Klankbordgroep Registratiestandaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klankbordgroep Registratiestandaarden"

Transcriptie

1 Klankbordgroep Registratiestandaarden Notulen 18 mei 2017 Auteurs DHD Versie 1.0

2 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 3 VERSLAG VOORGAANDE VERGADERING... 3 PROJECT VERRICHTINGENTHESAURUS STAND VAN ZAKEN... 5 PROJECT VERRICHTINGENTHESAURUS CBV-MIGRATIETABEL... 6 PROJECT VERRICHTINGENTHESAURUS IMPACTANALYSE... 6 DIAGNOSETHESAURUS... 8 STAND VAN ZAKEN WIJZIGINGSVERZOEKEN... 8 SNOMEDIFICATIE... 8 DSM ALLERGOLOGIE... 9 ANESTHESIOLOGIE... 9 CLASSIFICATIESYSTEMEN... 9 WORDT (WIJZIGINGSOVERLEG REGIE DIAGNOSETHESAURUS)... 9 DOORONTWIKKELING ONTWERPSESSIES NIEUWE TOEPASSINGEN VAN DIAGNOSE- EN VERRICHTINGENTHESAURUS 11 CRAMP NIEUWE TOEPASSINGEN IN VERKENNING RONDVRAAG EN AFSLUITING

3 Inleiding Het verslag begint met een algemeen deel en gaat daarna dieper in op de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Algemeen Op de agenda van deze vijfde vergadering: Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, uitleg CBV-migratietabel en voorbeelden te vinden in een apart document, impactanalyse. Diagnosethesaurus: stand van zaken. Doorontwikkeling: ontwerpsessies, nieuwe toepassingen van Diagnose- en Verrichtingenthesaurus lopende initiatieven, suggesties klankbordgroep voor nieuwe initiatieven. Verslag voorgaande vergadering Opmerkingen over het verslag van de bijeenkomst op per pagina. Pagina 2: DHD gaat na in hoeverre de ICD-10 afleidingen vanuit de Diagnosethesaurus worden aangeleverd aan de LBZ en of eventuele diversiteit aan ICD-10 codes in LBZ voor issues zorgt bij gebruik ervan in informatieproducten. DHD komt in volgende klankbordgroep terug op de aanlevering aan de LBZ. DHD gaat in kaart brengen welke ziekenhuizen Thesaurus-ID s aanleveren aan de LBZ. Op dit moment is dit alleen mogelijk voor ChipSoft-ziekenhuizen, omdat de overige leveranciers deze functie nog niet hebben ingebouwd. Een mooi voorbeeld van gebruik van de extra informatie in LBZ door het meeleveren van de thesaurus-id s is de CRAMP-registratie (spierziekten). Pagina 3: Naschrift: in de stuurgroep van is het volgende besloten. DHD vestigt extra aandacht op dit naschrift in de notulen. Pagina 11: Er wordt namelijk geen gebruikgemaakt van de DBC-afleiding. Het is wel van belang dat de termen blijven bestaan in de Diagnosethesaurus, zodat deze nog gekozen kunnen worden. Klankbordgroep: Formulering aanpassen zodat niet gesuggereerd wordt dat termen alleen geregistreerd worden om een DBC-afleiding vast te leggen. 3

4 Pagina 13: Iemand buiten het classificatiesysteem mag deze niet gebruiken. Dit vereist software die faciliteert dat gebruiker aanvinkt dat het classificatiesysteem gebruikt wordt. Daar waar één-op-één mapping is, is er niets aan de hand. Maar daar waar één-op-meer mapping bestaat, moet er meta-kennis zijn dat de term bij een classificatiesysteem hoort en niet voldoet aan de standaard thesaurusrichtlijnen. De term mag alleen beschikbaar zijn voor gebruik binnen de context van het classificatiesysteem en niet door andere specialismen worden vastgelegd. De klankbordgroep benoemt dat het in context vastleggen van termen vanuit een classificatiesysteem niet beperkt mag zijn tot bepaalde specialismen. Het is nodig dat elk specialisme de meest generieke term, die toch duidelijk is, moet kunnen kiezen. Vervolgens moet, indien gewenst, kunnen worden doorgeklikt naar een meer specifieke term uit het classificatiesysteem met een DBC-afleiding. Pagina 14: Consistentie in vulling tussen de specialismesets: volledigheid van de termen m.b.t. lokalisatie. De Klankbordgroep benoemt dat dit een aandachtspunt is. Soms wil je de lokalisatie opnemen in de term, maar soms is het nodig dat het EPD dit oplost. Het gaat hier namelijk om medische relevantie, waarbij het niet altijd gewenst is alle mogelijke lokalisaties op te nemen. Het opnemen van de lokalisatie is bijvoorbeeld wel medisch relevant bij een fractuur. Volgens de Klankbordgroep kan deze vulling goed worden overgelaten aan de gebruikers. Actiepunt voor DHD is om de richtlijnen betreffende lokalisatie aan te passen. Pagina 14: Klankbordgroep: Er zijn ook zoektermen nodig om makkelijker een diagnoseterm te kunnen vinden. Het risico is nu te groot dat artsen suboptimaal vastleggen, omdat ze de gewenste diagnoseterm niet snel genoeg kunnen vinden. De Klankbordgroep benoemt dat als zoektermen worden toegevoegd, er een risico bestaat dat de gebruikers bij het zoeken van een referentieterm meer resultaten te zien krijgen. Afhankelijk van aan hoeveel referentietermen de zoektermen worden gekoppeld. DHD benoemt dat in ontwerpsessies met ziekenhuizen en leveranciers de functionaliteit zoektermen en het verkrijgen van een overzichtelijk zoekresultaat bij het zoeken met zoektermen in de Diagnosethesaurus zal worden besproken. Daarbij noemt de Klankbordgroep dat het van belang is om te weten hoe en met welke termen in de praktijk naar bepaalde diagnosen wordt gezocht. Bovenstaande controverse/toelichtingen zijn in de publieksversie van de notulen van de Klankbordgroep op aangepast. 4

5 Project Verrichtingenthesaurus stand van zaken In de stuurgroep van 19 april 2017 is het volgende besloten: De stuurgroep heeft geen go op een bèta-release in april 2017 gegeven, omdat nog niet voldoende lijsten van verschillende specialismen definitief zijn opgesteld door de WV en/of beoordeeld door een UMC medisch specialist. Tot juni wordt gezamenlijk gekeken welke extra maatregelen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat voor alle specialismen een UMC-arts participeert bij het opstellen van de lijst per specialisme. De bèta-release wordt uitgesteld naar juni 2017 Op 12 juni a.s. wordt er in de stuurgroep besloten of er een go/no go op deze bèta-release komt. In april heeft DHD wel een testuitlevering gemaakt die aantoonde dat alle systemen goed werken om alle informatie te verwerken en uiteindelijk te kunnen publiceren. DHD verzoekt aan de Klankbordgroep om mee te denken over mogelijke UMC-specialisten die bereid zijn een verrichtingenlijst te bekijken voor hun specialisme. Ook als UMCspecialisten waarvan de verrichtingen-lijst al compleet is zich melden, wordt dit gewaardeerd. Zo zal de Verrichtingenthesaurus een breder gedragen lijst worden. Momenteel werkt het team van de Verrichtingenthesaurus aan extra (geautomatiseerde) controles op eenduidigheid in de voorkeurstermen met synoniemen. Bijvoorbeeld als het woord medicatie in een voorkeursterm staat, het woord geneesmiddel tenminste in één van de synoniemen terugkomt. Daarbij zullen ook controles via de gekoppelde SNOMED CT-termen worden uitgevoerd op het voorkomen van dubbele termen in de Verrichtingenthesaurus. DHD stimuleert alle betrokken partijen om ook richting de eigen achterban te communiceren. Bijvoorbeeld met behulp van het acceptatiedocument, een inhoudelijke bijlage bij de uitgeleverde lijsten die DHD per specialisme geschreven heeft met de WV en. Hierin worden de communicatie en de aansluiting van DHD hierop benoemd. Op dit moment heeft DHD goede hoop dat een eerste bèta-release in juni 2017 mogelijk is. Alle systemen zijn klaar en ook de content is goed in ontwikkeling. 5

6 Project Verrichtingenthesaurus CBVmigratietabel Zie voor informatie over de CBV-migratietabel de PowerPointpresentatie van de klankbordgroep op en de Toelichting ondersteunende migratietabel Verrichtingenbestand (CBV) Verrichtingenthesaurus. Actiepunten DHD: presenteren van een definitieve vorm van de migratietabel in de volgende klankbordgroep, zodat de op-/aanmerkingen kunnen worden meegenomen. Hierin zal worden meegenomen: De omgekeerde view, zoals benoemd in de Klankbordgroep, zal worden uitgewerkt en/of in een query gezet. Op deze manier kan een weergave worden gemaakt van de afleiding van alle CBV-codes naar termen en ZA-codes. Van belang is dat DHD hierbij aangeeft dat een CBV-code gemapt wordt op een of meerdere verschillende thesaurus-termen en op die manier de gehele lading gedekt is. Project Verrichtingenthesaurus impactanalyse De Kick-off staat gepland bij het UMCU waar DHD een presentatie geeft, vragen gesteld en beantwoord kunnen worden en er vervolgafspraken worden ingepland. Op dit moment hebben ook twee andere ChipSoft-huizen interesse getoond om te kijken of en in welke vorm er een impactanalyse kan worden gedaan. DHD benoemt dat aanmelding van andere ziekenhuizen voor de impactanalyse, voornamelijk ziekenhuizen met een andere EPDleverancier (bijvoorbeeld Epic), gewenst zijn. De implementatiehandreiking staat momenteel in concept, waarbij de stuurgroep heeft aangegeven dat de lading dekkend is. DHD wil het geleerde van de impactanalyse in het UMCU en andere ziekenhuizen ook meenemen in de handreiking voordat deze gepubliceerd wordt. De eerste versie wordt gepubliceerd samen met de eerste uitlevering van de Verrichtingenthesaurus, inclusief alle andere bijbehorende communicatie. Bij een impactanalyse is het mogelijk om alle specialismen te checken, maar ook om een eerste check te doen bij drie meer overzichtelijke specialismen en drie minder overzichtelijke specialismen, om zo een redelijk beeld te krijgen van de makkelijkste en de moeilijkste gevallen. 6

7 Advies Klankbordgroep: Ziekenhuis-breed de impactanalyse uitvoeren. Pas dan kom je achter de volledige impact en sta je uiteindelijk niet voor verassingen. Advies Klankbordgroep aan stuurgroep: Concept implementatiehandreiking zo snel mogelijk doorsturen aan de leveranciers, zodat deze eerder aan de slag kunnen. Als laatste benoemt DHD dat er wordt gebouwd aan een applicatie waarin door de verschillende thesauri kan worden gezocht en gebladerd. Deze applicatie zal voor iedereen toegankelijk worden. Een mogelijkheid is om deze applicatie als voorbeeld/controle te gebruiken voor zoekfunctionaliteit en weergave. Dus als de zoekfunctie in het EPD andere resultaten geeft dan de applicatie van DHD, kan dit worden gebruikt ter uitleg/verduidelijking aan de leveranciers. 7

8 Diagnosethesaurus Stand van zaken wijzigingsverzoeken Sinds de laatste klankbordgroep in april 2017 is het beeld voor wat betreft de aantallen wijzigingsverzoeken hetzelfde gebleven. Uitlevering Op 12 mei was de laatste uitlevering, waarbij de grafiek hiernaast een overzicht geeft van de binnengekomen en afgeronde wijzigingsverzoeken van ziekenhuizen en WV en. Te zien is dat de openstaande wijzigingsverzoeken gestaag dalen en de binnengekomen en afgeronde verzoeken vrij constant zijn. Snomedificatie Momenteel wordt hard gewerkt aan de snomedificatie van de Diagnosethesaurus. In wekelijks overleg met Nictiz werkt DHD aan het één-op-één koppelen van diagnosetermen aan SNOMED CT-termen. Ook worden er vanuit dit snomedificatie-proces inhoudelijke vragen gesteld aan de WV en, zodat uiteindelijk een juiste SNOMED CT kan worden gekoppeld. DHD streeft ernaar samen met Nictiz dit project voor een groot deel van de specialismen in de Diagnosethesaurus af te ronden in juli Maar voor bijvoorbeeld het specialisme Klinische genetica is het niet mogelijk dit proces voor juli af te ronden, dit vanwege de specifieke inhoudelijke kennis die voor dit specialisme noodzakelijk is. In overleg met de WV Klinische genetica zal worden besloten of en wanneer dit project wordt opgepakt. DSM-5 In de vergadering van april 2017 werd de volgende vraag aan de Klankbordgroep gesteld: Kan in het ziekenhuis worden nagegaan of de DSM-5 voor alle psychiatrische afdelingen (niet alleen de GGZ-afdelingen) wordt gebruikt? Deze vraag werd gesteld omdat DHD, in samenwerking met het AMC, bezig is met het opstellen van een vernieuwde lijst voor de 8

9 consultatieve psychiatrie. Daarbij moet de DSM-5 de huidige lijst met diagnosetermen gaan vervangen. De klankbordgroep geeft aan dat de DSM-5 inderdaad door alle psychiatrische afdelingen gebruikt wordt. Allergologie DHD is momenteel aan het brainstormen over het toevoegen van metakennis aan de Diagnosethesaurus voor wat betreft de oorzaak en symptomen van allergieën. Via ontwerpsessies met de leveranciers en ziekenhuizen wordt de gewenste metakennis (Diagnosethesaurus) en benodigde functionaliteit (EPD/ZIS) bepaald. Anesthesiologie Zowel de WV als de Klankbordgroep hebben bij DHD aangegeven alleen algemene pijn bij - termen te willen opnemen in de Diagnosethesaurus. DHD is momenteel bezig met het uitwerken van de termen voor anesthesiologie op deze manier en zal deze vervolgens via het wijzigingsoverleg opnieuw voorleggen aan de WV. De Klankbordgroep geeft aan dat het niet de bedoeling is dat alleen de algemene ICD-10/ DBC-codes worden aangeleverd aan de DIS. Het is daarom van belang dat het mogelijk wordt gemaakt om naast de algemene pijn bij -termen ook nevendiagnosen te kunnen vastleggen, waarvan de afleidingen naar ICD-10 en DBC-typering vervolgens meekunnen naar de DIS. DHD zal dit punt meenemen in de ontwerpsessies met de leveranciers. Classificatiesystemen Voor het opnemen van classificatiesystemen in de Diagnosethesaurus onderzoekt DHD momenteel de mogelijkheden. WORDT (Wijzigingsoverleg Regie Diagnosethesaurus) Om het WORDT meer efficiënt te laten verlopen, is besloten om verzoeken per thema te bespreken. Dit komt ook de eenduidigheid van het coderen ten goede. De afgelopen tijd is in het overleg gewerkt aan het coderen van het specialisme Neurologie en momenteel wordt gekeken naar de consistentie van de ICD-10 afleidingen in de Diagnosethesaurus. Vraag vanuit de klankbordgroep: Men komt diagnosetermen tegen die wél in de Diagnosethesaurus staan, maar een einddatum in het verleden hebben. Is het dan zinvol om voor deze termen alsnog een wijzigingsverzoek ter opname in de Diagnosethesaurus in te dienen als een arts om deze term vraagt? DHD: Een diagnoseterm met een einddatum in het verleden is een term die obsoleet gemaakt is. Indien het verzoek vanuit een huis bestaat om deze diagnose op te nemen, dient 9

10 hiervoor een verzoek bij DHD te worden ingediend. Op deze wijze komt het verzoek in het wijzigingsproces, kan DHD eventueel een bundeling maken van identieke verzoeken vanuit meerdere huizen en het verzoek (opnieuw) aan de WV voorleggen. Suggestie vanuit de Klankbordgroep: Bijhouden in de ziekenhuizen hoe vaak diagnosen worden geregistreerd die niet in de Diagnosethesaurus voorkomen, zodat deze meer gewogen kunnen worden voorgesteld aan de WV en. Doorontwikkeling ontwerpsessies Op 8 en 22 juni a.s. staan ontwerpsessies gepland met Epic- en ChipSoft-huizen, waarvoor veel huizen zich aangemeld hebben. De volgende thema s zullen in ieder geval aan bod komen: lateraliteit, allergieën en complicatieregistratie. Bij deze thema s zullen het doel, de beoogde output en werking, de scheidslijn tussen functionaliteit en data, de vereisten aan de inhoud van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus en de vereisten aan de functionaliteit van het EPD/ZIS worden besproken. De Klankbordgroep geeft aan achter het concept van de ontwerpsessies te staan. Het faciliteren van overleg tussen de verschillende partijen (DHD, ziekenhuizen en leveranciers) wordt gezien als een positieve stap. Het advies van de Klankbordgroep is dat DHD tijdens deze ontwerpsessies de scheidslijnen helder maakt en dat de opdracht uiteindelijk vanuit de ziekenhuizen zelf naar de leveranciers dient te gaan. Daarbij is ook het advies om de thema s in volgorde van prioriteit op te pakken. Het thema aanlevering ICD-10 codes aan de DIS zou ook besproken kunnen worden tijdens de ontwerpsessie. Actie DHD: Doorsturen deelnemerslijst voor ontwerpsessies voor Epic en ChipSoftziekenhuizen. 10

11 Nieuwe toepassingen van Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Het doel is om de thesauri in te zetten voor (kwaliteits)registratie en onderzoek. Hiertoe worden, daar waar nodig, nieuwe termen toegevoegd aan de thesauri en rollen toegekend aan de termen. Hierdoor kunnen de vastgelegde diagnosetermen worden hergebruikt voor (kwaliteits)registraties en onderzoek. Voorbeeld van een rol is CRAMP (landelijke spierziektenregistratie): diagnosetermen die deel uitmaken van de spierziektenlijst van CRAMP krijgen waarde 1 voor de rol CRAMP (zie onder). Ook kunnen indien nodig nieuwe afleidingen worden toegevoegd aan de thesauri, zoals patiëntvriendelijke termen. Deze lekentermen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in ontslagbrieven aan patiënten of in patiëntportalen. DHD geeft aan dat een rol momenteel specialisme-specifiek wordt gekoppeld aan diagnosetermen in de Diagnosethesaurus, zodat een rol dient te worden toegevoegd voor elk specialisme dat een registratie wil gebruiken. Er wordt gekeken naar de optie om een rol over specialismen heen te implementeren in de Diagnosethesaurus, zodat de registratie uiteindelijk meer eenduidig kan worden gebruikt. CRAMP Sinds kort wordt gebruikgemaakt van de Diagnosethesaurus en LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, in beheer bij DHD) voor het vullen van de CRAMP-database (Computer Registry of All Myopathies and Polyneuropathies) door UMC s. Deze database is opgezet in 2004 door het Spierziekten Centrum Nederland (voorheen ISNO) om beter inzicht te krijgen in de karakteristieken en diagnosen van neuromusculaire aandoeningen. Voorheen was CRAMP een stand-alonesysteem dat door de UMC s zelf werd beheerd. Doordat artsen zelf patiëntgegevens en diagnosen invoerden en uiteindelijk samenvoegden, was het bijhouden van de database tijdsintensief. Via de SNOMED CT-koppelingen in de Diagnosethesaurus zijn de zeldzame spierziekten herkenbaar. Nadat de arts een spierziekte vastlegt met behulp van de Diagnosethesaurus wordt deze via het thesaurus-id en de SNOMED CT-code aangeleverd aan de LBZ, zonder tussenkomst van een codeur. Via de door DHD ontwikkelde CRAMP-viewer zijn de aantallen spierziekten zichtbaar voor de UMC s, voor het eigen ziekenhuis en landelijk, waarbij de privacy van de data wordt geborgd. Op deze manier zijn de beperkte aantallen patiënten te traceren voor wetenschappelijk onderzoek. 11

12 Op dit moment is de viewer op de LBZ-data ingericht voor één ziektebeeld (spierziekten), maar dit kan voor meerdere ziektebeelden worden uitgebreid. De Klankbordgroep geeft aan dat het verstandig is deze tool meer in de publiciteit te brengen, omdat via deze tool het nut van de LBZ-aanlevering meer zichtbaar wordt. DHD beaamt dit. CRAMP heeft tot nu toe in de nieuwsbrief gestaan en er is een interview over CRAMP met Jan Verschuuren, bijzonder hoogleraar neuromusculaire ziekten aan het LUMC, gepubliceerd op dhd.nl. Mogelijk behoort een promotiefilmpje, als bij de LROI (Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten), tot de mogelijkheden. Nieuwe toepassingen in verkenning De volgende toepassingen van de Diagnose-/Verrichtingenthesaurus zijn in verkenning: Indicaties voor add-on geneesmiddelen (G-Standaard) Lijst contra-indicaties geneesmiddelen (G-Standaard) NICE (APACHE-IV opname-reden classificatie) TRIP (registratie van transfusie reacties) Classificatie bijzondere tandheelkunde (COBIJT, Vektis) HUGO genenlijst Complicatieregistratie KinCor lijst (kindercardiologie) AIS (traumaregistratie) VIL (Verloskundige Indicatie Lijst) De Klankbordgroep geeft als aandachtspunt mee in hoeverre de WV een stem heeft/moet hebben bij het al dan niet toevoegen van rollen aan de Diagnosethesaurus. DHD verzoekt de Klankbordgroep om suggesties voor andere goede toepassingen van de Diagnose-/Verrichtingenthesaurus zeker door te geven. Rondvraag en afsluiting 12

Evaluatie diagnosethesaurus

Evaluatie diagnosethesaurus Evaluatie diagnosethesaurus Van tabel tot gebruik 12 mei 2016 Evaluatie diagnosethesaurus: van tabel tot gebruik Wat was ook alweer het doel van de diagnosethesaurus? Evaluatie product en gebruik in de

Nadere informatie

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Klankbordgroep diagnose- en Verrichtingenthesaurus Notulen 6 april 2017 Algemeen Op de agenda van deze derde vergadering: Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, review zorgadministraties, implementatiehandreiking

Nadere informatie

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017

Diagnosethesaurus. Kennissessie Chipsoft. 24 januari 2017 Diagnosethesaurus Kennissessie Chipsoft 24 januari 2017 Programma 10:00 10:30 Presentatie DHD: stand van zaken diagnosethesaurus en doorontwikkeling 10:30 10:50 Ruimte voor vragen en discussie 10:50 11:05

Nadere informatie

Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus

Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus Klankbordgroep diagnose- en verrichtingenthesaurus Notulen 24 november 2016 Algemeen Op de agenda van deze derde vergadering: - Verrichtingenthesaurus: stand van zaken, migratie CBV, kwaliteitsregistraties

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen

Zorg voor data. Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Zorg voor data Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen Evaluatie diagnosethesaurus na één jaar gebruik door ziekenhuizen INLEIDING De diagnosethesaurus is in mei 2016 ruim twaalf

Nadere informatie

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015)

Releasenotes Diagnosethesaurus v (januari 2015) Releasenotes Diagnosethesaurus v1.3.00 (januari 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus 1.3.0.0 (jan 2015)... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Wat is de diagnosethesaurus?... 2 1.3 Voorwaarden voor gebruik...

Nadere informatie

Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015)

Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015) Releasenotes Diagnosethesaurus v2.0.0 (april 2015) 1 Releasenotes DHD diagnosethesaurus 2.0.0. (april 2015)... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat is de diagnosethesaurus?... 3 1.3 Voorwaarden voor gebruik...

Nadere informatie

Data, informatie, verklaringen, beslissingen

Data, informatie, verklaringen, beslissingen Bazaar informatievoorziening zorg Data, informatie, verklaringen, beslissingen 28 januari 2014 Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA Agenda 1. Introductie DHD 2. TTP-functie Landelijke Basisregistratie

Nadere informatie

DHD thesauri. Kennissessie november 2016

DHD thesauri. Kennissessie november 2016 DHD thesauri Kennissessie november 2016 DHD DHD verzamelt, beheert en bewerkt ziekenhuisdata voor toepassingen op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, financiën en wetenschappelijk onderzoek. We

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus

Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Documentatie DHD thesauri Bijlage 1 : Uitleverformaat 2.2 Diagnosethesaurus Versie 1.4.3 Datum Mei 2015 Status Definitief Inhoud 1 UITLEVERFORMAAT DHD 2.2... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 LEESWIJZER... 4 1.3

Nadere informatie

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren

Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik. Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Eenduidig, eenmalig = meervoudig gebruik Registratie aan de bron Zorginformatie delen en optimaliseren Instructie bij gebruik van deze presentatie De PPT is vrij uitvoerig in tekst, maar daardoor goed

Nadere informatie

Alles over: Starten met de LBZ

Alles over: Starten met de LBZ Alles over: Starten met de LBZ IN VOGELVLUCHT De LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) is de vervanger van de LMR (Landelijke Medische Registratie) en de LAZR (Landelijke Ambulante Zorg Registratie).

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus

Verrichtingenthesaurus Verrichtingenthesaurus Richtlijnen ondersteunende migratietabel Verrichtingenbestand (CBV) Verrichtingenthesaurus Auteurs DHD Versie: 1.1, augustus 2017 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken.

Klik op één van de vragen hieronder om het antwoord te zien. U kunt in dit document ook met Ctrl-F naar trefwoorden zoeken. FAQs LBZ Dit document bevat een aantal veel gestelde vragen (FAQs, frequently asked questions) betreffende de LBZ. Deze vragenlijst wordt regelmatig bijgewerkt. Als u dit document bewaard heeft raden we

Nadere informatie

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers

Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus. Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Richtlijnen implementatie diagnosethesaurus Voor EPD/ZIS-leveranciers en gebruikers Versie 1.0 Maart 2016 Inhoud Inhoud 2 Wijzigingshistorie 3 1 Inleiding richtlijnen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Gerelateerde

Nadere informatie

Plan van aanpak ICD-10

Plan van aanpak ICD-10 Plan van aanpak ICD-10 december 2013 Inhoud 1. Waarom ICD-10? 4 2. Doelstelling 5 3. Aanpak 6 3.1 Voorfase 6 3.2 Fase 1: Informatieverplichting ICD-10 diagnose per 2015 6 3.3 Fase 2: Integratie in productstructuur

Nadere informatie

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR

Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Goede gegevensvastlegging voor een betrouwbare HSMR Een betrouwbare HSMR berekening is alleen mogelijk als ziekenhuizen volgens dezelfde regels, dus op uniforme wijze hun opnamen in de LMR (en diens opvolger

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Implementatiehandreiking. Verrichtingenthesaurus

Implementatiehandreiking. Verrichtingenthesaurus Implementatiehandreiking Verrichtingenthesaurus Status: concept 7 juli 2017 INHOUD 1 INLEIDING 4 1.1 Implementatiehandreiking 4 1.2 Leeswijzer 4 2 VERRICHTINGENTHESAURUS 5 2.1 Wat is de Verrichtingenthesaurus?

Nadere informatie

Sommige dingen doe je het best samen

Sommige dingen doe je het best samen DHD Jaarbeeld 2016 Voorwoord Sommige dingen doe je het best samen De Nederlandse ziekenhuizen en UMC s zijn stuk voor stuk elke dag bezig met het leveren van optimale zorg. Er wordt daarbij veel samengewerkt,

Nadere informatie

Landelijke registraties naar de Bron

Landelijke registraties naar de Bron Landelijke registraties naar de Bron Hoe houden we de registratielast in ziekenhuizen binnen de perken en krijgen we toch betere data? Registratie aan de bron is een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht

Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Versnellingsprojecten Deelproject ParkinsonInzicht Implementatiehandleiding ParkinsonInzicht Mei 2017 Versie 0.1 CONCEPT Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 23 mei 2017 Initiële versie

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Wederzijdse DienstVerlening (WDV)

Wederzijdse DienstVerlening (WDV) Hans van Belleghem Wederzijdse DienstVerlening (WDV) Dienstverlening tussen Ziekenhuizen Probleemanalyse (tekstueel) 2 of meer ziekenhuizen/zorgverleners behandelen een zelfde patient. Slechts 1 van hen

Nadere informatie

Het 'mappen' van zorggegevens

Het 'mappen' van zorggegevens Het 'mappen' van zorggegevens December 2015, Renate Kieft, programmaleider Nationale Kernset Inhoudsopgave 1 Vooraf 3 2 Het mappen van zorggegevens 4 2.1 Waarom worden zorggegevens gemapt? 4 2.2 Het doel

Nadere informatie

DHD-gids Producten & diensten voor ziekenhuizen

DHD-gids Producten & diensten voor ziekenhuizen DHD-gids Producten & diensten voor ziekenhuizen Inhoud Voorwoord 5 Introductie 6 Informatiebeveiliging 7 Overzicht producten en diensten 8 REGISTRATIE VAN DATA 10 ICD-10 codeadvies 11 Diagnosethesaurus

Nadere informatie

Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0

Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0 Documentatie DHD thesauri Bijlage 2 : Uitleverformaat 3.0 Versie 1.4.1 Datum Mei 2015 Status Definitief Definitief Richtlijnen DHD thesauri Diagnose- en Verrichtingenthesaurus 8 september 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel:

Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v Ingangsdatum tabel: Toelichting op de Relatie Specialisme Verrichting Diagnose Tabel v20101118 Ingangsdatum tabel: 20110101 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van

Nadere informatie

Betere data, betere beslissingen, betere zorg

Betere data, betere beslissingen, betere zorg Betere data, betere beslissingen, betere zorg PARTnersessie LBZ 13 februari 2014 Floor Bakker Senior beleidsadviseur DHD Inhoud 1. Introductie DHD 2. TTP-functie: dataverzamelingen Registratie aan de bron

Nadere informatie

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Uitleverformaat 3.1 Auteurs DHD Versie: 1.4 11 april 2017 Vertrouwelijkheid: openbaar Inhoudsopgave Versiebeheer... 4 1 Uitleverformaat 3.1... 5 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Nedap healthcare Configuratie van het medisch overzicht

Nedap healthcare Configuratie van het medisch overzicht Configuratie van het medisch Via Beheer->Instellingen->Dossier-Instellingen is het mogelijk de instellingen aan te passen voor de verschillende onderwerpen die worden weergegeven op het medische van de

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Documentatierapport Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZDIAGNOSENTAB) Datum:3 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron

Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron Aan Van Datum 24-5-2016 Ons kenmerk 16.6023/TS/MK Programma Registratie aan de bron Zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners.

Nadere informatie

IntraZis basis handleiding.

IntraZis basis handleiding. IntraZis basis handleiding. Inloggen Het begin: aanmelden in het login scherm: Vul gebruikersnaam en wachtwoord in. Selecteer de juiste locatie (voor locatie specifieke zaken zoals b.v. alerts). Klik op

Nadere informatie

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties

Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties zorgon Financiële Consultancy op en rondom CS EZIS - Praktijksituaties Zorgon ondersteunt ziekenhuizen bij de optimalisatie van haar basisadministratie en het wegnemen van kostbare en vervelende DBC/ DOT/

Nadere informatie

Handleiding gebruik Questmanager QRNS

Handleiding gebruik Questmanager QRNS Handleiding gebruik Questmanager QRNS Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren. Symposium DHD 24 september 2015 Hoe kan wetenschappelijk onderzoek versneld worden met de diagnosethesaurus? Jan Verschuuren Symposium DHD 24 september 2015 Spierziekten ALS Polyneuropathie Myasthenia Myopathie Spierziekten ALS Polyneuropathie

Nadere informatie

Handleiding gebruik QuestManager QRNS

Handleiding gebruik QuestManager QRNS Handleiding gebruik QuestManager QRNS 1. Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject LROI

Versnellingsprojecten Deelproject LROI Versnellingsprojecten Deelproject LROI Implementatiehandleiding LROI Mei 2017 Versie 1.0 Definitief Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 20 april 2017 Initiële versie 0.2 CONCEPT 26 april

Nadere informatie

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018

Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Het Terminologiebeleid in België Het actieplan e-gezondheid 2013-2018 Arabella D Havé 1 1 2 2 Actieplan e-gezondheid: Informatisering van de gezondheidszorg 2013-2018 Organisatie van een Rondetafelconferentie

Nadere informatie

Terminologie Het kleideeltje in de bouwsteen

Terminologie Het kleideeltje in de bouwsteen Terminologie Het kleideeltje in de bouwsteen Pim Volkert Coördinator terminologie 23 juni 2016 Onderwerpen Terminologie Eenheid van Taal ZIB s Basisgegevensset zorg SNOMED CT Terminologie en Classificatie

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software

Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software 2 Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Complicaties registreren Een hulpmiddel bij aanschaf en gebruik van software Landelijke standaarden en software 1 Resultaten

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie

Kwaliteitsindicatoren & Transparantie Kwaliteitsindicatoren & Transparantie - Een OECD blik - Resultaten van een studie over kwaliteitsregistraties voor NFU en ZiN - Niek Klazinga 15/11/16 Public report of the Quality Assessment Result of

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Gestructureerd registreren

Gestructureerd registreren Gestructureerd registreren Workshop Health One Day 2015 Nicolas Delvaux Huisarts Lissewege, Onderzoeker ACHG Wat moet een modern EMD kunnen? Wat is een EMD? p Kern: n Bewaarplaats voor patiëntengegevens

Nadere informatie

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX

DOT Impact analyse. Voor ziekenhuizen en medisch specialisten LOGEX LOGEX Financiële DOT Impact analyse Uitgangspunt: Het ontwikkelen van een begrijpbare en werkbare DOT Impact oplossing voor ziekenhuizen. Door de analyses specifiek en begrijpbaar te maken voor ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorginformatiebouwsteen:

Zorginformatiebouwsteen: Zorginformatiebouwsteen: nl.zorg.overdrachtverrichting Final Beheerd door: Blz. 2 Inhoudsopgave 1. nl.zorg.overdrachtverrichting-v3.0... 4 1.1 Revision History... 4 1.2 Concept... 4 1.3 Mindmap... 5 1.4

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Geachte Kamerleden, Aanstaande dinsdagavond spreekt u over het Implantatenregister (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen

Nadere informatie

Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015

Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015 Implementatie van SNOMED CT in het EPD: secundair gebruik van data voor ICD-10-BE 25/09/2015 Overzicht Inleiding Registratie van klinische gegevens in SNOMED CT Mapping SNOMED CT naar ICD-10-CM/PCS Semi-automatische

Nadere informatie

DHD Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Uitleverformaat 3.1

DHD Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Uitleverformaat 3.1 DHD Diagnose- en Verrichtingenthesaurus Uitleverformaat 3.1 Versie 1.3 Datum 30 aug 2016 Status Definitief Colofon Projectnaam Projectnummer Locatie Verrichtingenthesaurus (fase 2: thesauri) Bijlage(n)

Nadere informatie

Versnellingsprojecten Deelproject HHT

Versnellingsprojecten Deelproject HHT Versnellingsprojecten Deelproject HHT Implementatiehandleiding HHT Mei 2017 Versie 1.0 Documenthistorie Versie Datum Omschrijving 0.1 CONCEPT 26 april 2017 Initiële versie 1.0 18 mei 2017 Aangevuld, definitieve

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht

HSMR: doorontwikkeling en interpretatie. Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht HSMR: doorontwikkeling en interpretatie Agnes de Bruin (CBS), 11 oktober 2016 Themabijeenkomst Van getal naar patiëntveiligheid DHD, Utrecht Inhoud presentatie Wat is de HSMR? Doorontwikkeling HSMR tot

Nadere informatie

Beschrijving downloads Open DIS-data

Beschrijving downloads Open DIS-data Beschrijving downloads Open DIS-data augustus 2015 Inhoud 1. Introductie 4 1.1 Overzicht tabellen 4 1.2 Disclaimer 4 1.3 Documenthistorie 4 2. Beschrijving tabellen 5 2.1 DBC-zorgproducten per jaar, specialisme,

Nadere informatie

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c

Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Hoofdlijnen wijzigingen RZ13c Besluitvormingsdocument 2e go Versie 1.0 15 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scope en uitsluitingen, mijlpalen... 4 2.1 Binnen de scope... 4 2.2 Buiten de scope...

Nadere informatie

Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT

Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT Terminologiebeleid in België De rol van SNOMED CT Situering Het elektronisch patiëntendossier en de uitwisseling van informatie is een absolute noodzaak om de kosten van de gezondheidszorg niet te laten

Nadere informatie

Handleiding Zorgverlenersportaal

Handleiding Zorgverlenersportaal Handleiding Zorgverlenersportaal Franciscus Gasthuis & Vlietland 27-9-2016 Versie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 1.1. Algemeen pag. 3 1.2 Leeswijzer pag. 3 2. Het Zorgverlenersportaal in vogelvlucht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie

Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen. Versie Toelichting op de Limitatieve lijst Machtigingen Versie 20140501 Ingangsdatum 1 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

Release notes 5.2.4. Inhoud

Release notes 5.2.4. Inhoud Release notes 5.2.4 Deze release heeft vooral wijzigingen aan het legionella dossier. De wijzigingen hebben betrekking op vereenvoudiging in registratie en beheer van activiteiten 1. Release datum 1 november

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel

Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel Toelichting op de Referentie Doorlooptijden Tabel v20110701 Ingangsdatum tabel: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel... 3 1.2 Algemene gegevens van de tabel...

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde

Verstandig Kiezen. Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde Verstandig Kiezen Professor Suzanne Geerlings Opleider interne geneeskunde am Hoe zijn wij in het AMC gestart? Projectplan 2x via mail, via COC en van Corry den Rooyen: Wil jij boegbeeld zijn? Je kunt

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud

Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Registratiemodel Bespreking Actiz 8 maart 2009 Bauke Versteeg, DBC-Onderhoud Agenda 2 1. Het DBC-proces en Registratiemodel 2. Registratiemodel STAP voor STAP 3. Grouper en omgeving 4. Wat de instellingen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015

Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Voorlichting Handleiding registratiemodules MSRZ 2015 Ingangsdatum 1 juni 2015 Versie 20150601, 1 juni 2015 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Toelichting opzet moduleregistratie 5 2.1 Doel van de moduleregistratie

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie

Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting. Versie Vertaal Tabel Zorgactiviteiten Grouper Toelichting Versie 20130425 Ingangsdatum 1 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2. Wat is de functie van de tabel...

Nadere informatie

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur

12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur 12 Ziekenhuissterfte, dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) is een deels gecorrigeerde maat voor ziekenhuissterfte bij 50 diagnosegroepen (de zogenoemde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger)

Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry. (Minimale systeemeis: Evry versie of hoger) Gebruikershandleiding aanleveren aan SVR vanuit Evry (Minimale systeemeis: Evry versie 1.5.0.0 of hoger) 1 Introductie Vanuit Evry is het mogelijk om gegevens aan te leveren aan SVR. Op zijn beurt levert

Nadere informatie

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus

Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Proces wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus Beheer van wijzigingen diagnosethesaurus Laatst bijgewerkt: 24 april 2015 1 Samenvatting Dit document beschrijft het proces bij verzoeken tot wijziging van

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders

Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner. Versie: Beheerders Handleiding voor het gebruik van de Essentials Zorgplanner Versie: Beheerders Inleiding en visie Essentials Zorgplanner (EZ) is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg in de thuiszorg te vergroten. Een systeem

Nadere informatie

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012

Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Toelichting op de Elektronische Typeringslijst v20111115 Ingangsdatum tabel 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Samenhang simuleren, schaduwdraaien

Nadere informatie

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012

Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Analyse medicatiebeoordelingen t.b.v. de KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling september 2012 Voorwoord Ter ondersteuning van de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling heeft Service Apotheek in samenwerking

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie