Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013"

Transcriptie

1 Consumentenonderzoek Fiets en Wandelbeurs 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling Onderzoeksopzet Deltion WaterReijk Academie Steekproefverantwoording Alle regio s Informatie op de beurs Keuzebepaling fiets- en wandelvakantie / dagje uit Bekendheid met fiets- en wandelaanbod in de regio s Bezoekintentie Informatie gevonden op de beurs... 9 Bijlage 1 Hanzesteden Bijlage 2 IJsseldelta Bijlage 3 Salland Bijlage 4 Twente Bijlage 5 Vechtdal Bijlage 6 WaterReijk

3 1. Inleiding In maart 2013 hebben de Overijsselse regio s Salland, Vechtdal, WaterReijk, de IJsseldelta, Hanzesteden en Twente gezamenlijk deelgenomen aan de Fiets en Wandelbeurs in de RAI Amsterdam. Gedurende de beurs is een consumentenonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers Doelstelling Achterhalen of bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs bekend zijn met de fiets- en wandelmogelijkheden in de Overijsselse regio s, of de stand op de beurs bijdraagt aan de naamsbekendheid van de regio s en achterhalen of er een intentie is om de Overijsselse regio s te bezoeken voor een fiets- of wandelvakantie / dagje uit Onderzoeksopzet Er is een korte vragenlijst samengesteld van 7 vragen. Voor elke regio is een eigen versie van de enquête ontwikkeld. Vijf van de zeven vragen hebben specifiek betrekking op de regio. De resterende 2 vragen hebben betrekking op alle regio s. Om het invullen van de vragenlijst te stimuleren konden bezoekers een leuke prijs winnen. De bezoekers konden naar keuze een enquête invullen van één of meerdere regio s Deltion WaterReijk Academie Studenten van de Deltion WaterReijk Academie hebben de enquêtes tijdens de beurs face-to-face afgenomen. Daarnaast hebben de studenten geholpen bij het samenstellen van de vragenlijst, ze hebben de resultaten verwerkt en een eerste aanzet gemaakt voor de analyse van de resultaten Steekproefverantwoording De Fiets en Wandelbeurs heeft in bezoekers ontvangen verspreid over 2 beursdagen. In totaal hebben 457 bezoekers een enquête ingevuld. De vragen en bijbehorende resultaten die betrekking hebben op alle regio s zijn betrouwbaar. De vragen en bijbehorende resultaten die betrekking hebben op één van de regio s dienen als indicatief te worden beschouwd i.v.m. het lage aantal respondenten per regio. Respondenten (N=) per regio: Regio Respondenten (N=) Hanzesteden 117 IJsseldelta 76 Salland 70 Twente 52 Vechtdal 62 WaterReijk 80 Totaal 457 3

4 2. Alle regio s 2.1. Informatie op de beurs Aan de bezoekers is de vraag voorgelegd wat ze hopen te vinden op de Fiets en Wandelbeurs. Bijna 8 op de 10 bezoekers hopen op de Fiets en Wandelbeurs nieuwe fiets- en wandelroutes en informatie over fiets- en wandelvakanties te vinden. Ruim 13 procent geeft aan op zoek te zijn naar de nieuwste trends op het gebied van fietsen en wandelen. En bijna 9 procent geeft aan nieuwe fietsmodellen, accessoires en gadgets hopen te vinden. Figuur 1. Wat hoopt u te vinden op de Fiets en Wandelbeurs? nieuwe fiets- en wandelroutes informatie over fiets- en wandelvakanties de nieuwste trends op het gebied van fietsen en wandelen nieuwe fietsmodellen, accessoires en gadgets anders, namelijk niet ingevuld 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 4

5 2.2. Keuzebepaling fiets- en wandelvakantie / dagje uit Aan de bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs is gevraagd waar men op let bij de keuze voor een fiets- of wandelvakantie of een dagje fietsen / wandelen. Bijna 40 procent van de bezoekers geeft aan dat de omgeving een belangrijke rol speelt bij het kiezen van een fiets- of wandelvakantie / dagje uit. Daarnaast letten veel mensen op het routenetwerk (ongeveer 32%). En 19 procent van de respondenten noemt de voorzieningen als belangrijk punt bij de keuze voor een fiets- of wandelvakantie / dagje uit. Figuur 2: Waar let u op bij het kiezen van een fiets- of wandelvakantie / dagje uit? omgeving routenetwerk voorzieningen infrastructuur anders, namelijk niet ingevuld 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 5

6 2.3. Bekendheid met fiets- en wandelaanbod in de regio s Aan de bezoekers van de Fiets en Wandelbeurs is gevraagd of ze voor de beurs bekend waren met het fiets- en wandelaanbod in de regio s in Overijssel en of ze dankzij het bezoek aan de beurs meer weten over het fiets- en wandelaanbod in de regio s. In verband met de kleine steekproef dienen onderstaande resultaten als indicatief te worden beschouwd. Voorafgaand aan het bezoek aan de beurs is 50 procent van de respondenten bekend met het fiets- en wandelaanbod in Twente. Daarmee zijn de bezoekers, voorafgaand aan de beurs, het meest bekend met het fiets- en wandelaanbod in Twente. Gevolgd door Salland en het Vechtdal (beide ongeveer 40%), de Hanzesteden (37%), WaterReijk (30%) en de IJsseldelta (26%). In verhouding waren de respondenten voorafgaand aan de beurs het minst bekend met het fiets- en wandelaanbod in de IJsseldelta. De resultaten zijn indicatief. Door het bezoek aan de beursstand van de regio s is de bekendheid met het fiets- en wandelaanbod in de regio s enorm toegenomen. Het lijkt erop dat deelname aan de Fiets en Wandelbeurs een positief effect heeft op de bekendheid met het fiets- en wandelaanbod in de regio s. De bekendheid met het aanbod is vooral sterk toegenomen voor WaterReijk, de Hanzesteden en de IJsseldelta. Figuur 3: Bekendheid met het fiets- en wandelaanbod in de regio s voorafgaand en na afloop van de beurs? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ja, voor bezoek aan de beurs Ja, na bezoek aan de beurs 30% 20% 10% 0% Hanzesteden Ijsseldelta Salland Twente Vechtdal WaterReijk *In verband met de kleine steekproef dienen de gegevens als indicatief te worden beschouwd. 6

7 2.4. Bezoekintentie In de enquête is aan de bezoekers van de beurs de vraag gesteld of men voorafgaand aan de beurs had overwogen om één van de regio s te bezoeken voor een fiets- of wandelvakantie of dagje uit. Tevens is er gevraagd of men hier anders over denkt na het bezoek aan de beursstand. In verband met de kleine steekproef dienen onderstaande resultaten als indicatief te worden beschouwd. Onderstaande grafiek geeft aan of men voor en na afloop van de beurs had overwogen om één van de regio s te bezoeken voor een fiets- of wandelvakantie. Voor de beurs werden de regio s Salland en het Vechtdal het meest overwogen voor een fiets- of wandelvakantie. Door het bezoek aan de beurs neemt de bezoekintentie toe. Deelname aan de beurs lijkt een positief effect te hebben op de overweging om één van de regio s te bezoeken voor een fiets- of wandelvakantie. Voornamelijk WaterReijk laat een toename in de bezoekintentie zien. De overweging om de regio WaterReijk te bezoeken na afloop van het bezoek aan de beursstand is twee keer zo hoog als voorafgaand aan de beurs. De resultaten dienen als indicatief te worden beschouwd. Figuur 4: Overweegt u om de regio s te bezoeken? Ja, voor een fiets- of wandelvakantie. 40% 35% 30% 25% 20% 15% voor de beurs: ja, voor een vakantie na de beurs: ja, voor een vakantie 10% 5% 0% *In verband met de kleine steekproef dienen de gegevens als indicatief te worden beschouwd. 7

8 Voorafgaand aan het bezoek aan de beursstand wordt de regio Hanzesteden het meest overwogen voor een dagje fietsen of wandelen. Na afloop van het bezoek aan de beursstand van de regio s worden alle regio, met uitzondering van Salland en Twente, meer overwogen voor een dagje fietsen of wandelen. De resultaten dienen als indicatief te worden beschouwd. Figuur 5: Overweegt u om de regio s te bezoeken? Ja, voor een fiets- of wandel dagje uit. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% voor de beurs: ja, voor een dagje uit na de beurs: ja, voor een dagje uit 10% 5% 0% *In verband met de kleine steekproef dienen de gegevens als indicatief te worden beschouwd. 8

9 2.5. Informatie gevonden op de beurs Tot slot is aan de bezoekers gevraagd of ze de gezochte informatie hebben gevonden bij de beursstand. Zie onderstaande grafiek. In verband met de kleine steekproef dienen de gegevens als indicatief te worden beschouwd. In het algemeen geeft een groot deel van de respondenten aan de gegevens te hebben gevonden die ze zochten bij de beursstand. De regio s Twente en Salland scoren het hoogst. In verhouding geven de respondenten aan dat ze bij de beursstand van Salland minder vaak hebben gevonden wat ze zochten. Uit paragraaf 2.1. weten we dat de meeste respondenten op zoek zijn naar nieuws fiets- en wandelroutes en informatie over fiets- en wandelvakanties. Figuur 6: Heeft u de informatie gevonden die u zocht bij de beursstand? 90% 80% 70% 60% 50% 40% ja nee niet ingevuld 30% 20% 10% 0% Hanzesteden Ijsseldelta Salland Twente Vechtdal WaterReijk *In verband met de kleine steekproef dienen de gegevens als indicatief te worden beschouwd. 9

10 Bijlage 1 Hanzesteden Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? Fietsroute Hotel, vakantie, fiets Fietsroute Zocht niet specifiek Meer informatie Verschillende brochures Weekendje weg Wandel en fietsroutes Diverse fietsen Recreatie, oa. Bij de IJssel, mooie natuur, gezellige steden Musea + IJsselroute Fietsroute Leuk Over het verbond Hanzesteden, lijkt me een leuke vakantie om deze steden te ontdekken Overnachtingen Overnachtingen, steden Logies Informatie over de weerribben Wandelarrangement Hanzesteden, wandelen Italie Hoe je informatie vindt op internet Informatie over diverse Hanzesteden De website Nieuwe ideeën Verwijzing naar de website Nieuwsbrief Logeren en fietsen Ik ben al veel keren in het gebied geweest VVV adressen Wandelkaart Routes B&B Informatie over overnachtingsmogelijkheden in combinatie met wandelen en fietsen Informatie over hanzestedenroutes B&B, mogelijke vakantiebestemming B&B informatie Genoeg Hanzesteden + buitenlandse routes Nee, welke informatie ontbrak? Via internet Kamperen bij de boer Ik weet al veel Was niet op zoek naar informatie Misschien, ik moet alle informatie die ik aangeboden kreeg Campings in de buurt 10

11 Over Hanzesteden route fietsen De fiets en wandelroutes die we nog niet kenden Fiets en vakantiebestemming Over de weerribben Informatie over B&B Nieuwe mogelijkheden van de Hanzesteden Over fietsroutes + logies Doorlopende routes B&B informatie B&B, accommodaties B&B en wandel, fiets mogelijkheden en logies Logies Hanzesteden, fietsroute Mooie wandelroute, B&B Inspiratie Veel plezier in eigen land Fietsvakanties in Frankrijk en Belgie Overnachten + orientatie Informatie over verschillende Hanzesteden B&B, aantal steden + logies Welke mogelijkheden er zijn om een route te volgen Fietsroute en overnachtingen Diverse mogelijkheden Meeste te weten te komen over de steden die ik wel kenden maar niet zo goed Informatie folders Folders en uitleg Geschiedenis Informatie B&B en Hanzesteden N = 116 # 90 11

12 Bijlage 2 IJsseldelta Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? Wat er te zien en te doen is Fietsroute Mooie natuur en omgeving Veel informatie over omgeving + fietsen en wandelen Hotel en route ideeën Informatiefolders en wandelroutes Veel informatie meegenomen nog niet goed bekeken Alle informatie Algemene informatie Routes en omgeving Vriendelijk geïnformeerd en enthousiast gemaakt Informatie over IJsseldelta en omgeving Leuke informatie Meer als dat Leuke fietsroute + wandelroute, omgeving Zwolle Steenwijk Nieuw fietsgebied E-bike informatie Hotels in de buurt, routes 1 dag Algemene informatie Genoeg Fiets en wandelroutes Moet ik thuis nog bekijken Ga de informatietas nog doorlezen Ik ben nog niet rond Smaak en fietsroute Vechtdal N = 75 # 48 Nee, welke informatie ontbrak? Ben opzoek naar fietsroutes in Duitsland en Italie Nog niet gekeken, net binnen 12

13 Bijlage 3 Salland Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? De magazine Alles wat ik wou weten Routes Routes, hotel, streken Prachtig veel nieuws Holteberg route Algemeen Genoeg leesmateriaal, vakantie voorpret Hopen het Fiets en wandelinfo Vriendelijk geholpen Routes GPS en pelgrimstocht Leuke routes Nieuwe wandelroutes Mooie wandelroutes Misschien dag weg uitpakken Fiets en wandelmogelijkheden/overnachtingen Fiets arrangementen Verzorgde fietsvakantie Routes en omgeving Fietsen langs de IJssel Achtergrond info Wandelnetwerk Gestimuleerd om deze omgeving te ontdekken De magazine Algemene info Informatie Salland lijkt erg mooi Folder info Fietsinformatie N = 69 # 58 Nee, welke informatie ontbrak? Dat je ook kunt langlaufen op de holteberg Was al bekend Kom net binnen Ik ben net gearriveerd 13

14 Bijlage 4 Twente Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? Mooie routes gekregen Route kaart algemene informatie over fietsvakanties Fietsarrangement Fietskaart, wandelroutes Bekend geworden met knooppunt Folder Twente Nieuwe routes Informatie over de streek Mooie overnachtingen en fietsroutes Ik zocht niet Fiets en wandel info Fiets buitenland Nieuwe routes Fietsroute dagje uit Op fietsgebied Fietsroute Twente Niet op zoek naar specifieke info, ben al redelijk geïnformeerd Diverse routes Routes Alles Specifieke Twente info Fietsroute Thuis alles even nakijken Informatie Informatie routes Bestemming + routes Mooie omgeving en de moeite waard voor een bezoek Groepsaccommodaties studiegroep N = 51 # 43 Nee, welke informatie ontbrak? Nog niet Nog niet 14

15 Bijlage 5 Vechtdal Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? Routes omgevingsinfo Fietsvakanties, veel ideeën opgedaan Wandelroute Accommodaties Fiets en wandelroutes Ga thuis alles nog bekijken Wandelarrangement Algemene info Wandelkaart Adres en routes Genoeg info Paar dingen Wandel en fietsinfo Fietsinfo Uitgebreide info Overijssel Algemene info Diverse info Sfeer en mogelijkheden voor fietsvakantie Fiets en wandelroutes Wandel en fietsinfo Inspirerende mogelijkheden rondom deze gebieden Fietsinfo Wandelinformatie Heel veel prachtig nieuws Routes Overnachtingen N = 61 # 37 Nee, welke informatie ontbrak? 15

16 Bijlage 6 WaterReijk Hieronder de antwoorden op de vraag of de respondenten de juiste informatie hebben gevonden op de beurs. Ja, welke informatie heeft u gevonden? Fietsvierdaagse Bekend met WaterReijk Info over fietsrouten netwerken Nee, welke informatie ontbrak? Moet nog naar de stand Moet nog naar de stand Overnachtingadressen 2 jaar geleden geweest, we gaan weer Aantal inwoners provincie Overijssel Twente Routes, adresjes Alles wat ik nog wou weten Verschillende stands Leuke routes, mooie omgeving Ben me aan het oriënteren Ben me aan het oriënteren Routes Info over WaterReijk Info over WaterReijk Mooie wandelideeën Diverse folders Meer dan ik had gedacht Algemeen en specifieke routes Folders Algemene informatie over omgeving Kanoën Site naam met info Hotels Info over B&B en wandelen Het is prachtig Folders Allerlei info Fietsvakantie Fiets informatie Steenwijk en omstreken Over omgeving Meer knooppunt fietsroutes Informatie omgeving Fietsen Wandel mogelijkheden N = 78 # 54 16

17 17

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet... 3

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012

Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012 Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet... 3 1.3. Steekproefverantwoording... 3 2. WaterReijk en Twente... 4 2.1. Bekendheid

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET

FEITEN & CIJFERS FACTSHEET FEITEN & CIJFERS FACTSHEET REGIOMONITOR 215 MarketingOost & Twents Bureau voor Toerisme INLEIDING De vrijetijdssector is een onmisbare sector in Overijssel. Vanuit Marketing Impuls Toerisme Overijssel

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform

route.nl online en offline mediakit route.nl marketing platform mediakit route.nl route.nl online en offline s u me n t e n o c r o o v G ra t is marketing platform n Het inspiratieplatform voor het verzamelen, beheren en delen van fiets- en wandelroutes 44% 44% Fietsroutes

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

Trends & ontwikkelingen Overijssel

Trends & ontwikkelingen Overijssel Trends & ontwikkelingen Overijssel Alice Hulshof Teamleider Annemiek Riefel Adviseur Kennis & Onderzoek Wat gaan we vertellen: 1. Trends Overijssel 2. Cijfers Overijssel op een rijtje 3. Landelijke trends

Nadere informatie

Vakantiegangers in Brugse Ommeland

Vakantiegangers in Brugse Ommeland Vakantiegangers in Brugse Ommeland Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s. Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018

Vakantieganger in Vlaamse Regio s. Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018 Vakantieganger in Vlaamse Regio s Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018 Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers

Nadere informatie

Vakantieganger in de Leiestreek

Vakantieganger in de Leiestreek Vakantieganger in de Leiestreek Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s. Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018

Vakantieganger in Vlaamse Regio s. Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018 Vakantieganger in Vlaamse Regio s Inspiratiedag Toerisme Oost-Vlaanderen 26 november 2018 Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s Vincent Nijs @centnijs Agenda De Vlaamse regio s in cijfers Methodologie onderzoek recreatief verblijfstoerisme Resultaten onderzoek Hotelbarometer

Nadere informatie

Vakantiegangers in de Westhoek

Vakantiegangers in de Westhoek Vakantiegangers in de Westhoek Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland

Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Duitsland Vergelijk bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen) en Geholpen bekendheid Hanzesteden in Nederland Gevraagd naar het begrip Hanzesteden in Nederland weet bijna

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s

Vakantieganger in Vlaamse Regio s Vakantieganger in Vlaamse Regio s Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Ontdek het noorden van. Baden-Württemberg. De beroemde rode wijn uit Baden-Württemberg

Ontdek het noorden van. Baden-Württemberg. De beroemde rode wijn uit Baden-Württemberg Ontdek het noorden van Baden-Württemberg De beroemde rode wijn uit Baden-Württemberg Welkom In het noorden van Baden-Württemberg, tussen de steden Heidelberg, Stuttgart en Würzburg, zijn de omstandigheden

Nadere informatie

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL

70% van de overnachtingen in IJsseldelta is hotel: deze regio stijgt het sterkst. +15% in de periode FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL FACTSHEET REGIOMONITOR 2016 OVERIJSSEL De regiomonitor is geüpdatet. Waar voorheen de cijfers afhankelijk waren van consumentenonderzoek CVO, zijn deze per 2016 gekoppeld aan het bedrijvenonderzoek van

Nadere informatie

Inzicht kwaliteit routestructuren

Inzicht kwaliteit routestructuren Inzicht kwaliteit routestructuren Kwaliteitsimpuls Routestructuren 2015 Monica Wagenaar De Afdeling Onderzoek in opdracht van Marketing Oost Zwolle/Zutphen versie 16-07-2015 (concept) Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s

Vakantieganger in Vlaamse Regio s Vakantieganger in Vlaamse Regio s Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist In de Limburgse regio s

De recreatieve verblijfstoerist In de Limburgse regio s De recreatieve verblijfstoerist In de Limburgse regio s Methodologie METHODOLOGIE ONDERZOEK Recreatieve verblijfstoeristen Alle Vlaamse regio s (excl. kunststeden/kust) April-december 2017 54 Limburgse

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s

Vakantieganger in Vlaamse Regio s Vakantieganger in Vlaamse Regio s Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Vakantieganger in Vlaamse Regio s

Vakantieganger in Vlaamse Regio s Vakantieganger in Vlaamse Regio s Wie is die vakantieganger in Vlaamse regio s? Onderzoek bij Belgische (Vlaamse) en Nederlandse vakantiegangers die logeren in Vakantiewoning Camping Kortkampeer Vakantiepark

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2017

Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2017 Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2017 Doel van de enquête Effectief gebruik door StapAf-abonnees van routeboekje zomereditie 2017 nagaan Eerdere bevragingen naar gebruik routeboekje in 2015

Nadere informatie

Continue gastenpeiling Toelichting jaarresultaten

Continue gastenpeiling Toelichting jaarresultaten Continue gastenpeiling 2017 Toelichting jaarresultaten Overzicht 1. Over het onderzoek 2. Het reisgezelschap 3. Redenen om Limburg te bezoeken 4. Gebruikte informatiebronnen 5. Verplaatsingen & mobiliteit

Nadere informatie

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst

Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie Nu en in de toekomst Vrijetijdseconomie? Alle (concentraties van) publieksverzorgende, commerciële vrijetijdsvoorzieningen met een (boven-) stedelijke verzorgingsfunctie. Hierbij gaat

Nadere informatie

HIGHLIGHTS. WaterReijk Weerribben Wieden

HIGHLIGHTS. WaterReijk Weerribben Wieden HIGHLIGHTS 2013 WaterReijk Weerribben Wieden Het gezelschap, de mensen, centraal activiteiten centraal WATERPLEZIER Strategie ZOVEEL MOOIS... Zoveel moois in deze prachtige regio wat we de wereld willen

Nadere informatie

Verdieping Fietsvakanties

Verdieping Fietsvakanties Verdieping Fietsvakanties (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Lengte: km. Start- en eindpunt: knooppunt 49 nabij 7731BB Ommen. Natuurkampeerroute Overijssel

Lengte: km. Start- en eindpunt: knooppunt 49 nabij 7731BB Ommen. Natuurkampeerroute Overijssel 49 48 63 61 60 69 25 34 24 23 22 88 87 86 85 71 70 04 Lengte: 416.7 km Start- en eindpunt: knooppunt 49 nabij 7731BB Ommen Overijssel kenmerkt zich door prachtige natuur en een rijke cultuurhistorie, die

Nadere informatie

MOTORbeurs Utrecht 2013

MOTORbeurs Utrecht 2013 MOTORbeurs Utrecht 2013 Kerncijfers & bezoekersprofiel 2 Kerncijfers Aantal bezoekers: 90.325 Aantal deelnemers: 322 Netto beursoppervlakte: 24.250 m2 7 van de deelnemers uit 2012 heeft ook in 2013 aan

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014

Onderzoek draagvlak voor monumenten Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds 4 september 2014 Nationaal Restauratiefonds Inleiding In augustus 2014 is in opdracht van het Nationaal Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders over hun

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2018

Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2018 Resultaten bevraging StapAf Routeboekje zomer 2018 Doel van de enquête Effectief gebruik door StapAf-abonnees van routeboekje zomereditie 2018 nagaan Eerdere bevragingen naar gebruik routeboekje in 2015

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Factsheet Vrije Tijd

Factsheet Vrije Tijd 05 Factsheet Vrije Tijd ANWB Media en Vrije Tijd Er lekker op uit trekken in de natuur of een dagje uit naar een museum of pretpark: bij de ANWB kennen we de actieve recreant door en door. Zo n 51% is

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl

Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Zoekmachine Optimalisatie Quickscan Rapport www.zeeuwsreisje.nl Keyword lijst Algemeen Alles in combinatie met zeeland Vakantie Bed and Breakfast / Bed en breakfast Hotel Campings / camping Vakantiehuis

Nadere informatie

Vakantiebeurs 2014 Kids-route

Vakantiebeurs 2014 Kids-route Vakantiebeurs 2014 Kids-route De vakantiebeurs heeft in 2014 wat veranderingen ondergaan. Zo is er met het Samen -plein meer aandacht voor gezinnen met kinderen gekomen. Een hele verbetering, omdat de

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête

18 december 2013. 1 van 10. Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Op vakantie na een niertransplantatie; NP online enquête Nierpatiënten Perspectief online is een internetpanel voor mensen met een nierziekte*, naasten van nierpatiënten en nierdonoren. Zij kunnen via

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe.

Veluwse Hanze. Bezoek Statenleden. Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem. Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen. De Veluwe. HanZe. Veluwse Hanze Bezoek Statenleden Wethouder Doret Tigchelaar gemeente Hattem De Veluwe Elburg Harderwijk Hattem Doesburg Zutphen HanZe StedeN Wat is De Hanze Wereldzeeën werden bedwongen door de Hanzekooplieden

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Globale resultaten regionale infokantoren Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen Tevredenheid bij bezoekers van regionale infokantoren

Nadere informatie

Samenwerken. meer. Met elkaar. van vrijetijd. in Overijssel

Samenwerken. meer. Met elkaar. van vrijetijd. in Overijssel Samenwerken Met elkaar verdient werk maken van vrijetijd meer in Overijssel Voorwoord Ontspannen in Overijssel De vrijetijdseconomie is een onmisbare en steeds belangrijkere sector in Overijssel. Vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 TOERISME VLAANDEREN De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 GfK Significant 2012 De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s anno 2011 04 October 2012 1 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek

Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Rapportage Pieter Honig & Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau E-mail : info@vdbho.nl Opdrachtgever Drs. Paul Hinssen Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Mosae Forum

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Docentenhandleiding CBS in de Klas

Docentenhandleiding CBS in de Klas Docentenhandleiding CBS in de Klas Groep 7/8 Dit lesmateriaal is een initiatief van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste jaren wordt er in het onderwijs steeds meer aandacht besteed

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Evaluatie irider KNMV. Rapportage. Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014

Evaluatie irider KNMV. Rapportage. Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014 Evaluatie irider KNMV Rapportage Sandra van Laar & Stefanie van den Berg 27 maart 2014 Achtergrond Achtergrond & Doelstelling De KNMV heeft onlangs de eerste editie van het digitale medium van KNMV verspreid

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Imago-onderzoek Limburg 2010

Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Imago-onderzoek Limburg 2010 Limburg: Gezellig en sjoen Definitief Samenwerkende VVV's Limburg Mevrouw Meryam Aerts-van Selst p/a Kleine Staat 1 6211 ED MAASTRICHT Grontmij

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

portfolio Welkom bij PetraDTP Of het nu gaat om een uitgebreid boekwerk of een eenvoudig klusje. U bent hier op het juiste adres.

portfolio Welkom bij PetraDTP Of het nu gaat om een uitgebreid boekwerk of een eenvoudig klusje. U bent hier op het juiste adres. portfolio Welkom bij PetraDTP Of het nu gaat om een uitgebreid boekwerk of een eenvoudig klusje. U bent hier op het juiste adres. Vanuit Papendrecht werk ik al ruim 15 jaar voor diverse klanten in heel

Nadere informatie

Informatie over ANWB Gastvrij. Hét netwerk van de leukste adresjes voor onderweg

Informatie over ANWB Gastvrij. Hét netwerk van de leukste adresjes voor onderweg 1 Informatie over ANWB Gastvrij Hét netwerk van de leukste adresjes voor onderweg 2 Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ANWB Gastvrij! Graag vertellen we u in deze informatie iets meer over het

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Fietsvriendelijke accommodatie

Fietsvriendelijke accommodatie Fietsvriendelijke accommodatie Wielerand Fietsvriendelijk is dé website voor het vinden van fietsvriendelijke accommodaties (hotels, appartementen en vakantiehuizen) in binnen- en buitenland. Fietsvriendelijk

Nadere informatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie Vierde peiling: Gemeente Leusden December 2010 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2010-1739 Datum : december 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Ondernemers. Leisure Port

Ondernemers. Leisure Port Ondernemers Leisure Port Toeristisch Platform: Doelstellingen 1 Verenigen van ondernemers 2 Promotie van lokale ondernemingen en activiteiten in de regio 3 Optimalisatie toeristische informatie voorziening

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie