Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.40 oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.40 oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar"

Transcriptie

1 Diagnosethesaurus Release notes versie 2.40 Auteurs DHD Versie: 2.40 oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar

2 Inhoudsopgave 1 Release 2.40: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering Toelichting per gewijzigd specialisme Wijzigingen SNOMED CT Bestanden in deze uitlevering Toelichting DBC-diagnosetypering Toelichting ICD Fixes en bekende problemen Fixes Bekende problemen Vooruitblik komende uitleveringen Uitlevering November en December Generiek CodeMapping-tabel in uitleverformaat Releasehistorie Bijlage I: Stand van zaken wijzigingsverzoeken Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen Bijlage II: Kenmerken basis en uitgebreid Bijlage III: Wat is de Diagnosethesaurus? Voorwaarden voor gebruik Verbeteringen en wijzigingen Testprocedure in uw organisatie Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid Versiebeheer release notes # Datum Aangepast door Omschrijving oktober 2018 SW. Noort Concept Goedkeuring/toetsing # Datum Aangepast door Omschrijving C. Hoogerwerf Definitief 2

3 1 Release 2.40: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering De nieuwste uitlevering van de Diagnosethesaurus staat voor u klaar in Mijn DHD. In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn enkel wijzigingsverzoeken doorgevoerd. In deze release notes leest u wat er gewijzigd is ten opzichte van de vorige uitlevering. 1.1 Toelichting per gewijzigd specialisme Wijzigingen in gepubliceerde specialismen kunnen betreffen: Toevoeging nieuwe diagnoseterm(en) inclusief afleidingen naar aanleiding van een wijzigingsverzoek of als correctie op het foutief verwijderen van een term. Tekstuele wijzigingen in de diagnoseterm als gevolg van taal- en spellingscorrecties. Verwijdering van diagnoseterm inclusief de afleidingen door het samenvoegen van een dubbel concept of naar aanleiding van een wijzigingsverzoek. Wijziging van een afleiding naar DBC-diagnosetypering op advies van de wetenschappelijke vereniging. Wijziging van het kenmerk basis naar uitgebreid en andersom. Wijziging van de ICD-10 afleiding op advies van het RIVM. Wijziging van de koppeling van de diagnoseterm met SNOMED CT op advies van Nictiz. De volgende pagina s geven een overzicht van de wijzigingen in deze uitlevering. De wijzigingen zijn in beide uitleverformaten opgenomen. Per opgenomen specialisme vindt u op de pagina actuele downloads in Mijn DHD tevens een was-wordt-lijst die voor elke wijziging de oude en de nieuwe situatie weergeeft. 3

4 Nieuw Tekstuele wijziging Verwijderd Nieuw Gewijzigd Verwijderd gewijzigd Nieuw Gewijzigd Verwijderd Nieuw Gewijzigd Verwijderd Overzicht wijzigingen per uitgeleverd specialisme Voorkeurstermen DBCdiagnosetypering afleidingen Basis/ uitgebreid ICD-10 afleidingen SNOMED CTkoppelingen Specialisme code Specialismen 0301 Oogheelkunde Keel-, neus-, en oorheelkunde Heelkunde Plastische chirurgie 0305 Orthopedie Urologie Verloskunde en 9 1 gynaecologie 0308 Neurochirurgie Dermatologie en venereologie Inwendige geneeskunde 0316 Kindergeneeskunde Maag-Darm- Leverziekten 0320 Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Revalidatie Thoraxchirurgie 0329 Consultatieve 2 Psychiatrie 0330 Neurologie Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie 0390 Klinische Genetica Audiologie Sportgeneeskunde 7 2 Totaal gewijzigd

5 Legenda tabel Specialismen: Alle in de Diagnosethesaurus gepubliceerde specialismen. Voorkeurstermen o Nieuw: Aantal nieuwe diagnosetermen dat voor de betreffende specialismen is opgenomen. Dit kunnen nieuwe termen zijn of bestaande termen waarvoor nu een afleiding naar DBC-diagnosetypering is toegevoegd. o Tekstuele wijziging: Bestaande diagnosetermen waarvan de formulering is gewijzigd. o Verwijderd: Diagnosetermen die verwijderd zijn of waarvoor geen afleiding naar DBC-diagnosetypering meer bestaat voor de betreffende specialismen. DBC-diagnosetypering afleidingen o Nieuw: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen die zijn toegevoegd voor de betreffende specialismen. o Gewijzigd: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen waarvan de DBC is gewijzigd. o Verwijderd: Afleidingen naar DBC-diagnosetyperingen die zijn verwijderd voor de betreffende specialismen. Basis/uitgebreid o Gewijzigd: Er is een wijziging in het kenmerk basis/uitgebreid. ICD-10 afleidingen o Nieuw: Nieuwe ICD-10 afleidingen. o Gewijzigd: ICD-10 afleidingen die zijn veranderd. o Verwijderd: ICD-10 afleidingen die zijn verwijderd voor dit specialisme. Dat kan ook komen doordat een term niet meer van toepassing is voor een specialisme. SNOMED CT-koppelingen o Nieuw: Nieuwe SNOMED CT-koppelingen. o Gewijzigd: SNOMED CT-koppelingen die zijn gewijzigd. o Verwijderd: SNOMED CT-koppelingen die zijn verwijderd. Totaal gewijzigd: Aantal wijzigingen over gehele Diagnosethesaurus gezien, inclusief niet-gepubliceerde specialismen. (In verband met overlappende concepten tussen specialismen kan het totaal aantal lager zijn dan de som van de wijzigingen per specialisme.) NB: Of een term van toepassing is voor een specialisme wordt bepaald door het aanwezig zijn van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering. Hieronder staat per specialisme welke wijzigingen in deze publicatie zijn opgenomen. Deze wijzigingen zijn zowel voor de kenmerken basis als uitgebreid aangebracht. Als een wijziging alleen voor het kenmerk uitgebreid geldt (en dus niet voor basis), staat dit expliciet vermeld. 5

6 0301 Oogheelkunde Voor het specialisme Oogheelkunde zijn 17 concepten gewijzigd. Vier termen zijn nieuw toegevoegd voor het specialisme naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij dertien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0302 Keel-, Neus-, en Oorheelkunde Voor het specialisme Keel-, Neus-, en Oorheelkunde is bij drie termen de Snomed-CTkoppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CTrelease en het 0303 Heelkunde Voor het specialisme Heelkunde zijn zestien concepten gewijzigd. Voor twee termen is de DBC-afleiding gewijzigd op advies van de WV. Bij vijftien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0304 Plastische chirurgie Voor het specialisme Plastische chirurgie zijn geen concepten gewijzigd Orthopedie Voor het specialisme Orthopedie is bij 27 termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0306 Urologie Voor het specialisme Urologie is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0307 Verloskunde en gynaecologie Voor het specialisme Verloskunde en Gynaecologie is bij tien termen de Snomed-CTkoppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CTrelease en het 0308 Neurochirurgie Voor het specialisme Neurochirurgie zijn elf concepten gewijzigd. Eén term is vervangen door één nieuwe term. Voor twee termen is de DBC-afleiding gewijzigd op advies van de WV. Bij zeven termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0310 Dermatologie Voor het specialisme Dermatologie is bij veertien termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0313 Interne geneeskunde Voor het specialisme Interne geneeskunde zijn negentien concepten gewijzigd. Eén term is nieuw toegevoegd voor het specialisme naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij achttien termen is de Snomed-CT-koppeling 6

7 gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0316 Kindergeneeskunde Voor het specialisme Kindergeneeskunde is bij 24 termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0318 Maag-Darm-Leverziekten Voor het specialisme Maag-Darm-Leverziekten is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0320 Cardiologie Voor het specialisme Cardiologie zijn geen concepten gewijzigd Longziekten Voor het specialisme Longziekten is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0324 Reumatologie Voor het specialisme Reumatologie is bij twee termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0326 Allergologie Voor het specialisme Allergologie is bij twee termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0327 Revalidatie Voor het specialisme Revalidatie zijn 23 concepten gewijzigd. Drie termen zijn nieuw toegevoegd, één term is tekstueel gewijzigd voor eenduidigheid en vijf dubbele termen zijn verwijderd en vervangen naar aanleiding van wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en op advies van de WV. Bij veertien termen is de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0328 Thoraxchirurgie Voor het specialisme Thoraxchirurgie zijn geen concepten gewijzigd Consultatieve psychiatrie Voor het specialisme Consultatieve Psychiatrie zijn twee concepten gewijzigd. Twee termen zijn tekstueel gewijzigd en voorzien van een zoekterm naar aanleiding van een wijzigingsverzoek vanuit een ziekenhuis en op advies van de WV Neurologie Voor het specialisme Neurologie is bij negen termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 7

8 0335 Klinische Geriatrie Voor het specialisme Klinische Geriatrie is bij één term de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0361 Radiotherapie Voor het specialisme Radiotherapie is bij drie termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0362 Radiologie Voor het specialisme Radiologie is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 0389 Anesthesiologie Voor het specialisme Anesthesiologie zijn geen concepten gewijzigd Klinische Genetica Voor het specialisme Klinische Genetica is bij vijf termen de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 1900 Audiologie Voor het specialisme Audiologie is bij één term de Snomed-CT-koppeling nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 8416 Sportgeneeskunde Voor het specialisme Sportgeneeskunde is bij negen termen de Snomed-CT-koppeling gewijzigd of nieuw toegevoegd naar aanleiding van de nieuwe Snomed-CT-release en het 8

9 1.2 Wijzigingen SNOMED CT Deze uitlevering is gebaseerd op SNOMED CT versie september De volgende tabel geeft per specialisme een overzicht van het percentage diagnosetermen dat een SNOMED CT-koppeling heeft. Dit percentage geeft niet aan of een koppeling geautoriseerd is door Nictiz. Overzicht percentage aan SNOMED gekoppelde termen per specialisme Specialisme Aantal termen per specialisme September 2018 Oktober 2018 Oogheelkunde % 97% 1% Keel-, neus- en oorheelkunde % 98% Heelkunde % 96% Plastische chirurgie % 71% Orthopedie % 93% 2% Urologie % 97% 1% Verloskunde en gynaecologie % 90% 1% Neurochirurgie % 92% 4% Dermatologie en venereologie % 97% Interne geneeskunde % 97% 1% Kindergeneeskunde % 93% Maag-Darm-Leverziekten % 97% Cardiologie % 99% Longziekten % 96% 1% Reumatologie % 96% Allergologie % 97% 1% Revalidatie % 87% Thoraxchirurgie % 93% Consultatieve psychiatrie 682 0% 0% Neurologie % 93% 1% Klinische geriatrie % 96% Radiotherapie % 96% 1% Radiologie % 98% 1% Anesthesiologie % 70% Klinische genetica % 20% Audiologie % 97% 1% Sportgeneeskunde % 65% 1% Verschil 9

10 2 Bestanden in deze uitlevering Deze uitlevering bestaat uit de volgende bestanden: De Diagnosethesaurus versie 2.40 in uitleverformaat 3.1 en 3.2. Was-wordt-lijsten: een spreadsheet per specialisme-set met alle nieuwe, gewijzigde en vervallen termen in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie (september 2018, versie 2.39). De spreadsheet is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de wijzigingen in de Diagnosethesaurus ten opzichte van de vorige uitleveringen. Complete lijsten per specialisme: een spreadsheet per specialisme met een compleet overzicht van alle termen met afleiding naar DBC-diagnosetypering en ICD- 10 code. De spreadsheet is bedoeld om meer inzicht te geven in de diagnosetermen die voor het specialisme beschikbaar zijn. 2.1 Toelichting DBC-diagnosetypering De referentietabel van de DBC-diagnosetypering is bijgewerkt met de laatste release van de NZa. Deze uitlevering bevat voor de DBC-diagnosetyperingen de RZ18a en RZ18b release. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de meest recente tabellen van de NZa in te lezen alvorens u gebruik kunt maken van deze versie van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. 2.2 Toelichting ICD-10 Deze uitlevering bevat de ICD-10 brontabel ICD v12v-O3-C, gepubliceerd op 6 december 2017 door het RIVM ( ICD-10 zoals te gebruiken in de LBZ voor registratiejaar 2018 ). Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de tabellen door het RIVM in te lezen voordat u gebruik kunt maken van deze versie van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. In 2019 worden geen wijzigingen in de ICD-10 brontabel door het RIVM doorgevoerd en wordt versie ICD-10 brontabel ICD v12v-O3-C gepubliceerd op 6 december 2017 in de Diagnosethesaurus aangehouden. 10

11 3 Fixes en bekende problemen 3.1 Fixes Er zijn geen fixes doorgevoerd in deze uitlevering. 3.2 Bekende problemen Onderstaand is een aantal bij ons bekende (mogelijke) problemen beschreven. Nog niet alle termen hebben een SNOMED CT ID DHD streeft naar een 100% dekking van de termen met een SNOMED CT ID. Dit is nog niet gerealiseerd. Er zijn dus termen waar de SNOMED CT ID nog niet is gevuld. 11

12 4 Vooruitblik komende uitleveringen De uitleveringen voor 2018 staan iedere maand gepland rond de laatste vrijdag van de maand. Omdat in december 2018 uitleverformaat 4.0 voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus wordt geïntroduceerd, worden de uitleverformaten 3.1 en 3.2 in deze uitlevering (oktober 2018) voor het laatst uitgeleverd. 4.1 Uitlevering November en December 2018 Uitlevering November 2018 vervalt, uitlevering December vervroegd Om het nieuwe uitleverformaat niet vlak voor de feestdagen uit te leveren, is besloten de uitlevering in december vervroegd te laten plaatsvinden en de uitlevering in november te laten vervallen. Dit betekent dat de uitlevering van 30 november 2018 vervalt en de uitlevering van december een week eerder plaatsvindt, op de 15e. Klik hier voor de vernieuwde uitleverplanning van RZ19b In de uitlevering van december 2018 worden de wijzigingen van RZ19b in de Diagnosethesaurus doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben een ingangsdatum per en hebben geen invloed voor registratie in Generiek CodeMapping-tabel in uitleverformaat 4.0 In verband met de toenemende vraag naar koppelingen met andere codestelsels, is voor uitleverformaat 4.0 een generieke mappingtabel ingericht. Deze generieke mappingtabel maakt het mogelijk om meervoudige afleiding naar andere codestelsels te realiseren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Apache IV-codes van de NICE-registratie. De nieuwe codemappings die worden toegevoegd, staan beschreven in het document Kenmerken en Codemapping op onze website. 12

13 5 Releasehistorie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eerdere versies van de Diagnosethesaurus en de belangrijkste wijzigingen daarin. Versie Releasedatum Belangrijkste wijzigingen september 2018 Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen augustus 2018 Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen juli 2018 Wijzigingsverzoeken, 248 DBC-afleidingen voor Sportgeneeskunde juni 2018 Eerste release uitleverformaat mei 2018 Toevoeging KinCor diagnosen voor Kindergeneeskunde en ICD- 10 afleidingen voor Consultatieve psychiatrie april 2018 Herziene lijst consultatieve psychiatrie en wijzigingsverzoeken februari Wjizigingsverzoeken en Sportgeneeskunde januari 2018 Wijzigingsverzoeken december 2017 Wijzigingsverzoeken, update DBC-diagnosetypering (RZ18), update ICD-10 (ICD v12v-O3-C) november 2017 Wijzigingsverzoeken, SNOMED-koppelingen oktober 2017 Wijzigingsverzoeken september 2017 Wijzigingsverzoeken augustus 2017 voorzien van ICD-10 codes, herziening compleetlijst Audiologie juli 2017 Wijzigingsverzoeken inclusief een groot aantal van Heelkunde en Kindergeneeskunde juni 2017 Wijzigingsverzoeken, verwijderen van foutieve ICD-10 codes, SNOMED-koppelingen mei 2017 Wijzigingsverzoeken, vervangen SNOMEDkoppelingen maart 2017 Wijzigingsverzoeken, ICD-10 afleidingen en SNOMEDkoppelingen februari 2017 Wijzigingsverzoeken, uitlevering van compleetlijsten in Excel januari 2017 Wijzigingsverzoeken, geplande wijzigingen van het kenmerk basis/uitgebreid december 2016 Update DBC-diagnosetypering (RZ17), update ICD-10 (ICD v11v-O3-C), SNOMED-koppelingen, laatste release uitleverformaten 2.2 en november 2016 Wijzigingsverzoeken oktober 2016 Wijzigingsverzoeken september 2016 Wijzigingsverzoeken, s augustus 2016 Wijzigingsverzoeken, 1 e release uitleverformaat juli 2016 Wijzigingsverzoeken juni 2016 Wijzigingsverzoeken mei 2016 Wijzigingsverzoeken april 2016 Wijzigingsverzoeken maart 2016 Verwijderen dubbele termen, vervanging obsolete ICD-10 codes, wijzigingsverzoeken februari 2016 Wijzigingsverzoeken, s januari 2016 Wijzigingsverzoeken, s, aanvullingen SNOMED CT-koppelingen december 2015 Wijzigingsverzoeken, s, update DBCdiagnosetypering (RZ16a en RZ16b), update ICD-10 (ICD v9v-O3-C) december 2015 Wijzigingsverzoeken, s 13

14 Bijlage I: Stand van zaken wijzigingsverzoeken In oktober 2018 heeft DHD tot nu toe 24 wijzigingsverzoeken ontvangen van ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen. Tot dusver zijn in oktober 20 verzoeken afgerond en zijn 613 wijzigingsverzoeken onderhanden werk. Binnengekomen en afgeronde wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen De doorlooptijden voor de verwerking van de wijzigingsverzoeken zijn langer dan gewenst. De wijzigingsverzoeken worden beoordeeld door een aantal partijen, waaronder de aanvrager, de adviserende partijen en ook DHD. Op dit moment staan 422 van de 613 openstaande wijzigingsverzoeken uit voor advies bij een externe partij. Dit is een complex maar noodzakelijk samenspel tussen de verschillende partijen. In overleg met de adviserende partijen wordt het wijzigingsproces continu geëvalueerd om de doorlooptijden te verkorten. Daarnaast ontvangen de adviserende partijen ook wijzigingsverzoeken met DHD als aanvrager. Deze verzoeken ontstaan in het reguliere beheerproces, maar vragen ook om advies van de externe partijen. Op dit moment staan nog 751 verzoeken van DHD open, in september waren dit er 752. Deze verzoeken dienen onder andere om de consistentie van de termen te vergroten. Daarnaast betreft dit projecten voor de Snomedificatie, het aanvullen van specialismen met termen voor academische zorg en voor het verwijderen van dubbele termen uit de Diagnosethesaurus. Zie de website van DHD voor een overzicht van alle wijzigingsverzoeken en hun status. 14

15 Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen Wijzigingsverzoeken die door ziekenhuizen worden ingediend of door DHD zelf worden aangemaakt, worden waar nodig voorgelegd aan de betreffende wetenschappelijke vereniging. Door bijzondere omstandigheden kan hier enige tijd overheen gaan, bijvoorbeeld in het geval van op grote schaal aangevraagde verzoeken. De uitzonderlijke gevallen staan in onderstaande figuur beschreven in de rechterkolom. Wijzigingsverzoeken ter advisering door wetenschappelijke verenigingen Specialisme Code Specialisme Totaal voor WV Openstaande verzoeken Waar -van bij WV 0301 Oogheelkunde Afgehandelde Bijzonderheden verzoeken voor WV Toelichting 0302 Keel-, neus- en oorheelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Verloskunde en gynaecologie Op grote schaal verzoeken gekregen om termen voor moeder en neonaat te scheiden, deze zijn in behandeling 0308 Neurochirurgie Dermatologie en venerologie 0316 Kindergeneeskunde 0318 Maag-Darm- Leverziekten Cardiologie Longziekten Op grote schaal aangevraagde diagnosen door UMC s deels afgehandeld in 2017 (Lijst Academische Zorg) 0324 Reumatologie Allergologie Revalidatie

16 Specialisme Code Specialisme Totaal voor WV Openstaande verzoeken Waar -van bij WV 0328 Thoraxchirurgie Afgehandelde Bijzonderheden verzoeken voor WV Toelichting 0329 Consultatieve psychiatrie Neurologie Inhoudelijke vragen voortkomend uit SNOMED CT 0335 Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie en pijnbestrijding Klinische genetica Audiologie Sportgeneeskunde 0313 Interne geneeskunde Heelkunde

17 Bijlage II: Kenmerken basis en uitgebreid In augustus 2016 is besloten om een filtering op de diagnoselijst mogelijk te maken. Zo kan een ziekenhuis per specialisme (of zelfs per individuele gebruiker) bepalen of gebruikers in eerste instantie de basis- of uitgebreide diagnosetermen te zien krijgen. De basistermen zijn alle diagnosen die een specialist in een algemeen ziekenhuis normaliter nodig heeft. De uitgebreide termen zijn die diagnosen die hoofdzakelijk worden gesteld in ziekenhuizen met topklinische, topreferente of gespecialiseerde zorg (UMC, STZ, categoraal ziekenhuis). Nieuwe termen die worden aangevraagd, worden altijd voorgelegd aan de wetenschappelijke vereniging. DHD maakt op voorhand een inschatting of de aangevraagde term tot de uitgebreide lijst behoort of niet. Als vuistregel geldt dat termen die algemene ziekenhuizen aanvragen tot de basislijst behoren, en dat termen die topklinische, academische of categorale ziekenhuizen aanvragen tot de uitgebreide lijst kunnen behoren indien het geen basiszorg betreft. De wetenschappelijke vereniging beslist uiteindelijk of de term wordt toegevoegd aan de Diagnosethesaurus en of deze in de basislijst dan wel in de uitgebreide lijst komt. Elke term in de Diagnosethesaurus krijgt een extra kenmerk dat aangeeft of deze in de basislijst of in de uitgebreide lijst zit. Dit kenmerk is per specialisme vastgelegd; een diagnose kan voor het ene specialisme tot de basislijst behoren, terwijl het voor een ander specialisme tot de uitgebreide lijst behoort. De uitgebreide lijst van een specialisme bevat alle termen uit de basislijst van dat specialisme plus de aanvulling van de meer specifieke diagnosetermen. In de volgende tabel is een overzicht gegeven van het aantal termen in de basislijst en in de uitgebreide lijst. 17

18 Overzicht aantal termen in basis en uitgebreid per specialisme AGBcode Specialisme Aantal termen in basislijst Aantal termen in uitgebreide lijst 0301 Oogheelkunde KNO Heelkunde Plastische chirurgie Orthopedie Urologie Verloskunde en gynaecologie Neurochirurgie Dermatologie en venereologie Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Maag-Darm-Leverziekten Cardiologie Longziekten Reumatologie Allergologie Revalidatie Thoraxchirurgie Consultatieve psychiatrie Neurologie Klinische geriatrie Radiotherapie Radiologie Anesthesiologie Klinische genetica Audiologie Sportgeneeskunde Algemeen ziekenhuis kan ook voor uitgebreide lijst kiezen Indien uw ziekenhuis of een specialisme binnen uw ziekenhuis gebruikmaakt van de basislijst en u signalen krijgt dat artsen termen missen, adviseren we u de uitgebreide lijst te gaan gebruiken. Daarnaast verzoeken we u het bij ons te melden aan de hand van een wijzigingsverzoek, zodat we kunnen bepalen of de betreffende diagnosetermen in de basislijst thuishoren. 18

19 Beschikbaarheid Het kenmerk basis/uitgebreid is opgenomen in uitleverformaat 3.1 en 3.2 van de Diagnosethesaurus. Het kenmerk is opgenomen in de tabel ThesaurusConceptRol. Afhankelijk van de planning van uw EPD/ZIS-leverancier en de functioneel beheerder in uw ziekenhuis komt de filterfunctie vervolgens beschikbaar. Indien uw ziekenhuis gebruikmaakt van voorkeurslijsten in eigen beheer, let er dan op dat artsen nieuw uitgeleverde termen mogelijk willen toevoegen aan de bestaande voorkeurslijsten. De nieuwe termen vindt u in de was-wordt-lijsten. Meer informatie over uitleverformaat 3.1 en 3.2 vindt u hier. 19

20 Bijlage III: Wat is de Diagnosethesaurus? De Diagnosethesaurus ondersteunt de arts bij het gestandaardiseerd vastleggen van de hoofd- en/of nevendiagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is een lijst met klinisch relevante termen van diagnosen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. De lijst bevat ook synoniemen. De diagnosetermen leiden af naar DBC-diagnosetyperingen en ICD-10 codes. De lijst wordt ingelezen in uw EPD. Het doel van de Diagnosethesaurus is: de kwaliteit van zorg te verbeteren, waaronder ook de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en met patiënten; de werklast van artsen te verminderen en de doelmatigheid van administratieve processen te vergroten; wetenschappelijk onderzoek te versnellen; de mogelijkheden van stuurinformatie en benchmarking te vergroten; het aanleveren van de ICD-10 code aan de DIS te ondersteunen. Door het gebruik van de Diagnosethesaurus is het niet langer nodig om DBCdiagnosetyperingen en ICD-10 codes afzonderlijk vast te leggen, aangezien deze worden afgeleid van de diagnoseterm. Iedere term voor een hoofddiagnose in de Diagnosethesaurus is voorzien van een afleiding naar een DBC-diagnosetypering en een afleiding naar een of meerdere ICD-10 codes. Voorwaarden voor gebruik De Diagnosethesaurus mag alleen worden gebruikt als uw instelling een gebruikers-/ dienstverleningsovereenkomst met DHD heeft afgesloten, onder de voorwaarden die daarin zijn vastgelegd. U kunt hiervoor contact opnemen met DHD: of Verbeteringen en wijzigingen Bij het tot stand komen van de specialismesets in de Diagnosethesaurus is gebruikgemaakt van de volgende cyclus: DHD doet een technische validatie zodat de inhoud conform de specificaties/ richtlijnen is opgesteld. DHD stemt af met Nictiz over de koppeling van diagnosetermen aan SNOMED CT. Ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen valideren de volledigheid en juistheid van de opgenomen termen. Wetenschappelijke verenigingen geven advies over de afleidingen van een term naar een of meerdere DBC-diagnosetyperingen. Het RIVM autoriseert de afleiding van een term naar een of meerdere ICD-10 codes. DHD verwerkt de resultaten in de Diagnosethesaurus. 20

21 Het gebruik van de Diagnosethesaurus door artsen en andere zorgverleners leidt tot wijzigingsverzoeken. Dit kunnen aanpassingen van termen zijn, maar ook van synoniemen of afleidingen. Ziekenhuizen, ZBC s en wetenschappelijke verenigingen kunnen deze wijzigingsverzoeken indienen bij DHD. DHD verwerkt de voorstellen conform het wijzigingsprotocol, dat is goedgekeurd en/of getoetst door de Federatie van Medisch Specialisten en de NVZ en NFU. Op de website van DHD staat het wijzigingsproces beschreven. Testprocedure in uw organisatie Het is belangrijk dat zowel uw EPD-leverancier als uzelf te allen tijde een goede en geprotocolleerde test hanteert voordat u de Diagnosethesaurus in productie neemt, waarbij deskundigen vanuit de IT-, de EPD-organisatie en de zorgadministratie betrokken zijn. Houd er rekening mee dat het noodzakelijk kan zijn om eerst de meest recente tabellen van de NZa en het RIVM in te lezen voordat u gebruik kunt maken van de Diagnosethesaurus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw contactpersoon bij uw leverancier. DHD werkt continu aan verbetering van de Diagnosethesaurus en het doorvoeren van wijzigingen. DHD voert daarbij intern haar eigen kwaliteitscontroles uit. De doorgevoerde wijzigingen (zie hoofdstuk 1 voor de details met betrekking tot deze release) hebben voor bestaande gebruikers mogelijk gevolgen. Om deze gevolgen inzichtelijk te maken, voegt DHD zogenoemde was-wordt-lijsten toe bij iedere uitlevering. Als u al gebruikmaakt van de Diagnosethesaurus, adviseren wij u om contact op te nemen met artsen van het specialisme dat door DHD is gepubliceerd om vooraf de wijzigingen door te spreken. Zo voorkomt u dat uw specialist pas na implementatie wordt geconfronteerd met eventueel doorgevoerde wijzigingen. Ondanks de zorgvuldigheid die DHD betracht bij het uitleveren van de Diagnosethesaurus is het de verantwoordelijkheid van de gebruikersorganisatie om de keuze te maken om (gedeelten van) de thesaurus in productie te nemen. Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid In het verleden bleek af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de Diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van de ICD-10 of de financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die registratie. Dat is nadrukkelijk niet het geval. Het doel van de Diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik. De Diagnosethesaurus maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk. De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD Diagnosethesaurus arts zorgadministrateur medisch codeur beheerder EPD ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts. De arts is verantwoordelijk voor een goede bronregistratie van klinisch relevante gegevens. Dat is onderdeel van het normale klinische werkproces. Van die registratie 21

22 kunnen vervolgens, geautomatiseerd of handmatig, de DBC-diagnosetypering en de ICD-10 worden afgeleid. De Diagnosethesaurus is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De EPD-leverancier levert de functionaliteit om het werkproces te ondersteunen. De EPD-beheerder van uw ziekenhuis draagt zorg voor de lokale inrichting van het EPD. DHD overlegt frequent met alle EPD-leveranciers over de minimaal gewenste functionaliteit in de diverse EPD s. Ook zijn richtlijnen voor implementatie van de Diagnosethesaurus opgesteld, waarin de benodigde functionaliteiten beschreven staan voor onder meer de zoekfunctie. U vindt de implementatierichtlijnen hier. De kwaliteit en het tempo zullen per leverancier verschillen; wij spannen ons in om samen met de ziekenhuizen ervoor te zorgen dat uiteindelijk elke leverancier dit werkproces adequaat ondersteunt. Uiteindelijk bent u als ziekenhuis echter zelf de opdrachtgever van de leverancier. Als in uw EPD zaken voorkomen die een adequate werking van de Diagnosethesaurus in de weg staan, vragen wij u contact op te nemen met uw EPD-leverancier. Ook als de arts de diagnose aan de bron goed vastlegt, blijven kwaliteitsborging en -controle van groot belang. Wij adviseren een goede beschrijving (door arts, EPDbeheerder en zorgadministrateur) van de meest doeltreffende en doelmatige manier om informatie eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Daarnaast raden wij een frequente steekproefsgewijze interne kwaliteitscontrole achteraf aan. Deze kan door zorgadministrateurs en medisch codeurs worden uitgevoerd, met een terugkoppeling naar de artsen van het betreffende specialisme. Waar nodig kunnen vastgelegde diagnosen of afleidingen worden gecorrigeerd. Dat is bijvoorbeeld van belang bij een meervoudige afleiding naar een DBC-diagnosetypering en bij de afleiding naar ICD-10. Op basis van deze praktijkervaringen zullen gebruikers mogelijkheden ontdekken om de Diagnosethesaurus te verbeteren. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend bij DHD, waarna deze zo snel mogelijk worden verwerkt; zie het wijzigingsproces. Voor de richtlijnen rondom de ICD-10 verwijzen wij u naar de betreffende circulaires van de NZa. Alle actoren zullen in onderlinge samenwerking de kwaliteit van de registratie moeten borgen, door continu elk onderdeel van de keten te monitoren en te verbeteren. 22

Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.39 september 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar

Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.39 september 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Diagnosethesaurus Release notes versie 2.39 Auteurs DHD Versie: 2.39 september 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Release 2.39: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering... 3 1.1 Toelichting

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.35 mei 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar

Diagnosethesaurus. Release notes versie Auteurs DHD. Versie: 2.35 mei 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Diagnosethesaurus Release notes versie 2.35 Auteurs DHD Versie: 2.35 mei 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Release 2.35: Wijzigingen ten opzichte van vorige uitlevering... 3 1.1 Nieuwe diagnoselijst

Nadere informatie

Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015)

Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015) Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus 2.0.0. (april 2015)... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat is de diagnosethesaurus?... 3 1.3 Voorwaarden voor gebruik...

Nadere informatie

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015)

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015) Releasenotes Diagnosethesaurus v1.3.00 (januari 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus 1.3.0.0 (jan 2015)... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat is de diagnosethesaurus?... 2 1.3 Voorwaarden voor gebruik...

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Release notes versie 1.9 Auteurs DHD Versie: 1.9 Oktober 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Release notes Verrichtingenthesaurus versie 1.9... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Release notes versie 1.8 Auteurs DHD Versie: 1.8 September 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Release notes Verrichtingenthesaurus versie 1.8... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Release notes versie 1.4 Auteurs DHD Versie: 1.4 mei 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Release notes Verrichtingenthesaurus versie 1.4... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Zorg voor data Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen INLEIDING De diagnosethesaurus is in mei 2016 ruim twaalf

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Evaluatie diagnosethesaurus

Evaluatie diagnosethesaurus Evaluatie diagnosethesaurus Van tabel tot gebruik 12 mei 2016 Evaluatie diagnosethesaurus: van tabel tot gebruik Wat was ook alweer het doel van de diagnosethesaurus? Evaluatie product en gebruik in de

Nadere informatie

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Diagnose- en Kenmerken en codemapping Auteurs DHD Versie: 1.2 november 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 1 Kenmerken en codemapping in de Diagnose- en... 4 1.1 Doel van dit

Nadere informatie

DHD thesauri. Kennissessie november 2016

DHD thesauri. Kennissessie november 2016 DHD thesauri Kennissessie november 2016 DHD DHD verzamelt, beheert en bewerkt ziekenhuisdata voor toepassingen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, financiën en wetenschappelijk onderzoek. We

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Notulen 6 april 2017 Algemeen Op de agenda van deze derde vergadering: Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, review zorgadministraties, implementatiehandreiking

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Richtlijnen implementatie voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Auteurs DHD Versie: 2.3 juli 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 1 Inleiding

Nadere informatie

Klankbordgroep Registratiestandaarden

Klankbordgroep Registratiestandaarden Klankbordgroep Registratiestandaarden Notulen 18 mei 2017 Auteurs DHD Versie 1.0 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 3 VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING... 3 PROJECT VERRICHTINGENTHESAURUS STAND VAN

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 2

Gebruikersdocument deel 2 Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpassingen kostentarieven... 4 2.1 Infertiliteit, correctie op gebruikte

Nadere informatie

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen.

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen. De uitdaging Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorgvraag neemt alleen maar toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Richtlijnen ondersteunende migratietabel Verrichtingenbestand (CBV) Verrichtingenthesaurus Auteurs DHD Versie: 1.1, augustus 2017 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 2019

GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 2019 GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 219 Beste coördinator, Hieronder vindt u een overzicht van recente aanpassingen in GAIA die voor coördinatoren van belang zijn. Management rapport over gevolgde deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115. Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Instructie bij gebruik van deze presentatie De PPT is vrij uitvoerig in tekst, maar daardoor goed

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan INHOUDSOPGAVE Inleiding, Aanleiding en vraagstelling... 3 Inleiding...

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme

Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme Periode: 01-01-2014 t/m 31-08-2015 Het aantal uren wordt weergegeven per vereniging. In de kolommen staan de verenigingen en in de rijen

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Laatst bijgewerkt: 24 april 2015 1 Samenvatting Dit document beschrijft het proces bij verzoeken tot wijziging van

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Poliklinische ziekenhuiszorg 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0

Nadere informatie

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Versie 1.0 Maart 2016 Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Inleiding richtlijnen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Gerelateerde

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina

Nadere informatie

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Uitleverformaat 4.0 Auteurs DHD Versie: 1.2 juli 2018 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 1 Uitleverformaat 4.0... 5 Doel van dit document...

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Prevalentie Jaarcijfers PO 2018 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 2 Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema

Nadere informatie

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011

Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Toelichting op de (papieren) typeringslijsten per specialisme Ingangsdatum: 1 januari 2011 Versie 20101118 Utrecht, 18 november 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8, Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Deze wachttijden zijn bijgewerkt in Februari 2017. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd. In het Erasmus MC vindt

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Toelichting op de Afleiding Behandelas v

Toelichting op de Afleiding Behandelas v Toelichting op de Afleiding Behandelas v20081001 Ingangsdatum tabel: 20090101 DBC-Onderhoud Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Wat is de functie van de tabel...3

Nadere informatie

IGJ rapport: Het resultaat Telt - Particuliere Klinieken Hoe scoren de ZKN-keurmerk klinieken?

IGJ rapport: Het resultaat Telt - Particuliere Klinieken Hoe scoren de ZKN-keurmerk klinieken? IGJ rapport: Het resultaat Telt - Particuliere Klinieken Hoe scoren de? Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceert arlijks een rapport over particuliere. De minister voor

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG VERWACHTEN GEEN GROEI MEER-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG VERWACHTEN GEEN GROEI MEER- -PERSBERICHT- Utrecht, 25 juni 2013 -ZORGINSTELLINGEN IN DE LANGDURIGE ZORG VERWACHTEN GEEN GROEI MEER- Uit de Financiële Zorgthermometer blijkt dat 9 van de zorginstellingen actief in de langdurige zorg

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In het derde lid wordt bijlage 3 vervangen door: bijlage 4.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In het derde lid wordt bijlage 3 vervangen door: bijlage 4. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11230 23 juli 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2009, nr. MEVA/NBO-2937264,

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus

Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus Notulen 24 november 2016 Algemeen Op de agenda van deze derde vergadering: - Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, migratie CBV, kwaliteitsregistraties

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Ouderengeneeskunde. Maartje Conijn. Henri Boersma

Onderzoeksrapport. Ouderengeneeskunde. Maartje Conijn. Henri Boersma Onderzoeksrapport Ouderengeneeskunde 1 Maartje Conijn Henri Boersma Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête ouderengeneeskunde 5. Conclusie

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Use cases Auteurs DHD Versie: 1.3 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 1 Use cases Verrichtingenthesaurus... 5 1.1 Doel van dit document... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data Bart Klijs Agnes de Bruin CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2013 - Utrecht, juni 2013 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel

Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel Toelichting op de Zorgproductgroepen Tabel v20111115 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 Samenhang simuleren, schaduwdraaien en introductie

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

het specialismenlandschap verandert mee.

het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, Uitgangspunten van het CGS voor een adaptief landschap van specialismen en profielen in de context van

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel. Versie

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel. Versie Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel Versie 20120927 Ingangsdatum 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel... 3

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie