscördinatr. 2. Biblitheekinfrastructuur uitbuwen. De biblithecaris neemt binnen het beleidskader initiatief m de dienstverlening naar de gebruiker te facilitair mgelijk te maken. Vrbeelden van activiteiten zijn: Zrgt vr aangepaste, tegankelijke en aangename lkalen vr de biblitheekgebruiker. Vlgt het beheer van de gebuwen en de infrastructuur p i.s.m. de bevegde teams. Vlgt nieuwe ntwikkelingen in biblitheektechnlgie p. Tracht prcessen in functie van de dienstverlening te ptimaliseren. Geeft cncrete prjecten m.b.t. de infrastructuur vrm bvb. AVM-afdeling, leescafé, aansluiting p biblitheekprtalen, implementatie ht spts, 3. De interne rganisatie en dagelijkse werking cördineren. De biblithecaris staat in vr het plannen en rganiseren van de dienstverlening en de dagelijkse werking binnen de biblitheek. Vrbeelden van activiteiten zijn: Werkt prcedures uit vr de dienstverlening in de biblitheek. Gaat actief p zek naar mgelijkheden m werkprcessen te ptimaliseren. Werkt een dienstregeling uit in functie van de vereisten van de biblitheek. Verdeelt pdrachten en taken aan de medewerkers. Bewaakt de vrtgang van prjecten, activiteiten (bvb. jeugdbekenweek, ), p. 5 van 10

6 Werkt samen met de verschillende teams van het gemeentebestuur (persneel, bekhuding, vrije tijd, ICT, OCMW, ). Rapprteert aan de manager persnsgebnden zaken in verband met de werking van de dienst, de uitvering van de beleidsdelstellingen, de vrgang van prjecten, 4. Leiding geven. De biblithecaris stuurt de biblitheekmedewerkers aan en vrziet begeleiding bij het uitveren van hun werkzaamheden. Hij stimuleert de medewerkers m zich verder te ntwikkelen en samen te werken als een team. Vrbeelden van activiteiten zijn: Stuurt medewerkers inhudelijk aan, helpt en biedt steun bij het uitveren van taken en bij het behalen van resultaten. Evalueert de medewerkers p de dienst. Peilt naar pleidingsbeheften en det zelf vrstellen ver pleidingen. Organiseert een ptimale interne cmmunicatie. Prbeert spanningen en prblemen tussen medewerkers p te lssen. 5. Budget beheren. De biblithecaris staat in vr het aansturen en uitveren van de budgettaire aspecten van de biblitheek. De implementatie ervan gebeurt binnen de grenzen van het uitgestippelde beleid van de gemeente. Vrbeelden van activiteiten zijn: Stelt een budget p in functie van een meerjarenplan. Vlgt de subsidies van de hgere verheid p. Beheert en bewaakt het tegekende budget: pmaken van bestelbns, tezicht p de biblitheekuitgaven, fferteaanvragen, gedkeuring facturen, Oefent cntrle p de beteadministratie uit. Werkt de aankp inhudelijk uit en vlgt de gepaste prcedure, nderhandelt en vlgt cntracten p. 6. Netwerken. De biblithecaris legt en nderhudt actief cntacten die bruikbaar zijn vr het verkrijgen van infrmatie en vr het realiseren van de delstellingen van de biblitheek. Vrbeelden van activiteiten zijn: Cmmuniceert met de gebruikers. Onderhudt cntacten met leveranciers. Werkt nauw samen met het team vrije tijd. Grijpt kansen aan m cllega biblithecarissen te ntmeten. Investeert in de intergemeentelijke samenwerking K.erf-biblitheken. 7. Dcumentbeheer. De biblithecaris ndersteunt het dcumentbeheer van de gemeente Meerhut. Zijn/haar taak bestaat erin m de tegang tt de dcumenten vr de teams te vergemakkelijken. Vrbeelden van activiteiten zijn: Werkt richtlijnen en prcedures uit vr archiefbeheerstaken. Cördineert de pvlging van het dcumentbeheer bij archiefvrmers: sensibiliseren, cntrleren, cachen. Signaleert prblemen met het archiefbeheersysteem. p. 6 van 10

7 4. Cmpetentieprfiel 4.1 Waardegebnden cmpetenties Waardegebnden cmpetenties zijn die cmpetenties die rechtsreeks afgeleid zijn van de waarden die gelden vr de hele rganisatie. Klantgericht: Al nze aandacht gaat naar nze klanten, zwel interne als externe klanten. Dus k nze cllega s. Je met inspelen p en tegemet kmen aan hun vragen, wensen, beheften en hun belangen. Ze verdienen een hulpvaardig, respectvl en een luisterend r. Je garandeert hen een kwaliteitsvlle, aangepaste en geïntegreerde dienstverlening. Niveau III: nderneemt, binnen de mgelijkheden van de eigen functie, acties m de dienstverlening aan klanten te ptimaliseren: Gaat kritisch na p welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan wrden verbeterd. Onderzekt gericht (via systematisch nderzek) de wensen, beheften en verwachtingen van klanten (tevredenheidsenquêtes, mndelinge enquêtes, ). Frmuleert cncrete vrstellen m de eigen dienstverlening te verbeteren. Onderneemt cncrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten. Zet nieuwe mgelijkheden p het vlak van dienstverlening meteen m in de praktijk. Onderneemt acties m de dienstverlening aan specifieke delgrepen te ptimaliseren, rekening hudend met hun beperkingen en beheften. Integriteit f respect, eerlijkheid, betruwbaarheid, verantwrdelijkheidsperspectief: Je handelt vanuit de cdes van integriteit, zrgvuldigheid, bjectiviteit, gelijke behandeling, crrectheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sciale en ethische nrmen. Je kmt afspraken na en neemt je verantwrdelijkheid p. Niveau IV: handelt integer in een veelheid aan situaties, k in die waar geen eenduidige regelgeving vr bestaat: Blijft crrect en integer handelen rnd basisregels, sciale en ethische nrmen, in situaties van grte externe druk. Blijft crrect en integer handelen in situaties waar geen eenduidige regelgeving vr bestaat. Hudt in zijn rl als lbbyist, prmtr, nderhandelaar, facilitatr, het algemeen belang duidelijk vr gen en gedraagt zich daar k naar. Weet p een flexibele, maar zrgvuldige, bjectieve en crrecte wijze m te gaan met bestaande regels en prcedures als de situatie dat vereist. Durft p een verantwrde en nderbuwde wijze een uitzndering te maken p de strikte regel, als dat het belang van de rganisatie dient. Oplssingsgericht: Denken in termen van plssingen in plaats van in termen van prblemen. Vertrekkend van verwachtingen van (interne en externe) klanten alternatieven afwegen met respect vr regelgeving en dentlgie. Ndels prblematiseren vermijden en crrect hulp zeken in het realiseren van plssingen. Niveau III: zekt samen met andere diensten f entiteiten gericht naar plssingen: Ziet prblemen aankmen en speelt hier tijdig p in. Begeleidt en ndersteunt anderen bij het plssen van prblemen. Kppelt terug ver plssingen vr prblemen en evalueert het resultaat. Treedt, indien ndig, p als bemiddelaar. Gaat actief p zek naar cllega's uit andere entiteiten vr infrmatie, expertise m z adequaat en efficiënt mgelijk een plssing te vinden. Samenwerken f werken in team, cllegialiteit: Je levert, met het g p het algemeen belang, een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat p het niveau van een team, entiteit f de rganisatie, k als dat niet meteen van persnlijk belang is. Niveau III: stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgrepen f prjectgrepen: p. 7 van 10

8 Kmt met ideeën m het gezamenlijke resultaat te verbeteren. Medigt anderen aan m samen te werken, hun ideeën te uiten en nderling van gedachten te wisselen. Medigt anderen aan m nderling te verleggen ver zaken die het eigen werk verstijgen. Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die p hen een impact hebben. Bevrdert de gede verstandhuding, de teamgeest en het respect vr de verscheidenheid van mensen. Geeft pbuwende kritiek en feedback. Medigt anderen aan m gezamenlijk plssingen te vinden. Kstenbewust: Kstenbewust handelen hudt in dat je in je denken en in je den gericht bent p een ptimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen. Je bent je bewust van het budget f de (prject)begrting en hudt in de gaten dat er geen kstenverschrijding ntstaat. Je hebt g vr financiële cnsequenties en prbeert daar waar mgelijk ksten te beperken. Niveau III: zekt cntinu naar nieuwe, slimme werkwijzen m ksten te beperken: Realiseert verbetering van rendement p uitgaven dr ksten af te wegen tegen baten; stuurt p delmatigheid en deltreffendheid. Maakt eigen ksten inzichtelijk en stimuleert anderen m middelen delmatig en zuinig te gebruiken. Herkent indirecte en langere termijnksten vr de rganisatie. 4.2 gedragscmpetenties Gedragscmpetenties mvatten je gedrag, huding, drijfveren, nrmen en waarden. Het zijn je relatief stabiele persnlijkheidskenmerken en bepalen grtendeels f en he je juw kennis en vaardigheden inzet. Resultaatgericht: Je nderneemt cncrete en gerichte acties m delstellingen te behalen f te verstijgen. Niveau III: Je werkt resultaatgericht en draagt dat uit naar de eigen mgeving: Frmuleert uitdagende delstellingen die impact hebben p de werking van anderen f van de dienst. Ontwikkelt een delgericht en cncreet actieplan met delen, mensen, middelen, timing, enzvrt. Maakt cncrete afspraken met alle betrkkenen m de gestelde delstellingen te bereiken. Cmmuniceert p regelmatige basis ver de stand van zaken aan de andere betrkkenen. Spreekt anderen aan p het bereiken van de delstellingen als dat ndig blijkt. Richting (leiding) geven: Je stuurt medewerkers aan, ntwikkelt en mtiveert hen zdat ze hun delstellingen en die van de dienst p een crrecte manier kunnen realiseren, zwel individueel als in teamverband. Niveau III: geeft richting, zwel via prcessen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie. Is een stuwende kracht in het team f de dienst (inspireert, neemt initiatief, is dynamisch). Cmmuniceert p regelmatige mmenten ver de pdracht van de entiteit f de rganisatie en ver het belang daarvan (de visie van de dienst f rganisatie). Geeft richting f sturing aan een team f dienst dr een duidelijk en inspirerend beleid uit te dragen (geeft aan waar de rganisatie naarte wil). Bepaalt haalbare maar uitdagende delstellingen vr eigen team f dienst. Stuurt het functineren van individu en team bij, met het g p het bereiken van de delstellingen. Intrduceert nieuwe structuren, prcessen en prcedures m het beleid te realiseren. p. 8 van 10

9 Inspireert de medewerkers dr zijn vrbeeldgedrag. Heeft bij zijn leidinggeven g vr culturele aspecten en nderneemt, indien ndig, acties m die te brgen, rekening hudend met de waarden en delstellingen van de rganisatie. Vrtdurend verbeteren: Je verbetert vrtdurend het eigen functineren en de werking van de dienst, dr de bereidheid m te leren en mee te greien met veranderingen. Niveau III: Leert ver andere vakgebieden, methdes en technieken en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de dienst Heeft belangstelling vr 'aanverwante' nderwerpen m zijn kennis te verruimen. Benut infrmatie die afkmstig is uit andere vakgebieden m de eigen aanpak en werking te ptimaliseren. Onderkent de impact van nieuwe prcessen, technieken en methdes in andere vakgebieden p de eigen werking. Stuurt de eigen werking practief bij naargelang wijzigignen p het niveau van de dienst. Zekt actief naar mgelijke verbeteringen die de eigen functie en het eigen takenpakket verstijgen. Cachen: Je ndersteunt medewerkers bij het behalen van gede resultaten en het greien in een functie dr hen te helpen bij het ntwikkelen van hun vermgen m zelfstandig prblemen p te lssen. Niveau III: cacht met het g p het ntwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden; fungeert als cach f mentr. Creëert een mgeving die de medewerkers inspireert m zich te ntwikkelen. Verwijdert (rganisatrische) bstakels die de medewerkers verhinderen zich te ntwikkelen. Stimuleert medewerkers m aandacht te hebben vr hun lpbaanntwikkeling en biedt daarbij de ndige ndersteuning. Bewaakt de in het kader van lpbaanntwikkeling gemaakte afspraken en stuurt bij indien ndig. Fungeert als rlmdel vr het nemen van verantwrdelijkheid vr leren binnen de rganisatie. Faciliteert kennisverdracht binnen een team f grep. Stimuleert een pen feedbackcultuur waar medewerkers in een "veilige" mgeving kunnen leren. Visie (cnceptueel vermgen): Je verstijgt de dagelijkse praktijk en werkt eigen ideeën uit vr de tekmst, je bekijkt feiten vanp een afstand en plaatst ze in een ruimere cntext en langetermijnperspectief. Niveau II: betrekt bredere (maatschappelijke, technische, ) factren bij zijn aanpak. Kent de relevante trends en ntwikkelingen binnen en buiten de eigen rganisatie en het eigen berep f dmein. Wijst p nieuwe prblemen en situaties die vr anderen ng niet z duidelijk zijn. Denkt kritisch en zelfstandig. Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere rganisatiecntext f beleidscntext. Heeft veling met wat er in de tekmst gevraagd kan wrden. Analytisch vermgen: Je duidt een prbleem in zijn verbanden. Je gaat p efficiënte wijze p zek naar aanvullende, relevante infrmatie. Niveau II: legt verbanden en ziet rzaken. Benadert een prbleem vanuit verschillende gezichtspunten. Benemt de rzaken van prblemen die zich vrden. Legt verbanden tussen verschillende srten infrmatie. p. 9 van 10

10 Detecteert nderliggende prblemen. Integreert nieuw gevnden infrmatie met bestaande infrmatie. 4.3 Vaktechnische cmpetenties Vaktechnische cmpetenties zijn die cmpetenties waarbij kennis en inzicht de ndzakelijke basis zijn vr succesvlle praktijk. Grndige kennis biblitheekwetgeving. Kennis van de mgelijkheden inzake autmatisering van de biblithecaire dienstverlening. Basiskennis gemeentedecreet. Basiskennis van de juridische kaders m.b.t. dcumentbeheer. Vltte kennis infrmatica-tepassingen. Flr Bven gemeentesecretaris p. 10 van 10

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout. functieprfiel vrijetijdscnsulent fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 11 1 Cntextinfrmatie

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Informaticus. Functieprofiel. oktober Markt Meerhout T F E

Informaticus. Functieprofiel. oktober Markt Meerhout T F E Infrmaticus Functieprfiel ktber 2015 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

functieprofiel teamleider gras

functieprofiel teamleider gras functieprfiel teamleider gras september 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 9 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Functieprofiel gezinswerker

Functieprofiel gezinswerker Functieprfiel gezinswerker 2016 Pastr Van Haechtplein 13 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E infcmw@meerhut.be www.cmwmeerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Medewerker onderhoud. sportinfrastructuur - poetsteam. patrimonium. Functieprofiel. juni 2017

Medewerker onderhoud. sportinfrastructuur - poetsteam. patrimonium. Functieprofiel. juni 2017 Medewerker nderhud sprtinfrastructuur - petsteam patrimnium Functieprfiel juni 2017 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

Functieprofiel maatschappelijk werker

Functieprofiel maatschappelijk werker Functieprfiel maatschappelijk werker 2016 Pastr Van Haechtplein 13 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E infcmw@meerhut.be www.cmwmeerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M)

COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Het departement Onderwijs en Vrming werft aan in cntractueel dienstverband een COÖRDINATOR LEERLINGENVERVOER (V/M) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit Departement Onderwijs en Vrming Afdeling

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

Functieprofiel. Administratief medewerker financiën. September 2014

Functieprofiel. Administratief medewerker financiën. September 2014 Functieprfiel Administratief medewerker financiën September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 10 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER SOCIALE DIENST Identificatiegegevens Functie: maatschappelijk werker Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS

FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS FUNCTIEBESCHRIJVING BRUGFIGUUR FLANKEREND ONDERWIJS Identificatiegegevens Functie: brugfiguur flankerend nderwijs Niveau/rang: deskundige B 1-3 Plaats in het rgangram: directie Welzijn Aard van de functie:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige)

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (ook personeelsdeskundige) GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING DESKUNDIGE BACKOFFICE (k persneelsdeskundige) Identificatiegegevens Functie: deskundige backffice Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement externe diensten/interne

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie