jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:"

Transcriptie

1 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

2 2-29

3 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder ziekenhuisontslaggegevens. Voor de tabellen en figuren waarin gebruik gemaakt wordt van de APACHE II zijn 999 geexcludeerd op grond van de APACHE II inclusie criteria. In de onderstaande tabel staat vermeld op grond van welke criteria zijn geexcludeerd voor de APACHE II gerelateerde overzichten. Aantal % Minder dan 8 uur op ICU Her Na cardiochirurgie Brandwonden Ontbrekende ziekenhuisontslag Totaal (zonder dubbeltellingen) Voor de tabellen en figuren waarin gebruik gemaakt wordt van de SAPS II zijn 982 geexcludeerd op grond van de SAPS II inclusie criteria. In de onderstaande tabel staat vermeld op grond van welke criteria zijn geexcludeerd voor de SAPS II gerelateerde overzichten. Aantal % Jonger dan Her Na cardiochirurgie Ontslagen naar CCU/ICU ander ziekenhuis Brandwonden Ontbrekende ziekenhuisontslag Totaal (zonder dubbeltellingen) Voor de tabellen en figuren waarin gebruik gemaakt wordt van de APACHE IV zijn 297 geexcludeerd op grond van de APACHE IV inclusie criteria. In de onderstaande tabel staat vermeld op grond van welke criteria zijn geexcludeerd voor de APACHE IV gerelateerde overzichten. Aantal % Minder dan 4 uur op ICU Her Opname vanaf ander CCU/ICU Transplantaties Ontbrekende ziekenhuisontslag Totaal (zonder dubbeltellingen)

4 Aantal Over geheel 2008 bedroeg het aantal 2083, van 1873 verschillende patienten. In vergelijking met de 1844 van 2007 een verschil van 239. In de onderstaande tabel en grafiek staat het aantal per jaar zoals deze zijn geregistreerd in de landelijke database van NICE. Aantal

5 In 2008 bedroeg het gemiddeld aantal 174 per maand met een standaard deviatie van Het minimum aantal bedroeg 142 en maximaal waren er 203 in een maand. De onderstaande grafiek geeft het aantal per maand weer voor 2006, 2007 en

6 Her In 2008 bedroeg het aantal her op uw IC 163 (7.8%). Nationaal waren er 3836 (7.2%) her. In de onderstaande grafiek wordt voor uw IC een overzicht gegeven van, indien van toepassing, het aantal keren dat het een 1ste, 2de, 3de of een latere her betrof. 6-29

7 Herkomst De meeste patiënten komen vanaf de OK van dit ziekenhuis, al dan niet voorafgegaan door een opname op een verpleegafdeling. In totaal werden 152 vanuit andere ziekenhuizen door de intensive care overgenomen. In de onderstaande tabel worden het aantal en percentage per herkomst-item weergegeven, gespiegeld met ICs met een vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Aantal % Aantal % Aantal % Spoedeisende hulp dit zkh Spoedeisende hulp ander zkh Verpleegafdeling dit zkh Verpleegafdeling ander zkh Huis CCU/ICU dit zkh CCU/ICU ander zkh Special care dit zkh Special care ander zkh OK dit zkh OK ander zkh Recovery dit zkh Recovery ander zkh Elders ander zkh Andere lokatie dit zkh Onbekend Totaal

8 In de onderstaande tabel worden het aantal en percentage per verwijzend specialisme weergegeven. Aantal % Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en verloskunde Kindergeneeskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Kinderchirurgie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal Opnametype In de onderstaande tabel worden het aantal en percentage per opnametype weergegeven, gespiegeld met ICs met vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Aantal % Aantal % Aantal % Medisch Spoed chir Electieve chir Dood bij opn Onbekend Totaal

9 In de onderstaande grafiek worden het aantal per opnametype weergegeven voor 2006, 2007 en In de onderstaande grafiek worden het percentage per opnametype weergegeven voor 2008, gespiegeld met ICs met vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. 9-29

10 Leeftijd De gemiddelde leeftijd van de opgenomen patiënten bedroeg 59.9 ± 16.1 met een minimum leeftijd van 16 en een maximum van 94 jaar. In de onderstaande grafiek wordt het aantal per leeftijdscategorie weergegeven voor 2006, 2007 en In de onderstaande grafiek wordt het percentage per leeftijdscategorie voor 2008 weergegeven, gespiegeld met ICs met vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde

11 Geslacht Van de 2083 waren er 772 (37.1%) vrouw en 1304 (62.6%) man. In de onderstaande grafiek wordt het aantal per geslacht weergegeven over 2006, 2007 en In de onderstaande grafiek wordt het percentage per geslacht weergegeven over 2008, gespiegeld met ICs met vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde

12 Reanimaties In 2008 vonden 74 (3.6%) plaats die vlak voor IC opname werden gereanimeerd in of buiten het ziekenhuis. Van deze patiënten overleden er 27 op de IC en 4 na ontslag van de IC tijdens dezelfde ziekenhuis opname. Trauma In 2008 vonden 148 (7.1%) multi-trauma plaats op de intensive care. Hiervan overleden er 31 op de IC en 2 na ontslag van de IC tijdens dezelfde ziekenhuis opname. Beademing In 2008 werden 1469 (70.5%) patiënten bij opname beademd. In totaal werden 1684 (80.8%) patiënten op enig moment gedurende de eerste opnamedag beademd. In de onderstaande tabel wordt per jaar het aantal met beademing op enig moment gedurende de eerste 24 uur getoond. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Aantal % Aantal % Aantal %

13 Behandelduur per verwijzend specialisme In onderstaande tabel wordt per verwijzend specialisme een overzicht getoond van het totaal aantal behandeldagen en de mediane behandelduur. Totaal behandeldagen Mediane IC behandelduur Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en verloskunde Kindergeneeskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Kinderchirurgie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal

14 Ontslagbestemming per verwijzend specialisme In de onderstaande tabel wordt per insturend specialisme de ontslagbestemming weergegeven van de patienten die naar de IC zijn verwezen. Verpl.afd CCU/IC dit Recov/ MC Verpl.afd CCU/IC Recov/ MC Huis Anders dit zkh zkh dit zkh ander zkh ander zkh ander zkh Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en verloskunde Kindergeneeskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Kinderchirurgie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal

15 Performance Performance van ICs wordt vaak gemeten aan de hand van ziekenhuismortaliteit. Echter, bij het vergelijken van instellingen is het gebruik van ongecorrigeerde mortaliteitscijfers onjuist, omdat mortaliteit sterk beinvloed wordt door de patiëntenpopulatie (case-mix) van een IC. Om te corrigeren voor verschillen in case-mix tussen ziekenhuizen worden scoringssystemen zoals de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II en IV, de Simplified Acute Physiological Score (SAPS) II en de Mortality Probability Models (MPM) II gebruikt. Deze modellen drukken de ernst van ziekte van de patiënt uit en kunnen worden gebruikt om een verwachte sterftekans voor de betreffende patiënt uit te rekenen. Binnen deze rapportage gebruiken we de APACHE II, APACHE IV en SAPS II modellen om de ernst van ziekte uit te drukken en voor het berekenen van de verwachte sterftekans. De performance van de ICs wordt uitgedrukt in de Standardized Mortality Ratio (SMR) en middels de Variable Life Adjusted Display (VLAD) curve. De SMR is de ratio tussen het werkelijke aantal ziekenhuis overledenen en het aantal overledenen dat op basis van de case-mix verwacht mag worden. De SMR kan worden gebruikt om ICs onderling te vergelijken. De VLAD curve wordt gebruikt om de relatie tussen werkelijke sterfte en verwachte sterfte in de tijd op grafische wijze weer te geven. Deze is met name geschikt om voor uw eigen IC veranderingen over de tijd te analyseren. Non-cardio patienten Over geheel 2008 zijn er op uw IC 1310 (62.9%) patienten opgenomen die niet na een cardiochirurgische ingreep op de IC kwamen. In de onderstaande tabel staat het aantal non-cardio per jaar zoals deze zijn geregistreerd in de landelijke database van NICE. Aantal Mortaliteit In 2008 zijn op de IC 184 (14.0%) patiënten overleden. Na ontslag van de IC zijn er nog eens 40 (3.1%) patienten op de afdeling overleden

16 Ernst van ziekte Voor 1084 werd de APACHE II score berekend. Vanwege de APACHE II exclusiecriteria (korter dan acht uur op IC, heropname, jonger dan 16 jaar, CABG, brandwonden) werd voor de overige 999 geen APACHE II score en sterftekans berekend. De gemiddelde APACHE II score bedroeg ± 7.74, met een bereik van 0 tot 44. De gemiddelde verwachte mortaliteit bedroeg procent, met een bereik van 0.22% tot 96.44%. Voor 1101 werd de SAPS II score berekend. Vanwege de SAPS II exclusiecriteria (heropname, jonger dan 18 jaar, brandwonden) werd voor de overige 982 geen SAPS II score en sterftekans berekend. De gemiddelde SAPS II score bedroeg ± 18.28, met een bereik van 0 tot 102. De gemiddelde verwachte mortaliteit bedroeg procent, met een bereik van 0.04% tot 98.76%. Binnen de APACHE IV model wordt geen aparte score uitgerekend die de ernst van ziekte van de patient weergeeft. Voor 1031 kon een sterftekans volgens het APACHE IV model worden uitgerekend. De gemiddelde verwachte mortaliteit volgens het APACHE IV model bedroeg procent, met een bereik van 0.24% tot 97.82%. Standardized Mortality Ratio De SMR is de ratio tussen het werkelijke aantal ziekenhuis overledenen en het aantal overledenen dat op basis van de case-mix verwacht mag worden. Een SMR van 1.0 geeft aan dat de mortaliteit naar verwachting was. Een SMR boven de 1.0 duidt op een hogere sterfte dan verwacht en een SMR onder 1.0 duidt op een lagere sterfte dan zou worden verwacht op basis van de case-mix. De SMR kan worden gebruikt om voor een bepaalde periode de performance van een individuele IC te bergelijken met bijvoorbeeld het nationale gemiddelde of met een andere IC. De SMR op basis van het APACHE II model en op basis van het SAPS II model zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat deze twee modellen andere patientkenmerken benadrukken bij het bepalen van de verwachte sterftekans. De voorbeelden in Bijlage A geven aan hoe de SMR berekend wordt en hoe men de eventuele verschillen tussen de SMRs op basis van het APACHE II model en het SAPS II model kan verklaren. In de onderstaande tabel wordt de verwachte sterfte volgens het APACHE II model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met ICs met vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Apache II: Aantal APACHE II: APACHE II: SMR - 95% + 95% Apache II: Aantal APACHE II: APACHE II: SMR - 95% + 95% Apache II: Aantal APACHE II: APACHE II: SMR - 95% + 95% 16-29

17 In de onderstaande tabel wordt de verwachte sterfte volgens het SAPS II model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met ICs van vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal SAPS II: Aantal SAPS II: SAPS II: SMR - 95% + 95% SAPS II: Aantal SAPS II: SAPS II: SMR - 95% + 95% SAPS II: Aantal SAPS II: SAPS II: SMR - 95% + 95% In de onderstaande tabel wordt de verwachte sterfte volgens het APACHE IV model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met ICs van vergelijkbaar volume en met het nationaal gemiddelde. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Aantal SMR -95% + 95% Aantal SMR -95% + 95% Aantal SMR -95% + 95% 17-29

18 In de onderstaande tabel wordt per verwijzend specialisme een overzicht gegeven van de die voldoen aan de APACHE II inclusie criteria. IC Mortaliteit APACHE II: Werkelijke sterfte APACHE II: Verwachte Sterfte APACHE II: SMR - 95% + 95% Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en verloskunde Kindergeneeskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Kinderchirurgie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal In de onderstaande tabel wordt per verwijzend specialisme een overzicht gegeven van de die voldoen aan de SAPS II inclusie criteria. IC Mortaliteit SAPS II: Werkelijke sterfte SAPS II: Verwachte Sterfte SAPS II: SMR - 95% + 95% Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en

19 verloskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal

20 In de onderstaande tabel wordt per verwijzend specialisme een overzicht gegeven van de die voldoen aan de APACHE IV inclusie criteria. IC Mortaliteit Werkelijke sterfte Verwachte Sterfte SMR -95% + 95% Inwendige geneeskunde Cardiologie Longziekten Reumatologie Gastro-enterologie Anesthesiologie Heelkunde Urologie Orthopedie Neurochirurgie Plastische chirurgie Gynaecologie en verloskunde Kindergeneeskunde Neurologie (aantekening klinische neurofysiologie) Dermatologie Keel-, neus-, oorheelkunde Revalidatie Cardio-pulmonale chirurgie Mondziekten en kaakchirurgie Vaatchirurgie Hematologie Kinderchirurgie Nefrologie Oncologie Thorax chirurgie Totaal

21 VLAD curve De VLAD curve wordt gebruikt om de relatie tussen de werkelijke en verwachte sterfte in de tijd op grafische wijze weer te geven. Voor het maken van de VLAD curve wordt voor iedere patient het verschil tussen de daadwerkelijke sterfte en de voorspelde sterftekans bepaald. Vervolgens wordt de cumulatieve som van deze verschillen tegen de tijd uitgezet. De VLAD curve kan worden gebruikt om periodes te identificeren waarin uw IC boven of beneden verwachting van het prognostisch model heeft gepresteerd. Daarbij is vooral een verandering in de hoek van de curve van belang. Een stijging van de VLAD curve voor een bepaalde periode geeft aan dat er in die periode minder patienten zijn overleden dan op basis van de case-mix zou worden verwacht. Indien de curve daalt zijn er in die periode juist meer patienten overleden dan verwacht. Indien de curve vlak loopt, was de sterfte in die periode naar verwachting. De hoogte van de curve zegt minder over de performance, omdat deze mede wordt bepaald door het aantal patienten op uw IC. Om deze reden heeft een vergelijking van een VLAD curve van een individueel centrum met die van de nationale database weinig waarde. In het algemeen hebben de VLAD curves op basis van het APACHE II model en het SAPS II model dezelfde vorm. Echter, doordat de modellen verschillende aspecten van de ernst van ziekte benadrukken, kunnen de twee lijnen van elkaar afwijken. In Bijlage A wordt in detail uitgelegd hoe de VLAD curve berekend wordt en hoe men de eventuele verschillen tussen de curves op basis van het APACHE II model en het SAPS II model kan verklaren. Onderstaande figuur geeft de VLAD curves weer op basis van het APACHE II, SAPS II en APACHE IV model over het jaar De tijdbalk is continu. Het aantal geincludeerde patienten is 1084 voor het APACHE II model, 1101 voor het SAPS II model en 1031 voor het APACHE IV model

22 Onderstaande figuur geeft de VLAD curves weer op basis van het APACHE II, SAPS II en APACHE IV model over de gehele deelname periode. De tijdbalk is continu. Het aantal geincludeerde patienten is 5563 voor het APACHE II model, 5709 voor het SAPS II model en 2085 voor het APACHE IV model

23 Behandelduur Een behandeldag is gedefinieerd als een periode van 24 uur aanwezigheid op de IC onafhankelijk van het aantal kalenderdagen dat deze periode bestrijkt. Het aantal behandeldagen bedroeg dagen. Dit is een verschil van dagen ten opzichte van De gemiddelde IC behandelduur bedroeg 5.8 dagen in De gemiddelde post- IC behandelduur bedroeg 14.0 dagen. Aantal Totaal behandeldagen Gemiddelde IC behandelduur Mediane IC behandelduur In de onderstaande grafieken wordt het totaal aantal behandeldagen en de mediane behandelduur per opnametype weergegeven voor 2006, 2007 en

24 In de onderstaande grafiek wordt de mediane behandelduur naar overleving gespiegeld met ICs van vergelijkbaar volume en met de nationale populatie

25 Cardio patienten Over geheel 2008 zijn er op uw IC 773 patienten opgenomen die na een cardiochirurgische ingreep op de IC kwamen. Van deze patienten kwamen er 513 na een CABG operatie. De overige 260 patienten kwamen na een andere cardiochirurgische ingreep. In de onderstaande tabel staat per type ingreep het aantal per jaar zoals deze zijn geregistreerd in de landelijke database. Alle cardiochirurgische Geisoleerde CABG Overige cardiochirurgische Aantal Aantal Aantal Mortaliteit In 2008 zijn op de IC 9 (1.2%) patienten overleden die na een cardiochirurgische ingreep op de IC kwamen. Na ontslag van de IC zijn er nog eens 6 (0.8%) cardiochirurgische patienten op de afdeling overleden. In 2008 zijn op de IC 4 (0.8%) patienten overleden die na een geisoleerde CABG ingreep op de IC kwamen. Na ontslag van de IC zijn er nog eens 1 (0.2%) geisoleerde CABG patienten op de afdeling overleden. In 2008 zijn op de IC 5 (1.9%) patienten overleden die na overige cardiochirurgische ingreep op de IC kwamen. Na ontslag van de IC zijn er nog eens 5 (1.9%) overige cardiochirurgische patienten op de afdeling overleden

26 Ernst van ziekte Binnen de APACHE IV model wordt geen aparte score uitgerekend die de ernst van ziekte van de patient weergeeft. Voor 755 kon een sterftekans volgens het APACHE IV model worden uitgerekend. De gemiddelde verwachte mortaliteit volgens het APACHE IV model bedroeg 3.72 %, met een bereik van 0.08% tot 79.88%. In de onderstaande tabel wordt per type ingreep een overzicht gegeven van de gemiddelde APACHE IV sterftekans, voor uw eigen IC gespiegeld met andere ICs die patienten na cardiochirurgie opnemen. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Alle cardiochirurgische Geisoleerde CABG Overige cardiochirurgische Alle cardiochirurgische Geisoleerde CABG Overige cardiochirurgische Alle cardiochirurgische Geisoleerde CABG Overige cardiochirurgische AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg AP IV: avg Standardized Mortality Ratio De SMR is de ratio tussen het werkelijke aantal ziekenhuis overledenen en het aantal overledenen dat op basis van de case-mix verwacht mag worden. Een SMR van 1.0 geeft aan dat de mortaliteit naar verwachting was. Een SMR boven de 1.0 duidt op een hogere sterfte dan verwacht en een SMR onder 1.0 duidt op een lagere sterfte dan zou worden verwacht op basis van de case-mix. De SMR kan worden gebruikt om voor een bepaalde periode de performance van een individuele IC te bergelijken met bijvoorbeeld het nationale gemiddelde of met een andere IC. In de onderstaande tabel wordt voor de cardiochirurgische de verwachte sterfte volgens het APACHE IV model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met andere ICs die patienten na cardiochirurgie. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR 26-29

27 In de onderstaande tabel wordt voor de met een geisoleerde CABG de verwachte sterfte volgens het APACHE IV model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met andere ICs die patienten na cardiochirurgie. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR In de onderstaande tabel wordt voor de overige cardiochirurgische de verwachte sterfte volgens het APACHE IV model vergeleken met de werkelijke sterfte, voor uw eigen IC gespiegeld met andere ICs die patienten na cardiochirurgie. Eigen Ziekenhuis Volumegroep Nationaal Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR Verwachte Sterfte SMR VLAD curve De VLAD curve wordt gebruikt om de relatie tussen de werkelijke en verwachte sterfte in de tijd op grafische wijze weer te geven. Voor het maken van de VLAD curve wordt voor iedere patient het verschil tussen de daadwerkelijke sterfte en de voorspelde sterftekans bepaald. Vervolgens wordt de cumulatieve som van deze verschillen tegen de tijd uitgezet. De VLAD curve kan worden gebruikt om periodes te identificeren waarin uw IC boven of beneden verwachting van het prognostisch model heeft gepresteerd. Daarbij is vooral een verandering in de hoek van de curve van belang. Een stijging van de VLAD curve voor een bepaalde periode geeft aan dat er in die periode minder patienten zijn overleden dan op basis van de case-mix zou worden verwacht. Indien de curve daalt zijn er in die periode juist meer patienten overleden dan verwacht. Indien de curve vlak loopt, was de sterfte in die periode naar verwachting. De hoogte van de curve zegt minder over de performance, omdat deze mede wordt bepaald door het aantal patienten op uw IC. Om deze reden heeft een vergelijking van een VLAD curve van een individueel centrum met die van de nationale database weinig waarde

28 Onderstaande figuur geeft per type ingreep de VLAD curve weer op basis van het APACHE IV model over het jaar De tijdbalk is continu. Het aantal geincludeerde patienten na een geïsoleerde CABG is 505. Het aantal geincludeerde patienten na overige cardiochirurgie is 250. Onderstaande figuur geeft per type ingreep de VLAD curve weer op basis van het APACHE IV model over de gehele deelname periode. De tijdbalk is continu. Het aantal geincludeerde patienten na een geïsoleerde CABG is 924. Het aantal geincludeerde patienten na overige cardiochirurgie is

29 Behandelduur Een behandeldag is gedefinieerd als een periode van 24 uur aanwezigheid op de IC onafhankelijk van het aantal kalenderdagen dat deze periode bestrijkt. Het aantal behandeldagen voor de cardiochirurgische bedroeg dagen in Dit is een verschil van 83.0 dagen ten opzichte van De gemiddelde IC behandelduur bedroeg 1.8 dagen in De gemiddelde post-ic behandelduur bedroeg 4.9 dagen. Het aantal behandeldagen voor de met een geisoleerde CABG bedroeg dagen. Dit is een verschil van 84.7 dagen ten opzichte van De gemiddelde IC behandelduur voor deze groep was 1.3 dagen en de gemiddelde post-ic behandelduur was 3.5 dagen. Het aantal behandeldagen voor de met een geisoleerde CABG bedroeg dagen. Dit is een verschil van dagen ten opzichte van De gemiddelde IC behandelduur voor deze groep was 2.8 dagen en de gemiddelde post-ic behandelduur was 7.8 dagen. Alle cardiochirurgische Geisoleerde CABG Overige cardiochirurgische Aantal Totaal behandeldagen Gemiddelde IC behandelduur Mediane IC behandelduur Aantal Totaal behandeldagen Gemiddelde IC behandelduur Mediane IC behandelduur Aantal Totaal behandeldagen Gemiddelde IC behandelduur Mediane IC behandelduur In de onderstaande grafiek wordt per type ingreep de gemiddelde behandelduur van uw ziekenhuis in 2008 ten opzichte van andere ICs die patienten na cardiochirurgie getoond

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2014-04-29 2-42 Inleiding Voor u ligt de MDS NICE jaarrapportage over het jaar. De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op de records die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag 2015 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2016-03-22 Inhoud Inleiding... 4 Minimale Data Set (MDS)... 5 Algemeen... 6 Aantal... 7 Her... 8 Herkomst... 9 Opnametype... 9 Leeftijd en Geslacht... 10 Reanimaties...

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Basis ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling urethrakathetergebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling urethrakathetergebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8, Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0

Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Jaarcijfers 2018: Thema Urethrakathetergebruik PREZIES versie: februari 2019 Documentversie: 1.0 Prevalentie Jaarcijfers PO 2018 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 2 Rapportage PREZIES Prevalentiestudie Thema

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2013 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J.Jansen & F v.d. Elzen Februari 2015 Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum Diëtetiek & Voedingswetenschappen VUmc SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum - SNAQ screening bij opname - In het VUmc wordt sinds gescreend 134.576 patiënten, op ondervoeding

Nadere informatie

Ondervoeding in MCA tot mca.nl

Ondervoeding in MCA tot mca.nl Ondervoeding in MCA tot 2015 mca.nl Ondervoeding in het Medisch Centrum Alkmaar van tot In het MCA wordt sinds gescreend op ondervoeding met de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Deze screening

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ)

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dr. ir. Hinke Kruizenga 1, 2, Suzanne van Keeken

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers (HSMR & SMR) 2012 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Sterftecijfers Het sterftecijfer (ook wel de mortaliteit genoemd) is één van de middelen (of indicatoren) om onderlinge verschillen

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling antibioticagebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

het specialismenlandschap verandert mee.

het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, het specialismenlandschap verandert mee. Het zorglandschap verandert, Uitgangspunten van het CGS voor een adaptief landschap van specialismen en profielen in de context van

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Chirurgie Algemeen 2 Liesbreuk 3 Varices lasermethode 3 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie 1 Colon/rectum chirurgie 2 Mamma chirurgie 2 Nieuwe mamma patient + foto

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Afspraken omtrent overdracht medische verantwoordelijkheid na ontslag uit het ziekenhuis

Afspraken omtrent overdracht medische verantwoordelijkheid na ontslag uit het ziekenhuis Afspraken omtrent overdracht medische verantwoordelijkheid na ontslag uit het ziekenhuis Kennismaking Wie zijn wij? Wie zijn jullie? Werkwijze veranderbeweging: Waarom? Uit: Handreiking KNMG (2010): Verantwoordelijkheidsdeling

Nadere informatie

Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool

Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool Inhoudsopgave Starten met NICE Online Indicatorenscherm Analyses Tool Voorbeeld Het aantal en percentage opnamen met SAB in mijn IC per maand in

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 6 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass chirurgie 1 Carotis chirurgie

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 4 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Nieuwe patiënt echo cardio 3 Nieuwe patiënt fiets cardio 2 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 2

Gebruikersdocument deel 2 Gebruikersdocument deel 2 Verantwoording tariefswijzigingen Versie 20130305 Ingangsdatum 1 april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanpassingen kostentarieven... 4 2.1 Infertiliteit, correctie op gebruikte

Nadere informatie

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wachttijden polikliniek en behandeling en Alphen aan den Rijn Cardiologie Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 3 Nieuwe patiënt echo cardio 2 Nieuwe patiënt fiets cardio 1 Chirurgie Liesbreuk 4 Varices lasermethode 6 Bypass

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen.

Allerlei partijen beïnvloeden ons werk: verzekeraars, politiek, inspectie, farmaceuten, managers, patiëntenorganisaties. Er zijn grote belangen. De uitdaging Er gebeurt ontzettend veel in de zorg. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, de zorgvraag neemt alleen maar toe, budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Locatie VUmc. Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Contactinformatie per specialisme

Locatie VUmc. Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc. Contactinformatie per specialisme Locatie VUmc Verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc Contactinformatie per specialisme 2 Amsterdam UMC locatie VUmc Contactinformatie Pijnbestrijding (Anesthesiologie) Remko Liebregts : *64381 / 06

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek academische ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek academische ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek academische ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 Academische ziekenhuizen Jaarcijfers PO 2016 Versie: 2.0 Pagina 1 van 12 2 Inhoudsopgave Rapportage

Nadere informatie

Rapportage Budget Impact Analyse PACU. December 2013 Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs Postbus EV Arnhem

Rapportage Budget Impact Analyse PACU. December 2013 Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs Postbus EV Arnhem Rapportage Budget Impact Analyse PACU December 2013 Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs Postbus 4801 6803 EV Arnhem T 026 383 05 65 F 026 383 05 67 E samenwerken@qconsult.nl I www.qconsult.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING PER OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER 01 10 2017 DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE

Nadere informatie

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep

Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep Standard Mortality Ratio s (SMR) en de Hospital Standardized Sterftecijfers (HSMR) per specifieke diagnosegroep SMR s per specifieke diagnosegroep 2015-2017 De Standard Mortality Ratio s (SMR) geeft per

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0

Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 Jaarcijfers 2016: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen PREZIES versie: april 2017 Documentversie: 2.0 e Jaarcijfers PO 2016 Versie: 2.0 Pagina 1 van 12 2 Inhoudsopgave Rapportage PREZIES Prevalentiestudie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010 Specialisme Inhoudsopgave Pagina 0301 Oogheelkunde 2 0302 Keel- neus- en oorheelkunde 7 0303 Heelkunde 9 0304 Plastische chirurgie 16 0305 Orthopeadie 18 0306 Urologie 21 0307 Gyneacologie 46 0308 Neurochirurgie

Nadere informatie

Wegwijzer voor medewerkers

Wegwijzer voor medewerkers Wegwijzer voor medewerkers RAADPLEGINGEN - DIENSTEN A Activiteitscoördinator orthopedie H 401 Algemene Heelkunde C 054 Anesthesiologie Apotheek B -31 B Bekkenbodemkliniek Gynaecologie D 076 Urologie C

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als ziekenhuisdienst voor de opleiding van huisartsen

Aanvraag tot erkenning als ziekenhuisdienst voor de opleiding van huisartsen Aanvraag tot erkenning als ziekenhuisdienst voor de opleiding van huisartsen Andriy Popov - 123rf.com 1 1. Wettelijke basis : KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan

Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan INHOUDSOPGAVE Inleiding, Aanleiding en vraagstelling... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Een bezoek aan het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum Heerlen U bent voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de locatie Heerlen. In deze brochure leest u belangrijke informatie waar u rekening

Nadere informatie

DEKKINGENOVERZICHT AZPAS BASIS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER DEKKINGEN VERGOEDINGEN AZPAS BASIS VERGOEDINGEN AZPAS PLUS

DEKKINGENOVERZICHT AZPAS BASIS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER DEKKINGEN VERGOEDINGEN AZPAS BASIS VERGOEDINGEN AZPAS PLUS DEKKINGENOVERZICHT AZPAS BASIS & AZPAS PLUS VERZEKERING PER 01 07 2018 DEKKINGEN VERGOEDINGEN AZPAS BASIS VERGOEDINGEN AZPAS PLUS CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG,

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling Toekomstige vraag naar medisch specialisten Prognose op basis van demografische bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Tevredenheid gepeild (2005)

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Tevredenheid gepeild (2005) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Tevredenheid gepeild (2005) Samenvatting van het tweede onderzoek naar de tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Tevredenheid

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist

De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist De hematologie patiënt op de IC. Mirelle Koeman, internist-intensivist 3 juli 2013 Inhoud. Hoe het was. En nu? Complicaties Klinisch vraagstuk Wat gebeurt er? Rol van vroege NIV Hoe doen wij het? Conclusie

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Poliklinische ziekenhuiszorg Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0 Auteur(s): Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Poliklinische ziekenhuiszorg 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 2 december 2011 Versie: 2.0

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING EN AZPAS PLUS VERZEKERING Dekkingen Vergoedingen Azpas Vergoedingen Azpas Plus Verzekering (groen gekleurde dekkingen zijn hogere dekkingen t.o.v. de Azpas

Nadere informatie

Tevredenheid gepeild (2005)

Tevredenheid gepeild (2005) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Tevredenheid gepeild (200) De tevredenheid van patiënten van de acht Universitair Medische Centra Tevredenheid gepeild (200) De tevredenheid van

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/62 van 31 januari 2013 3910/1238 Van toepassing vanaf 1 februari 2013 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Jaargang 5, nr.3 maart 2011 Inloopmiddag over Parkinson en revalidatiemogelijkheden ZorgDomein Vooraankondiging nascholing huisartsen Vaatchirurgie in het

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/443 van 20 december 2013 3910/1336 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 Wij verhuizen tussen 12 en 30 april 2010 Wij verhuizen! Tussen 12 en 30 april 2010

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2017/389 van 21 december 2017 3910/1637 Van toepassing vanaf 1 januari 2018 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

30 MEI Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod.

30 MEI Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod. 30 MEI 2002. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod. BS 14/06/2002 Gewijzigd door: KB 11/07/2005 BS 03/08/2005 KB 08/12/2006 BS 22/12/2006 KB 26/04/2007 BS 16/05/2007 KB 26/04/2007

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/393 van 23 december 2015 3910/1479 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ;

R.I.Z.I.V. Tarieven ; geneesheren - medische verstrekkingen ; R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2011/532 van 23 december 2011 3910/1062 Van toepassing vanaf 1 januari 2012 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING

DEKKINGEN OVERZICHT AZPAS BASISZORGVERZEKERING & AZPAS PLUS VERZEKERING OVERZICHT AZPAS & AZPAS PLUS VERZEKERING DEKKINGEN PLUS VERZEKERING ) CONSULTEN HUISARTSEN CONSULTEN BIJ ZORGVERLENERS VOOR PREVENTIEVE ZORG, ONDERZOEK EN MEDICATIE KOSTEN VAN MEDISCH SPECIALISTISCHE BEHANDELINGEN

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc Verwijsprocedure en contactgegevens Verwijzen naar VUmc 1 Verwijsprocedure Verwijsinformatie (semi) Spoedconsult Als u met (semi) spoed een patiënt wilt presenteren of wilt verwijzen (voor welk specialisme

Nadere informatie