Trends in tevredenheid (2003/2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trends in tevredenheid (2003/2009)"

Transcriptie

1 NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra

2 Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het vierde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Utrecht, september

3 Dit onderzoek is uitgevoerd door Kiwa Prismant in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. 2

4 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 1 Het onderzoek Doelstelling Opzet Uitvoering Patiënten Respons Patiëntkenmerken 14 2 Resultaten Resultaten op landelijk niveau Kliniek Polikliniek Resultaten per medisch specialisme Kliniek Polikliniek Best practices Onderlinge verschillen Vergelijking van best practices in de tijd Verschil met meting uit Trendanalyse over vier metingen 26 3 Conclusies 31 4 Meer informatie 35 3

5 Voorwoord Voorwoord Voor de vierde keer hebben patiënten van de acht UMC s laten weten of ze tevreden zijn over zes aspecten van zorg en behandeling. De UMC s hechten grote waarde aan goede patiëntenzorg en tevreden patiënten. In november 2009 kregen ruim patiënten van de acht Universitair Medische Centra een vragenlijst toegestuurd. De mate van tevredenheid toont aan of afdelingen op de goede weg zijn en maakt het mogelijk verdiepingsonderzoek en gerichte verbeteracties in te zetten. Verbeteracties om nog beter aan te sluiten bij de behoeften en vragen van patiënten. Voor u ligt de publieksuitgave van de resultaten van het onderzoek naar tevredenheid van UMC-patiënten. Dat wil zeggen dat het een beknopte en toegankelijke weergave is van de grote lijnen in de aanpak, de resultaten en de belangrijkste verschillen tussen dit onderzoek en dat van Daarbij is een ook een beknopte weergave opgenomen over de trendanalyse over de metingen in en Door de veranderingen te laten zien ten opzichte van voorgaande metingen ontstaat een indruk van het effect van lokale verbeteracties. Voor het eerst heeft ieder UMC ook dagbehandelingspatiënten uitgenodigd hun mening te geven over aspecten van tevredenheid. De resultaten hiervan zijn in aparte rapportages weergegeven omdat de verkregen informatie onderling niet goed te vergelijken is, maar wel interessant is voor het betreffend UMC. Het tevredenheidonderzoek in de UMC s is bedoeld als informatie om de eigen positie te bepalen en waar nodig verbeteracties in te zetten. Daarom vinden de UMC s het belangrijk te weten of patiënten tevreden zijn over zes aspecten van zorg en behandeling en te peilen wat de resultaten zijn van ingezette verbeteracties. 4

6 Met de resultaten van deze rapportage in handen, de ontwikkeling van trendanalyse en best practices werken de UMC s en de CRAZ aan het nog beter aansluiten van UMC s bij wat de patiënten van de UMC s willen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen rondom tevredenheidsmetingen lokken echter ook een dialoog uit voor de nabije toekomst over de zeggingskracht van de huidige rapportage en resultaten. De meting 2009 zal daarbij zeker als opmaat fungeren voor overleg tussen de CRAZ en de Raden van Bestuur van de UMC s over het meten van patiëntentevredenheid. Dhr. drs. E.B. Mulder Voorzitter NFU Dhr. A.H. den Boon Voorzitter CRAZ 5

7 6

8 Inleiding U hebt een beknopte weergave in handen van de rapportage over het vierde patiënttevredenheidsonderzoek in de acht UMC s: Trends in tevredenheid ( ). Het complete rapport is opnieuw een lijvig boekwerk geworden en is opgebouwd uit een algemeen gedeelte waar de opzet en uitvoering van het onderzoek worden beschreven en de UMC s met elkaar worden vergeleken. Daarachter is per UMC een hoofdstuk gewijd aan de afzonderlijke resultaten en de verbeteracties die op basis van de resultaten van het vorige onderzoek zijn ondernomen. Dit bijna 400 pagina s tellende rapport biedt veel informatie voor degenen die de resultaten van het onderzoek zullen gaan vertalen in gerichte acties. Voor diegenen die in grote lijnen geïnteresseerd zijn in de aanpak, de globale resultaten, de belangrijkste verschillen tussen dit onderzoek en dat van 2007 en de trendanalyse over vier metingen ( en 2009) is deze uitgave bedoeld. Het onderzoek in 2009 is uitgebreid met een pilot patiënttevredenheid over enkele afdelingen dagbehandeling in de acht UMC s. Deze resultaten zijn in aparte rapportages opgenomen. Daarnaast zijn de gegevens gecorrigeerd voor de persoonskenmerken leeftijd, opleiding en gezondheidstoestand. Deze blijken van invloed te zijn op de tevredenheid van patiënten. Net als in de voorgaande metingen zijn de patiënten van de UMC s duidelijk tevreden over de aspecten ontvangst, bejegening en verzorging door verpleegkundigen of polikliniekmedewerkers en bejegening en behandeling door artsen. Over de aspecten, informatie, zelfstandigheid en respect, vertrek en nazorg zijn de patiënten redelijk tot duidelijk tevreden. De UMC s verschillen hierin onderling niet significant van elkaar. Net als in de voorgaande metingen zijn er tussen de UMC s wel degelijk verschillen. Die zijn onder meer zichtbaar gemaakt door per specialisme de best practices in twee overzichten weer te geven, één voor de kliniek en één voor de polikliniek. Vervolgens is per UMC weergegeven bij welke specialismen zich duidelijke veranderingen hebben voorgedaan en ziet u het resultaat van de trendanalyse over vier metingen. Mocht u na het lezen van deze beknopte rapportage ook het volledige rapport willen lezen dan kunt u dat vinden op de website van de NFU, of u kunt een papieren exemplaar opvragen via nl of telefonisch via (030)

9 8

10 1 Het onderzoek 1.1 Doelstelling Het doel van dit onderzoek is te achterhalen hoe tevreden patiënten zijn op zes belangrijke aspecten van de zorg (tabel 1.1). De resultaten van dit onderzoek zijn vergeleken met die van 2007 waardoor een indruk wordt gekregen van het effect van lokale verbeteracties. Net als in de voorgaande metingen zijn ook de resultaten van de UMC s onderling met elkaar vergeleken. Voor het eerst is ook een trendanalyse over de vier metingen gedaan (2003, 2005, 2007 en 2009). Deze vergelijkingen, onderling en in tijd, laten zien waar en of de UMC s erin zijn geslaagd het kwaliteitsniveau per aspect vast te houden of te verbeteren. Het onderzoek geeft aan dát de patiënten meer of minder tevreden zijn over een bepaald aspect bij een bepaald medisch specialisme. Om te achterhalen waarom patiënten meer of minder tevreden zijn is verdiepingsonderzoek nodig, toegespitst op de specifieke, lokale situatie. Tabel Aspecten van de zorg Kliniek Polikliniek Dagbehandeling Ontvangst bij opname Ontvangst op de polikliniek Ontvangst bij dagbehandeling Bejegening en verzorging door verpleegkundigen Bejegening en behandeling door artsen Bejegening en behandeling door polikliniekmedewerkers Bejegening en behandeling door artsen Bejegening en behandeling door medewerkers op de afdeling Bejegening en behandeling door artsen Informatie Informatie Informatie Zelfstandigheid/respect Zelfstandigheid/respect Zelfstandigheid Vertrek en de nazorg Nazorg Nazorg 9

11 1.2 Opzet Alle UMC s hebben aan dit patiënttevredenheidsonderzoek deelgenomen. In tabellen en grafieken in het rapport staan afkortingen van de UMC s. De afkortingen staan in tabel 1.2 vermeld. Tabel Afkortingen namen UMC s Naam Universitair Medisch Centrum Academisch Medisch Centrum Maastricht UMC+ Erasmus MC Leids Universitair Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Groningen Universitair Medisch Centrum St Radboud Universitair Medisch Centrum Utrecht VU medisch centrum Gebruikte afkorting in dit rapport EMC UMCN UMCU Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische ziekenhuizen Voor het onderzoek is de Kernvragenlijst Patiënttevredenheid Academische Ziekenhuizen gebruikt. De gebruikte antwoordcategorieën zijn: Zeer tevreden (score 5) Duidelijk tevreden (score 4) Redelijk tevreden (score 3) Matig tevreden (score 2) Ontevreden (score 1) Dit jaar is dagbehandeling in pilotvorm meegenomen. Ieder UMC kon 250 patiënten van een afdeling Dagbehandeling bevragen. Het UMC was vrij in de keuze van afdeling. Omdat de afdeling Dagbehandeling niet bestaat zijn deze afdelingen niet met elkaar vergeleken. 10

12 Deelnemende afdelingen dagbehandeling Erasmus MC UMC St Radboud UMC Utrecht Dagcentrum (Gyn en verlosk, heelkunde, KNO, orthopedie en plastische chirurgie) Chirurgische afdeling Dagbehandeling Afd KVA Inwendige geneeskunde C11-Q Dagcentrum ESC (Electief Snijdend Centrum) Dagcentrum (Inwendige geneeskunde, Hematologie, Oogheelkunde, kindergeneeskunde, MDL) Operatieve dagbehandeling (Oogheelkunde en Chirurgie) Dagbehandeling Dermatologie Afdeling Reumatologie / Klinische immunologie Dagbehandeling Oncologie/Hematologie/Longen-oncologie De resultaten van de patiënttevredenheid Dagbehandeling zijn in aparte rapportages besproken, deze publieksversie richt zich op de resultaten van het klinische en poliklinische onderzoek. 11

13 1.3 Uitvoering In november 2009 stuurde Prismant de vragenlijsten naar de patiënten. De distributie van de vragenlijsten gebeurde voor alle UMC s op een identieke wijze. Bij de vragenlijst is een begeleidende brief gestuurd van het UMC. De brief met vragenlijst is op naam, met vermelding van het medisch specialisme en afdelings- of specialismecode, naar de patiënt verzonden. Anonimiteit van de patiënten was gegarandeerd, omdat patiënten geen persoonsgegevens op de vragenlijst hoefden in te vullen. Op de achterkant van de begeleidende brief stond een toelichting in het Engels, Frans, Duits, Turks, Marokkaans en Spaans. Hierin werden de patiënten die het Nederlands niet beheersen gevraagd de vragenlijst met hulp van mensen uit hun omgeving in te vullen. Bij het medisch specialisme Kindergeneeskunde is aan de ouders gevraagd om de vragenlijst in te vullen wanneer het kind jonger was dan twaalf jaar. Na twee weken is een reminder verstuurd naar de totale onderzoekspopulatie. Hierna zijn de adresgegevens vernietigd. Patiënten konden de vragenlijst ook via internet invullen. Daartoe stond in de begeleidende brief een verwijzing naar een website en een persoonlijke inlogcode. Gedurende de onderzoeksperiode konden patiënten terecht met vragen bij een heldesk en een adres. 1.4 Patiënten De onderzoekspopulatie bestaat uit patiënten die in een bepaalde periode opgenomen zijn geweest in de kliniek of een bezoek brachten aan de polikliniek. Het aantal verstuurde vragenlijsten was 250 per medisch specialisme. De volgende medische specialismen zijn meegenomen (tabel 1.3). Niet elk UMC doet mee met elk medisch specialisme. 12

14 Tabel Deelnemende medische specialismen Naam medisch specialisme Kliniek Polikliniek Anesthesiologie x Cardiologie x x Cardiothoracale Chirurgie x x Dermatologie x Gynaecologie en Verloskunde x x Heelkunde (waaronder Vaatchirurgie, Traumatologie, x x Kinderchirurgie) Inwendige Geneeskunde (waaronder Endocrinologie, Hematologie, x x Infectieziekten, Nierziekten en Klinische oncologie) Keel-, neus- en oorheelkunde x x Kindergeneeskunde (waaronder Neonatologie) x x Klinische Genetica x Klinische Geriatrie x Longziekten x x Maag-, Darm- en Leverziekten x x Mondziekten, Kaakchirurgie en bijzondere Tandheelkunde x x Neurochirurgie x x Neurologie x x Oogheelkunde x x Orthopedie x x Plastische chirurgie x x Psychiatrie x x Radiotherapie x Reumatologie x Revalidatiegeneeskunde x Urologie x x Totaal specialismen Respons In totaal zijn vragenlijsten verstuurd en vragenlijsten retour ontvangen. Dat is een respons van gemiddeld 43 procent. De respons verschilde per UMC en was het laagst bij het polikliniek (33 procent) en het hoogst bij het kliniek en UMC St Radboud polikliniek (49 procent). 13

15 1.6 Patiëntkenmerken Tabel Kenmerken van de patiënten Kenmerk Kliniek Polikliniek Geslacht Vrouw 50,9 56,4 Man 49,1 43,6 Leeftijd jonger dan 20 jaar 13,3 12, jaar 10,9 10, jaar 17,4 19, jaar 12,5 14,2 60 jaar en ouder 45,9 44,6 Opleiding Geen 14,7 12,1 Lager (beroeps)onderwijs 22,9 20,7 MULO/MAVO/MBO/VMBO 30,6 31,2 HAVO/MMS/HBS/Gymnasium/VWO 8,0 9,2 HBO 16,7 18,3 Universiteit 7,2 8,5 Geboorteland Nederland 95,5 95,6 Indonesie / voormalig Nederlands-Indie 1,3 1,3 Suriname 0,8 0,8 Marokko 0,5 0,4 Turkije 0,7 0,6 Duitsland 0,6 0,6 Nederlandse Antillen 0,2 0,2 Aruba 0,4 0,5 Gezondheid Slecht 4,9 4,3 Matig 26,6 29,2 Goed 45,6 48,3 Zeer goed 15,3 13,2 Uitstekend 7,6 5,0 14

16 2 Resultaten 15

17 4,4 Mate van tevredenheid in kliniek 4,2 UMCN Duidelijk tevreden Gemiddelde score 4,0 3,8 3,6 UMCN UMCU EMC EMC UMCU UMCN UMCU EMC UMCN EMC UMCU UMCU UMCN EMC UMCN UMCU EMC 3,4 3,2 3,0 ontvangst bejegening en verzorging verpleegkundigen bejegening en behandeling door artsen informatie zelfstandigheid/respect vertrek en nazorg = gemiddelde van alle specialismen = de spreiding in antwoorden Boven het blauwe blokje betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 16

18 2 Resultaten 2.1 Resultaten op landelijk niveau Kliniek We zien in de kliniek geen significante verschillen tussen de UMC s. De twee significante verschillen tussen de UMC s die in de meting van 2007 naar voren kwamen, blijken bij deze meting weer verdwenen. Net als bij de voorgaande metingen zijn patiënten in de UMC s het meest tevreden over het aspect bejegening en behandeling door artsen. De gemiddelde score van dit aspect is 4,08. De score 4 vertegenwoordigt duidelijk tevreden. Het heeft de hoogste gemiddelde patiënttevredenheid op dit aspect (4,12). Het heeft de laagste patiënttevredenheid (3,99). Ook de aspecten ontvangst bij opname en bejegening en verzorging door verpleegkundigen hebben een gemiddelde score van minimaal 4 (duidelijk tevreden). De patiënten van de UMC s zijn het minst tevreden over het aspect vertrek en nazorg, net als bij de voorgaande metingen. De hoogste gemiddelde score heeft het UMC St. Radboud (3,69), de laagste (3,51) het Erasmus MC. Het landelijk gemiddelde is 3,60. Figuur 2.1 De resultaten per aspect en per UMC in de kliniek 17

19 4,4 Mate van tevredenheid in polikliniek 4,2 EMC UMCN UMCU Duidelijk tevreden 4 3,8 UMCN EMC UMCU UMCN UMCU EMC UMCU UMCN EMC UMCN UMCU EMC Gemiddelde score 3,6 UMCN UMCU EMC 3,4 3,2 3 ontvangst bejegening en behandeling polikliniekmedewerkers bejegening en behandeling door artsen informatie zelfstandigheid/respect nazorg = gemiddelde van alle specialismen = de spreiding in antwoorden Boven het blauwe blokje betekent beter dan gemiddeld, eronder slechter dan gemiddeld. 18

20 2.1.2 Polikliniek Ook op polikliniekniveau bestaan er tussen de UMC s geen significante verschillen. Net als bij de kliniek zijn de patiënten het meest tevreden over de bejegening en behandeling door artsen. De gemiddelde score op dit aspect is 4,20. Het UMC St. Radboud heeft op alle zes de aspecten de hoogste gemiddelde score. De patiënten zijn, net als in de kliniek en net als bij de vorige metingen, het minst tevreden over de nazorg in de polikliniek. De landelijke gemiddelde score is 3,49, het UMC St Radboud scoort 3,56 en het heeft een score van 3,39. Figuur 2.2 De resultaten per aspect en per UMC op de polikliniek 19

21 2.2 Resultaten per medisch specialisme Kliniek Patiënten van Mondziekten zijn over twee aspecten significant meer tevreden dan overige patiënten: over de bejegening en behandeling door artsen en het vertrek en de nazorg. Patiënten van Hematologie zijn over de bejegening en verzorging door verpleegkundigen significant meer tevreden dan de patiënten van overige specialismen. We zien geen significante verschillen tussen specialismen op de aspecten Ontvangst bij opname en Informatie. Patiënten van de specialismen MDL-ziekten en Neurologie zijn significant minder tevreden over respectievelijk het aspect zelfstandigheid en het vertrek en de nazorg Polikliniek De patiënten van Radiotherapie en Hematologie zijn over vijf van de zes aspecten significant meer tevreden dan de patiënten van andere specialismen. Patiënten van Geriatrie zijn over twee aspecten meer tevreden, de patiënten van Klinische genetica over het aspect nazorg. Patiënten van Psychiatrie en Dermatologie zijn significant minder tevreden over de bejegening en behandeling door artsen dan patiënten van andere specialismen. Daarnaast zijn Psychiatrie-patiënten ook significant minder tevreden over informatie in vergelijking met andere specialismen. 20

22 2.3 Best practices Onderlinge verschillen Voor de kliniek en polikliniek zijn best practices gevonden. Dat betekent dat patiënten van dat medisch specialisme in het betreffende UMC significant meer tevreden zijn dan patiënten van hetzelfde medisch specialisme in andere UMC s. Tabel Best practices in de kliniek Specialismen Cardiologie Cardiothoracale Chirurgie Gynaecologie en Verloskunde Heelkunde EMC UMCN UMCU Inwendige geneeskunde Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Longziekten Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Urologie Hematologie = ontvangst = bejegening en behandeling polikliniekmedew. = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect = nazorg Het UMC St Radboud heeft zeven best practices, het vier, het UMC Utrecht drie, het twee en het één. Daarnaast valt op dat de afdelingen Heelkunde (), Neurochirurgie (UMC St. Radboud) op vier aspecten en Mondheelkunde (UMC Utrecht) en Urologie () op twee aspecten best practice zijn. 21

23 Tabel Best practices in de polikliniek Specialismen Anesthesiologie Cardiologie Cardiothoracale chirurgie Dermatologie Geriatrie EMC UMCN UMCU Gynaecologie en Verloskunde Heelkunde Inwendige geneeskunde Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde Klinische genetica Longziekten Maag-, darm- en leverziekten Mondheelkunde Neurochirurgie Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Plastische chirurgie Psychiatrie Radiotherapie Reumatologie Revalidatie Urologie = ontvangst = bejegening en behandeling polikliniekmedew. = bejegening en behandeling artsen = informatie = zelfstandigheid/respect = nazorg Het UMC Utrecht heeft vijf best practices in de polikliniek, het UMC St Radboud en het vier en het Erasmus MC drie. Verder valt op dat de best practices op het aspect nazorg beide in het behaald zijn Vergelijking van best practices in de tijd De metingen van 2003, 2005 en 2007 leverden ook best practices op. 22

24 Deze kunnen we vergelijken met de best practices van 2009, mits we het volgende in acht nemen: De data van 2009 zijn gecorrigeerd voor de persoonskenmerken leeftijd, opleiding en gezondheidstoestand, omdat deze van invloed zijn op de patiënttevredenheid. Opvallend is in 2009 dat er minder best practices zijn dan de voorgaande metingen. De scores van de UMC s liggen, na casemix correctie, blijkbaar dichterbij elkaar. Daarnaast is de definitie van best practice aangescherpt. In de eerste drie metingen was de hoogste ook de best practice, ondanks dat deze minimaal kon verschillen van de tweede hoogst scorende. Een specialisme is nu best practice wanneer de tevredenheid significant hoger is dan de eerstvolgende. Een best practice is nu daadwerkelijk de beste. Vergelijking met best practices van de vorige meting in 2007 in de kliniek Het UMC St. Radboud behoudt de best practices van Neurochirurgie op de aspecten bejegening en verzorging door verpleegkundigen en informatie. Vergelijking met best practices van de vorige meting in 2007 in de polikliniek Het UMC Utrecht behoudt de best practice van Gynaecologie en verloskunde op het aspect ontvangst op de polikliniek. Het UMC St Radboud behaalt (voor de vierde keer) de best practices op Orthopedie op het aspect ontvangst op de polikliniek en op MDLziekten, het aspect bejegening en behandeling door artsen. Vergelijking best practices over vier metingen ( ) Polikliniek Specialisme Aspect MDL-ziekten Bejegening artsen UMCN UMCN UMCN UMCN Orthopedie ontvangst UMCN UMCN UMCN UMCN Het UMC St Radboud behaalt in de polikliniek voor de vierde keer de best practices op Orthopedie op het aspect ontvangst op de polikliniek en op MDL-ziekten, het aspect bejegening en behandeling door artsen. 23

25 2.4 Verschil met meting uit 2007 Na het bekend worden van de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek van 2007 hebben alle UMC s verbeteracties ingezet. In onderstaande tabellen staan de significante verbeteringen of verslechteringen per UMC ten opzichte van de resultaten van Voor de verschillen per specialisme verwijzen we naar het uitgebreide rapport. Ontvangst Bejegening verpleegk/ medewerkers Bejegening artsen Informatie Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Kliniek EMC UMC St. Radboud UMCU UCCZ Dekkerswald Polikliniek EMC UMC St. Radboud UMCU UCCZ Dekkerswald = significant verbeterd ten opzichte van de vorige meting maar niet relevant (Cohen s d < 0,2) = significant verslechterd ten opzichte van de vorige meting maar niet relevant (Cohen s d < 0,2) 24

26 De trendanalyse voor de kliniek laat op UMC-niveau zien dat het op vier aspecten significant meer tevreden patiënten heeft dan bij de vorige meting. Daarnaast zien we dat patiënten over de aspecten bejegening en behandeling door verpleegkundigen en vertrek en nazorg meer tevreden zijn in vergelijking met de andere aspecten. De trendanalyse in de polikliniek laat op UMC-niveau dat het UMC St Radboud op vijf aspecten significant meer tevreden patiënten heeft dan in 2007, en het op drie aspecten. De patiënten van het zijn over het aspect zelfstandigheid significant minder tevreden dan in De tevredenheid over het aspect ontvangst op de polikliniek is het meest toegenomen in vergelijking met de andere aspecten. 25

27 2.5 Trendanalyse over vier metingen De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoeken van 2003, 2005 en 2007 hebben geleid tot verbeteracties in de UMC s. Hoewel er uiteraard nog vele factoren meespelen die patiënttevredenheid kunnen beïnvloeden is het wel interessant om te zien of er een (significante) positieve trendlijn te zien is over de vier metingen heen. Ook voor deze trendanalyse is het originele, niet gecorrigeerde databestand gebruikt. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Voor de trendlijnen op specialismeniveau verwijzen we naar de uitgebreide rapportage. In onderstaande tabel staan per UMC en aspect de significante trendlijnen genoemd. Er zijn lineaire trendlijnen wanneer er geen buigpunt is. Wanneer er wel een buigpunt is spreken we van een niet-lineaire trendlijn. Deze kan kwadratisch of kubisch zijn. De kwadratische trendlijn kan een berg- of een dalvorm hebben. De kubische trendlijn heeft twee pieken en twee dalen. In onderstaande tabel geven we aan welke vorm de trendlijn heeft, en in het geval van een kwadratische of kubische trendlijn, in welk jaar de hoogste tevredenheid gemeten is. Wanneer het vakje leeg is dan houdt dit in dat er geen significante trendlijn geconstateerd is in de vier metingen. Tabel Legenda bij tabel 2.3 Teken Uitleg Positieve lineaire trendlijn Negatieve lineaire trendlijn jaartal jaartal jaartal jaartal Kwadratische bergvorm (laag hoog laag), waarbij (jaartal) de hoogste score in tevredenheid heeft Kwadratische dalvorm (hoog laag hoog), waarbij (jaartal) de hoogste score in tevredenheid heeft Kubische trendlijn (laag hoog laag hoog), waarbij van de twee pieken (jaartal) de hoogste score in tevredenheid heeft Kubische trendlijn (hoog laag hoog laag), waarbij van de twee pieken (jaartal) de hoogste score in tevredenheid heeft 26

28 Tabel Trendanalyse op UMC-niveau over vier metingen Ontvangst Bejegening artsen Informatie Bejegening verpleegk/ medewerkers Zelfstandigheid (Vertrek en) nazorg Kliniek EMC UMC St Radboud UMCU Polikliniek EMC * 2007 UMC St. Radboud UMCU * verschil tussen de vier metingen is significant en relevant 27

29 In de kliniek zien we op het aspect informatie bij zes UMC s een significante positieve lineaire trendlijn. Bij het aspect bejegening en behandeling door artsen zien we bij vijf UMC s een significante lineaire positieve trend. De tevredenheid over deze twee aspecten is meer toegenomen dan de tevredenheid van de andere aspecten. Kijkend naar de UMC s dan zien we dat het en het UMC St. Radboud op vier aspecten een significante lineaire positieve trend in patiënttevredenheid hebben. Het UMC Utrecht en het Erasmus MC hebben op twee aspecten een significante positieve lineaire trend, de overige vier UMC s op één aspect. Opvallend is de significante negatieve lineaire trendlijn op het aspect ontvangst bij opname van het UMC Groningen. In de polikliniek zien we dat op de aspecten ontvangst op de polikliniek, bejegening en behandeling door polikliniekmedewerkers, informatie en nazorg bij alle UMC s een significant lineaire positieve trendlijn te zien is. Kijkend naar de UMC s dan zien we dat zes UMC s op alle aspecten een significante positieve lineaire trendlijn laten zien. Opvallend is ook dat er geen negatieve trends te zien zijn. De verschillen tussen de vier metingen zijn getoetst op relevantie, maar bleken niet relevant (Cohen s d < 0,2), op het aspect bejegening en behandeling door artsen in de poliklinieken van het na. 28

30 3 Conclusies 29

31 30

32 3 Conclusies Het oordeel van de patiënten over de zorg in de UMC s is vergelijkbaar met de resultaten van de voorgaande metingen (2003, 2005 en 2007). Patiënten van de acht UMC s zijn in grote mate redelijk tot duidelijk tevreden. Patiënten in de kliniek zijn duidelijk tevreden over de ontvangst bij opname, bejegening en verzorging door verpleegkundigen en bejegening en behandeling door artsen. Patiënten zijn het minst tevreden over het vertrek en de nazorg, maar zij zijn nog steeds redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Patiënten in de polikliniek zijn redelijk tevreden tot duidelijk tevreden. Zij zijn, net als in de voorgaande metingen, het meest tevreden over de bejegening en behandeling door artsen. Net als in de kliniek zijn patiënten het minst tevreden over het aspect nazorg. Dat betekent nog steeds dat zij redelijk tevreden tot duidelijk tevreden zijn. Zijn er dan geen verschillen in patiënttevredenheid te vinden in de tijd? Hoewel er uiteraard nog vele factoren meespelen die patiënttevredenheid kunnen beïnvloeden is het wel interessant om te zien of er een significante (positieve) trendlijn te zien is over de vier metingen heen. In de kliniek zien we op het aspect informatie bij zes UMC s een significante positieve lineaire trendlijn. Bij het aspect bejegening en behandeling door artsen zien we bij vijf UMC s een significante lineaire positieve trend. De tevredenheid over deze twee aspecten is meer toegenomen dan de tevredenheid van de andere aspecten. In de polikliniek zien we dat op de aspecten ontvangst op de polikliniek, bejegening en behandeling door polikliniekmedewerkers, informatie en nazorg bij alle UMC s een significant lineaire positieve trendlijn te zien is. Ondanks dat deze trends niet relevant zijn (Cohen s d < 0,2), illustreren deze resultaten wel dat aandacht voor het onderwerp patiënttevredenheid loont. Tot slot is de vergelijking van best practices over vier metingen de moeite van het vermelden waard: het UMC St Radboud behaalt in de polikliniek 31

33 voor de vierde keer de best practices op Orthopedie op het aspect ontvangst op de polikliniek en op MDL-ziekten, het aspect bejegening en behandeling door artsen. 32

34 4Meer informatie 33

35 34

36 4 Meer informatie U kunt het complete rapport Trends in tevredenheid ( ) downloaden op Ook de eerdere rapporten zijn hier terug te vinden. U kunt de rapporten ook opvragen via het secretariaat van de NFU, telefoon (030) , 35

37 83 Colofon Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra September NFU Opmaak en druk: Drukkerij Badoux, Houten 36

38 Oudlaan 4 Postbus GR Utrecht T F

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003-2009)

Trends in tevredenheid (2003-2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003-2009) De tevredenheid van patiënten van de acht Universitair Medische Centra Trends in tevredenheid (2003-2009) De

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR

Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar 2011 Ter vervanging van de gebruikershandleiding LAZR Versie 2.0 juli 2012 Tieto Netherlands Healthcare B.V. Overzicht wijzigingen LAZR per registratiejaar

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie:

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ)

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dr. ir. Hinke Kruizenga 1, 2, Suzanne van Keeken

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016

Plattegronden hoofdgebouw CWZ. CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ CWZ Klant, markt en innovatie (KMI) 12 januari 2016 Plattegronden hoofdgebouw CWZ Inhoudsopgave 1. Overzicht afdelingen hoofdgebouw CWZ 3 2. B-laag 4 3. C-laag 5 4. A-laag

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland

R-factor Revised. Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland R-factor Revised Capaciteitsbehoefte aios in de Onderwijs- en OpleidingsRegio Noord & Oost Nederland 1 2 Colofon Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van het Bestuurlijk Overleg OOR N&O Nederland

Nadere informatie

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik

Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek ziekenhuizen Topklinische ziekenhuizen Thema beoordeling antibioticagebruik Landelijke Jaarcijfers 2015: Prevalentieonderzoek Thema beoordeling antibioticagebruik PREZIES versie: augustus 2016 Documentversie: 1.0 Landelijke Jaarcijfers PO 2015 Versie: 1.0 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling

Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Het bezoek aan een polikliniek of een onderzoeksafdeling Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat moet u meebrengen? 1 Ponsplaatje 1 Bezoek aan de specialist 2 Het maken van een afspraak

Nadere informatie

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc

Verwijsprocedure en contactgegevens. Verwijzen naar VUmc Verwijsprocedure en contactgegevens Verwijzen naar VUmc 1 Verwijsprocedure Verwijsinformatie (semi) Spoedconsult Als u met (semi) spoed een patiënt wilt presenteren of wilt verwijzen (voor welk specialisme

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum voor professionals In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van

Nadere informatie

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

Een bezoek aan het ziekenhuis. Zuyderland Medisch Centrum Heerlen Een bezoek aan het ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum Heerlen U bent voor een onderzoek en/of behandeling verwezen naar de locatie Heerlen. In deze brochure leest u belangrijke informatie waar u rekening

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche VWS Wijziging Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2008, nr. MEVA/NBO-2859135, houdende wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 6115 / 14 Betreft zaak: Stichting

Nadere informatie

Onderzoek. Over uw toekomst gesproken. Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s

Onderzoek. Over uw toekomst gesproken. Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s Onderzoek Over uw toekomst gesproken Verslag van de nulmeting 2009 in het kader van het Project Idealoog binnen de acht UMC s Mei 2010 Onderzoek Over uw toekomst gesproken Verslag van de nulmeting 2009

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II

Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Patiënten oordelen over ziekenhuizen II Ervaringen en meningen van patiënten in 37 Nederlandse ziekenhuizen A.F.C. Janse J.B.F. Hutten P. Spreeuwenberg In deze versie (d.d. 28-10-02) zijn de volgende wijzigingen

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010 Specialisme Inhoudsopgave Pagina 0301 Oogheelkunde 2 0302 Keel- neus- en oorheelkunde 7 0303 Heelkunde 9 0304 Plastische chirurgie 16 0305 Orthopeadie 18 0306 Urologie 21 0307 Gyneacologie 46 0308 Neurochirurgie

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. juli 2016 versie 1.0

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. juli 2016 versie 1.0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a va a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Organogram Erasmus MC juli 2016 versie 1.0 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum

Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum Wegwijs in Orbis Medisch Centrum In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen in Orbis Medisch Centrum met de bijbehorende telefoonnummers.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Documentatierapport Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) (BIGTAB) Datum:11augustus 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. oktober 2017 versie 2.0

CONCEPT. Organogram Erasmus MC. oktober 2017 versie 2.0 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a va a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Organogram Erasmus MC Totaaloverzicht Erasmus

Nadere informatie

Organogram Erasmus MC

Organogram Erasmus MC a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a va a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Organogram Erasmus MC Totaaloverzicht Erasmus

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum

Informatie en tips voor uw bezoek. Welkom in de polikliniek van VUmc. foto: patiënteninformatiecentrum Informatie en tips voor uw bezoek Welkom in de polikliniek van VUmc foto: patiënteninformatiecentrum Binnenkort komt u voor onderzoek en/of behandeling naar de polikliniek van VU medisch centrum (VUmc).

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia

Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Wachtlijsten Erasmus MC-Sophia Deze wachttijden zijn bijgewerkt in Februari 2017. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd. In het Erasmus MC vindt

Nadere informatie

terugkeer van de aandoening

terugkeer van de aandoening Prijslijst Specialisme Diagnose Dermatologie grote 10.11..24.41 477 330 147 grote ingreep 10.25..24.41 440 325 115 10.11..24.31 455 309 146 Gynaecologie 07.11..G19.501 1.100 699 401 ingreep / behandeling

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010

az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 az groeninge opent nieuwe campus in de Kennedylaan campus Sint-Niklaas op de Houtmarkt sluit de deuren op 30 april 2010 Wij verhuizen tussen 12 en 30 april 2010 Wij verhuizen! Tussen 12 en 30 april 2010

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant

Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Digitaal verwijzen in de regio ZO Brabant Een stage onderzoek gericht op de ervaringen met de ZorgDomein applicatie. Managementsamenvatting Januari 2011 Annelieke Niezen, student Maastricht University

Nadere informatie

VergoedingEN DBC s uit het B-segment

VergoedingEN DBC s uit het B-segment VergoedingEN DBC s uit het B-segment Oogheelkunde Prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Vergoeding 110005540031 150144 Verwijzing/Staar/ingreep / behandeling op de polikliniek 860,56 110005540032 150145

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen

Wegwijs in het. Universitair Medisch Centrum Groningen Wegwijs in het Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG-terrein Ingangnummers Accare, Kinder- en Jeugdpsychiatrie (poli) 9 Accare, Kinderpsychiatrie 30 Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde Centrum

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra

2009 over de Universit Feiten en cijfers air Medische Centra In één oogopslag Feiten en cijfers over de Universitair Medische Centra 2009 Bronvermelding: voor deze uitgave zijn de meest recente gegevens gebruikt van Prismant, Price Waterhouse Coopers, VSNU en NFU.

Nadere informatie

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen.

Analyse Patiëntenstromen Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Analyse Patiëntenstromen 2014-2016 Het aandeel van ouderen in de instroom bij algemene ziekenhuizen. Aanleiding NVZ constateert een toename in instroom van patiënten in ziekenhuizen Gevolgen: Opname-stops

Nadere informatie

De gang van zaken op de poliklinieken

De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken De gang van zaken op de poliklinieken in het Kennemer Gasthuis Met deze folder kunt u zich voorbereiden op een bezoek aan één van de poliklinieken van het Kennemer

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Beroepskwalificaties

Beroepskwalificaties Vragen voor het bepalen van het beroep Omschrijving van het beroep 1. 1. 1 Is het beroep van [${Profession}] op uw grondgebied gereglementeerd? # - Ja 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 # - Nee # # Welke

Nadere informatie

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST

KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST KAART 1 REDENEN CONTACT MET DE HUISARTS EN/OF DE SPECIALIST (VRAAG GP.06. EN SP.06. - mondelinge vragenlijst) 1. Wegens een klacht, ziekte 2. Diagnostisch of preventief onderzoek, test 3. Voor een behandeling

Nadere informatie

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS!

Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! Bereik nu uw medische doelgroep! Download GRATIS! 17.000 downloads Met de app MedZine krijgt de medisch specialist toegang tot de meest recente content uit zijn vakgebied. Dit zijn alle belangrijke (inter)nationale

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport

NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse. Hemodialyse in Dialysecentrum. Jaarrapport NVN Kwaliteitstoets Dialysecentra CQI Dialyse Hemodialyse in Dialysecentrum Jaarrapport 2011-2013 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het rapport waarin de resultaten beschreven zijn van alle NVN Kwaliteitstoetsen

Nadere informatie

Specialisme Omschrijving prestatiecode Prestatiecode Totaalprijs Chirurgie Dijbreuk/liesbreuk Operatie op de polikliniek

Specialisme Omschrijving prestatiecode Prestatiecode Totaalprijs Chirurgie Dijbreuk/liesbreuk Operatie op de polikliniek Specialisme Omschrijving prestatiecode Prestatiecode Totaalprijs Chirurgie Dijbreuk/liesbreuk Operatie op de polikliniek 110001210201 1.196,21 Chirurgie Dijbreuk/liesbreuk Operatie met dagopname 110001210202

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang?

Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? Wat vinden uw cliënten van de zorg bij de Ambulante opvang? van alle ambulante teams Opvang onderzoek naar ervaringen van cliënten met de Ambulante opvang Utrecht, februari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 66 Inhoudsopgave Bruggen Bouwen-1... 4 Module-overstijgend programma Fase 1... 6 A-KOfolio-1... 8 CORE-1... 10 Thorax-1... 11 Zorg in de Praktijk... 14 Brein, Beweging

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen

Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Nieuwsbrief voor huisartsen en verloskundigen Jaargang 5, nr.3 maart 2011 Inloopmiddag over Parkinson en revalidatiemogelijkheden ZorgDomein Vooraankondiging nascholing huisartsen Vaatchirurgie in het

Nadere informatie

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag 2015 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2016-03-22 Inhoud Inleiding... 4 Minimale Data Set (MDS)... 5 Algemeen... 6 Aantal... 7 Her... 8 Herkomst... 9 Opnametype... 9 Leeftijd en Geslacht... 10 Reanimaties...

Nadere informatie