Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyserapport. Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011. Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink"

Transcriptie

1 Analyserapport Doorontwikkeling CQI Ziekenhuisopname 2011 Significant B.V. Thorbeckelaan ED Barneveld T KvK Miletus Barneveld, 19 augustus 2011 Versie: 1.0 Auteur(s): Maarten Batterink

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 De meting 4 Doelgroep 4 Steekproef en dataverzameling 5 De gebruikte CQI-vragenlijst 6 Overzicht van de vragen onder de thema s 6 Discriminerend vermogen van de nieuwe thema s 7 Data-analyse 8 Casemix correctie 8 Respons 9 Van bruto naar netto 9 Respons 9 Respons per verzekeraar 10 Respons per zorgaanbieder 10 Respons per vraag 13 Non-e analyse 15 Inhoudsopgave Pagina 2 van 15

3 Inleiding 01 Dit analyserapport behoort bij de doorontwikkeling van de reguliere meting CQI Ziekenhuisopname. De uitkomsten van de meting geeft informatie over de ervaren kwaliteit van zorg met betrekking tot ziekenhuisopname en dagopname. De uitkomsten worden gegeven op het niveau van de totale populatie en per zorgaanbieder, waarbij een betrouwbare vergelijking tussen zorgaanbieders mogelijk is. Deze uitkomsten zijn digitaal beschikbaar via Zorgprisma. 02 De doorontwikkeling van de CQi-meting betreft hier het gebruik van een ingekorte versie van de originele vragenlijst. 03 Dit analyserapport geeft informatie over de kenmerken van de meting, de wijze van steekproeftrekking en dataverzameling, specifieke informatie over de analyse en de verkregen. Deze informatie dient als achtergrondinformatie en kan derhalve gebruikt worden als ondersteunend document bij de interpretatie van de resultaten. Inleiding Pagina 3 van 15

4 De meting Doelgroep 04 De doelgroep van de meting CQI Ziekenhuisopname zijn patiënten die voldoen aan de volgende voorwaarden: 18 jaar of ouder zijn; Klinisch zijn behandeld in een ziekenhuis of ZBC (zelfstandige behandelkliniek), dat wil zeggen minstens 1 ligdag, dus geen patiënten die een poliklinische of dagbehandeling; Met een ontslagdatum/afgesloten DBC in de afgelopen 12 maanden; Het betreft over het algemeen de DBC/prestatiecode eindigend op 3 (tenzij de codes betrekking hebben op poliklinische behandeling). Zie hieronder een compleet overzicht van geincludeerde DBC s. Specialisme Specialisme code eindigend op Revalidatie- geneeskunde Cardio-pulmonale , 2014, 4011 t/m 4028, 5011 t/m 5028, 6011 t/m 6028, 7011 t/m , 120, 210, 220, 310, 320, 410, 420 chirurgie Anesthesiologie , 0033, 0041 Oogheelkunde 01 3 KNO 02 3 Heelkunde 03 3, m.u.v. 0633, 0643 Plastische chirurgie 04 3 Orthopedie 05 3 Urologie 06 3, m.u.v Gynaecologie 07 3 Neurochirurgie 08 3, m.u.v Dermatologie 10 3 Inwendige 13 3 geneeskunde Cardiologie 20 3 Longgeneeskunde 22 3 Reumatologie 24 3 Allergologie 26 3 Neurologie 30 3, m.u.v. 0413, 0423, 0523, 0533 Klinische geriatrie De doelgroep van de meting CQI Ziekenhuis dagopname zijn patiënten die voldoen aan de volgende voorwaarden: 18 jaar of ouder zijn; De meting Pagina 4 van 15

5 In de afgelopen 12 maanden voor een dagopname opgenomen geweest zijn; Met een ontslagdatum/afgesloten DBC in de afgelopen 12 maanden. Het betreft over het algemeen de DBC/prestatiecode zoals hieronder in het overzicht is gegeven. Specialisme Diagnose Eindigend op Behandelcode Behandelsetting 0301 Oogheelkunde alle KNO alle 2 m.u.v Heelkunde alle Plastische chirurgie alle Orthopedie alle Urologie alle Gynaecologie alle Neurochirurgie alle 2 m.u.v Dermatologie alle Inwendige geneeskunde alle Gastro-enterologie alle Cardiologie alle Longgeneeskunde alle Reumatologie alle Allergologie alle Revalidatie-geneeskunde alle ALLEEN: 2011, 2013, 3011 t/m Cardio-pulmonale alle ALLEEN: 990 en 994 chirurgie 0330 Neurologie alle 2 m.u.v t/m Klinische geriatrie alle Radiotherapie alle Anesthesiologie alle 2 Steekproef en dataverzameling 06 De steekproef is gestratificeerd naar zorgaanbieder. Er is een ziekenhuisopname- en dagopnamevragenlijst uitgezet onder patiënten van 85 zorgaanbieders. De ziekenhuisopnamevragenlijst is naar verzekerden. De ziekenhuisdagopnamevragenlijst is naar 5066 verzekerden. In totaal is er een vragenlijst gestuurd naar verzekerden. 07 De vragenlijst is zowel schriftelijk als online uitgezet. De dataverzameling (met uitzondering van de instellingen die zelf gegevens hebben aangeleverd) heeft plaatsgevonden in de maanden juni en juli van Op het proces van rappelleren is de Dillman-methode toegepast. Op 3 augustus De meting Pagina 5 van 15

6 2011 is het databestand met de antwoorden van de respondenten opgeleverd. Op 2 augustus is een extra databestand aangeleverd van de zes ziekenhuizen die behoren tot de Santeon ziekenhuisgroep. Dit bestand bevatte 2286 respondenten van de opnamevragenlijst, 264 respondenten van de dagopnamevragenlijst; in totaal 2550 respondenten. Deze respondenten zijn getrokken uit een groter databestand op basis van een doorlopende online-meting bij deze ziekenhuizen. Bij het trekken van een steekproef uit dit databestand is reeds rekening gehouden met de schoningscriteria en populatiekenmerken. De patiënten van deze ziekenhuizen zijn niet bij de eerder genoemde verzekerden geteld. 08 Voordat Significant de data heeft ontvangen zijn er geen bewerkingen op de data uitgevoerd door Mailstreet. De gegevens die door Mediquest zijn aangeleverd (data van de 6 Santeon ziekenhuizen) waren reeds geschoond, maar zijn door Significant ter controle nogmaals tegen het schoningsprotocol van het CKZ gelegd. De gebruikte CQI-vragenlijst 09 Voor deze meting is versie 1.1 van de CQI-vragenlijst Ziekenhuisopname. Dit is een ingekorte versie van de originele CQI-vragenlijst Ziekenhuisopname. Er zijn 2 versies van deze vragenlijst; één om de ervaringen met opname in een ziekenhuis te meten en één om ervaringen met dagopname in een ziekenhuis te meten. Deze twee versies van de vragenlijst zijn grotendeels gelijk en bestaan in totaal uit 48 (46 voor dagopname) vragen en 9 thema s. Overzicht van de vragen onder de thema s 10 In het validatieonderzoek van de oorspronkelijke vragenlijst CQ-Index Ziekenhuisopname (Nivel 2009) zijn reliability-analyses uitgevoerd waarin de Crohnbach s alphas per thema zijn bepaald. De Crohnbach s alpha geeft aan in welke mate een groep vragen onderling samenhangen om als thema gehanteerd te worden. Na de validatiefase is de vragenlijst ingekort. In 2010 heeft Significant in opdracht van Stichting Miletus voor deze ingekorte vragenlijst opnieuw reliablilityanalyses uitgevoerd om te bepalen of de thema s met deze ingekorte vragenlijst nog steeds betrouwbaar zijn. Naar aanleiding van deze analyses zijn 9 thema s gehandhaafd. In het onderstaande overzicht staan de 9 thema s van deze vragenlijst met de onderliggende vragen genoemd. Bij het thema Informatie bij ontslag is vraag 34 uiteindelijk toegevoegd, omdat bleek dat met deze dataset de Crohnbach s alpha kon worden verhoogd van naar In de tabel is voor elk thema de Crohnbach s alpha per thema vermeld. 11 Crohnbach s alpha waarden van 0.70 en hoger geven aan dat de schaal in hoge mate betrouwbaar is. Bij deze CQI meting zijn er 3 thema s met een Crohnbach s alpha lager dan 0.70, echter nog wel ruim boven de Dit betekent dat deze thema s niet zonder meer gelezen kunnen worden als samenvatting van de onderliggende vragen en dat bestudering van de onderliggende vragen aangeraden wordt. Let op dat de vraagnummers hieronder corresponderen met de vraagnummers uit de ingekorte vragenlijst over de ziekenhuisopname (de vraagnummers corresponderen dus niet exact met de vragen uit de vragenlijst over dagopname). De meting Pagina 6 van 15

7 Vraagnummers Thema Crohnbach s 4a-4b-4c-4d-4e-4f- 4g-4h-4i-4j alpha ICC Inhoud opnamegesprek , Communicatie met verpleegkundigen , Communicatie met artsen , Eigen inbreng , Uitleg bij behandeling , Pijnbeleid , Communicatie rond medicatie , Gevoel van veiligheid , Informatie bij ontslag ,55 Discriminerend vermogen van de nieuwe thema s 12 Omdat de ingekorte vragenlijst bij deze meting voor het eerst landelijk is gebruikt, is ook onderzoek gedaan naar het discriminerend vermogen van de thema s uit de ingekorte vragenlijst van CQi-ziekenhuisopname. De ICC s in bovenstaande tabel geven aan welk percentage van de variantie verklaard kan worden door variantie tussen ziekenhuizen. Bij deze analyses is gecorrigeerd voor de vijf casemixvariabelen: leeftijd, geslacht, opleiding,lichamelijke gezondheid en psychische gezondheid. De ICC s behorende bij de thema s van de ingekorte vragenlijst zijn voor alle thema s hoger dan de ICC s van de inhoudelijk vergelijkbare thema s uit de validatiestudie van de originele vragenlijst (Nivel 2009). Uit de bijbehorende χ² toets (niet opgenomen in de tabel) blijkt dat alle gevonden varianties statistisch significant zijn (p < 0,001). Uit de ICC s is op te maken dat ziekenhuizen het meest verschillen in de items die te maken hebben de eigen inbreng en de inhoud van het opnamegesprek. Hierbij geldt wel dat, net als bij de thema s van de originele vragenlijst (zie validatiestudie Nivel 2009), de gevonden verschillen voor een relatief klein deel kunnen worden verklaard door verschillen tussen ziekenhuizen. De meting Pagina 7 van 15

8 Data-analyse Casemix correctie 13 Voor een valide en betrouwbare vergelijking tussen de verschillende zorgaanbieders is gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populatie van respondenten volgens de methode die beschreven wordt in het Handboek CQI van het CKZ. 14 In het validatierapport van de meting (NIVEL, 2009) zijn de kenmerken beschreven die meegenomen worden in de casemix correctie. Voor de ingekorte vragenlijst zijn deze kenmerken overgenomen. Het gaat om de volgende kenmerken: Leeftijd; Geslacht; Opleiding; Algemeen ervaren lichamelijke gezondheid; Algemeen ervaren geestelijke/psychische gezondheid. 15 De variabelen Leeftijd en Geslacht worden in deze meting niet in de vragenlijst gevraagd, maar zijn afkomstig van de verzekeraars (ziekenhuizen). Alle vergelijkingen tussen zorgaanbieders zijn gemaakt na correctie voor verschillen in deze kenmerken. 16 De casemix correctie wordt toegepast op alle themavragen en op een aantal overige vragen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige vragen waar casemix correctie op toegepast is. Vraagnummer Vraag Was het een probleem om uw ziekenhuis met eigen vervoer te 2 bereiken? 3 Was het aantal parkeerplaatsen bij uw ziekenhuis een probleem? Hadden de zorgverleners/medewerkers, bij de ontvangst op de 5 afdeling, genoeg tijd voor u? 11 Gaven artsen u tegenstrijdige informatie? Waren het toilet, de douche en de badkamer op of bij de kamer 12 schoon? 16 Was het eten lekker? Was de afstemming van de werkzaamheden tussen de medewerkers 26 onderling een probleem? Data-analyse Pagina 8 van 15

9 Respons Van bruto naar netto 17 Bij elke meting worden er vragenlijsten naar respondenten (kan zowel online als schriftelijk). In diverse fasen van het proces vallen er respondenten af, om verschillende redenen. Uiteindelijk is het zaak dat er voldoende bruikbare en goed ingevulde vragenlijsten overblijven: de netto. Het is van belang dat de netto voldoende groot is, om een representatief resultaat en voldoende anonimiteit te kunnen waarborgen. 18 Het proces van bruto e vragenlijsten naar netto e vragenlijsten, en het uiteindelijk bepalen van de bruto en netto, staat weergegeven in onderstaand schema. Respons 19 Voor de verzekerden die door de verzekeraars in een steekproef zijn getrokken gelden de volgende aantallen: Bruto Netto Bruto Netto % Netto % Bruto % Netto % 29% 27% % netto = netto /totaal % bruto = bruto /netto % netto = netto /netto Respons Pagina 9 van 15

10 20 Voor de respondenten van de 6 ziekenhuizen die apart hebben aangeleverd was het niet mogelijk om percentages te bepalen. In totaal zijn resultaten van respondenten aangeleverd, waarvan er binnen de doelgroep zaten (bruto ). Alle respondenten die niet tot de doelgroep behoorden hadden bij vraag 1 aangegeven niet in de afgelopen 12 maanden voor een (dag)opname opgenomen te zijn geweest. Hiervan bleven na de schoning respondenten over (netto ). De reden voor deze uitval was dat er respondenten waren waarvoor iemand anders dan de betreffende patiënt de vragen had beantwoord. Respons per verzekeraar 21 In de onderstaande tabel is de per zorgverzekeraar weergegeven. De netto varieert van 19% tot 29%. Code verzekeraar Bruto Netto Bruto Netto % Netto % Bruto % Netto Achmea % 31% 28% Agis % 22% 19% Delta Lloyd groep % 32% 29% Menzis % 30% 28% Multizorg % 30% 27% Uvit % 27% 24% Onbekend (Santeon) n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. Respons per zorgaanbieder 22 In de onderstaande tabel is de per zorgaanbieder weergegeven. De zorgaanbieders zijn hierbij geanonimiseerd. In de Sleuteltabel Zorgaanbieders is de code per zorgaanbieder te koppelen aan de naam. De netto varieerde van 18% tot 35%. Code zorgaanbieder Bruto Netto Bruto Netto % Netto % Bruto % Netto % 30% 26% 2 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 28% 24% % 29% 25% % 28% 24% % 32% 29% % 29% 27% % 29% 28% % 31% 29% % 29% 26% % 30% 25% % 32% 28% Respons Pagina 10 van 15

11 % 32% 29% % 33% 29% 15 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 34% 31% % 30% 27% % 27% 25% 19 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 30% 27% % 31% 28% % 31% 28% % 31% 28% % 29% 28% % 28% 24% % 30% 27% % 30% 27% 28 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 37% 34% % 35% 33% 31 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 28% 25% % 27% 25% % 25% 23% % 27% 25% % 29% 26% % 20% 18% % 28% 25% % 28% 25% % 28% 25% % 19% 18% % 30% 28% % 30% 27% % 28% 26% % 23% 21% % 25% 22% % 24% 22% % 32% 28% % 32% 30% % 26% 24% % 34% 31% % 30% 28% % 27% 26% % 30% 27% % 26% 24% % 35% 33% Respons Pagina 11 van 15

12 % 27% 25% % 28% 23% % 29% 26% % 21% 19% % 29% 25% % 32% 30% % 31% 28% % 26% 24% % 30% 27% 66 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t % 31% 27% % 29% 27% % 32% 29% % 32% 29% % 32% 29% % 29% 26% % 34% 31% % 26% 24% % 30% 27% % 31% 28% % 32% 27% % 34% 29% % 28% 26% % 24% 22% % 29% 28% % 24% 23% % 31% 29% % 35% 32% % 30% 28% % 23% 22% % 24% 22% % 34% 33% % 27% 24% % 32% 31% % 39% 35% Respons Pagina 12 van 15

13 Respons per vraag 23 Het aantal missings per vraag wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vragen worden als missing gecodeerd op het moment dat een vraag niet of foutief is ingevuld. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk: Geen valide antwoord: Het ingevulde antwoord geeft geen antwoord op de gestelde vraag (bijvoorbeeld: weet ik niet of niet van toepassing ); Achter poortvraag: De vraag is niet beantwoord en hoefde niet beantwoord te worden, omdat de respondent de vraag mocht overslaan vanwege een voorgaande poortvraag; Geschoond antwoord: De respondent hoefde de vraag niet te beantwoorden, maar heeft dat toch gedaan. Het antwoord is door Significant verwijderd; Geen antwoord: De desbetreffende vraag is niet beantwoord, maar had wel beantwoord moeten worden. 24 In onderstaande tabel is per vraag de reden van de uitval gegeven. Vraagnummer Geen valide Achter Geschoond Geen Totaal antwoord poortvraag antwoord antwoord missing vr vr vr vr004a vr004b vr004c vr004d vr004e vr004f vr004g vr004h vr004i vr004j vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr Respons Pagina 13 van 15

14 vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr vr Respons Pagina 14 van 15

15 Non-e analyse 25 Voor een nationaal representatief resultaat, is het van belang dat er geen selectieve non heeft plaatsgevonden. Dit zou het geval zijn als groepen met bepaalde kenmerken (leeftijd, geslacht) de vragenlijst vaker of minder vaak hebben ingevuld. Als dit het geval is, is het eindresultaat niet representatief voor de totale populatie. 26 Om te toetsen in hoeverre de kenmerken van de groep respondenten overeenkomen met de populatie, is een non- analyse uitgevoerd. Hierbij zijn de kenmerken leeftijd en geslacht van de groep respondenten vergeleken met de groep non-respondenten. 27 De resultaten van deze analyse zijn als volgt: De groep kent significant minder vrouwen dan de non-groep (54% versus 58%). In het extra databestand met gegevens die door zes ziekenhuizen zelf is aangeleverd is 52% vrouw. De leeftijd in de groep ligt significant hoger dan in de non-groep. Het verschil bedraagt slechts 2 jaar (60 jaar in de groep versus 58 jaar in de non-groep) en is daarmee wel significant, maar minder relevant. In het extra databestand met gegevens die door zes ziekenhuizen zelf zijn aangeleverd is de gemiddelde leeftijd 56 jaar. 28 Bij de interpretatie van de resultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat de gegevens uit deze meting geen representatief beeld van de gehele populatie hoeft te geven. De onderlinge vergelijking is nog steeds, zonder verlies aan betrouwbaarheid, mogelijk. Non-e analyse Pagina 15 van 15

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef

Analyserapport. CQI Fysiotherapie 2013. Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s): Rosa Remmerswaal, Wijnand van Plaggenhoef Analyserapport CQI Fysiotherapie 2013 Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 22 mei 2013 Versie: 1.0 Auteur(s):

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Analyserapport. CQI Oncologie Generiek 2014

Analyserapport. CQI Oncologie Generiek 2014 Analyserapport CQI Oncologie Generiek 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Stichting Miletus Barneveld, 18 juni 2015

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiciens

Werkinstructies voor de CQI Audiciens Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg bij audiciens te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Diabetes

Werkinstructies voor de CQI Diabetes Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de diabetesketenzorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De nadruk van de vragenlijst ligt

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

Inleiding. Methode. Inclusiecriteria CQI-spataderen

Inleiding. Methode. Inclusiecriteria CQI-spataderen Inleiding Vanwege de hoge prevalentie van spataderen, talloze keuzemogelijkheden en vrij onderhandelbare tarieven voor spataderzorg was deze medisch-specialistische zorg bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Stomazorg

Werkinstructies voor de CQI Stomazorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van stomazorg in ziekenhuizen te meten vanuit het perspectief van patiënten c.q. stomadragers. De vragenlijst

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus,

Mocht u vragen hebben over het aanmelden, neem dan contact op Stichting Miletus, Aanmelden voor metingen van jaarprogramma Miletus Om opgenomen te worden in de betreffende benchmarks, is het noodzakelijk dat alle ziekenhuizen en ZBC s zich voor deze metingen aanmelden. Hieronder volgt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg

Werkinstructies voor de CQI Kraamzorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Kraamzorg is bedoeld om de kwaliteit van kraamzorg geleverd door kraamzorgorganisaties te

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Datum: 13-11 11-2013 Auteur: Nanne Bos Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Deze werkinstructie is afgeleid van de originele werkinstructie van het CKZ

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Dialyse

Werkinstructies voor de CQI Dialyse Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg binnen dialysecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde

Werkinstructies voor de CQI Eerstelijns Verloskunde Werkinstructies voor de CQI 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI bedoeld? De CQI Eerstelijns verloskunde is bedoeld om de kwaliteit van eerstelijns verloskundige zorg (van verloskundigen èn van verloskundig

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Het effect van steekproeftrekking en afzender op respons en ervaringen

Het effect van steekproeftrekking en afzender op respons en ervaringen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het effect van steekproeftrekking en afzender op respons en ervaringen C.G. Donselaar L. Koopman M. Hendriks

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Ondervoeding in MCA tot mca.nl

Ondervoeding in MCA tot mca.nl Ondervoeding in MCA tot 2015 mca.nl Ondervoeding in het Medisch Centrum Alkmaar van tot In het MCA wordt sinds gescreend op ondervoeding met de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Deze screening

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden

Werkinstructies voor de CQI Hulp bij het Huishouden. Werkinstructies voor het meten met de CQI Hulp bij het Huishouden Werkinstructies voor het meten met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De geeft informatie over de kwaliteit van de hulp bij het huishouden gezien vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016

Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Bijlage G Werkinstructie PREM Fysiotherapie Werkinstructie PREM Fysiotherapie NIVEL, december 2016 Wat is de PREM Fysiotherapie? Deze vragenlijst gaat over patiëntervaringen met fysiotherapie en is een

Nadere informatie

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016

Code Oranje. Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Code Oranje Presentatie Invitational Conference Spoedzorg deel 2 Geert de Kousemaeker 25 oktober 2016 Colofon Uitgave: Code Oranje Versie : 1.0 26-10-2016 Status: Gereed Distributie: Niet van toepassing

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index 2015

Publieksverslag CQ-index 2015 Publieksverslag CQ-index 2015 Datum 19-10-2015 De NFU heeft, net als de afgelopen twee jaar, een patiëntenonderzoek gehouden in de acht universitair medische centra (umc s). In totaal zijn 103.000 patiënten

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen

Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Meten met CQI-ziekenhuizen leidt tot transparantie in patiëntervaringen en geeft concrete stuurinformatie voor ziekenhuizen Carolien Braam, namens Santeon Caroline van Weert, Stichting Miletus Bespreekpunten

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, versie 2.3 Psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen

CQ-index Fysiotherapie, versie 2.3 Psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen CQ-index Fysiotherapie, versie 2.3 Psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen Dolf de Boer Cindy Veenhof Diana Delnoij (Centrum Klantervaring Zorg) ISBN 978-90-6905-949-5 http://www.nivel.nl

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten

Nadere informatie

Versie: 2.0 Datum: Code: BIJ Eigenaar: KI. Bijlage Bestanden in een CQI-meting

Versie: 2.0 Datum: Code: BIJ Eigenaar: KI. Bijlage Bestanden in een CQI-meting Bijlage Bestanden in een CQI-meting Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.02 Eigenaar: KI A. Bestanden in het proces van steekproeftrekking A1 t/m A9 B. Bestanden in het proces van dataverzameling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN

AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN AANBIEDINGSFORMULIER MEETINSTRUMENTEN Om te beoordelen of een kwaliteitsstandaard of meetinstrument aan de criteria uit het Toetsingskader voldoet, heeft het Zorginstituut een vragenlijst opgesteld, in

Nadere informatie

terugkeer van de aandoening

terugkeer van de aandoening Prijslijst Specialisme Diagnose Dermatologie grote 10.11..24.41 477 330 147 grote ingreep 10.25..24.41 440 325 115 10.11..24.31 455 309 146 Gynaecologie 07.11..G19.501 1.100 699 401 ingreep / behandeling

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Opvang

Werkinstructies voor de CQI Opvang Werkinstructies voor meting met de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van de zorg geboden door de opvang te meten vanuit het perspectief van de cliënt. Met opvang wordt

Nadere informatie

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012

Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Patiëntenervaringen in beeld : Wat kunnen we leren van de PROMs? Suzanne van der Meulen-Arts Symposium CQI-ziekenhuizen 9 oktober 2012 Miletus Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting

Werkinstructies voor de CQI Verpleging, Verzorging en Thuiszorg CQI VV&T (VV-ZT) Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting Werkinstructies voor CQI Zorg thuis voor de landelijke meting 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Zorg Thuis bedoeld? De CQI Zorg Thuis is bedoeld om de kwaliteit van zorg te meten zoals die wordt waargenomen

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia

CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia CQ-index Rughernia: onderzoek naar het discriminerend vermogen Kwaliteit van rugherniazorg vanuit het perspectief van patiënten met rughernia L. Koopman E. Bloemendal J. Rademakers ISBN 978-90-6905-992-1

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin

Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data. Bart Klijs Agnes de Bruin Inventarisatie van verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten op basis van DIS-data Bart Klijs Agnes de Bruin CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding

Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen. Inleiding Datum: 01-07-2014 Meting: Ontwikkeling PROM PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden) Wie: Zelfmetende ziekenhuizen Inleiding De gezamenlijke deelnemende zorgverzekeraars (Achmea en CZ) en Stichting Miletus

Nadere informatie

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording

Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording Emancipatie Opinies 2016 (EMOP) Onderzoeksverantwoording In opdracht van: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kenmerk: 360054 Datum: mei 2016 Vertrouwelijk Alle rechten voorbehouden GfK Panel Services

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum Diëtetiek & Voedingswetenschappen VUmc SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum - SNAQ screening bij opname - In het VUmc wordt sinds gescreend 134.576 patiënten, op ondervoeding

Nadere informatie

De zorgverzekeraar als innovator

De zorgverzekeraar als innovator De zorgverzekeraar als innovator maken vanuit het patiëntenperspectief Caroline van Weert Doelstelling Stichting die voor zorgverzekeraars valide informatie genereert over patiëntervaringen in de zorg

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013

Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens. Versie maart 2013 Protocol Ter beschikking stellen van patiëntervarings - gegevens Versie maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het besluit en de besluitvormingsprocedure... 3 1.1. Het besluit... 3 1.2. Besluitvormingsprocedure...

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat

Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag. Van proces naar resultaat Transfer-Ketens Transfers-Netwerk Den Haag Van proces naar resultaat Inleiding Dit is de 10 de jaarrapportage RSO Transferpunten Den Haag. De workflow wordt zowel voor de regio (alle deelnemende instellingen)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010

Inhoudsopgave. Passanten prijslijst per 1 april 2010 Specialisme Inhoudsopgave Pagina 0301 Oogheelkunde 2 0302 Keel- neus- en oorheelkunde 7 0303 Heelkunde 9 0304 Plastische chirurgie 16 0305 Orthopeadie 18 0306 Urologie 21 0307 Gyneacologie 46 0308 Neurochirurgie

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten

Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Master of Medicine in de specialistische geneeskunde 120 studiepunten Specialiteitsoverschrijdende opleiding voor alle disciplines 18 studiepunten, verplicht Masterproef 30 studiepunten, verplicht Afstudeerrichting

Nadere informatie

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ)

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dr. ir. Hinke Kruizenga 1, 2, Suzanne van Keeken

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort)

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg (Verkort) Uitkomsten voor Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke

Nadere informatie

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009

Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Landelijke meting CQ-index kortdurende ambulante GGZ 2009 Schoning van data, schaalanalyses en vergelijking van de instellingen NIVEL: J.C. Booij N.C. Zwijnenberg L. Koopman L.S. van der Hoek D. de Boer

Nadere informatie

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

32 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen VOOR- PUBLICATIE Brancherapport algemene ziekenhuizen 2016 Het aantal DBC s is in 2015 gestegen met bijna 10%. Deze stijging hangt voor een belangrijk deel samen met de verkorting van de DBC-doorlooptijd

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie