Maritieme opleiding Dek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maritieme opleiding Dek"

Transcriptie

1 Leerplan OPLEIDING Maritieme pleiding Dek Mdulair Studiegebied Maritieme pleidingen Gedkeuringscde: 2013/910/6/D 31 mei 2013

2 STRCTRSCHEMA Nautische wiskunde 60 Zeevaartkunde 60 Astrnavigatie 60 Zeemanschap 40 Nautisch Engels 60 Cmmunicatie en SAR 60 Maritieme regelgeving 80 Operatinele leiding en cmmunicatie Radar en navigatiesystemen Navigatieinstrumenten Scheepvaartbeheer en zeerecht 40 Technlgie carg 40 Mete 40 Kaartpassen en getijden 60 Scheepsbuw 40 Scheepsstabiliteit 40 Maritieme pleiding dek 1180 Lt Scheepvaartreglementen 60 Technlgie maneuvre Eerste hulp en basis brandbestrijding 20 Praktijk brandbestrijding en slepefeningen Scheepsveiligheid Werkplekleren scheepsnavigatie Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

3 MODLES Naam Cde Lestijden Operatinele leiding en cmmunicatie M MA G Nautisch Engels M MA G Nautische wiskunde M MA G Zeemanschap M MA G Praktijk brandbestrijding en slepefeningen M MA G Eerste hulp en basis brandbestrijding M MA G Scheepsveiligheid M MA G Maritieme regelgeving M MA G Scheepsbuw M MA G Scheepsstabiliteit M MA G Navigatie-instrumenten M MA Cmmunicatie en SAR M MA Zeevaartkunde M MA Radar en navigatiesystemen M MA Mete M MA Kaartpassen en getijden M MA Scheepvaartreglementen M MA Technlgie maneuvre M MA Werkplekleren scheepsnavigatie M MA Astrnavigatie M MA Scheepvaartbeheer en zeerecht M MA Technlgie carg M MA Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

4 INHODSTAFEL 1 Inleiding Beginsituatie Algemene delstellingen van de pleiding Minimale materiële vereisten Algemene pedaggisch-didactische Evaluatie van de cursisten Mdule: Operatinele leiding en cmmunicatie (M MA G lestijden) Mdule: Nautisch Engels (M MA G lestijden) Mdule: Nautische wiskunde (M MA G lestijden) Mdule: Zeemanschap (M MA G lestijden) Mdule: Praktijk brandbestrijding en slepefeningen (M MA G lestijden) Mdule: Eerste hulp en basis brandbestrijding (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsveiligheid (M MA G lestijden) Mdule: Maritieme regelgeving (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsbuw (M MA G lestijden) Mdule: Scheepsstabiliteit (M MA G lestijden) Mdule: Zeevaartkunde (M MA lestijden) Mdule: Cmmunicatie en SAR (M MA lestijden) Mdule: Navigatie-instrumenten (M MA lestijden) Mdule: Radar en navigatiesystemen(m MA lestijden) Mdule: Kaartpassen en getijden (M MA lestijden) Mdule: Scheepvaartreglementen (M MA lestijden) Mdule Mete (M MA lestijden) Mdule Technlgie maneuvre (M MA lestijden) Mdule: Astrnavigatie (M MA lestijden) Mdule: Scheepvaartbeheer en zeerecht (M MA lestijden) Mdule: Technlgie carg (M MA lestijden) Mdule: Werkplekleren scheepsnavigatie (M MA lestijden) Bibligrafie... 91

5 1 INLEIDING 1.1 VISIE De Maritieme pleiding dek behrt tt het studiegebied MARITIEME OPLEIDINGEN. Deze pleiding is sterk verankerd in de Internatinale regelgeving, die specifiek en uitgebreid is. Dit heeft tt gevlg dat de cursusinhuden p geregelde tijdstippen aangepast wrden aan ecnmische, technlgische en eclgische vereisten. Innvatie, prfessinalisering en expertise zijn kernwrden die zwel de sectr als de pleiding kenmerken. De Maritieme sectr is een multifunctinele en bijgevlg uiterst dynamische sectr; cnvergentie tussen pleiding en werkveld is zeer belangrijk. Het samenwerkingsverband tussen de Maritieme pleidingsverstrekkers, de Vlaamse en Federale verheid en de Maritieme sectren is een grte tref. De wisselwerking vertaalt zich in cncrete samenwerking, afstemming van aanbd en uitwisseling van dcenten. De praktijksessies aan brd van schepen betekenen een grte meerwaarde : kennismaking met de bedrijfscultuur en het effectief ervaren van de pdracht p de werkplek. Op het vlak van cmpetentientwikkeling biedt de pleiding een enrme bagage. De cursist ntwikkelt prfessinele cmpetenties, cmmunicatieve vaardigheden, leerattitudes en leert mgaan met diversiteit en interculturele vaardigheden die essentieel zijn in een gemeenschap aan brd f aan de wal. De pleiding is mdulair dit betekent dat de cursist de keuze heeft m een traject p eigen temp af te werken. Hiervr kan gekzen wrden vr trajecten met verschillende berepskwalificatie en vaarbevegdheid. Hierdr kan p een brede delgrep cursisten gefcust wrden. De pleiding wrdt jaarlijks nderwrpen aan een ISO-9001 audit waarbij de kwaliteitsbeheersing binnen de pleiding centraal staat. 1.2 OPLEIDINGSCONCEPT De Maritieme pleiding dek bereidt vr p het behalen van een pleidingscertificaat van aspirant fficier - hfd van de wacht peratineel niveau (vlgens STCW-Cde, Chapter II, Sectin A-II/1). De pleiding bestaat uit 10 basismdules en 12 mdules specifiek vr Dek. Het pleidingscertificaat van de pleiding DEK geeft recht p 20 dagen erkende vaartijd. Het behalen van het certificaat MARITIEME OPLEIDING DEK leidt niet autmatisch tt een vaarbevegdheidsbewijs. Om een vaarbevegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen met de cursist vlden aan alle vrwaarden en de ndige vaartijd behalen die het vrschrift II/1 vrziet. De vaarbevegdheidsbewijzen wrden uitgereikt dr de FOD Mbiliteit. Indien de cursist de Maritieme pleiding Dek vlgt in cmbinatie met de pleiding Aanvullende algemene vrming dan kan hij/zij het diplma secundair nderwijs behalen. 1.3 VAARBEVOEGDHEID De berepscmpetentieprfielen en leerinhuden van de pleiding alsk de eindkwalificatie (berepsvereisten) beantwrden aan de vigerende internatinale, Eurpese en natinale wetgeving hetzij : - De STCW-cnventie en de STCW cde as amended. Deze werd pgesteld dr IMO (Internatinal Maritime Organisatin) en geldt als internatinale regelgeving inzake zeevaart. - Richtlijn 2008/106/EG van het Eurpees Parlement en de Raad van inzake het minimumpleidingsniveau van zeevarenden. - het KB van 24 mei 2006 inzake vaarbevegdheidsbewijzen vr zeevarenden. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

6 Het referentiekader vr deze pleiding is de STCW Cde (versie STCW/CONF.2/34, 3 augustus 2010): CONFERENCE OF PARTIES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS. Deze cnventie werd pgesteld dr IMO (Internatinal Maritime Organisatin) en geldt als internatinale regelgeving inzake zeevaart. Vrschrift II/1 Verplichte minimumeisen inzake vaarbevegdheidsverlening vr fficieren belast met de brugwacht p zeeschepen met een brut tnnage van 500 f meer. 1. Iedere fficier belast met de brugwacht dienst dende p een zeeschip met een brut tnnage van 500 f meer is in het bezit van een passend vaarbevegdheidsbewijs. 2. Ieder die een passend vaarbevegdheidsbewijs vereenkmstig lid 1 wenst te verkrijgen, met: niet jnger zijn dan 18 jaar; een gedgekeurde diensttijd hebben behaald van ten minste 1 jaar, die deel uitmaakt van een gedgekeurd pleidingsprgramma waarin is begrepen een pleiding aan brd die aan de eisen van sectie A-II/l van de STCW-cde vldet, en is vastgelegd in een gedgekeurd stagebek (cadet recrd training bk), f anders een gedgekeurde diensttijd van ten minste 3 jaar hebben behaald; tijdens de vereiste diensttijd wachtdienst p de brug hebben gelpen, nder tezicht van de kapitein f van een bevegd fficier, gedurende een peride van ten minste 6 maanden; vlden aan de geldende eisen van de vrschriften van hfdstuk IV, vr zver van tepassing, vr het verrichten van radiwerkzaamheden in vereenstemming met het radireglement; een gedgekeurde studie en pleiding hebben vltid en vlden aan de bekwaamheidsnrmen mschreven in sectie A-II/1 van de STCW-cde. 1.4 BEROEPSPROFIEL EN TOELATINGSVOORWAARDEN Om tegelaten te wrden tt deze pleiding heb je minimaal met succes de pleiding lager secundair technisch nderwijs f een gelijkwaardige pleiding vltid, fwel ingeschreven zijn als cursist in de derde graad. Om tegelaten te wrden tt de vaart dien je te beschikken ver: Een internatinaal erkend certificaat van medische geschiktheid (.a. gehr, g- en gezichtsvermgen). Een zwembrevet in vereenstemming met de vereisten In de pleiding verwerft de cursist de ndige kennis, vaardigheden en attitudes m als Aspirantfficier, hfd van de wacht aan de slag te gaan. De fficier, hfd van de brugwacht is in staat een zeereis te plannen, kan in alle wateren een psitie bepalen, heeft kennis van astr- en kustnavigatie. Dit impliceert de kennis van alle navigatie- en cmmunicatieapparatuur aan brd. Hij/zij heeft een ruime kennis van maneuvres, waarbij rekening wrdt gehuden met de invleden en eisen van strmingen, wind, stabiliteit.. Kennis van laden, stckeren en behandelen van de lading behrt eveneens tt de verantwrdelijkheid. Cursisten die het certificaat behalen kunnen terecht in de baggersectr, de kpvaardij, de ffshre, bij de verheid en de sleepdiensten. Afhankelijk van de pgebuwde vaartijd kunnen zij in functie drgreien van scheepsgezel tt derde fficier. 1.5 GETIGSCHRIFTEN Binnen de pleiding Maritieme pleiding dek kunnen er k tussentijdse STCW-getuigschriften behaald wrden vr vaarbevegdheid, veiligheid en cmmunicatie. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

7 De mdules Scheepsveiligheid, Eerste hulp en basis brandbestrijding en Praktijk brandbestrijding en slepefeningen geven recht p de STCW-AVI/1 Basic Safety Training, betreffende het zich vertruwd maken met de dienst aan brd, basispleiding in en instructie ver veiligheid vr alle zeevarenden. De mdules Praktijk brandbestrijding en slepefeningen, Eerste hulp en basis brandbestrijding, Scheepsveiligheid, Nautisch Engels, Technlgie maneuvre, Maritieme regelgeving en Cmmunicatie en SAR geven recht p de STCW-AII/4 (rating frming part f navigatin watch), vaarbevegdheidsverlening vr gezellen die deel uitmaken van de brugwacht. Om een vaarbevegdheidsbewijs uitgereikt te krijgen met de cursist de ndige diensttijd behalen die het vrschrift II/4 (6 maanden) vrziet. De vereiste diensttijd, pleiding en ervaring, huden verband met het verrichten van functies p het gebied van de brugwacht, en mvatten taken die wrden verricht nder rechtstreeks tezicht van de kapitein, de fficier belast met de brugwacht, f een bevegde gezel. De mdules Nautisch Engels, Cmmunicatie en SAR bereiden vr p het behalen het STCW-AIV/2. Dus iedere persn die belast is met raditaken f deze vervult p een zeeschip is verplicht aan het GMDSS deel te nemen, is in het bezit van een passend bewijs van berepsbekwaamheid dat betrekking heeft p het GMDSS en dat is afgegeven dr het BIPT krachtens de bepalingen van het radireglement. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

8 2 BEGINSITATIE De cursist vldet aan de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. Het wrdt aanbevlen kennis te hebben van de begrippen: - IMO - STCW verdrag en STCW-cde as amended - MARPOL - SOLAS Het verdient eveneens aanbeveling m kennis te hebben van Kaartpassen alvrens te starten met Ecdis. Vrijstellingen zijn mgelijk vr bepaalde mdules: - p basis van EVC-EVK prcedure - mits slagen vr een vrijstellingspref. De prcedure vr vrijstellingen is terug te vinden in het kwaliteitsmanagementsysteem van het centrum. Deze prcedure verlpt in samenspraak met de FOD mbiliteit vr het uitreiken van certificaten. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

9 3 ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING 3.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN In deze pleiding leert de cursist: direct tezicht uitefenen ver alle taken en functies binnen zijn/haar dmein; fungeren als hfd van de wacht aan dek; een zeereis te plannen; een psitie bepalen in alle wateren; de kennis van astrnmische en van de kustnavigatie, zwel p het vlak van het berekenen, uitzetten als sturen van de kers gebruiken. Dit impliceert de kennis van alle navigatie- en cmmunicatieapparatuur aan brd; kennis van alle regelgeving en prcedures i.v.m. wachtlpen aan dek met inbegrip van het rganiseren en leiden van teamwrk; gepast reageren p ndsituaties vlgens geijkte prcedures; kennis van het Engels, zwel geschreven als gesprken; infrmatie ntvangen en versturen d.m.v. seinen; de Internatinal Cde f Signals kunnen gebruiken; een ruime kennis van de maneuvres rekening hudend met de invleden en eisen van strmingen, wind, stabiliteit, snelheid, enzvrts; kennis van het laden, stckeren en behandelen van de lading behrt eveneens tt zijn/haar bagage. Hierbij rekening huden met de eisen van de stabiliteit, zwel als van de veiligheidsen milieuvrschriften en de prcedures; kennis van de IMO-regelgeving; kennis verwerven van de algehele structuur van het schip; tezicht huden p het laden en lssen van het schip en dit kunnen begeleiden; in staat zijn scheepstypes te herkennen en kennis van scheepsbuw; beschikken ver parate kennis i.v.m. brandbestrijding, verleven p zee en EHBO. 3.2 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen in de verschillende mdules aan bd. Cde Sleutelvaardigheid Verklaring SV02 Accuratesse Erp gericht zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. SV03 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen. SV04 Beslissingsvermgen In staat zijn een standpunt in te nemen f tt een handeling ver te gaan, en er k de verantwrdelijkheid vr p te nemen. SV09 Drzettingsvermgen In staat zijn m, ndanks, meilijkheden, p een del gericht te blijven. SV10 Een werkplan kunnen maken In staat zijn m p systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvering van een taak zal zetten. SV12 Flexibiliteit In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV16 Kunnen mgaan met infrmatie In staat zijn m infrmatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. SV18 Leerbekwaamheid In staat zijn m, via geëigende leerprcessen, zijn cmpetenties te verbreden en te verdiepen. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

10 SV21 Omgaan met stress In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, k in meilijke arbeidsmstandigheden (nder meer aard van het werk, de werkmgeving, tegenslagen en kritiek). SV23 SV25 Prblemen nderkennen en plssen Prductieve taalvaardigheid Nederlands Zien dat er een prbleem is, waar het precies gesitueerd is en er een plssing vr aanreiken. In staat zijn zich p een adequate wijze mndeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. SV29 Slidariteit Blijk geven van samenhrigheid en in staat zijn m er de cnsequenties van te dragen. SV31 Verantwrdelijkheidszin Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV32 Zelfstandigheid In staat zijn m zelfstandig znder hulp f tezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV33 Zelfvertruwen In staat zijn m een taak aan te pakken vanuit gelf in eigen kennen en kunnen. SV35 Zin vr samenwerking In staat zijn m gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

11 4 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN 4.1 ALGEMEEN - Prjectr - Pc s - Printer - Sftware De ateliers en lkalen meten vlden aan de vrschriften inzake arbeidsveiligheid. Inzake veiligheid is de vlgende wetgeving van tepassing: - Cdex, - ARAB, - AREI, - Vlarem Deze wetgeving bevat de technische vrschriften die in acht meten genmen wrden m.b.t.: - de uitrusting en inrichting van de lkalen; - de aankp en het gebruik van testellen, materiaal en materieel. Zij schrijven vr dat: - duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dssier aanwezig meten zijn; - alle gebruikers de werkinstructies en nderhudsvrschriften dienen te kennen en crrect kunnen tepassen; - de cllectieve veiligheidsvrschriften nit mgen gemanipuleerd wrden;de persnlijke beschermingsmiddelen aanwezig meten zijn en gedragen wrden, daar waar de wetgeving het vereist. 4.2 SPECIFIEK Nautische Wiskunde - Rekenmachine, gedriehek en passer Kaartpassen - Zeekaart - Pleischaal f 2 grte tekendrieheken - Steekpasser Mete - Wetenschappelijke rekenmachine Astrnavigatie - Steekpasser - Tekenmateriaal - Pleischaal - Drieheken - Rekenmachine Technlgie Maneuvre - Beamer en laptp - Kunnen beschikken ver een pleidingsschip / ldstender - Kunnen beschikken ver MOB-bt vr efening - Kunnen beschikken ver een simulatr Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

12 5 ALGEMENE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Vr een basismdule is het leggen van verbanden met de nautische mdules essentieel. Vr de praktijk brandbestrijding, het werkplekleren en de efeningen p simulatr en aan brd is het aanbevlen m met erkende instellingen/rganisaties te werken die cfr. de IMO vigerende regelgeving peratineel zijn. Inhudelijke afstemming dr de leerkrachten tussen de verschillende mdules is ndzakelijk. Bepaalde leerplandelen en leerinhuden kmen in meerdere mdules aan bd, maar telkens vanuit een bepaalde fcus. Om ptimaal gebruik te kunnen maken van beschikbare lestijden en nndige herhaling te vermijden is verleg binnen het leerkrachten team ndzakelijk. Het is aan te bevelen m buiten de mdule Werkplekleren scheepsnavigatie k andere mdules nder de vrm van werkplekleren aan te bieden. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

13 6 EVALATIE VAN DE CRSISTEN Onderscheid met gemaakt wrden tussen de evaluatie van het leerprces en de evaluatie van het eindprduct. Bij de prcesevaluatie wrdt drlpend gepeild naar de verwerking van het leerprces, met de bedeling dit prces z ndig bij te sturen, zdat elke cursist p de meest effectieve manier kan leren. De klemtn ligt hierbij duidelijk p het ptimaal functineren van de cursist. Het verlp van het prces wrdt, vraf, dr de dcent uitgetekend. Zij/hij bepaalt welke de verschillende stappen zijn; welke futen p elk mment ntelaatbaar zijn; welke futen daartegen kunnen gemaakt wrden. Afhankelijk van het resultaat van feedback-mmenten (tetsen, gesprekken, vlgsystemen, ) wrdt het prces verder gezet f z ndig bijgestuurd. Om de cursist te mtiveren gebeurt dit in een cnstructieve, psitieve sfeer. Prductevaluatie gebeurt p het einde van het leerprces (bijvrbeeld na een hfdstuk, een pdrachtenreeks, een prject, een mdule...). Hierbij wrdt nagegaan in heverre de cursist de basisdelstellingen bereikt heeft. Fasen van het evaluatieprces Iedere evaluatie gebeurt in 3 stappen Registreren (preven, efeningen, pdrachten, kleine testen, ). Interpreteren (de gegevens tetsten aan de criteria f nrmen die de vakwerkgrep vraf duidelijk heeft bepaald). Rapprteren (de cursist krijgt p een duidelijke wijze een beeld van de vrderingen dr geregelde mmenten van feedback). Een belangrijk aspect is de feedback en remediëring. Dr de uitgebreide inhud van de mdule zal naast het aantal cntacturen de ndzaak aan zelfstudie sterk drwegen bij het vlgen van de pleiding. Begeleide zelfstudie wrdt ndersteund dr materiaal en pdrachten beschikbaar te stellen via een digitaal leerplatfrm en de trajectbegeleiding binnen de OLC-werking. Vr de evaluatie geldt algemeen dat p het einde van elke mdule de cmpetenties geëvalueerd wrden aan de hand van bepaalde evaluatiecriteria. De evaluatievrm, de aard en het tijdstip van de evaluatie wrdt bepaald per mdule. Gecmbineerde evaluatie, permanente pvlging, prjectwerking, presentatiewerk, grepstaak, simulatrpdrachten en praktijkpdrachten aan brd kmen aan bd.. Het leerplan vrziet niet in cncrete pdrachten. Opgaven wrden pgesteld in functie van de te evalueren cmpetenties en de te bereiken delstellingen. Binnen praktijkpdrachten wrden diverse factren in acht genmen : cgnitieve factren: bijv. inzicht, argumentatie, ideeën, technische kennis; psych-mtrische vaardigheden: bijv. juiste weergave van verhudingen, gebruik van materialen, g-handcördinatie, evenwicht; werkmethde en attitudes: bijv. werken binnen vrpgestelde limieten, thema's, tijd, aantallen en frmaten; rde en netheid, afwerking, presentatie, inzet, rganisatie, sciale mgang, veiligheidsbewustzijn, verantwrdelijkheidsgevel, nauwkeurigheid, zelfstandigheid; berdelingsvermgen. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

14 Evaluatie van werkplekleren en praktijksessies is een rdeel ver: een prces: evaluatie van de vrderingen en attitudes p geregelde tijdstippen en bij mmentpnames tijdens de realisatie f dienstverlening; een prduct: evaluatie van het prduct f de gepresteerde dienst. Tussentijdse evaluaties en vrderingen van de cursist zijn van grt belang vr zelfevaluatie en de eindevaluatie. Een vereiste eigenschap van elke vlwassene in zijn arbeid is immers zelfevaluatie. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

15 7 MODLE: OPERATIONELE LEIDING EN COMMNICATIE (M MA G LESTIJDEN) LEESWIJZER De leerplandelstellingen, leerinhuden en specifieke pedaggisch didactische werden steeds per basiscmpetentie f cluster van basiscmpetentie beschreven. Het is belangrijk dat de leerplandelen en leerinhuden gelezen wrden in relatie tt bvenliggende basiscmpetentie(s). Om de duidelijkheid te bevrderen werden de basiscmpetenties letterlijk uit het pleidingsprfiel vergenmen en aangeduid met de bijbehrende cde. De nderliggende leerplandelstellingen zijn peratinaliseringen van de basiscmpetenties. De basiscmpetenties die reeds vldende cncreet zijn, werden niet verder geperatinaliseerd in aparte leerplandelstellingen. De sleutelvaardigheden die bij elk leerplan tegevegd wrden zijn attitudes die bij de cursist meten nagestreefd wrden tijdens het leerprces. Er met daarbij niet bewezen wrden dat deze sleutelvaardigheden effectief werden verwrven, maar wel dat er inspanningen werden geleverd m ze te verwerven. De sleutelvaardigheden werden in de leerplannen verkaveld ver de verschillende mdules. Bij elke mdule wrdt aangegeven welke sleutelvaardigheden er minimum in de mdule meten nagestreefd wrden. 7.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule leert de cursist de menselijke vaardigheden i.v.m. het nemen van beslissingen en de uitvering ervan in teamverband die ndig zijn aan brd van een schip. 7.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 7.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) bijdragen tt een veilige scheepswacht. MA de principes die in acht meten genmen wrden vr het wachtlpen p de brug verwrden. prcedures verwrden vr het vernemen, huden en vergeven van de wacht. infrmatie gebruiken vr het huden van een Richtlijnen en prcedure en bijhrende checklists vr het wachtlpen: rganisatie brug, reisvrbereiding, Vr deze cmpetentie is het belangrijk m praktijkgericht met authentieke situaties te werken. Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

16 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) veilige wacht. plichten van de fficier van wacht, gebruik en nderhud van navigatieuitrusting. Effectieve scheepswacht prcedures, management en teamwerk Kennis en tepassen van diverse aspecten vr een wachtverste m een wacht efficiënt en ptimaal te den verlpen. Observatie en beperkte deelname aan krte vaarbeurten en/f simulatr. Cmputerbased training is aanbevlen. Tijdens de vaarbeurten bserveren de cursisten het navigatiewerk p de brug. bijdragen tt effectieve cmmunicatie aan brd van het schip. MA de principes en de begrenzingen vr effectieve cmmunicatie tussen individuen en teams binnenin het schip verwrden. de mgelijkheden tt het in stand brengen en nderhuden van effectieve cmmunicatie verwrden Cmmunicatie aan brd en aan de wal Delgericht, duidelijk, verstaanbaar en begrijpelijk mndeling en schriftelijk cmmunicatie Crrecte rapprtering Verificatie: bevestiging De CR dient p een vltte manier efficiënt en effectief prfessineel te kunnen cmmuniceren in een nautisch belangrijke taal. Case-studies kunnen aan bd kmen in de mdule Nautisch Engels. bijdragen tt effectieve menselijke relatie aan brd van het schip. MA het belang van gede verstandhuding aan brd verwrden. Kennis en tepassen van HR-technieken rekening hudend met: Kennis van Internatinale verdragen en natinale wetgeving de basis principes van teamwerk verwrden, deze in de praktijk brengen met inbegrip van het plssen van prbleemsituaties. de sciale verantwrdelijkheden, de - de ervaring van mensen; - de sciale, multiculturele backgrund van de bemanning en de internatinale en algemeen maatschappelijke ntwikkelingen; ILO en MLC2006 Werk- en leefcndities aan brd Maatschappelijke veiligheid Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

17 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) werkmstandigheden, de individuele rechten en plichten en de gevaren van gebruik drugs en alchl verwrden. begrijpen he vermeidheid nder cntrle te huden en daarte de ndige maatregelen nemen. MA respectvl handelen en ptreden. Milieubewustzijn het belang van vldende slaap inschatten effecten van slaap, schema's en circadiane ritme p vermeidheid inschatten Effectief tijdsmanagement rekening hudend met: beheer taak- en werkbelasting; Scheepvaartngevallen wrden p human errr geanalyseerd. effecten van fysieke stressren p zeevarenden inschatten effecten van milieu stressren in en buiten het schip en de invled daarvan p zeevarenden inschatten persneelsbezetting; tijdsdruk; definiëring en analyse van prbleemsituaties. effecten van wijzigingen in de planning p de vermeidheid van de zeevarende inschatten leiderschapsvaardigheden tepassen en werken in teamverband. MA aan brd de praktische zijde van persneelsbeheer en pleiding tepassen hun kennis van daarmee verband hudende internatinale maritieme verdragen en aanbevelingen en natinale wetgeving aanwenden taak en werklast beheren nder andere: planning en cördinatie tewijzen pdrachten Kennis van MRM-principes: Verdeling, tewijzing van middelen rekening hudend met pririteiten. Verkrijgen en behuden van het zicht p de situatie (situatinal awareness) Teamgericht werken Teamleden cachen, trainen en mtiveren Definiëren en analyseren van prbleemsituaties en ntwikkelen en tepassen van zinvlle plssingsstrategieën Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

18 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) tijd en brnbeperkingen pririteiten stellen kennis tepassen van effectieve resurce management tewijzing en bepalen van de vlgrde van de belangrijkheid van brnnen deltreffende cmmunicatie aan brd en wal beslissingen p basis van grepservaringen Besluitvrmingstechnieken en evaluatietechnieken tepassen - Situaties en risic s inschatten, detecteren en evalueren - Acties ndernemen - Resultaat van de ndernmen acties evalueren p deltreffendheid. Evaluatietechnieken tepassen Oplssingsstrategieën aanreiken assertiviteit en leiderschap met inbegrip van mtivatie het zich eigen maken en nderhuden van waakzaamheid in bepaalde situaties technieken tepassen m beslissingen te nemen: risic analyse pzeken en verwegen van mgelijke pties pstellen actieplan evaluatie van het bekmen resultaat 7.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Verantwrdelijkheidszin Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV31 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

19 Beslissingsvermgen Omgaan met stress Flexibiliteit In staat zijn een standpunt in te nemen f tt een handeling ver te gaan, en er k de verantwrdelijkheid vr p te nemen. In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, k in meilijke arbeidsmstandigheden (nder meer aard van het werk, de werkmgeving, tegenslagen en kritiek). In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. SV04 SV21 SV12 Assertiviteit In staat zijn eigen meningen en gevelens te verwrden en ervr p te kmen SV03 Kunnen mgaan met infrmatie In staat zijn m infrmatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken SV16 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

20 8 MODLE: NATISCH ENGELS (M MA G LESTIJDEN) 8.1 ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE MODLE In deze mdule wrdt vehiculaire taal typisch vr de scheepsvaart aangebracht. Het stelt de cursisten in staat m te cmmuniceren in diverse taalgrepen aan brd van een schip gebruikmakend van de nautische terminlgie. 8.2 BEGINSITATIE Er zijn geen bijkmende instapvrwaarden bvenp de algemeen geldende instapvrwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het vlwassenennderwijs. 8.3 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHODEN EN SPECIFIEKE PAGOGISCH-DIDACTISCHE WENKEN Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Specifieke pedaggisch-didactische gebruik maken van de standaardzinnen van de IMO vr de maritieme cmmunicatie en gebruik maken van Engels in schriftelijke en mndelinge vrm. MA kaarten en andere nautische publicaties gebruiken. meterlgische infrmatie en berichten met betrekking tt de veiligheid en werking van het schip begrijpen en interpreteren. cmmuniceren met andere schepen, kuststatins en VTS centra. de taken van een fficier met een meertalige bemanning uitveren. Engelstalige zeekaarten en nautische publicaties Engelstalige weerberichten en strmwaarschuwingen Engelstalige radicmmunicatie: VHF, VHF DSC. Vldende basiskennis van Engels m: duidelijk en verstaanbaar cmmuniceren met anderstaligen, nautische infrmatie te verstaan, te interpreteren en dr te geven Het is aangewezen m in functie van de cursuspbuw Maritieme technieken Dek een leerlijn met Engelstalige maritieme wrdenschatlijst p te stellen. Wrden tegepast in de praktijk aan: - de radicmmunicatiesimulat r, - de vaarsimulatr, - brd van vaartuigen Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

21 Leerplandelstellingen () en uitbreidingsdelstellingen () (steeds cursief) Specifieke pedaggisch-didactische (schriftelijk en mndeling). de standaardzinnen in de maritieme cmmunicatie (IMO SMCP) tepassen. Standard Marine Vcabulary 8.4 SLETELVAARDIGHEN Vlgende sleutelvaardigheden kmen aan bd in deze mdule: Sleutelvaardigheid Specificatie Cde Accuratesse Erp gericht zijn binnen de vrgeschreven tijd een taak nauwkeurig te vltien. SV02 Flexibiliteit Verantwrdelijkheidszin In staat zijn m zich aan te passen aan wijzigende mstandigheden, nder meer middelen, delen, mensen en prcedures. Aandacht hebben vr de cnsequenties van een taak en beslissingen nemen p basis van mgelijke cnsequenties ervan. SV12 SV31 Drzettingsvermgen In staat zijn m, ndanks, meilijkheden, p een del gericht te blijven. SV09 Zelfvertruwen In staat zijn m een taak aan te pakken vanuit gelf in eigen kennen en kunnen. SV33 Leerplan Maritieme pleiding dek 31 mei

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK

ECTS-fiche. 1. Identificatie TECHNIEKEN VAN MARKTONDERZOEK ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Winkelmanagement mdulenaam Financieel beheer pleidingsnderdeel Financiële administratie van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT ONDERNEMINGSCOMMUNICATIE

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT

ECTS-fiche. 1. Identificatie FINANCIEEL MANAGEMENT ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding GRADUAAT MARKETING

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5

toezichtsplan zwembad de Kloet versie 1 augustus 2008 Protocol toezichthouden voor huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Prtcl tezichthuden vr huurders 1 van 5 tezichtsplan zwembad de Klet Bij alle activiteiten van de huurders waarbij zich persnen in de zwemzaal bevinden, dienen er vldende en

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica HBO5 Mdule B2 Basis tegepaste mechanica Cde 7364 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale 80 studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Financieel management cde mdule C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Marketing mdulenaam Internatinale marketing cde mdule A11 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Evaluatieformulier stage

Evaluatieformulier stage Evaluatiefrmulier stage Na aflp van de stage vragen wij dat de stagebegeleider dit evaluatiefrmulier invult en ten laatste p dnderdag 3 mei drstuurt naar jasmien.beckers@kuleuven.be In het geslten vragengedeelte

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK OPLOSSINGENBOEK TANK- SILOVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Wettelijke grndslag - Vrlichting en nderricht Arbwet Artikel 8 - Persnlijke Beschermingsmiddelen Arbbesluit - Fysische factren Arbbesluit - Fysieke

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK

ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK ARBOCATALOGUS ZEECONTAINERVERVOER TRANSPORT EN LOGISTIEK Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. ARBOCATALOGUS... 3 Tepassingsgebied... 3 Lptijd... 3 Evaluatie... 3 Beschikbaarheid... 3 Afwijken... 3 Wettelijke grndslag...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding dek BO MA 001 dek Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 22 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject.

Opleiding. Elektromechanica. Code. C1 Analoge basisschakelingen. Academiejaar 2015-2016. Semester. 3 dagtraject. 5 avondtraject. Opleiding Elektrmechanica Cde C1 Analge basisschakelingen Academiejaar 2015-2016 Semester 3 dagtraject 5 avndtraject Studiemvang 6 studiepunten Ttale studietijd 120 Aantal lestijden 80 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering

Safety Regulations. 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie. 2. Toepassingsgebied. 3. Doel. 4. Definities. 5. Uitvoering Pagina: 1 van 6 Safety Regulatins 1. Wijzigingen t..v. vrige versie Geen, eerste versie. 2. Tepassingsgebied Dit veiligheidsvrschrift is van tepassing p alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie

Leerplan. Huishoudhulp Modulair OPLEIDING. Studiegebied Huishoudelijk onderwijs

Leerplan. Huishoudhulp Modulair OPLEIDING. Studiegebied Huishoudelijk onderwijs Leerplan OPLEIDING Huishudhulp Mdulair Studiegebied Huishudelijk nderwijs Gedkeuringscde: 2014/1054/6//D 31 januari 2014 STRCTRSCHEMA 60 Schnmaken als huishudhulp Wassen en strijken als huishudhulp 20

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN RLLL-RLLL-ADV-004bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding motoren BO MA 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen

Mecanicien onderhoud en herstelling motorfietsen Leerplan OPLEIDING Mecanicien nderhud en herstelling mtrfietsen Secundair Vlwassenennderwijs Mdulair Studiegebied Aut Gedkeuringscde 2011/491/6//D 31 januari 2011 40 Basis Metaal 40 Basis Elektriciteit

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Meertalig secretariaat mdulenaam Rekenprgramma 2 cde mdule E1 gedkeuring dr aantal lestijden

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

afspraken gemaakt zijn.

afspraken gemaakt zijn. Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen die

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur

Functie- en competentieprofiel. Intergemeentelijke Preventie-adviseur Functie- en cmpetentieprfiel Intergemeentelijke preventie-adviseur 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Intergemeentelijke Preventie-adviseur In staf B B1-B3 2. Psitinering

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO)

RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) RIJDENDE MELKONTVANGST (RMO) Wettelijke grndslag De maatregelen beschrijven p welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbwet. - Fysieke belasting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Elektr-mechanica

Nadere informatie