Rapport. website mijngelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. website mijngelderland 2013-2014"

Transcriptie

1 Rapport website mijngelderland

2 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat CM Zutphen t m

3 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Website mijngelderland Profiel bezoeker Waardering en reden bezoek Interesses websitebezoeker Websitestatistieken mijngelderland Aantal bezoekers website Bouncepercentage Herkomst websitebezoekers Bezoek pagina s Conclusies en aanbevelingen Onderzoeksverantwoording Response Techniek Steekproef Plan van aanpak vervolgmonitoring Bijlagen Bijlage 1 Open vragen mijngelderland Social media Reden websitebezoek Gezochte niet of gedeeltelijk gevonden Opmerkingen en suggesties Bijlage 2 Vragenlijst mijngelderland mijngelderland.nl

4 Inleiding en leeswijzer In opdracht van Gelders Erfgoed ten dienste van de leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland heeft De Afdeling Onderzoek (www.deafdelingonderzoek.nl) in het kader van het project Beleef mijn Gelderland! de Monitor Beleef mijngelderland uitgevoerd. De uitkomsten van deze monitor zijn te vinden in vier deelrapporten, namelijk: - Innovatie in musea - Innovatie in musea, benchmark deelnemende musea (intern) - Website CollectieGelderland - Website mijngelderland Dit is het deelrapport Website mijngelderland. Op heeft van begin mei 2013 tot en met een 20 januari 2014 een bezoekersenquête meegelopen. In hoofdstuk 1 zijn de uitkomsten van deze enquête te vinden. De uitkomsten geven inzicht in het profiel van de bezoekers van de website, maar ook in de mate waarin zij de verschillende aspecten van de website waarderen. Hoofdstuk 2 gaat in op de website-statistieken van De website-statistieken geven onder andere inzicht in het aantal bezoekers en de populairste onderdelen van de website. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden. Hoofdstuk 4 bestaat uit een onderzoeksverantwoording. Het rapport eindigt in hoofdstuk 5 met een compact plan van aanpak voor vervolgmonitoring. Tenslotte vindt u in bijlagen een overzicht van alle antwoorden op de open vragen van de bezoekersenquête (bijlage 1) en de complete vragenlijst (bijlage 2). mijngelderland.nl 4

5 1 Website mijngelderland De website wordt in dit hoofdstuk geëvalueerd op basis van een online onderzoek onder de websitebezoekers. Dit onderzoek vraagt de bezoeker naar hun profiel, de mate waarin zij de website waarderen, de redenen voor het bezoek aan de website en hun interesses. De antwoorden op de open vragen in dit onderzoek zijn te vinden in bijlage 1. In totaal hebben in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari respondenten de vragenlijst op de website van mijngelderland ingevuld. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van dit onderzoek grafisch gepresenteerd. 1.1 Profiel bezoeker Geslacht) Opleidingsniveau- 3%# 12%# 42%$ lagere#school# man$ lbo/mavo/vmbo# 58%$ vrouw$ 55%# 30%# mbo/havo/vwo# hbo/universiteit# Lee#ijd' 12%# 2%# 5%# 3%# 8%# 0,20# 20,30# 55% ging naar hbo of universiteit 30,40# 27%# 24%# 19%# 40,50# 50,60# 60,70# 70,80# >#80# helft tussen de jaar gemiddeld 55 jaar 1 Enkele vragen zijn later toegevoegd, hierdoor hebben minder respondenten deze vragen ingevuld. Meer informatie hierover in de onderzoeksverantwoording. mijngelderland.nl 5

6 Herkomst websitebezoekers op de kaart Herkomst)websitebezoekers) 4%$ 3%$ 6%$ 5%$ 6%$ 7%$ 69%$ Gelderland$ Noord2Holland$ Zuid2Holland$ Overijssel$ Noord2Brabant$ Utrecht$ rest$nl$en$buitenland$ 69% komt uit Gelderland Gebruik(social(media( Twi.er$ Facebook$ Pinterest$ Hyves$ LinkedIn$ geen$social$media$ andere$social$media$ 5%$ 6%$ 9%$ 18%$ 31%$ 37%$ 43%$ 43% en 31% 37% gebruikt geen social media Een overzicht van de andere social media is te vinden in bijlage 1. Het sociale netwerk Hyves is per 2 december 2013 opgeheven. 73%# Gebruik(social(media(naar(lee1ijd( 46%# 57%# 46%# 51%# 33%# 35%# 34%# 17%# 9%# 13%# 10%# 7%# 5%# 0%# 4%# 9%# 10%# 13%# 5%# 13%# Twi.er# Facebook# Pinterest# Hyves# LinkedIn# geen#social#media# andere#social#media# Het sociale netwerk Hyves is per 2 december 2013 opgeheven. 0D40# 40D60# >#60# mijngelderland.nl 6

7 1.2 Waardering en reden bezoek Website scoort gemiddeld 7,9 Speciaal(naar(website(gekomen( 1%$ 9" Rapportcijfer, 39%$ 10" "5" 6" 40%$ 7" 1%$ 13%$ 6%$ ja$ ja,$n.a.v.$ar0kel/adverten0e$in$krant/0jdschri$ ja,$n.a.v.$online$ar0kel/adverten0e$ 8" ja,$n.a.v.$een$museumbezoek$ nee,$bij$toeval$op$website$gekomen$ weet$niet/geen$mening$ 59% komt speciaal naar mijngelderland.nl Reden%bezoek%website%mijnGelderland% (van%de%respondenten%die%speciaal%naar%website%gekomen%zijn)% info$over$thema$ 36%$ Gevonden'wat'werd'gezocht' info$over$periode$ 24%$ 8%$ 1%$ info$over$plaats/regio$ 46%$ 8%$ culturele$=/erfgoedorganisa>es$ 8%$ canons$gelderland$ 15%$ (layar)routes$ specials$of$evenementen$ 3%$ 3%$ 51%$ algemene$interesse$geschiedenis/gelderse$ musea/etc.$ 23%$ 32%$ rondkijken$op$de$site$ 11%$ andere$reden$ 15%$ Een overzicht van de andere redenen om de website te bezoeken is te vinden in bijlage 1. Belangrijkste reden websitebezoek: info over plaats/regio of thema ja$ gedeeltelijk$ nee$ ik$was$niet$specifiek$naar$iets$op$zoek$ weet$niet/geen$mening$ Een overzicht van de gezochte maar niet of slechts gedeeltelijk gevonden informatie is opgenomen in bijlage 1. mijngelderland.nl 7

8 1.3 Interesses websitebezoeker Stellingen(m.b.t(de(website( 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# De#website#biedt#voldoende#informa=e#en#diepgang.# 9%# 58%# 17%# 4%# 12%# De#website#is#gemakkelijk/preDg#in#gebruik.# 11%# 67%# 12%# 2%# 8%# De#startpagina#leidt#mij#gemakkelijk#naar#de#informa=e#die#ik#zoek.# 10%# 57%# 15%# 4%# 14%# De#teksten#op#de#website#zijn#kort#en#pakkend.# 9%# 72%# 7%# 2%# 9%# MijnGelderland#is#dé#erfgoedsite#van#Gelderland.# 8%# 42%# 8%# 2%# 39%# De#structuur#van#de#website#is#duidelijk.# 10%# 68%# 9%# 5%# 9%# De#website#is#druk#en#onoverzichtelijk.# 4%# 16%# 40%# 29%# 12%# Het#uiterlijk#van#de#website#is#aantrekkelijk.# 15%# 67%# 8%# 2%# 10%# Door#mijnGelderland#wil#ik#een#museum/historische#loca=e#bezoeken.# 8%# 42%# 20%# 4%# 27%# Ik#zou#op#deze#website#graag#informa=e#over#overnach=ngsmogelijkheden# 1%# 7%# 30%# 26%# 36%# Ik#zou#op#deze#website#graag#informa=e#over#dagjes#uit/dagarrangementen# 2%# 12%# 26%# 16%# 45%# zeer#mee#eens# mee#eens# mee#oneens# zeer#mee#oneens# weet#niet/geen#mening# De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 102%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. 82% vindt het uiterlijk van de website aantrekkelijk 81% vindt de teksten op mijngelderland kort en pakkend 78% zegt: website is gemakkelijk/prettig in gebruik Geïnteresseerd)in:) 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# een#mijngelderland#facebookpagina# 9%# 16%# 66%# 9%# 5%# 10%# 73%# 12%# het#volgen#van#mijngelderland#op#pinterest#(pinterest.com/mijngelderland)# 4%# 10%# 64%# 22%# een#mijngelderland#nieuwsbrief# 26%# 30%# 38%# 6%# een#mijngelderland#mjdschrin# 8%# 31%# 51%# 10%# lezingen#over#de#onderwerpen#van#mijngelderland# 19%# 30%# 44%# 7%# het#kopen#van#aan#erfgoed/geschiedenis#gerelateerde#boeken#en/of# producten#in#een#speciale#webwinkel# 18%# 39%# 34%# 9%# ja# misschien# nee# weet#niet/geen#mening# Bijna 60% geïnteresseerd in nieuwsbrief en webwinkel beperkte interesse in info over dagjes uit en overnachtingsmogelijkheden mijngelderland.nl 8

9 2 Websitestatistieken mijngelderland In aanvulling op de bezoekersenquête in hoofdstuk 1, wordt in dit onderzoek voor de evaluatie van de website gebruik gemaakt van de website-statistieken. Deze statistieken zijn in dit hoofdstuk te vinden. 2.1 Aantal bezoekers website De website van mijngelderland bestaat in zijn huidige vorm sinds eind In de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014 is de website in totaal ruim keer bezocht. In totaal hebben bijna unieke bezoekers bijna 2,5 miljoen pagina s bezocht. Dit komt neer op gemiddeld 5,43 pagina s per bezoek. Een vijfde van de bezoekers was al eerder op de website (herhalingsbezoek), dat betekent dat ruim 80% van de websitebezoekers een nieuwe bezoeker is. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het bezoek zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld. In 2011 hebben websitebezoekers de website in totaal keer bezocht (aantal sessies), in keer en in heel 2013 in totaal keer. Dit betekent ongeveer een verdubbeling (+90%) van het bezoek in twee jaar tijd. mijngelderland.nl 9

10 2.2 Bouncepercentage Het bouncepercentage bedraagt over de hele periode gemiddeld 13%. Dat betekent 13% van de bezoekers van de website slechts één pagina bekijkt. Dit kan betekenen dat de bezoeker gelijk gevonden heeft wat hij nodig had en dat het niet nodig was meer pagina s te bezoeken, maar ook dat de bezoeker per ongeluk op de website terecht kwam en eigenlijk naar iets anders op zoek was. Een bouncepercentage van 40-60% wordt als normaal beschouwd, een bouncepercentage van 13% is dus heel goed. In 2011 was het gemiddelde bouncepercentage 13%, in %, in % en in de eerste vier maanden van %. Hoewel het bouncepercentage in 2014 dus iets boven het niveau van de voorgaande jaren ligt, is dit nog steeds een erg laag bouncepercentage. 2.3 Herkomst websitebezoekers Het merendeel van de bezoeken in de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014 ( bezoeken; 93%) komt uit Nederland. Verder inzoomen laat zien dat het grootste deel van de bezoekers uit de steden Arnhem (6,2%) en Amsterdam (6,0%) komt. Herkomstland (top 5) Bezoeken % bezoeken 1 Nederland ,0% 2 België % 3 Duitsland ,0% 4 Verenigde Staten ,5% 5 Verenigd Koninkrijk ,3% Herkomstplaats bezoeken (top 10) Bezoeken % bezoeken 1 Amsterdam ,1% 2 Arnhem ,0% 3 Nijmegen ,4% 4 Utrecht ,9% 5 Apeldoorn ,3% 6 Rotterdam ,1% 7 Zutphen ,0% 8 Den Haag ,0% 9 Doetinchem ,7% 1 0 Epe ,7% 2.4 Bezoek pagina s De in totaal ruim bezoekers (in de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014) van de website mijngelderland.nl, zijn goed voor bijna 2,5 miljoen paginaweergaven. De meest weergegeven pagina is de startpagina (46,5% van alle paginaweergaven). Bijna 90% van de bezoekers van de website heeft de startpagina als instappagina. Doordat de website van mijngelderland erg uitgebreid is bezoekers hebben de keuze uit honderden informatiepagina s verspreidt het bezoek zich vervolgens behoorlijk over de verschillende pagina s. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de meest bezochte pagina s. mijngelderland.nl 10

11 De pagina s over de Veluwe, musea, canons, oorlog, streekgeschiedenis en regio s worden het meest bezocht (meer dan 0,5% van het totaal aantal bezoeken). Paginaweergaven (>0,5%) Paginaweergaven en percentage 1 Startpagina paginaweergaven; 46,5% van het totaal paginaweergaven; 1,2% van het totaal paginaweergaven; 1,0% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,6% van het totaal mijngelderland.nl 11

12 3 Conclusies en aanbevelingen Profiel bezoeker De bezoeker van de website van mijngelderland is gemiddeld 55 jaar oud. De website wordt relatief veel bezocht door jarigen. Ruim de helft (51%) van de bezoekers valt in deze leeftijdscategorie, terwijl in % van alle Nederlanders tussen de jaar oud was. De gemiddeld hoge leeftijd van de websitebezoekers is terug te zien in het gebruik van de social media, 37% van de bezoekers gebruikt geen social media. Van de bezoekers van 60 jaar of ouder gebruikt zelfs de helft geen social media. De social media die desondanks het meest gebruikt worden zijn: Facebook (43% van de websitebezoekers) en LinkedIn (31%). De jongere websitebezoekers (tot 40 jaar) maken beduidend meer gebruik van de social media (73% gebruikt Facebook en 57% LinkedIn), slechts één op de tien 0-40 jarigen gebruikt geen social media. Een groot deel van de huidige bezoekers van de website wordt slechts beperkt bereikt met de social media. Om hen te bereiken zijn andere methoden nodig dan alleen de social media. Om echter de jongere bezoekers (0-40 jaar) te bereiken kan juist wel goed de social media ingezet worden. Reden bezoek Vier van de tien bezoekers kwamen bij toeval op de website terecht, de rest is speciaal naar de website gekomen. Soms komen de bezoekers specifiek naar aanleiding van een artikel of een advertentie in de geschreven media (6%) of naar aanleiding van een online artikel/advertentie (13%). Het aantal websitebezoekers dat komt naar aanleiding van een museumbezoek is beperkt (1%). Het aantal bezoekers dat naar aanleiding van een online artikel/advertentie naar de website is gekomen, is twee keer zo hoog als het aantal bezoekers dat door een artikel/advertentie in de traditionele geschreven media komt. Het lijkt erop dat online inspanningen dus meer effect hebben, maar dat hangt natuurlijk ook af van de verhouding online-offline-communicatie. Informatiebehoefte Het grootste deel van de websitebezoekers (46%), zoekt informatie over een bepaalde plaats of regio in Gelderland en 36% zoekt informatie over een specifiek thema. Ruim de helft van de respondenten heeft gevonden wat men zocht. Anderen vonden slechts gedeeltelijk (32%) of niet (8%) wat ze zochten. Degenen die niet of slechts gedeeltelijk vonden wat zij zochten, zochten vaak hele specifieke lokale informatie of meer diepgaande informatie over een bepaald onderwerp. Het merendeel van de websitebezoekers (67%) vindt dat de website voldoende informatie en diepgang verschaft. Circa één op de vijf respondenten (21%) verwacht meer informatie en diepgang op de website. Hier zou mijngelderland dus aan kunnen werken. Dit is wel mede afhankelijk van de doelstellingen van de website. mijngelderland.nl 12

13 Website De website scoort gemiddeld het rapportcijfer 7,9. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de verschillende aspecten van de website (voldoende informatie en diepgang, gemakkelijk/prettig in gebruik, korte en pakkende teksten, duidelijke structuur, aantrekkelijk uiterlijk etc.). Ondanks het goede cijfer en het in het algemeen goede oordeel over de verschillende aspecten van de website, geeft een vijfde (19%) van de respondenten aan dat zij niet makkelijk bij de informatie die zij zoeken terecht komen. Veertien procent vindt de structuur van de website niet duidelijk en nog eens 20% vindt de website druk en onoverzichtelijk. Eén op de vijf respondenten kan wel wat hulp gebruiken bij het navigeren over de website. Een mogelijkheid is het plaatsen van een kort tutorial-filmpje (bijv. op Youtube) met één of twee voorbeeld-zoekopdrachten. Museumbezoek Slechts en klein deel (1%) van de websitebezoekers bezoekt de website naar aanleiding van een museumbezoek. De helft van de respondenten van de enquête op mijngelderland.nl heeft naar aanleiding van hun bezoek aan de website van mijngelderland de intentie een museum of historische locatie te gaan bezoeken. Hoewel niet bekend is welk deel van de websitebezoekers ook daadwerkelijk een museum gaat bezoeken, is de intentie van de helft van de respondenten positief. De website mijngelderland zou hier op in kunnen spelen door op de website bepaalde aanbiedingen te doen (arrangementen, korting etc.) of informatie te geven over exposities of interessante lezingen. De websitebezoekers kunnen zo verleid worden daadwerkelijk naar het museum te gaan. In aanvulling hierop zouden de bezoekers in de musea meer gewezen moeten worden op het bestaan van de website mijngelderland. Door de museumbezoekers naar mijngelderland te verwijzen, zullen zij er wellicht voor kiezen om naar aanleiding van hun websitebezoek later nóg een Gelders museum te gaan bezoeken. Overnachten en dagjes uit Slechts een klein deel van de websitebezoekers is geïnteresseerd in informatie over vakanties of dagjes uit/dagarrangementen. De bezoekers komen duidelijk met een andere informatiebehoefte (historische informatie over plaatsen of onderwerpen) op de website. Hoewel slechts een klein deel van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over overnachtingsmogelijkheden of (dag)arrangementen, is wel de helft van plan een museum te bezoeken. Uit de enquête Museumbezoekers en Innovatie (een ander onderdeel van de Monitor Beleef mijngelderland) blijkt een bezoek aan een museum vaak gecombineerd wordt met het bezoek aan een horecagelegenheid of de stad/het dorp. Wellicht dat de websitebezoeker toch geïnteresseerd is in een arrangement op het moment dat een aanbieding precies op zijn wensen en behoeften aansluit. mijngelderland.nl 13

14 Interesses websitebezoeker De bezoekers van mijngelderland.nl zijn met name geïnteresseerd in het ontvangen van een nieuwsbrief (56%) en het bezoeken van de webwinkel (57%). Ongeveer de helft wil lezingen bezoeken. De interesse in het volgen van mijngelderland op de social media is aanzienlijk minder groot, 25% is geïnteresseerd in een mijngelderland Facebook-pagina, 15% in het volgen van mijngelderland op Twitter en 14% in het volgen van mijngelderland op Pinterest. Bezoekers van mijngelderland zijn behoorlijk informatie-georiënteerd, dat blijkt niet alleen uit hun zoekgedrag op de website, maar ook uit de grote interesse voor de mijngelderland nieuwsbrief en lezingen. De nieuwsbrief is een goed medium om de huidige websitebezoekers te bereiken, informatie over lezingen kan (onder andere) in deze nieuwsbrief opgenomen worden. Daarnaast zijn de websitebezoekers duidelijk geïnteresseerd in het kopen van erfgoed- of geschiedenis-gerelateerde boeken/producten in de webwinkel. Het is van belang te zorgen dat de webwinkel goed gevuld en goed vindbaar is voor de doelgroep. Ook voor het onderwerp interesses geldt zoals al eerder vermeld bij Profiel bezoeker dat juist de jongere groep (potentiële) bezoekers waarschijnlijk goed bereikt kan worden via de social media. Ondanks het feit dat de huidige websitebezoekers aangeven dat zij hierin slechts beperkt geïnteresseerd zijn. mijngelderland.nl 14

15 4 Onderzoeksverantwoording 4.1 Response In totaal hebben 329 respondenten de vragenlijst op de website van mijngelderland ingevuld in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari Techniek Er is voor gekozen om na een aantal minuten 2 surfen de enquête in een zogenaamde lightbox (visueel vergelijkbaar met een pop-up scherm) te laten openen. De websitebezoeker kan er vervolgens voor kiezen de vragenlijst in te vullen of de lightbox weg te klikken. Een nadeel van deze methode (enquête na een aantal minuten tonen) is dat de websitebezoekers mogelijk hun sitebezoek nog niet hebben afgerond. Het tonen van de enquête bij het verlaten van de websites was echter geen realistische optie, vanwege het grote aantal mogelijke exit-pagina s op de website. Door de ondergrens van enkele minuten zullen surfers die bij toeval op de website terecht komen en (bijna) gelijk weer vertrekken de vragenlijst niet te zien krijgen. Er kan dus van uitgegaan worden dat degenen die de enquête te zien krijgen in ieder geval interesse hebben in de onderwerpen die op de website te vinden zijn. 4.3 Steekproef Het werken met een steekproef in plaats van het ondervragen van de totale populatie heeft als gevolg dat de uitkomsten nooit voor 100% zeker zijn. Voor 100% zekerheid zou de gehele populatie (in dit geval alle bezoekers van de website) ondervraagd moeten worden. In dit onderzoek geldt dat de te onderzoeken steekproef klein is ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie. Er zijn in totaal 329 bezoekers van de website mijngelderland ondervraagd. Dit is slechts een klein deel van alle bezoekers op deze websites. Als de netto steekproef klein is ten opzichte van de totale populatie wordt voor de berekening van de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten onderstaande formule gebruikt. In deze formule wordt uitgegaan van 95% betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 1,96* p * (1-p) = (50*50) * 1,96 n n Het ondervragen van een netto steekproef (n) van 329 levert een afwijking op van 5,4%. Dit betekent concreet dat als uit het onderzoek blijkt dat 43% van de websitebezoekers Facebook gebruikt, er 95% kans is dat dit percentage in werkelijkheid tussen de 37,6% (43-5,4) en 48,4% (78+5,4) ligt. 2 De enquête bleek in het begin van de enquêteperiode bijna direct te verschijnen, waardoor de websitebezoekers nog nauwelijks de gelegenheid hadden gehad de website te bekijken. Nadat dit geconstateerd was, is dit aangepast. mijngelderland.nl 15

16 Een aantal vragen is later (half juli) toegevoegd aan de vragenlijst, dit heeft tot gevolg dat minder respondenten deze vraag beantwoord hebben. Website Vraag Aantal Afwijking respondenten mijngelderland Wat is uw leeftijd 182 7,3% mijngelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over 155 7,9% overnachtingsmogelijkheden ontvangen mijngelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over dagjes uit/dagarrangementen ontvangen ,9% mijngelderland.nl 16

17 5 Plan van aanpak vervolgmonitoring Dit onderzoek naar de gebruikers van de website kan beschouwd worden als nulmeting. Er zijn twee redenen om door te gaan met het enquêteren op de website. 1. Monitoring: met behulp van een enquête kan in de gaten gehouden worden of het profiel van de websitegebruiker verandert en hoe het gebruik van en de tevredenheid over de website zich ontwikkelt. 2. Effectmeting: op basis van de nulmeting kunnen doelen gesteld worden bijvoorbeeld met betrekking tot hogere tevredenheid, gewenste bezoekersgroepen, bezoek aan bepaalde pagina s. En vervolgens meten of deze doelstellingen behaald zijn en of inspanningen om deze doelstellingen te realiseren effect hebben. Als er voor gekozen wordt verder te gaan met monitoren, kan de vragenlijst die nu nog online staat (via Surveymonkey) online blijven. Na een bepaalde tijdsperiode kunnen de uitkomsten geëxporteerd en geanalyseerd worden. En kan een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste meting (uitdraai eerste meting ). Let op: Bij een uitdraai die nu gemaakt wordt zal ook de oude data (tot en met ) in het databestand zitten. Let op: De timing van het verschijnen van de lightbox met de link naar de enquête moet blijven zoals hij nu is. De eerste enquêtes verschenen veel te snel, waardoor de respondenten nog niet de tijd hadden de website goed te bekijken. Hierdoor heeft een relatief groot deel van de respondenten vragen met weet niet beantwoord. Concreet plan van aanpak: 1. Formuleer doelstellingen (bijvoorbeeld: tevredenheid op peil houden, museumbezoek n.a.v. websitebezoek verhogen, meer jongere websitebezoekers etc.) 2. Stel vast wanneer het volgende monitoringsmoment plaatsvindt (bijvoorbeeld een jaar na de eerste monitor) 3. Exporteer en analyseer de data, ga na hoe het profiel van de bezoeker, het gebruik van de website en de tevredenheid zich ontwikkeld hebben. Ga na of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt bij Gelders Erfgoed, Gelders Erfgoed kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden. mijngelderland.nl 17

18 Bijlagen mijngelderland.nl 18

19 Bijlage 1 Open vragen mijngelderland Deze bijlage geeft een overzicht van de antwoorden op de open vragen uit de enquête op de website van mijngelderland. Social media Ik gebruik andere social media, namelijk: Activeworlds-europe Archieven buurtlink.nl computer (2x) computer en actief deelnemer in groep vrijwilligers betreffende dorp Rheden (rheejes praoten) foto s en verhalen uit het verleden (2x) eigen weblog Foursquare Instagram Genealogische websites google (2x) hand-telefoon, hotmail internet krant en tijdschriften kunst en arts & schilderijen mailcontacten partyflock, instagram, my space path Radio telefoon tumblr TV en de Krant video/film Youtube wij hebben een map van onze overgroot vader over het reilen en zeilen tentenkamp Harderwijk grote oorlog Reden websitebezoek Ik bezocht de website van mijngelderland met een andere reden, namelijk: Aanleveren van beeldmateriaal voor de website als geboren Gelderse beeldmateriaal Ben al jaren op zoek naar een documentairefilm over de binnenvisserij op de Waal,vorige eeuw. Daar staan Waalschokkers op waarop een daarvan mijn jonge vroeg overleden moeder staat.zoveel heb ik al afgezocht. Ik blijf het proberen. ben geboren in Nijmegen en heb op Berg en Dal gewoond Ben op de Berkelkade geboren nr 8 en in de Barlheze gewoond, mijn vader had daar een slagerij op nr 27en woonden op nr 29 ( M.Aalberts) en mijn opa en oma (H.G.Kuiper) hadden een bakkerij op nr 31 Familienaam komt uit Gelderland in de periode GEHANDICAPTE ROUTES geïnteresseerd vanwege roots in Velp en Gelderland in het algemeen genealogie genealogisch onderzoek Hier moet een interview met Joop Abbink te vinden zijn over de overvallen op Koepelgevangenis (11mei 1944) en Huis v Bewaring (11 juni 1944) maar ik heb het nog niet gevonden... Graag ontvang ik hulp hierbij op met de groeten aan Geert Maassen. ik ga in augustus in Gelderland op vakantie en zocht wat informatie over bezienswaardigheden Ik heb een verhalen geschreven en die staan nu: ontmoetjewijkgeitenkamp ik wilde even kijken of de verhalen over Brummense huizen goed was doorgekomen ik zoek een familie die uit Velp komt, fam. Prevenaire. deze hadden misschien een relatie met de mijngelderland.nl 19

20 steenfabrieken in Velp Ik zoek een foto van een TBC tent waar mijn opa 2 in gelegen heeft interessante link via Twitter kreeg een mail van mijn Gelderland Lieu de memoire maken over de periode van Mijn verhalen staan op: bezoek de wijk geitenkamp Mijn voorouders komen uit Gelderland, ben op zoek naar mogelijke informatie over hen. n.a.v. het boek Morie van Arie Kok ontmoet je wijk op zoek naar informatie over kenmerkende plekken op de prachtige Veluwezoom ouders komen uit achterhoek verzamelen van oude verhalen en foto's cq films wil graag informatiepunten aan de website toevoegen Gezochte niet of gedeeltelijk gevonden U heeft niet of slechts gedeeltelijk gevonden waar u naar op zoek was. Wat kon u niet vinden? Als een zoekopdracht ingeeft dan komen er wel treffers maar als je op de treffer klikt kom je op een lege pagina, HANDIG! Archeologie in de gemeente Rheden; Catalogus van archeologische vindplaatsen. Beeldmateriaal brandweer in de Achterhoek BEGAANBAARHEID VOOR ROLSTOEL Belening van (deel van) Oosterbeek door hertog van Brabant aan hertog van gelre Ben nog niet klaar met zoeken en de enquête verschijnt al. Ik ben o.a. nog op zoek naar info over de plaquette op de muur onder de Waterpoort van Tiel. canon van Brummen De site is een beetje druk en ik was bezig mezelf te oriënteren voordat de survey opkwam De storm in Borculo. Toch een belangrijke gebeurtenis, maar vond ik niet bij de plaats Borculo. Wel bv de beide musea. een geschikte route bij slot loevestein Een historisch foto waarin ik familie in terug kon vinden. Een namenlijst van vroeger bewoners, misschien moet ik wel naar een historisch archief? Er was gewoonweg niet zoveel materiaal beschikbaar foto van een TBC tent foto's en filmpjes over Bathmen en gem Gorssel Fotomateriaal over de Tweede Wereldoorlog en met name de Slag om Arnhem gedetailleerde informatie die ik hier eigenlijk ook niet kan verwachten. Wellicht wat tips om elders verder te zoeken Gegevens over voorouder geschiedenis en foto's veldwijk Ermelo Geschiedenis van Driel, Velddriel of Kerkdriel Geschiedenis van het verzet in de gemeente Buren Geschiedenis van inwoners van de gemeente Arnhem in de periode Hoe de leefomstandigheden waren? Hoe was de medische verzorging? Wat waren de lagere ambachtelijke beroepen en waar zaten ze gesitueerd (Mijn voorouders waren Verwersknechten/Paardenslachters/Militairen). hessenwegen- de oorsprong, het belang, enz. Het interview met Joop Abbink, over verzet in en rond Arnhem 1944 Historie van de zutphensestraat te Apeldoorn, weet dat mijn huis ongeveer in 1935 gebouwd is. ben benieuwd hoe het er toen uitzag IJzergieterij in Doetinchem ik ben nog maar net op de site, en ik zoek leuke uitjes voor in de vakantie Ik ben op zoek naar plekken met een historische betekenis uit de periode van (Musea en dergelijke tellen niet) De plek moet vervolgens gelinkt worden aan één of meerdere kenmerkende aspecten uit ons boek en tot dusver heb ik nog niks kunnen vinden dat daaraan gelinkt kan worden. Ik heb nog niet veel tijd op de site doorgebracht en ben ook nog niet uitgekeken. Maar omdat het verzoek van de enquête tussendoor kwam heb ik daar even tijd voor genomen om aan deel te nemen. Ik probeer het leven van 2 vrouwen te herschrijven, vrouwen die beide uit Doetinchem kwamen. Ze zijn beide dood; de een stierf op 21 maart 1945 en werd een paar dagen later op haar 26 verjaardag begraven; de andere, mijn moeder stierf in Recent dook een briefwisseling op mijngelderland.nl 20

21 van twee vriendinnen uit de jaren dertig vorige eeuw. Sinds die tijd ben ik zoekende. Ik verwachte ook niet alles te vinden over het thema ""vroegste geschiedenis Arnhem e.o."", ik ben al blij met wat ik vind! ik was nog bezig informatie te zoeken Ik wilde graag verhalen vinden met foto's over Brummen. Als ik rechtsboven Brummen intoets krijg ik informatie over boeken over Brummen. Uiteindelijk is het gelukt, maar dat duurde helaas wel even voordat het lukte. Jammer.. Informatie over binnenvisserij, zalmvisserij, palingvisserij met Waalschokkers van af Pannerden of Duitsland tot aan het Hollandsdiep. De documentairefilm is gemaakt in opdracht van de Heidemy en waarschijnlijk in het jaar Het zou een documentaire van Herman van der Horst kunnen zijn. Films van hem zijn wel te verkrijgen maar documentaires zijn nergens te vinden. Het zou kunnen dat Schieten in de netten er iets mee te maken heeft. Hij filmde vaak de natuur. Deze film is ook vertoond in Heerewaaeden en er zijn toen veel foto s van gemaakt. Een heb ik daarvan maar de film heeft het enige bewegende beeld wat ik van mijn moeder zou kunnen zien. Zelfs haar stem kan ik mij niet herinneren. Haar naam was Bertha Sepers Schreuders en het gaat over de schokker de Goede Gunst die toendertijd in Doornenburg viste. Voor de oorlog en direct na de oorlog. Er lagen bij Hulhuizen en Gendt nog meer schokkers. Informatie over de opgravingen bij het Kops Plateau en dan specifiek foto's van de grafheuvels. Deze foto's heb ik (nog) niet gevonden. informatie over de stad rond 1800 Informatie over Groenewoud, een café-restaurant aan de Groesbeekseweg hoek Postweg te Nijmegen ja, late reacties op reacties die ik heb geplaatst over de oude toren Joodse geschiedenis van Nijkerk laren gld leven van militairen in Ermelo meer achtergrond informatie over een graaf uit de vroege middeleeuwen meer foto's IJssel linie uit koude oorlog Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen van mijn interesse (gemeente Rheden, met name Velp) of verwijzende links Meer info over de gebiedsgrenzen, waarom het gebied zo groot is/was. En hoe het nu is met de gemeentelijke bestuursfusies. Een plattegrond van het grondgebied, akkers beken, bos, ontwikkeling verkaveling oude bestemmingen en huidige invulling economisch en symbolische betekenis van/voor de inwoners. Meerdere Foto s molens Molens op de Veluwe, met name plaats Harderwijk Niet datgene waar ik èn mijn partner in geïnteresseerd zijn ontstaan plattelandsgemeenten in Gelderland. Waarom werden vroegere Heerlijkheden zelfstandige Gemeenten? oorlogsarchief zutphense politie. Opstand/oproer in Apeldoorn Sociale woningbouw van H. Wegerif in Apeldoorn Specifieke informatie over ons dorp Brakel nog niet gevonden. specifieke onderwerpen veel treffers zijn boeken die je elders moet lenen/inzien/kopen of het zijn artikelen in tijdschriften die je ook niet kan inzien op de website Vika schoorsteen 'geschonken' aan DRU-industriepark, Ulft. wanneer en door wie iets gemaakt was Wat gebeurde, naast plunderingen etc., op de Veluwe ten tijde van de Spaanse overheersing. weinig informatie over tielerwaart west dus aan de westkant van Tiel mijngelderland.nl 21

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014 Rapport website CollectieGelderland 2013-2014 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat 16 7204 CM Zutphen t 0575-547154 m 06-14786957 monica.wagenaar@deafdelingonderzoek.nl www.deafdelingonderzoek.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Praktijk

Achtergrondinformatie Praktijk Achtergrondinformatie Praktijk Uw virtuele klanten bepalen, leren kennen en volgen Bundeling van tussenproducten 5 oktober 2006 Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven Schipholweg 13-15 Postbus

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1

Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & Assistent medewerkermarketing Kerntaak 1 Assistent communicatiemedewerker & assistent marketingmedewerker Kerntaak 1 Student: Liza Ossewaarde Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring

Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106. ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring Asli Koçak 2051550 Mirthe van Gulik 2053813 Danique Beeks 2054232 Bram Ooms 2048713 Didier Jabroer 2054106 ABCP3D3 05-04-2012 Kenniskring 1 Introductie Onderzoeken Reactie of werkwijze ter evaluatie van

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. copyright -- 2012

Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek. <span>copyright</span> -- 2012 Social Media Marca van den Broek, Marca van den Broek copyright -- 2012 Dedication Acknowledgements Table of Contents Social Media 1 Ben jij zichtbaar als kunstenaar // creatief? 5 tips! 1

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie

Breedband en de Gebruiker V

Breedband en de Gebruiker V Breedband en de Gebruiker V Wat doet en wil de Nederlandse internetter anno 2010? In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Stimuleringsfonds voor de Pers (SVDP) UPC Nederland

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Hugo Bakker Trainer & Coach

Hugo Bakker Trainer & Coach Hugo Bakker Trainer & Coach Introductie Website maken en Passief Inkomen Creëren Toen Ik deze e-mail cursus schreef in 2011 was mijn avontuur op het internet nog maar net begonnen. Het liep niet direct

Nadere informatie