Onderzoeksrapport. Ouderengeneeskunde. Maartje Conijn. Henri Boersma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport. Ouderengeneeskunde. Maartje Conijn. Henri Boersma"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Ouderengeneeskunde 1 Maartje Conijn Henri Boersma

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête ouderengeneeskunde 5. Conclusie 6. Contactgegevens 7. Bijlage 1 2

3 1. Inleiding De groeiende groep oudere patiënten zal vooral een beroep doen op specialisten ouderengeneeskunde. Daarom is het advies van het Capaciteitsorgaan om jaarlijks meer dan honderd nieuwe aios ouderengeneeskunde op te leiden. Het daadwerkelijke aantal specialisten in de opleiding ligt de laatste jaren echter lager. Op 2 van de 8 medische faculteiten is er een verplicht coschap Ouderengeneeskunde in het curriculum. Het KNMG Studentenplatform pleit voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde, maar zorgt een verplicht coschap er ook daadwerkelijk voor dat studenten vaker kiezen voor Ouderengeneeskunde? Maakt onbekend, onbemind? 2. Het KNMG Studentenplatform Het KNMG Studentenplatform is een landelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. Het platform is in 1996 opgericht als onafhankelijk overlegorgaan van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), de belangenbehartiger van artsen in Nederland. Om te weten wat er onder de geneeskundestudenten speelt, wordt er jaarlijks, onder de ruim studentleden van de KNMG, een enquête gehouden met daarin vragen over actuele onderwerpen binnen de geneeskundestudie. Resultaten van deze enquête worden gepubliceerd in verschillende tijdschriften en gepresenteerd op congressen. 3. Methode Het studentlidmaatschap van de KNMG is gratis voor geneeskundestudenten uit alle opleidingsjaren. In november 2014 is een gestuurd naar studentleden met daarin een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. Elke student ontving in deze mail een persoonlijke link om de enquête in te vullen. Zodra de vragenlijst was ingevuld, kon deze link niet meer gebruikt worden. De vragen voor deze enquête zijn opgesteld door het KNMG studentenplatform in overeenstemming met de KNMG. Tevens werden de vragen bekeken door een enquêteur en een hoogleraar medisch onderwijs. De enquête bestond in totaal uit 54 vragen, waarvan 4 vragen over ouderengeneeskunde. Alle vragen waren multiple choice vragen. Alle data werd na sluiting van de enquête geanalyseerd met SPSS door leden van het KNMG Studentenplatform. Hier werd Crosstabulation voor gebruikt. Er is geen extern bureau ingeschakeld om de data te analyseren. 4. Resultaten 4.1 Algemeen: Na twee maanden werd de enquête gesloten en hadden 2739 studenten de vragenlijst ingevuld (responspercentage: 18.8%), waarvan 1278 coassistenten. Het percentage vrouwelijke respondenten (75.2%) is iets hoger dan het landelijk gemiddelde van vrouwelijke 3

4 geneeskundestudenten en het zesde studiejaar (22.3%) is beter vertegenwoordigd dan de andere jaren. Hiervoor is niet gecorrigeerd. Bij het lezen van de tabellen moet rekening gehouden worden met afrondingsverschillen. Daardoor kunnen de percentages in de tabellen soms oplopen tot 99% of 101%. Tabel 1 In welk studiejaar van je studie Geneeskunde zit je? Totaal aantal respondenten: N= % SUMMA/A-KO jaar SUMMA/A-KO jaar SUMMA/A-KO jaar SUMMA/A-KO jaar Tabel 2 Aan welke faculteit studeer je Geneeskunde? Totaal aantal respondenten: N= % Amsterdam AMC Amsterdam VuMC Maastricht Leiden Utrecht Groningen Nijmegen Rotterdam Tabel 3 Wat is je geslacht? Totaal aantal respondenten: N= % Vrouw Man Tabel 4 Ben je al begonnen met je coschappen? Totaal aantal respondenten: N= % Ja Nee

5 4.2 Ouderengeneeskunde: Tabel 5 Heb je een coschap ouderengeneeskunde gelopen? Totaal aantal respondenten: 1278 N= % Ja ,5 Nee ,5 Tabel 6 Studenten per faculteit die een coschap ouderengeneeskunde liepen Totaal aantal respondenten: 1278 N= % Universiteit van Amsterdam 3 3,5 Vrije universiteit Amsterdam* ,6 Groningen 36 14,1 Leiden 8 7,6 Maastricht 17 8,8 Nijmegen* 94 61,8 Rotterdam 7 6,4 Utrecht 21 9,2 * Verplicht coschap ouderengeneeskunde Tabel 7 Ouderengeneeskunde in top 3 Totaal aantal respondenten: 2739 N= % Coschappers 70 5,5 Niet coschappers 45 3,1 105 vrouwen en 10 mannen hebben ouderengeneeskunde in de top 3. Gemiddeld zijn zij 23,7 jaar oud. Tabel 8 Ouderengeneeskunde in top 3 Totaal aantal respondenten: 115 N= % Universiteit van Amsterdam 8 7,0 Vrije universiteit Amsterdam* 16 13,9 Groningen 27 23,5 Leiden 15 13,0 Maastricht 7 6,1 Nijmegen* 23 20,0 Rotterdam 7 6,1 Utrecht 12 10,4 5

6 Tabel 9 In welk studiejaar van je studie Geneeskunde zit je? Totaal aantal respondenten: 115 N= % , , , , , ,3 SUMMA/A-KO jaar 1 1 0,9 SUMMA/A-KO jaar SUMMA/A-KO jaar SUMMA/A-KO jaar Tabel 10 Loop je al coschappen en zo ja, hoelang? Totaal aantal respondenten= 17 N= % Ik zit in de wachttijd voor mijn coschappen 8 7 Ik loop nog geen coschappen 37 32,2 0-0,5 jaar 10 8,7 0,5-1 jaar 9 7,8 1-1,5 jaar 9 7,8 1,5-2 jaar 14 12,2 > 2 jaar 28 24,3 Tabel 11 Ouderengeneeskunde in de top 3 Totaal aantal respondenten: 1278 Geen coschap ouderengeneeskunde gelopen Geen ouderengeneeskunde in N= 941 de top 3 %=96,2 Wel ouderengeneeskunde in de N=37 top 3 %=3,8 Wel een coschap ouderengeneeskunde gelopen N=267 %=89,0 N=33 %=11,0 * Verschillen tussen groep wel coschap en geen coschap statistisch significant (p<0,000, OR 3,143 95% CI 1,928-5,124) 6

7 Tabel 12 Verplicht coschap ouderengeneeskunde Totaal aantal respondenten*:1129 Wel ouderengeneeskunde in top 3 Geen ouderengeneeskunde in top 3 Verplicht coschap ouderengeneeskunde gelopen N=20 %= 9,6 N=188 %= 90,4 Geen verplicht coschap ouderengeneeskunde gelopen N=37 %= 3,8 N=941 %=96,2 * Studenten die een vrijwillig coschap ouderengeneeskunde liepen werden uitgesloten bij deze analyse. Verschillen tussen groep wel verplicht coschap en geen verplicht coschap statistisch significant (p<0,000, OR 2,71, 95% CI 1,536-4,765) Figuur 1: Redenen om voor ouderengeneeskunde in top 3 te kiezen. Aantal keer gekozen redenen in volgorde belangrijkheid. 7

8 Figuur 2: Redenen om niet voor ouderengeneeskunde in top 3 te kiezen. Aantal keer gekozen redenen in volgorde belangrijkheid. Figuur 3: Mensen die ouderengeneeskunde hebben gelopen en voor ouderengeneeskunde kiezen. 3 belangrijkste redenen. 8

9 Figuur 4: Mensen die geen ouderengeneeskunde hebben gelopen en voor ouderengeneeskunde kiezen. 3 belangrijkste redenen. Figuur 5: wel coschap ouderengeneeskunde gelopen, geen ouderengeneeskunde in top 3. Drie belangrijkste redenen. 9

10 Figuur 6: geen coschap ouderengeneeskunde gelopen, geen ouderengeneeskunde in top 3. Drie belangrijkste redenen. Ouderengeneeskunde 1 e keus: 17 studenten geven aan dat ouderengeneeskunde op dit moment de specialisatie van 1 e voorkeur is. Zij zijn gemiddeld 23,4 jaar oud (jongste 17, oudste 34) en 16 van hen zijn vrouw. 7 van hen hebben een coschap ouderengeneeskunde gelopen. Tabel 13 In welk studiejaar zit je? Totaal aantal respondenten= 17 N= SUMMA/A-KO jaar 1 1 SUMMA/A-KO jaar

11 Tabel 14 Aan welke faculteit studeer je? Totaal aantal respondenten= 17 N= UVA 1 VU 1 Groningen 2 Leiden 3 Maastricht 1 Nijmegen 3 Rotterdam 2 Utrecht 4 Tabel 15 Loop je al coschappen en zo ja, hoelang? Totaal aantal respondenten= 17 N= Ik loop nog geen coschappen 6 0-0,5 jaar 1 0,5-1 jaar 2 1,5-2 jaar 2 > 2 jaar Waarom ouderengeneeskunde? Reeks3 Reeks2 Reeks1 Figuur 7: redenen om voor ouderengeneeskunde te kiezen. N=17 11

12 Tabel 16 Andere specialismen in top 3 Totaal aantal respondenten= 17 N= Arts-onderzoeker 2 Bedrijfsgeneeskunde 1 Dermatologie en venerologie 2 Huisartsgeneeskunde 10 Interne geneeskunde 3 Klinische geriatrie 3 Klinische genetica 1 Neurologie 2 Psychiatrie 3 Revalidatiegeneeskunde 1 SEH-arts 2 Ziekenhuisarts 1 5. Conclusie Studenten die een coschap ouderengeneeskunde lopen kiezen significant vaker voor ouderengeneeskunde dan mensen die geen coschap ouderengeneeskunde lopen. Van de 1278 coassistenten kiezen er 70 voor ouderengeneeskunde in hun top 3 (5,5%). Aan de VU en in Nijmegen lopen de meeste studenten een coschap ouderengeneeskunde (verplicht). In Groningen (niet verplicht) hoogste percentage vrijwillig coschap ouderengeneeskunde: 14,1%, aan de UVA (niet verplicht) laagste percentage vrijwillig coschap: 3,5%. Minder dan een derde van de coschappers ouderengeneeskunde is van een andere faculteit dan Nijmegen of de VU afkomstig(30.7%). De belangrijkste redenen om voor ouderengeneeskunde te kiezen zijn goede ervaringen door een coschap, de patiëntpopulatie en het veel kunnen betekenen voor de patiënt. Belangrijkste redenen om niet voor ouderengeneeskunde te kiezen zijn de patiëntpopulatie, het verpleeghuis als werkomgeving en de onbekendheid van het specialisme. Hieruit blijkt dat een (verplicht) coschap ouderengeneeskunde bijdraagt aan de (positieve) beeldvorming van de geneeskundestudent over het specialisme en dat dit het aantal studenten wat voor ouderengeneeskunde kiest vergroot. Het KNMG Studentenplatform pleit daarom voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde op iedere faculteit. 12

13 6.Contactgegevens Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) KNMG Studentenplatform Domus Medica Mercatorlaan BL Utrecht Postadres: Postbus LB Utrecht Telefoon: Fax: www: 7.Bijlage 1: gestelde vragen over ouderengeneeskunde Gevraagd aan alle studenten: Welke DRIE vakgebieden hebben je voorkeur als vervolgopleiding? Vink altijd 3 vakjes aan en geef je het vakgebied van je eerste keus het cijfer 1. Indien geen tweede en/of derde voorkeur dit onderaan aanvinken. - Anesthesiologie - Arts maatschappij en gezondheid - Arts maatschappij en gezondheid, profiel beleid en advies - Arts maatschappij en gezondheid, profiel forensisch arts - Arts maatschappij en gezondheid, profiel indicatie en advies - Arts maatschappij en gezondheid, profiel infectieziektebestrijding - Arts maatschappij en gezondheid, profiel jeugdarts - Arts maatschappij en gezondheid, profiel medische milieukunde - Arts maatschappij en gezondheid, profiel tuberculosebestrijding - Arts-onderzoeker - Arts verstandelijke gehandicapten - Bedrijfsgeneeskunde - Cardiologie - Cardio-thoracale chirurgie - Dermatologie en venerologie - Heelkunde - Huisartsgeneeskunde - Interne geneeskunde - Keel-Neus-Oor arts 13

14 - Kindergeneeskunde - Klinische geriatrie - Longziekten en tuberculose - Maag-Darm-Lever arts - Medische microbiologie - Neurochirurgie - Neurologie - Nucleaire geneeskunde - Obstetrie en gynaecologie - Oogheelkunde - Orthopedie - Pathologie - Plastische chirurgie - Psychiatrie - Radiologie - Radiotherapie - Reumatologie - Revalidatiegeneeskunde - Spoedeisende hulp arts - Specialist ouderengeneeskunde - Tropengeneeskunde - Urologie - Verzekeringsgeneeskunde - Ziekenhuisarts - Weet ik niet/nog geen voorkeur - Geen tweede voorkeur - Geen derde voorkeur - Geen praktiserend arts - Anders, namelijk: Alleen gevraagd aan coassistenten: Heb je een coschap ouderengeneeskunde gelopen? - Ja - Nee Jij hebt specialist ouderengeneeskunde gekozen in je top 3 van specialismen. Waarom staat ouderengeneeskunde hier voor jou in? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Goede ervaringen door een coschap ouderengeneeskunde - Goede ervaringen door een verpleegstage - Goede verhalen over gehoord - De patiëntpopulatie spreekt me aan - Mogelijkheden tot parttime werken - Makkelijk om in opleiding te komen - De grote kans op een baan - Anders, namelijk. (open antwoord) 14

15 Jij hebt geen ouderengeneeskunde gekozen in je top 3 van specialismen. Waarom staat ouderengeneeskunde hier voor jou niet in? (Meerdere antwoorden mogelijk) - Geen goede ervaringen door een coschap ouderengeneeskunde - Geen goede ervaringen door een verpleegstage - Geen goede verhalen over gehoord - De patiëntpopulatie spreekt me niet aan - Het slechte imago van ouderengeneeskunde - Niet veel voor mensen kunnen betekenen - Ken het specialisme niet goed genoeg om ervoor te kiezen - Het salaris - Anders, namelijk (open antwoord) 15

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael Onderzoeksrapport Commissie bachelor-master Robel Michael 1 Rogier Butter Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten 4.1. Enquête algemeen 4.2. Bachelor-master: Wisselen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014

Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Onderzoeksrapport Beroepskeuze 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Beroepskeuze 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Onderbelichte vervolgopleidingen

Onderbelichte vervolgopleidingen Onderbelichte vervolgopleidingen Abstract Introductie: Er lijkt een disbalans te bestaan tussen de beschikbare opleidingsplaatsen en de beroepsvoorkeuren van geneeskundestudenten. Er is veel interesse

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014 Onderzoeksrapport Wachttijden 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Wachttijden 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme

Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme Overzicht Scholingen Aantal uren buiten vakgebied per specialisme Periode: 01-01-2014 t/m 31-08-2015 Het aantal uren wordt weergegeven per vereniging. In de kolommen staan de verenigingen en in de rijen

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Burn-out

Onderzoeksrapport Burn-out Onderzoeksrapport Burn-out Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Geneeskundestudent (het voormalig KNMG Studentenplatform) 3. Methode 4.

Nadere informatie

GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 2019

GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 2019 GAIA Nieuwsbrief Coördinatoren April 219 Beste coördinator, Hieronder vindt u een overzicht van recente aanpassingen in GAIA die voor coördinatoren van belang zijn. Management rapport over gevolgde deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

het specialismenlandschap verandert mee.

het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, Uitgangspunten van het CGS voor een adaptief landschap van specialismen en profielen in de context van

Nadere informatie

Erkenning en registratie. Een gids voor buitenslands gediplomeerden

Erkenning en registratie. Een gids voor buitenslands gediplomeerden Erkenning en registratie Een gids voor buitenslands gediplomeerden Team Buitenland RGS, 25 juli 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Erkenning... 4 1.1 Richtlijn 2005/36/EG... 4 1.2 Automatische erkenning...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Middelengebruik. Marije Nijenhuis Nina van Sprang Laurine Alderlieste

Onderzoeksrapport. Middelengebruik. Marije Nijenhuis Nina van Sprang Laurine Alderlieste Onderzoeksrapport Middelengebruik Marije Nijenhuis Nina van Sprang Laurine Alderlieste 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten Enquête algemeen Enquête middelengebruik

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Medisch Leiderschap. februari 2015

Onderzoeksrapport Medisch Leiderschap. februari 2015 Onderzoeksrapport Medisch Leiderschap februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Geneeskundestudent 3. Methode a. Algemeen b. Medisch Leiderschap 4. Resultaten a. Algemeen b. Medisch Leiderschap in

Nadere informatie

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Prevalentie Jaarcijfers PO 2018 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 2 Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8, Inhoudsopgave

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina

Nadere informatie

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen.

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen. De uitdaging Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorgvraag neemt alleen maar toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Onderzoeksrapport 2017

Onderzoeksrapport 2017 Onderzoeksrapport 2017 Zorg van de toekomst Wies Bontje Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Geneeskundestudent 3. Methode 4. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête zorg van de toekomst 5. Conclusie 6. Aanbevelingen

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Man-vrouw verschillen in medische specialismen en carrièrewensen... 4 0. Algemeen... 5 1. Huisartsen... 11 1.1 Aantal geregistreerde mannelijke en vrouwelijke huisartsen...

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud Feiten en cijfers over (aanstaande) artsen m/v Wij willen een woord van dank uitspreken aan allen die zijn of haar bijdrage hebben geleverd, en zonder wie deze publicatie niet tot stand had kunnen komen.

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Instroom aios ziekenhuizen. Jaarbeeld Advies, planning en feitelijk Landelijk en regionaal Startdatum of jaarratio Terug- en vooruitblik

Instroom aios ziekenhuizen. Jaarbeeld Advies, planning en feitelijk Landelijk en regionaal Startdatum of jaarratio Terug- en vooruitblik Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2012 Advies, planning en feitelijk Landelijk en regionaal Startdatum of jaarratio Terug- en vooruitblik april/mei 2013 j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl 1 Voorwoord Naast

Nadere informatie

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan INHOUDSOPGAVE Inleiding, Aanleiding en vraagstelling... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Jaarbeeld 2015 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling

Jaarbeeld 2015 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling Jaarbeeld 2015 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling Utrecht, mei 2016 j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl 1 Inleiding Naast het opstellen van behoefteramingen en het op grond daarvan adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdata Services. Documentatie Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdata Services. Documentatie Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatie Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum: 6 juni 2019 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN

Bijlage: Beroepsverenigingen ABAN Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling antibioticagebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkinstructie toevoegen

Werkinstructie toevoegen Werkinstructie toevoegen categorie A punten VERSIE 13-03-2015 AUTEUR Maarten van Alphen, Akke Bakker, Jason Doppenberg, Nanda van der Stap POST NVvTG P/A Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Jaarbeeld 2016 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling

Jaarbeeld 2016 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling Jaarbeeld 2016 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling Utrecht, mei 2017 j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl 1 Voorwoord Naast het opstellen van behoefteramingen en het op grond daarvan adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit

Nadere informatie

Handleiding Indienen van punten

Handleiding Indienen van punten Handleiding Indienen van punten VERSIE: 12-4-2017 AUTEUR: Aline Kronenberg, Eva Leemans, Niels Schurink, Laurel Schunselaar. 1 / 8 INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Accreditatie... 3 KNMG... 3 Accreditatie

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Promoveren of profileren? Abstract

Promoveren of profileren? Abstract of profileren? Abstract Introductie: Uit onderzoek uitgevoerd door het KNMG-studentenplatform in 2008, is gebleken dat een aanzienlijk deel van geneeskundestudenten promoveert voor een betere kans op een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Informatiebrief Dedicated Schakeljaar Oncologie

Informatiebrief Dedicated Schakeljaar Oncologie Informatiebrief Dedicated Schakeljaar Oncologie 1. Inleiding Het Schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie Geneeskunde en de medische vervolgopleidingen. De student leert om te functioneren op het

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Accreditaties MI Basistraining (3 dagen)

Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Verdiepingstrainingen MI Verdiepingstraining (6 dagen) Vervolgdag Weerstand (1 dag) Vervolgdag Verandertaal (1 dag) Aanvullende module Claudicationet

Nadere informatie

Jaarbeeld 2014 ziekenhuizen

Jaarbeeld 2014 ziekenhuizen Jaarbeeld 2014 ziekenhuizen AIOS-ontwikkeling Advies, planning en feitelijk Landelijk en regionaal Terug- en vooruitblik Utrecht, 9 juni 2015 (corr.) j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl www.capaciteitsorgaan.nl

Nadere informatie

Jaarbeeld Instroom aios ziekenhuizen. Advies, planning en feitelijk. Landelijk en regionaal. Startdatum of jaarratio. Terug- en vooruitblik

Jaarbeeld Instroom aios ziekenhuizen. Advies, planning en feitelijk. Landelijk en regionaal. Startdatum of jaarratio. Terug- en vooruitblik Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2013 Advies, planning en feitelijk Landelijk en regionaal Startdatum of jaarratio Terug- en vooruitblik Augustus 2014 j.meegdes@capaciteitsorgaan.nl 1 Voorwoord Naast

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Medisch Centrum Alkmaar Postbus 501 1800 AM Alkmaar Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen.

Subsidieaanvraag Uw aanvraag geeft mij geen aanleiding tot specifieke aanvullende opmerkingen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA DELFT Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.minvws.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Poliklinische ziekenhuiszorg 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Inhoud. Jaaroverzicht NAPA 4. Wat hebben we bereikt? 6. Jaarcongres voor alle leden: INVEST 14. Infolijn 16. De NAPA in cijfers 16.

Inhoud. Jaaroverzicht NAPA 4. Wat hebben we bereikt? 6. Jaarcongres voor alle leden: INVEST 14. Infolijn 16. De NAPA in cijfers 16. Jaaroverzicht: NAPA in 2017 Inhoud Jaaroverzicht NAPA 4 Wat hebben we bereikt? 6 Jaarcongres voor alle leden: INVEST 14 Infolijn 16 De NAPA in cijfers 16 PA per cao 18 Kwaliteitsregister 19 Accreditatie

Nadere informatie

Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken Nationale aios enquête 2018 Gezond en veilig werken COLOFON Het rapport Nationale aios-enquête 2018. Gezond en veilig werken is een uitgave van De Jonge Specialist. Het document is te downloaden via www.dejongespecialist.nl.

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66 Inhoudsopgave Bruggen Bouwen-1... 4 Module-overstijgend programma Fase 1... 6 A-KOfolio-1... 8 CORE-1... 10 Thorax-1... 11 Zorg in de Praktijk... 14 Brein, Beweging

Nadere informatie

Locatie VUmc. Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Contactinformatie per specialisme

Locatie VUmc. Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Contactinformatie per specialisme Locatie VUmc Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc Contactinformatie per specialisme 2 Amsterdam UMC locatie VUmc Contactinformatie Pijnbestrijding (Anesthesiologie) Remko Liebregts : *64381 / 06

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie

Transparante procedure en verantwoordingsinformatie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg T.a.v. het bestuur Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA UTRECHT Ons kenmerk Inlichtingen

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2 - Dienstcompensatie Inleiding In de Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van coassistenten door Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Wat zijn belangrijke feiten over artsen?

Wat zijn belangrijke feiten over artsen? Toelichting Deze kaart biedt een overzicht van het vak van de arts. De kaart is gemaakt in opdracht van de Landelijke vereniging van Artsen in (LAD) en VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals. De

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit:

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Inventarisatie Seksuele Intimidatie 2014 Emily Boersma Gijsje Snijders Sanne Wubbels Inleiding In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Aanspreekgedrag bij onprofessioneel gedrag onder geneeskundestudenten

Aanspreekgedrag bij onprofessioneel gedrag onder geneeskundestudenten bij onprofessioneel gedrag onder geneeskundestudenten Abstract Introductie In 2013 bleek uit de landelijke enquête van De Geneeskundestudent dat een minderheid van de coassistenten elkaar aanspreekt op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In het derde lid wordt bijlage 3 vervangen door: bijlage 4.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds In het derde lid wordt bijlage 3 vervangen door: bijlage 4. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11230 23 juli 2009 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2009, nr. MEVA/NBO-2937264,

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 76

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 76 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 76 Inhoudsopgave Bruggen Bouwen-1... 4 Thorax-1...6 Zorg in de Praktijk... 8 Brein, Beweging & Gedrag-1...10 Abdomen-1... 13 Programma Klinisch Onderzoeker-1... 15

Nadere informatie

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS!

Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! Bereik de medisch specialist! Download GRATIS! 12.500 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN. Alex Hellenthal. Juli 2010. Divisie SAV Sector SRS

Centraal Bureau voor de Statistiek BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN. Alex Hellenthal. Juli 2010. Divisie SAV Sector SRS Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie SAV Sector SRS BIG-GEREGISTREERDEN NADER ONDERZOCHT: ARBEIDSMARKTPOSITIE VAN MEDISCH PERSONEEL. Alex Hellenthal Juli 2010 1. Inleiding Wie in Nederland een erkend

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar SUMMA jaar 4 (n=40) CRU jaar 6 (n=304) Algemene semi-artsstage (ASAS) 12 wk Onderzoekspraktijk

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Jaaroverzicht NAPA 4. Wat hebben we bereikt? 6. Jaarcongres voor alle leden: INVEST 14. Infolijn 16. De NAPA in cijfers 16

Inhoud. Voorwoord 4. Jaaroverzicht NAPA 4. Wat hebben we bereikt? 6. Jaarcongres voor alle leden: INVEST 14. Infolijn 16. De NAPA in cijfers 16 Jaaroverzicht: NAPA in 2018 Met gepaste trots bied ik u hierbij het Jaarverslag 2018 aan. Hierin staan we stil bij alles wat we als vereniging voor u en ons beroep hebben gedaan. Datgene waar we als beroepsgroep

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

ISO-certficering stand van zaken juni 2016

ISO-certficering stand van zaken juni 2016 ISO-certficering stand van zaken juni 2016 Prof. dr. M.J.E. (Marian) Mourits voorzitter Centrale Opleidingscommissie Drs. K.M. (Ina) Bos stafmedewerker Centrale Opleidingscommissie ISO 9001 2012 RvB UMCG:

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst

Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst oorspronkelijke stukken Toenemend percentage vrouwen in de geneeskunde: verleden, heden en toekomst L.F.J.van der Velden, L.Hingstman, P.J.M.Heiligers en J.Hansen Doel. Beschrijven van de ontwikkeling

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie