Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas"

Transcriptie

1 Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015

2 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas... 1 Inleiding Algemene informatie respondenten Geslacht respondenten Leeftijd respondenten Onderwijsniveau Bekendheid diensten Nieuws in de klas Mediagebruik voor volgen actualiteit Actualiteit in de les Aanbieden van actualiteit in de les Belang volgen van nieuws Ontwikkelen digitale toegang vanuit Nieuws in de klas Interesse in digitale toegang nieuwssites Nieuwsmediaportal en webarchieven Online toegang Waardering Nieuws in de klas Conclusie Pagina 2 van 19

3 Inleiding Docenten vragen met de Nieuwsservice van Nieuws in de klas dag- en weekbladen aan. De papieren exemplaren worden kosteloos op school of bij leerlingen bezorgd. Naast de papieren exemplaren wil Nieuws in de klas ook toegang tot digitale artikelen verbeteren. Van titels als RTL Nieuws, nu.nl zijn de sites en apps vrij toegankelijk, maar de artikelen op nieuwssites en apps van kranten zijn vaak afgeschermd. Nieuws in de klas biedt nu de Nieuwsmediaportal en Toegang tot webarchieven. Om dit digitale aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het onderwijs en te kijken wat de behoefte van docenten is, heeft Nieuws in de klas een vragenlijst aan docenten voorgelegd. Dit document is een verslag van de uitkomsten van de enquête in zes paragrafen. Na een omschrijving van algemene informatie over de respondenten, volgen de resultaten en de conclusie van de enquête. Pagina 3 van 19

4 1. Algemene informatie respondenten 1.1 Geslacht respondenten Docenten die gebruik hebben gemaakt van de Nieuwsservice, hebben op 10 april 2015 per een oproep ontvangen om de vragenlijst in te vullen voor 24 april De oproep is ook via andere kanalen verspreid: de website, de nieuwsbrief, Twitter, Linkedin en onderwijscommunities. Op deze manier zijn ook docenten bereikt die niet met Nieuws in de klas werken. In totaal hebben 302 respondenten de enquête ingevuld. In het onderwijs zijn meer vrouwen werkzaam dan mannen. Dit is ook te zien onder de respondenten. Van de 302 respondenten is twee derde vrouw en een derde man (zie Figuur 1). Figuur 1 Geslacht respondent Pagina 4 van 19

5 1.2 Leeftijd respondenten Het grootste gedeelte van de respondenten is tussen de jaar (zie Figuur 2). Vrijwel alle ingevulde vragenlijsten zijn door docenten ingevuld, slechts 0,7% geeft aan geen docent te zijn (zie Figuur 3). Figuur 2 Leeftijdscategorieën respondenten 1.3 Onderwijsniveau De meeste docenten geven les op het primair of voortgezet onderwijs. Daarna volgen mbo en speciaal basisonderwijs (zie Figuur 3). Een kleine minderheid geeft les op hbo, universiteit of nt2. De docenten die lesgeven in het voortgezet onderwijs, zijn voornamelijk docenten Nederlands (23%), Maatschappijleer (15%), Economie, Geschiedenis en Aardrijkskunde (allen 4%) Op welk niveau geven respondenten les (in procenten) Op welk niveau geven respondenten les (in procenten) Figuur 3 Onderwijsniveau (meerdere antwoorden mogelijk) Pagina 5 van 19

6 1.4 Bekendheid diensten Nieuws in de klas Van de respondenten kent 91% Nieuws in de klas, 9% is onbekend met Nieuws in de klas (zie Figuur 4). Figuur 4 Bekend met Nieuws in de klas De respondenten die gebruikmaken van diensten van Nieuws in de klas werken het meest met de de lessuggesties, het lesmateriaal, de Bezorgdienst voor docenten en de Bezorgdienst voor leerlingen (zie Figuur 5). Dat de percentages voor incidenteel gebruik hoger zijn dan regelmatig gebruik komt overeen met de dienstverlening van Nieuws in de klas; de dag- en weekbladen worden twee keer per jaar bezorgd. Dit is waarschijnlijk de reden dat de percentages voor incidenteel gebruik hoger zijn dan regelmatig gebruik. Opvallend is dat de Nieuwsmediaportal en Toegang tot webarchieven laag scoren. Dit zijn de diensten die Nieuws in de klas nu aanbiedt voor digitale toegang tot nieuws. Zie ook 4. Ontwikkelen digitale toegang vanuit Nieuws in de klas. Bezorgdienst voor leerlingen Bezorgdienst voor docenten Nieuwsmediaportal Toegang tot webarchieven Lesmateriaal Lessuggesties Nieuwstool Regelmatig Incidenteel Nooit Niet van toepassing Scholierenpeiling 0% 50% 100% Figuur 5 Van wat voor diensten van Nieuws in de klas maken de respondenten gebruik Pagina 6 van 19

7 Enkele quotes van docenten over diensten Nieuws in de klas: Bij het artikeldossier van de 4 e jaars leerlingen gebruiken we de krant, omdat zij uit 4 kranten een artikel moeten uitkiezen en uitwerken, dit is een examenopdracht Ik gebruik de kranten die ik 2x per jaar krijg en maak mijn eigen lesmateriaal op basis ervan. Erg nuttig! We hebben gebruik gemaakt van de kranten. Dit komt nog weer terug - kinderen vonden het erg interessant Ik gebruik de kranten voor vele mogelijkheden Maak er al jaren gebruik van Wij gebruiken de kranten tijdens MediaMasters en voor ons project. In totaal dus twee keer per jaar, gedurende twee weken Ik ben helemaal niet bekend met de andere diensten, maar nu ik zie wat er is, ga ik me er zeker eens in verdiepen! Pagina 7 van 19

8 2. Mediagebruik voor volgen actualiteit We vroegen docenten hoe zij persoonlijk het nieuws volgen. Daarnaast vroegen we ook aan docenten ook hoe hun leerlingen het nieuws volgen. Meerdere antwoorden waren mogelijk. Papieren krant Digitale versie van de krant Nieuwsapps Nieuwssites Buitenlandse nieuwssites (BBC, Social media (Facebook, Twitter, ) Radio Leerlingen Docenten Televisie Artikelen via Blendle Volg(en) het nieuws nauwelijks Figuur 6 Nieuwsmediagebruik docenten en leerlingen Wat overeenkomt is dat beide groepen het nieuws het meest volgen via televisie (docenten 84% en leerlingen 61%, zie Figuur 6). Wat na televisie het hoogst scoort is verschillend; docenten lezen de papieren krant (73%), maar leerlingen volgen het nieuws via sociale media (41%). Dit verschil geeft aan dat leerlingen meer geneigd zijn het nieuws digitaal te volgen dan docenten. Daarna scoort de radio het hoogst bij docenten (56%), bij leerlingen zijn dit nieuwssites (28%) en de papieren krant (28%). De papieren krant scoort even hoog bij leerlingen als nieuwssites. De vraag is hoe representatief dit is voor alle leerlingen van Nederland. Hierbij is namelijk de kanttekening te plaatsen dat dit waarschijnlijk vooral geldt voor de leerlingen van deze respondenten en dat de meeste respondenten werken met Nieuws in de klas. De digitale versie van de krant scoort zowel bij leerlingen als docenten lager dan nieuwssites en nieuwsapps. Pagina 8 van 19

9 Enkele quotes van docenten over het volgen van nieuws: Het verschilt heel erg per leerling in welke mate ze het nieuws volgen. Een enkeling dagelijks, de meerderheid wekelijks Leerlingen zijn veelal alleen bezig met Whatsapp. Een enkeling kijkt samen met ouders naar het journaal of leest de krant Sommige leerlingen hebben een papieren krant thuis, maar lang niet iedereen. Pagina 9 van 19

10 3. Actualiteit in de les 3.1 Aanbieden van actualiteit in de les Naast het persoonlijke nieuwsmediagebruik van docenten en leerlingen, waren we ook benieuwd hoe docenten het nieuws aanbieden in de les en welke bronnen ze daarvoor inzetten. Computer Tablet Smartphone Digibord Papieren editie van dag- en weekbladen Geprinte artikelen Niet van toepassing Figuur 7 Op wat voor manier bieden docenten het nieuws aan in de les Het meeste nieuws wordt via het digibord vertoond, gevolgd door geprinte artikelen en papieren edities van dag- en weekbladen (zie Figuur 7). Daarna volgt de computer. De tablet en smartphone scoren lager. Quote van een docent: Ik gebruik regelmatig (in elk geval maandelijks) goede (achtergrond)artikelen die ik (meestal digitaal) tegenkom. Verder doe ik af en toe een project rondom de actualiteit in mijn klassen. Dit is per klas maximaal 2 keer per jaar. Als er iets groots gebeurt in de wereld, bespreek ik dat altijd in mijn klassen. Pagina 10 van 19

11 Naast de vraag hoe docenten het nieuws aanbieden, vroegen we ook welke bronnen ze daarvoor gebruiken. Docenten gebruiken vooral televisie regelmatig voor het gebruik van actualiteit in de les. Daarnaast scoren de papieren krant en nieuwssites het hoogst. Voor huiswerk voor leerlingen geldt hetzelfde. In de toelichting wordt ook de methode Nieuwsbegrip en Jeugdjournaal genoemd en het mondeling bespreken van het nieuws. Papieren krant Digitale versie krant Nieuwsapps Nieuwssites Buitenlandse nieuwssites (BBC, Social Media (Facebook, Twitter, ) Radio Televisie Artikelen via Blendle Ik gebruik het nieuws nauwelijks Regelmatig Incidenteel Nooit Niet van toepassing 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 8 Hoe maken docenten gebruik van nieuws tijdens de les Een aantal quotes van docenten: Elke dag in de klas kijken we naar het RTL4 journaal van die ochtend We gebruiken krantenartikelen ook voor begrijpend leeslessen en voor themalessen Pagina 11 van 19

12 3.2 Belang volgen van nieuws In een aantal stellingen vroegen we docenten hoe belangrijk ze het vinden dat hun leerlingen het nieuws volgen. Ik vind het belangrijk dat mijn leerlingen het nieuws volgen Ik vind dat ik als docent mijn leerlingen kan helpen het nieuws te leren volgen Zeer mee eens Eens Neutraal Oneens Zeer mee oneens 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 9 Stellingen over het belang van volgen nieuws In Figuur 9 is te zien dat 94% van de docenten aangeeft dat ze het er mee eens tot zeer mee eens zijn dat ze het belangrijk vinden dat hun leerlingen het nieuws volgen. Docenten zijn het er ook voor 90% mee eens dat zij als docent leerlingen kunnen helpen het nieuws te leren volgen. Quote van een docent: We bespreken wekelijks in een nieuwskring het belangrijkste nieuws van de week. Ik probeer de kinderen te stimuleren om op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Pagina 12 van 19

13 Er was er ook een stelling opgenomen over het volgen van nieuws op papier of digitaal. In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. Mijn leerlingen volgen het nieuws liever digitaal dan op papier 0% 50% 100% Zeer mee eens Eens Neutraal Oneens Zeer mee oneens Figuur 10 Volgen van nieuws op papier versus digitaal Verruit de meeste leerlingen van de respondenten volgen het nieuws liever digitaal dan op papier. In deze vraag was niet opgenomen welke verschillende manieren zijn om het nieuws digitaal te volgen. Een deel van de docenten geeft ook aan dat het lastig in te schatten is hoe de leerlingen het nieuws volgen. Een quote van een docent: hoe mijn leerlingen het nieuws het liefst volgen is lastig in te zien... ik bied het liever op papier aan als ik het gebruik omdat leerlingen dan iig niet naar andere sites surfen die op dat moment niet ter zake doen... Pagina 13 van 19

14 4. Ontwikkelen digitale toegang vanuit Nieuws in de klas 4.1 Interesse in digitale toegang nieuwssites Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat docenten nieuwssites regelmatig inzetten voor het inzetten van actualiteit in de les. Digitale versies van de krant scoren lager. Nieuws in de klas wil de toegang tot afgeschermde artikelen op nieuwssites voor docenten verbeteren. Zouden docenten hier gebruik van maken? Op deze vraag geeft 71% aan dit te zullen doen (zie Figuur 10). De respondenten geven daarnaast aan dat ze de Bezorgdienst voor docenten of leerlingen op papier ook belangrijk blijven vinden. Een docent geeft aan: Een krant in hun handen hebben vinden ze toch ook wel heel speciaal Van harte welkom voor Burgerschap lessen. Naast de methode die wij hebben Figuur 10 Interesse in digitale toegang nieuwssites Docenten die geen gebruik van digitale toegang zouden maken geven als reden aan dat ze niet genoeg computers en tablets tot hun beschikking hebben, of dat er geen tijd voor is (zie Figuur 10). Pagina 14 van 19

15 4.2 Nieuwsmediaportal en webarchieven Nieuws in de klas biedt online toegang tot nieuwssites aan met de Nieuwsmediaportal en Toegang tot webarchieven. In paragraaf 1.4 geven respondenten aan dat ze van deze diensten minder gebruikmaken dan andere diensten van Nieuws in de klas. Docenten die de portal kennen, geven aan dat de huidige structuur van inloggen bij verschillende nieuwstitels complex en omslachtig is. Quotes over de Nieuwsmediaportal: Goed dat leerlingen in de websites van veel kranten kunnen om zo documentatie te zoeken. Slecht het (on)gemak van inloggen. Heel vaak wil dit niet goed lukken. Met name het inloggen is nogal omslachtig, zodanig dat het voor leerlingen een belemmering wordt. Als dat versimpeld zou kunnen worden. Graag! 4.3 Online toegang Wat vinden docenten belangrijk voor de online toegang? Uit een aantal stellingen blijkt dat docenten het belangrijkste vinden dat het inloggen eenvoudig is, dat het kosteloos is en dat er op onderwerp gezocht kan worden. Dat leerlingen hier thuis of op school mee aan de slag kunnen en dat het aanbod langer dan twee weken beschikbaar is volgt daarna. Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vraag wat docenten verder belangrijk vinden voor online toegang: - Gebruiksvriendelijk Ik vind het belangrijk dat het aanbod goed te gebruiken is in de les. Het is de bedoeling dat ik met een paar klikken ben waar ik wil zijn Makkelijk toegankelijk, 1x inloggen, niet elke keer opnieuw. Makkelijk op alle tablets mee te werken Handig als leerlingen ook via een eigen inlogwijze gebruik kunnen maken Duidelijk en eenvoudig te bedienen tools Makkelijk en kosteloos te vinden - Afdrukken en opslaan van artikelen Dat de artikelen ook gedownload/gekopieerd kunnen worden zodat ze voor opdrachten gebruikt kunnen worden Pagina 15 van 19

16 Mogelijkheid tot het afdrukken van artikelen of delen ervan zodat een ander deze ook met de hele groep in klassikaal verband besproken kan worden Dat je de artikelen makkelijk kan opslaan, bv op een ipad - Toegang tot meerdere titels Dat de studenten berichten uit verschillende kranten kunnen gebruiken. Iedereen kan dan op zijn niveau lezen. Ook kan ik ze zo laten zien hoe verschillende kranten hetzelfde nieuws benaderen. De berichtgeving van de verschillende zenders te vergelijken over hetzelfde onderwerp om kritische lezen en burgerschap te bevorderen. Betrouwbare bronnen, goede teksten, eventueel te sorteren op tekstsoort zoals betoog, beschouwing, uiteenzetting en zoekregister met trefwoorden Artikelen gerangschikt naar onderwerp, eventueel toevoeging analyse van het artikel, tijdlijn - Lessuggesties bij artikelen Een instructie voor leerlingen die heel weinig nieuwsmedia kennen, met achtergronden en een duidelijke gebruiksaanwijzing. De gebruiksvriendelijkheid, snel vinden wat je zoekt (trefwoorden), lessuggesties bij de artikelen Voorbeeld lessen en lessuggesties Artikelen over 1 onderwerp, opdrachten toevoegen zoals stelling van de dag etc. Interessante stukken voor leerlingen. Nieuws dat nu speelt. Opdrachten erbij. Pagina 16 van 19

17 5. Waardering Nieuws in de klas Tot slot vroegen we of docenten met een rapportcijfer van 1 tot 10 konden aangeven wat ze van de diensten van Nieuws in de klas als geheel vinden (zie Figuur 12). Gemiddeld komt dit uit op een 7,5. Figuur 12 Waardering diensten van Nieuws in de klas als geheel Pagina 17 van 19

18 6. Conclusie De docenten die de vragenlijst invulden, vinden het belangrijk om tijd te maken voor actualiteit in de les. Televisie wordt het meest ingezet om de actualiteit te volgen in de les, gevolgd door nieuwssites en papieren kranten. Over het nieuwsgebruik van docenten en leerlingen zelf valt op dat sociale media op de tweede plaats komt na televisie bij leerlingen, in tegenstelling tot papieren kranten en radio bij docenten. Dit geeft aan dat leerlingen gewend zijn het nieuws meer digitaal te volgen dan docenten dat doen. De docenten die met Nieuws in de klas werken, maken het meest gebruik van de Bezorgdienst voor docenten, de lessuggesties en het lesmateriaal. Met de Bezorgdienst voor docenten ontvangen docenten dag- en weekbladen op school. De diensten die Nieuws in de klas nu aanbiedt voor digitale toegang tot nieuws, de Nieuwsmediaportal en de Toegang tot webarchieven, worden minder gebruikt door de respondenten. De docenten die hier mee werken geven aan dat er verbeterpunten zijn: het inloggen is ingewikkeld. De meeste docenten (71%) geven aan dat ze gebruik zouden maken van toegang tot afgeschermde artikelen op nieuwssites als Nieuws in de klas dit aan gaat bieden. Nieuwssites staan ook in de top drie van meest gebruikte middelen om de actualiteit in de les te bespreken. Digitale versies van kranten scoren lager. Docenten die er geen gebruik van zouden maken, geven aan dat ze niet genoeg computers en tablets tot hun beschikking hebben, of dat er geen tijd voor is. Wat vinden docenten belangrijk voor de online toegang? - Eenvoudig inloggen - Het is kosteloos - Zoeken op onderwerp - Gebruiksvriendelijk - Afdrukken en opslaan van artikelen - Toegang tot meerdere titels - Lessuggesties bij artikelen Uit deze vragenlijst blijkt dat de meeste docenten behoefte hebben aan toegang tot afgeschermde artikelen van meerdere titels, waarbij het van belang is dat er rekening wordt gehouden met bovenstaande punten. De diensten die Nieuws in de klas nu aanbiedt voor digitale toegang van nieuwsmedia, de Nieuwsmediaportal en Pagina 18 van 19

19 de Toegang tot webarchieven, zijn niet toereikend. Door toegang te bieden tot verschillende nieuwstitels, verbreedt Nieuws in de klas de beschikbare bronnen voor het onderwijs. Op deze manier maken leerlingen kennis met het pluriforme aanbod van nieuwsmedia in Nederland. Docenten vinden het belangrijk om actualiteit in te zetten, zeker ook digitaal. Over het geheel zijn docenten tevreden over Nieuws in de klas en geven ze gemiddeld een 7,5. De informatie die uit de vragenlijst naar voren is gekomen, helpt Nieuws in de klas om het digitale aanbod verder te ontwikkelen. Zij gaat met deze informatie de mogelijkheden verkennen om het digitale aanbod voor het onderwijs aan te bieden. Pagina 19 van 19

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws

;k;lk. Les 1 Verschillende soorten nieuws Les 1 Verschillende soorten nieuws Voorbereiding: U kunt zich aanmelden voor de Nieuwsservice op http://www.nieuwsindeklas.nl/mijn-account/bestellingen en kosteloos dagen weekbladen aanvragen. Deze krijgt

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014

Da Costaschool - Hollanderstraat Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 Den Haag Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007

GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007 GEBRUIKSONDERSONDERZOEK KRANT IN DE KLAS 2006 Maart 2007 Uitgevoerd door: DUO Market Research In opdracht van: Stichting Krant in de Klas Onderzoeksperiode: December 2006 Doel van het onderzoek Sinds haar

Nadere informatie

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

Evaluatie irider KNMV. Rapportage. Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014

Evaluatie irider KNMV. Rapportage. Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014 Evaluatie irider KNMV Rapportage Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014 Achtergrond Achtergrond & Doelstelling De KNMV heeft onlangs de eerste editie van het digitale medium van KNMV verspreid

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen

KLANTONDERZOEK. Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen KLANTONDERZOEK Meest risicovolle aanname Consument wil interactief nieuws tot zich nemen Meerdere testvormen 1. Een heel specifiek doelgroeponderzoek. We beperken onze doelgroep tot tussen de 20 en 25-jarige

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 BS St. Bonifatius Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

RAPPORTAGE GEBRUIKERSONDERZOEK STICHTING KRANT IN DE KLAS

RAPPORTAGE GEBRUIKERSONDERZOEK STICHTING KRANT IN DE KLAS RAPPORTAGE GEBRUIKERSONDERZOEK STICHTING KRANT IN DE KLAS 2010-2011 Samenvatting en conclusies Fifi Schwarz en Michelle Knijff, Stichting Krant in de Klas April 2011 Inleiding Sinds haar oprichting in

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014

BS De Diedeldoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, juni 2014 BS De Diedeldoorn Emmen Oudertevredenheids Basisonderwijs 2014 Haarlem, juni 2014 S a m e n v a t t i n g Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft BS De Diedeldoorn deelgenomen aan de oudertevredenheids.

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Van 17 september t/m 3 oktober 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over verschillende

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Enquête gebruik RIS en tablets

Enquête gebruik RIS en tablets Aan: het presidium en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Van: griffier Datum: 21 februari 2013. Betreft: enquête gebruik RIS en Tablets Enquête gebruik RIS en tablets Introductie enquête Sinds 1 januari

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: C. Basis computer, internet

Nadere informatie

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016

Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Resultaten Grote Nieuws voor diëtisten enquête 2016 Scriptum communicatie over voeding Mary Stottelaar Maart 2016 Inleiding Nieuws voor diëtisten is een website met een digitale nieuwsbrief, gericht op

Nadere informatie

LeesRadar Vragenlijst

LeesRadar Vragenlijst Jump to page: Page 1 Voer Uit 0% Uw mening over de LeesRadar Beste deelnemer, Afgelopen twee weken heeft u gebruik kunnen maken van de LeesRadar. Wij zijn erg benieuwd wat u ervan vond. Hieronder volgen

Nadere informatie

HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS?

HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS? Robert Hof Jelle Wijders HOE GEBRUIK IK ICT ALS ONDERSTEUNING BIJ MIJN ONDERWIJS? Blended learning, Flipping the Classroom, Google Classroom en imovie op de ipad bronnen:http://blendedlearningwijzer.nl/

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

NOS (Nederlandse Omroep Stichting) Door: Bart Jansen en Sem van den Tillaar

NOS (Nederlandse Omroep Stichting) Door: Bart Jansen en Sem van den Tillaar NOS(NederlandseOmroepStichting) Door:BartJansenenSemvandenTillaar Doel: HetdoelvandeNOSisvoornamelijkzoefficientmogelijkhetactuelenieuws overbrengennaardeinwonersvannederland.ditdoenzealmeerdan40jaarlang,

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt

Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Basisschool st.jozef Holthees - Smakt Gildestraat 29 - Holthees - Telefoon 0478-636305 Betreft: samenvatting van de uitslag van de ouder- en leerling- tevredenheidspeiling. Holthees, 11 maart 2015 Beste

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Duur van de les Introductie (verdeling items) 10 minuten Kern (maken van werkblad) 40 minuten Afsluiting (uitleg volgende les) 10 minuten

Duur van de les Introductie (verdeling items) 10 minuten Kern (maken van werkblad) 40 minuten Afsluiting (uitleg volgende les) 10 minuten Les 4 Nieuwsproductie samenstellen Voorbereiding Als voorbereiding pakt u de vellen van Les 1 erbij waar de leerlingen artikelen op hebben geplakt. Daarnaast zoekt u zelf verschillende voorbeelden van

Nadere informatie

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen

Taak 1. Bewegingsarmoede bij kinderen Taak 1 10 Bewegingsarmoede bij kinderen U werkt als bewegingswetenschapper op de Hogeschool PXL en u werkt mee aan een onderzoek over bewegingsarmoede bij kinderen. Over dit onderzoek is een kort bericht

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017

Klanttevredenheidsmonitor Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Klanttevredenheidsmonitor 2017 Onderzoek uitgevoerd door a-advies Mei 2017 Onderzoek Vragenlijst uitgezet onder actieve gebruikers van de OFED Kennisbank in 2016 Uitnodiging verstuurd via nieuwsbrief die

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie