Rapport. website mijngelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. website mijngelderland 2013-2014"

Transcriptie

1 Rapport website mijngelderland

2 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat CM Zutphen t m

3 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Website mijngelderland Profiel bezoeker Waardering en reden bezoek Interesses websitebezoeker Websitestatistieken mijngelderland Aantal bezoekers website Bouncepercentage Herkomst websitebezoekers Bezoek pagina s Conclusies en aanbevelingen Onderzoeksverantwoording Response Techniek Steekproef Plan van aanpak vervolgmonitoring Bijlagen Bijlage 1 Open vragen mijngelderland Social media Reden websitebezoek Gezochte niet of gedeeltelijk gevonden Opmerkingen en suggesties Bijlage 2 Vragenlijst mijngelderland mijngelderland.nl

4 Inleiding en leeswijzer In opdracht van Gelders Erfgoed ten dienste van de leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland heeft De Afdeling Onderzoek (www.deafdelingonderzoek.nl) in het kader van het project Beleef mijn Gelderland! de Monitor Beleef mijngelderland uitgevoerd. De uitkomsten van deze monitor zijn te vinden in vier deelrapporten, namelijk: - Innovatie in musea - Innovatie in musea, benchmark deelnemende musea (intern) - Website CollectieGelderland - Website mijngelderland Dit is het deelrapport Website mijngelderland. Op heeft van begin mei 2013 tot en met een 20 januari 2014 een bezoekersenquête meegelopen. In hoofdstuk 1 zijn de uitkomsten van deze enquête te vinden. De uitkomsten geven inzicht in het profiel van de bezoekers van de website, maar ook in de mate waarin zij de verschillende aspecten van de website waarderen. Hoofdstuk 2 gaat in op de website-statistieken van De website-statistieken geven onder andere inzicht in het aantal bezoekers en de populairste onderdelen van de website. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden. Hoofdstuk 4 bestaat uit een onderzoeksverantwoording. Het rapport eindigt in hoofdstuk 5 met een compact plan van aanpak voor vervolgmonitoring. Tenslotte vindt u in bijlagen een overzicht van alle antwoorden op de open vragen van de bezoekersenquête (bijlage 1) en de complete vragenlijst (bijlage 2). mijngelderland.nl 4

5 1 Website mijngelderland De website wordt in dit hoofdstuk geëvalueerd op basis van een online onderzoek onder de websitebezoekers. Dit onderzoek vraagt de bezoeker naar hun profiel, de mate waarin zij de website waarderen, de redenen voor het bezoek aan de website en hun interesses. De antwoorden op de open vragen in dit onderzoek zijn te vinden in bijlage 1. In totaal hebben in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari respondenten de vragenlijst op de website van mijngelderland ingevuld. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van dit onderzoek grafisch gepresenteerd. 1.1 Profiel bezoeker Geslacht) Opleidingsniveau- 3%# 12%# 42%$ lagere#school# man$ lbo/mavo/vmbo# 58%$ vrouw$ 55%# 30%# mbo/havo/vwo# hbo/universiteit# Lee#ijd' 12%# 2%# 5%# 3%# 8%# 0,20# 20,30# 55% ging naar hbo of universiteit 30,40# 27%# 24%# 19%# 40,50# 50,60# 60,70# 70,80# >#80# helft tussen de jaar gemiddeld 55 jaar 1 Enkele vragen zijn later toegevoegd, hierdoor hebben minder respondenten deze vragen ingevuld. Meer informatie hierover in de onderzoeksverantwoording. mijngelderland.nl 5

6 Herkomst websitebezoekers op de kaart Herkomst)websitebezoekers) 4%$ 3%$ 6%$ 5%$ 6%$ 7%$ 69%$ Gelderland$ Noord2Holland$ Zuid2Holland$ Overijssel$ Noord2Brabant$ Utrecht$ rest$nl$en$buitenland$ 69% komt uit Gelderland Gebruik(social(media( Twi.er$ Facebook$ Pinterest$ Hyves$ LinkedIn$ geen$social$media$ andere$social$media$ 5%$ 6%$ 9%$ 18%$ 31%$ 37%$ 43%$ 43% en 31% 37% gebruikt geen social media Een overzicht van de andere social media is te vinden in bijlage 1. Het sociale netwerk Hyves is per 2 december 2013 opgeheven. 73%# Gebruik(social(media(naar(lee1ijd( 46%# 57%# 46%# 51%# 33%# 35%# 34%# 17%# 9%# 13%# 10%# 7%# 5%# 0%# 4%# 9%# 10%# 13%# 5%# 13%# Twi.er# Facebook# Pinterest# Hyves# LinkedIn# geen#social#media# andere#social#media# Het sociale netwerk Hyves is per 2 december 2013 opgeheven. 0D40# 40D60# >#60# mijngelderland.nl 6

7 1.2 Waardering en reden bezoek Website scoort gemiddeld 7,9 Speciaal(naar(website(gekomen( 1%$ 9" Rapportcijfer, 39%$ 10" "5" 6" 40%$ 7" 1%$ 13%$ 6%$ ja$ ja,$n.a.v.$ar0kel/adverten0e$in$krant/0jdschri$ ja,$n.a.v.$online$ar0kel/adverten0e$ 8" ja,$n.a.v.$een$museumbezoek$ nee,$bij$toeval$op$website$gekomen$ weet$niet/geen$mening$ 59% komt speciaal naar mijngelderland.nl Reden%bezoek%website%mijnGelderland% (van%de%respondenten%die%speciaal%naar%website%gekomen%zijn)% info$over$thema$ 36%$ Gevonden'wat'werd'gezocht' info$over$periode$ 24%$ 8%$ 1%$ info$over$plaats/regio$ 46%$ 8%$ culturele$=/erfgoedorganisa>es$ 8%$ canons$gelderland$ 15%$ (layar)routes$ specials$of$evenementen$ 3%$ 3%$ 51%$ algemene$interesse$geschiedenis/gelderse$ musea/etc.$ 23%$ 32%$ rondkijken$op$de$site$ 11%$ andere$reden$ 15%$ Een overzicht van de andere redenen om de website te bezoeken is te vinden in bijlage 1. Belangrijkste reden websitebezoek: info over plaats/regio of thema ja$ gedeeltelijk$ nee$ ik$was$niet$specifiek$naar$iets$op$zoek$ weet$niet/geen$mening$ Een overzicht van de gezochte maar niet of slechts gedeeltelijk gevonden informatie is opgenomen in bijlage 1. mijngelderland.nl 7

8 1.3 Interesses websitebezoeker Stellingen(m.b.t(de(website( 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# De#website#biedt#voldoende#informa=e#en#diepgang.# 9%# 58%# 17%# 4%# 12%# De#website#is#gemakkelijk/preDg#in#gebruik.# 11%# 67%# 12%# 2%# 8%# De#startpagina#leidt#mij#gemakkelijk#naar#de#informa=e#die#ik#zoek.# 10%# 57%# 15%# 4%# 14%# De#teksten#op#de#website#zijn#kort#en#pakkend.# 9%# 72%# 7%# 2%# 9%# MijnGelderland#is#dé#erfgoedsite#van#Gelderland.# 8%# 42%# 8%# 2%# 39%# De#structuur#van#de#website#is#duidelijk.# 10%# 68%# 9%# 5%# 9%# De#website#is#druk#en#onoverzichtelijk.# 4%# 16%# 40%# 29%# 12%# Het#uiterlijk#van#de#website#is#aantrekkelijk.# 15%# 67%# 8%# 2%# 10%# Door#mijnGelderland#wil#ik#een#museum/historische#loca=e#bezoeken.# 8%# 42%# 20%# 4%# 27%# Ik#zou#op#deze#website#graag#informa=e#over#overnach=ngsmogelijkheden# 1%# 7%# 30%# 26%# 36%# Ik#zou#op#deze#website#graag#informa=e#over#dagjes#uit/dagarrangementen# 2%# 12%# 26%# 16%# 45%# zeer#mee#eens# mee#eens# mee#oneens# zeer#mee#oneens# weet#niet/geen#mening# De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 102%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. 82% vindt het uiterlijk van de website aantrekkelijk 81% vindt de teksten op mijngelderland kort en pakkend 78% zegt: website is gemakkelijk/prettig in gebruik Geïnteresseerd)in:) 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# een#mijngelderland#facebookpagina# 9%# 16%# 66%# 9%# 5%# 10%# 73%# 12%# het#volgen#van#mijngelderland#op#pinterest#(pinterest.com/mijngelderland)# 4%# 10%# 64%# 22%# een#mijngelderland#nieuwsbrief# 26%# 30%# 38%# 6%# een#mijngelderland#mjdschrin# 8%# 31%# 51%# 10%# lezingen#over#de#onderwerpen#van#mijngelderland# 19%# 30%# 44%# 7%# het#kopen#van#aan#erfgoed/geschiedenis#gerelateerde#boeken#en/of# producten#in#een#speciale#webwinkel# 18%# 39%# 34%# 9%# ja# misschien# nee# weet#niet/geen#mening# Bijna 60% geïnteresseerd in nieuwsbrief en webwinkel beperkte interesse in info over dagjes uit en overnachtingsmogelijkheden mijngelderland.nl 8

9 2 Websitestatistieken mijngelderland In aanvulling op de bezoekersenquête in hoofdstuk 1, wordt in dit onderzoek voor de evaluatie van de website gebruik gemaakt van de website-statistieken. Deze statistieken zijn in dit hoofdstuk te vinden. 2.1 Aantal bezoekers website De website van mijngelderland bestaat in zijn huidige vorm sinds eind In de periode van 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014 is de website in totaal ruim keer bezocht. In totaal hebben bijna unieke bezoekers bijna 2,5 miljoen pagina s bezocht. Dit komt neer op gemiddeld 5,43 pagina s per bezoek. Een vijfde van de bezoekers was al eerder op de website (herhalingsbezoek), dat betekent dat ruim 80% van de websitebezoekers een nieuwe bezoeker is. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het bezoek zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld. In 2011 hebben websitebezoekers de website in totaal keer bezocht (aantal sessies), in keer en in heel 2013 in totaal keer. Dit betekent ongeveer een verdubbeling (+90%) van het bezoek in twee jaar tijd. mijngelderland.nl 9

10 2.2 Bouncepercentage Het bouncepercentage bedraagt over de hele periode gemiddeld 13%. Dat betekent 13% van de bezoekers van de website slechts één pagina bekijkt. Dit kan betekenen dat de bezoeker gelijk gevonden heeft wat hij nodig had en dat het niet nodig was meer pagina s te bezoeken, maar ook dat de bezoeker per ongeluk op de website terecht kwam en eigenlijk naar iets anders op zoek was. Een bouncepercentage van 40-60% wordt als normaal beschouwd, een bouncepercentage van 13% is dus heel goed. In 2011 was het gemiddelde bouncepercentage 13%, in %, in % en in de eerste vier maanden van %. Hoewel het bouncepercentage in 2014 dus iets boven het niveau van de voorgaande jaren ligt, is dit nog steeds een erg laag bouncepercentage. 2.3 Herkomst websitebezoekers Het merendeel van de bezoeken in de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014 ( bezoeken; 93%) komt uit Nederland. Verder inzoomen laat zien dat het grootste deel van de bezoekers uit de steden Arnhem (6,2%) en Amsterdam (6,0%) komt. Herkomstland (top 5) Bezoeken % bezoeken 1 Nederland ,0% 2 België % 3 Duitsland ,0% 4 Verenigde Staten ,5% 5 Verenigd Koninkrijk ,3% Herkomstplaats bezoeken (top 10) Bezoeken % bezoeken 1 Amsterdam ,1% 2 Arnhem ,0% 3 Nijmegen ,4% 4 Utrecht ,9% 5 Apeldoorn ,3% 6 Rotterdam ,1% 7 Zutphen ,0% 8 Den Haag ,0% 9 Doetinchem ,7% 1 0 Epe ,7% 2.4 Bezoek pagina s De in totaal ruim bezoekers (in de periode 1 januari 2011 tot en met 30 april 2014) van de website mijngelderland.nl, zijn goed voor bijna 2,5 miljoen paginaweergaven. De meest weergegeven pagina is de startpagina (46,5% van alle paginaweergaven). Bijna 90% van de bezoekers van de website heeft de startpagina als instappagina. Doordat de website van mijngelderland erg uitgebreid is bezoekers hebben de keuze uit honderden informatiepagina s verspreidt het bezoek zich vervolgens behoorlijk over de verschillende pagina s. De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de meest bezochte pagina s. mijngelderland.nl 10

11 De pagina s over de Veluwe, musea, canons, oorlog, streekgeschiedenis en regio s worden het meest bezocht (meer dan 0,5% van het totaal aantal bezoeken). Paginaweergaven (>0,5%) Paginaweergaven en percentage 1 Startpagina paginaweergaven; 46,5% van het totaal paginaweergaven; 1,2% van het totaal paginaweergaven; 1,0% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,7% van het totaal paginaweergaven; 0,6% van het totaal mijngelderland.nl 11

12 3 Conclusies en aanbevelingen Profiel bezoeker De bezoeker van de website van mijngelderland is gemiddeld 55 jaar oud. De website wordt relatief veel bezocht door jarigen. Ruim de helft (51%) van de bezoekers valt in deze leeftijdscategorie, terwijl in % van alle Nederlanders tussen de jaar oud was. De gemiddeld hoge leeftijd van de websitebezoekers is terug te zien in het gebruik van de social media, 37% van de bezoekers gebruikt geen social media. Van de bezoekers van 60 jaar of ouder gebruikt zelfs de helft geen social media. De social media die desondanks het meest gebruikt worden zijn: Facebook (43% van de websitebezoekers) en LinkedIn (31%). De jongere websitebezoekers (tot 40 jaar) maken beduidend meer gebruik van de social media (73% gebruikt Facebook en 57% LinkedIn), slechts één op de tien 0-40 jarigen gebruikt geen social media. Een groot deel van de huidige bezoekers van de website wordt slechts beperkt bereikt met de social media. Om hen te bereiken zijn andere methoden nodig dan alleen de social media. Om echter de jongere bezoekers (0-40 jaar) te bereiken kan juist wel goed de social media ingezet worden. Reden bezoek Vier van de tien bezoekers kwamen bij toeval op de website terecht, de rest is speciaal naar de website gekomen. Soms komen de bezoekers specifiek naar aanleiding van een artikel of een advertentie in de geschreven media (6%) of naar aanleiding van een online artikel/advertentie (13%). Het aantal websitebezoekers dat komt naar aanleiding van een museumbezoek is beperkt (1%). Het aantal bezoekers dat naar aanleiding van een online artikel/advertentie naar de website is gekomen, is twee keer zo hoog als het aantal bezoekers dat door een artikel/advertentie in de traditionele geschreven media komt. Het lijkt erop dat online inspanningen dus meer effect hebben, maar dat hangt natuurlijk ook af van de verhouding online-offline-communicatie. Informatiebehoefte Het grootste deel van de websitebezoekers (46%), zoekt informatie over een bepaalde plaats of regio in Gelderland en 36% zoekt informatie over een specifiek thema. Ruim de helft van de respondenten heeft gevonden wat men zocht. Anderen vonden slechts gedeeltelijk (32%) of niet (8%) wat ze zochten. Degenen die niet of slechts gedeeltelijk vonden wat zij zochten, zochten vaak hele specifieke lokale informatie of meer diepgaande informatie over een bepaald onderwerp. Het merendeel van de websitebezoekers (67%) vindt dat de website voldoende informatie en diepgang verschaft. Circa één op de vijf respondenten (21%) verwacht meer informatie en diepgang op de website. Hier zou mijngelderland dus aan kunnen werken. Dit is wel mede afhankelijk van de doelstellingen van de website. mijngelderland.nl 12

13 Website De website scoort gemiddeld het rapportcijfer 7,9. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de verschillende aspecten van de website (voldoende informatie en diepgang, gemakkelijk/prettig in gebruik, korte en pakkende teksten, duidelijke structuur, aantrekkelijk uiterlijk etc.). Ondanks het goede cijfer en het in het algemeen goede oordeel over de verschillende aspecten van de website, geeft een vijfde (19%) van de respondenten aan dat zij niet makkelijk bij de informatie die zij zoeken terecht komen. Veertien procent vindt de structuur van de website niet duidelijk en nog eens 20% vindt de website druk en onoverzichtelijk. Eén op de vijf respondenten kan wel wat hulp gebruiken bij het navigeren over de website. Een mogelijkheid is het plaatsen van een kort tutorial-filmpje (bijv. op Youtube) met één of twee voorbeeld-zoekopdrachten. Museumbezoek Slechts en klein deel (1%) van de websitebezoekers bezoekt de website naar aanleiding van een museumbezoek. De helft van de respondenten van de enquête op mijngelderland.nl heeft naar aanleiding van hun bezoek aan de website van mijngelderland de intentie een museum of historische locatie te gaan bezoeken. Hoewel niet bekend is welk deel van de websitebezoekers ook daadwerkelijk een museum gaat bezoeken, is de intentie van de helft van de respondenten positief. De website mijngelderland zou hier op in kunnen spelen door op de website bepaalde aanbiedingen te doen (arrangementen, korting etc.) of informatie te geven over exposities of interessante lezingen. De websitebezoekers kunnen zo verleid worden daadwerkelijk naar het museum te gaan. In aanvulling hierop zouden de bezoekers in de musea meer gewezen moeten worden op het bestaan van de website mijngelderland. Door de museumbezoekers naar mijngelderland te verwijzen, zullen zij er wellicht voor kiezen om naar aanleiding van hun websitebezoek later nóg een Gelders museum te gaan bezoeken. Overnachten en dagjes uit Slechts een klein deel van de websitebezoekers is geïnteresseerd in informatie over vakanties of dagjes uit/dagarrangementen. De bezoekers komen duidelijk met een andere informatiebehoefte (historische informatie over plaatsen of onderwerpen) op de website. Hoewel slechts een klein deel van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over overnachtingsmogelijkheden of (dag)arrangementen, is wel de helft van plan een museum te bezoeken. Uit de enquête Museumbezoekers en Innovatie (een ander onderdeel van de Monitor Beleef mijngelderland) blijkt een bezoek aan een museum vaak gecombineerd wordt met het bezoek aan een horecagelegenheid of de stad/het dorp. Wellicht dat de websitebezoeker toch geïnteresseerd is in een arrangement op het moment dat een aanbieding precies op zijn wensen en behoeften aansluit. mijngelderland.nl 13

14 Interesses websitebezoeker De bezoekers van mijngelderland.nl zijn met name geïnteresseerd in het ontvangen van een nieuwsbrief (56%) en het bezoeken van de webwinkel (57%). Ongeveer de helft wil lezingen bezoeken. De interesse in het volgen van mijngelderland op de social media is aanzienlijk minder groot, 25% is geïnteresseerd in een mijngelderland Facebook-pagina, 15% in het volgen van mijngelderland op Twitter en 14% in het volgen van mijngelderland op Pinterest. Bezoekers van mijngelderland zijn behoorlijk informatie-georiënteerd, dat blijkt niet alleen uit hun zoekgedrag op de website, maar ook uit de grote interesse voor de mijngelderland nieuwsbrief en lezingen. De nieuwsbrief is een goed medium om de huidige websitebezoekers te bereiken, informatie over lezingen kan (onder andere) in deze nieuwsbrief opgenomen worden. Daarnaast zijn de websitebezoekers duidelijk geïnteresseerd in het kopen van erfgoed- of geschiedenis-gerelateerde boeken/producten in de webwinkel. Het is van belang te zorgen dat de webwinkel goed gevuld en goed vindbaar is voor de doelgroep. Ook voor het onderwerp interesses geldt zoals al eerder vermeld bij Profiel bezoeker dat juist de jongere groep (potentiële) bezoekers waarschijnlijk goed bereikt kan worden via de social media. Ondanks het feit dat de huidige websitebezoekers aangeven dat zij hierin slechts beperkt geïnteresseerd zijn. mijngelderland.nl 14

15 4 Onderzoeksverantwoording 4.1 Response In totaal hebben 329 respondenten de vragenlijst op de website van mijngelderland ingevuld in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari Techniek Er is voor gekozen om na een aantal minuten 2 surfen de enquête in een zogenaamde lightbox (visueel vergelijkbaar met een pop-up scherm) te laten openen. De websitebezoeker kan er vervolgens voor kiezen de vragenlijst in te vullen of de lightbox weg te klikken. Een nadeel van deze methode (enquête na een aantal minuten tonen) is dat de websitebezoekers mogelijk hun sitebezoek nog niet hebben afgerond. Het tonen van de enquête bij het verlaten van de websites was echter geen realistische optie, vanwege het grote aantal mogelijke exit-pagina s op de website. Door de ondergrens van enkele minuten zullen surfers die bij toeval op de website terecht komen en (bijna) gelijk weer vertrekken de vragenlijst niet te zien krijgen. Er kan dus van uitgegaan worden dat degenen die de enquête te zien krijgen in ieder geval interesse hebben in de onderwerpen die op de website te vinden zijn. 4.3 Steekproef Het werken met een steekproef in plaats van het ondervragen van de totale populatie heeft als gevolg dat de uitkomsten nooit voor 100% zeker zijn. Voor 100% zekerheid zou de gehele populatie (in dit geval alle bezoekers van de website) ondervraagd moeten worden. In dit onderzoek geldt dat de te onderzoeken steekproef klein is ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie. Er zijn in totaal 329 bezoekers van de website mijngelderland ondervraagd. Dit is slechts een klein deel van alle bezoekers op deze websites. Als de netto steekproef klein is ten opzichte van de totale populatie wordt voor de berekening van de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten onderstaande formule gebruikt. In deze formule wordt uitgegaan van 95% betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 1,96* p * (1-p) = (50*50) * 1,96 n n Het ondervragen van een netto steekproef (n) van 329 levert een afwijking op van 5,4%. Dit betekent concreet dat als uit het onderzoek blijkt dat 43% van de websitebezoekers Facebook gebruikt, er 95% kans is dat dit percentage in werkelijkheid tussen de 37,6% (43-5,4) en 48,4% (78+5,4) ligt. 2 De enquête bleek in het begin van de enquêteperiode bijna direct te verschijnen, waardoor de websitebezoekers nog nauwelijks de gelegenheid hadden gehad de website te bekijken. Nadat dit geconstateerd was, is dit aangepast. mijngelderland.nl 15

16 Een aantal vragen is later (half juli) toegevoegd aan de vragenlijst, dit heeft tot gevolg dat minder respondenten deze vraag beantwoord hebben. Website Vraag Aantal Afwijking respondenten mijngelderland Wat is uw leeftijd 182 7,3% mijngelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over 155 7,9% overnachtingsmogelijkheden ontvangen mijngelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over dagjes uit/dagarrangementen ontvangen ,9% mijngelderland.nl 16

17 5 Plan van aanpak vervolgmonitoring Dit onderzoek naar de gebruikers van de website kan beschouwd worden als nulmeting. Er zijn twee redenen om door te gaan met het enquêteren op de website. 1. Monitoring: met behulp van een enquête kan in de gaten gehouden worden of het profiel van de websitegebruiker verandert en hoe het gebruik van en de tevredenheid over de website zich ontwikkelt. 2. Effectmeting: op basis van de nulmeting kunnen doelen gesteld worden bijvoorbeeld met betrekking tot hogere tevredenheid, gewenste bezoekersgroepen, bezoek aan bepaalde pagina s. En vervolgens meten of deze doelstellingen behaald zijn en of inspanningen om deze doelstellingen te realiseren effect hebben. Als er voor gekozen wordt verder te gaan met monitoren, kan de vragenlijst die nu nog online staat (via Surveymonkey) online blijven. Na een bepaalde tijdsperiode kunnen de uitkomsten geëxporteerd en geanalyseerd worden. En kan een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste meting (uitdraai eerste meting ). Let op: Bij een uitdraai die nu gemaakt wordt zal ook de oude data (tot en met ) in het databestand zitten. Let op: De timing van het verschijnen van de lightbox met de link naar de enquête moet blijven zoals hij nu is. De eerste enquêtes verschenen veel te snel, waardoor de respondenten nog niet de tijd hadden de website goed te bekijken. Hierdoor heeft een relatief groot deel van de respondenten vragen met weet niet beantwoord. Concreet plan van aanpak: 1. Formuleer doelstellingen (bijvoorbeeld: tevredenheid op peil houden, museumbezoek n.a.v. websitebezoek verhogen, meer jongere websitebezoekers etc.) 2. Stel vast wanneer het volgende monitoringsmoment plaatsvindt (bijvoorbeeld een jaar na de eerste monitor) 3. Exporteer en analyseer de data, ga na hoe het profiel van de bezoeker, het gebruik van de website en de tevredenheid zich ontwikkeld hebben. Ga na of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt bij Gelders Erfgoed, Gelders Erfgoed kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden. mijngelderland.nl 17

18 Bijlagen mijngelderland.nl 18

19 Bijlage 1 Open vragen mijngelderland Deze bijlage geeft een overzicht van de antwoorden op de open vragen uit de enquête op de website van mijngelderland. Social media Ik gebruik andere social media, namelijk: Activeworlds-europe Archieven buurtlink.nl computer (2x) computer en actief deelnemer in groep vrijwilligers betreffende dorp Rheden (rheejes praoten) foto s en verhalen uit het verleden (2x) eigen weblog Foursquare Instagram Genealogische websites google (2x) hand-telefoon, hotmail internet krant en tijdschriften kunst en arts & schilderijen mailcontacten partyflock, instagram, my space path Radio telefoon tumblr TV en de Krant video/film Youtube wij hebben een map van onze overgroot vader over het reilen en zeilen tentenkamp Harderwijk grote oorlog Reden websitebezoek Ik bezocht de website van mijngelderland met een andere reden, namelijk: Aanleveren van beeldmateriaal voor de website als geboren Gelderse beeldmateriaal Ben al jaren op zoek naar een documentairefilm over de binnenvisserij op de Waal,vorige eeuw. Daar staan Waalschokkers op waarop een daarvan mijn jonge vroeg overleden moeder staat.zoveel heb ik al afgezocht. Ik blijf het proberen. ben geboren in Nijmegen en heb op Berg en Dal gewoond Ben op de Berkelkade geboren nr 8 en in de Barlheze gewoond, mijn vader had daar een slagerij op nr 27en woonden op nr 29 ( M.Aalberts) en mijn opa en oma (H.G.Kuiper) hadden een bakkerij op nr 31 Familienaam komt uit Gelderland in de periode GEHANDICAPTE ROUTES geïnteresseerd vanwege roots in Velp en Gelderland in het algemeen genealogie genealogisch onderzoek Hier moet een interview met Joop Abbink te vinden zijn over de overvallen op Koepelgevangenis (11mei 1944) en Huis v Bewaring (11 juni 1944) maar ik heb het nog niet gevonden... Graag ontvang ik hulp hierbij op met de groeten aan Geert Maassen. ik ga in augustus in Gelderland op vakantie en zocht wat informatie over bezienswaardigheden Ik heb een verhalen geschreven en die staan nu: ontmoetjewijkgeitenkamp ik wilde even kijken of de verhalen over Brummense huizen goed was doorgekomen ik zoek een familie die uit Velp komt, fam. Prevenaire. deze hadden misschien een relatie met de mijngelderland.nl 19

20 steenfabrieken in Velp Ik zoek een foto van een TBC tent waar mijn opa 2 in gelegen heeft interessante link via Twitter kreeg een mail van mijn Gelderland Lieu de memoire maken over de periode van Mijn verhalen staan op: bezoek de wijk geitenkamp Mijn voorouders komen uit Gelderland, ben op zoek naar mogelijke informatie over hen. n.a.v. het boek Morie van Arie Kok ontmoet je wijk op zoek naar informatie over kenmerkende plekken op de prachtige Veluwezoom ouders komen uit achterhoek verzamelen van oude verhalen en foto's cq films wil graag informatiepunten aan de website toevoegen Gezochte niet of gedeeltelijk gevonden U heeft niet of slechts gedeeltelijk gevonden waar u naar op zoek was. Wat kon u niet vinden? Als een zoekopdracht ingeeft dan komen er wel treffers maar als je op de treffer klikt kom je op een lege pagina, HANDIG! Archeologie in de gemeente Rheden; Catalogus van archeologische vindplaatsen. Beeldmateriaal brandweer in de Achterhoek BEGAANBAARHEID VOOR ROLSTOEL Belening van (deel van) Oosterbeek door hertog van Brabant aan hertog van gelre Ben nog niet klaar met zoeken en de enquête verschijnt al. Ik ben o.a. nog op zoek naar info over de plaquette op de muur onder de Waterpoort van Tiel. canon van Brummen De site is een beetje druk en ik was bezig mezelf te oriënteren voordat de survey opkwam De storm in Borculo. Toch een belangrijke gebeurtenis, maar vond ik niet bij de plaats Borculo. Wel bv de beide musea. een geschikte route bij slot loevestein Een historisch foto waarin ik familie in terug kon vinden. Een namenlijst van vroeger bewoners, misschien moet ik wel naar een historisch archief? Er was gewoonweg niet zoveel materiaal beschikbaar foto van een TBC tent foto's en filmpjes over Bathmen en gem Gorssel Fotomateriaal over de Tweede Wereldoorlog en met name de Slag om Arnhem gedetailleerde informatie die ik hier eigenlijk ook niet kan verwachten. Wellicht wat tips om elders verder te zoeken Gegevens over voorouder geschiedenis en foto's veldwijk Ermelo Geschiedenis van Driel, Velddriel of Kerkdriel Geschiedenis van het verzet in de gemeente Buren Geschiedenis van inwoners van de gemeente Arnhem in de periode Hoe de leefomstandigheden waren? Hoe was de medische verzorging? Wat waren de lagere ambachtelijke beroepen en waar zaten ze gesitueerd (Mijn voorouders waren Verwersknechten/Paardenslachters/Militairen). hessenwegen- de oorsprong, het belang, enz. Het interview met Joop Abbink, over verzet in en rond Arnhem 1944 Historie van de zutphensestraat te Apeldoorn, weet dat mijn huis ongeveer in 1935 gebouwd is. ben benieuwd hoe het er toen uitzag IJzergieterij in Doetinchem ik ben nog maar net op de site, en ik zoek leuke uitjes voor in de vakantie Ik ben op zoek naar plekken met een historische betekenis uit de periode van (Musea en dergelijke tellen niet) De plek moet vervolgens gelinkt worden aan één of meerdere kenmerkende aspecten uit ons boek en tot dusver heb ik nog niks kunnen vinden dat daaraan gelinkt kan worden. Ik heb nog niet veel tijd op de site doorgebracht en ben ook nog niet uitgekeken. Maar omdat het verzoek van de enquête tussendoor kwam heb ik daar even tijd voor genomen om aan deel te nemen. Ik probeer het leven van 2 vrouwen te herschrijven, vrouwen die beide uit Doetinchem kwamen. Ze zijn beide dood; de een stierf op 21 maart 1945 en werd een paar dagen later op haar 26 verjaardag begraven; de andere, mijn moeder stierf in Recent dook een briefwisseling op mijngelderland.nl 20

21 van twee vriendinnen uit de jaren dertig vorige eeuw. Sinds die tijd ben ik zoekende. Ik verwachte ook niet alles te vinden over het thema ""vroegste geschiedenis Arnhem e.o."", ik ben al blij met wat ik vind! ik was nog bezig informatie te zoeken Ik wilde graag verhalen vinden met foto's over Brummen. Als ik rechtsboven Brummen intoets krijg ik informatie over boeken over Brummen. Uiteindelijk is het gelukt, maar dat duurde helaas wel even voordat het lukte. Jammer.. Informatie over binnenvisserij, zalmvisserij, palingvisserij met Waalschokkers van af Pannerden of Duitsland tot aan het Hollandsdiep. De documentairefilm is gemaakt in opdracht van de Heidemy en waarschijnlijk in het jaar Het zou een documentaire van Herman van der Horst kunnen zijn. Films van hem zijn wel te verkrijgen maar documentaires zijn nergens te vinden. Het zou kunnen dat Schieten in de netten er iets mee te maken heeft. Hij filmde vaak de natuur. Deze film is ook vertoond in Heerewaaeden en er zijn toen veel foto s van gemaakt. Een heb ik daarvan maar de film heeft het enige bewegende beeld wat ik van mijn moeder zou kunnen zien. Zelfs haar stem kan ik mij niet herinneren. Haar naam was Bertha Sepers Schreuders en het gaat over de schokker de Goede Gunst die toendertijd in Doornenburg viste. Voor de oorlog en direct na de oorlog. Er lagen bij Hulhuizen en Gendt nog meer schokkers. Informatie over de opgravingen bij het Kops Plateau en dan specifiek foto's van de grafheuvels. Deze foto's heb ik (nog) niet gevonden. informatie over de stad rond 1800 Informatie over Groenewoud, een café-restaurant aan de Groesbeekseweg hoek Postweg te Nijmegen ja, late reacties op reacties die ik heb geplaatst over de oude toren Joodse geschiedenis van Nijkerk laren gld leven van militairen in Ermelo meer achtergrond informatie over een graaf uit de vroege middeleeuwen meer foto's IJssel linie uit koude oorlog Meer gedetailleerde informatie over de onderwerpen van mijn interesse (gemeente Rheden, met name Velp) of verwijzende links Meer info over de gebiedsgrenzen, waarom het gebied zo groot is/was. En hoe het nu is met de gemeentelijke bestuursfusies. Een plattegrond van het grondgebied, akkers beken, bos, ontwikkeling verkaveling oude bestemmingen en huidige invulling economisch en symbolische betekenis van/voor de inwoners. Meerdere Foto s molens Molens op de Veluwe, met name plaats Harderwijk Niet datgene waar ik èn mijn partner in geïnteresseerd zijn ontstaan plattelandsgemeenten in Gelderland. Waarom werden vroegere Heerlijkheden zelfstandige Gemeenten? oorlogsarchief zutphense politie. Opstand/oproer in Apeldoorn Sociale woningbouw van H. Wegerif in Apeldoorn Specifieke informatie over ons dorp Brakel nog niet gevonden. specifieke onderwerpen veel treffers zijn boeken die je elders moet lenen/inzien/kopen of het zijn artikelen in tijdschriften die je ook niet kan inzien op de website Vika schoorsteen 'geschonken' aan DRU-industriepark, Ulft. wanneer en door wie iets gemaakt was Wat gebeurde, naast plunderingen etc., op de Veluwe ten tijde van de Spaanse overheersing. weinig informatie over tielerwaart west dus aan de westkant van Tiel mijngelderland.nl 21

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014

Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014 Rapport website CollectieGelderland 2013-2014 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat 16 7204 CM Zutphen t 0575-547154 m 06-14786957 monica.wagenaar@deafdelingonderzoek.nl www.deafdelingonderzoek.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2013 Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 De bezoekcijfers van De Mesdag Collectie zijn op een andere wijze geregistreerd

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Het jaar van YouTech.nl in cijfers

Het jaar van YouTech.nl in cijfers 2014 Het jaar van YouTech.nl in cijfers In 2014 bezochten 260.378 personen onze website en bekeken ze gemiddeld 1,54 pagina s. Het gemiddelde bezoek duurde ongeveer een minuut en 80% van de bezoekers hield

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Haal meer uit je website

Haal meer uit je website Haal meer uit je website 10 Tips om je website te optimaliseren Je hebt 100 bezoekers per dag, met soms een piek van 200 bezoekers per dag. Maar wat doe je met deze bezoekers? Hoeveel procent van deze

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 Inleiding In het project Context Van Venster Naar Poort is ons de mogelijkheid gegeven om een interactieve installatie/game

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

1. Resultaten Online enquête

1. Resultaten Online enquête In 2010 hebben we een onderzoek gedaan op onze website over effectiviteit, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website. Op basis van de resultaten van een online enquête en panelsessies met een

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Tijd: 45 50 minuten Kop Introductie Introduceer de opdracht kort: Informatie opzoeken op internet gaat snel en is gemakkelijk toegankelijk. Soms is het niet

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com

Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com Overzicht besproken instructies in deze korte handleiding voor www.amelanders.com 1. Als u op deze functie (zie 1) klikt, kunt u een nieuwe persoon toevoegen aan de database. Als u het pijltje (alias aanwijzer)

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa. Versie 2

Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa. Versie 2 Handleiding Historische Dorpsatlas Drentsche Aa Versie 2 Inleiding Deze Atlas heeft als doel om informatie te verstrekken over de historie van de dorpslandschappen in het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009

RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 RESULTATEN ENQUETE DECEMBER 2009 Stichting Vrienden van Nieuw Unicum - algemeen 1. Hoe kent u de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum? Doordat een familielid/vriend/kennis van mij in Nieuw Unicum woont

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie