Trends in tevredenheid (2007/08)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in tevredenheid (2007/08)"

Transcriptie

1 NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra

2 Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Utrecht, juli

3 Dit onderzoek is uitgevoerd door Prismant in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 1. Het onderzoek Doelstelling Opzet Uitvoering Patiënten Respons Patiëntkenmerken Resultaten Resultaten op landelijk niveau Kliniek Polikliniek Resultaten per medisch specialisme Kliniek Polikliniek Vergelijking met Best practices Onderlinge verschillen Veranderingen per UMC Conclusies Meer informatie 35 3

5 4

6 Voorwoord Voorwoord Voor de derde keer hebben patiënten van de acht UMC s laten weten of ze tevreden zijn over zes aspecten van zorg en behandeling. Opnieuw zijn bijna patiënten benaderd om een papieren vragenlijst of een elektronische versie in te vullen. Dat is een fors aantal in vergelijking met bijvoorbeeld het onderzoek van Independer die over een periode van twee jaar de mening peilde van (ex)patiënten van alle ziekenhuizen in Nederland. Deze uitgave is een publieksuitgave. Dat wil zeggen dat het een beknopte en toegankelijke weergave is van de resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van UMC-patiënten. Dat onderzoek gebeurt omdat de UMC s het van belang vinden om periodiek te peilen wat het resultaat is van tal van hun verbeteracties. Zij spannen zich in om aan te sluiten bij de vragen en wensen van de patiënten. De mate van tevredenheid toont aan of afdelingen op de goede weg zijn. Het maakt tevens mogelijk om verdiepingsonderzoek en verbeteracties gericht in te zetten. Het tevredenheidsonderzoek in de UMC s is bedoeld als informatie om de eigen positie te bepalen en waar nodig verbeteracties in te zetten. Het bieden van keuze-informatie voor patiënten is niet de primaire doelstelling. Wat dat betreft kan het woord publieksuitgave tot verwarring leiden. De tevredenheid van de één is niet de tevredenheid van de ander. Bovendien is kiezen niet altijd mogelijk, omdat voor specifieke patiëntengroepen soms slechts één UMC de deskundigheid bezit. Een prikkel om het beter te doen, daar gaat het ons vooral om. Prof.dr. L.J. Gunning-Schepers Voorzitter NFU Prof.dr. G.H. Blijham Voorzitter begeleidingscommissie 5

7 VERBETERACTIE AMC - Nabellen Om het aspect Ontslag en Nazorg te verbeteren is in 2006 gestart met een proefproject Nabellen op vijf verpleegafdelingen. Gezien de goede resultaten is dit inmiddels UMC-breed ingevoerd. Een protocol Registratie telefonische nazorg is ontwikkeld. Opname en ontslag worden besproken maar ook thema s als leefregels, medicatie, pijn, polibezoek en thuiszorg. VERBETERACTIE Erasmus MC - Informatievoorziening Eén van de verbeteracties betreft het stroomlijnen van de informatievoorziening bij Urologie en Verloskunde en Vrouwenziekten. Wat vertelt de arts op de poli, wat vertelt de arts in de kliniek en wat vertelt de verpleegkundige. Dit is onder meer gebeurd door standaardisatie van het voorlichtingsmateriaal. Ook is verbetering van de informatievoorziening per patiëntgroep opgepakt. Zo zijn er voorlichtingsavonden voor zwangere vrouwen opgezet en is er extra voorlichting voor zwangere vrouwen met een hoog risico 6

8 Inleiding U hebt een beknopte weergave in handen van de rapportage over het derde patiënttevredenheidsonderzoek in de acht UMC s Trends in tevredenheid. Het complete rapport is opnieuw een lijvig boekwerk geworden en is opgebouwd uit een algemeen gedeelte waar de opzet en uitvoering van het onderzoek worden beschreven en de UMC s met elkaar worden vergeleken. Daarachter is per UMC een hoofdstuk gewijd aan de afzonderlijke resultaten en de verbeteracties die op basis van de resultaten van het vorige onderzoek zijn ondernomen. Dit bijna 400 pagina s tellende rapport biedt veel informatie voor degenen die de resultaten van het onderzoek zullen gaan vertalen in gerichte acties. Voor diegenen die op hoofdlijnen geïnteresseerd zijn in aanpak en resultaten is deze uitgave bedoeld. Net als in 2003 en in 2005 zijn de patiënten van de UMC s duidelijk tevreden over de aspecten ontvangst, bejegening en verzorging, bejegening en behandeling. Over de aspecten, informatie, zelfstandigheid en respect, vertrek en nazorg zijn de patiënten redelijk tot duidelijk tevreden Net als in 2005 zijn er tussen de UMC s verschillen. Die zijn onder meer zichtbaar gemaakt door per specialisme de best practices in twee overzichten weer te geven, één voor de kliniek en één voor de polikliniek. Vervolgens is per UMC weergegeven bij welke specialismen zich duidelijke veranderingen hebben voorgedaan. Mocht u na het lezen van deze beknopte rapportage ook het volledige rapport willen lezen dan kunt u dat vinden op de website van de NFU, of u kunt een papieren exemplaar opvragen via of telefonisch via (030)

9 VERBETERACTIE LUMC - Continuïteit Bij het specialisme Nierziekten is de functie van nurse practitioners op de polikliniek ingevoerd om continuïteit van verantwoorde zorg te garanderen. De voorlichting over nierfunctievervangende behandeling is geoptimaliseerd door het inzetten van dialyseverpleegkundigen bij de voorlichting hierover. De structuur van de polikliniek Nierziekten is gewijzigd waardoor meer flexibele inzet van polikliniekmedewerkers mogelijk is geworden en de telefonische bereikbaarheid is verbeterd. VERBETERACTIE MUMC+ - Klantgerichtheid In het kader van klantgerichtheid volgen alle Maastricht UMC+ medewerkers die met patiënten in contact komen de cursus Klantgerichtheid. Het gaat om een op maat gesneden tweedaagse cursus. De cursus is zo opgezet dat medewerkers van verschillende disciplines rondom één patiëntgroep (en/of specialisme) ervaringen kunnen uitwisselen. De cursus focust op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers VERBETERACTIE UMC Groningen - Routing van patiënten Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) stelde per thema (van de gebruikte vragenlijst voor patiënttevredenheid, de KPAZ), een werkgroep in, die de routing van patiënten in kaart bracht. Per routestap definieerde de werkgroep invloedfactoren op de kwaliteit van dienstverlening, stelde streefnormen op, vergeleek die met de huidige situatie en wees de verbeterpunten. De medewerkers van het UCP hebben zich aan dit plan van aanpak gecommitteerd. De resultaten van de werkgroep Ontvangst zijn inmiddels geïmplementeerd, de werkgroep Informatievoorziening is gestart. 8

10 1 Het onderzoek 1.1 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe tevreden patiënten zijn op zes belangrijke aspecten van de zorg (tabel 1.1). De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met die van 2005 waardoor een indruk wordt gekregen van het effect van lokale verbeteracties. Net als in 2003 en 2005 zijn ook de resultaten van de UMC s onderling met elkaar vergeleken. Deze vergelijkingen, onderling en in tijd, laten zien waar en of de UMC s erin zijn geslaagd het kwaliteitsniveau per aspect vast te houden of te verbeteren. Het onderzoek geeft aan dát de patiënten meer of minder tevreden zijn over een bepaald aspect bij een bepaald medisch specialisme. Om te achterhalen waarom patiënten meer of minder tevreden zijn is verdiepingsonderzoek nodig, toegespitst op de specifieke, lokale situatie. Tabel 1.1 Aspecten van de zorg Kliniek Ontvangst bij opname Bejegening en verzorging door verpleegkundigen Bejegening en behandeling door artsen Informatie Zelfstandigheid/respect Het vertrek en de nazorg Polikliniek Ontvangst op de polikliniek Bejegening en behandeling door polikliniekmedewerkers Bejegening en behandeling door artsen Informatie Zelfstandigheid/respect De nazorg 9

11 1.2 Opzet Alle UMC s hebben aan dit patiënttevredenheidsonderzoek deelgenomen. In tabellen en grafieken in het rapport staan afkortingen van de UMC s. De afkortingen staan in tabel 1.2 vermeld. Tabel 2.2 Afkortingen namen UMC s Naam Universitair Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum Maastricht UMC+ Erasmus MC Leids Universitair Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum St Radboud Universitair Medisch Centrum Utrecht VU medisch centrum Gebruikte afkorting in dit rapport AMC MUMC+ EMC LUMC UMCG UMCN UMCU VUmc Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische ziekenhuizen Voor het onderzoek is de Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen gebruikt. De gebruikte antwoordcategorieën zijn: Zeer tevreden (score 5) Duidelijk tevreden (score 4) Redelijk tevreden (score 3) Matig tevreden (score 2) Ontevreden (score 1) 10

12 1.3 Uitvoering In november 2007 stuurde Prismant de vragenlijsten naar de patiënten. De distributie van de vragenlijsten gebeurde voor alle UMC s op een identieke wijze. Bij de vragenlijst is een begeleidende brief gestuurd van het UMC. De brief met vragenlijst is op naam, met vermelding van het medisch specialisme en afdelings- of specialismecode, naar de patiënt verzonden. Anonimiteit van de patiënten was gegarandeerd, omdat patiënten geen persoonsgegevens op de vragenlijst hoefden in te vullen. Op de achterkant van de begeleidende brief stond een toelichting in het Engels, Frans, Duits, Turks, Marokkaans en Spaans. Hierin werden de patiënten die het Nederlands niet beheersen gevraagd de vragenlijst met hulp van mensen uit hun omgeving in te vullen. Bij het medisch specialisme Kindergeneeskunde is aan de ouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen wanneer het kind jonger was dan twaalf jaar. Na twee weken is een reminder verstuurd naar de totale onderzoekspopulatie. Hierna zijn de adresgegevens vernietigd. Voor het eerst konden aangeschreven patiënten de vragenlijst ook via internet invullen. Daartoe stond in de begeleidende brief een verwijzing naar een website en een persoonlijke inlogcode. Gedurende de onderzoeksperiode konden patiënten terecht met vragen bij een heldesk en een adres. 11

13 1.4 Patiënten De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten die in een bepaalde periode opgenomen zijn geweest in de kliniek of een bezoek brachten aan de polikliniek. Het aantal verstuurde vragenlijsten was 200 per medisch specialisme. De volgende medische specialismen zijn meegenomen (tabel 1.3). Niet elk UMC doet mee met elk medisch specialisme. 12

14 Tabel 1.3 Deelnemende medische specialismen Naam medisch specialisme Kliniek Polikliniek Anesthesiologie 6 Cardiologie 6 6 Cardiothoracale Chirurgie 6 6 Dermatologie 6 Gynaecologie en Verloskunde 6 6 Heelkunde (waaronder Vaatchirurgie, Traumatologie, Kinderchirurgie) 6 6 Inwendige Geneeskunde (waaronder Endocrinologie, Hematologie, Infectieziekten, Nierziekten en Klinische oncologie) 6 6 Keel-, neus- en oorheelkunde 6 6 Kindergeneeskunde (waaronder Neonatologie) 6 6 Klinische Genetica 6 Klinische Geriatrie 6 Longziekten 6 6 Maag-, Darm- en Leverziekten 6 Mondziekten, Kaakchirurgie en bijzondere Tandheelkunde 6 6 Neurochirurgie 6 6 Neurologie 6 6 Oogheelkunde 6 6 Orthopedie 6 6 Plastische chirurgie 6 6 Psychiatrie 6 6 Radiotherapie 6 Reumatologie 6 Revalidatiegeneeskunde 6 Urologie 6 6 Totaal aantal specialismen

15 1.5 Respons In totaal zijn vragenlijsten verstuurd en vragenlijsten retour ontvangen. Dat is een respons van gemiddeld 53 procent. De respons verschilde per UMC en was het laagst bij het AMC en het EMC (45 procent) en het hoogst bij het UMCG (56 procent). 14

16 1.6 Patiëntkenmerken Tabel 1.4 Kenmerken van de patiënten Kenmerk Kliniek Polikliniek Geslacht Man 49,3 44,7 Vrouw 50,7 45,3 Leeftijd jonger dan 20 jaar 14,9 15, jaar 15,3 16, jaar 18,7 21, jaar 9,7 10,1 60 jaar en ouder 41,3 37,5 Opleiding Geen 15,4 14,3 Lager (beroeps)onderwijs 23,5 21,3 MULO/MAVO/MBO/VMBO 30,0 29,4 HAVO/MMS/HBS/Gymnasium/VWO 8,6 9,5 HBO 15,4 17,1 Universiteit 7,0 8,3 Moedertaal Nederlands 94,1 94,3 Anders 5,9 5,7 Gezondheid Slecht 6,0 4,8 Matig 27,7 30,0 Goed 44,6 46,9 Zeer goed 14,1 12,8 Uitstekend 7,6 5,5 15

17 2 Mate van tevredenheid in kliniek UM CU UM CN Duidelijk tevreden UM CG UM CN UM CU LUMC VUmc AMC EMC MUMC+ UM CN VUmc EMC LUMC UM CU UM CG AMC UM CG LUMC AMC EMC VUmc MUMC+ UM CU UM CG LUMC MUMC+ UM CN VUmc AMC UM CG UM CU EMC Gemiddelde score UM CN EMC LUMC VUmc AMC MUMC+ MUMC+ UM CN VUmc EMC UM CU UM CG LUMC AMC MUMC+ ontvangst bejegening en verzorging verpleegkundigen bejegening en behandeling door artsen gemiddelde informatie zelfstandigheid/respect vertrek en nazorg 16

18 2 Resultaten 2.1 Resultaten op landelijk niveau Kliniek Patiënten in de kliniek zijn duidelijk tevreden over de aspecten ONT- VANGST, BEJEGENING EN VERZORGING DOOR VERPLEEGKUNDIGEN en BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. (zie figuur 2.1) Patiënten zijn het minst tevreden over het aspect VERTREK EN NAZORG, maar zij zijn nog steeds redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Tussen de UMC s onderling is er een significant verschil op de aspecten INFORMATIE en ZELFSTANDIGHEID/RESPECT. Bij beide aspecten zijn de patiënten van het Maastricht UMC+ gemiddeld minder tevreden dan de patiënten van de andere UMC s. De gemiddelde score van het Maastricht UMC+ op het aspect INFORMATIE is 3.5 en op het aspect ZELFSTANDIGHEID/ RESPECT 3.7. Het landelijk gemiddelde op deze aspecten is respectievelijk 3.7 en 3.8. Figuur 2.1 De resultaten per aspect en per UMC in de kliniek = gemiddelde van alle specialismen = de spreiding in antwoorden. Erboven betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 17

19 2.1.2 Polikliniek Ook voor de polikliniek is in kaart gebracht hoe tevreden patiënten van de acht UMC s zijn over de zes aspecten (zie figuur 2.2). De patiënten in de polikliniek zijn redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. De mate van tevredenheid over de verschillende aspecten komt sterk overeen met die in de kliniek. Bij de polikliniek zijn er echter geen significante verschillen tussen de UMC s. Patiënten zijn het meest tevreden over de BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Over het aspect NAZORG zijn de patiënten gemiddeld gezien het minst tevreden. Figuur 2.2 De resultaten per aspect en per UMC op de polikliniek Mate van tevredenheid in polikliniek UM CU LUMC UM CG VUmc UM CN EMC MUMC+ AMC Duidelijk tevreden UM CN UM CU UM CG UM CU UM CN UM CG EMC VUmc LUMC MUMC+ AMC EMC VUmc LUMC AMC MUMC+ UM CU UM CG UM CN EMC LUMC VUmc AMC MUMC+ UM CU LUMC VUmc UM CN UM CG EMC AMC MUMC+ Gemiddelde score UM CG UM CU UM CN EMC MUMC+ LUMC AMC VUmc ontvangst bejegening en behandeling polikliniekmedewerkers bejegening en behandeling door artsen informatie zelfstandigheid/respect nazorg = gemiddelde van alle specialismen gemiddelde = de spreiding in antwoorden. Erboven betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 18

20 2.2 Resultaten per medisch specialisme Kliniek Patiënten van de medisch specialismen Radiotherapie, Mondheelkunde en Oogheelkunde zijn over een aantal aspecten meer dan gemiddeld tevreden. Patiënten van Radiotherapie zijn over alle aspecten behalve de NAZORG meer dan gemiddeld tevreden. Patiënten van Oogheelkunde en Mondheelkunde zijn meer dan gemiddeld tevreden over BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN, INFORMATIE en NAZORG. Patiënten van Mondheelkunde zijn ook nog eens meer dan gemiddeld tevreden over het aspect ZELFSTANDIGHEID/RESPECT. Patiënten van het medisch specialisme Neurologie zijn landelijk gezien minder tevreden dan patiënten van andere medisch specialismen over de aspecten BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN en ZELFSTANDIG- HEID/RESPECT Polikliniek Ook in de polikliniek zijn patiënten van Radiotherapie meer dan gemiddeld tevreden over alle aspecten behalve over het aspect NAZORG. Patiënten van het medisch specialisme Geriatrie zijn meer tevreden over de aspecten ONTVANGST, BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR POLIKLINIEK- MEDEWERKERS en INFORMATIE Patiënten van het medisch specialisme Cardiothoracale chirurgie zijn meer dan gemiddeld tevreden over het aspect ONTVANGST, Patiënten van Klinische genetica zijn meer tevreden over de NAZORG. Patiënten van de medisch specialismen Dermatologie en Psychiatrie zijn minder tevreden dan gemiddeld over het aspect BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN Vergelijking met 2005 In hoofdlijnen komen de resultaten overeen met wat in 2005 werd gemeten. De medisch specialismen Radiotherapie en Klinische genetica waren in 2005 niet betrokken bij de meting maar doen het in 2007 relatief gezien goed. 19

21 2.3 Best practices Onderlinge verschillen Voor de kliniek en polikliniek zijn best practices gevonden. Dat betekent dat patiënten van dat medisch specialisme in het betreffende UMC meer tevreden zijn dan patiënten van hetzelfde medisch specialisme in andere UMC s. Tabel 2.1 Best practices in de kliniek Specialismen AMC EMC LUMC MUMC+ UMCG UMCN UMCU VUmc Cardiologie Cardiothoracale Chirurgie Gyn. en Verlosk. v Heelkunde 6 Inwendige geneesk. KNO-heelkunde v Kindergeneeskunde v Longziekten v Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie v Neurologie Oogheelkunde v Orthopedie Plastische chirurgie Urologie Radiotherapie = ontvangst v = bejegening en verzorging verpleegkundigen = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect 6 = vertrek en nazorg 20

22 Tabel 2.2 Best practices in de polikliniek Specialismen AMC EMC LUMC MUMC+ UMCG UMCN UMCU VUmc Anesthesiologie v Cardiologie Cardiothoracale chirurgie Dermatologie v Geriatrie Gyn. en Verlosk. 6 v Heelkunde Inwendige geneesk. KNO-heelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica Longziekten 6 v Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie Neurologie v Oogheelkunde 6 Orthopedie v Plastische chirurgie v Psychiatrie v6 Radiotherapie Reumatologie v Revalidatie v Urologie = ontvangst v = bejegening en behandeling polikliniekmedew. = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect 6 = nazorg 21

23 2.4 Veranderingen per UMC Na het bekend worden van de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2005 hebben alle UMC s verbeteracties opgezet. In onderstaande tabellen staan de significante verbeteringen of verslechteringen per UMC en per specialisme ten opzichte van de resultaten van 2003 en = verbeterd ten opzicht van de vorige meting = verslechterd ten opzichte van de vorige meting 22

24 AMC Kliniek Heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2007 Longziekten 2005 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Urologie 2007 Polikliniek Cardiologie 2005 Gyn. en verlos-kunde 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2005 Mondheelkunde 2005 Mondheelkunde 2007 Neurochirurgie 2005 Neurochirurgie 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Psychiatrie 2007 Revalidatie 2007 Urologie 2007 Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg 23

25 Erasmus MC Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. heelkunde 2005 Cardiologie 2005 Inwendige geneesk Kindergeneesk Longziekten 2005 MDL-ziekten 2005 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2007 Thoraxchirurgie 2007 Polikliniek Alg. heelkunde 2007 Hematologie 2007 Interne oncologie 2005 Interne oncologie 2007 KNO-heelkunde 2007 Orthopedie 2005 Reumatologie

26 LUMC [1] Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Endocrinologie 2007 Gynaecologie 2007 Inwendige geneesk Inwendige geneesk Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 Orthopedie 2007 Thoraxchirurgie 2007 Urologie 2007 Verloskunde

27 LUMC [2] Polikliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Anesthesiologie 2007 Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Endocrinologie 2007 Heelkunde 2007 Hematologie 2007 IHOBA 2005 KNO-heelkunde 2005 Longziekten 2007 Mondziekten 2007 Neurochirurgie 2005 Neurologie 2007 Nierziekten 2007 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Orthopedie 2007 Ouderengeneeskunde 2007 Thoraxchirurgie 2005 Urologie 2005 Verloskunde 2005 Verloskunde

28 Maastricht UMC+ Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. interne geneesk Alg. interne geneesk Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 Neurochirurgie 2005 Neurochirurgie 2007 Polikliniek Anesthesiologie 2007 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Dermatologie 2007 Geriatrie 2007 Gyn. en verlosk KNO-heelkunde 2007 Klinische immunologie 2005 Longziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Nefrologie 2007 Urologie

29 UMC Groningen Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 MDL-ziekten 2007 Mondheelkunde 2005 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2005 Polikliniek Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Gynaecologie 2005 Gynaecologie 2007 Kindergeneeskunde 2005 KNO-heelkunde 2005 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Psychiatrie 2007 Reumatologie 2007 Revalidatie

30 UMC St Radboud Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 Cardiologie 2007 Gynaecologie 2007 Heelkunde 2005 Inw.geneeskunde 2005 Inw.geneeskunde 2007 KNO-heelkunde 2005 KNO-heelkunde 2007 Mondheelkunde 2007 Oogheelkunde 2005 Oogheelkunde 2007 Orthopedie 2005 Urologie 2007 Polikliniek Dermatologie 2007 Inw.geneeskunde 2007 MDL-ziekten 2005 MDL-ziekten 2007 Neurologie 2005 Neurologie 2007 Orthopedie 2005 Pijnbehandeling 2007 Thoraxchirurgie 2007 Urologie

31 UMC Utrecht Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Cardiologie 2005 Gyn. en verlosk, 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2005 Oogheelkunde 2005 Urologie 2005 Urologie 2007 Polikliniek Cardiologie 2007 Dermatologie 2007 Gyn. en verlosk Heelkunde 2007 Kindergeneeskunde 2005 Kindergeneeskunde 2007 MDL- ziekten 2005 MDL-ziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Oogheelkunde 2005 Orthopedie 2005 Orthopedie 2007 Plastische chirurgie 2005 Plastische chirurgie 2007 Reumatologie 2007 Revalidatiegeneesk Revalidatiegeneesk

32 VU medisch centrum Kliniek Ontvangst Bejegening verpleegk./ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Alg. interne geneesk Gyn. en verlosk Kindergeneeskunde 2005 KNO-heelkunde 2005 Longziekten 2007 Neurochirurgie 2005 Oogheelkunde 2005 Oogheelkunde 2007 Plastische chirurgie 2005 Polikliniek Anesthesiologie 2005 Cardiologie 2007 Dermatologie 2005 Gyn. en verlosk Hematologie 2007 Kindergeneeskunde 2005 Longziekten 2005 Longziekten 2007 MDL-ziekten 2007 Neurochirurgie 2007 Orthopedie 2005 Plastische chirurgie 2007 Reumatologie

33 VERBETERACTIE UMC St Radboud - Patiëntenlogistiek Er is een actieplan opgesteld om met een projectmatige aanpak de patiëntenlogistiek te verbeteren, te komen tot gemeenschappelijke capaciteitsplanning en de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Geformuleerde hoofddoelen zijn het minimaliseren van de toegangstijd tot de polikliniek naar minder dan 1 week; het verkorten van de doorstroomtijd met 40 % en het verkorten van de ligduur met 20%. VERBETERACTIE UMC Utrecht - Coördinatie en afstemming Binnen het specialisme Maag-, darm-, en leverziekten is een actieplan ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel de coördinatie en afstemming van de patiëntenzorg verder te verbeteren. Zo worden nu de onderzoeken eerst gepland alvorens een patiënt wordt opgenomen, zodat onnodige wachttijd voorkomen wordt. Ook worden opnamedoelen geformuleerd en heeft een patiënt ook tijdens de opname contactmomenten met zijn eigen arts. VERBETERACTIE VUmc - Zorgpaden Sinds 2005 zijn er 31 verschillende zorgpaden gestart met als doel de logistiek en de multidisciplinaire samenwerking rond de behandeling te verbeteren en daarmee de efficiëntie van zorg. Negentien zorgpaden zijn nog in ontwikkeling. Patiëntenparticipatie is een geïntegreerd onderdeel binnen de zorgpaden. 32

34 3 Conclusies Conclusies Het oordeel van de patiënten over de zorg in de UMC s is vergelijkbaar met de resultaten van Patiënten van de acht UMC s zijn in grote mate redelijk tot duidelijk tevreden. Patiënten in de kliniek zijn duidelijk tevreden over de ONTVANGST, BEJEGENING EN VERZORGING DOOR VERPLEEGKUNDIGEN en BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Patiënten zijn het minst tevreden over het VERTREK EN DE NAZORG, maar zij zijn nog steeds redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Patiënten in de polikliniek zijn redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Zij zijn, net als in 2005, het meest tevreden over de BEJEGENING EN BEHANDELING DOOR ARTSEN. Net als in de kliniek zijn patiënten het minst tevreden over het aspect NAZORG. Dat betekent nog steeds dat zij redelijk tevreden tot duidelijk tevreden zijn. De UMC s als geheel verschillen enigszins met het patiënttevredenheidsonderzoek van 2005 en Bij voorgaande meting waren er geen significante verschillen tussen de UMC s. In 2007 zijn patiënten van de kliniek van het MUMC+ over twee aspecten, INFORMATIE en ZELFSTANDIG- HEID / RESPECT significant minder tevreden dan de patiënten van de andere UMC s. Er hebben zich ook verschuivingen tussen de UMC s voorgedaan. Het VUmc laat de grootste verschuivingen zien in het aantal best practices. In 2003 had het VUmc geen best practices, in 2005 was dit aantal gestegen tot 19 best practices, in 2007 is dit weer gedaald naar twee. Toch zijn patiënten van het VUmc gemiddeld even tevreden als bij de vorige meting. Patiënten van zes specialismen van het VUmc zijn significant meer tevreden en patiënten van drie specialismen zijn significant minder tevreden dan bij voorgaande meting. Het LUMC heeft het grootste aantal specialismen waarbij patiënten significant meer tevreden zijn ten opzichte van de voorgaande meting. Patiënten van 16 specialismen van het LUMC zijn over een of meerdere aspecten meer tevreden dan bij de meting in Het UMCG is het enige UMC waar patiënten over geen enkel specialisme minder tevreden zijn dan bij de 33

35 vorige meting. Als klinische en poliklinische afdelingen tezamen worden genomen, worden in 2007 de meest best practices gevonden bij het UMC St Radboud en het UMC Utrecht. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2003 en 2005 hebben de mogelijkheid geboden om gericht acties ter verbetering in te zetten daar waar de resultaten van het onderzoek beneden de verwachting waren. Inzicht verkrijgen in welke verbeteracties tot het beste resultaat leiden, is de uitdaging voor de toekomst. 34

36 4 Informatie Meer informatie U kunt het complete rapport over het patiënttevredenheidsonderzoek downloaden op Ook het rapport van 2003, Tevreden, maar het kan beter is daar nog terug te vinden. Het rapport over het onderzoek van 2005, Tevredenheid gepeild is ook op te vragen bij het secretariaat van de NFU, telefoon (030) , 35

37 83 Colofon Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Juli 2008 Opmaak en druk: Drukkerij Badoux, Houten 36

38 Oudlaan 4 Postbus GR Utrecht T F

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003-2009)

Trends in tevredenheid (2003-2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003-2009) De tevredenheid van patiënten van de acht Universitair Medische Centra Trends in tevredenheid (2003-2009) De

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie

Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie Kwaliteitsmonitor MPS Medische Psychologie UMC St Radboud Ontwikkeling en implementatie mei 2008 Jacob Wijnia, bedrijfsvoerder Medische Psychologie Dore Broekhuis, onderzoeker Judith Prins, afdelingshoofd

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis.nieuws

Slotervaartziekenhuis.nieuws Slotervaartziekenhuis.nieuws Het Slotervaartziekenhuis, een opmerkelijk en ambitieus ziekenhuis in Amsterdam. In een informele en vertrouwde omgeving werken wij aan innovatieve medische zorg, onderwijs

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Ligduur in ziekenhuizen wederom korter, einde nog niet in zicht Coppa Consultancy 2 Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2011 Coppa Consultancy Voorwoord

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige

Aspecten van het zorgpad hersentumor. Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Fenna Hummel, Neuro-oncologieverpleegkundige Aspecten van het zorgpad hersentumor Het zorgpad; wie doet wat/ wanneer/ toegangstijden Neuro-oncologisch verpleegkundige

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête MPU

Tevredenheidsenquête MPU Tevredenheidsenquête MPU Florian van Hunnik MPU-verpleegkundige 6 maart 204 Arts-assistenten ICU WAN hoofden SEH Verpleegafdelingen Inhoud Inleiding Methode Resultaten Conclusies Discussie Inleiding Arts-assistenten

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK

HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK Over patiëntenrecht, medicijngebruik, pijnbestrijding en meer GEORGIE DOM Het praktische patiëntenboek GEORGIE DOM HET PRAKTISCHE PATIENTEN BOEK 1 e druk, juni 2014 2014 Consumentenbond,

Nadere informatie

Instrument. In dit artikel gaan we nader in op de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden. gebruikswaarde aan op basis van uitgewerkte voorbeelden.

Instrument. In dit artikel gaan we nader in op de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden. gebruikswaarde aan op basis van uitgewerkte voorbeelden. BEDDENMONITORING INSTRUMENT VOOR EFFICIENCYVERBETERING VOOR ZORGINSTELLINGEN IS HET BEMENSEN VAN VERPLEEGAFDELINGEN EEN FORSE KOSTENPOST. MET BEHULP VAN HET BEDDENMONITORSYSTEEM WORDT HET PROCES MEER TRANSPARANT

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep

Tariefkaart 2016. News. Bereik uw medische doelgroep Tariefkaart 2016 News Bereik uw medische doelgroep Inhoud Inleiding 3 Facts 4 Communicatieoplossingen 5 Specialismen 6 Beknopt overzicht 7 Tarieven, aanleverspecificaties & condities 8 Contact 9 Veel zorgprofessionals

Nadere informatie

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen. Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen. Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010 Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af Voorwoord Ziekenhuizen zijn serieus bezig met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Er zijn professionals

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 25-06-2014) Besluit van 24 augustus 2012, houdende aanwijzing van de vormen van zorg die in aanmerking kunnen komen voor een beschikbaarheidbijdrage op grond van de Wet marktordening

Nadere informatie

VergoedingEN DBC s uit het B-segment

VergoedingEN DBC s uit het B-segment VergoedingEN DBC s uit het B-segment Oogheelkunde Prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Vergoeding 110005540031 150144 Verwijzing/Staar/ingreep / behandeling op de polikliniek 860,56 110005540032 150145

Nadere informatie

Bijlage: Beroepsverenigingen

Bijlage: Beroepsverenigingen Accreditaties MI Basistraining (3 dagen) Accreditaties MI Vervolgtrainingen Mi Expert training (6 dagen) Verdiepingsdag Weerstand (1 dag) Verdiepingsdag Verandertaal (1 dag) Bijlage: Beroepsverenigingen

Nadere informatie

Informatie voor de bezoeker

Informatie voor de bezoeker Informatie voor de bezoeker Inhoudsopgave Waar vind ik welke afdeling... 1 Rookbeleid... 2 Aandachtspunten voor bezoekers... 2 Bezoektijden... 3 Telefoon, TV en internet... 4 Huisregels ziekenhuis Tjongerschans...

Nadere informatie

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen. Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af

Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen. Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af Ligduurmonitor Nederlandse ziekenhuizen 2010 Patiënt kan steeds sneller naar huis, ligduur neemt af Voorwoord Ziekenhuizen zijn serieus bezig met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering. Er zijn professionals

Nadere informatie

Instroom aios ziekenhuizen

Instroom aios ziekenhuizen Instroom aios ziekenhuizen Jaarbeeld 2011 inclusief: regionale verdeling fte-jaarratio terug-vooruitblik april 2012 Joris Meegdes 1 Woord vooraf In het kader van de monitorfunctie van het Capaciteitsorgaan

Nadere informatie

RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON

RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON RAPPORTAGE CGR REGELS GUNSTBETOON INHOUDSOPGAVE + Inleiding & leeswijzer 3 + Management summary 6 + Resultaten 10 1. 10 2. 18 3. 26 4. s 34 + Profiel 42 1. & s 43 2. 44 3. 45 2 INLEIDING & LEESWIJZER RIJNSBURGSTRAAT

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Werkinstructie toevoegen

Werkinstructie toevoegen Werkinstructie toevoegen categorie A punten VERSIE 13-03-2015 AUTEUR Maarten van Alphen, Akke Bakker, Jason Doppenberg, Nanda van der Stap POST NVvTG P/A Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217

Nadere informatie

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud

Harry Wagenvoort, documentalist Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, UMC St Radboud Feiten en cijfers over (aanstaande) artsen m/v Wij willen een woord van dank uitspreken aan allen die zijn of haar bijdrage hebben geleverd, en zonder wie deze publicatie niet tot stand had kunnen komen.

Nadere informatie

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze

Samenvatting. Carrièrewensen en beroepskeuze Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Man-vrouw verschillen in medische specialismen en carrièrewensen... 4 0. Algemeen... 5 1. Huisartsen... 11 1.1 Aantal geregistreerde mannelijke en vrouwelijke huisartsen...

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens -

Studentnumme Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Studentnumme r Instelling 0892877 Laurens - Noord-West exacte locatie/afdeling volgt 0882212 Erasmus - 7 Zuid Leerunit Neurochirurgie 0884417 Laurens - Oudelandse Hof 0873485 Sint Franciscus Gasthuis -

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen:

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen: Ontslag wat nu? Uw kind gaat weer naar huis nadat het opgenomen is geweest op de kinderafdeling. Het is van belang dat u de eerste dagen thuis extra goed op uw kind let. Deze folder geeft u enkele adviezen.

Nadere informatie

GEZONDHEID EN COSTA BRAVA

GEZONDHEID EN COSTA BRAVA GEZONDHEID EN COSTA BRAVA Proactiviteit Evenwicht Zelfrespect Schoonheid Gezondheid U BENT BELANGRIJK VOOR ONS Voldoening Optimisme Kansen Levenskwaliteit Rust Volheid MEDISCHE SPECIALISMEN Allergologie

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Inleiding. Geachte leden,

Inleiding. Geachte leden, (Ook) Inleiding Geachte leden, Het bestuur is gevraagd om namens de achterban een oordeel vanuit patiëntenperspectief te geven over de kwaliteit van een XX. Dit verzoek heeft de VSOP namens de NFU aan

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997 7.4.1. Inleiding Traditioneel geven hospitalisatiegegevens in verband met de reden en de lengte van opname een indicatie van het aantal en het type ernstige gezondheidsproblemen in de samenleving. Echter,

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Independer - versie 2.4 (19 februari 2014) Aanleiding In Hoofdstuk 7 van het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is onderstaande geschreven: Concentratie van voorzieningen

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW

Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Collectieve waardeoverdracht bij de overgang umc s van ABP naar PFZW Artikel Senior adviseur collectieve pensioenen mr. B. Sprokholt (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) Collectieve waardeoverdracht bij de

Nadere informatie

Eindrapportage Quickscan Opleidingsduur en Bekostiging Medisch Specialistische Vervolgopleidingen in de EU

Eindrapportage Quickscan Opleidingsduur en Bekostiging Medisch Specialistische Vervolgopleidingen in de EU Eindrapportage Quickscan Opleidingsduur en Bekostiging Medisch Specialistische Vervolgopleidingen in de EU 11 April 2013 Deelrapportage A drs. D.C. Duchatteau, MBA M. Van der Rol, M.Sc. Deelrapportage

Nadere informatie

Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen

Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen U heeft een afspraak laten maken of u heeft een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de Polikliniek voor Kinderen & Jeugdigen van het UMC St Radboud. De specialisten

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2014. Tot de taakstelling van de COC hoort het handhaven en bevorderen

Nadere informatie

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk

Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk Oordeel van patiënten over het bezoek aan de tandartspraktijk KNMT Onderzoek & Informatievoorziening Nieuwegein juni 2015 Inleiding Sinds 2013 is de patiëntenenquête van de KNMT vernieuwd. 1 De organisatie

Nadere informatie

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum

Short Stay Unit Radboud universitair medisch centrum Short Stay Unit Binnenkort wordt u opgenomen op de Short Stay Unit (SSU) van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de unit, de bezoekregeling en andere

Nadere informatie

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl

Opname. Goed voorbereid naar het ziekenhuis. mca.nl Opname Goed voorbereid naar het ziekenhuis mca.nl Opname Binnenkort wordt u opgenomen. In deze folder vindt u belangrijke informatie zodat u zich goed kunt voorbereiden op de opname. Welke afdeling regelt

Nadere informatie

Erkende binnenlandse stagemeesters per specialiteit

Erkende binnenlandse stagemeesters per specialiteit Erkende binnenlandse s per specialiteit Interne geneeskunde UMC SINT-PIETER BRUSSEL B. Velkeniers Brigitte.velkeniers@uzbrusssel.be / 02 477 60 83 Ilse.dewannemacker@uzbrussel.be / 02 477 64 18 Cardiologie

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 Rijksuniversiteit Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 BONIFATIUS HOOFDPIJNKLINIEK

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS

tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS tweeduizendacht ANNA IN CIJFERS EN LETTERS 2008 Cijfers zijn belangrijk voor een jaarverslag. Die geven immers de resultaten van een onderneming of instelling weer. Maar cijfers zeggen bij de St. Anna

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie. Ir. Leo Berrevoets en drs. Arjan Kouwen

Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie. Ir. Leo Berrevoets en drs. Arjan Kouwen Adviesgroep Procesverbetering & Innovatie Ir. Leo Berrevoets en drs. Arjan Kouwen Presentatie PICA VU Amsterdam; 2 februari 2009 Voordracht Achtergrond van Beddenmonitor (Leo) Model voor informatiebehoefte

Nadere informatie

Huispostnummers Radboudumc

Huispostnummers Radboudumc Huispostnummers Radboudumc Afdeling Huispostnummer Acute Zorg Regio Oost 911 Aesculaaf 89 Afdeling Anesthesiologie, Pijn En Palliatieve Geneeskunde, Onderzoekers 486 Afdelingsbureau Tandheelkunde 309 Algemeen

Nadere informatie

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo

Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo Ingrid Meijer, Michel Kats Optimalisatie werkprocessen op de verpleegafdeling 5 Noord ZGT Almelo 12 juni 2015 Inhoud presentatie Introductie ZGT Aanleiding Context van procesoptimalisatie Opzet project

Nadere informatie

St. Antonius Slaapcentrum

St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum St. Antonius Slaapcentrum Binnen dit centrum werken meerdere afdelingen samen om patiënten met slaapproblemen optimaal te behandelen en te begeleiden. Het centrum is aangesloten

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Nummer 6284 / 21 Betreft

Nadere informatie

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013

Indicatorenset IBD. Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Indicatorenset IBD Uitvraag 2014 over verslagjaar 2013 Definitieve versie okt. 2013 1 Colofon Internet: Portal voor aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2013: http://ziekenhuizentransparant.nl. Meer

Nadere informatie

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist?

Persbijlage. Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Persbijlage Tariefonderzoek: Wat betaalt u bij de specialist? Contents Inleiding... 3 Gegevensverzameling... 4 Het enquêteformulier... 4 Respons... 5 Analyse... 5 1. Respecteren van conventietarieven...

Nadere informatie

Patiëntenlogistiek in het UMC Utrecht. Ir. Arjan van Hoorn Programmamanager CBC a.f.vanhoorn@umcutrecht.nl 088 755 9168

Patiëntenlogistiek in het UMC Utrecht. Ir. Arjan van Hoorn Programmamanager CBC a.f.vanhoorn@umcutrecht.nl 088 755 9168 Patiëntenlogistiek in het UMC Utrecht Ir. Arjan van Hoorn Programmamanager CBC a.f.vanhoorn@umcutrecht.nl 088 755 9168 Medische Faculteit Wilhelmina Kinderziekenhuis Academisch Ziekenhuis Utrecht 1.042

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG

ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG ENTHOUSIASTE PATIËNTEN? UW ÉN ONZE ZORG OP WEG NAAR KWALITEITSVERBETERING Patiënten krijgen steeds meer keuzevrijheid en kunnen meer invloed uitoefenen op de door hen gewenste zorg. Vanwege deze keuzevrijheid

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

BIG-register Externe webservices

BIG-register Externe webservices Title Subject Version 1.8 Date 12-12-2014 BIG register services extern Documentname 1 8_definitief voor extern gebruik Author CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 Wijzigingen...

Nadere informatie

Medicatie in eigen beheer: de sprong wagen. Patricia van den Bemt Themaconferentie Medicatieveiligheid 8 december 2014

Medicatie in eigen beheer: de sprong wagen. Patricia van den Bemt Themaconferentie Medicatieveiligheid 8 december 2014 Medicatie in eigen beheer: de sprong wagen Patricia van den Bemt Themaconferentie Medicatieveiligheid 8 december 2014 Medicatie in eigen beheer? Ja, maar. wij zijn vóór! Wat is het probleem? In het ziekenhuis

Nadere informatie

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC

Profielschets Preoperatieve consultatie, DZC Algemene gegevens Preoperatieve consultatie: Tel. 5407 Hoofdverpleegkundige: Jacky Cornelis, tel. 5401 Specialisme: Preoperatieve consultaties Anesthesist: Dr. H. Camerlynck, Dr. S. Maes Aantal bedden:

Nadere informatie