Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal"

Transcriptie

1 Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Utrecht, juni 2013

2 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 1

3 Financiële Zorgthermometer 2 e kwartaal 2013 Begin juni 2013 hebben circa 900 leden van de HEAD een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer bevat generieke vragen over de zorgsector en deelvragen per sector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 140 van bewijsexemplaren wordt op prijs gesteld. HEAD & Finance Ideas 2

4 Key takeaways VVT GGZ Vertrouwensindex en groei-index naar een absoluut dieptepunt 95% zorginstellingen actief in de langdurige zorg verwacht komend jaar geen reële groei meer Resultaat de belangrijkste financiële ratio voor interne sturing zorginstellingen 5 zorginstellingen gebruikt een meerjarenprognose voor kasstromen en balans 7 geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) daalt 68% VVT instellingen is van plan intramurale eenheden om te zetten naar zelfstandige extramurale eenheden 76% VVT instellingen verwachten dat het openbreken van bestaande huurcontracten (zeer) moeizaam zal verlopen 4 VVT instellingen gebruikt een meerjarenprognose voor kasstromen en balans 57% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) daalt 79% GHZ instellingen verwachten dat het openbreken van bestaande huurcontracten (zeer) moeizaam zal verlopen Beperken aantal kilometers en keuzevrijheid belangrijkste maatregelen GHZ instellingen als gevolg van lagere tarieven voor vervoer 52% GHZ instellingen gebruikt een meerjarenprognose voor kasstromen en balans GHZ 67% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) daalt In 2014 zal gemiddeld 9% van de huidige specialistische omzet over gaan naar de basis GGZ 35% GGZ instellingen zal als gevolg van de overgang naar de basis GGZ personeel gedwongen ontslaan 3 GGZ instellingen gebruikt een meerjarenprognose voor kasstromen en balans Maag, darm en leverziekten en interne geneeskunde belangrijkste vakgebied met groei aantal behandelingen Chirurgie, dermatologie en KNO belangrijkste vakgebied met krimp aantal behandelingen Eigen bijdrage en uitstel zorg door patiënt voornaamste reden voor daling aantal behandelingen 51% heeft eind juni de onderhandelingen met de zorgverzekeraars nog niet voor alle productie afgerond ZH/RC 3

5 Vertrouwensindex Vertrouwen in het financiële resultaat naar nieuw dieptepunt* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 4

6 Groei-index Verwachte reële omzet keldert* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 5

7 Financieringsindex: Financiering Verkrijgen van financiering blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 6

8 Financieringsindex: Borging Verkrijgen van borging blijft moeilijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 7

9 Stakeholdersindex: Invloed (huis)bank Invloed van de (huis)bank blijft nagenoeg gelijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 8

10 Stakeholdersindex: Invloed verzekeraars Invloed van verzekeraars naar recordniveau* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 9

11 Investeringsindex Verwachte investeringen blijven nagenoeg gelijk* Q Q Q Q Q * Gebaseerd op de antwoorden van respondenten van alle uitgevoerde Financiële Zorgthermometers 10

12 Belangrijkste thema s VVT de komende 12 maanden Scheiden wonen zorg en herstructurering AWBZ belangrijkste thema s binnen VVT-sector* scheiden wonen en zorg herstructurering AWBZ bezuinigen/taakstelling contracteerruimte WMO zorgstrategie investeringsbeslissingen extramurale zorg interne beheersing overheveling revalidatiezorg risicomanagement financiële continuïteit ZZP-bekostiging financiering overig AW319 impairment administratieve lasten normatieve huisvestingscomponent (NHC) werving gekwalificeerd personeel EPD verzuim duurzaamheid kwaliteit fiscale zaken 22% 17% 1 11% 11% 11% 1 8% 8% 6% 5% 5% 2% 2% 29% 35% 49% 48% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 11

13 Belangrijkste thema s GHZ de komende 12 maanden Herstructurering AWBZ belangrijkste thema binnen GHZ-sector* herstructurering AWBZ WMO bezuinigen/taakstelling risicomanagement vervoerskosten contracteerruimte overig financiering ZZP-bekostiging interne beheersing werving gekwalificeerd personeel impairment administratieve lasten financiële continuïteit AW319 investeringsbeslissingen normatieve huisvestingscomponent (NHC) fiscale zaken kwaliteit 9% 9% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 26% 22% 22% 39% 57% 74% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 12

14 Belangrijkste thema s GGZ de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen GGZ-sector* onderhandelingen met verzekeraars bezuinigen/taakstelling (generalistische) basis GGZ financiële continuïteit DBC WMO interne beheersing kapitaallasten ontwikkeling zorgvraag politiek beddenreductie impairment fiscale zaken berekenen kostprijzen overig investeringsbeslissingen eigen bijdrage duurzaamheid administratieve lasten kwaliteit werving gekwalificeerd personeel governance financiering EPD 2 15% 15% % 5% 5% 5% % 75% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 13

15 Belangrijkste thema s ZH/RC de komende 12 maanden Onderhandelingen met verzekeraars belangrijkste thema binnen ZH/RC-sector* onderhandelingen met verzekeraars bezuinigen/taakstelling interne beheersing DOT concentratie en spreiding zorgverlening prestatiebekostiging financiële continuïteit EPD medisch specialisten kwaliteit financiering investeringen financiering onderhanden werk lange termijn huisvestingsplan politiek kapitaallasten investeringsbeslissingen administratieve lasten fiscale zaken overig duurzaamheid impairment werving gekwalificeerd personeel governance 18% 18% 18% 15% 15% 12% 12% 12% 9% 6% 6% 6% 6% 27% 46% 67% * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 14

16 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 15

17 Verwachting ontwikkeling financiële resultaat 68% geeft aan dat financieel resultaat de komende 12 maanden zal dalen* daalt sterk 16% daalt 52% blijft ongeveer gelijk 29% stijgt 4% stijgt sterk * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 16

18 Verwachting ontwikkeling reële omzet 87% geeft aan dat de reële omzet (exclusief inflatie) gelijk blijft of daalt* daalt 55% blijft ongeveer gelijk 32% stijgt tussen en 2% 1 stijgt tussen 2% en 4% 2% stijgt meer dan 4% 1% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 17

19 Verwachting ontwikkeling investeringen 32% verwacht een stijging van het aantal investeringen de komende 12 maanden* daalt sterk 4% daalt 31% blijft ongeveer gelijk 32% stijgt 26% stijgt sterk 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 18

20 Verwachting ten aanzien van verkrijgen financiering 49% verwacht dat het verkrijgen van financiering moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 1% blijft ongeveer gelijk 5 wordt moeilijker 4 wordt veel moeilijker 6% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 19

21 Verwachting ten aanzien van verkrijgen borging 58% verwacht dat het verkrijgen van borging moeilijker wordt de komende 12 maanden* wordt veel gemakkelijker wordt gemakkelijker 1% blijft ongeveer gelijk 41% wordt moeilijker 48% wordt veel moeilijker 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 20

22 Verwachting ontwikkeling kredietopslag 52% verwacht dat de kredietopslag hoger wordt de komende 12 maanden* wordt veel lager wordt lager 6% blijft ongeveer gelijk 42% wordt hoger 49% wordt veel hoger * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 21

23 Verwachting invloed (huis)bank 38% verwacht een stijging van de invloed van de (huis)bank de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 2% blijft ongeveer gelijk 59% stijgt 36% stijgt sterk 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 22

24 Verwachting invloed zorgkantoren/verzekeraars 8 verwacht een stijging van de invloed van de zorgkantoren/verzekeraars de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 1% blijft ongeveer gelijk 16% stijgt 61% stijgt sterk 22% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 23

25 Verwachting ontwikkeling administratieve last 75% verwacht een stijging van de administratieve last de komende 12 maanden* daalt sterk daalt 2% blijft ongeveer gelijk 2 stijgt 62% stijgt sterk 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 24

26 Verdeling per sector Verdeling per sector in financiële zorgthermometer* 24% verpleging,verzorging en thuiszorg (VVT) 45% gehandicaptenzorg (GHZ) 15% geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ziekenhuis of revalidatiecentrum (ZH/RC) 16% * Gebaseerd op de antwoorden van 140 respondenten 25

27 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 26

28 Verdeling omzet VVT in Financiële Zorgthermometer Omzet VVT instelling van respondenten* 27% 38% minder dan 25 miljoen tussen 25 en 75 miljoen 35% meer dan 75 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 27

29 Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden 68% VVT instellingen is van plan intramurale eenheden om te zetten naar zelfstandige extramurale eenheden* ja, - 5% van de intramurale eenheden 25% ja, 5% - 1 van de intramurale eenheden 1 ja, 1-2 van de intramurale eenheden 14% ja, 2-3 van de intramurale eenheden ja, meer dan 3 van de intramurale eenheden 1 nee 24% niet van toepassing 8% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 28

30 Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden VVT instellingen verwachten gemiddeld te moeten investeren om een intramurale eenheid te verzelfstandigen* minder dan % tussen % tussen % tussen % tussen meer dan niet van toepassing 38% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 29

31 Openbreken bestaande huurcontracten 5 VVT instellingen met externe huurcontracten verwacht een gedeelte hiervan open te zullen breken* geen 37% een beperkt aantal 32% ongeveer een kwart 5% ongeveer de helft meer dan de helft 2% niet van toepassing 22% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 30

32 Openbreken bestaande huurcontracten 76% VVT instellingen verwachten dat het proces van het openbreken van bestaande huurcontracten (zeer) moeizaam zal verlopen* zeer eenvoudig eenvoudig neutraal 1 moeizaam 25% zeer moeizaam 14% niet van toepassing 48% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 31

33 Financiële ratio bij interne sturing Het resultaat is de voornaamste financiële ratio voor interne sturing VVT instellingen resultaat 57% weerstandsvermogen 21% solvabiliteit 14% debt service coverage ratio 2% loan-to-value 2% overig 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 32

34 Financiële meerjarenraming in de zorg 35% VVT instellingen maakt geen gebruik van een financiële meerjarenraming (> 5jr vooruit) nee 35% ja, voor de resultatenrekening 11% ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 1 ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 4 overig 2% * Gebaseerd op de antwoorden van 63 respondenten 33

35 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 34

36 Verdeling omzet GHZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GHZ instelling van respondenten* 35% 4 minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen 22% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 35

37 Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden 48% GHZ instellingen is van plan intramurale eenheden om te zetten naar zelfstandige extramurale eenheden* ja, - 5% van de intramurale eenheden 26% ja, 5% - 1 van de intramurale eenheden 17% ja, 1-2 van de intramurale eenheden 4% ja, 2-3 van de intramurale eenheden ja, meer dan 3 van de intramurale eenheden nee 52% niet van toepassing * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 36

38 Omzetten intramurale naar zelfstandige eenheden GHZ instellingen verwachten gemiddeld te moeten investeren om een intramurale eenheid te verzelfstandigen* minder dan % tussen % tussen % tussen % tussen meer dan niet van toepassing 38% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 37

39 Openbreken bestaande huurcontracten 71% VVT instellingen met externe huurcontracten verwacht een gedeelte hiervan open te zullen breken* geen 26% een beperkt aantal 52% ongeveer een kwart 4% ongeveer de helft meer dan de helft 9% niet van toepassing 9% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 38

40 Openbreken bestaande huurcontracten 79% GHZ instellingen verwachten dat het proces van het openbreken van bestaande huurcontracten (zeer) moeizaam zal verlopen* zeer eenvoudig eenvoudig 9% neutraal 9% moeizaam 44% zeer moeizaam 22% niet van toepassing 17% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 39

41 Maatregelen als gevolg van lagere tarieven voor vervoer Beperken aantal kilometers en keuzevrijheid belangrijkste maatregelen GHZ instellingen als gevolg van lagere tarieven voor vervoer* beperking van het aantal kilometers 65% beperking van de keuzevrijheid 57% meer cliënten met openbaar vervoer combineren van vervoer met andere 35% 35% verzoek eigen bijdrage beschikbaar stellen vervoers-apps 1 1 uitruil van cliënten tussen collega-aanbieders 9% geen niet van toepassing overig 4% 4% 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 40

42 Financiële ratio bij interne sturing Het resultaat is de voornaamste financiële ratio voor interne sturing GHZ instellingen resultaat 7 solvabiliteit 1 weerstandsvermogen 1 debt service coverage ratio 4% loan-to-value overig * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 41

43 Financiële meerjarenraming in de zorg 52% GHZ instellingen maakt gebruik van een financiële meerjarenraming voor de resultatenrekening, de kasstromen en de balans (> 5jr vooruit) nee 22% ja, voor de resultatenrekening 1 ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 9% ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 52% overig 4% * Gebaseerd op de antwoorden van 23 respondenten 42

44 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 43

45 Verdeling omzet GGZ in Financiële Zorgthermometer Omzet GGZ instelling van respondenten* 55% 25% 2 minder dan 50 miljoen tussen 50 en 100 miljoen meer dan 100 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 44

46 Overgang specialistische zorg naar basis GGZ GGZ instellingen verwachten dat in 2014 gemiddeld 9% van de huidige specialistische omzet over zal gaan naar de basis GGZ* geen tussen - 5% 1 1 tussen 5% % tussen 1-15% 25% tussen 15% % tussen 2-25% meer dan 25% niet van toepassing 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 45

47 Overgang specialistische zorg naar basis GGZ 55% van de GGZ instellingen zal alle specialistische zorg die in 2014 overgaat naar de basis GGZ, zelf blijven leveren* niet ongeveer een kwart 5% ongeveer de helft 15% ongeveer driekwart 1 alles 55% niet van toepassing 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 46

48 Overgang specialistische zorg naar basis GGZ 35% van de GGZ instellingen zal als gevolg van de overgang naar de basis GGZ personeel gedwongen ontslaan* nee 5% ja, echter geen gedwongen ontslagen, maar wel via natuurlijk verloop 55% ja, gedwongen ontslagen en via natuurlijk verloop 35% niet van toepassing 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 47

49 Financiële ratio bij interne sturing Het resultaat is de voornaamste financiële ratio voor interne sturing GGZ instellingen resultaat 7 weerstandsvermogen 2 solvabiliteit 1 debt service coverage ratio loan-to-value overig * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 48

50 Financiële meerjarenraming in de zorg 3 GGZ instellingen maakt geen gebruik van een financiële meerjarenraming (> 5jr vooruit) nee 3 ja, voor de resultatenrekening 1 ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 25% ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 3 overig 5% * Gebaseerd op de antwoorden van 20 respondenten 49

51 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 50

52 Verdeling omzet ZH/RC in Financiële Zorgthermometer Omzet Ziekenhuizen/Revalidatiecentra van respondenten* 24% 36% minder dan 75 miljoen tussen 75 en 150 miljoen 4 meer dan 150 miljoen * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 51

53 Ontwikkeling aantal behandelingen Het verwachte aantal behandelingen van de Ziekenhuizen/Revalidatiecentra zal in 2013 iets groeien ten opzichte van 2012* groei van meer dan 1 groei tussen 5% - 1 6% groei tussen - 5% 27% blijft gelijk 46% daling tussen - 5% 18% daling tussen 5% - 1 daling van meer dan 1 * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 52

54 Vakgebieden met hardste daling aantal behandelingen Chirurgie belangrijkste vakgebied met krimp in aantal behandelingen chirurgie dermatologie KNO orthopedie oogheelkunde interne geneeskunde psychiatrie plastische chirurgie gynaecologie / verloskunde cardiologie urologie revalidatiegeneeskunde reumatologie neurochirurgie kindergeneeskunde anesthesie allergologie thoraxchirurgie oncologie neurologie maag, darm en leverziekten geriatrie op geen enkel vakgebied wordt krimp 1 1 7% 7% 7% 7% 26% 2 19% 32% 45% * Gebaseerd op de antwoorden van 31 respondenten 53

55 Voornaamste reden voor daling aantal behandelingen Eigen bijdrage en uitstel zorg door patiënt voornaamste reden voor daling aantal behandelingen* eigen bijdrage 49% uitstel zorg door patiënt 36% macro economische ontwikkelingen 15% verlies marktaandeel registratie 6% 9% nieuw bekostigingssysteem groeiplafond medische specialisten overig 12% er wordt geen krimp verwacht 24% * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 54

56 Vakgebieden met meeste groei aantal behandelingen Maag, darm en leverziekten en interne geneeskunde vakgebieden met meeste groei in aantal behandelingen maag, darm en leverziekten interne geneeskunde geriatrie cardiologie oncologie orthopedie oogheelkunde neurologie plastische chirurgie kindergeneeskunde gynaecologie / verloskunde dermatologie anesthesie psychiatrie neurochirurgie KNO allergologie urologie thoraxchirurgie revalidatiegeneeskunde reumatologie chirurgie op geen enkel vakgebied wordt groei 7% 7% 7% 7% 7% % % * Gebaseerd op de antwoorden van 30 respondenten 55

57 Afronding productieafspraken zorgverzekeraars voor % van de Ziekenhuizen/Revalidatiecentra heeft op dit moment de onderhandelingen met de zorgverzekeraars nog niet voor alle productie afgerond* januari 2013 februari 2013 maart 2013 april 2013 mei 2013 juni 2013 juli 2013 augustus 2013 september 2013 oktober 2013 november 2013 december % 12% 12% 12% 15% 15% 21% * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 56

58 Financiële ratio bij interne sturing Het resultaat is de voornaamste financiële ratio voor interne sturing Ziekenhuizen/Revalidatiecentra* resultaat 76% solvabiliteit 12% weerstandsvermogen 9% debt service coverage ratio loan-to-value overig * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 57

59 Financiële meerjarenraming in de zorg 76% Ziekenhuizen/Revalidatiecentra maakt gebruik van een financiële meerjarenraming (> 5jr vooruit) nee 12% ja, voor de resultatenrekening ja, voor de resultatenrekening en de kasstromen 6% ja, voor de resultatenrekening, kasstromen en de balans 76% overig * Gebaseerd op de antwoorden van 33 respondenten 58

60 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Ziekenhuizen en revalidatiecentra (ZH/RC) Opzet Financiële Zorgthermometer 59

61 Feiten Financiële Zorgthermometer Periodiek doen HEAD en Finance Ideas een kort onderzoek onder de HEAD leden (circa 900) naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector De doelstelling: inzicht in het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken Aantal respondenten 140 De klankbordgroep bestaat uit: Riny Arts (GGZ) Gerard van Berlo (ZH/RC) Henk Bolhuis & Ankie de Laat (VVT) Ad Romme (GHZ) 60

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2014 - Utrecht, maart 2014 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 2 e kwartaal 2012 - Utrecht, juni 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ)

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 3 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, September 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2016 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2016 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012-

- PERSBERICHT - Utrecht, 19 december ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 december 2011 -ZIEKENHUIZEN VOORZIEN GELDPROBLEEM IN 2012- Bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra (46 procent) verwacht volgend jaar in ernstige

Nadere informatie

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering

Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Van zorginkoop naar bedrijfsvoering Zoetermeer, 29 januari 2014 Even voorstellen Rob Rötscheid Partner Finance Ideas Joop Schreurs Siza Michiel Majoor Adviseur Finance Ideas 1 Agenda Financiële Zorgthermometer

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN-

- PERSBERICHT - -ZORGINSTELLINGEN IN DE AWBZ ZIEN OMZET KRIMPEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 september 2012 -ZORGINSTELLINGEN IN DE ZIEN OMZET KRIMPEN- Momenteel maken zorginstellingen binnen de afspraken met zorgkantoren over de omzet voor volgend jaar, de trend is

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN-

- PERSBERICHT - -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 juni 2012 -NEDERLANDSE ZORGKOSTEN BLIJVEN DALEN- 61% van de zorginstellingen verwacht geen stijging van de zorgkosten door meer productie, 29% verwacht zelfs een daling. Dit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK-

-PERSBERICHT- -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 december 2012 -VERTROUWEN ZORGINSTELLINGEN DAALT AANZIENLIJK- Kabinet Rutte II zet sterk in op een van de. De forse naar de, bezuinigingen op begeleiding en het doorvoeren van

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN -

- PERSBERICHT - Utrecht, 20 september FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - - PERSBERICHT - Utrecht, 20 september 2011 -FINANCIËLE ZORGEN IN DE ZORG SECTOR HOUDEN AAN - De tweede editie van de Financiële Zorgthermometer is gehouden onder 207 financieel managers in de zorg. Dit

Nadere informatie

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-

- PERSBERICHT - -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012- - PERSBERICHT - Utrecht, 19 maart 2012 -ZIEKENHUIZEN IN PROBLEMEN DOOR UITBLIJVEN CONTRACTEN 2012-70 procent van de Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra denkt dat ze niet voor 1 april de benodigde

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN-

-PERSBERICHT- - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 18 september 2013 - ZORGVERZEKERAARS ZETTEN SCHERPER IN DAN KABINETSPLANNEN- Zorginstellingen onderhandelen momenteel met zorgverzekeraars over de zorginkoop voor volgend jaar. Uit

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE -

-PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - -PERSBERICHT- Utrecht, 17 maart 2015 - ZORGINSTELLING ZETTEN FLEXIBELE SCHIL IN VOOR TRANSITIE - De flexibele schil in het personeelsbestand biedt zorginstellingen de mogelijkheid om te reageren op de

Nadere informatie

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT

KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT FINANCIELE KOOPKRACHT OUDERENZORG STIJGT, KOOPKRACHT GGZ DAALT In de Troonrede zijn de blijvende en meerjarige investeringen in de langdurige zorg bevestigd. Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN -

-PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - -PERSBERICHT- Utrecht, 30 maart 2016 - ZORGINSTELLINGEN DURVEN WEER TE INVESTEREN - In de zorgsector zijn de afgelopen jaren fundamentele veranderingen doorgevoerd. Hierdoor lag bij zorginstellingen de

Nadere informatie

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST

ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST FINANCIELE ONDERHANDELBARE VERGOEDING HUISVESTING ONGEWENST Naast de bestuurders in de langdurige zorg, spreken ook de financials hun wens uit voor een blijvende vaste vergoeding voor huisvesting. Brancheverenigingen

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE

ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MEER FINANCIËLE RUIMTE Na jaren van bezuinigingen en beperkte economische groei verwachten zorginstellingen voor 2017 weer meer financiële ruimte. Ten opzichte van vorig jaar

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014. - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2014 - Zorgsector negatief over verkrijgen van financiering - De recente faillissementen in de zorg tonen aan dat de risico's voor banken zijn toegenomen. Banken hebben

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD

ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD FINANCIELE ZORGSECTOR KENT FINANCIERINGSBEHOEFTE VAN 2 MILJARD Nu de gevolgen van wijzigingen in de zorgbekostiging duidelijk zijn geworden en prinsjesdag overwegend positief nieuws voor de zorgsector

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT

DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT FINANCIELE DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

INTEGRALE MEERJARENRAMING

INTEGRALE MEERJARENRAMING INTEGRALE MEERJARENRAMING Financiering en borging zeker stellen Op lange termijn in control bestaand vastgoed Beoordeling rendement investeringen Ambities ook in de toekomst realiseren Uw ambities vragen

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Corporatie Survey Editie III

Corporatie Survey Editie III Corporatie Survey Editie III - 2011 - Utrecht, juni 2011 Auteurs: dr. Mark Schweitzer drs. Victor Burger Agenda Achtergrond Resultaten 1 Beschrijving Corporatie Survey Periodiek doet Finance Ideas een

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.

zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden. NADERE REGEL Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg Door de komst van de Wmo zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van extramurale cliënten en voor de zorg voor lichte verblijfscliënten.

Nadere informatie

Doet scheiden lijden?

Doet scheiden lijden? Doet scheiden lijden? Extramuralisering na Zorgakkoord en Kamerbrief Jasper Klapwijk Strateeg Espria Woonzorg Nederland Apeldoorn, 30 mei 2013 Extramuralisering voor zorgaanbieders Waar staan we? Zorgakkoord

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 2 Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA

Financiering van gezondheidszorg. Jaap Doets consultant VVAA Financiering van gezondheidszorg Jaap Doets consultant VVAA Het Nederlandse zorgstelsel Zorgstelsel -Collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak -vraagsturing -prestatiebekostiging -maatschappelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 234 2 66januari 2009 Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg 8 december 2008 Nr. CI/NR-100.084

Nadere informatie

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht!

Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Welkom in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht! Uw bestemming snel en gemakkelijk vinden via s U kunt uw bestemming in het ziekenhuis gemakkelijk vinden door het bijbehorende te volgen. Bij beide ingangen

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels.

3.1 Geldende beleidsregels 2015 De aanvaardbare kosten volgen uit de toepassing van de onderstaande beleidsregels. Bijlage 6 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

financiering van werkkapitaal

financiering van werkkapitaal DIA 1 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt workshop TeamM HEAD Congres 5 juni 1990 2000 2010 2015 2020 financiering van werkkapitaal in een veranderende markt financiering van een zorginstelling

Nadere informatie

Horizontale Focusklinieken & Management van ziekenhuizen

Horizontale Focusklinieken & Management van ziekenhuizen Horizontale Focusklinieken & Management van ziekenhuizen ZORG ACCESS Contact informatie P.O. Box 1004 5004 BA Tilburg Genemuidenstraat 9 5043LS Tilburg, The Netherlands T +31 638673502 E info@prometheushealthcare.nl

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist

Resultaten jonge klaren enquête 2014. Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Resultaten jonge klaren enquête 2014 Marjolein Kremers Penningmeester De Jonge Specialist Enquête 2014 1322 respondenten 79% Medisch specialist 21% Aios Opleidingsregio s evenredig verdeeld M/V verdeling:

Nadere informatie

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02

12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 12e EPD-ICT congres NVMA 7 juni 2007 RvZ pag. 02 Medisch Centrum Alkmaar 913 erkende bedden 187.600 verpleegdagen 28.000 klinische opnames 18.000 dagbehandelingen 150.000 1e polikliniekbezoeken 12e EPD-ICT

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update 5 Inleiding In juni 2013 publiceerde de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen

Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum. locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen Wegwijs in Zuyderland Medisch Centrum locatie Sittard-Geleen In deze folder vindt u op alfabetische volgorde een overzicht van alle bestemmingen

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur.

Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Openingstijden poliklinieken De poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07.45-17.00 uur. Om in de polikliniek geholpen te worden, hebt u altijd een pasje van ons ziekenhuis nodig. Dit kunt

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN-

- PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- - PERSBERICHT - Utrecht, 29 juni 2011 -HEFFING HUURTOESLAG BETAALD DOOR HOGERE HUREN EN LAGERE INVESTERINGEN- De zevende editie van de Corporatie Survey, gehouden onder 162 corporatiebestuurders, laat

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016

Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 Frank Kaptein Directeur/Bestuurder Intrakoop Samen maken we goede zorg beter betaalbaar HEAD Congres 9-10 juni 2016 1 Het DNA van Intrakoop Why: Samenwerking leidt tot nog waardevollere zorg & welzijn

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie