Rapport. website CollectieGelderland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014"

Transcriptie

1 Rapport website CollectieGelderland

2 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat CM Zutphen t m

3 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Website CollectieGelderland Profiel bezoeker Waardering en reden bezoek Interesses websitebezoeker Websitestatistieken CollectieGelderland Aantal bezoekers website Bounce-percentage Herkomst websitebezoekers Bezoek pagina s Conclusies en aanbevelingen Onderzoeksverantwoording Response Techniek Steekproef Plan van aanpak vervolgmonitoring Bijlagen Bijlage 1 Open vragen CollectieGelderland Social media Op zoek naar niet speciaal naar website gekomen Op zoek naar speciaal naar website gekomen Gezochte deels gevonden Gezochte niet gevonden Opmerkingen en suggesties Bijlage 2 Vragenlijst website CollectieGelderland collectiegelderland.nl

4 Inleiding en leeswijzer In opdracht van Gelders Erfgoed, ten dienste van de leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland, heeft De Afdeling Onderzoek (www.deafdelingonderzoek.nl) in het kader van het project Beleef mijn Gelderland! de Monitor Beleef mijn Gelderland! uitgevoerd. De uitkomsten van deze monitor zijn te vinden in vier deelrapporten, namelijk: - Innovatie in musea - Innovatie in musea, benchmark deelnemende musea (intern) - Website CollectieGelderland - Website mijngelderland Dit is het deelrapport Website CollectieGelderland. Op heeft van begin mei 2013 tot en met 20 januari 2014 een bezoekersenquête meegelopen. In hoofdstuk 1 zijn de uitkomsten van deze enquête te vinden. De uitkomsten geven inzicht in het profiel van de bezoekers van de website, maar ook in de mate waarin zij de verschillende aspecten van de website waarderen. Hoofdstuk 2 gaat in op de website-statistieken van De website-statistieken geven onder andere inzicht in het aantal bezoekers en de populairste onderdelen van de website. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden. Hoofdstuk 4 bestaat uit een onderzoeksverantwoording. Het rapport eindigt in hoofdstuk 5 met een compact plan van aanpak voor vervolgmonitoring. Tenslotte vindt u in bijlagen een overzicht van alle antwoorden op de open vragen van de bezoekersenquête (bijlage 1) en de complete vragenlijst (bijlage 2). collectiegelderland.nl 4

5 1 Website CollectieGelderland In dit hoofdstuk wordt de website geëvalueerd. Dit wordt gedaan op basis van een online onderzoek onder de websitebezoekers. Dit onderzoek vraagt de bezoeker naar hun profiel, de mate waarin zij de website waarderen, de redenen voor het bezoek aan de website en hun interesses. In totaal hebben 325 respondenten de vragenlijst op de website van CollectieGelderland ingevuld in de periode van 22 april 2013 tot en met 20 januari Profiel bezoeker Geslacht) Opleidingsniveau- 2%# 15%# 36%$ lagere#school# man$ lbo/mavo/vmbo# 64%$ vrouw$ 58%# 25%# mbo/havo/vwo# hbo/universiteit# 35%# 7%# Lee#ijd' 2%# 3%# 4%# 5%# 29%# 15%# 0+20# 20+30# 30+40# 40+50# 50+60# 60+70# 70+80# >80# 58% ging naar hbo of universiteit Gemiddeld 56 jaar Bijna twee derde jaar 1 Enkele vragen zijn later toegevoegd, hierdoor hebben minder respondenten deze vragen ingevuld. Meer informatie hierover in de onderzoeksverantwoording. collectiegelderland.nl 5

6 Herkomst websitebezoekers op de kaart Herkomst)websitebezoekers) 14%$ Gelderland$ 4%$ Noord2Holland$ 5%$ 38%$ Zuid2Holland$ Utrecht$ 7%$ Noord2Brabant$ Friesland$ 8%$ Overijssel$ 11%$ 13%$ rest$nl$en$buitenland$ % van de website bezoekers komt uit Gelderland 38 Gebruik(social(media( Twi.er$ Facebook$ Pinterest$ Hyves$ LinkedIn$ geen$social$media$ andere$social$media$ 5%$ 6%$ 6%$ 14%$ 29%$ 38%$ 48%$ 48% en 29% 38% gebruikt geen social media Een overzicht van de andere social media is te vinden in bijlage 1. collectiegelderland.nl 6

7 Gebruik(social(media(naar(lee1ijd( 71%# 55%# 50%# 33%# 43%# 33%# 35%# 42%# 17%# 8%# 13%# 8%# 1%# 0%# 6%# 7%# 21%# 21%# 0%# 4%# 8%# Twi/er# Facebook# Pinterest# Hyves# LinkedIn# geen#social#media# andere#social#media# 0E40# 40E60# >60# 1.2 Waardering en reden bezoek Website scoort gemiddeld 8,3 Speciaal(naar(de(website( gekomen( Rapportcijfer, 10# 5# 9# 6# 26%$ 36%$ 7# 26%$ 4%$ 6%$ 2%$ ja$ 8# ja,$n.a.v.$ar.kel/adverten.e$ ja,$n.a.v.$online$ar.kel$of$adverten.e$ ja,$n.a.v.$een$museumbezoek$ nee,$op$zoek$naar$iets$anders$ nee,$bij$toeval$op$website$gekomen$ 48% komt speciaal naar collectiegelderland.nl collectiegelderland.nl 7

8 Reden%bezoek%website%Collec1eGelderland% (van%de%respondenten%die%speciaal%naar%website%gekomen%zijn)% informa1e$over$collec1es$van$gelderse$musea$ 43%$ verhalen$rond$voorwerpen$van$gelderse$musea$ 9%$ algemene$informa1e$over$gelderse$musea$ 5%$ informa1e$over$collec1es$uit$gelderland$ 20%$ Hizzquiz$spelen$ 0%$ algemene$interesse$in$geschiedenis/gelderse$musea/etc.$ 15%$ even$rondkijken$op$site$ 10%$ andere$reden$ 21%$ Een overzicht van de andere redenen om de website te bezoeken is te vinden in bijlage 2. Belangrijkste reden websitebezoek: info over collecties Gelderse musea of collecties uit Gelderland 45% vond wat men zocht, 24% gedeeltelijk. Gevonden'wat'werd'gezocht' 12%$ 4%$ Websitebezoekers vaak op zoek naar specifieke info 15%$ 24%$ 45%$ ja$ gedeeltelijk$ nee$ ik$was$niet$specifiek$naar$iets$op$zoek$ weet$niet/geen$mening$ Een overzicht van de gezochte maar niet of slechts gedeeltelijk gevonden informatie is opgenomen in bijlage 1. collectiegelderland.nl 8

9 1.3 Interesses websitebezoeker Stellingen(m.b.t(de(website( 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# De#website#biedt#voldoende#informa=e#en#diepgang.# 7%# 46%# 15%# 5%# 29%# De#website#is#gemakkelijk/preDg#in#gebruik.# 7%# 59%# 9%# 2%# 23%# De#startpagina#leidt#mij#gemakkelijk#naar#de#informa=e#die#ik#zoek.# 9%# 48%# 9%# 6%# 29%# De#teksten#op#de#website#zijn#kort#en#pakkend.# 6%# 54%# 11%# 2%# 27%# De#structuur#van#de#website#is#duidelijk.# 6%# 63%# 9%# 1%# 21%# De#website#is#druk#en#onoverzichtelijk.# 1%# 10%# 42%# 19%# 27%# Het#uiterlijk#van#de#website#is#aantrekkelijk.# 9%# 59%# 12%# 1%# 19%# Door#de#website#ben#ik#van#plan#een#(Gelders)#museum#te#gaan#bezoeken.# 5%# 34%# 16%# 9%# 37%# zeer#mee#eens# mee#eens# mee#oneens# zeer#mee#oneens# weet#niet/geen#mening# De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. Bijna 70% vindt structuur website duidelijk en uiterlijk aantrekkelijk 66% vindt de website gemakkelijk/prettig in gebruik Stellingen(m.b.t(collec.es( 0%$ 10%$ 20%$ 30%$ 40%$ 50%$ 60%$ 70%$ 80%$ 90%$ 100%$ Meer$musea$moeten$collec7es$via$de$website$delen.$ 39%$ 39%$ 5%$ 18%$ Musea$moeten$een$groter$deel$van$hun$collec7es$via$de$website$delen.$ 34%$ 43%$ 6%$ 16%$ Archieven/bibliotheken/etc.$moeten$hun$collec7e$ook$delen.$ 40%$ 39%$ 6%$ 15%$ zeer$mee$eens$ mee$eens$ (zeer)$mee$oneens$ weet$niet/geen$mening$ De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. Circa 80% vindt dat: meer musea collecties moeten delen musea een groter deel van hun collectie moeten delen ook archieven en bibliotheken collecties moeten delen collectiegelderland.nl 9

10 Stellingen(m.b.t(vrije/jd:( geinteresseerd(in:( 53%# 20%# 13%# 15%# info#over#dagarrangementen# (zeer)#mee#eens# zeer#mee#oneens# 49%# 26%# 18%# 8%# info#over#overnach6ngen# mee#oneens# weet#niet/geen#mening# 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# Beperkte interesse in info over dagjes uit (15%) of logiesaccommodaties (8%) De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. collectiegelderland.nl 10

11 2 Websitestatistieken CollectieGelderland In aanvulling op het consumentenonderzoek uit hoofdstuk 1, wordt voor de evaluatie van gebruik gemaakt van de website-statistieken. In dit hoofdstuk leest u meer hierover. Het bezoek aan de website van CollectieGelderland is op twee manieren gemeten met Urchin software 2 (van 1 januari 2013 tot en met 3 juni 2013) en met de op dit moment gebruikelijke Google Analytics-methode. Beide meetmethoden zijn niet één op één met elkaar te vergelijken 3, vandaar dat de uitkomsten niet in één grafiek gecombineerd worden. Het belangrijkste verschil is dat Urchin alles mat wat er op en met een webpagina gebeurde. Deze methode ging uit van de pagina (zoals dat lang gebruikelijk is geweest). De Google methode verbindt het IP adres van een unieke bezoeker aan wat er met een pagina gebeurt. Deze methode gaat uit van de bezoeker. Helaas bleek pas na een paar maanden dat er iets mis is gegaan bij het instellen van de nieuwe methode. De voorwerppagina s zijn tot en met september 2013 niet meegenomen in de analyse van Google. Omdat de meetmethodes dermate verschillen en de voorwerppagina s niet goed zijn gemeten, is het analyseren van het bezoekersgedrag in 2013 erg moeilijk. 2.1 Aantal bezoekers website Urchin ( ) Tot en met juni 2013 is gebruikt gemaakt van Urchin software om de website te monitoren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal sessions 4 en het aantal pageviews 5. De aantallen voor 2013 liggen aanmerkelijk lager dan de voorgaande jaren, omdat deze cijfers alleen betrekking hebben op het eerste half jaar sessions pageviews gemiddeld aantal sessions per dag gemiddeld aantal pageviews per session 16,8 12,1 26,7 8,7 11,4 Het aantal sessions per dag heeft zich in de periode sterk positief ontwikkeld. In 2009 lag het aantal sessions op gemiddeld 518 per dag. In de periode 2010 tot en met juni 2013 wordt de website dagelijks ruim 900 keer bezocht (sessions), dit aantal blijft redelijk stabiel. Het aantal pageviews per session schommelt echter nogal. Mogelijk heeft dit te maken met de nauwkeurigheid van het Urchin Meetprogramma. 2 Urchin-software van Google is een installeerbaar softwareproduct waarvoor een server moet worden geconfigureerd voor het verwerken van logbestanden. Het onderhoud van Urchin kan een aanzienlijke technische overheadpost zijn, aangezien IT-technici logbestanden en backupgegevens moeten controleren en upgrades van het product moeten uitvoeren. Voor Google Analytics is daarentegen weinig of geen technisch onderhoud vereist. Het is een gehost, of on-demand, gratis ASP-model waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun Google-account. Ondanks het feit dat het een grote upgrade van Urchin 5 is, biedt Urchin-software van Google niet de gebruiksvriendelijke voorzieningen of verbeteringen van de nieuwe versie van Google Analytics (uitgebracht in mei 2007). Urchin-software van Google biedt wel een hoog controle- en aanpassingsniveau aangezien het pakket op uw eigen server wordt geplaatst. (Bron: 3 De Urchin-versie waarmee gewerkt werd stamt uit Google Analytics wordt continu doorontwikkeld en verbeterd, waardoor bijvoorbeeld zoekmachine-verkeer in GA inmiddels veel beter wordt uitgefilterd dan in Urchin. Urchin werkt daarnaast met een analyse van de logs van de server. GA werkt bij daadwerkelijke opvraging van een pagina. Dit heeft als gevolg dat GA níet al het verkeer naar het cms (en het scriptje dat daar draait om de verbinding open te houden) meetelt. Urchin doet dat wel. Urchin en GA hebben verschillende definities van wat een 'bezoeker' en dus een 'bezoek' is. 4 Session: a series of hits to your site over a specific period of time. 5 Pageview: a request to the web server by a visitor s browser for any web page: this exclude images, javascript and other generally embedded file types. collectiegelderland.nl 11

12 Google analytics ( ) In de periode van 1 juni 2013 tot en met 28 februari is de website van CollectieGelderland in totaal bijna keer bezocht. In totaal hebben unieke bezoekers bijna pagina s bezocht. Dit komt neer op gemiddeld 4,37 pagina s per bezoek. In de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2013 zijn de object- en collectiepagina s niet goed geteld met Google Analytics. Het is dus mogelijk dat het aantal bezochte pagina s per bezoek hoger ligt dan 4,37. Vijftien procent van de bezoekers was al eerder op de website (herhalingsbezoek), dat betekent dat 85% van de websitebezoekers een nieuwe bezoeker is. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het bezoek zich de afgelopen maanden positief heeft ontwikkeld. Het is onduidelijk in hoeverre de toename van het bezoek veroorzaakt wordt door het herstellen van de meetfout per 1 januari De piek die begin februari 2014 te zien is, heeft te maken met de lancering van de CollectieGelderland-app. 2.2 Bounce-percentage Het bounce-percentage bedraagt 63%, dat betekent dat dit deel van de websitebezoekers slechts één pagina bekijkt. Dit kan erop duiden dat de bezoeker gelijk gevonden heeft wat hij nodig had en dat het niet nodig was meer pagina s te bezoeken, maar ook dat de bezoeker per ongeluk op de website terecht kwam en eigenlijk naar iets anders op zoek was. Een bounce-percentage van 40-60% wordt als normaal beschouwd, een bounce-percentage van 63% is dus redelijk hoog februari 2014, omdat in maart 2014 de informatie voor deze rapportage verzameld is. collectiegelderland.nl 12

13 2.3 Herkomst websitebezoekers Het merendeel van de bezoeken in de periode 1 juni 2013 tot en met 28 februari 2014 ( bezoeken; 90%) komt uit Nederland. Verder inzoomen laat zien dat het grootste deel van de bezoekers uit Amsterdam (5,5%) en Arnhem (5,2%) komt. Herkomstland (top 5) Bezoeken % bezoeken 1 Nederland ,0% 2 België ,2% 3 Duitsland 808 1,5% 4 Verenigde Staten 451 0,8% 5 Frankrijk 272 0,5% Herkomstplaats bezoeken (top 10) Bezoeken % bezoeken 1 Amsterdam ,5% 2 Arnhem ,2% 3 Ede ,5% 4 Nijmegen ,2% 5 Utrecht ,9% 6 Veenendaal ,4% 7 Den Haag ,2% 8 Apeldoorn ,2% 9 Leiden ,0% 10 Harderwijk ,9% 2.4 Bezoek pagina s De in totaal bezoekers (in de periode 1 juni 2013 tot en met 28 februari 2014) van de website collectiegelderland.nl, zijn goed voor bijna paginaweergaven. De meest weergegeven pagina is de startpagina, 4,4% van alle paginaweergaven betreft de startpagina (zie onderstaande tabel). Het bezoek aan de startpagina van maakt een relatief klein deel uit van het totale bezoek aan de website. Paginaweergaven (>1%) Paginaweergaven en percentage 1 Startpagina paginaweergaven; 4,4% van het totaal paginaweergaven; 2,5% van het totaal paginaweergaven; 2,2% van het totaal paginaweergaven; 1,9% van het totaal paginaweergaven; 1,5% van het totaal paginaweergaven; 1,2% van het totaal collectiegelderland.nl 13

14 Instappunt Opvallend is dat slechts 13% van alle bezoeken op de startpagina van begint (instappunt). De rest van de bezoeken heeft dus een ander instappunt. Populaire instappagina s zijn: - /mmkarnhem (4,1% van het totaal) - /nederlandstegelmuseum (2,8%) - /voorwerpen (2,7%) - /verhalen/daalderop (2,5%) Een relatief groot deel van de bezoekers komt via de pagina s van de participerende musea op de website van CollectieGelderland terecht. collectiegelderland.nl 14

15 3 Conclusies en aanbevelingen Profiel bezoeker De bezoeker van de website van CollectieGelderland is gemiddeld 56 jaar oud. De website wordt relatief veel bezocht door jarigen. Bijna twee derde (64%) van de bezoekers valt in deze leeftijdscategorie, terwijl in % van alle Nederlanders tussen de jaar oud was. De gemiddeld hoge leeftijd van de websitebezoekers is terug te zien in het gebruik van de social media, 38% van de bezoekers gebruikt geen social media. Onder degenen die wel social media gebruiken zijn Facebook (48% van de websitebezoekers) en LinkedIn (29%) het populairst. De jongere websitebezoekers (tot 40 jaar) maken beduidend meer gebruik van de social media (71% gebruikt Facebook en 50% LinkedIn). Opvallend is dat, ook onder deze relatief jonge groep, 21% aangeeft geen social media te gebruiken Een groot deel van de huidige bezoekers van de website wordt slechts beperkt bereikt met de social media. Om hen te bereiken zijn andere methoden nodig dan alleen de social media. Om echter de jongere bezoekers (0-40 jaar) te bereiken kan juist wel goed de social media ingezet worden. Reden bezoek Ongeveer een kwart van de bezoekers kwam bij toeval op de website terecht, nog eens een kwart was eigenlijk op zoek naar iets anders. De rest (48%) is speciaal naar de website gekomen. Soms komen de bezoekers specifiek naar aanleiding van een artikel of een advertentie in de geschreven media (2%) of naar aanleiding van een online artikel/advertentie (6%). Vier procent van de website-bezoekers komt naar aanleiding van een museumbezoek. Een relatief groot deel van de websitebezoekers komt bij toeval op de website terecht of was eigenlijk op zoek naar iets anders. Van degenen die wel bewust naar de website kwamen (48%), komt 17% naar aanleiding van een advertentie of artikel. Het aantal bezoekers dat naar aanleiding van een online artikel/advertentie naar de website is gekomen, is drie keer zo hoog als het aantal bezoekers dat door een artikel/advertentie in de traditionele media komt. Het lijkt erop dat online inspanningen dus meer effect hebben, maar dat hangt natuurlijk ook af van verhouding onlineoffline-communicatie. Ruim de helft van de bezoekers kwam bij toeval op de website terecht of was op zoek naar iets anders. Toch bleven deze bezoekers op de website en namen zelfs de moeite de enquête in te vullen. Dit toont aan dat de website blijkbaar op de juiste momenten tevoorschijn komt bij de zoekresultaten en dat de website de toevallige bezoeker uitnodigt om langer rond te kijken. Informatiebehoefte Van degenen die speciaal naar de website gekomen zijn, komt 43% voor informatie over de collecties van Gelderse Musea en 20% over informatie over collecties uit Gelderland. Bijna de helft (46%) van de respondenten heeft ook daadwerkelijk gevonden wat men zocht. Anderen vonden slechts gedeeltelijk (24%) of niet (15%) wat ze zochten. Degenen die niet of slechts gedeeltelijk vonden wat zij zochten, zochten vaak specifieke collectiestukken. collectiegelderland.nl 15

16 Eén op de vijf respondenten verwacht meer informatie en diepgang op de website. Het steeds verder uitbreiden van de online ontsloten collectie waar al constant aan gewerkt wordt zorgt ervoor dat steeds meer informatie en collectiestukken ook daadwerkelijk te vinden zijn. Website De website scoort gemiddeld het rapportcijfer 8,3. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de verschillende aspecten van de website (voldoende informatie en diepgang, gemakkelijk/prettig in gebruik, korte en pakkende teksten, duidelijke structuur, aantrekkelijk uiterlijk etc.). Ondanks het goede cijfer en het in het algemeen goede oordeel over de verschillende aspecten van de website, geeft 15% van de respondenten aan dat zij niet makkelijk bij de informatie die zij zoeken terecht komen. Daarnaast vindt circa één op de tien respondenten de website niet makkelijk in gebruik, niet aantrekkelijk en druk en onoverzichtelijk. Een klein deel van de bezoekers (tussen de 10% en 15%) weet wat minder goed hun weg te vinden op de website. Deze groep kan mogelijk geholpen worden met een kort tutorial-filmpje (bijv. op Youtube) op de website met één of twee voorbeeldzoekopdrachten. Er zullen echter altijd websitebezoekers zijn die minder te spreken zijn over de site, het zal nooit zo zijn dat 100% van de bezoekers tevreden is over alle aspecten. Museumbezoek Slechts en klein deel (4%) van de websitebezoekers bezoekt de site naar aanleiding van een museumbezoek. 39 Procent van de respondenten van de enquête op collectiegelderland.nl heeft naar aanleiding van hun bezoek aan de website van CollectieGelderland de intentie een museum of historische locatie te gaan bezoeken. Hoewel niet bekend is welk deel van de websitebezoekers ook daadwerkelijk een museum gaat bezoeken, is de intentie van 39% van de respondenten positief. De website van CollectieGelderland zou hier op in kunnen spelen door op de website aanbiedingen te doen (arrangementen, korting etc.) of bijvoorbeeld informatie te geven over exposities of lezingen. Op deze manier kunnen de websitebezoekers verleid worden daadwerkelijk naar een museum te gaan. In aanvulling hierop zouden de bezoekers in de musea meer gewezen moeten worden op het bestaan van de website collectiegelderland.nl. Door de museumbezoekers naar collectiegelderland.nl te verwijzen, zullen zij er wellicht voor kiezen om naar aanleiding van hun websitebezoek later nóg een Gelders museum te gaan bezoeken. Collecties delen Circa 80% van de websitebezoekers vindt dat meer musea collecties online moeten delen, dat musea een groter deel van hun collecties moeten delen en dat ook archieven en bibliotheken hun collecties moeten delen. Slechts een minderheid (5%) vindt dit niet nodig. Gelders Erfgoed werkt er samen met de musea aan om een steeds groter deel van de collecties te ontsluiten via de website van CollectieGelderland. Dit sluit aan bij de wensen van de websitebezoekers. Overnachten en dagjes uit Slechts een klein deel van de websitebezoekers is geïnteresseerd in informatie over vakanties of dagjes uit/dagarrangementen. De bezoekers komen duidelijk met een andere collectiegelderland.nl 16

17 informatiebehoefte (informatie over collecties van Gelderse Musea en collecties uit Gelderland) op de website. Hoewel slechts een klein deel van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over overnachtingsmogelijkheden of (dag)arrangementen, is wel 39% van plan een museum te bezoeken. Uit de enquête Museumbezoekers en Innovatie (een ander onderdeel van de Monitor Beleef mijngelderland) blijkt dat een bezoek aan een museum vaak gecombineerd wordt met het bezoek aan een horecagelegenheid of de stad/het dorp. Wellicht dat de websitebezoeker toch geïnteresseerd is in een arrangement op het moment dat een aanbieding precies op zijn wensen en behoeften aansluit. Ontwikkeling bezoek en bouncepercentage Het lijkt erop dat het bezoek aan de website van CollectieGelderland zich positief ontwikkelt in de periode juni 2013 tot en met februari Wel is het bouncepercentage redelijk hoog (63%). Dit betekent dat er veel bezoekers slechts één pagina van de website bezoeken en dan weer vertrekken. Het hoge bounce-percentage wordt mogelijk verklaard door de goede vindbaarheid van de site. Gelders Erfgoed geeft aan dat ook consumenten die op zoek zijn naar (bijvoorbeeld) hedendaagse huishoudelijke artikelen de website van CollectieGelderland hoog in hun zoekresultaten krijgen. Een hoog bouncepercentage kan in principe geen kwaad, maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat het daadwerkelijk aantal bezoeken en bezoekers lager ligt dan het aantal dat Google Analytics telt. In 2013 is het gedeeltelijk met Urchin gemeten en gedeeltelijk met Google Analytics. Tevens is er bij het overgaan naar Google Analytics iets mis gegaan, waardoor in het begin de voorwerppagina s niet goed gemeten zijn. Door de overgang van de ene naar de andere meetmethode en de problemen bij de overgang naar Google Analytics is 2013 een verloren meetjaar. De vergelijking kan eigenlijk niet gemaakt worden. De enige mogelijkheid is om voor 2013 alleen naar het aantal unieke IP-adressen te kijken en deze te vergelijken met Het is beter om 2012 met 2014 te vergelijken en daarbij rekening te houden met de verschillen tussen beide meetmethoden. Het ogenschijnlijk lagere sitebezoek in 2014 (Google Analytics) wordt veroorzaakt door de andere manier van meten. Urchin mat wat er op de pagina gebeurde, Google Analytics gaat uit van de bezoeker. De keuze voor Google Analytics geeft dus een veel beter inzicht in het gedrag van de websitebezoekers en uiteindelijk ook in het aantal bezoekers op de website. collectiegelderland.nl 17

18 4 Onderzoeksverantwoording 4.1 Response In totaal hebben 325 respondenten de vragenlijst op de website van CollectieGelderland ingevuld in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari Techniek Er is voor gekozen om na een aantal minuten 7 surfen de enquête in een zogenaamde lightbox (visueel vergelijkbaar met een pop-up scherm) te laten openen. De websitebezoeker kan er vervolgens voor kiezen de vragenlijst in te vullen of de lightbox weg te klikken. Een nadeel van deze methode (enquête na een aantal minuten tonen) is dat de websitebezoekers mogelijk hun sitebezoek nog niet hebben afgerond. Het tonen van de enquête bij het verlaten van de websites was echter geen realistische optie, vanwege het grote aantal mogelijke exit-pagina s op beide websites. Door de ondergrens van enkele minuten zullen surfers die bij toeval op de website terecht komen en (bijna) gelijk weer vertrekken de vragenlijst niet te zien krijgen. Er kan dus van uitgegaan worden dat degenen die de enquête te zien krijgen in ieder geval interesse hebben in de onderwerpen die op de website te vinden zijn. 4.3 Steekproef Het werken met een steekproef in plaats van het ondervragen van de totale populatie heeft als gevolg dat de uitkomsten nooit voor 100% zeker zijn. Voor 100% zekerheid zou de gehele populatie (in dit geval alle bezoekers van de website) ondervraagd moeten worden. In dit onderzoek geldt dat de te onderzoeken steekproef klein is ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie. Er zijn in totaal 325 bezoekers van de website CollectieGelderland ondervraagd. Dit is slechts een klein deel van alle bezoekers op deze websites. Als de netto steekproef klein is ten opzichte van de totale populatie wordt voor de berekening van de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten onderstaande formule gebruikt. In deze formule wordt uitgegaan van 95% betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 1,96* p * (1-p) = (50*50) * 1,96 n n Het ondervragen van een netto steekproef (n) van 325 websitebezoekers levert (beide) een afwijking op van 5,4%. Dit betekent concreet dat als uit het onderzoek blijkt dat 78% van de websitebezoekers vindt dat meer musea hun collectie via de website moeten delen, er 95% kans is dat dit percentage in werkelijkheid tussen de 72,6% (78-5,4) en 83,4% (78+5,4) ligt. 7 De enquête bleek in het begin van de enquêteperiode bijna direct te verschijnen, waardoor de websitebezoekers nog nauwelijks de gelegenheid hadden gehad de website te bekijken. Nadat dit geconstateerd was, is dit aangepast. collectiegelderland.nl 18

19 Een aantal vragen is later (half juli) toegevoegd aan de vragenlijst, dit heeft tot gevolg dat minder respondenten deze vraag beantwoord hebben. Website Vraag Aantal Afwijking respondenten CollectieGelderland Wat is uw leeftijd? 194 7,0% CollectieGelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over 152 7,9% overnachtingsmogelijkheden ontvangen CollectieGelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over dagarrangementen ontvangen ,9% collectiegelderland.nl 19

20 5 Plan van aanpak vervolgmonitoring Dit onderzoek naar de gebruikers van de website kan beschouwd worden als nulmeting. Er zijn twee redenen om door te gaan met het enquêteren op de website. 1. Monitoring: met behulp van een enquête kan in de gaten gehouden worden of het profiel van de websitegebruiker verandert en hoe het gebruik van en de tevredenheid over de website zich ontwikkelt. 2. Effectmeting: op basis van de nulmeting kunnen doelen gesteld worden bijvoorbeeld met betrekking tot hogere tevredenheid, gewenste bezoekersgroepen, bezoek aan bepaalde pagina s. En vervolgens meten of deze doelstellingen behaald zijn en of inspanningen om deze doelstellingen te realiseren effect hebben. Als er voor gekozen wordt verder te gaan met monitoren, kan de vragenlijst die nu nog online staat (via Surveymonkey) online blijven. Na een bepaalde tijdsperiode kunnen de uitkomsten geëxporteerd en geanalyseerd worden. En kan een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste meting (uitdraai eerste meting ). Let op: Bij een uitdraai die nu gemaakt wordt zal ook de oude data (tot en met ) in het databestand zitten. Let op: De timing van het verschijnen van de lightbox met de link naar de enquête moet blijven zoals hij nu is. De eerste enquêtes verschenen veel te snel, waardoor de respondenten nog niet de tijd hadden de website goed te bekijken. Hierdoor heeft een relatief groot deel van de respondenten vragen met weet niet beantwoord. Concreet plan van aanpak: 1. Formuleer doelstellingen (bijvoorbeeld: tevredenheid op peil houden, museumbezoek n.a.v. websitebezoek verhogen, meer jongere websitebezoekers etc.) 2. Stel vast wanneer het volgende monitoringsmoment plaatsvindt (bijvoorbeeld een jaar na de eerste monitor) 3. Exporteer en analyseer de data, ga na hoe het profiel van de bezoeker, het gebruik van de website en de tevredenheid zich ontwikkeld hebben. Ga na of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt bij Gelders Erfgoed, Gelders Erfgoed kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden. collectiegelderland.nl 20

21 Bijlagen collectiegelderland.nl 21

22 Bijlage 1 Open vragen CollectieGelderland Deze bijlage geeft een overzicht van de antwoorden op de open vragen uit de enquête op de website van CollectieGelderland. Social media Ik gebruik andere social media, namelijk: app De telefoon en , SMS en telefoon (2x) gebruikt laptop google + google+, pearltrees, Instagram, Whats app, Yammer, etc. Ik wonen in Canada internet (3x) klassiek sociaal samenzijn postcrossing.com telefoon telefoon, wordpress. googleblog Op zoek naar niet speciaal naar website gekomen Niet speciaal naar de website gekomen, maar eigenlijk op zoek naar: afbeelding van een varkenswaag antieke wortelnotenhout stuitte op Wikipedia op poppenkast en was nieuwsgierig, Heeft wel mijn interesse voor het museum gewekt archeologie archief politiemuseum, omdat ik 2 tijdschriftjes bezit van het MPVS art work by Lauwerier, a relative auto routes ben horsthuis Berserik brandspuit vd Ploeg collectie Henriette polak Collectie van Kijk en Luister Museum Bennekom collectie van MMKA Daalderop Daalderop servies de muntencollectie van het Valkhofmuseum De Schilder Melle decor Maastricht aardewerk dorpsomroeper dovo tin Een foto van de Bommelse kermis ten behoeve van een artikel in het Brabants Dagblad. Een niet te lange motorroute Een oude foto van de Bommelse kermis Foto s van Bennekom foto's briefkaarten ed foto's van Zutphen ( hoe ouder, hoe mooier) Gangen onder het oude Zutphen gebruik van een breischei gegevens maarten van Rossum huis Zaltbommel gegevens over Apeldoorn gelria maanderweg Gerard Ettema collectiegelderland.nl 22

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen

De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Provincie Groningen De [digitale] infrastructuur van Het Verhaal van Groningen Eindrapportage - deel 1 lagroup 3 april 2013 eindrapportage, deel 1 2012-063 rp 14a Inhoud Deel 1 Introductie 3 Belangrijkste

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube

Stefan Rooyackers. Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube Stefan Rooyackers Geld verdienen met... Netwerken en netwerken via YouTube 1 Copyright Eerste druk Augustus 2012 YouTube is eigendom van YouTube LLC Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring, partnerschap

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One

NICK JENNEBOER 1. 2014 enjee.nl Cursus All in One NICK JENNEBOER 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Geschiedenis van het internet en websites.. 4 Het ontstaan van de eerste webwinkel. 4 Wat heb ik aan een Domein naam? 6 Bedrijfs E-mail... 6 Website & Hosting....

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet Colofon Tieners en online-privacy Het onderzoek Tieners en online-privacy is uitgevoerd door het

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Laat de klant naar jou komen

Laat de klant naar jou komen Laat de klant naar jou komen in 0 minuten! Klanten krijgen via internet voor zzp ers Erno Hannink Koop het boek! e 7,95 Inhoud Laat de klant naar jou komen Geen zzp er kan zonder 5 Inleiding Wie is de

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie