Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-ADV-004bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding motoren BO MA 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 19

2 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject (aangepast) Sleutelvaardigheden Basiscompetenties van de opleiding Nautische wiskundige Nautisch Engels ICT-vaardigheden Veiligheid, regelgeving, zeemanschap, scheepsbouw en scheepsstabiliteit voor de maritieme opleidingen Bedienen en onderhouden van scheepsmotoren en scheepsmachines Modules Module Operationele communicatie en leiding (M MA G 001) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Nautisch Engels (M MA G 002) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Nautische wiskunde (M MA G 003) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Initiatie in de Informatica (M IC G100) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Zeemanschap (M MA G 004) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen (M MA G 005) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Eerste hulp en basis brandbestrijding (M MA G 006) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Scheepsveiligheid (M MA G 007) Situering van de module in de opleiding Versie {1.0} Ontwerp Pagina 2 van 19

3 3.3.2 Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Maritieme regelgeving (M MA G 008) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Scheepsbouw (M MA G 009) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Scheepsstabiliteit (M MA G 010) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Toegepaste mechanica maritieme (M MA 023) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Pneumatica en hydraulica maritieme (M MA 024) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Elektriciteit maritieme motoren (M MA 025) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Warmteleer en koeltechniek scheepsmachines (M MA 026) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Scheepsmotoren (M MA 027) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Onderhoudstechnieken scheepsmotoren (M MA 028) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Hulpwerktuigen scheepsmachines(m MA 029) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Module Praktijk Werkplekleren scheepsmachines (M MA 030) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basiscompetenties Versie {1.0} Ontwerp Pagina 3 van 19

4 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De beroepsopleiding Maritieme opleiding motoren hoort thuis in het studiegebied Maritieme opleidingen. Het referentiekader voor dit opleidingsprofiel is de STCW (versie STCW/CONF.2/34, 3 augustus 2010): CONFERENCE OF PARTIES TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS. Deze conventie werd opgesteld door IMO (International Maritime Organisation) en geldt als internationale regelgeving inzake zeevaart. Bijna alle basiscompetenties uit dit opleidingsprofiel werden letterlijk overgenomen uit de STCW. Op deze manier wordt erkenning van de opleiding door het Ministerie van Verkeer en IMO (International Maritime Organisation) gegarandeerd, zodat na de opleiding een vaarbevoegdheidsbewijs kan uitgereikt worden. 1.2 Inhoud In deze opleiding verwerft de cursist de nodige kennis, vaardigheden en attitudes om als Aspirantofficier, hoofd van de machinekamerwacht (motoren) aan de slag te gaan. De officier op het operationele niveau is verantwoordelijk voor een welomschreven domein van de taken in de machinekamer onder het gezag van de verantwoordelijke officier op het managementniveau. Hij/zij oefent direct toezicht uit over alle taken en functies binnen zijn/haar domein. Een goede materiaalkennis is vereist. Bij werkzaamheden wordt steeds de grootst mogelijke veiligheid nagestreefd. Gebruik en kennis van het gepaste gereedschap en meet- en testapparatuur voor het ontmantelen, onderhouden en monteren van machine-uitrusting. Hij/zij zal een goede kennis hebben van de procedures en taken van het wachtlopen in de machinekamer; met inbegrip van de organisatie en leiding ervan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de veiligheid. Hij/zij moet gepast kunnen reageren op noodsituaties volgens geijkte procedures. Een voortdurende alertheid met betrekking tot het milieu zal hem/haar eigen zijn. Kennis van het Engels is onontbeerlijk, zowel geschreven als gesproken. Standard Marine Navigation Vocabulary dient hierbij als leidraad. Hij/zij moet in staat zijn technische publicaties te gebruiken. Hij/zij is in staat alle machines en hulpwerktuigen te bedienen en controlesystemen te interpreteren. Ook het bedienen van elektrische en elektronische uitrusting behoort tot zijn/haar taak. Hij/zij zal eveneens instaan voor het onderhoud en de herstelling van al deze voorzieningen. Een goede kennis van milieubescherming, milieubeschermingprocedures en de daarvoor geëigende uitrusting is noodzakelijk. Hij/zij zal de basiskennis van scheepsconstructie en -stabiliteit bezitten, alsook mogelijke acties kunnen ondernemen om scheepsconstructie en -stabiliteit te controleren. Hij/zij beschikt over voldoende parate kennis met betrekking tot brandbestrijding en preventie, overleven op zee en EHBO. Kennis van de IMO-regelgeving is vereist. 1.3 Certificering Deze opleiding leidt tot het certificaat MARITIEME OPLEIDING MOTOREN. Het certificaat van deze opleiding leidt in combinatie met het certificaat AANVULLENDE ALGEMENE VORMING tot het diploma secundair onderwijs. 1.4 Niveau De opleiding Maritieme opleiding motoren situeert zich op het niveau secundair volwassenenonderwijs. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 4 van 19

5 1.5 Duur De opleiding Maritieme opleiding motoren omvat in totaal lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Niveau 1 Maritieme opleiding dek BO MA SO STCW - 2 Maritieme opleiding motoren BO MA SO STCW - Nr. Opleidingen Lestijden Referentiekader Reglementering Modules Naam Lestijden Operationele leiding en communicatie M MA G Nautisch Engels M MA G Nautische wiskunde M MA G Initiatie in de informatica M IC G Zeemanschap M MA G Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen M MA G Eerste hulp en basis brandbestrijding M MA G Scheepsveiligheid M MA G Maritieme regelgeving M MA G Scheepsbouw M MA G Scheepsstabiliteit M MA G Toegepaste mechanica maritieme M MA Pneumatica en hydraulica maritieme M MA Elektriciteit maritieme motoren M MA Warmteleer en koeltechnieken M MA scheepsmachines Scheepsmotoren M MA Onderhoudstechnieken scheepsmotoren M MA Hulpwerktuigen scheepsmachines M MA Praktijk Werkplekleren scheepsmachines M MA Versie {1.0} Ontwerp Pagina 5 van 19

6 1.8 Leertraject (aangepast) 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie ACCURATESSE Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een SV02 taak nauwkeurig te voltooien. ASSERTIVITEIT In staat zijn eigen meningen en gevoelens te verwoorden en ervoor op te komen. SV03 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 6 van 19

7 BESLISSINGSVERMOGEN DOORZETTINGSVERMOGEN EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN FLEXIBILITEIT KUNNEN OMGAAN MET INFORMATIE LEERBEKWAAMHEID OMGAAN MET STRESS PROBLEMEN ONDERKENNEN EN OPLOSSEN PRODUCTIEVE TAALVAARDIGHEID NEDERLANDS SOLIDARITEIT VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN ZELFSTANDIGHEID ZELFVERTROUWEN ZIN VOOR SAMENWERKING In staat zijn een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor op te nemen. In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. In staat zijn om informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken. In staat zijn om, via geëigende leerprocessen, zijn competenties te verbreden en te verdiepen. In staat zijn te leven met een aanvaardbare werkdruk, ook in moeilijke arbeidsomstandigheden (onder meer aard van het werk, de werkomgeving, tegenslagen en kritiek). Zien dat er een probleem is, waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. In staat zijn zich op een adequate wijze mondeling en schriftelijk in het Nederlands uit te drukken. Blijk geven van samenhorigheid en in staat zijn om er de consequenties van te dragen. Aandacht hebben voor de consequenties van een taak en beslissingen nemen op basis van mogelijke consequenties ervan. In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. In staat zijn om een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen. In staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. SV04 SV09 SV10 SV12 SV16 SV18 SV21 SV23 SV25 SV29 SV31 SV32 SV33 SV35 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 7 van 19

8 2 Basiscompetenties van de opleiding 2.1 Nautische wiskundige MA 002 BC 001 MA 002 BC 002 MA 002 BC 003 MA 002 BC 004 MA 002 BC 005 MA 002 BC 006 MA 002 BC 007 MA 002 BC 008 MA 002 BC 009 MA 002 BC 010 MA 002 BC 011 MA 002 BC Nautisch Engels MA 002 BC ICT-vaardigheden IC G100 BC 01 IC G100 BC 02 Nieuw 1 IC G100 BC 03 IC G100 BC 04 IC G100 BC 05 IC G100 BC 06 IC G100 BC 07 IC G100 BC 08 IC G100 BC 09 IC G100 BC 10 Nieuw 2 Nieuw 3 Basiscompetenties het begrip schaalgrootte verklaren. tussen diverse maatstelsels omrekenen. berekeningen met logaritmen uitvoeren. wiskundige tabellen aflezen, interpoleren en beoordelen. de regels van de vlakke driehoeksmeetkunde toepassen. rekenen met graden en radialen. de basisbeginselen van differentialen en integralen toepassen. berekeningen met vectoren uitvoeren. grafische voorstellingen interpreteren. de regels van de boldriehoeksmeetkunde toepassen. oppervlakten en inhouden van lichamen berekenen. met cartesiaanse en polaire assenstelsels werken. Basiscompetenties gebruik maken van de standaardzinnen van de IMO voor de maritieme communicatie en gebruik maken van Engels in schriftelijke en mondelinge vorm. Basiscompetenties doel en nut van een computersysteem verklaren. de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en gebruiken. doel en nut van een besturingssysteem verklaren. de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren. doel en nut van toepassingssoftware verklaren. het onderscheid tussen een tekstverwerker, een rekenblad, een databanktoepassing en een presentatie-/tekenpakket aangeven. doel en nut van programmeertalen verklaren. doel en nut van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken verklaren. een geïnstalleerde browser met de nodige aangesloten hardware gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. toepassingssoftware gebruiken. 2.4 Veiligheid, regelgeving, zeemanschap, scheepsbouw en scheepsstabiliteit voor de maritieme opleidingen MA 002 BC 014 MA 002 BC 015 Basiscompetenties bijdragen tot een veilige scheepswacht. bijdragen tot het onderhoud en reparatie aan boord van het schip. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 8 van 19

9 MA 002 BC 016 MA 002 BC 017 MA 002 BC 018 MA 002 BC 019 MA 002 BC 020 MA 002 BC 021 MA 002 BC 022 MA 002 BC 023 MA 002 BC 024 MA 002 BC 025 MA 002 BC 026 MA 002 BC 027 MA 002 BC 028 MA 002 BC 029 MA 002 BC 030 MA 002 BC 031 MA 002 BC 032 MA 002 BC 033 MA 002 BC 034 MA 002 BC 035 MA 002 BC 036 MA 002 BC 037 MA 002 BC 038 MA 002 BC 039 MA 002 BC 040 MA 002 BC 041 MA 002 BC 042 MA 002 BC 043 MA 002 BC 044 overleven op zee, in geval van het verlaten van het schip. het risico op brand minimaliseren en het handhaven van de staat van paraatheid om te reageren op noodsituaties door brand. brand bestrijden en blussen. onmiddellijk actie ondernemen bij het tegenkomen van een ongeval of andere medische noodsituatie. voldoen aan de noodprocedure. voorzorgsmaatregelen treffen om verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen. veilige werkmethoden in acht nemen. bijdragen tot effectieve communicatie aan boord van het schip. bijdragen tot effectieve menselijke relatie aan boord van het schip. begrijpen hoe vermoeidheid onder controle te houden en daartoe de nodige maatregelen nemen. de leiding nemen van een reddingsvaartuig of reddingsboot tijdens of na het te water laten. de motor van het reddingsvaartuig bedienen. omgaan met de overlevenden en het beheer van het reddingsvaartuig na het verlaten van het schip. volgmiddelen gebruiken met inbegrip van communicatie, signaleringsapparaten en vuurwerk. eerste hulp aan overlevenden toedienen. eerste hulp bij ongevallen of ziekte aan boord toedienen. de voorschriften ter voorkoming van verontreiniging naleven. de zeewaardigheid van het schip handhaven. brand aan boord voorkomen, beheersen en bestrijden. reddingsmiddelen bedienen. eerste hulp aan boord van een schip toepassen. toezicht houden op het naleven van de wettelijke verplichtingen. leiderschapsvaardigheden toepassen en werken in teamverband. bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip. bijdragen tot de veilige werking van de dekapparatuur en machines. gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen toepassen. het noodmateriaal bedienen en de noodprocedures toepassen. reddingsvaartuig en hulpverleningsboten bedienen. reageren op noodsituaties. 2.5 Bedienen en onderhouden van scheepsmotoren en scheepsmachines Basiscompetenties MA 002 BC 045 brandstof-, smering-,ballast- en andere pompsystemen en bijhorende regelsystemen bedienen. MA 002 BC 046 elektrische-, elektronische en besturingssystemen bedienen. MA 002 BC 047 onderhoud en reparatie uitvoeren van elektrische en elektronische apparatuur. MA 002 BC 048 een veilige wacht in de machinekamer verzekeren. MA 002 BC 049 interne communicatiesystemen gebruiken. MA 002 BC 050 de hoofd- en hulpmachines en de daarmee verbonden regelsystemen bedienen. MA 002 BC 051 Engels in schriftelijke en mondelinge vorm gebruiken. MA 002 BC 052 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren op het operationeel niveau. MA 002 BC 053 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren van machines en apparatuur aan boord. MA 002 BC 054 pneumatische en hydraulische schema s lezen. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 9 van 19

10 MA 002 BC 055 MA 002 BC 056 MA 002 BC 057 MA 002 BC 058 de werkingsprincipes van pneumatische en hydraulische installaties toelichten. logische functies van pneumatische en hydraulische installaties omschrijven. basisschakelingen van pneumatische en hydraulische installaties uitvoeren. schakeldiagrammen van pneumatische en hydraulische installaties interpreteren. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 10 van 19

11 3 Modules 3.1 Module Operationele communicatie en leiding (M MA G 001) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de menselijke vaardigheden i.v.m. het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan in teamverband die nodig zijn aan boord van een schip Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Operationele communicatie en leiding bijdragen tot een veilige scheepswacht. MA 002 BC 014 bijdragen tot effectieve communicatie aan boord van het schip. MA 002 BC 023 bijdragen tot effectieve menselijke relatie aan boord van het schip. MA 002 BC 024 begrijpen hoe vermoeidheid onder controle te houden en daartoe de MA 002 BC 025 nodige maatregelen nemen. leiderschapsvaardigheden toepassen en werken in teamverband. MA 002 BC Module Nautisch Engels (M MA G 002) Situering van de module in de opleiding In deze module wordt vehiculaire taal typisch voor de scheepsvaart aangebracht. Het stelt de cursisten in staat om te communiceren in diverse taalgroepen aan boord van een schip gebruikmakend van de nautische terminologie Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Nautisch Engels gebruik maken van de standaardzinnen van de IMO voor de maritieme communicatie en gebruik maken van Engels in schriftelijke en mondelinge vorm. MA 002 BC Module Nautische wiskunde (M MA G 003) Situering van de module in de opleiding In deze module worden de wiskundige basiscompetenties aangereikt die in andere modules van deze opleiding worden aangewend. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 11 van 19

12 3.3.2 Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Nautische wiskunde het begrip schaalgrootte verklaren. MA 002 BC 001 tussen diverse maatstelsels omrekenen. MA 002 BC 002 berekeningen met logaritmen uitvoeren. MA 002 BC 003 wiskundige tabellen aflezen, interpoleren en beoordelen. MA 002 BC 004 de regels van de vlakke driehoeksmeetkunde toepassen. MA 002 BC 005 rekenen met graden en radialen. MA 002 BC 006 de basisbeginselen van differentialen en integralen toepassen. MA 002 BC 007 berekeningen met vectoren uitvoeren. MA 002 BC 008 grafische voorstellingen interpreteren. MA 002 BC 009 de regels van de boldriehoeksmeetkunde toepassen. MA 002 BC 010 oppervlakten en inhouden van lichamen berekenen. MA 002 BC 011 met cartesiaanse en polaire assenstelsels werken. MA 002 BC 012 Module Initiatie in de Informatica (M IC G100) Situering van de module in de opleiding In de module Initiatie in de Informatica krijgt de cursist zicht op de mogelijkheden van informatica. Het doel van deze module is de volledige leek zorgvuldig geselecteerde informaticakennis en - vaardigheden te bezorgen om hem voor te bereiden op het uitvoeren van reële taken met een computer. De cursist heeft na het beëindigen van deze module elementaire kennis van en inzicht in de basistechnieken van een computersysteem, een besturingssysteem, toepassingssoftware, programmeren en netwerken. Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lestijden Basiscompetenties Module Initiatie in de informatica doel en nut van een computersysteem verklaren. M IC G100 BC 01 de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen M IC G100 BC 02 en gebruiken. doel en nut van een besturingssysteem verklaren. M IC G100 BC 03 de basisvaardigheden van een besturingssysteem uitvoeren. M IC G100 BC 04 doel en nut van toepassingssoftware verklaren. M IC G100 BC 05 het onderscheid tussen een tekstverwerker, een rekenblad, een M IC G100 BC 06 databanktoepassing en een presentatie-/tekenpakket aangeven. doel en nut van programmeertalen verklaren. M IC G100 BC 07 doel en nut van datacommunicatie, lokale en wereldwijde netwerken M IC G100 BC 08 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 12 van 19

13 verklaren. een geïnstalleerde browser met de nodige aangesloten hardware gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. M IC G100 BC 09 M IC G100 BC Module Zeemanschap (M MA G 004) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist het onderhoud aan dek- en touwwerk uitvoeren en het zeeklaar maken van het schip Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Zeemanschap bijdragen tot de veilige werking van de dekapparatuur en machines. MA 002 BC 040 bijdragen tot het onderhoud en reparatie aan boord van het schip. MA 002 BC Module Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen (M MA G 005) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basishandelingen voor redding- en brandbestrijding aan boord van het schip Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt Basiscompetenties Module Praktijk brandbestrijding en sloepoefeningen brand bestrijden en blussen. MA 002 BC 018 de leiding nemen van een reddingsvaartuig of reddingsboot tijdens of na MA 002 BC 026 het te water laten. omgaan met de overlevenden en het beheer van het reddingsvaartuig MA 002 BC 028 na het verlaten van het schip. volgmiddelen gebruiken met inbegrip van communicatie, MA 002 BC 029 signaleringsapparaten en vuurwerk. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 13 van 19

14 3.2 Module Eerste hulp en basis brandbestrijding (M MA G 006) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basisvaardigheden m.b.t. brandbestrijding en eerste hulp bij ongevallen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Eerste hulp en basis brandbestrijding brand bestrijden en blussen. MA 002 BC 018 eerste hulp aan overlevenden toedienen. MA 002 BC 030 eerste hulp bij ongevallen of ziekte aan boord toedienen. MA 002 BC 031 eerste hulp aan boord van een schip toepassen. MA 002 BC Module Scheepsveiligheid (M MA G 007) Situering van de module in de opleiding In deze module maakt de cursist kennis met de verschillende aspecten van scheepsveiligheid Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Scheepsveiligheid overleven op zee, in geval van het verlaten van het schip. MA 002 BC 016 het risico op brand minimaliseren en het handhaven van de staat van MA 002 BC 017 paraatheid om te reageren op noodsituaties door brand. brand bestrijden en blussen. MA 002 BC 018 onmiddellijk actie ondernemen bij het tegenkomen van een ongeval of MA 002 BC 019 andere medische noodsituatie. voldoen aan de noodprocedure. MA 002 BC 020 veilige werkmethoden in acht nemen. MA 002 BC 022 de leiding nemen van een reddingsvaartuig of reddingsboot tijdens of na MA 002 BC 026 het te water laten. de motor van het reddingsvaartuig bedienen. MA 002 BC 027 omgaan met de overlevenden en het beheer van het reddingsvaartuig MA 002 BC 028 na het verlaten van het schip. volgmiddelen gebruiken met inbegrip van communicatie, MA 002 BC 029 signaleringsapparaten en vuurwerk. brand aan boord voorkomen, beheersen en bestrijden. MA 002 BC 034 reddingsmiddelen bedienen. MA 002 BC 035 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 14 van 19

15 bijdragen tot de veiligheid van personeel en schip. MA 002 BC 039 het noodmateriaal bedienen en de noodprocedures toepassen. MA 002 BC 042 gezondheids- en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen toepassen. MA 002 BC 041 reddingsvaartuig en hulpverleningsboten bedienen. MA 002 BC 043 reageren op noodsituaties. MA 002 BC Module Maritieme regelgeving (M MA G 008) Situering van de module in de opleiding In deze module wordt de internationale regelgeving m.b.t. de zeevaart aangebracht Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Maritieme regelgeving voorzorgsmaatregelen treffen om verontreiniging van het mariene milieu MA 002 BC 021 te voorkomen. de voorschriften ter voorkoming van verontreiniging naleven. MA 002 BC 032 toezicht houden op het naleven van de wettelijke verplichtingen. MA 002 BC Module Scheepsbouw (M MA G 009) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de structurele integriteit van het schip handhaven Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Scheepsbouw de zeewaardigheid van het schip handhaven. MA 002 BC 033 bijdragen tot de veilige werking van de dekapparatuur en machines. MA 002 BC Module Scheepsstabiliteit (M MA G 010) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de zeewaardigheid van het schip handhaven in functie van de lading, de brandstof en de ballast Instapvereisten voor de module Versie {1.0} Ontwerp Pagina 15 van 19

16 3.6.3 Studieduur 40 Lt Basiscompetenties Module Scheepsstabiliteit de zeewaardigheid van het schip handhaven. MA 002 BC Module Toegepaste mechanica maritieme (M MA 023) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist materialenleer en de basisbeginselen van de mechanica: kinematica, statica en dynamica Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Toegepaste mechanica maritieme onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren van machines en MA 002 BC 053 apparatuur aan boord. de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en Nieuw 1 gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw Module Pneumatica en hydraulica maritieme (M MA 024) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basisprincipes van pneumatica en hydraulica in de context van scheepsmotoren en machines Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lt Basiscompetenties Module Pneumatica en hydraulica maritieme pneumatische en hydraulische schema s lezen. MA 002 BC 054 de werkingsprincipes van pneumatische en hydraulische installaties MA 002 BC 055 toelichten. logische functies van pneumatische en hydraulische installaties MA 002 BC 056 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 16 van 19

17 omschrijven. basisschakelingen van pneumatische en hydraulische installaties MA 002 BC 057 uitvoeren. schakeldiagrammen van pneumatische en hydraulische installaties MA 002 BC 058 interpreteren. de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en Nieuw 1 gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw Module Elektriciteit maritieme motoren (M MA 025) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de veiligheidsvoorschriften i.v.m. de elektrische systemen aan boord van het vaartuig toepassen. Daarnaast leert de cursist preventief werken. Past procedures toe om diagnoses te stellen en herstellingen uit te voeren Instapvereisten voor de module Studieduur 160 Lt Basiscompetenties Module Elektriciteit maritieme motoren elektrische-, elektronische en besturingssystemen bedienen. MA 002 BC 046 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren van elektrische en MA 002 BC 047 elektronische apparatuur. de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en Nieuw 1 gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw Module Warmteleer en koeltechniek scheepsmachines (M MA 026) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de basisprincipes van warmteleer en koeltechniek en de toepassingen hiervan aan boord van het schip Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt Basiscompetenties Module Warmteleer en koeltechniek scheepsmachines de hoofd- en hulpmachines en de daarmee verbonden regelsystemen bedienen. MA 002 BC 050 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 17 van 19

18 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren van machines en apparatuur aan boord. MA 002 BC 053 de basiscomponenten van een computersysteem aaneen schakelen en Nieuw 1 gebruiken. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw Module Scheepsmotoren (M MA 027) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist, vertrekkende vanuit de werkingsprincipes van de machines, de basisvaardigheden om toestellen in de machinekamer te bedienen Instapvereisten voor de module Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Scheepsmotoren een veilige wacht in de machinekamer verzekeren. MA 002 BC 048 interne communicatiesystemen gebruiken. MA 002 BC 049 de hoofd- en hulpmachines en de daarmee verbonden regelsystemen MA 002 BC 050 bedienen. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw Module Onderhoudstechnieken scheepsmotoren (M MA 028) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist onderhoud en reparaties uitvoeren aan scheepsmotoren met inachtname van de veiligheid en de geëigende procedures. Bij deze handelingen maakt hij gebruik van het geldende vakjargon Instapvereisten voor de module Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Onderhoudstechnieken scheepsmotoren Engels in schriftelijke en mondelinge vorm gebruiken. MA 002 BC 051 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren op het operationeel MA 002 BC 052 niveau. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw 3 Versie {1.0} Ontwerp Pagina 18 van 19

19 3.13 Module Hulpwerktuigen scheepsmachines(m MA 029) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de bouw, het doel en de werking van de hulpmachines (compressoren, pompen, hefwerktuigen, lieren ) toelichten Instapvereisten voor de module Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Hulpwerktuigen scheepsmachines brandstof-, smering-, ballast- en andere pompsystemen en MA 002 BC 045 bijhorende regelsystemen bedienen. de hoofd- en hulpmachines en de daarmee verbonden regelsystemen MA 002 BC 050 bedienen. op een veilige en ergonomische manier computersystemen gebruiken. Nieuw 2 toepassingssoftware gebruiken. Nieuw Module Praktijk Werkplekleren scheepsmachines (M MA 030) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist storingen aan scheepsmachines opsporen en herstellen. De cursist zal hierbij de procedures interpreteren vooraleer werkzaamheden aan de machines uit te voeren Instapvereisten voor de module Studieduur 120 Lt Basiscompetenties Module Praktijk Werkplekleren scheepsmachines de hoofd- en hulpmachines en de daarmee verbonden regelsystemen MA 002 BC 050 bedienen. Engels in schriftelijke en mondelinge vorm gebruiken. MA 002 BC 051 onderhoud- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren van machines en MA 002 BC 053 apparatuur aan boord. Versie {1.0} Ontwerp Pagina 19 van 19

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MARITIEME OPLEIDINGEN Opleiding Maritieme opleiding dek BO MA 001 dek Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 22 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & besturingssystemen en netwerken AO IC 001 BVR pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl1 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 041 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22bis Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Piping BO ME 408 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 14 Inhoud 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-DOC-002-bijlage 22ter Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar HVAC BO ME 407 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW 20 oktober 2011 RLLL-RLLL-ADV-002bijl2 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw BO BW 040 (Ontwerp) Uitvoerend CAD-tekenaar Bouw Versie 1.0 (ontwerp) Pagina

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl23 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Elektriciteit BO ME 406 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit RLLL-RLLL-ADV-002bijl22 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Mechanica-elektriciteit Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische constructies BO ME 405 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Vrachtwagenchauffeur BO BN 003 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl26 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Host/hostess op een toeristische bestemming BO TO 003 Host/hostess op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Maritieme opleiding motoren

Maritieme opleiding motoren Leerplan OPLEIDING Maritieme opleiding motoren Modulair Studiegebied Maritieme opleidingen Goedkeuringscode: 2013/911/6/D 31 mei 2013 STRCTRSCHEMA Operationele leiding en communicatie 40 Toegepaste mechanica

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 warmtepompen - Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-ADV-002bijl24 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Animator op een toeristische bestemming BO TO 004 op een toeristische bestemming - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL-DOC-012-bijlage 28 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Toeristisch receptionist BO TO 002 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME RLLL-RLLL ADV-002bijl25 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 001 reisbureau/touroperator - Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART OPLEIDINGENSTRUCTUUR MATROOS BINNENVAART 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BINNENSCHEEPVAART Beroepenstructuur (SERV/Fonds voor Rijn- en binnenscheepvaart

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Assistent Calculator Bouw BO BW 040 Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding- referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Bieren BO CH 003 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Studiegebied Chemie Technicus in fermentatieprocessen

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Uitvoerend CAD-tekenaar Mechanische Constructies BO ME 405 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl03 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in fermentatieprocessen destillaten en likeuren CH BO 005 Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Fietsenmaker BO AU 201 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Hersteller Bruingoed BO ME 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding-beroep...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker leien en pannen BO BW 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in Fermentatieprocessen - Zuivel BO CH 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding BO IT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: NON-PRINT Modulaire opleiding Webserverbeheerder BO GR 504 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl7 Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding AO BE 024 (Ontwerp) Versie {1.0} (Ontwerp) Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: AFWERKING Modulaire opleiding Afwerker: snijder en vouwer BO GR 301 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie