functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt Meerhout T F E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout."

Transcriptie

1 functieprfiel vrijetijdscnsulent fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking September 2014 Markt Meerhut T F E

2 p. 2 van 11

3 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de Antwerpse Kempen met ngeveer inwners. In het gemeentebestuur werken ngeveer 115 mensen. In het OCMW werken ngeveer 130 mensen. Binnen de gemeentegrenzen nderscheidt men 4 wnkernen: Meerhut-Centrum, Gestel, Zittaart en Berg. 1.2 Missie Mensen leven samen. Mensen ntspannen, sprten, genieten, rusten en verplaatsen zich. Mensen leven naast, tussen en sms met elkaar. Dit is niet altijd gemakkelijk. Het gemeentebestuur wil samen met zijn partners zrg dragen vr dit samen-leven. Het wil het samen-leven stimuleren en rdenen, zdat iedereen harmnieus naast en met elkaar kan leven. Dit vrmgeven aan samen-leven det het gemeentebestuur p verschillende manieren. Het vert vaak de regie ver het samen-leven, sms dr bemiddelend en verzenend p te treden, sms dr regels p te leggen. Sms verleent de gemeente k zelf diensten, cllectief uit eigen beweging f individueel p vraag van een burger. Sms vraagt het andere partners diensten te verzekeren. Sms behartigt het de belangen van nze inwners bij andere rganisaties f verheden. Het gemeentebestuur gaat bij de behartiging van deze belangen en rechten duurzaam te werk. Niet alleen de huidige inwners zijn nze klanten, maar k vregere en vlgende generaties. Het samen-leven van nze inwners mag niet ten kste gaan van anderen. Tt slt wenst het gemeentebestuur demcratie hg in het vaandel te dragen. Het vernderstelt heldere afspraken tussen de verschillende gemeentelijke rganen, transparantie en penheid en een actieve cmmunicatie naar de burger. 1.3 Visie Meerhut wil de leefbaarheid van de kernen vergrten: Het gemeentebestuur wil dit bereiken dr in te zetten p drie pijlers: Het ntwikkelen van een lange termijn visie p ruimtelijke rdening, met nder andere aandacht vr vldende parkeergelegenheid bij nieuwe wnprjecten. Verbetering van de kwaliteit van de wningen. Garanderen van gren in de nabijheid van iedere wnkern. Meerhut zet in p een matiging van het verkeer: Het gemeentebestuur prbeert drgaande verkeersassen in wncentra te weren f ze minimaal veilig in te richten. Het gemeentebestuur zet in p veilige schlmgevingen, fietspaden langs invalswegen én fietsverbindingen tussen de wnkernen en het centrum drheen het gren. De maatschappelijke investeringen in gelfsgemeenschappen wrden mgezet p een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek. p. 3 van 11

4 Meerhut zet in p handhaving: Samenleven vernderstelt afspraken, en vral het respecteren van die afspraken. Het gemeentebestuur wil: bij de pmaak van regels beter nadenken ver he we deze het best pstellen met het g p handhaving beter infrmeren en sensibiliseren, mensen uitleggen welke regels er zijn en waarm die er zijn beter bewaken van regels en ptreden bij inbreuken p de regels. Meerhut blijft gren en zet in p een verdere uitbuw en betere beleving van dit gren en haar landschap dr nze inwners, maar k dr recreanten. Meerhut verbindt haar inwners: Betrkkenheid p elkaar schenkt individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sciale inclusie. Het gemeentebestuur heeft hierbij veel aandacht vr alle initiatieven die burgers pzetten m die betrkkenheid p elkaar te versterken, in het bijznder wil het verenigingen sterk blijven ndersteunen. Meerhut blijft inzetten p zrg, en zeker p de vermaatschappelijking van deze zrg: Dit betekent dat niet allen de betrkkenheid van zrg p de samenleving versterkt met wrden, maar k dat ieders verantwrdelijkheid aangesprken wrdt. Wat het eigen aanbd betreft, wil het gemeentebestuur bvengemiddeld blijven investeren, maar met k gezcht wrden naar een z efficiënt mgelijke inzet van middelen. Alleen z kan Meerhut tekmstige uitdagingen aan. Op ecnmisch vlak heeft Meerhut aandacht vr vldende ruimte vr ambachten en industrie: Hierbij wil het gemeentebestuur z veel als mgelijk bedrijven aantrekken die k tewerkstelling kunnen garanderen. Verder wil het de eigen middenstand, in het centrum en elders, greikansen bieden. Meerhut wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ntwikkeling als rde draad hanteren. 2 Functie-infrmatie 2.1 Functietitel Vrijetijdscnsulent (fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking) 2.2 Functiefamilie Staffunctie 2.3 Lnniveau B1-B3 2.4 Diplmavrwaarden Huder zijn van een diplma van dat tegang geeft tt niveau B. p. 4 van 11

5 2.5 Plaats in de rganisatie De vrijetijdscnsulent werkt nder leiding van de manager persnsgebnden zaken. Hij maakt deel uit van het team vrije tijd. 2.6 Taken van de afdeling Het team vrije tijd bestaat uit vrijetijdscnsulenten en administratieve ndersteuning. Het team vrije tijd staat samen in vr de beleidsdmeinen jeugd, cultuur, seniren, sprt, terisme en ntwikkelingssamenwerking. Elke vrijetijdscnsulent heeft de regierl ver één f meerdere van deze beleidsdmeinen. Dit is het fcusbeleid van de vrijetijdscnsulent. Elke vrijetijdscnsulent draagt de eindverantwrdelijkheid ver en is expert in het aan hem tegewezen fcusbeleid. Naast dit fcusbeleid streven we steeds meer naar samenwerking en afstemming binnen het team vrije tijd f zelfs met andere teams. Op deze manier prberen we bruggen te slaan tussen de verschillende sectren. Wat we willen verwezenlijken in de samenleving is immers belangrijker dan nder welke sectr een dssier en/f initiatief thuishrt. Een meer integrale benadering van het team vrije tijd en de bijhrende dienstverlening vraagt bereidheid tt verandering. De vrijetijdscnsulenten meten hun fcusbeleid regelmatig durven lslaten m samen te zeken naar een integrale aanpak van het (vrijetijds-)beleid. 3 Jbmschrijving 3.1 Hfddel van de functie De vrijetijdscnsulent is verantwrdelijk vr het vrbereiden en uitveren van het vrijetijdsbeleid met betrekking tt de tegewezen beleidsdmeinen en eventueel andere beleidsdmeinen vrije tijd. Hij/zij zrgt vr een vltte behandeling van dssiers. Hij staat nder andere in vr de ndersteuning van het verenigingsleven, de rganisatie van evenementen, het beheer van materiaal en infrastructuur, het werken met vrijwilligers, het uitwerken van prjecten, het beheren van een budget,. 3.2 Fcusbeleid De vrijetijdscnsulent zal bij aanwerving de beleidsdmeinen jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking als fcus tegewezen krijgen. Deze fcus kan na verlp van tijd wijzigen. De vrijetijdscnsulent zal k actief meewerken aan het veranderingsprces van een meer integrale aanpak van de verschillende beleidsdmeinen binnen en buiten het team vrije tijd. p. 5 van 11

6 3.3 Resultaatsgebieden Administratie De vrijetijdscnsulent staat in vr een crrecte, administratieve afhandeling van dssiers m.b.t. de tegewezen beleidsdmeinen en eventueel secundaire beleidsdmeinen. Vrbeelden van activiteiten zijn: Crrect vrbereiden en uitveren van cllege- en gemeenteraadsdssiers. Behandelt bijkmende agendapunten, schriftelijke vragen gemeenteraad. Behandelt klachten. Staat in vr de administratieve afhandeling van briefwisseling, mails Beleidsvrbereidend en beleidsndersteunend werk. Met betrekking tt de tegewezen beleidsdmeinen en eventueel secundaire beleidsdmeinen. Vrbeelden van activiteiten zijn: Participeert actief aan het pstellen van de meerjarenplanning van de rganisatie. Op basis van mgevings-, beheften- en/f sterkte/zwakte analyses, kennis van het werkveld, inspraak en participatie van de betrkken delgrepen en de beleidskaders van hgere verheden frmuleert hij/zij vrstellen tt actieplannen en acties. Evalueert en trekt cnclusies met betrekking tt de uitvering van acties en kppelt terug naar het beleid. Vlgt specifieke sectrregelgeving en algemene ntwikkelingen in het vakgebied actief p. Frmuleert adviezen m het beleid en/f prcessen binnen de tegewezen beleidsdmein te verbeteren. De vrijetijdscnsulent vlgt de adviesraden p. Dit mvat nder meer het pvlgen en bijwnen van de vergaderingen, pvlgen van verslagen, cmmunicatie met leden van de raad, mee uitwerken van activiteiten, Beleidsuitverend werk. De vrijetijdscnsulent is verantwrdelijk vr het uitveren van het beleid met betrekking tt de tegewezen beleidsdmeinen. a) Ondersteuning van verenigingen Vrbeelden van activiteiten zijn: Begeleidt, mtiveert en versterkt vrijwilligers uit het verenigingsleven. Staat in vr de algemene ndersteuning van de verenigingen. Werkt gemeentelijke reglementen uit en vlgt deze p. b) Organisatie van evenementen Vrbeelden van activiteiten zijn: Organiseert evenementen in eigen beheer f in samenwerking met externe partners. Prmt evenementen bij de delgrep. p. 6 van 11

7 c) Beheer van vrijetijdsinfrastructuur Vrbeelden van activiteiten zijn: Kpt bendigdheden vr de infrastructuur aan. Vlgt gebreken aan de infrastructuur p. Zrgt ervr dat de gebuwen nderhuden wrden. d) Werken met vrijwilligers/specifieke delgrepen Vrbeelden van activiteiten zijn: Onderhudt vltte cntacten met de delgrep. Verstrekt de delgrep infrmatie ver de gemeentelijke dienstverlening en regelgeving. e) Prjectmatig werk Vrbeelden van activiteiten zijn: Geeft nieuwe beleidsbeslissingen vrm Samenwerken en verleg. De vrijetijdscnsulent nderhudt actief cntacten en werkt nauw samen met anderen (intern en extern). Vrbeelden van activiteiten zijn: Werkt nauw samen met cllega-vrijetijdscnsulenten en de administratief medewerker vrije tijd. Overlegt met de betrkken schepen en met interne aanverwante diensten (bvb. ruimtelijke rdening, veiligheid en mbiliteit, financiën, ) Rapprteert aan de manager persnsgebnden zaken in verband met de uitvering van de beleidsdelstellingen, de vrtgang van prjecten, Grijpt kansen aan m cllega's binnen de sectr te ntmeten. Zrgt vr vltte cntacten met belangrijke netwerkpartners Budget beheren. De vrijetijdscnsulent staat in vr het aansturen en uitveren van de budgettaire aspecten van de tegewezen beleidsdmeinen. De implementatie ervan gebeurt binnen de grenzen van het uitgestippelde beleid van de gemeente. Vrbeelden van activiteiten zijn: Stelt een budget p in functie van een meerjarenplan. Vlgt de subsidies van de hgere verheid p. Beheert en bewaakt het tegekende budget: pmaken van bestelbns, tezicht p de uitgaven, fferteaanvragen, gedkeuring facturen, vrbereiden budgetwijzigingen, p. 7 van 11

8 4 Cmpetentieprfiel 4.1 Waardegebnden cmpetenties Waardegebnden cmpetenties zijn die cmpetenties die rechtstreeks afgeleid zijn van de waarden die gelden vr de hele rganisatie. Klantgericht: Al nze aandacht gaat naar nze klanten, zwel interne als externe klanten. Dus k nze cllega s. Je met inspelen p en tegemet kmen aan hun vragen, wensen, beheften en hun belangen. Ze verdienen een hulpvaardig, respectvl en een luisterend r. Je garandeert hen een kwaliteitsvlle, aangepaste en geïntegreerde dienstverlening. Niveau III: nderneemt, binnen de mgelijkheden van de eigen functie, acties m de dienstverlening aan klanten te ptimaliseren: Gaat kritisch na p welke punten de eigen dienstverlening aan de klant kan wrden verbeterd. Onderzekt gericht (via systematisch nderzek) de wensen, beheften en verwachtingen van klanten (tevredenheidsenquêtes, mndelinge enquêtes, ). Frmuleert cncrete vrstellen m de eigen dienstverlening te verbeteren. Onderneemt cncrete acties naar aanleiding van specifieke feedback van klanten. Zet nieuwe mgelijkheden p het vlak van dienstverlening meteen m in de praktijk. Onderneemt acties m de dienstverlening aan specifieke delgrepen te ptimaliseren, rekening hudend met hun beperkingen en beheften. Integriteit f respect, eerlijkheid, betruwbaarheid, verantwrdelijkheidsperspectief: Je handelt vanuit de cdes van integriteit, zrgvuldigheid, bjectiviteit, gelijke behandeling, crrectheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sciale en ethische nrmen. Je kmt afspraken na en neemt je verantwrdelijkheid p. Niveau IV: handelt integer in een veelheid aan situaties, k in die waar geen eenduidige regelgeving vr bestaat: Blijft crrect en integer handelen rnd basisregels, sciale en ethische nrmen, in situaties van grte externe druk. Blijft crrect en integer handelen in situaties waar geen eenduidige regelgeving vr bestaat. Hudt in zijn rl als lbbyist, prmtr, nderhandelaar, facilitatr, het algemeen belang duidelijk vr gen en gedraagt zich daar k naar. Weet p een flexibele, maar zrgvuldige, bjectieve en crrecte wijze m te gaan met bestaande regels en prcedures als de situatie dat vereist. Durft p een verantwrde en nderbuwde wijze een uitzndering te maken p de strikte regel, als dat het belang van de rganisatie dient. Oplssingsgericht: Denken in termen van plssingen in plaats van in termen van prblemen. Vertrekkend van verwachtingen van (interne en externe) klanten alternatieven afwegen met respect vr regelgeving en dentlgie. Ndels prblematiseren vermijden en crrect hulp zeken in het realiseren van plssingen. Niveau III: zekt samen met andere diensten f entiteiten gericht naar plssingen: Ziet prblemen aankmen en speelt hier tijdig p in. Begeleidt en ndersteunt anderen bij het plssen van prblemen. Kppelt terug ver plssingen vr prblemen en evalueert het resultaat. Treedt, indien ndig, p als bemiddelaar. Gaat actief p zek naar cllega's uit andere entiteiten vr infrmatie, expertise m z adequaat en efficiënt mgelijk een plssing te vinden. p. 8 van 11

9 Samenwerken f werken in team, cllegialiteit: Je levert, met het g p het algemeen belang, een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat p het niveau van een team, entiteit f de rganisatie, k als dat niet meteen van persnlijk belang is. Niveau III: stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgrepen f prjectgrepen: Kmt met ideeën m het gezamenlijke resultaat te verbeteren. Medigt anderen aan m samen te werken, hun ideeën te uiten en nderling van gedachten te wisselen. Medigt anderen aan m nderling te verleggen ver zaken die het eigen werk verstijgen. Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die p hen een impact hebben. Bevrdert de gede verstandhuding, de teamgeest en het respect vr de verscheidenheid van mensen. Geeft pbuwende kritiek en feedback. Medigt anderen aan m gezamenlijk plssingen te vinden. Kstenbewust: Kstenbewust handelen hudt in dat je in je denken en in je den gericht bent p een ptimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen. Je bent je bewust van het budget f de (prject)begrting en hudt in de gaten dat er geen kstenverschrijding ntstaat. Je hebt g vr financiële cnsequenties en prbeert daar waar mgelijk ksten te beperken. Niveau III: zekt cntinu naar nieuwe, slimme werkwijzen m ksten te beperken: Drziet relevante kstenstructuren, zekt steeds manieren m de deltreffendheid en delmatigheid in evenwicht te huden. Bewaakt de prestaties van de rganisatie en stelt regels vast ten aanzien van financiële marges. Realiseert rganisatiedelstellingen met minimale inspanning en gebruikt hierbij methdes vr planning en cntrle. 4.2 Gedragscmpetenties Gedragscmpetenties mvatten je gedrag, huding, drijfveren, nrmen en waarden. Het zijn je relatief stabiele persnlijkheidskenmerken en bepalen grtendeels f en he je juw kennis en vaardigheden inzet. Plannen en rganiseren: Je brengt structuur aan in tijd, ruimte en pririteit bij het aanpakken van taken f prblemen. Je geeft de bendigde acties, tijd en middelen aan en cördineert die elementen m de delstellingen te bereiken cnfrm de planning. Niveau III: plant cntinu activiteiten met veel en cmplexe variabelen, legt acties en werkwijzen vast in prcedures. Cncentreert zich in zijn planning p de gehele pdracht, znder details uit het g te verliezen. Behudt het verzicht ver de stand van de uitvering van prjecten ten pzichte van de planning. Bereikt een balans tussen de geïnvesteerde tijd, de geleverde prestatie en de behaalde kwaliteit. Bepaalt de prcedures en werkmethdes die zullen wrden gevlgd m de delen te bereiken. Ontwikkelt systemen en methdes m te anticiperen p nvrziene mstandigheden. Vrziet in systemen vr f mmenten van afstemming van taken tussen de verschillende betrkken partijen. p. 9 van 11

10 Visie (cnceptueel denken): De dagelijkse praktijk verstijgen en eigen ideeën uitwerken vr de tekmst, feiten bekijken vanp een afstand, ze in een ruimere cntext en langetermijnperspectief plaatsen. Niveau II: betrekt bredere (maatschappelijke, technische, ) factren bij zijn aanpak: Kent de relevante trends en ntwikkelingen binnen en buiten de rganisatie en het eigen berep f dmein. Wijst p nieuwe prblemen en situaties die vr anderen ng niet z duidelijk zijn. Denkt kritisch en zelfstandig. Plaatst adviezen, beslissingen en initiatieven in de bredere rganisatiecntext f beleidscntext. Heeft veling met wat er in de tekmst gevraagd kan wrden. Mndelinge uitdrukkingsvaardigheid: Spreken in een taal zdat het publiek tt wie u zich richt u begrijpt. Niveau III: cmmuniceert vlt met verschillende delgrepen: Buwt zijn betg p een gericht gestructureerde wijze p. Gebruikt herkenbare vrbeelden en vergelijkingen m vrstellen en bdschappen meer kracht bij te zetten. Past zijn wrdenschat en spreektemp aan de delgrep aan. Stemt zijn cmmunicatiestijl af p de specifieke relatie met de delgrep (bijvrbeeld frmeel, infrmeel, meer f minder interactief). Cmmuniceert selectief vanuit zijn inzicht in en inschatting van de situatie, m z sneller zijn del te bereiken. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Een schrijfstijl hanteren die past bij de bdschap en de delgrep. Niveau III: heeft een aantrekkelijke en mtiverende schrijfstijl: Maakt een heldere, crrecte en leesbare synthese van een cmplexe situatie. Schrijft teksten die een uithangbrd zijn vr de rganisatie wat betreft stijl, taal en vrmgeving. Slaagt erin zijn bdschap via een aantrekkelijk taalgebruik visueel vr te stellen. Kan teksten vr een breed publiek luchtig maken dr aangepaste visuele en andere ndersteuningen te gebruiken. Verwerkt in zijn teksten de argumenten en redeneringen die vr het delpubliek het meest relevant en vertuigend zijn. Nauwgezetheid: Taken nauwgezet en met zin vr detail vlbrengen. Gepast mgaan met materialen. Niveau III: blijft nder verhgde druk kwaliteitsvl werk afleveren: Levert nder druk kwaliteitsvl werk af. Weet snelheid met nauwkeurigheid te cmbineren. Kiest de exacte methde f prcedure p basis van de gevraagde nauwkeurigheid. Cmbineert kwantiteit met kwaliteit. Blijft g vr detail hebben nder tijdsdruk. p. 10 van 11

11 4.3 technische cmpetenties Vaktechnische cmpetenties zijn die cmpetenties waarbij kennis en inzicht de ndzakelijke basis zijn vr succesvlle praktijk. Grndige kennis van de wetgeving met betrekking tt het tegewezen fcusbeleid (jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking). Kennis van relevante evluties inzake het tegewezen fcusbeleid en het vrijetijdsbeleid in het algemeen. Grndige kennis van therieën, technieken en werkvrmen eigen aan het werken met mensen (vrijwilligersmanagement, cmmunicatietechnieken, vergadertechnieken, begeleiden van grepsprcessen, evenementenbeheer, ). Basiskennis van het gemeentedecreet. Vltte kennis infrmatica-tepassingen. Flr Bven gemeentesecretaris p. 11 van 11

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Functieprofiel Bibliothecaris

Functieprofiel Bibliothecaris Functieprfiel Biblithecaris Juni 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1. Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de

Nadere informatie

Medewerker onderhoud. sportinfrastructuur - poetsteam. patrimonium. Functieprofiel. juni 2017

Medewerker onderhoud. sportinfrastructuur - poetsteam. patrimonium. Functieprofiel. juni 2017 Medewerker nderhud sprtinfrastructuur - petsteam patrimnium Functieprfiel juni 2017 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut

Nadere informatie

Informaticus. Functieprofiel. oktober Markt Meerhout T F E

Informaticus. Functieprofiel. oktober Markt Meerhout T F E Infrmaticus Functieprfiel ktber 2015 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke gemeente in de

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Functieprofiel gezinswerker

Functieprofiel gezinswerker Functieprfiel gezinswerker 2016 Pastr Van Haechtplein 13 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E infcmw@meerhut.be www.cmwmeerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Functieprofiel maatschappelijk werker

Functieprofiel maatschappelijk werker Functieprfiel maatschappelijk werker 2016 Pastr Van Haechtplein 13 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E infcmw@meerhut.be www.cmwmeerhut.be 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

functieprofiel teamleider gras

functieprofiel teamleider gras functieprfiel teamleider gras september 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 9 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut is een landelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Functieprofiel. Administratief medewerker financiën. September 2014

Functieprofiel. Administratief medewerker financiën. September 2014 Functieprfiel Administratief medewerker financiën September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 10 1 Cntextinfrmatie 1.1 Situering Meerhut Meerhut

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Functieprofiel. Begeleid(st)er. buitenschoolse kinderopvang. September 2016

Functieprofiel. Begeleid(st)er. buitenschoolse kinderopvang. September 2016 Functieprfiel Begeleid(st)er buitenschlse kinderpvang September 2016 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be Flr Bven gemeentesecretaris Js Engelen burgemeester

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V)

1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) Het Departement Financiën en Begrting werft in cntractueel dienstverband aan: 1 BEGROTINGSRAADGEVER (M/V) WIJ ZIJN het Vlaams ministerie Financiën en Begrting, het financiële hart van de Vlaamse verheid.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V)

TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Het Eigen Vermgen van het Instituut vr Natuur- en Bsnderzek (EVINBO) werft aan in cntractueel dienstverband: TEAMCOÖRDINATOR FINANCIËN EN BEGROTING (M/V) Beleidsdmein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Functiebeschrijving gezinshelpster

Functiebeschrijving gezinshelpster Functiebeschrijving gezinshelpster Del van de functie Beschrijf in 1 zin de bestaansreden van de functie. Uitveren van verzrgende, huishudelijke taken bij klanten vlgens het hulpverleningsplan en de kwaliteitsnrmen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques)

1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, contractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) 1 HALFTIJDS STAFMEDEWERKER GEMEENTELIJKE EVENEMENTEN & CULTURELE PROGRAMMATIE AARTSELAAR (m/v, cntractueel, 19u/w, niveau B + maaltijdcheques) UITGEBREID FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL 1. Identificatiegegevens

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Functieomschrijving: Zorgmanager

Functieomschrijving: Zorgmanager Functiemschrijving: Zrgmanager 1 Functietitel Zrgmanager 2 Del van de functie Realiseren van een kwalitatieve en veilige patiëntenzrg, met g vr patiëntenrechten en ethiek, dr de rganisatie, het beheer

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie