Rapport. website CollectieGelderland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. website CollectieGelderland 2013-2014"

Transcriptie

1 Rapport website CollectieGelderland

2 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat CM Zutphen t m

3 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Website CollectieGelderland Profiel bezoeker Waardering en reden bezoek Interesses websitebezoeker Websitestatistieken CollectieGelderland Aantal bezoekers website Bounce-percentage Herkomst websitebezoekers Bezoek pagina s Conclusies en aanbevelingen Onderzoeksverantwoording Response Techniek Steekproef Plan van aanpak vervolgmonitoring Bijlagen Bijlage 1 Open vragen CollectieGelderland Social media Op zoek naar niet speciaal naar website gekomen Op zoek naar speciaal naar website gekomen Gezochte deels gevonden Gezochte niet gevonden Opmerkingen en suggesties Bijlage 2 Vragenlijst website CollectieGelderland collectiegelderland.nl

4 Inleiding en leeswijzer In opdracht van Gelders Erfgoed, ten dienste van de leden van de Coöperatie Erfgoed Gelderland, heeft De Afdeling Onderzoek ( in het kader van het project Beleef mijn Gelderland! de Monitor Beleef mijn Gelderland! uitgevoerd. De uitkomsten van deze monitor zijn te vinden in vier deelrapporten, namelijk: - Innovatie in musea - Innovatie in musea, benchmark deelnemende musea (intern) - Website CollectieGelderland - Website mijngelderland Dit is het deelrapport Website CollectieGelderland. Op heeft van begin mei 2013 tot en met 20 januari 2014 een bezoekersenquête meegelopen. In hoofdstuk 1 zijn de uitkomsten van deze enquête te vinden. De uitkomsten geven inzicht in het profiel van de bezoekers van de website, maar ook in de mate waarin zij de verschillende aspecten van de website waarderen. Hoofdstuk 2 gaat in op de website-statistieken van De website-statistieken geven onder andere inzicht in het aantal bezoekers en de populairste onderdelen van de website. In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden. Hoofdstuk 4 bestaat uit een onderzoeksverantwoording. Het rapport eindigt in hoofdstuk 5 met een compact plan van aanpak voor vervolgmonitoring. Tenslotte vindt u in bijlagen een overzicht van alle antwoorden op de open vragen van de bezoekersenquête (bijlage 1) en de complete vragenlijst (bijlage 2). collectiegelderland.nl 4

5 1 Website CollectieGelderland In dit hoofdstuk wordt de website geëvalueerd. Dit wordt gedaan op basis van een online onderzoek onder de websitebezoekers. Dit onderzoek vraagt de bezoeker naar hun profiel, de mate waarin zij de website waarderen, de redenen voor het bezoek aan de website en hun interesses. In totaal hebben 325 respondenten de vragenlijst op de website van CollectieGelderland ingevuld in de periode van 22 april 2013 tot en met 20 januari Profiel bezoeker Geslacht) Opleidingsniveau- 2%# 15%# 36%$ lagere#school# man$ lbo/mavo/vmbo# 64%$ vrouw$ 58%# 25%# mbo/havo/vwo# hbo/universiteit# 35%# 7%# Lee#ijd' 2%# 3%# 4%# 5%# 29%# 15%# 0+20# 20+30# 30+40# 40+50# 50+60# 60+70# 70+80# >80# 58% ging naar hbo of universiteit Gemiddeld 56 jaar Bijna twee derde jaar 1 Enkele vragen zijn later toegevoegd, hierdoor hebben minder respondenten deze vragen ingevuld. Meer informatie hierover in de onderzoeksverantwoording. collectiegelderland.nl 5

6 Herkomst websitebezoekers op de kaart Herkomst)websitebezoekers) 14%$ Gelderland$ 4%$ Noord2Holland$ 5%$ 38%$ Zuid2Holland$ Utrecht$ 7%$ Noord2Brabant$ Friesland$ 8%$ Overijssel$ 11%$ 13%$ rest$nl$en$buitenland$ % van de website bezoekers komt uit Gelderland 38 Gebruik(social(media( Twi.er$ Facebook$ Pinterest$ Hyves$ LinkedIn$ geen$social$media$ andere$social$media$ 5%$ 6%$ 6%$ 14%$ 29%$ 38%$ 48%$ 48% en 29% 38% gebruikt geen social media Een overzicht van de andere social media is te vinden in bijlage 1. collectiegelderland.nl 6

7 Gebruik(social(media(naar(lee1ijd( 71%# 55%# 50%# 33%# 43%# 33%# 35%# 42%# 17%# 8%# 13%# 8%# 1%# 0%# 6%# 7%# 21%# 21%# 0%# 4%# 8%# Twi/er# Facebook# Pinterest# Hyves# LinkedIn# geen#social#media# andere#social#media# 0E40# 40E60# >60# 1.2 Waardering en reden bezoek Website scoort gemiddeld 8,3 Speciaal(naar(de(website( gekomen( Rapportcijfer, 10# 5# 9# 6# 26%$ 36%$ 7# 26%$ 4%$ 6%$ 2%$ ja$ 8# ja,$n.a.v.$ar.kel/adverten.e$ ja,$n.a.v.$online$ar.kel$of$adverten.e$ ja,$n.a.v.$een$museumbezoek$ nee,$op$zoek$naar$iets$anders$ nee,$bij$toeval$op$website$gekomen$ 48% komt speciaal naar collectiegelderland.nl collectiegelderland.nl 7

8 Reden%bezoek%website%Collec1eGelderland% (van%de%respondenten%die%speciaal%naar%website%gekomen%zijn)% informa1e$over$collec1es$van$gelderse$musea$ 43%$ verhalen$rond$voorwerpen$van$gelderse$musea$ 9%$ algemene$informa1e$over$gelderse$musea$ 5%$ informa1e$over$collec1es$uit$gelderland$ 20%$ Hizzquiz$spelen$ 0%$ algemene$interesse$in$geschiedenis/gelderse$musea/etc.$ 15%$ even$rondkijken$op$site$ 10%$ andere$reden$ 21%$ Een overzicht van de andere redenen om de website te bezoeken is te vinden in bijlage 2. Belangrijkste reden websitebezoek: info over collecties Gelderse musea of collecties uit Gelderland 45% vond wat men zocht, 24% gedeeltelijk. Gevonden'wat'werd'gezocht' 12%$ 4%$ Websitebezoekers vaak op zoek naar specifieke info 15%$ 24%$ 45%$ ja$ gedeeltelijk$ nee$ ik$was$niet$specifiek$naar$iets$op$zoek$ weet$niet/geen$mening$ Een overzicht van de gezochte maar niet of slechts gedeeltelijk gevonden informatie is opgenomen in bijlage 1. collectiegelderland.nl 8

9 1.3 Interesses websitebezoeker Stellingen(m.b.t(de(website( 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 90%# 100%# De#website#biedt#voldoende#informa=e#en#diepgang.# 7%# 46%# 15%# 5%# 29%# De#website#is#gemakkelijk/preDg#in#gebruik.# 7%# 59%# 9%# 2%# 23%# De#startpagina#leidt#mij#gemakkelijk#naar#de#informa=e#die#ik#zoek.# 9%# 48%# 9%# 6%# 29%# De#teksten#op#de#website#zijn#kort#en#pakkend.# 6%# 54%# 11%# 2%# 27%# De#structuur#van#de#website#is#duidelijk.# 6%# 63%# 9%# 1%# 21%# De#website#is#druk#en#onoverzichtelijk.# 1%# 10%# 42%# 19%# 27%# Het#uiterlijk#van#de#website#is#aantrekkelijk.# 9%# 59%# 12%# 1%# 19%# Door#de#website#ben#ik#van#plan#een#(Gelders)#museum#te#gaan#bezoeken.# 5%# 34%# 16%# 9%# 37%# zeer#mee#eens# mee#eens# mee#oneens# zeer#mee#oneens# weet#niet/geen#mening# De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. Bijna 70% vindt structuur website duidelijk en uiterlijk aantrekkelijk 66% vindt de website gemakkelijk/prettig in gebruik Stellingen(m.b.t(collec.es( 0%$ 10%$ 20%$ 30%$ 40%$ 50%$ 60%$ 70%$ 80%$ 90%$ 100%$ Meer$musea$moeten$collec7es$via$de$website$delen.$ 39%$ 39%$ 5%$ 18%$ Musea$moeten$een$groter$deel$van$hun$collec7es$via$de$website$delen.$ 34%$ 43%$ 6%$ 16%$ Archieven/bibliotheken/etc.$moeten$hun$collec7e$ook$delen.$ 40%$ 39%$ 6%$ 15%$ zeer$mee$eens$ mee$eens$ (zeer)$mee$oneens$ weet$niet/geen$mening$ De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. Circa 80% vindt dat: meer musea collecties moeten delen musea een groter deel van hun collectie moeten delen ook archieven en bibliotheken collecties moeten delen collectiegelderland.nl 9

10 Stellingen(m.b.t(vrije/jd:( geinteresseerd(in:( 53%# 20%# 13%# 15%# info#over#dagarrangementen# (zeer)#mee#eens# zeer#mee#oneens# 49%# 26%# 18%# 8%# info#over#overnach6ngen# mee#oneens# weet#niet/geen#mening# 100%# 90%# 80%# 70%# 60%# 50%# 40%# 30%# 20%# 10%# 0%# Beperkte interesse in info over dagjes uit (15%) of logiesaccommodaties (8%) De percentages tellen niet altijd exact op tot 100%, maar tot 99% of 101%, dit verschil wordt veroorzaakt door afronding op hele getallen. collectiegelderland.nl 10

11 2 Websitestatistieken CollectieGelderland In aanvulling op het consumentenonderzoek uit hoofdstuk 1, wordt voor de evaluatie van gebruik gemaakt van de website-statistieken. In dit hoofdstuk leest u meer hierover. Het bezoek aan de website van CollectieGelderland is op twee manieren gemeten met Urchin software 2 (van 1 januari 2013 tot en met 3 juni 2013) en met de op dit moment gebruikelijke Google Analytics-methode. Beide meetmethoden zijn niet één op één met elkaar te vergelijken 3, vandaar dat de uitkomsten niet in één grafiek gecombineerd worden. Het belangrijkste verschil is dat Urchin alles mat wat er op en met een webpagina gebeurde. Deze methode ging uit van de pagina (zoals dat lang gebruikelijk is geweest). De Google methode verbindt het IP adres van een unieke bezoeker aan wat er met een pagina gebeurt. Deze methode gaat uit van de bezoeker. Helaas bleek pas na een paar maanden dat er iets mis is gegaan bij het instellen van de nieuwe methode. De voorwerppagina s zijn tot en met september 2013 niet meegenomen in de analyse van Google. Omdat de meetmethodes dermate verschillen en de voorwerppagina s niet goed zijn gemeten, is het analyseren van het bezoekersgedrag in 2013 erg moeilijk. 2.1 Aantal bezoekers website Urchin ( ) Tot en met juni 2013 is gebruikt gemaakt van Urchin software om de website te monitoren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal sessions 4 en het aantal pageviews 5. De aantallen voor 2013 liggen aanmerkelijk lager dan de voorgaande jaren, omdat deze cijfers alleen betrekking hebben op het eerste half jaar sessions pageviews gemiddeld aantal sessions per dag gemiddeld aantal pageviews per session 16,8 12,1 26,7 8,7 11,4 Het aantal sessions per dag heeft zich in de periode sterk positief ontwikkeld. In 2009 lag het aantal sessions op gemiddeld 518 per dag. In de periode 2010 tot en met juni 2013 wordt de website dagelijks ruim 900 keer bezocht (sessions), dit aantal blijft redelijk stabiel. Het aantal pageviews per session schommelt echter nogal. Mogelijk heeft dit te maken met de nauwkeurigheid van het Urchin Meetprogramma. 2 Urchin-software van Google is een installeerbaar softwareproduct waarvoor een server moet worden geconfigureerd voor het verwerken van logbestanden. Het onderhoud van Urchin kan een aanzienlijke technische overheadpost zijn, aangezien IT-technici logbestanden en backupgegevens moeten controleren en upgrades van het product moeten uitvoeren. Voor Google Analytics is daarentegen weinig of geen technisch onderhoud vereist. Het is een gehost, of on-demand, gratis ASP-model waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun Google-account. Ondanks het feit dat het een grote upgrade van Urchin 5 is, biedt Urchin-software van Google niet de gebruiksvriendelijke voorzieningen of verbeteringen van de nieuwe versie van Google Analytics (uitgebracht in mei 2007). Urchin-software van Google biedt wel een hoog controle- en aanpassingsniveau aangezien het pakket op uw eigen server wordt geplaatst. (Bron: 3 De Urchin-versie waarmee gewerkt werd stamt uit Google Analytics wordt continu doorontwikkeld en verbeterd, waardoor bijvoorbeeld zoekmachine-verkeer in GA inmiddels veel beter wordt uitgefilterd dan in Urchin. Urchin werkt daarnaast met een analyse van de logs van de server. GA werkt bij daadwerkelijke opvraging van een pagina. Dit heeft als gevolg dat GA níet al het verkeer naar het cms (en het scriptje dat daar draait om de verbinding open te houden) meetelt. Urchin doet dat wel. Urchin en GA hebben verschillende definities van wat een 'bezoeker' en dus een 'bezoek' is. 4 Session: a series of hits to your site over a specific period of time. 5 Pageview: a request to the web server by a visitor s browser for any web page: this exclude images, javascript and other generally embedded file types. collectiegelderland.nl 11

12 Google analytics ( ) In de periode van 1 juni 2013 tot en met 28 februari is de website van CollectieGelderland in totaal bijna keer bezocht. In totaal hebben unieke bezoekers bijna pagina s bezocht. Dit komt neer op gemiddeld 4,37 pagina s per bezoek. In de periode van 1 juni 2013 tot en met 31 december 2013 zijn de object- en collectiepagina s niet goed geteld met Google Analytics. Het is dus mogelijk dat het aantal bezochte pagina s per bezoek hoger ligt dan 4,37. Vijftien procent van de bezoekers was al eerder op de website (herhalingsbezoek), dat betekent dat 85% van de websitebezoekers een nieuwe bezoeker is. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat het bezoek zich de afgelopen maanden positief heeft ontwikkeld. Het is onduidelijk in hoeverre de toename van het bezoek veroorzaakt wordt door het herstellen van de meetfout per 1 januari De piek die begin februari 2014 te zien is, heeft te maken met de lancering van de CollectieGelderland-app. 2.2 Bounce-percentage Het bounce-percentage bedraagt 63%, dat betekent dat dit deel van de websitebezoekers slechts één pagina bekijkt. Dit kan erop duiden dat de bezoeker gelijk gevonden heeft wat hij nodig had en dat het niet nodig was meer pagina s te bezoeken, maar ook dat de bezoeker per ongeluk op de website terecht kwam en eigenlijk naar iets anders op zoek was. Een bounce-percentage van 40-60% wordt als normaal beschouwd, een bounce-percentage van 63% is dus redelijk hoog februari 2014, omdat in maart 2014 de informatie voor deze rapportage verzameld is. collectiegelderland.nl 12

13 2.3 Herkomst websitebezoekers Het merendeel van de bezoeken in de periode 1 juni 2013 tot en met 28 februari 2014 ( bezoeken; 90%) komt uit Nederland. Verder inzoomen laat zien dat het grootste deel van de bezoekers uit Amsterdam (5,5%) en Arnhem (5,2%) komt. Herkomstland (top 5) Bezoeken % bezoeken 1 Nederland ,0% 2 België ,2% 3 Duitsland 808 1,5% 4 Verenigde Staten 451 0,8% 5 Frankrijk 272 0,5% Herkomstplaats bezoeken (top 10) Bezoeken % bezoeken 1 Amsterdam ,5% 2 Arnhem ,2% 3 Ede ,5% 4 Nijmegen ,2% 5 Utrecht ,9% 6 Veenendaal ,4% 7 Den Haag ,2% 8 Apeldoorn ,2% 9 Leiden ,0% 10 Harderwijk ,9% 2.4 Bezoek pagina s De in totaal bezoekers (in de periode 1 juni 2013 tot en met 28 februari 2014) van de website collectiegelderland.nl, zijn goed voor bijna paginaweergaven. De meest weergegeven pagina is de startpagina, 4,4% van alle paginaweergaven betreft de startpagina (zie onderstaande tabel). Het bezoek aan de startpagina van maakt een relatief klein deel uit van het totale bezoek aan de website. Paginaweergaven (>1%) Paginaweergaven en percentage 1 Startpagina paginaweergaven; 4,4% van het totaal paginaweergaven; 2,5% van het totaal paginaweergaven; 2,2% van het totaal paginaweergaven; 1,9% van het totaal paginaweergaven; 1,5% van het totaal paginaweergaven; 1,2% van het totaal collectiegelderland.nl 13

14 Instappunt Opvallend is dat slechts 13% van alle bezoeken op de startpagina van begint (instappunt). De rest van de bezoeken heeft dus een ander instappunt. Populaire instappagina s zijn: - /mmkarnhem (4,1% van het totaal) - /nederlandstegelmuseum (2,8%) - /voorwerpen (2,7%) - /verhalen/daalderop (2,5%) Een relatief groot deel van de bezoekers komt via de pagina s van de participerende musea op de website van CollectieGelderland terecht. collectiegelderland.nl 14

15 3 Conclusies en aanbevelingen Profiel bezoeker De bezoeker van de website van CollectieGelderland is gemiddeld 56 jaar oud. De website wordt relatief veel bezocht door jarigen. Bijna twee derde (64%) van de bezoekers valt in deze leeftijdscategorie, terwijl in % van alle Nederlanders tussen de jaar oud was. De gemiddeld hoge leeftijd van de websitebezoekers is terug te zien in het gebruik van de social media, 38% van de bezoekers gebruikt geen social media. Onder degenen die wel social media gebruiken zijn Facebook (48% van de websitebezoekers) en LinkedIn (29%) het populairst. De jongere websitebezoekers (tot 40 jaar) maken beduidend meer gebruik van de social media (71% gebruikt Facebook en 50% LinkedIn). Opvallend is dat, ook onder deze relatief jonge groep, 21% aangeeft geen social media te gebruiken Een groot deel van de huidige bezoekers van de website wordt slechts beperkt bereikt met de social media. Om hen te bereiken zijn andere methoden nodig dan alleen de social media. Om echter de jongere bezoekers (0-40 jaar) te bereiken kan juist wel goed de social media ingezet worden. Reden bezoek Ongeveer een kwart van de bezoekers kwam bij toeval op de website terecht, nog eens een kwart was eigenlijk op zoek naar iets anders. De rest (48%) is speciaal naar de website gekomen. Soms komen de bezoekers specifiek naar aanleiding van een artikel of een advertentie in de geschreven media (2%) of naar aanleiding van een online artikel/advertentie (6%). Vier procent van de website-bezoekers komt naar aanleiding van een museumbezoek. Een relatief groot deel van de websitebezoekers komt bij toeval op de website terecht of was eigenlijk op zoek naar iets anders. Van degenen die wel bewust naar de website kwamen (48%), komt 17% naar aanleiding van een advertentie of artikel. Het aantal bezoekers dat naar aanleiding van een online artikel/advertentie naar de website is gekomen, is drie keer zo hoog als het aantal bezoekers dat door een artikel/advertentie in de traditionele media komt. Het lijkt erop dat online inspanningen dus meer effect hebben, maar dat hangt natuurlijk ook af van verhouding onlineoffline-communicatie. Ruim de helft van de bezoekers kwam bij toeval op de website terecht of was op zoek naar iets anders. Toch bleven deze bezoekers op de website en namen zelfs de moeite de enquête in te vullen. Dit toont aan dat de website blijkbaar op de juiste momenten tevoorschijn komt bij de zoekresultaten en dat de website de toevallige bezoeker uitnodigt om langer rond te kijken. Informatiebehoefte Van degenen die speciaal naar de website gekomen zijn, komt 43% voor informatie over de collecties van Gelderse Musea en 20% over informatie over collecties uit Gelderland. Bijna de helft (46%) van de respondenten heeft ook daadwerkelijk gevonden wat men zocht. Anderen vonden slechts gedeeltelijk (24%) of niet (15%) wat ze zochten. Degenen die niet of slechts gedeeltelijk vonden wat zij zochten, zochten vaak specifieke collectiestukken. collectiegelderland.nl 15

16 Eén op de vijf respondenten verwacht meer informatie en diepgang op de website. Het steeds verder uitbreiden van de online ontsloten collectie waar al constant aan gewerkt wordt zorgt ervoor dat steeds meer informatie en collectiestukken ook daadwerkelijk te vinden zijn. Website De website scoort gemiddeld het rapportcijfer 8,3. Het merendeel van de respondenten is tevreden over de verschillende aspecten van de website (voldoende informatie en diepgang, gemakkelijk/prettig in gebruik, korte en pakkende teksten, duidelijke structuur, aantrekkelijk uiterlijk etc.). Ondanks het goede cijfer en het in het algemeen goede oordeel over de verschillende aspecten van de website, geeft 15% van de respondenten aan dat zij niet makkelijk bij de informatie die zij zoeken terecht komen. Daarnaast vindt circa één op de tien respondenten de website niet makkelijk in gebruik, niet aantrekkelijk en druk en onoverzichtelijk. Een klein deel van de bezoekers (tussen de 10% en 15%) weet wat minder goed hun weg te vinden op de website. Deze groep kan mogelijk geholpen worden met een kort tutorial-filmpje (bijv. op Youtube) op de website met één of twee voorbeeldzoekopdrachten. Er zullen echter altijd websitebezoekers zijn die minder te spreken zijn over de site, het zal nooit zo zijn dat 100% van de bezoekers tevreden is over alle aspecten. Museumbezoek Slechts en klein deel (4%) van de websitebezoekers bezoekt de site naar aanleiding van een museumbezoek. 39 Procent van de respondenten van de enquête op collectiegelderland.nl heeft naar aanleiding van hun bezoek aan de website van CollectieGelderland de intentie een museum of historische locatie te gaan bezoeken. Hoewel niet bekend is welk deel van de websitebezoekers ook daadwerkelijk een museum gaat bezoeken, is de intentie van 39% van de respondenten positief. De website van CollectieGelderland zou hier op in kunnen spelen door op de website aanbiedingen te doen (arrangementen, korting etc.) of bijvoorbeeld informatie te geven over exposities of lezingen. Op deze manier kunnen de websitebezoekers verleid worden daadwerkelijk naar een museum te gaan. In aanvulling hierop zouden de bezoekers in de musea meer gewezen moeten worden op het bestaan van de website collectiegelderland.nl. Door de museumbezoekers naar collectiegelderland.nl te verwijzen, zullen zij er wellicht voor kiezen om naar aanleiding van hun websitebezoek later nóg een Gelders museum te gaan bezoeken. Collecties delen Circa 80% van de websitebezoekers vindt dat meer musea collecties online moeten delen, dat musea een groter deel van hun collecties moeten delen en dat ook archieven en bibliotheken hun collecties moeten delen. Slechts een minderheid (5%) vindt dit niet nodig. Gelders Erfgoed werkt er samen met de musea aan om een steeds groter deel van de collecties te ontsluiten via de website van CollectieGelderland. Dit sluit aan bij de wensen van de websitebezoekers. Overnachten en dagjes uit Slechts een klein deel van de websitebezoekers is geïnteresseerd in informatie over vakanties of dagjes uit/dagarrangementen. De bezoekers komen duidelijk met een andere collectiegelderland.nl 16

17 informatiebehoefte (informatie over collecties van Gelderse Musea en collecties uit Gelderland) op de website. Hoewel slechts een klein deel van de respondenten aangeeft geïnteresseerd te zijn in informatie over overnachtingsmogelijkheden of (dag)arrangementen, is wel 39% van plan een museum te bezoeken. Uit de enquête Museumbezoekers en Innovatie (een ander onderdeel van de Monitor Beleef mijngelderland) blijkt dat een bezoek aan een museum vaak gecombineerd wordt met het bezoek aan een horecagelegenheid of de stad/het dorp. Wellicht dat de websitebezoeker toch geïnteresseerd is in een arrangement op het moment dat een aanbieding precies op zijn wensen en behoeften aansluit. Ontwikkeling bezoek en bouncepercentage Het lijkt erop dat het bezoek aan de website van CollectieGelderland zich positief ontwikkelt in de periode juni 2013 tot en met februari Wel is het bouncepercentage redelijk hoog (63%). Dit betekent dat er veel bezoekers slechts één pagina van de website bezoeken en dan weer vertrekken. Het hoge bounce-percentage wordt mogelijk verklaard door de goede vindbaarheid van de site. Gelders Erfgoed geeft aan dat ook consumenten die op zoek zijn naar (bijvoorbeeld) hedendaagse huishoudelijke artikelen de website van CollectieGelderland hoog in hun zoekresultaten krijgen. Een hoog bouncepercentage kan in principe geen kwaad, maar er moet wel rekening mee gehouden worden dat het daadwerkelijk aantal bezoeken en bezoekers lager ligt dan het aantal dat Google Analytics telt. In 2013 is het gedeeltelijk met Urchin gemeten en gedeeltelijk met Google Analytics. Tevens is er bij het overgaan naar Google Analytics iets mis gegaan, waardoor in het begin de voorwerppagina s niet goed gemeten zijn. Door de overgang van de ene naar de andere meetmethode en de problemen bij de overgang naar Google Analytics is 2013 een verloren meetjaar. De vergelijking kan eigenlijk niet gemaakt worden. De enige mogelijkheid is om voor 2013 alleen naar het aantal unieke IP-adressen te kijken en deze te vergelijken met Het is beter om 2012 met 2014 te vergelijken en daarbij rekening te houden met de verschillen tussen beide meetmethoden. Het ogenschijnlijk lagere sitebezoek in 2014 (Google Analytics) wordt veroorzaakt door de andere manier van meten. Urchin mat wat er op de pagina gebeurde, Google Analytics gaat uit van de bezoeker. De keuze voor Google Analytics geeft dus een veel beter inzicht in het gedrag van de websitebezoekers en uiteindelijk ook in het aantal bezoekers op de website. collectiegelderland.nl 17

18 4 Onderzoeksverantwoording 4.1 Response In totaal hebben 325 respondenten de vragenlijst op de website van CollectieGelderland ingevuld in de periode van 5 mei 2013 tot en met 20 januari Techniek Er is voor gekozen om na een aantal minuten 7 surfen de enquête in een zogenaamde lightbox (visueel vergelijkbaar met een pop-up scherm) te laten openen. De websitebezoeker kan er vervolgens voor kiezen de vragenlijst in te vullen of de lightbox weg te klikken. Een nadeel van deze methode (enquête na een aantal minuten tonen) is dat de websitebezoekers mogelijk hun sitebezoek nog niet hebben afgerond. Het tonen van de enquête bij het verlaten van de websites was echter geen realistische optie, vanwege het grote aantal mogelijke exit-pagina s op beide websites. Door de ondergrens van enkele minuten zullen surfers die bij toeval op de website terecht komen en (bijna) gelijk weer vertrekken de vragenlijst niet te zien krijgen. Er kan dus van uitgegaan worden dat degenen die de enquête te zien krijgen in ieder geval interesse hebben in de onderwerpen die op de website te vinden zijn. 4.3 Steekproef Het werken met een steekproef in plaats van het ondervragen van de totale populatie heeft als gevolg dat de uitkomsten nooit voor 100% zeker zijn. Voor 100% zekerheid zou de gehele populatie (in dit geval alle bezoekers van de website) ondervraagd moeten worden. In dit onderzoek geldt dat de te onderzoeken steekproef klein is ten opzichte van de totale onderzoekspopulatie. Er zijn in totaal 325 bezoekers van de website CollectieGelderland ondervraagd. Dit is slechts een klein deel van alle bezoekers op deze websites. Als de netto steekproef klein is ten opzichte van de totale populatie wordt voor de berekening van de nauwkeurigheid van de onderzoeksresultaten onderstaande formule gebruikt. In deze formule wordt uitgegaan van 95% betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. 1,96* p * (1-p) = (50*50) * 1,96 n n Het ondervragen van een netto steekproef (n) van 325 websitebezoekers levert (beide) een afwijking op van 5,4%. Dit betekent concreet dat als uit het onderzoek blijkt dat 78% van de websitebezoekers vindt dat meer musea hun collectie via de website moeten delen, er 95% kans is dat dit percentage in werkelijkheid tussen de 72,6% (78-5,4) en 83,4% (78+5,4) ligt. 7 De enquête bleek in het begin van de enquêteperiode bijna direct te verschijnen, waardoor de websitebezoekers nog nauwelijks de gelegenheid hadden gehad de website te bekijken. Nadat dit geconstateerd was, is dit aangepast. collectiegelderland.nl 18

19 Een aantal vragen is later (half juli) toegevoegd aan de vragenlijst, dit heeft tot gevolg dat minder respondenten deze vraag beantwoord hebben. Website Vraag Aantal Afwijking respondenten CollectieGelderland Wat is uw leeftijd? 194 7,0% CollectieGelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over 152 7,9% overnachtingsmogelijkheden ontvangen CollectieGelderland Stelling: Ik zou op deze website graag informatie over dagarrangementen ontvangen ,9% collectiegelderland.nl 19

20 5 Plan van aanpak vervolgmonitoring Dit onderzoek naar de gebruikers van de website kan beschouwd worden als nulmeting. Er zijn twee redenen om door te gaan met het enquêteren op de website. 1. Monitoring: met behulp van een enquête kan in de gaten gehouden worden of het profiel van de websitegebruiker verandert en hoe het gebruik van en de tevredenheid over de website zich ontwikkelt. 2. Effectmeting: op basis van de nulmeting kunnen doelen gesteld worden bijvoorbeeld met betrekking tot hogere tevredenheid, gewenste bezoekersgroepen, bezoek aan bepaalde pagina s. En vervolgens meten of deze doelstellingen behaald zijn en of inspanningen om deze doelstellingen te realiseren effect hebben. Als er voor gekozen wordt verder te gaan met monitoren, kan de vragenlijst die nu nog online staat (via Surveymonkey) online blijven. Na een bepaalde tijdsperiode kunnen de uitkomsten geëxporteerd en geanalyseerd worden. En kan een vergelijking gemaakt worden met de resultaten van de eerste meting (uitdraai eerste meting ). Let op: Bij een uitdraai die nu gemaakt wordt zal ook de oude data (tot en met ) in het databestand zitten. Let op: De timing van het verschijnen van de lightbox met de link naar de enquête moet blijven zoals hij nu is. De eerste enquêtes verschenen veel te snel, waardoor de respondenten nog niet de tijd hadden de website goed te bekijken. Hierdoor heeft een relatief groot deel van de respondenten vragen met weet niet beantwoord. Concreet plan van aanpak: 1. Formuleer doelstellingen (bijvoorbeeld: tevredenheid op peil houden, museumbezoek n.a.v. websitebezoek verhogen, meer jongere websitebezoekers etc.) 2. Stel vast wanneer het volgende monitoringsmoment plaatsvindt (bijvoorbeeld een jaar na de eerste monitor) 3. Exporteer en analyseer de data, ga na hoe het profiel van de bezoeker, het gebruik van de website en de tevredenheid zich ontwikkeld hebben. Ga na of de gestelde doelen gerealiseerd zijn. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt bij Gelders Erfgoed, Gelders Erfgoed kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden. collectiegelderland.nl 20

21 Bijlagen collectiegelderland.nl 21

22 Bijlage 1 Open vragen CollectieGelderland Deze bijlage geeft een overzicht van de antwoorden op de open vragen uit de enquête op de website van CollectieGelderland. Social media Ik gebruik andere social media, namelijk: app De telefoon en , SMS en telefoon (2x) gebruikt laptop google + google+, pearltrees, Instagram, Whats app, Yammer, etc. Ik wonen in Canada internet (3x) klassiek sociaal samenzijn postcrossing.com telefoon telefoon, wordpress. googleblog Op zoek naar niet speciaal naar website gekomen Niet speciaal naar de website gekomen, maar eigenlijk op zoek naar: afbeelding van een varkenswaag antieke wortelnotenhout stuitte op Wikipedia op poppenkast en was nieuwsgierig, Heeft wel mijn interesse voor het museum gewekt archeologie archief politiemuseum, omdat ik 2 tijdschriftjes bezit van het MPVS art work by Lauwerier, a relative auto routes ben horsthuis Berserik brandspuit vd Ploeg collectie Henriette polak Collectie van Kijk en Luister Museum Bennekom collectie van MMKA Daalderop Daalderop servies de muntencollectie van het Valkhofmuseum De Schilder Melle decor Maastricht aardewerk dorpsomroeper dovo tin Een foto van de Bommelse kermis ten behoeve van een artikel in het Brabants Dagblad. Een niet te lange motorroute Een oude foto van de Bommelse kermis Foto s van Bennekom foto's briefkaarten ed foto's van Zutphen ( hoe ouder, hoe mooier) Gangen onder het oude Zutphen gebruik van een breischei gegevens maarten van Rossum huis Zaltbommel gegevens over Apeldoorn gelria maanderweg Gerard Ettema collectiegelderland.nl 22

Rapport. website mijngelderland 2013-2014

Rapport. website mijngelderland 2013-2014 Rapport website mijngelderland 2013-2014 De Afdeling Onderzoek Jan Vermeerstraat 16 7204 CM Zutphen t 0575-547154 m 06-14786957 monica.wagenaar@deafdelingonderzoek.nl www.deafdelingonderzoek.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415

Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2013. Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2013 Van Gogh Museum 1.448.997 De Mesdag Collectie 8.815 Bibliotheek en Documentatie 415 De bezoekcijfers van De Mesdag Collectie zijn op een andere wijze geregistreerd

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Wetenschap in het Paleis. Rapport

Wetenschap in het Paleis. Rapport Wetenschap in het Paleis Rapport 2008 1 Inleiding Van 25 juli tot 7 september was het Koninklijk Paleis geopend voor het publiek. Bezoekers konden onder het thema Wetenschap in het Paleis twee tentoonstellingen

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Internet Marketing Termen

Internet Marketing Termen Internet Marketing Termen Als beginnend Internet Marketeer ga je veel termen tegen komen, die je in verwarring zullen brengen. Hieronder heb ik een lijst met termen voor je samengesteld om jouw leven als

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Slim meten met Google Analytics

Slim meten met Google Analytics In dit eerste deel in onze Google Analytics-serie leggen we een aantal basisbegrippen uit en vertellen we u hoe u deze kunt gebruiken. Ook bekijken we waarom u wel of niet zou kiezen voor dit statistiekensysteem;

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...5. Variabelen...6

Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...5. Variabelen...6 Template voor Website evaluatie eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...5 Variabelen...6 i Vragenlijst Toelichting Website evaluatie Wat wilt u weten? Hoe tevreden

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Google Positie google

Hoofdstuk 10 Google Positie google Hoofdstuk 10 Google 10.1 Positie google Touch of Body staat voor rebels, gewaagd en stijlvol. Dit zijn de kenmerken van Touch of Body en die zijn erg van belang. Ze zijn van belang voor de rangrode in

Nadere informatie

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne.

FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. FBTO voorspelt binnen 24 uur na lancering het resultaat van een online campagne. Toen het in kaart brengen van bezoekersgedrag op websites nog in de kinderschoenen stond, beperkten marketeers zich tot

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

ABC Analytics Handleiding

ABC Analytics Handleiding ABC Analytics Handleiding Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker en je moet er in blijven investeren met het aantrekken van bezoekers door middel van campagnes, zoekmachine optimalisatie en social

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL DRS. EVERT WEBERS AMSTERDAM - HEERLEN JUNI 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1. WAT IS DE DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK? 3 1.2.

Nadere informatie

Het jaar van YouTech.nl in cijfers

Het jaar van YouTech.nl in cijfers 2014 Het jaar van YouTech.nl in cijfers In 2014 bezochten 260.378 personen onze website en bekeken ze gemiddeld 1,54 pagina s. Het gemiddelde bezoek duurde ongeveer een minuut en 80% van de bezoekers hield

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing

Case 4 Consultancy. 28 April 2015. F.J.H. Bastiaansen. D.A.J. van Boeckholtz. Minor Online Marketing Case 4 Consultancy 28 April 2015 Auteurs L.A. van Aart F.J.H. Bastiaansen D.A.J. van Boeckholtz Opleiding Minor Online Marketing Beoordelend docent Arlon Biemans Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Remarketing...

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Social Media Jongeren Onderzoek 2014

Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Social Media Jongeren Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media onder jongeren #SMJO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum

Groepsopdracht 2. Zuilen voor in het Rijksmuseum Groepsopdracht 2 Zuilen voor in het Rijksmuseum Interactie ontwerper: Andrea Pineda Calderon (10590501) Grafisch ontwerper: Abe Sweep (11039469) Technisch ontwerper: Dennis Wiersma (11035099) Facilitator:

Nadere informatie

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Privacybeleid Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen

Nadere informatie

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites?

Klik&Steen Dashboard. Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Klik&Steen Dashboard Wat zijn nou interessante statistieken bij websites? Inleiding Dit document dient als onderzoek naar de statistieken die interessant zijn om te laten zien in het dashboard van Klik&Steen.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Praktische tips voor een betere website

Praktische tips voor een betere website Praktische tips voor een betere website Zoekwoorden uitleg 2 Zoekwoorden in je website gebruiken 3 Boei je bezoekers en krijg werkelijk contact 4 Hoe maak je een goede landingspagina 5 Tips voor de lancering

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING

HANDLEIDING. WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING HANDLEIDING WordPress LAATSTE VERSIE: 29-12-2011 RODER!CKVS WEBDESIGN & WEBHOSTING Inhoudsopgave Inloggen... 3 Een nieuw bericht plaatsen... 5 Aan een nieuw bericht beginnen... 5 Je bericht bewaren, een

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek website DEN. Bijlage 4. Rapportage webstatistieken. Inhoud. 1. Over de data... 2

Gebruikersonderzoek website DEN. Bijlage 4. Rapportage webstatistieken. Inhoud. 1. Over de data... 2 Gebruikersonderzoek website DEN Bijlage 4 Rapportage webstatistieken Inhoud 1. Over de data... 2 2. Profilering... 2 Aantallen bezoeken en bezoekers 2 Geografische verdeling 4 Conclusies 5 3. Gedrag...

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie...

1. Inhoud Inleiding Algemene informatie Startpagina Rapportage Algemene informatie... 1. Inhoud...2 2. Inleiding...3 2.1 Algemene informatie... 3 3. Startpagina... 4 4. Rapportage... 5 4.1 Algemene informatie... 5 4.2 Doelgroep... 6 4.2.1 Algemene informatie... 6 4.2.2 Overzicht... 7 4.2.3

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen

Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Wat SEO voor uw onderneming kan betekenen Whitepaper Alles wat u moet weten over SEO Pagina overzicht Als ondernemer wilt u een goede website. Een website die voor uw doelgroep makkelijk vindbaar is en

Nadere informatie